English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED@BCG London

Knut Haanaes: Two reasons companies fail -- and how to avoid them

Filmed:
1,919,791 views

Is it possible to run a company and reinvent it at the same time? For business strategist Knut Haanaes, the ability to innovate after becoming successful is the mark of a great organization. He shares insights on how to strike a balance between perfecting what we already know and exploring totally new ideas -- and lays out how to avoid two major strategy traps.

- Strategist
Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on. Full bio

Có 2 lý do cho sự thất bại của các công ty
00:13
Here are two reasonslý do companiescác công ty failThất bại:
họ chỉ làm theo lối mòn,
00:17
they only do more of the sametương tự,
hoặc họ chỉ làm những cái mới.
00:20
or they only do what's newMới.
Tôi nghĩ rằng giải pháp thực sự
00:23
To me the realthực, realthực
solutiondung dịch to qualityphẩm chất growthsự phát triển
cho sự phát triển về chất lượng
là tìm điểm cân bằng giữa 2 việc:
00:28
is figuringtìm kiếm out the balancecân đối
betweengiữa two activitieshoạt động:
sự khám phá và sự khai thác.
00:32
explorationthăm dò and exploitationkhai thác.
Cả hai đều cần thiết,
00:35
BothCả hai are necessarycần thiết,
nhưng cái gì nhiều quá thì cũng có hại.
00:36
but it can be too much of a good thing.
Lấy Facit làm ví dụ.
00:41
ConsiderXem xét FacitFacit.
Tôi đủ lớn tuổi để biết tới họ.
00:43
I'm actuallythực ra old enoughđủ to remembernhớ lại them.
Facit là một công ty tuyệt vời.
00:45
FacitFacit was a fantastictuyệt diệu companyCông ty.
Được sinh ra sâu trong khu rừng Thụy Điển,
00:47
They were bornsinh ra deepsâu in the SwedishThụy Điển forestrừng,
và họ tạo ra
00:50
and they madethực hiện the besttốt
mechanicalcơ khí calculatorsmáy tính in the worldthế giới.
máy tính cơ tốt nhất thế giới.
Tất cả mọi người đều dùng nó
00:54
EverybodyTất cả mọi người used them.
Và Facit đã làm gì trước sự xuất hiện
của máy tính điện tử?
00:56
And what did FacitFacit do when
the electronicđiện tử calculatormáy tính cameđã đến alongdọc theo?
Họ đã không thay đổi hoạt động sản xuất
01:01
They continuedtiếp tục doing exactlychính xác the sametương tự.
Chỉ trong 6 tháng, đi từ doanh thu tối đa
01:04
In sixsáu monthstháng, they wentđã đi
from maximumtối đa revenuethu nhập ...
họ biến mất hoàn toàn.
01:08
and they were goneKhông còn.
Không còn gì cả.
01:10
GoneĐi.
Với tôi điều trớ trêu của câu chuyện Facit
01:11
To me, the ironymỉa mai about the FacitFacit storycâu chuyện
là khi nghe những kỹ sư của Facit kể rằng
01:15
is hearingthính giác about the FacitFacit engineersKỹ sư,
họ phải mua những chiếc máy tính điện tử
rẻ tiền của Nhật
01:19
who had boughtđã mua cheapgiá rẻ, smallnhỏ bé
electronicđiện tử calculatorsmáy tính in JapanNhật bản
để kiểm tra lại đáp án từ máy tính của họ.
01:24
that they used to double-checkkiểm tra
theirhọ calculatorsmáy tính.
(Tiếng cười)
01:27
(LaughterTiếng cười)
Facit đã quá chú trọng vào "khai thác".
01:29
FacitFacit did too much exploitationkhai thác.
nhưng "tìm kiếm" cũng quan trọng lắm chứ.
01:32
But explorationthăm dò can go wildhoang dã, too.
Vài năm trước,
01:34
A fewvài yearsnăm back,
Tôi làm việc cho một công ty chuyên về
công nghệ sinh học của Châu Âu.
01:36
I workedđã làm việc closelychặt chẽ alongsidecùng với
a EuropeanChâu Âu biotechcông nghệ sinh học companyCông ty.
Công ty OncoSearch.
01:40
Let's call them OncoSearchOncoSearch.
Đó là một công ty tuyệt vời.
01:42
The companyCông ty was brilliantrực rỡ.
Họ có những công nghệ có thể chuẩn đoán
thậm chí là điều trị
01:44
They had applicationscác ứng dụng that promisedhứa hẹn
to diagnosechẩn đoán, even curechữa khỏi,
một số dạng của bệnh ung thư máu.
01:49
certainchắc chắn formscác hình thức of bloodmáu cancerung thư.
Mỗi ngày họ lại khám phá ra
01:52
EveryMỗi day was about
creatingtạo something newMới.
một thứ gì đó mới lạ.
Họ luôn hướng tới sự đổi mới.
01:55
They were extremelyvô cùng innovativesáng tạo,
Câu cửa miệng của họ,
01:58
and the mantrathần chú was,
"When we only get it right,"
"Chỉ khi ta làm đúng thì thôi,"
hoặc thậm chí là, "Ta cần sự hoàn hảo."
02:01
or even, "We want it perfecthoàn hảo."
Điều đáng tiếc là
02:04
The sadbuồn thing is,
trước khi họ trở nên hoàn hảo --
02:06
before they becameđã trở thành perfecthoàn hảo --
hay chỉ là hoàn thiện --
02:08
even good enoughđủ --
họ trở nên lạc hậu.
02:10
they becameđã trở thành obsoletelỗi thời.
OncoSearch quá chú trọng vào nghiên cứu.
02:13
OncoSearchOncoSearch did too much explorationthăm dò.
Tôi biết tới "tìm kiếm" và khai thác"
02:17
I first heardnghe about explorationthăm dò
and exploitationkhai thác about 15 yearsnăm agotrước,
lần đầu vào khoảng 15 năm trước,
khi tôi làm nghiên cứu sinh
02:23
when I workedđã làm việc as a visitingthăm viếng
scholarhọc giả at StanfordStanford UniversityTrường đại học.
tại Đại học Standford.
Jim March là cha đẻ của ý tưởng trên.
02:27
The founderngười sáng lập of the ideaý kiến is JimJim MarchTháng ba.
Và sức mạnh của ý tưởng này với tôi
02:30
And to me the powerquyền lực of the ideaý kiến
is its practicalitythực tiễn.
chính là tính thực tiễn của nó.
Tìm kiếm.
02:35
ExplorationThăm dò.
Tìm kiếm nghĩa là phát minh ra cái mới.
02:36
ExplorationThăm dò is about
comingđang đến up with what's newMới.
Đó là sự tìm tòi,
02:40
It's about searchTìm kiếm,
là khám phá,
02:42
it's about discoverykhám phá,
là những sản phẩm mới ra đời,
02:43
it's about newMới productscác sản phẩm,
là những bước đột phá mới.
02:45
it's about newMới innovationsđổi mới.
Đó là sự mở rộng biên giới của chúng ta.
02:47
It's about changingthay đổi our frontiersbiên giới.
Những người hùng
02:51
Our heroesanh hùng are people
who have donelàm xong explorationthăm dò:
chính là những người đã tìm kiếm:
Ví dụ như bà Curie,
02:54
MadameMadame CurieCurie,
Picasso,
02:56
PicassoPicasso,
Neil Armstrong,
02:57
NeilNeil ArmstrongArmstrong,
Ông Edmund Hillary, vân vân.
02:58
SirThưa ngài EdmundEdmund HillaryHillary, etcvv.
Tôi đến từ Norway;
03:01
I come from NorwayNa Uy;
những người hùng là những nhà thăm dò
03:03
all our heroesanh hùng are explorersthám hiểm,
and they deservexứng đáng to be.
và họ xứng đáng được gọi như vậy.
Ta đều biết khám phá là mạo hiểm.
03:09
We all know that explorationthăm dò is riskyrủi ro.
Chúng ta không biêt trước kết quả,
03:12
We don't know the answerscâu trả lời,
cũng không chắc có tìm được chúng không,
03:14
we don't know if we're going to find them,
và chúng ta biết nguy hiểm luôn rình rập.
03:16
and we know that the risksrủi ro are highcao.
Khai thác thì ngược lại.
03:18
ExploitationKhai thác is the oppositeđối diện.
Khai thác là dùng những kiến thức đã có
03:20
ExploitationKhai thác is takinglấy
the knowledgehiểu biết we have
để biến tốt thành tốt hơn.
03:23
and makingchế tạo good, better.
Khai thác nghĩa là
03:26
ExploitationKhai thác is about makingchế tạo
our trainstàu hỏa runchạy on time.
làm các con tàu chạy đúng giờ.
làm các sản phẩm tốt nhanh và rẻ hơn.
03:29
It's about makingchế tạo good productscác sản phẩm
fasternhanh hơn and cheapergiá rẻ hơn.
Khai thác không mang tính mạo hiểm --
03:34
ExploitationKhai thác is not riskyrủi ro --
trong giai đoạn ngắn.
03:37
in the shortngắn termkỳ hạn.
Nhưng nếu chúng ta chỉ khai thác,
03:39
But if we only exploitkhai thác,
thì rất rủi ro về lâu về dài.
03:41
it's very riskyrủi ro in the long termkỳ hạn.
Tôi nghĩ rằng chúng ta đều nhớ tới
03:44
And I think we all have memorieskỷ niệm
of the famousnổi danh popnhạc pop groupscác nhóm
những ban nhạc pop nổi tiếng,
những người chỉ hát đi hát lại vài bài,
03:48
who keep singingca hát the sametương tự songsbài hát
again and again,
cho đến khi chúng lỗi thời hoặc nhàm chán.
03:51
untilcho đến they becometrở nên obsoletelỗi thời
or even patheticthảm hại.
Đó là rủi ro của sự khai thác.
03:56
That's the riskrủi ro of exploitationkhai thác.
Vì vậy, nếu tính lâu dài thì ta khám phá.
04:00
So if we take a long-termdài hạn
perspectivequan điểm, we explorekhám phá.
Nếu tính ngắn hạn thì ta khai thác.
04:05
If we take a short-termthời gian ngắn
perspectivequan điểm, we exploitkhai thác.
Trẻ nhỏ, chúng khám phá cả ngày.
04:09
SmallNhỏ childrenbọn trẻ, they explorekhám phá all day.
Cả ngày dài chỉ khám phá thôi.
04:12
All day it's about explorationthăm dò.
Khi ta trưởng thành hơn,
04:15
As we growlớn lên olderlớn hơn,
ta ít khám phá hơn bởi vì
04:16
we explorekhám phá lessít hơn because we have
more knowledgehiểu biết to exploitkhai thác on.
ta có nhiều kiến thức để khai thác hơn.
Các công ty cũng vậy.
04:21
The sametương tự goesđi for companiescác công ty.
Các công ty tự nhiên sẽ ít đột phá hơn
04:24
CompaniesCông ty becometrở nên,
by naturethiên nhiên, lessít hơn innovativesáng tạo
khi họ có năng lực hơn.
04:28
as they becometrở nên more competentcó thẩm quyền.
Đó là điều đáng lo ngại đối với các CEO.
04:31
And this is, of coursekhóa học,
a biglớn worrylo to CEOsCEO.
Và tôi thường nghe các hỏi
04:35
And I hearNghe very oftenthường xuyên questionscâu hỏi
phrasedphrased in differentkhác nhau wayscách.
được diễn đạt theo nhiều cách khác nhau.
Ví dụ như,
04:39
For examplethí dụ,
Làm thế nào để tôi vừa điều hành và
04:41
"How can I bothcả hai effectivelycó hiệu quả runchạy
and reinventtái my companyCông ty?"
vừa tái đầu tư một cách hiệu quả?
Hoặc, "Làm thế nào để chắc chắn rằng
04:46
Or, "How can I make sure
công ty của chúng tôi đổi mới
04:48
that our companyCông ty changesthay đổi
before we becometrở nên obsoletelỗi thời
trước khi nó trở nên lạc hậu
hay phải đối mặt với khủng hoảng?
04:52
or are hitđánh by a crisiskhủng hoảng?"
Làm tốt một thứ đã khó.
04:55
So, doing one well is difficultkhó khăn.
Làm tốt cả hai cùng lúc là một nghệ thuật
04:58
Doing bothcả hai well as the sametương tự time is artnghệ thuật --
đẩy mạnh được cả khám phá và khai thác.
05:01
pushingđẩy bothcả hai explorationthăm dò and exploitationkhai thác.
Chúng tôi phát hiện ra một điều
05:05
So one thing we'vechúng tôi đã foundtìm
chỉ có khoảng hai phần trăm công ty
05:06
is only about two percentphần trăm of companiescác công ty
are ablecó thể to effectivelycó hiệu quả explorekhám phá
có thế khám phá một cách hiệu quả
và khai thác cung một lúc, song song nhau.
05:13
and exploitkhai thác at the sametương tự time, in parallelsong song, tương đông.
Nhưng khi họ làm được điều đó,
05:17
But when they do,
lợi ích mang lại là rất lớn.
05:19
the payoffshoàn trả are hugekhổng lồ.
Chúng ta có rất nhiều ví dụ điển hình.
05:22
So we have lots of great examplesví dụ.
Nestle' đang phát minh ra Nespresso,
05:24
We have NestlNestlé creatingtạo NespressoNespresso,
Lego đang lấn sân vào phim hoạt hình,
05:27
we have LegoLego going into animatedhoạt hình filmsphim,
Toyota đang chế tạo xe điện chạy bằng xăng
05:30
ToyotaToyota creatingtạo the hybridsloại cây lai ghép,
Unilever đang đẩy mạnh sự bền vững --
05:32
UnileverUnilever pushingđẩy into sustainabilitytính bền vững --
rất nhiều ví dụ
05:35
there are lots of examplesví dụ,
and the benefitslợi ích are hugekhổng lồ.
và lợi ích mang lại thật khổng lồ.
Tại sao đạt cân bằng lại khó vậy?
05:39
Why is balancingcân bằng so difficultkhó khăn?
Nó khó bởi vì có nhiều cạm bẫy
05:42
I think it's difficultkhó khăn
because there are so manynhiều trapsbẫy
khiến ta đứng yên một chỗ.
05:45
that keep us where we are.
Tôi sẽ nói về 2 trong số đó,
05:47
So I'll talk about two,
but there are manynhiều.
nhưng ngoài ra còn nhiều lắm.
Ta sẽ nói về cái bẫy muôn thưở
05:51
So let's talk about
the perpetualvĩnh viễn searchTìm kiếm trapcái bẫy.
chính là cái bẫy tìm kiếm.
Ta khám phá ra thứ gì đó,
05:54
We discoverkhám phá something,
nhưng lại không đủ kiên nhẫn
05:56
but we don't have the patiencekiên nhẫn
or the persistencesự kiên trì
để biến nó thành hiện thực.
05:59
to get at it and make it work.
Vì vậy thay vì tiếp tục cố gắng
06:01
So insteadthay thế of stayingở lại with it,
we createtạo nên something newMới.
ta lại đi tạo ra cái gì đó mới.
Nhưng rồi mọi thứ lặp lại,
06:04
But the sametương tự goesđi for that,
và ta ở trong một vòng lẩn quẩn
06:06
then we're in the viciousluẩn quẩn circlevòng tròn
cứ tìm ra ý tưởng rồi lại bị hoang mang.
06:07
of actuallythực ra comingđang đến up with ideasý tưởng
but beingđang frustratedbực bội.
OncoSearch là ví dụ điển hình.
06:12
OncoSearchOncoSearch was a good examplethí dụ.
Một ví dụ điển hình không kém là Xerox.
06:14
A famousnổi danh examplethí dụ is, of coursekhóa học, XeroxXerox.
Nhưng nó không chỉ có ở các công ty này.
06:18
But we don't only see this in companiescác công ty.
Ta thấy nó ở khu vực hành chính công nữa.
06:20
We see this in the publiccông cộng sectorngành as well.
Ta đều biết bất kể dạng cải cách
06:23
We all know that any kindloại
of effectivecó hiệu lực reformcải cách of educationgiáo dục,
có hiệu quả của giáo dục,
nghiên cứu, y tế, thậm chí quốc phòng,
06:29
researchnghiên cứu, healthSức khỏe carequan tâm, even defensephòng thủ,
phải mất 10, 15, tới 20 năm để hoạt động.
06:31
takes 10, 15, maybe 20 yearsnăm to work.
Vậy mà ta thay đổi còn nhanh hơn thế.
06:35
But still, we changethay đổi much more oftenthường xuyên.
Ta không cho thay đổi một cơ hội.
06:39
We really don't give them the chancecơ hội.
Cái bẫy còn lại là bẫy thành công.
06:42
AnotherKhác trapcái bẫy is the successsự thành công trapcái bẫy.
Facit rơi vào cái bẫy thành công này.
06:46
FacitFacit fellrơi into the successsự thành công trapcái bẫy.
Họ nắm vận mệnh trong tay,
06:50
They literallynghĩa đen heldđược tổ chức
the futureTương lai in theirhọ handstay,
mà không thấy điều đó.
06:53
but they couldn'tkhông thể see it.
Họ thành công tới nỗi
06:54
They were simplyđơn giản so good
at makingchế tạo what they lovedyêu doing,
họ không nghĩ tới việc thay đổi.
06:58
that they wouldn'tsẽ không changethay đổi.
Chúng ta cũng giống vậy.
07:01
We are like that, too.
Khi ta biết rõ điều gì,
07:02
When we know something well,
it's difficultkhó khăn to changethay đổi.
sẽ rất khó để thay đổi.
Bill Gates từng nói:
07:06
BillHóa đơn GatesCổng has said:
"Thành công là người thầy dở tệ.
07:09
"SuccessThành công is a lousytồi tệ teachergiáo viên.
Nó lừa ta khiến ta nghĩ rằng
07:12
It seducesquyến rũ us into thinkingSuy nghĩ
we cannotkhông thể failThất bại."
ta không thể thất bại."
Đó là thử thách với sự thành công.
07:16
That's the challengethử thách with successsự thành công.
Tôi nghĩ rằng ở đây có vài bài học,
07:19
So I think there are some lessonsBài học,
and I think they applyứng dụng to us.
mà ta có thể áp dụng lên chính mình.
Và áp dụng lên các công ty nữa.
07:23
And they applyứng dụng to our companiescác công ty.
Bài học đầu tiên: đón đầu khủng hoảng.
07:25
The first lessonbài học is:
get aheadphía trước of the crisiskhủng hoảng.
Bất cứ công ty nào đột phá được
07:29
And any companyCông ty that's ablecó thể to innovateđổi mới
sẽ có khả năng mua "bảo hiểm" tương lai.
07:32
is actuallythực ra ablecó thể to alsocũng thế buymua
an insurancebảo hiểm in the futureTương lai.
Netflix -- họ có thể tiếp tục trung thành
07:36
NetflixNetflix -- they could so easilydễ dàng
have been contentNội dung
với cách phát hành của các thế hệ trước đó
07:39
with earliersớm hơn generationscác thế hệ of distributionphân phối,
nhưng họ luôn -- và tôi nghĩ luôn luôn --
07:42
but they always -- and I think
they will always --
luôn chiến đấu cho trận chiến tiếp theo.
07:45
keep pushingđẩy for the nextkế tiếp battlechiến đấu.
Tôi thấy các công ty khác nghĩ rằng,
07:47
I see other companiescác công ty that say,
"Mình phải thắng bước đột phá tiếp theo
07:49
"I'll winthắng lợi the nextkế tiếp innovationđổi mới cyclechu kỳ,
whateverbất cứ điều gì it takes."
bằng mọi giá."
Bài học thứ hai: nghĩ rộng về tương lai.
07:55
SecondThứ hai one: think in multiplenhiều time scalesquy mô.
Tôi muốn đưa biểu đồ này lên
07:58
I'll sharechia sẻ a chartđồ thị with you,
và tôi nghĩ nó rất tuyệt vời.
08:00
and I think it's a wonderfulTuyệt vời one.
Bất kể công ty nào,
08:02
Any companyCông ty we look at,
lấy giai đoạn trong một năm
08:04
takinglấy a one-yeartrong một năm perspectivequan điểm
và nhìn vào giá trị của công ty,
08:06
and looking at the valuationthẩm định giá
of the companyCông ty,
đột phá chỉ có giá trị khoảng 30%.
08:08
innovationđổi mới typicallythường accountstài khoản
for only about 30 percentphần trăm.
Nên khi nghĩ về một năm,
08:12
So when we think one yearnăm,
đột phá không quá quan trọng vậy.
08:13
innovationđổi mới isn't really that importantquan trọng.
Tiến lên nữa, lấy mức 10 năm cùng công ty
08:16
MoveDi chuyển aheadphía trước, take a 10-year-năm perspectivequan điểm
on the sametương tự companyCông ty --
tự nhiên, đột phá và khả năng
08:20
suddenlyđột ngột, innovationđổi mới and abilitycó khả năng
to renewgia hạn accounttài khoản for 70 percentphần trăm.
tự làm mới đóng góp tới 70%.
Nhưng công ty không được chọn.
08:26
But companiescác công ty can't choosechọn.
Họ cần nghĩ rộng ra để đi xa hơn.
08:27
They need to fundquỹ the journeyhành trình
and leadchì the long termkỳ hạn.
Thứ ba là:
08:32
ThirdThứ ba:
tuyển dụng nhân tài.
08:34
invitemời gọi talentnăng lực.
tôi nghĩ không ai trong chúng ta
08:35
I don't think it's possiblekhả thi for any of us
có thể tự cân bằng khám phá và khai thác.
08:38
to be ablecó thể to balancecân đối explorationthăm dò
and exploitationkhai thác by ourselveschúng ta.
Đây là môn thể thao đồng đội.
08:43
I think it's a teamđội sportmôn thể thao.
Ta cần khuyến khích các thử thách.
08:44
I think we need to allowcho phép challengingthách thức.
Dấu hiệu của một công ty tốt
08:48
I think the markdấu of a great companyCông ty
is beingđang openmở to be challengedthách thức,
chính là sự đón đầu thử thách,
và dấu hiệu của ban điều hành tốt
08:53
and the markdấu of a good corporatecông ty boardbảng
is to constructivelycách xây dựng challengethử thách.
chính là thử thách mang tính xây dựng.
Tôi nghĩ là phụ huynh tốt cũng vậy.
08:58
I think that's alsocũng thế what
good parentingnuôi dạy con is about.
Cuối cùng: luôn nghi ngờ thành công.
09:02
Last one: be skepticalhoài nghi of successsự thành công.
Sẽ tốt khi ta nhớ lại
09:06
Maybe it's usefulhữu ích to think back
at the old triumphchiến thắng marchestheo mùa in RomeRome,
về những cuộc hành quân lẫy lừng ở Rome,
khi các vị tướng, sau chiến thắng lớn,
09:12
when the generalstướng lĩnh, after a biglớn victorychiến thắng,
được ca tụng như thế nào.
09:16
were givenđược theirhọ celebrationLễ kỷ niệm.
Tiến vào thành Rome trên xe ngựa,
09:18
RidingNgựa into RomeRome on the carriagexe,
họ luôn nghe trong tai văng vẳng,
09:21
they always had a companionđồng hành
whisperingthì thầm in theirhọ eartai,
"Nên nhớ, ngươi cũng chỉ là con người."
09:25
"RememberHãy nhớ, you're only humanNhân loại."
Tôi hi vọng đã diễn đạt hết ý:
09:29
So I hopemong I madethực hiện the pointđiểm:
cân bằng giữa khám phá và khai thác
09:32
balancingcân bằng explorationthăm dò and exploitationkhai thác
sẽ đem lại lợi ích vô cùng lớn
09:35
has a hugekhổng lồ payofftrả lại.
Nhưng sẽ gian nan,
09:37
But it's difficultkhó khăn,
and we need to be consciouscó ý thức.
và ta cần phải tỉnh táo.
Tôi muốn nhắc tới 2 câu hỏi
09:40
I want to just pointđiểm out two questionscâu hỏi
that I think are usefulhữu ích.
mà tôi cho là hữu dụng.
Câu hỏi đầu tiên, khi nhìn vào công ty bạn
09:45
First questioncâu hỏi is,
looking at your ownsở hữu companyCông ty:
bạn thấy mảng nào đang có khả năng
09:49
In which areaskhu vực do you see
that the companyCông ty is at the riskrủi ro
rơi vào bẫy thành công,
09:53
of fallingrơi xuống into successsự thành công trapsbẫy,
hoặc đang tự chèo lái?
09:56
of just going on autopilotAutopilot?
Và bạn có thể làm gì để thách thức nó?
09:59
And what can you do to challengethử thách?
Câu hỏi hai là:
10:03
SecondThứ hai questioncâu hỏi is:
Lần cuối cùng tôi khám phá là khi nào,
10:06
When did I explorekhám phá something newMới last,
và nó mang lại hiệu quả gì?
10:09
and what kindloại of effecthiệu ứng did it have on me?
Tôi có nên làm điều đó nữa không?
10:12
Is that something I should do more of?
Với tôi thì là có.
10:15
In my casetrường hợp, yes.
Vậy nên tôi muốn các bạn nhớ điều này.
10:18
So let me leaverời khỏi you with this.
Dù bạn có bản năng của nhà thám hiểm
10:20
WhetherCho dù you're an explorerthám hiểm by naturethiên nhiên
hay chỉ định khai thác những gì đã biết,
10:23
or whetherliệu you tendcó xu hướng to exploitkhai thác
what you alreadyđã know,
đừng quên: vẻ đẹp nằm ở sự cân bằng.
10:27
don't forgetquên: the beautysắc đẹp, vẻ đẹp
is in the balancecân đối.
Xin cảm ơn.
10:33
Thank you.
(Vỗ tay)
10:34
(ApplauseVỗ tay)
Translated by Anh Pham
Reviewed by Adria Lương

▲Back to top

About the speaker:

Knut Haanaes - Strategist
Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on.

Why you should listen

What strategy traps repeatedly entice well-meaning companies? Sweet words that lure with a sense of promise and growth, but ultimately fail to deliver again and again? How do we balance exploration and exploitation without falling fully into either ditch?

Knut Haanaes is Dean of the Global Leadership Institute at the World Economic Forum and professor of strategy and international management at IMD, formerly senior partner and global leader of BCG's strategy practice. Through his work with clients, Haanaes has accumulated extensive experience in a number of industries on issues of strategy. He holds a Master's Degree in Economics from the Norwegian School of Economics, a PhD in Strategy from the Copenhagen Business School and has been a visiting scholar at Scancor, Stanford University.

In 2015, together with Martin Reeves and Janmejaya Sinha from BCG, Haanaes published the book Your Strategy Needs a Strategy. The book has been translated into a number of languages.

More profile about the speaker
Knut Haanaes | Speaker | TED.com