English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED@BCG London

Knut Haanaes: Two reasons companies fail -- and how to avoid them

Knut Haanaes: Két ok, amiért cégek elbuknak – hogyan védjük ki ezeket?

Filmed:
1,949,037 views

Lehet-e egyidejűleg működtetni és megújítani egy vállalatot? Knut Haanaes üzleti stratéga szerint a hatékony szervezet ismérve, hogy képes megújulni sikerek után is. Beavat bennünket abba, miként teremtsük meg az egyensúlyt meglévő tudásunk tökéletesítése és új ötletek kifejlesztése között, valamint megosztja velünk azt is, hogyan kerüljünk ki két stratégiai szarvashibát.

- Strategist
Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on. Full bio

Here are two reasonsokok companiesvállalatok failnem sikerül:
Két okot említek, ami cégek
bukásához vezet:
00:13
they only do more of the sameazonos,
az egyik, hogy nem újítanak,
00:17
or they only do what's newúj.
a másik, hogy állandóan újítanak.
00:20
To me the realigazi, realigazi
solutionmegoldás to qualityminőség growthnövekedés
Számomra a minőségi fejlődés
rendkívül fontos kulcstényezője,
00:23
is figuringösszeadás out the balanceegyensúly
betweenközött two activitiestevékenységek:
hogy megtaláljuk az egyensúlyt
két tevékenység:
00:28
explorationfelfedezés and exploitationkizsákmányolás.
a fejlesztés és a felhasználás között.
00:32
BothMindkét are necessaryszükséges,
Mindkettő fontos,
00:35
but it can be too much of a good thing.
de jóból is megárt a sok.
00:36
ConsiderFontolja meg FacitFACIT.
Nézzük a Facit esetét!
00:41
I'm actuallytulajdonképpen oldrégi enoughelég to rememberemlékezik them.
Koromnál fogva emlékszem rá,
00:43
FacitFACIT was a fantasticfantasztikus companyvállalat.
hogy fantasztikus vállalat volt.
00:45
They were bornszületett deepmély in the Swedishsvéd foresterdő,
Valahol Svédországban alapították,
00:47
and they madekészült the bestlegjobb
mechanicalmechanikai calculatorsszámológépek in the worldvilág.
és a legjobb mechanikus számológépeket
gyártották.
00:50
EverybodyMindenki used them.
Mindenki ilyet használt.
00:54
And what did FacitFACIT do when
the electronicelektronikus calculatorszámológép camejött alongmentén?
Mit tett ez a vállalat, amikor megjelent
az elektronikus számológép?
00:56
They continuedfolyamatos doing exactlypontosan the sameazonos.
Folytatta ugyanazt.
01:01
In sixhat monthshónap, they wentment
from maximummaximális revenuejövedelem ...
Hat hónap alatt a csúcsról
a mélybe zuhant az árbevételük,
01:04
and they were goneelmúlt.
és eltűntek.
01:08
GoneElment.
Végleg.
01:10
To me, the ironyirónia about the FacitFACIT storysztori
A vállalat történetének iróniája,
01:11
is hearingmeghallgatás about the FacitFACIT engineersmérnökök,
hogy mérnökei állítólag
01:15
who had boughtvásárolt cheapolcsó, smallkicsi
electronicelektronikus calculatorsszámológépek in JapanJapán
olcsó elektronikus számológépeket
vettek Japánban,
01:19
that they used to double-checkellenőrizze még egyszer
theirazok calculatorsszámológépek.
hogy ellenőrizzék saját számológépeiket.
01:24
(LaughterNevetés)
(Nevetés)
01:27
FacitFACIT did too much exploitationkizsákmányolás.
A cég csak a tudás
felhasználására épített.
01:29
But explorationfelfedezés can go wildvad, too.
De túlzásba lehet vinni a fejlesztést is.
01:32
A fewkevés yearsévek back,
Néhány évvel ezelőtt
01:34
I workeddolgozott closelyszorosan alongsidemellett
a EuropeanEurópai biotechbiotech companyvállalat.
szoros kapcsolatban álltam
egy európai biotechnológiai céggel.
01:36
Let's call them OncoSearchOncoSearch.
Nevezzük OncoSearchnek.
01:40
The companyvállalat was brilliantragyogó.
Remek vállalat volt.
01:42
They had applicationsalkalmazások that promisedmegígérte
to diagnosediagnosztizál, even curegyógymód,
Ígéretes kísérleteik voltak
a vérrák bizonyos típusainak
01:44
certainbizonyos formsformák of bloodvér cancerrák.
diagnosztizálására, sőt gyógyítására.
01:49
EveryMinden day was about
creatinglétrehozása something newúj.
Minden nap alkottak valami újat.
01:52
They were extremelyrendkívüli módon innovativeújító,
Az újítás volt az életük,
01:55
and the mantramantra was,
"When we only get it right,"
mindig azt hajtogatták:
"Majd ha minden rendben lesz",
01:58
or even, "We want it perfecttökéletes."
sőt: "Azt akarjuk, hogy tökéletes legyen."
02:01
The sadszomorú thing is,
Szomorú,
02:04
before they becamelett perfecttökéletes --
hogy mielőtt eljutottak volna
02:06
even good enoughelég --
erre a szintre,
02:08
they becamelett obsoleteelavult.
teljesen lemaradtak.
02:10
OncoSearchOncoSearch did too much explorationfelfedezés.
Az OncoSearch túlzottan a fejlesztésre
koncentrált.
02:13
I first heardhallott about explorationfelfedezés
and exploitationkizsákmányolás about 15 yearsévek agoezelőtt,
A fejlesztés–felhasználás
elméletéről 15 éve hallottam először,
02:17
when I workeddolgozott as a visitinglátogató
scholartudós at StanfordStanford UniversityEgyetem.
amikor a Stanford Egyetemen dolgoztam
vendégkutatóként.
02:23
The founderalapító of the ideaötlet is JimJim MarchMárcius.
Jim March az elmélet megalkotója.
02:27
And to me the powererő of the ideaötlet
is its practicalitypraktikum.
Számomra az elmélet erejét az adja,
hogy praktikus.
02:30
ExplorationFeltárása.
Fejlesztés.
02:35
ExplorationFeltárása is about
comingeljövetel up with what's newúj.
A fejlesztés arról szól, hogy előállunk
valami új dologgal.
02:36
It's about searchKeresés,
Kutatás,
02:40
it's about discoveryfelfedezés,
felfedezés,
02:42
it's about newúj productsTermékek,
új termékek,
02:43
it's about newúj innovationsújítások.
újítások,
02:45
It's about changingváltozó our frontiershatárok.
határaink megváltoztatása jellemzik.
02:47
Our heroeshősök are people
who have doneKész explorationfelfedezés:
Hősöknek tekintjük azokat,
akik felfedezéseket tettek.
02:51
MadameMadame CurieCurie,
Madame Curie,
02:54
PicassoPicasso,
Picasso,
02:56
NeilNeil ArmstrongArmstrong,
Neil Armstrong,
02:57
SirSir EdmundEdmund HillaryHillary, etcstb..
Sir Edmund Hillary stb.
02:58
I come from NorwayNorvégia;
Én norvég vagyok,
03:01
all our heroeshősök are explorersfelfedezők,
and they deservemegérdemel to be.
a hőseink mind felfedezők,
és megérdemelten hősök.
03:03
We all know that explorationfelfedezés is riskykockázatos.
Tudjuk jól, hogy a felfedezés kockázatos.
03:09
We don't know the answersválaszokat,
Nem ismerjük a válaszokat,
03:12
we don't know if we're going to find them,
nem tudjuk, hogy megtaláljuk-e őket,
03:14
and we know that the riskskockázatok are highmagas.
a kockázat pedig magas.
03:16
ExploitationHasznosítása is the oppositeszemben.
A felhasználás ezzel szemben
03:18
ExploitationHasznosítása is takingbevétel
the knowledgetudás we have
a már meglévő tudásunkat alkalmazza
03:20
and makinggyártás good, better.
és hasznosítja.
03:23
ExploitationHasznosítása is about makinggyártás
our trainsvonatok runfuss on time.
Általa a dolgok sínen vannak,
03:26
It's about makinggyártás good productsTermékek
fastergyorsabb and cheaperolcsóbb.
a termékeket gyorsabban
és olcsóbban állítjuk elő.
03:29
ExploitationHasznosítása is not riskykockázatos --
Nem kockázatos
03:34
in the shortrövid termkifejezés.
rövid távon.
03:37
But if we only exploitkihasználni,
De ha csak erre koncentrálunk,
03:39
it's very riskykockázatos in the long termkifejezés.
hosszú távon nagyon kockázatos.
03:41
And I think we all have memoriesmemóriák
of the famoushíres poppop groupscsoportok
Gondoljanak csak egy-két híres együttesre,
03:44
who keep singingéneklés the sameazonos songsdalok
again and again,
akik állandóan ugyanazokat
a dalokat játsszák,
03:48
untilamíg they becomeválik obsoleteelavult
or even patheticszánalmas.
míg végül unalmassá,
sőt szánalmassá válnak.
03:51
That's the riskkockázat of exploitationkizsákmányolás.
Ez a felhasználás kockázata.
03:56
So if we take a long-termhosszútávú
perspectivetávlati, we exploreFedezd fel.
Hosszú távon tehát
fejlesztéshez folyamodunk,
04:00
If we take a short-termrövid időszak
perspectivetávlati, we exploitkihasználni.
rövid távon pedig a felhasználáshoz.
04:05
SmallKis childrengyermekek, they exploreFedezd fel all day.
A kisgyermekek egész nap felfedeznek.
04:09
All day it's about explorationfelfedezés.
Erről szól az életük.
04:12
As we grow olderidősebb,
Ahogy felnövünk,
04:15
we exploreFedezd fel lessKevésbé because we have
more knowledgetudás to exploitkihasználni on.
egyre kevésbé jellemző a felfedezés,
mert több a hasznosítható tudásunk.
04:16
The sameazonos goesmegy for companiesvállalatok.
Ugyanígy vannak ezzel a cégek is.
04:21
CompaniesVállalatok becomeválik,
by naturetermészet, lessKevésbé innovativeújító
Szaktudásuk bővülésével
04:24
as they becomeválik more competentilletékes.
egyre kevésbé jellemző rájuk az újítás.
04:28
And this is, of coursetanfolyam,
a bignagy worryaggodalom to CEOsElnök-vezérigazgatója.
A cégvezetőknek ez természetesen
nagy gondot okoz.
04:31
And I hearhall very oftengyakran questionskérdések
phrasedmegfogalmazott in differentkülönböző waysmódokon.
Sokféleképpen fogalmazzák meg kérdéseiket.
04:35
For examplepélda,
Például:
04:39
"How can I bothmindkét effectivelyhatékonyan runfuss
and reinventújra feltalálni my companyvállalat?"
"Hogyan tudom egyaránt hatékonyan
működtetni és megújítani a vállalatomat?",
04:41
Or, "How can I make sure
vagy: "Hogyan biztosíthatom,
04:46
that our companyvállalat changesváltoztatások
before we becomeválik obsoleteelavult
hogy a cégem megújuljon, amíg nem késő,
04:48
or are hittalálat by a crisisválság?"
vagy mielőtt egy válság lesújt.
04:52
So, doing one well is difficultnehéz.
Az egyiket jól alkalmazni nehéz.
04:55
Doing bothmindkét well as the sameazonos time is artművészet --
Mindkettőt – a fejlesztést
és a felhasználást –
04:58
pushingnyomja bothmindkét explorationfelfedezés and exploitationkizsákmányolás.
egyidejűleg jól alkalmazni: művészet.
05:01
So one thing we'vevoltunk foundtalál
Felméréseink azt mutatják,
05:05
is only about two percentszázalék of companiesvállalatok
are ableképes to effectivelyhatékonyan exploreFedezd fel
hogy a cégek mindössze 2%-a képes
05:06
and exploitkihasználni at the sameazonos time, in parallelpárhuzamos.
egyidejűleg hatékonyan fejleszteni
és hasznosítani a tudást.
05:13
But when they do,
Viszont ha képesek rá,
05:17
the payoffspayoffs are hugehatalmas.
az óriási hasznot hoz.
05:19
So we have lots of great examplespéldák.
Sok nagyszerű példát láthatunk erre.
05:22
We have NestlNestlé creatinglétrehozása NespressoNespresso,
Ilyen például a Nestlé fejlesztése,
a Nespresso,
05:24
we have LegoLEGO going into animatedélénk filmsfilmek,
a Lego terjeszkedése a filmes világba,
05:27
ToyotaToyota creatinglétrehozása the hybridshibridek,
a Toyota hibrid járművei,
05:30
UnileverUnilever pushingnyomja into sustainabilityfenntarthatóság --
az Unilever fenntarthatósági stratégiája,
05:32
there are lots of examplespéldák,
and the benefitselőnyök are hugehatalmas.
sok jó példa, nagyszerű eredmények.
05:35
Why is balancingkiegyensúlyozó so difficultnehéz?
Miért nehéz megtalálni az egyensúlyt?
05:39
I think it's difficultnehéz
because there are so manysok trapscsapdák
Azért, mert sok csapda
05:42
that keep us where we are.
hátráltat bennünket.
05:45
So I'll talk about two,
but there are manysok.
Két ilyen csapdát említek a sok közül.
05:47
So let's talk about
the perpetualörökös searchKeresés trapcsapda.
Nézzük az örökös kutatás csapdáját.
05:51
We discoverfelfedez something,
Feltalálunk valamit,
05:54
but we don't have the patiencetürelem
or the persistencekitartás
de nincs elég türelmünk és kitartásunk,
05:56
to get at it and make it work.
hogy működőképessé tegyük.
05:59
So insteadhelyette of stayingtartózkodás with it,
we createteremt something newúj.
Ahelyett, hogy végigvinnénk,
valami máshoz kezdünk.
06:01
But the sameazonos goesmegy for that,
De azzal is így járunk,
06:04
then we're in the viciousördögi circlekör
egyfajta ördögi körbe kerülünk:
06:06
of actuallytulajdonképpen comingeljövetel up with ideasötletek
but beinglény frustratedfrusztrált.
új ötletekkel állunk elő, de mindhiába.
06:07
OncoSearchOncoSearch was a good examplepélda.
Ez történt az OncoSearchnél.
06:12
A famoushíres examplepélda is, of coursetanfolyam, XeroxXerox.
Egy másik közismert példa a Xerox.
06:14
But we don't only see this in companiesvállalatok.
De nemcsak cégeknél,
06:18
We see this in the publicnyilvános sectorágazat as well.
hanem a közszférában is
tapasztalható ez a probléma.
06:20
We all know that any kindkedves
of effectivehatékony reformreform of educationoktatás,
Tudjuk jól, hogy egy hatékony oktatási,
06:23
researchkutatás, healthEgészség caregondoskodás, even defensevédelem,
kutatási, egészségügyi, sőt védelmi reform
06:29
takes 10, 15, maybe 20 yearsévek to work.
10, 15, akár 20 évig is eltarthat.
06:31
But still, we changeváltozás much more oftengyakran.
Mégis, ennél gyakrabban
nyúlunk hozzá e rendszerekhez.
06:35
We really don't give them the chancevéletlen.
Nem adunk esélyt, hogy kiforrjanak.
06:39
AnotherEgy másik trapcsapda is the successsiker trapcsapda.
Egy másik csapda a siker csapdája.
06:42
FacitFACIT fellesett into the successsiker trapcsapda.
A Facit a siker csapdájába esett.
06:46
They literallyszó szerint heldtartotta
the futurejövő in theirazok handskezek,
Szó szerint kezükben volt a jövő,
06:50
but they couldn'tnem tudott see it.
de nem látták meg.
06:53
They were simplyegyszerűen so good
at makinggyártás what they lovedszeretett doing,
Annyira jók voltak abban,
amit szerettek csinálni,
06:54
that they wouldn'tnem changeváltozás.
hogy nem akartak változtatni.
06:58
We are like that, too.
Mi is ilyenek vagyunk.
07:01
When we know something well,
it's difficultnehéz to changeváltozás.
Ha valami jól megy, nehéz változtatni.
07:02
BillBill GatesKapuk has said:
Bill Gates szerint:
07:06
"SuccessSiker is a lousytetves teachertanár.
"A siker rossz tanítómester.
07:09
It seduceselcsábítja us into thinkinggondolkodás
we cannotnem tud failnem sikerül."
Hajlamossá teszi az embert azt gondolni,
hogy nem veszíthet."
07:12
That's the challengekihívás with successsiker.
Ez a baj a sikerrel.
07:16
So I think there are some lessonstanulságok,
and I think they applyalkalmaz to us.
Úgy gondolom vannak tanulságok,
amiket le kell vonnunk.
07:19
And they applyalkalmaz to our companiesvállalatok.
Ezekből a cégek is tanulhatnak.
07:23
The first lessonlecke is:
get aheadelőre of the crisisválság.
Az első tanulság: Előzzük meg a válságot!
07:25
And any companyvállalat that's ableképes to innovateújít
Amelyik cég képes újítani,
07:29
is actuallytulajdonképpen ableképes to alsois buyVásárol
an insurancebiztosítás in the futurejövő.
annak be van biztosítva a jövője.
07:32
NetflixNetflix -- they could so easilykönnyen
have been contenttartalom
A Netflix – nagyon könnyen
elégedett lehetett
07:36
with earlierkorábban generationsgenerációk of distributionterjesztés,
a korábbi szolgáltatásaival,
07:39
but they always -- and I think
they will always --
de mindig – és úgy gondolom a jövőben is –
07:42
keep pushingnyomja for the nextkövetkező battlecsata.
készen áll a következő hódításra.
07:45
I see other companiesvállalatok that say,
Más cégek is hangoztatják:
07:47
"I'll wingyőzelem the nextkövetkező innovationinnováció cycleciklus,
whatevertök mindegy it takes."
"Bármilyen áron meg fogjuk nyerni
a következő innovációs ciklust."
07:49
SecondMásodik one: think in multipletöbbszörös time scalesMérleg.
Második tanulság: Számoljunk
többféle időtávval!
07:55
I'll shareOssza meg a chartdiagram with you,
Mutatok egy grafikont,
07:58
and I think it's a wonderfulcsodálatos one.
szerintem csodálatos.
08:00
Any companyvállalat we look at,
Bármely cégnél,
08:02
takingbevétel a one-yearegy év perspectivetávlati
ha az egyéves időtávot vesszük,
08:04
and looking at the valuationértékelési
of the companyvállalat,
és megnézzük a vállalat értékelését,
08:06
innovationinnováció typicallyjellemzően accountsfiókok
for only about 30 percentszázalék.
az innováció kb. 30%-ot képvisel.
08:08
So when we think one yearév,
Tehát, ha egy évet nézünk,
08:12
innovationinnováció isn't really that importantfontos.
az innováció nem túl fontos.
08:13
MoveMozog aheadelőre, take a 10-year-év perspectivetávlati
on the sameazonos companyvállalat --
Nézzük tovább, tízéves időtávon
ugyanennél a cégnél,
08:16
suddenlyhirtelen, innovationinnováció and abilityképesség
to renewmegújítása accountszámla for 70 percentszázalék.
az innováció és a megújulási képesség
már 70%-ot képvisel.
08:20
But companiesvállalatok can't chooseválaszt.
A cégeknek nincs választásuk.
08:26
They need to fundalap the journeyutazás
and leadvezet the long termkifejezés.
Forrásokat kell biztosítani
a kitörési pontokhoz.
08:27
ThirdHarmadik:
Harmadik tanulság:
08:32
invitemeghívás talenttehetség.
Vonjuk be a tehetséget!
08:34
I don't think it's possiblelehetséges for any of us
Nem hiszem, hogy bárki egyedül képes
08:35
to be ableképes to balanceegyensúly explorationfelfedezés
and exploitationkizsákmányolás by ourselvesminket.
megtalálni az egyensúlyt a tudásfejlesztés
és a tudásfelhasználás között.
08:38
I think it's a teamcsapat sportSport.
Ez csapatjáték.
08:43
I think we need to allowlehetővé teszi challengingkihívást jelentő.
Tegyük lehetővé a vélemények megvitatását.
08:44
I think the markMark of a great companyvállalat
is beinglény opennyisd ki to be challengedmegtámadta,
A kiváló cég ismérve
a véleményekre való nyitottság,
08:48
and the markMark of a good corporatetársasági boardtábla
is to constructivelykonstruktív challengekihívás.
a jó vezetőség ismérve pedig
az építő jellegű mérlegelés.
08:53
I think that's alsois what
good parentingszülői is about.
Úgy vélem, ezek egyben
a helyes családi nevelés fő jellemzői.
08:58
Last one: be skepticalszkeptikus of successsiker.
Végül: Legyünk szkeptikusak
a sikerrel kapcsolatban.
09:02
Maybe it's usefulhasznos to think back
at the oldrégi triumphTriumph marchesindulók in RomeRóma,
Talán hasznos felidézni
a római diadalmeneteket,
09:06
when the generalstábornokok, after a bignagy victorygyőzelem,
amikor egy nagy győzelem után
09:12
were givenadott theirazok celebrationünnepe.
a hadvezéreket ünnepelték.
09:16
RidingLovaglás into RomeRóma on the carriageszállítás,
A Rómába tartó úton a kocsiban
09:18
they always had a companiontárs
whisperingsuttogó in theirazok earfül,
mindig volt valaki a hadvezér mellett,
aki azt súgta a fülébe:
09:21
"RememberNe feledje, you're only humanemberi."
"Ne feledd, hogy csupán ember vagy!"
09:25
So I hoperemény I madekészült the pointpont:
Remélem, sikerült bemutatnom,
09:29
balancingkiegyensúlyozó explorationfelfedezés and exploitationkizsákmányolás
hogy a fejlesztés és a felhasználás
egyensúlyának megteremtése
09:32
has a hugehatalmas payoffkifizet.
óriási hasznot eredményez.
09:35
But it's difficultnehéz,
and we need to be conscioustudatos.
Nem könnyű elérni,
és megfontoltságot igényel.
09:37
I want to just pointpont out two questionskérdések
that I think are usefulhasznos.
Két hasznos kérdést
szeretnék még kiemelni.
09:40
First questionkérdés is,
looking at your ownsaját companyvállalat:
Az első kérdés,
hogy vállalatát átvizsgálva,
09:45
In whichmelyik areasnak do you see
that the companyvállalat is at the riskkockázat
ön milyen területeken látja,
09:49
of fallingeső into successsiker trapscsapdák,
hogy a cég a siker csapdájába esett,
09:53
of just going on autopilottündér?
vagy, hogy olyan,
mintha robotpilóta irányítaná?
09:56
And what can you do to challengekihívás?
Mit tehet ön azért, hogy felpörgesse?
09:59
SecondMásodik questionkérdés is:
A második kérdés:
10:03
When did I exploreFedezd fel something newúj last,
Mikor fejlesztettem ki valami újat
legutóbb,
10:06
and what kindkedves of effecthatás did it have on me?
és milyen hatással volt ez rám?
10:09
Is that something I should do more of?
Többet kellene-e ezzel foglalkoznom?
10:12
In my caseügy, yes.
Az én esetemben: igen.
10:15
So let me leaveszabadság you with this.
Hadd búcsúzzak a következőképp:
10:18
WhetherE you're an explorerExplorer by naturetermészet
Akár felfedező típusúak,
10:20
or whetherakár you tendhajlamosak to exploitkihasználni
what you alreadymár know,
akár meglévő tudásukat
hasznosítják inkább,
10:23
don't forgetelfelejt: the beautyszépség
is in the balanceegyensúly.
ne feledjék: a szépség
az egyensúlyban rejlik.
10:27
Thank you.
Köszönöm.
10:33
(ApplauseTaps)
(Taps)
10:34
Translated by Zsuzsanna Lőrincz
Reviewed by Peter Pallós

▲Back to top

About the speaker:

Knut Haanaes - Strategist
Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on.

Why you should listen

What strategy traps repeatedly entice well-meaning companies? Sweet words that lure with a sense of promise and growth, but ultimately fail to deliver again and again? How do we balance exploration and exploitation without falling fully into either ditch?

Knut Haanaes is Dean of the Global Leadership Institute at the World Economic Forum and professor of strategy and international management at IMD, formerly senior partner and global leader of BCG's strategy practice. Through his work with clients, Haanaes has accumulated extensive experience in a number of industries on issues of strategy. He holds a Master's Degree in Economics from the Norwegian School of Economics, a PhD in Strategy from the Copenhagen Business School and has been a visiting scholar at Scancor, Stanford University.

In 2015, together with Martin Reeves and Janmejaya Sinha from BCG, Haanaes published the book Your Strategy Needs a Strategy. The book has been translated into a number of languages.

More profile about the speaker
Knut Haanaes | Speaker | TED.com