English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2017

Christopher Ategeka: How adoption worked for me

Christopher Ategeka: Mida adopteerimine mulle andis

Filmed:
969,397 views

Talent on universaalne, kuid võimalused mitte, ütleb TED Fellow Christopher Ategeka. Selles kütkestavas, lootusrikkas kõnes räägib Ategeka oma loo sellest, kuidas ta lapsena adopteeriti ja kuidas adopteerimine andis talle võimaluse saada osa täiesti teistsugusest kultuurist, omandada haridus ja realiseerida oma potentsiaal. “Me ei pruugi saada lahti sallimatusest ja rassismist tänases maailmas,” ütleb Ategeka, “kuid kindlasti saame kasvatada oma lapsi nii, et nad kujundaksid positiivse, arvestava ja ühendatud maailma, kus valitseb armastus ja hoolivus.”

- Serial entrepreneur
TED Fellow Christopher Ategeka is on a mission to ensure a sustainable future for humanity and the planet. Full bio

Kui mitmed teist on väsinud kuulmast,
00:13
How manypalju of you are tiredväsinud
00:16
of seeingnähes celebritiesKuulsused adoptingvastuvõtmine kidslapsed
from the AfricanAafrika continentmandril?
kuidas kuulsused muudkui
adopteerivad Aafrikast lapsi?
00:21
(LaughterNaer)
(Naer)
Hea küll, asi ei ole ehk nii hull.
00:24
Well, it's not all that badhalb.
Mina olen adopteeritud.
00:28
I was adoptedvastu võetud.
Kasvasin üles maakohas, Ugandas,
00:31
I grewkasvas up in ruralmaal UgandaUganda,
kaotasin mõlemad vanemad
väga väiksena.
00:35
lostkadunud bothmõlemad my parentsvanemad
when I was very, very youngnoor.
Ja kui mu vanemad surid
00:39
And when my parentsvanemad passedmöödus,
sain ma tunda kõiki
vaesusega kaasnevaid hädasid
00:42
I experiencedkogenud all the negativenegatiivne
effectsmõjud of povertyvaesus,
alates kodutusest,
00:49
from homelessnesskodutus,
prügihunnikutest söömisest
00:51
eatingsöömine out of trashprügikast pilesvaiad,
ja mis kõik veel.
00:53
you namenimi it.
Kuid mu elu muutus,
00:56
But my life changedmuudetud
kui mind võeti lastekodusse.
00:59
when I got acceptedaktsepteeritud into an orphanagelastekodu.
Tänu ühele “Toeta orbu” tüüpi programmile
01:03
ThroughKaudu one of those
sponsor-an-orphansponsor-harva programsprogrammid,
sponsoreeriti mind ja mul tekkis
võimalus hariduse omandamiseks.
01:06
I was sponsoredSponsorite and givenantakse an opportunityvõimalus
to acquireomandama an educationharidus.
Alustasin kooliteed Ugandas.
01:11
I startedalgas off in UgandaUganda.
Lõpetasin kooli ja see programm
on ülesehitatud nii,
01:14
I wentläksin throughläbi schoolkooli, and the way
this particulareriti programprogramm workedtöötanud,
et tuleb lõpetada keskkool ja
peale seda minnakse ametit õppima,
01:17
you finishedvalmis highkõrge schoolkooli
and after highkõrge schoolkooli,
01:20
you go learnõppida a tradekaubandus --
to becomesaada a carpenterpuusepp, a mechanicmehhaanik
et saada puusepaks või
mehhaanikuks või midagi sarnast.
01:23
or something alongmööda those linesliinid.
Minuga oli asi aga veidi teisiti.
01:26
My casejuhtum was a little differenterinevad.
Sponsorperekond, kes oli saatnud
iga kuu 25 dollarit lastekodule,
01:30
The sponsorsponsor familyperekond that was sendingsaatmine
these 25 dollarsdollarit a monthkuus
01:34
to this orphanagelastekodu to sponsorsponsor me,
et mind seal sponsoreerida,
01:36
whichmis -- I had never metkohtusime them --
-- ja ma ei ole neid kunagi kohanud--
01:39
said, "Well ...
ütlesid hoopis, et:
“Me saadaksime su hoopis kolledžisse."
01:42
we would like to sendsaada you
to collegekolledž insteadselle asemel."
Oot, lugu läheb veel paremaks --
01:46
Oh -- it getssaab better.
01:47
(LaughterNaer)
Nad ütlesid: “Kui sa saad paberid korda,
01:48
And they said, "If you get the paperworkpaberitööd,
saadame su hoopis Ameerikasse kooli.”
01:51
we'llme teeme sendsaada you to schoolkooli
in AmericaAmeerikas insteadselle asemel."
Niisiis, nende abiga,
01:56
So with theiroma help,
läksin saatkonda ja tegin viisataotluse.
01:59
I wentläksin to the embassyEmbassy
and appliedrakendatud for the visaviisa.
Ma saingi viisa.
02:03
I got the visaviisa.
Mäletan seda päeva,
nagu see oleks olnud eile
02:04
I remembermäleta this day like it was yesterdayeile.
Väljusin saatkonnast,
see paber oli mul käes,
02:09
I walkedkõndis out of the embassyEmbassy
with this piecetükk of paperpaber in my handkäsi,
kergel sammul,
02:12
a hopHop in my stepsamm,
naeratus näol,
02:14
smilenaeratus on my facenägu,
teadmisega, et mu elu on kohe muutumas.
02:15
knowingteades that my life is about to changemuutus.
Läksin tol õhtul koju
02:20
I wentläksin home that night,
ja uinusin koos oma passiga,
02:23
and I sleptmagas with my passportpassi,
sest ma kartsin, et keegi
varastab selle ära
02:25
because I was afraidkarda
that someonekeegi mightvõib-olla stealvarastada it.
02:27
(LaughterNaer)
(Naer)
Ma ei suutnud magama jääda.
02:29
I couldn'tei saanud falllangevad asleepmagama.
Tundsin seda kogu aeg.
02:31
I kepthoitakse feelingtunne it.
Mul tuli hea mõte,
kuidas seda turvaliselt hoida.
02:33
I had a good ideaidee for securityturvalisus.
Otsustasin, et panen selle kilekotti,
02:36
I was like, "OK, I'm going
to put it in a plasticplastist bagkott,
viin välja, kaevan augu
ning panen selle sinna.
02:38
and take it outsideväljaspool and digkaevama a holeauk,
and put it in there."
Nii tegingi ja läksin tagasi majja,
02:43
I did that, wentläksin back in the housemaja.
aga ikka ei saanud und,
kartsin, et keegi nägi mind.
02:45
I could not falllangevad asleepmagama. I was like,
"Maybe someonekeegi saw me."
Läksin tagasi --
02:48
I wentläksin back --
(Naer)
02:49
(LaughterNaer)
Võtsin selle uuesti välja ja hoidsin
enda juures terve öö.
02:50
I pulledtõmmatud it out, and I put it
with me the entireterve night --
Nii et see oli üks ärevust täis öö.
02:53
all to say that it was
an anxiety-filledärevust täis night.
02:56
(LaughterNaer)
(Naer)
USAsse minemine oli, nagu
siin üks teine kõneleja ütles,
02:58
Going to the US was,
just like anotherteine speakerkõneleja said,
esimene kord näha lennukit
ja minna lennuki peale,
03:02
was my first time to see a planelennuk,
03:04
be on one, let aloneüksi sitistuda on it
to flylendama to anotherteine countryriik.
rääkimata sellest, et istuda lennukisse
ja sellega teisele maale lennata.
15. detsember 2006
03:09
DecemberDetsember 15, 2006.
kell 19.08
03:12
7:08pmPM.
Ma istusin kohal 7A.
03:14
I satistus in seatiste 7A.
Fly Emirates.
03:18
FlyLennata EmiratesEmirates.
Üks kõige kauneimad naisi,
keda eales näinud, tuli minu juurde,
03:21
One of the mostkõige rohkem gorgeousgorgeous,
beautifulilus womennaised I've ever seennähtud walkedkõndis up,
peas väike punane kübar, valge looriga.
03:26
redpunane little hatmüts with a whitevalge veilloor.
Olen kohutavas segaduses ja
ei saa üldse aru, mida tuleks teha.
03:29
I'm looking terrifiedhirmunud,
I have no ideaidee what I'm doing.
03:33
She handskäed me this warmsoe towelrätik --
Ta ulatab mulle sooja käterätiku --
sooja, aurava, lumivalge.
03:35
warmsoe, steamyaurav, snowlumi whitevalge.
Ma vaatan seda sooja rätikut.
03:39
I'm looking at this warmsoe towelrätik;
Ma ei tea, mida oma elugagi peale hakata,
03:42
I don't know what to do with my life,
let aloneüksi with this damnkuradi towelrätik --
rääkimata sellest kuramuse rätikust --
03:45
(LaughterNaer)
(Naer)
03:47
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
Tegin seda, mida iga teine
samas olukorras oleks teinud --
03:51
I did one of the --
03:53
you know, anything anyonekeegi
could do in that situationolukord:
vaatasin enda ümber, et näha
mida kõik teised teevad
03:56
look around, see what
everyonekõik elsemuidu is doing.
ja tegin samamoodi.
03:58
I did the samesama.
Arvestage, et olin sel päeval sõitnud
seitse tundi oma kodukülast lennujaama.
04:00
MindMeeles you, I drovesõitsin about sevenseitse hourstundi
from my villageküla to the airportlennujaam that day.
Võtsin siis selle sooja rätiku,
04:06
So I grabhaarata this warmsoe towelrätik,
ja pühkisin oma nägu,
nagu kõik teised tegid.
04:08
wipepühkige my facenägu just like
everyonekõik elsemuidu is doing,
Siis vaatasin seda --
04:11
I look at it --
Oh, pekki!
04:13
damnkuradi.
04:14
(LaughterNaer)
(Naer)
See oli teetolmust üleni pruun.
04:16
It was all dirtmustus brownpruun.
04:18
(LaughterNaer)
(Naer)
Mäletan, et mul oli nii häbi,
04:20
I remembermäleta beingolemine so embarrassedpiinlik
that when she cametuli by to pickkorjama it up,
et kui ta tuli seda ära võtma,
siis ma enda oma ei andnud.
04:26
I didn't give minemine.
04:27
(LaughterNaer)
(Naer)
Mul on see siiani alles.
04:28
I still have it.
04:29
(LaughterNaer)
(Naer)
04:31
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
Ameerikasse minek andis mulle võimaluse
04:34
Going to AmericaAmeerikas openedavatud doorsuksed for me
kasutada ära kogu mu
Jumala poolt antud potentsiaal.
04:37
to liveelus up to my fulltäis God-givenJumalast antud potentialpotentsiaal.
Mäletan, et kohale jõudes
04:41
I remembermäleta when I arrivedsaabunud,
võttis mu sponsorpere mind täiesti omaks
04:43
the sponsorsponsor familyperekond embracedomaks võetud me,
ja neil tuli sõna otseses mõttes
mulle kõike nullist õpetada:
04:45
and they literallysõna otseses mõttes had to teachõpetama me
everything from scratchkriimustus:
see siin on mikrouun,
see on külmkapp --
04:48
this is a microwavemikrolaineahi,
that's a refrigeratorkülmik --
ma ei olnud neid asju
kunagi varem näinud.
04:51
things I'd never seennähtud before.
See oli ka esimene kord,
04:54
And it was alsoka the first time
kui sattusin täiesti uude
ja teistsugusesse kultuuri.
04:56
I got immersedsukeldatud into a newuus
and differenterinevad culturekultuur.
Need mulle võõrad inimesed
05:00
These strangersvõõrad showednäitas me
osutasid mulle tõelist armastust.
05:04
truetõsi love.
Nad näitasid mulle, et ma olen oluline,
05:07
These strangersvõõrad showednäitas me that I matteredolulised,
et mu unistused on tähtsad.
05:12
that my dreamsunenäod matteredolulised.
(Sügav hingetõmme)
(Aplaus)
05:22
(ApplauseAplaus)
Aitäh.
05:28
Thank you.
Neil inimestel oli kaks bioloogilist last.
05:32
These individualsüksikisikud had two
of theiroma ownoma biologicalbioloogiline childrenlapsed.
Ja kui mina tulin, vajasin ma palju abi.
05:36
And when I cametuli in, I had needsvajadustele.
Nad pidid mulle õpetama inglise keelt,
05:39
They had to teachõpetama me EnglishInglise,
õpetama sõna otseses mõttes kõike,
05:41
teachõpetama me literallysõna otseses mõttes everything,
mistõttu pidid nad minuga
väga palju tegelema.
05:44
whichmis resultedtulemusena in them spendingkulutused
a lot of time with me.
Eks see tekitas pisut
kadedust nende oma lastes.
05:47
And that createdloodud a little bitnatuke
of jealousyarmukadedus with theiroma childrenlapsed.
Nii et kui keegi teist siin on lapsevanem
05:55
So, if you're a parentvanem in this roomtuba,
ja teil on juhtumisi teismeline laps,
05:59
and you have those teenagerteismeline childrenlapsed
kes ei soovi midagi teada
teie armastusest ja hoolitsusest --
06:02
who don't want anything to do
with your love and affectionkiindumus --
see on neile isegi vastik --
06:07
in factfakt, they find it repulsivejälk --
Siis mul on teile lahendus:
06:09
I got a solutionlahendus:
adopteerige laps.
06:11
adoptvastu võtma a childlaps.
(Naer)
06:12
(LaughterNaer)
See lahendab probleemi.
06:13
It will solvelahendada the problemprobleem.
06:14
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
Asusin õppima ja omandasin
kaks kraadi inseneriteaduste alal
06:19
I wentläksin on to acquireomandama
two engineeringinsener degreeskraadi
ühes maailma parimas ülikoolis.
06:21
from one of the bestparim
institutionsasutused in the worldmaailm.
Ja ma pean ütlema:
06:25
I've got to tell you:
talent on universaalne,
06:26
talenttalent is universaluniversaalne,
kuid võimalused mitte.
06:28
but opportunitiesvõimalused are not.
Tahan sellega tunnustada neid inimesi,
06:31
And I creditkrediit this
06:34
to the individualsüksikisikud
who embraceomaks võtma multiculturalismmitmekultuurilisus,
kes väärtustavad
kultuurilist mitmekesisust,
armastust, empaatiat
06:38
love, empathyempaatia
ja hoolivust teiste suhtes.
06:40
and compassionkaastunne for othersteised.
Me elame maailmas, mis on täis vihkamist:
06:44
We liveelus in a worldmaailm filledtäidetud with hatevihkan:
ehitatakse müüre,
06:47
buildinghoone wallsseinad,
Brexit,
06:49
BrexitBrexit,
ksenofoobia siin Aafrika mandril.
06:50
xenophobiaksenofoobia here on the AfricanAafrika continentmandril.
Kultuurilises mitmekesisuses
võib peituda lahendus
06:55
MulticulturalismMitmekultuurilisus can be an answervastus
paljudele inimkonna
halvimateile omadustele.
06:57
to manypalju of these worsthalvim humaninimene qualitiesomadused.
Täna kutsun teid üles
07:03
TodayTäna, I challengeväljakutse you
aitama väikesel lapsel kogeda
kultuurilisi erinevusi.
07:06
to help a youngnoor childlaps
experiencekogemus multiculturalismmitmekultuurilisus.
Ma luban teile teile,
07:11
I guaranteegarantii you
that will enrichrikastada theiroma life,
et see teeb nende elu rikkamaks
ja see omakorda,
07:15
and in turnpööra,
rikastab teie elu.
07:16
it will enrichrikastada yourssinu oma.
Ja boonusena
07:19
And as a bonusboonus,
võib mõni neist isegi
esineda TED Talk'il.
07:21
one of them mayvõib even give a TEDTED Talk.
07:23
(LaughterNaer)
(Naer)
(Aplaus)
07:25
(ApplauseAplaus)
Kuigi me ehk ei suuda kaotada
sallimatust ja rassismi tänases maailmas,
07:30
We mayvõib not be ablevõimeline to solvelahendada the bigotryvõluvägi
and the racismrassismi of this worldmaailm todaytäna,
saame kindlasti kasvatada oma lapsi nii,
07:35
but certainlykindlasti we can raisetõsta childrenlapsed
et nad looksid positiivse, arvestava
ja ühendatud maailma,
07:39
to createloo a positivepositiivne,
inclusivekaasa arvatud, connectedühendatud worldmaailm
kus valitseb empaatia,
07:43
fulltäis of empathyempaatia,
armastus
07:46
love
ja hoolivus.
07:47
and compassionkaastunne.
Armastus võidab.
07:49
Love winsvõidab.
Aitäh!
07:50
Thank you.
07:51
(ApplauseAplaus)
(Aplaus)
Translated by Miret Raadik
Reviewed by Aari Lemmik

▲Back to top

About the speaker:

Christopher Ategeka - Serial entrepreneur
TED Fellow Christopher Ategeka is on a mission to ensure a sustainable future for humanity and the planet.

Why you should listen

Like Batman, Christopher Ategeka witnessed the death of both his parents as a child. He grew up with immense hardships but managed to navigate an experience that left him equipped with valuable skills.

Ategeka is a serial entrepreneur, engineer and a pioneer in the unintended consequences of technologies ("UCOT") movement. He is the founder and Managing Director at LyfBase, the world's first center for the unintended consequences of technology. Ategeka coined and popularized the term "UCOT" (unintended consequences of technology) in the tech sector and the concept of "UCOT" evangelism. Before that, he founded Health Access Corps, a non-profit that works to establish sustainable health care systems on the African continent. He has been invited to speak at the Clinton Global Initiative and United Nations, and he's won many international awards for his work; he was named a 2016 World Economic Forum Young Global Leader and a 2017 TED Fellow. His work has been featured in many major media publications both locally and internationally such as BBC, Forbes, and NPR. He holds a Bachelor’s of Science, and Master’s of Science in Mechanical Engineering from the University of California, Berkeley.

More profile about the speaker
Christopher Ategeka | Speaker | TED.com