English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2018

Jason B. Rosenthal: The journey through loss and grief

ג׳׳יסון ב. רונזטל: מסע ההתמודדות עם אובדן ואבל

Filmed:
1,275,844 views

במאמרה האמיתי עד כאב, מצחיק באופן אירוני ונקרא על ידי רבים על מוות, ״ייתכן ותרצי להתחתן עם בעלי״, הסופרת ויוצרת הסרטים איימי קראוס רוזנטל נתנה לבעלה ג׳ייסון רשות באופן ציבורי ביותר להמשיך הלאה בחייו ולמצוא אושר. שנה לאחר מותה, ג׳ייסון מציג תובנות על תהליך ההתמודדות המתיש של להמשיך הלאה לצד האבל-- וכן חוכמה פשוטה לכל אחד שחווה אובדן משנה חיים.

- Advocate, artist
When Jason B. Rosenthal's wife died, he says: "as clichéd as it sounds, I started working on living each day as it comes, to get through the complexities of life." Full bio

There are threeשְׁלוֹשָׁה wordsמילים
that explainלהסביר why I am here.
שלוש מילים מסבירות
מדוע הגעתי לכאן.
00:13
They are "Amyאיימי KrouseKrouse Rosenthalרוזנטל."
״איימי קראוס רוזנטל״
00:17
At the endסוֹף of Amy'sאיימי life,
בסוף חייה של איימי,
00:23
hypedhyped up on morphineמוֹרפִין and home in hospiceאַכְסַנִיָה,
כאשר היא על מורפיום ומטופלת בבית,
00:24
the "Newחָדָשׁ Yorkיורק Timesפִּי"
publishedיצא לאור an articleמאמר she wroteכתבתי
ה״ניו יורק טיימס״
פרסמו מאמר שכתבה
00:28
for the "Modernמוֹדֶרנִי Love" columnטור
on Marchמרץ 3, 2017.
למדור ״אהבה מודרנית״
ב-3 למרץ שנת 2017.
00:30
It was readלקרוא worldwideעוֹלָמִי
by over fiveחָמֵשׁ millionמִילִיוֹן people.
הוא נקרא בכל העולם
על ידי יותר מחמישה מיליון איש.
00:35
The pieceלְחַבֵּר was unbearablyבלתי נסבל sadעָצוּב,
המאמר היה עצוב לאין שיעור,
00:39
ironicallyבאופן אירוני funnyמצחיק
מצחיק באופן אירוני
00:42
and brutallyבאכזריות honestיָשָׁר.
וכן עד כאב.
00:44
While it was certainlyבְּהֶחלֵט
about our life togetherיַחַד,
בעוד הוא סיפר
על חיינו המשותפים,
00:47
the focusמוֹקֵד of the pieceלְחַבֵּר was me.
נושא המאמר היה אני.
00:49
It was calledשקוראים לו, "You Mayמאי
Want to Marryלְהִתְחַתֵן My Husbandבַּעַל."
הוא נקרא ״ייתכן ותרצי
להתחתן עם בעלי״.
00:53
It was a creativeיְצִירָתִי playלְשַׂחֵק
on a personalאישי adמוֹדָעָה for me.
זה היה מהלך יצירתי
לפרסום מודעה בשבילי.
00:56
Amyאיימי quiteדַי literallyפשוטו כמשמעו left
an emptyריק spaceמֶרחָב for me to fillלמלא
איימי פשוטו כמשמעו השאירה
חלל ריק בשבילי למלא
01:00
with anotherאַחֵר love storyכַּתָבָה.
בסיפור אהבה אחר.
01:04
Amyאיימי was my wifeאישה for halfחֲצִי my life.
איימי הייתה אשתי למשך מחצית מחיי.
01:07
She was my partnerבת זוג in raisingהַעֲלָאָה
threeשְׁלוֹשָׁה wonderfulנִפלָא, now grownמְגוּדָל childrenיְלָדִים,
היא הייתה שותפתי בגידול
שלושה ילדים נפלאים, שכבר גדלו בינתיים,
01:10
and really, she was my girlילדה, you know?
ובאמת, היא הייתה הבחורה שלי, אתם יודעים?
01:15
We had so much in commonמשותף.
היה לנו כל כך הרבה במשותף.
01:17
We lovedאהוב the sameאותו artאומנות,
אהבנו את אותה אמנות,
01:20
the sameאותו documentariesתיעודיים, the sameאותו musicמוּסִיקָה.
אותה דוקומנטריה, אותה המוזיקה.
01:21
Musicמוּסִיקָה was a hugeעָצוּם partחֵלֶק
of our life togetherיַחַד.
מוזיקה הייתה חלק ענק
מהחיים שלנו ביחד.
01:24
And we sharedמְשׁוּתָף the sameאותו valuesערכים.
וחלקנו את אותם הערכים.
01:27
We were in love,
היינו מאוהבים,
01:30
and our love grewגדל strongerיותר חזק
up untilעד her last day.
ואהבתנו התעצמה עוד ועוד
עד יומה האחרון.
01:31
Amyאיימי was a prolificפּוֹרֶה authorמְחַבֵּר.
איימי הייתה סופרת מופלאה.
01:37
In additionבנוסף to two groundbreakingפורץ דרך memoirsזיכרונות,
בנוסף לשני ספרי זכרונות פורצי דרך,
01:39
she publishedיצא לאור over 30 children'sילדים booksספרים.
היא פרסמה מעל 30 ספרי ילדים.
01:41
Posthumouslyלאחר מותו, the bookסֵפֶר she wroteכתבתי
with our daughterבַּת Parisפריז,
לאחר מותה, הספר שכתבה
עם בתנו פריז,
01:45
calledשקוראים לו "Dearיָקָר Girlילדה,"
הנקרא ״ילדתי היקרה״,
01:47
reachedהשיג the numberמספר one positionעמדה
on the "Newחָדָשׁ Yorkיורק Timesפִּי" bestsellerרב מכר listרשימה.
הגיע למקום הראשון
ברשימת רבי המכר של ה״ניו יורק טיימס״.
01:49
She was a self-describedעצמית תיאר tinyזָעִיר filmmakerיוצרת סרטים.
לתפיסתה היא הייתה גם יוצרת סרטונים.
01:54
She was 5'1" and her filmsסרטים
were not that long.
גובהה היה רק 1.55 מ׳ והסרטים שלה
לא היו כאלו ארוכים.
01:57
(Laughterצחוק)
(צחוק)
02:00
Her filmsסרטים exemplifiedמודגשת her naturalטִבעִי abilityיְכוֹלֶת
to gatherלאסוף people togetherיַחַד.
הסרטונים שיצרה הם הוכחה לכשרון הטבעי שלה
לחבר בין אנשים.
02:01
She was alsoגַם a terrificמְצוּיָן publicפּוּמְבֵּי speakerרַמקוֹל,
איימי הייתה גם נואמת נהדרת,
02:07
talkingשִׂיחָה with childrenיְלָדִים
and adultsמבוגרים of all agesהגילאים
היא נאמה בפני ילדים
ומבוגרים מכל הגילאים
02:09
all over the worldעוֹלָם.
בכל העולם.
02:12
Now, my storyכַּתָבָה of griefצַעַר is only uniqueייחודי
in the senseלָחוּשׁ of it beingלהיות ratherבמקום publicפּוּמְבֵּי.
עכשיו, הסיפור על האבל שלי יוצא דופןֿ
רק במובן של היותו חשוף לציבור.
02:15
Howeverלמרות זאת, the grievingמתאבל processתהליך itselfעצמה
was not my storyכַּתָבָה aloneלבד.
עם זאת, תהליך האבל עצמו
לא היה סיפורי האישי בלבד.
02:19
Amyאיימי gaveנתן me permissionרְשׁוּת to moveמהלך \ לזוז \ לעבור forwardקָדִימָה,
and I'm so gratefulאסיר תודה for that.
איימי נתנה לי את ההזדמנות להמשיך הלאה,
ואני כל כך אסיר תודה לה על כך.
02:25
Now, just a little over a yearשָׁנָה
into my newחָדָשׁ life,
עכשיו, קצת יותר משנה
אל תוך חיי החדשים,
02:30
I've learnedמְלוּמָד a fewמְעַטִים things.
למדתי מספר דברים.
02:33
I'm here to shareלַחֲלוֹק with you
partחֵלֶק of the processתהליך of movingמעבר דירה forwardקָדִימָה
הגעתי לכאן לחלוק איתכם
חלק מתהליך ההתמודדות
02:35
throughדרך and with griefצַעַר.
עם ולצד האבל.
02:38
But before I do that,
I think it would be importantחָשׁוּב
אבל לפני שאגש לעניין,
יהיה חשוב לדעתי
02:42
to talk a little bitbit
about the endסוֹף of life,
לשוחח מעט על סוף החיים,
02:44
because it formsטפסים how I have been
emotionallyרגשית sinceמאז then.
בגלל שהוא עיצב את המצב הנפשי שלי מאז.
02:46
Deathמוות is suchכגון a tabooטאבו subjectנושא, right?
מוות הוא נושא כל כך לא מדובר, נכון?
02:50
Amyאיימי ateאכלתי her last mealארוחה on Januaryיָנוּאָר 9, 2017.
איימי אכלה את הארוחה האחרונה שלה
ב-9 לינואר 2017.
02:54
She somehowאיכשהו livedחי an additionalנוֹסָף two monthsחודשים
איכשהו היא הצליחה לחיות חודשיים נוספים
02:58
withoutלְלֹא solidמוצק foodמזון.
ללא אוכל מוצק.
03:01
Her doctorsרופאים told us
we could do hospiceאַכְסַנִיָה at home
הרופאים שלה אמרו לנו
שנוכל לטפל בה בבית
03:03
or in the hospitalבית חולים.
או לאשפזה בבית חולים.
03:07
They did not tell us that Amyאיימי
would shrinkלצמק to halfחֲצִי her bodyגוּף weightמִשׁקָל,
הם לא סיפרו לנו שאיימי
תצטמק למחצית ממשקל גופה,
03:09
that she would never layלְהַנִיחַ
with her husbandבַּעַל again,
שהיא לעולם לא תוכל עוד
לשכב עם בעלה,
03:13
and that walkingהליכה upstairsלְמַעלָה to our bedroomחדר שינה
would soonבקרוב feel like runningרץ a marathonמָרָתוֹן.
ושלעלות במדרגות לחדר השינה
מהר מאוד ירגיש כמו לרוץ מרתון.
03:16
Home hospiceאַכְסַנִיָה does have an auraהילה of beingלהיות
a beautifulיפה environmentסביבה to dieלָמוּת in.
לטיפול בבית אכן יש הילה מסוימת
של סביבה נעימה למות בה.
03:22
How great that you don't have
the soundsקולות of machinesמכונה beepingצפצוף
כמה נפלא שאתה לא מוקף
בצלילים של מכונות מצפצפות
03:27
and going on and off all the time,
שנדלקות וכובות כל הזמן,
03:30
no disruptionsשיבושים for mandatoryחובה
drugתְרוּפָה administrationמִנהָל,
ללא הפרעות בשביל
תרופות שחייבים לקחת,
03:33
home with your familyמִשׁפָּחָה to dieלָמוּת.
בבית עם המשפחה בשביל למות.
03:37
We did our bestהטוב ביותר to make those weeksשבועות
as meaningfulבעל משמעות as we could.
עשינו כל שביכולתנו להפוך את השבועות האלו
להכי משמעותיים שאפשר.
03:42
We talkedדיבר oftenלעתים קרובות about deathמוות.
דיברנו רבות על המוות.
03:46
Everybodyכולם knowsיודע it's going
to happenלִקְרוֹת to them, like, for sure,
כולם יודעים שזה יקרה להם,
כלומר, בוודאות
03:48
but beingלהיות ableיכול to talk openlyבְּגָלוּי
about it was liberatingשחרור.
אבל היכולת לדבר על כך בפתיחות
הייתה משחררת.
03:52
We talkedדיבר about subjectsנושאים like parentingהורות.
דיברנו על נושאים כמו הורות.
03:57
I askedשאל Amyאיימי how I could be the bestהטוב ביותר parentהוֹרֶה
possibleאפשרי to our childrenיְלָדִים in her absenceהֶעְדֵר.
שאלתי את איימי כיצד אוכל להיות
ההורה הכי טוב שאפשר בהיעדרה.
04:00
In those conversationsשיחות,
she gaveנתן me confidenceאֵמוּן
כתוצאה מהשיחות האלו,
היא העניקה לי בטחון
04:06
by stressingמדגיש what a great relationshipמערכת יחסים
I had with eachכל אחד one of them,
על ידי כך שציינה אילו מערכות יחסים
טובות יש לי עם כל אחד מהם,
04:08
and that I can do it.
ושאני יכול לעשות את זה.
04:12
I know there will be manyרב timesפִּי
אני יודע שיהיו עוד המון פעמים
04:15
where I wishבַּקָשָׁה she and I
can make decisionsהחלטות togetherיַחַד.
בהם אתפלל שהיא ואני
נוכל לקבל החלטות ביחד.
04:17
We were always so in syncסינכרון.
תמיד היינו כל כך מסונכרנים.
04:20
Mayמאי I be so audaciousנוֹעָז as to suggestלְהַצִיעַ
הרשו לי להעז ולהציע
04:24
that you have these conversationsשיחות now,
שתקיימו את השיחות האלו עכשיו,
04:26
when healthyבָּרִיא.
כשאתם בריאים.
04:30
Please don't wait.
בבקשה אל תדחו אותן.
04:32
As partחֵלֶק of our hospiceאַכְסַנִיָה experienceניסיון,
we organizedמְאוּרגָן groupsקבוצות of visitorsמבקרים.
כחלק מחוויית הטיפול הביתי,
ארגנו קבוצות של מבקרים.
04:36
How braveאַמִיץ of Amyאיימי to receiveלְקַבֵּל them,
even as she beganהחל her physicalגוּפָנִי declineיְרִידָה.
כמה אמיץ מצד איימי לארח אותם,
אפילו כשהחלה ההתדרדרות הגופנית שלה.
04:40
We had a KrouseKrouse night,
היה לנו ערב קראוס,
04:45
her parentsהורים and threeשְׁלוֹשָׁה siblingsאחים.
הוריה ושלושת אחיה.
04:47
Friendsחברים and familyמִשׁפָּחָה were nextהַבָּא.
חברים ומשפחה היו הבאים בתור.
04:49
Eachכל אחד told beautifulיפה storiesסיפורים
of Amyאיימי and of us.
כל אחד מהם סיפר סיפורים יפהפיים
על איימי ועלינו.
04:51
Amyאיימי madeעָשׂוּי an immenseעצום impactפְּגִיעָה
on her loyalנֶאֱמָן friendsחברים.
לאיימי הייתה השפעה עצומה
על כל אחד מחבריה הקרובים.
04:55
But home hospiceאַכְסַנִיָה is not so beautifulיפה
for the survivingשורד familyמִשׁפָּחָה membersחברים.
אבל טיפול ביתי הוא לא כל כך יפה
בשביל בני המשפחה הבריאים.
05:00
I want to get a little personalאישי here
and tell you that to this dateתַאֲרִיך,
אפתח קצת את לבי כאן
ואספר לכם שעד היום,
05:05
I have memoriesזיכרונות of those
finalסופי weeksשבועות that hauntלִרְדוֹף me.
ישנם זכרונות מאותם שבועות אחרונים
שרודפים אותי.
05:09
I rememberלִזכּוֹר walkingהליכה backwardsאֲחוֹרָה
to the bathroomחדר אמבטיה,
אני נזכר בעצמי
הולך לשירותים,
05:14
assistingסיוע Amyאיימי with eachכל אחד stepשלב.
עוזר לאיימי בכל צעד.
05:18
I feltהרגיש so strongחָזָק.
הרגשתי כל כך חזק.
05:21
I'm not suchכגון a bigגָדוֹל guy,
אני לא בחור כל כך שרירי,
05:23
but my armsנשק lookedהביט and feltהרגיש so healthyבָּרִיא
comparedבהשוואה to Amy'sאיימי frailחַלָשׁ bodyגוּף.
אבל הזרועות שלי נראו והרגישו כל כך בריאות
בהשוואה לגופה השברירי של איימי.
05:25
And that bodyגוּף failedנִכשָׁל in our houseבַּיִת.
והגוף הזה כשל בבית שלנו.
05:31
On Marchמרץ 13 of last yearשָׁנָה,
ב-13 למרץ שנה שעברה,
05:36
my wifeאישה diedמת of ovarianשחלות cancerמחלת הסרטן in our bedמיטה.
אשתי נפטרה מסרטן השחלות במיטתנו.
05:40
I carriedנשא her lifelessחֲסַר חַיִים bodyגוּף
סחבתי את גופה חסר החיים
05:46
down our stairsמדרגות,
במורד המדרגות שלנו,
05:50
throughדרך our diningהאוכל roomחֶדֶר
דרך פינת האוכל
05:53
and our livingחַי roomחֶדֶר
ודרך הסלון
05:56
to a waitingהַמתָנָה gurneyאלונקה
אל האלונקה שחיכתה
05:58
to have her bodyגוּף crematedנשרף.
לשריפת הגופה.
06:01
I will never get that imageתמונה
out of my headרֹאשׁ.
התמונה הזו לעולם
לא תצא לי מהראש.
06:04
If you know someoneמִישֶׁהוּ who has been
throughדרך the hospiceאַכְסַנִיָה experienceניסיון,
אם אתם מכירים מישהו שעבר
את תהליך הטיפול בבית,
06:07
acknowledgeלְהוֹדוֹת that.
הכירו בכך.
06:10
Just say you heardשמע this guy Jasonג 'ייסון
רק תגידו ששמעתם בחור בשם ג׳ייסון
06:11
talk about how toughקָשֶׁה it mustצריך be
to have those memoriesזיכרונות
מדבר על כמה קשה זה
להחזיק בזכרונות כאלו
06:13
and that you're there
if they ever want to talk about it.
ושאתם שם בשבילם
אם הם אי פעם ירצו לדבר על זה.
06:15
They mayמאי not want to talk,
אולי הם לא ירצו לדבר,
06:18
but it's niceנֶחְמָד to connectלְחַבֵּר with someoneמִישֶׁהוּ
livingחַי eachכל אחד day with those lastingמתמשך imagesתמונות.
אבל זה נחמד להתחבר למישהו
שחי כל יום עם הזכרון המתמיד הזה.
06:20
I know this soundsקולות unbelievableבלתי יאומן,
but I've never been askedשאל that questionשְׁאֵלָה.
אני יודעת שזה נשמע לא ייאמן
אבל מעולם לא נשאלתי את השאלה הזו.
06:27
Amy'sאיימי essayמַסָה causedגרם ל me
to experienceניסיון griefצַעַר in a publicפּוּמְבֵּי way.
החיבור של איימי גרם לי
לחוות אבל בצורה ציבורית.
06:32
Manyרב of the readersהקוראים who reachedהשיג out to me
wroteכתבתי beautifulיפה wordsמילים of reflectionהִשׁתַקְפוּת.
קוראים רבים שפנו אליי
כתבו מילות הרהור יפהפיות.
06:37
The scopeתְחוּם of Amy'sאיימי impactפְּגִיעָה
was deeperעמוק יותר and richerעשירה יותר
היקף ההשפעה של איימי
היה עמוק ורב
06:41
than even us and her familyמִשׁפָּחָה knewידע.
מאשר אפילו אנחנו והמשפחה שלה ידענו.
06:44
Some of the responsesהתגובות I receivedקיבלו helpedעזר me
with the intenseאִינטֶנסִיבִי grievingמתאבל processתהליך
חלק מהתגובות שקיבלתי עזרו לי
עם תהליך האבל
06:48
because of theirשֶׁלָהֶם humorהוּמוֹר,
בזכות חוש ההומור שבהן,
06:52
like this emailאֶלֶקטרוֹנִי I receivedקיבלו
from a womanאִשָׁה readerקוֹרֵא
כמו אימייל אחד
שקיבלתי מקוראת
06:54
who readלקרוא the articleמאמר, declaringמכריזה,
שקראה את המאמר והצהירה,
06:56
"I will marryלְהִתְחַתֵן you when you are readyמוּכָן --
״אתחתן איתך כשתהיה מוכן--
07:00
(Laughterצחוק)
(צחוק)
07:02
"providedבתנאי you permanentlyלִצְמִיתוּת stop drinkingשְׁתִיָה.
״בתנאי שתפסיק מיד לשתות.
07:03
No other conditionsתנאים.
שום תנאי אחר.
07:07
I promiseהַבטָחָה to outliveארכה you.
אני מבטיחה לא למות לפניך.
07:09
Thank you very much."
תודה רבה.״
07:11
Now, I do like a good tequilaטקילה,
but that really is not my issueנושא.
לא אשקר, אני אוהב טקילה טובה,
אבל זו באמת לא הבעיה שלי.
07:14
Yetעדיין how could I say no to that proposalהצעה?
ובכן איך אפשר לסרב להצעה כזו?
07:19
(Laughterצחוק)
(צחוק)
07:21
I laughedצחק throughדרך the tearsדמעות when I readלקרוא
this noteהערה from a familyמִשׁפָּחָה friendחָבֵר:
צחקתי מבעד לדמעות כאשר קראתי
את ההודעה הבאה מחבר של המשפחה:
07:23
"I rememberלִזכּוֹר Shabbatשבת dinnersארוחות ערב at your home
״אני זוכר את ארוחות השבת בבית שלכם
07:28
and Amyאיימי teachingהוֹרָאָה me
how to make cornbreadלחם תירס croutonsקרוטונים.
ואיימי לימדה אותי
כיצד להכין שקדי מרק.
07:30
Only Amyאיימי could find
creativityיְצִירָתִיוּת in croutonsקרוטונים."
רק איימי יכלה למצוא
יצירתיות בשקדי מרק״.
07:34
(Laughterצחוק)
(צחוק)
07:38
On Julyיולי 27, just a fewמְעַטִים monthsחודשים
after Amy'sאיימי deathמוות,
כבר ב-27 ליולי, חודשים אחדים
לאחר פטירתה של איימי,
07:42
my dadאַבָּא diedמת of complicationsסיבוכים
אבי נפטר מסיבוכים
07:46
relatedקָשׁוּר to a decades-longעשרות שנים battleקרב
with Parkinson'sפרקינסון diseaseמַחֲלָה.
הקשורים למאבק ארוך שנים
במחלת הפרקינסון.
07:47
I had to wonderפֶּלֶא: How much
can the humanבן אנוש conditionמַצָב handleידית?
לא יכולתי שלא לחשוב: עד כמה
יכול המצב הנפשי לספוג?
07:52
What makesעושה us capableבעל יכולת
of dealingעסק with this intenseאִינטֶנסִיבִי lossהֶפסֵד
מה הופך אותנו למסוגלים
להתמודד עם אובדן כה גדול
07:56
and yetעדיין carryלשאת on?
אך להמשיך הלאה?
07:59
Was this a testמִבְחָן?
האם מדובר במבחן?
08:02
Why my familyמִשׁפָּחָה and my amazingמדהים childrenיְלָדִים?
למה דווקא המשפחה שלי וילדיי המדהימים?
08:04
Looking for answersתשובות, I regretחֲרָטָה to say,
is a lifelongמֶשֶׁך כֹּל הָחַיִים missionמשימה,
החיפוש אחר תשובה, אני מצטער לומר,
הוא משימה שאורכת חיים שלמים,
08:08
but the keyמַפְתֵחַ to my beingלהיות ableיכול to persevereלהתמיד
אבל המפתח להתמדה שלי
08:12
is Amy'sאיימי expressedהביע and very publicפּוּמְבֵּי edictצַו
הוא הצו הברור והמאוד ציבורי של איימי
08:16
that I mustצריך go on.
שאני מוכרח להמשיך הלאה.
08:20
Throughoutבְּמֶשֶך this yearשָׁנָה,
I have doneבוצע just that.
במשך השנה האחרונה,
זה כל מה שעשיתי.
08:23
I have attemptedניסיתי to stepשלב out
and seekלְחַפֵּשׂ the joyשִׂמְחָה and the beautyיוֹפִי
ניסיתי לצאת מעצמי
ולחפש אחר האושר והיופי
08:26
that I know this life
is capableבעל יכולת of providingמתן.
שאני יודע שהחיים האלו
מסוגלים להעניק.
08:30
But here'sהנה the realityמְצִיאוּת:
אבל הנה האמת:
08:36
those familyמִשׁפָּחָה gatheringsמפגשים,
המפגשים המשפחתיים,
08:38
attendingהשתתפות weddingsחתונות
and eventsאירועים honoringכִּבּוּד Amyאיימי,
השתתפות בחתונות
ואירועים לזכרה של איימי,
08:40
as lovingאוהבת as they are,
עד כמה שהם נובעים מאהבה,
08:42
have all been very difficultקָשֶׁה to endureלסבול.
היו כולם מאוד קשים לשאת.
08:44
People say I'm amazingמדהים.
אנשים אומרים שאני מדהים.
08:48
"How do you handleידית yourselfעַצמְךָ
that way duringבְּמַהֲלָך those timesפִּי?"
״איך אתה מתמודד
בצורה הזו בימים כה קשים?״
08:49
They say, "You do it with suchכגון graceחן."
הם אומרים, ״אתה עושה זאת בכל כך הרבה חן״.
08:52
Well, guessלְנַחֵשׁ what?
אז, נחשו מה?
08:56
I really am sadעָצוּב a lot of the time.
אני בעצם עצוב רוב הזמן.
08:58
I oftenלעתים קרובות feel like I'm kindסוג of a messאי סדר,
לעתים קרובות אני מרגיש כמו שבר כלי,
09:02
and I know these feelingsרגשות
applyלהגיש מועמדות to other survivingשורד spousesבני זוג,
ואני יודע שהרגשות האלו משותפים
לבני זוג אחרים שנשארו בחיים,
09:05
childrenיְלָדִים, parentsהורים
ילדים, הורים
09:09
and other familyמִשׁפָּחָה membersחברים.
ובני משפחה אחרים.
09:12
In Japaneseיַפָּנִית Zenזן, there is a termטווח "Shojiשוג'י,"
באמונה היפנית, יש מושג שנקרא ״שוג׳י״,
09:16
whichאיזה translatesמתרגם as "birthהוּלֶדֶת deathמוות."
בתרגום חופשי ״לידה מוות״.
09:18
There is no separationהַפרָדָה
betweenבֵּין life and deathמוות
אין הפרדה
בין החיים למוות
09:21
other than a thinדַק lineקַו
that connectsמתחבר the two.
מלבד קו דק
שמחבר בין השניים.
09:24
Birthהוּלֶדֶת, or the joyousמְשַׂמֵחַ,
wonderfulנִפלָא, vitalחִיוּנִי partsחלקים of life,
לידה, או החלקים המאושרים,
הנפלאים, החיוניים בחיים,
09:28
and deathמוות, those things
we want to get ridלְשַׁחְרֵר of,
ומוות, החלקים שאנו
מעוניינים להפטר מהם,
09:32
are said to be facedפנים equallyבאופן שווה.
ההתמודדות עמם היא שווה.
09:35
In this newחָדָשׁ life that I find myselfעצמי in,
בחיים החדשים שמצאתי את עצמי בהם,
09:38
I am doing my bestהטוב ביותר to embraceלְחַבֵּק this conceptמוּשָׂג
as I moveמהלך \ לזוז \ לעבור forwardקָדִימָה with grievingמתאבל.
אני עושה כמיטב יכולים לאמץ את הרעיון הזה
כאשר אני ממשיך הלאה לצד האבל.
09:40
In the earlyמוקדם monthsחודשים
followingהבא Amy'sאיימי deathמוות, thoughאם כי,
בחודשים הראשונים
לאחר מותה של איימי, אמנם,
09:47
I was sure that the feelingמַרגִישׁ of despairיאוש
would be ever-presentמתמיד,
הייתי בטוח שתחושת הייאוש
תהיה נוכחת לנצח,
09:50
that it would be all-consumingכל צורכת.
שהיא תשאב כל תחושה אחרת.
09:53
Soonבקרוב I was fortunateבַּר מַזָל
to receiveלְקַבֵּל some promisingמַבְטִיחַ adviceעֵצָה.
מהר מאוד למזלי
קיבלתי עצה מעוררת תקווה.
09:56
Manyרב membersחברים of the losing-a-spouseהפסד--בעל clubמוֹעֲדוֹן
חברים רבים במועדון אלמנים-אלמנות
10:01
reachedהשיג out to me.
פנו אליי.
10:03
One friendחָבֵר in particularמיוחד who had alsoגַם
lostאבד her life partnerבת זוג keptשמר repeatingחוזר,
חברה אחת מסוימת שגם
איבדה בעבר את בן זוגה חזרה ואמרה,
10:05
"Jasonג 'ייסון, you will find joyשִׂמְחָה."
״ג׳ייסון, אתה תמצא אושר״.
10:10
I didn't even know
what she was talkingשִׂיחָה about.
אפילו לא ידעתי
על מה היא מדברת.
10:14
How was that possibleאפשרי?
איך זה אפשרי?
10:16
But because Amyאיימי gaveנתן me
very publicפּוּמְבֵּי permissionרְשׁוּת
אבל בגלל שאיימי נתנה לי
רשות באופן מאוד ציבורי
10:19
to alsoגַם find happinessאושר,
גם למצוא אושר,
10:22
I now have experiencedמְנוּסֶה joyשִׂמְחָה
from time to time.
היום אני גם חווה שמחה
מפעם לפעם.
10:25
There it was, dancingריקוד the night away
at an LCDLCD SoundsystemSoundsystem concertקוֹנצֶרט,
הנה היא הופיעה, בריקודים אל תוך הלילה
במופע של LCD Sundsystem,
10:29
travelingנסיעה with my brotherאָח and bestהטוב ביותר friendחָבֵר
or with a collegeמִכלָלָה buddyחבר on a boys'בנים ' tripטיול
בטיול עם אחי וחבר טוב
או עם חבר מהמכללה בטיול גברים
10:35
to meetלִפְגוֹשׁ a groupקְבוּצָה of great guys
I never metנפגש before.
בשביל לפגוש חבר׳ה טובים
שמעולם לא הכרתי.
10:39
From observingהתבוננות that my deckסִיפּוּן had sunשמש
beatingהַכָּאָה down on it on a coldקַר day,
מלשים לב שהשמש מכה על
המרפסת שלי ביום קר,
10:42
steppingדְרִיכָה out in it, layingשוכב there,
לצאת אליה, לשכב תחת קרניה,
10:47
the warmthחוֹם consumingצורכים my bodyגוּף.
החום ממלא את גופי.
10:50
The joyשִׂמְחָה comesבא from my threeשְׁלוֹשָׁה
stunningמַדְהִים childrenיְלָדִים.
השמחה מגיעה משלושת
ילדיי המהממים.
10:54
There was my sonבֵּן Justinג'סטין,
בני ג׳סטין,
11:00
textingטקסטים me a pictureתְמוּנָה of himselfעַצמוֹ
with an olderישן יותר gentlemanג'ֶנטֶלמֶן
מסמס לי תמונה של עצמו
עם איש מבוגר
11:02
with a massiveמַסִיבִי, strongחָזָק forearmאַמָה
and the captionכּוֹתֶרֶת, "I just metנפגש Popeyeפופאי,"
בעל זרוע שרירית וחזקה
עם התיאור ״פגשתי עכשיו את פופאיי״,
11:05
with a hugeעָצוּם grinלְגַחֵך on his faceפָּנִים.
עם חיוך ענק על פניו.
11:10
(Laughterצחוק)
(צחוק)
11:11
There was his brotherאָח Milesמיילס,
walkingהליכה to the trainרכבת
ואחיו מיילס,
הולך לרכבת
11:13
for his first day of work
after graduatingבוגר collegeמִכלָלָה,
ליומו הראשון בעבודה
כבוגר מכללה,
11:15
who stoppedעצר and lookedהביט
back at me and askedשאל,
שעצר, הסתובב אליי ושאל,
11:19
"What am I forgettingשכחה?"
״מה אני שוכח?״
11:21
I assuredבטוח him right away,
"You are 100 percentאָחוּז readyמוּכָן. You got this."
הבטחתי לו בלי היסוס,
״אתה מוכן ב100 אחוז. אתה מסוגל״.
11:23
And my daughterבַּת Parisפריז,
ובתי פריז,
11:28
walkingהליכה togetherיַחַד
throughדרך Batterseaבאטרסי Parkפָּארק in Londonלונדון,
בהליכתנו יחד
דרך פארק באטרסי בלונדון,
11:29
the leavesמשאיר piledנערם highגָבוֹהַ,
העלים נערמו לגובה רב,
11:32
the sunשמש glisteningנוֹצֵץ in the earlyמוקדם morningשַׁחַר
on our way to yogaיוֹגָה.
השמש מנצנצת מוקדם בבוקר
בדרכנו לשיעור יוגה.
11:34
I would addלְהוֹסִיף that beautyיוֹפִי
is alsoגַם there to discoverלְגַלוֹת,
ארצה להוסיף שיופי
נמצא שם גם כדי לגלות,
11:40
and I mean beautyיוֹפִי of the wabi-sabiwabi-סאבי varietyמגוון
ואני מתכוון ליופי של וואבי-סאבי
11:44
but beautyיוֹפִי nonethelessבְּכָל זֹאת.
אבל גם יופי כשלעצמו.
11:46
On the one handיד, when I see something
in this categoryקטגוריה, I want to say,
מצד אחד, כאשר אני רואה משהו
מהסוג הזה, אנו רוצה לומר,
11:49
"Amyאיימי, did you see that? Did you hearלִשְׁמוֹעַ that?
״איימי, ראית את זה? שמעת את זה?
11:52
It's too beautifulיפה
for you not to shareלַחֲלוֹק with me."
זה יפה מדי
מכדי שלא תחלקי את זה איתי״.
11:54
On the other handיד,
מצד שני,
12:00
I now experienceניסיון these momentsרגעים
עכשיו אני חווה את הרגעים האלו
12:02
in an entirelyלַחֲלוּטִין newחָדָשׁ way.
בדרך חדשה לחלוטין.
12:04
There was the beautyיוֹפִי I foundמצאתי in musicמוּסִיקָה,
ישנו היופי שמצאתי במוזיקה,
12:08
like the momentרֶגַע in the newestהחדש ביותר
Manchesterמנצ'סטר Orchestraתִזמוֹרֶת albumאַלבּוֹם,
כמו הרגע ההוא
באלבום החדש של תזמורת מנצ׳סטר,
12:11
when the songשִׁיר "The Alienחייזר"
כשהשיר ״החייזר״
12:14
seamlesslyבצורה חלקה transitionsמעברים
into "The Sunshineאוֹר שֶׁמֶשׁ,"
מתחלף בצורה חלקה
ל״אור השמש״,
12:16
or the hauntingרודף beautyיוֹפִי
of Lukeלוק Sital-Singh'sשל sital-סינג "Killingהריגה Me,"
או היופי עוצר הנשימה
ב״הורג אותי״ של לוק סיטל-סינג,
12:19
whoseשל מי chorusמקהלה readsקורא,
שבפזמון שר,
12:24
"And it's killingהֶרֶג me
that you're not here with me.
״וזה הורג אותי
שאת לא כאן איתי.
12:26
I'm livingחַי happilyבשמחה,
but I'm feelingמַרגִישׁ guiltyאָשֵׁם."
אני חי באושר,
אבל מרגיש אשם״.
12:30
There is beautyיוֹפִי in the simpleפָּשׁוּט momentsרגעים
that life has to offerהַצָעָה,
ישנו יופי ברגעים הפשוטים
שלחיים יש להציע,
12:35
a way of seeingרְאִיָה that worldעוֹלָם
that was so much a partחֵלֶק of Amy'sאיימי DNAדנ"א,
דרך הסתכלות זו על העולם
הייתה תכונה כל כך מרכזית באיימי,
12:40
like on my morningשַׁחַר commuteנסיעה,
למשל בנסיעות הבוקר שלי,
12:44
looking at the sunשמש
reflectingהמשקף off of Lakeאֲגַם Michiganמישיגן,
בהסתכלות לעבר השמש
שמשתקפת באגם מישיגן,
12:46
or stoppingסְתִימָה and trulyבֶּאֱמֶת seeingרְאִיָה
how the lightאוֹר shinesזור
או בעצירה והתבוננות אמיתית
לצורה שבה האור מאיר אחרת
12:49
at differentשונה timesפִּי of the day
בזמנים שונים של היום
12:53
in the houseבַּיִת we builtבנוי togetherיַחַד;
בבית שבנינו ביחד;
12:55
even after a Chicagoשיקגו stormסערה,
noticingמבחין the freshטָרִי buildupלבנות of snowשֶׁלֶג
אפילו אחרי סערה בשיקגו,
לשים לב לשלג שנערם מחדש
12:59
throughoutבְּמֶשֶך the neighborhoodשְׁכוּנָה;
לאורך השכונה;
13:03
or peekingמציצה into my daughter'sשל הבת roomחֶדֶר
או הצצה לחדרה של בתי
13:05
as she's practicingמתאמן the bassבַּס guitarגִיטָרָה.
בזמן שהיא מתאמנת בגיטרת בס.
13:08
Listen, I want to make it clearברור
that I'm a very fortunateבַּר מַזָל personאדם.
תראו, אני רוצה להיות ברור
אני אדם בר מזל.
13:13
I have the mostרוב amazingמדהים familyמִשׁפָּחָה
that lovesאוהב and supportsתומך me.
יש לי משפחה מדהימה
שאוהבת אותי ותומכת בי.
13:18
I have the resourcesאֶמְצָעִי for personalאישי growthצְמִיחָה
duringבְּמַהֲלָך my time of griefצַעַר.
יש לי את כל המשאבים לצמיחה אישית
בזמני האבל.
13:22
But whetherהאם it's a divorceלְהִתְגַרֵשׁ,
אבל בן אם מדובר בגירושים,
13:27
losingלאבד a jobעבודה you workedעבד so hardקָשֶׁה at
לאבד עבודה שעבדת כל כך קשה עבורה
13:30
or havingשיש a familyמִשׁפָּחָה memberחבר dieלָמוּת suddenlyפִּתְאוֹם
או בן משפחה שנפטר באופן פתאומי
13:33
or of a slow-movingתנועה איטית and painfulכּוֹאֵב deathמוות,
או מוות איטי וכואב,
13:35
I would like to offerהַצָעָה you
אני רוצה להציע לכם
13:38
what I was givenנָתוּן:
את מה שניתן לי:
13:40
a blankרֵיק of sheetדַף of paperעיתון.
דף חלק.
13:43
What will you do
with your intentionalמְכוּוָן emptyריק spaceמֶרחָב,
מה תעשו
עם החלל הריק שלכם,
13:47
with your freshטָרִי startהַתחָלָה?
עם ההתחלה החדשה שלכם?
13:51
Thank you.
תודה.
13:55
(Applauseתְשׁוּאוֹת)
(מחיאות כפיים)
13:57
Translated by Talia Breuer
Reviewed by Ido Dekkers

▲Back to top

About the speaker:

Jason B. Rosenthal - Advocate, artist
When Jason B. Rosenthal's wife died, he says: "as clichéd as it sounds, I started working on living each day as it comes, to get through the complexities of life."

Why you should listen

Jason B. Rosenthal writes: "I have practiced law and developed real estate in Chicago for half of my life. But that is only what I did 9 to 5. What made me better at my profession -- and as a human being getting through each day -- was realizing my thirst for learning and doing. I practiced yoga intensely; I traveled the world with my wife and my family; I learned to paint and made a home studio; and I developed a passion for cooking. I would not have called myself the most passionate student when I was in school, but in my adult life I have read with a thirst for knowledge -- everything from the most meaty fiction, fascinating nonfiction and magazines. My family is what makes me who I am today.

"I was married to the most amazing woman for half of my life. We raised three incredible children in Chicago, a culturally vibrant and livable city with people of good midwestern values. When my bride died of ovarian cancer after 26 years of marriage, I got in touch with real pain. I immediately reevaluated my life's work. I had talked for years about whether my chosen career path gave me real fulfillment. I am now the executive director of a nonprofit organization created in Amy's name, the Amy Krouse Rosenthal Foundation. I am fueled by its mission to provide programs that encourage child literacy and funding for early detection of ovarian cancer. My future is a blank space waiting to be filled."

More profile about the speaker
Jason B. Rosenthal | Speaker | TED.com