English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2009

Ian Goldin: Navigating our global future

איאן גולדין: מנווטים בעתידנו הגלובלי

Filmed
Views 1,085,767

בעוד הגלובליזציה והקידמה הטכנולוגית מניעים אותנו קדימה, אל עבר עתיד משולב חדש, איאן גולדין מזהיר שלא כולם יהנו מכך באותה המידה. אבל, הוא טוען, אם נזהה את הסכנה הזאת, נוכל אולי לממש את האפשרות לחיים טובים יותר לכולם.

- Economist, development visionary
Ian Goldin is director of the Oxford Martin School. Through the school's program of research, collaboration and education, he's powering new, cross-disciplinary thinking about global problems from the near and far future. Full bio

The futureעתיד, as we know it, is very unpredictableבלתי צפוי.
העתיד, כפי שידוע לנו, מאוד לא צפוי.
00:15
The bestהטוב ביותר mindsמוחות in the bestהטוב ביותר institutionsמוסדות
המוחות הטובים ביותר, במוסדות המשובחים ביותר
00:19
generallyבדרך כלל get it wrongלא בסדר.
לרוב לא תופסים את זה.
00:21
This is in technologyטֶכנוֹלוֹגִיָה. This is in the areaאֵזוֹר of politicsפּוֹלִיטִיקָה,
זה קורה בטכנולוגיה. זה קורה בפוליטיקה,
00:23
where punditsפרשנים, the CIACIA, MIמִי6 always get it wrongלא בסדר.
שם המלומדים, אנשי ה CIA, ה MI6, תמיד מפספסים.
00:27
And it's clearlyבְּבִירוּר in the areaאֵזוֹר of financeלְמַמֵן.
ובוודאי בתחום הכלכלה.
00:30
With institutionsמוסדות establishedמְבוּסָס to think about the futureעתיד,
כאשר מוסדות שהוקמו כדי לחשוב על העתיד,
00:33
the IMFקרן המטבע הבינלאומית, the BISBIS, the Financialכַּספִּי Stabilityיַצִיבוּת Forumפוֹרוּם, couldn'tלא יכול see what was comingמגיע.
קרן המטבע הבינלאומית, הבנק להסכמים בינלאומיים, הפורום ליציבות פיננסית- אף אחד לא צפה מה עומד להתרחש.
00:35
Over 20,000 economistsכלכלנים
יותר מ- 20,000 כלכלנים,
00:39
whoseשל מי jobעבודה it is, competitiveתַחֲרוּתִי entryכְּנִיסָה to get there,
שזה תפקידם, מאוד קשה להתקבל,
00:41
couldn'tלא יכול see what was happeningמתרחש.
לא הבינו מה קורה.
00:43
Globalizationגלובליזציה is gettingמקבל more complexמורכב.
הגלובליזציה הופכת מורכבת יותר.
00:45
And this changeשינוי is gettingמקבל more rapidמָהִיר.
והשינוי הזה מהיר יותר.
00:47
The futureעתיד will be more unpredictableבלתי צפוי.
העתיד יהיה יותר בלתי צפוי.
00:49
Urbanizationעִיוּר, integrationשילוב,
עיור, אינטגרציה,
00:51
comingמגיע togetherיַחַד, leadsמוביל to a newחָדָשׁ renaissanceרֵנֵסַנס.
כאשר הם משולבים, הם מובילים לתחייה מחודשת.
00:53
It did this a thousandאלף yearsשנים agoלִפנֵי.
זה קרה לפני אלף שנה.
00:56
The last 40 yearsשנים have been extraordinaryיוצא דופן timesפִּי.
40 השנה האחרונות היו יוצאות מן הכלל.
00:58
Life expectancyתוחלת has goneנעלם up by about 25 yearsשנים.
תוחלת החיים עלתה בכ-25 שנה.
01:01
It tookלקח from the Stoneאֶבֶן Ageגיל to achieveלְהַשִׂיג that.
זה לקח מאז ימי האדם הקדמון להגיע לזה.
01:04
Incomeהַכנָסָה has goneנעלם up for a majorityרוֹב of the world'sשל העולם populationאוּכְלוֹסִיָה,
ההכנסה עלתה עבור רוב אוכלוסיית העולם,
01:07
despiteלמרות the populationאוּכְלוֹסִיָה going up by about two billionמיליארד people over this periodפרק זמן.
למרות שהאוכלוסיה צמחה בכשני ביליון בני אדם בתקופה זו.
01:09
And illiteracyאַנאַלפַבֵּיתִיוּת has goneנעלם down, from a halfחֲצִי to about a quarterרובע of the people on Earthכדור הארץ.
והבורות פחתה, מכ-½ מהאוכלוסייה לכדי כ- ¼ מאוכלוסיית כדור הארץ.
01:14
A hugeעָצוּם opportunityהִזדַמְנוּת, unleashingשחרור of newחָדָשׁ potentialפוטנציאל
הזדמנות עצומה, משחררת פוטנציאל חדש
01:17
for innovationחדשנות, for developmentהתפתחות.
לחדשנות, להתפתחות.
01:20
But there is an underbellyבטן.
אך אליה וקוץ בה.
01:22
There are two Achilles'אכילס ' heelsעקבים of globalizationגלובליזציה.
ישנם שני עקבי אכילס לגלובליזציה.
01:24
There is the Achilles'אכילס ' heelעָקֵב of growingגָדֵל inequalityאי שיוויון --
ישנו עקב אכילס של אי שוויון הולך וגדל.
01:27
those that are left out, those that feel angryכּוֹעֵס,
אלה שמרגישים בחוץ, זועמים,
01:29
those that are not participatingמשתתף. Globalizationגלובליזציה
אלה שלא משתתפים. גלובליזציה
01:32
has not been inclusiveכָּלוּל.
אינה כוללת כל.
01:34
The secondשְׁנִיָה Achilles'אכילס ' heelעָקֵב is complexityמוּרכָּבוּת --
עקב האכילס השני הוא המורכבות.
01:36
a growingגָדֵל fragilityשְׁבִירוּת, a growingגָדֵל brittlenessשְׁבִירוּת.
שבריריות הולכת וגדלה, פריכות הולכת וגדלה.
01:39
What happensקורה in one placeמקום very quicklyבִּמְהִירוּת affectsמשפיע everything elseאַחֵר.
מה שקורה במקום אחד, מהר מאוד משפיע על כל דבר אחר.
01:43
This is a systemicמערכתית riskלְהִסְתָכֵּן, systemicמערכתית shockהֶלֶם.
זהו סיכון מערכתי, הלם מערכתי.
01:46
We'veללא שם: יש לנו seenלראות it in the financialכַּספִּי crisisמַשׁבֵּר. We'veללא שם: יש לנו seenלראות it in the pandemicמגיפה fluשַׁפַעַת.
ראינו את זה במשבר הכלכלי. ראינו את זה במגפת השפעת.
01:49
It will becomeהפכו virulentאַרסִי and it's something we have to buildלִבנוֹת resilienceכּוֹשֵׁר הִתאוֹשְׁשׁוּת againstמול.
זה יהפוך להיות מדבק, ועלינו לפתח גמישות כלפיו.
01:52
A lot of this is drivenמוּנָע by what's happeningמתרחש in technologyטֶכנוֹלוֹגִיָה.
הרבה מזה נובע כתוצאה ממה שקורה בחזית הטכנולוגיה.
01:56
There have been hugeעָצוּם leapsקפיצות. There will be a million-foldמיליון פי improvementהַשׁבָּחָה
היו קפיצות ענק. יהיה שיפור דרמטי
01:59
in what you can get for the sameאותו priceמחיר
במה שאפשר לקבל תמורת אותו המחיר
02:02
in computingמחשוב by 2030.
במיחשוב עד שנת 2030.
02:04
That's what the experienceניסיון of the last 20 yearsשנים has been.
זאת החוויה של מה שקרה ב-20 שנה האחרונות.
02:06
It will continueלְהַמשִׁיך.
זה יימשך.
02:08
Our computersמחשבים, our systemsמערכות will be as primitiveפְּרִימִיטִיבִי
המחשבים שלנו, המערכות שלנו יהיו פרימיטיביות
02:10
as the Apollo'sשל אפולו are for todayהיום.
כפי שחללית האפולו פרימיטיבית היום.
02:13
Our mobileנייד phonesטלפונים are more powerfulחָזָק than the totalסה"כ Apolloאפולו spaceמֶרחָב engineמנוע.
הטלפונים הניידים שלנו חזקים יותר ממנוע חללית האפולו בכללותו.
02:15
Our mobileנייד phonesטלפונים are more powerfulחָזָק than
הטלפונים הניידים שלנו חזקים יותר
02:18
some of the strongestהחזק ביותר computersמחשבים of 20 yearsשנים agoלִפנֵי.
מחלק מהמחשבים החזקים ביותר לפני 20 שנה.
02:20
So what will this do?
אז למה זה יגרום?
02:22
It will createלִיצוֹר hugeעָצוּם opportunitiesהזדמנויות in technologyטֶכנוֹלוֹגִיָה.
זה יצור הזדמנויות עצומות בתחום הטכנולוגיה.
02:24
Miniaturizationהַזעָרָה as well.
מזעור גם.
02:27
There will be invisibleבלתי נראה capacityקיבולת. Invisibleבלתי נראה capacityקיבולת in our bodiesגופים,
תיהיה יכולת בלתי נראית. יכולת בלתי נראית בגופינו,
02:29
in our brainsמוֹחַ, and in the airאוויר.
במוחינו, ובאוויר.
02:32
This is a dustאָבָק miteשֶׁמֶץ on a nanoreplicananoreplica.
זוזי קרדית האבק ברפליקציה ממוזערת.
02:34
This sortסוג of abilityיְכוֹלֶת to do everything in newחָדָשׁ waysדרכים unleashesמשחרר potentialפוטנציאל,
היכולת הזאת לעשות כל דבר בדרכים חדשות משחררת פוטנציאל,
02:37
not leastהכי פחות in the areaאֵזוֹר of medicineתרופה.
כמובן בתחום הרפואה.
02:41
This is a stemגֶזַע cellתָא that we'veיש לנו developedמפותח here in Oxfordאוקספורד,
זהו תא גזע שפיתחנו כאן באוקספורד,
02:43
from an embryonicעוּבָּרִי stemגֶזַע cellתָא.
מתוך תא גזע עוברי.
02:46
We can developלְפַתֵחַ any partחֵלֶק of the bodyגוּף.
אנו מסוגלים לפתח כל חלק מהגוף.
02:48
Increasinglyיותר ויותר, over time, this will be possibleאפשרי from our ownשֶׁלוֹ skinעור --
יותר ויותר, במשך הזמן, נוכל לשחזר את זה גם מעורינו --
02:50
ableיכול to replicateלשכפל partsחלקים of the bodyגוּף.
נהיה מסוגלים לשכפל חלקים מגופינו.
02:53
Fantasticפַנטַסטִי potentialפוטנציאל for regenerativeמְשׁוֹבִי medicineתרופה.
פוטנציאל אדיר עבור הרפואה המשחזרת.
02:55
I don't think there will be a Specialמיוחד Olympicsאולימפיאדת long after 2030,
אני לא מאמין שיהיו משחקים אולימפיים לנכים הרבה אחרי שנת 2030,
02:57
because of this capacityקיבולת to regenerateלְהִתְחַדֵשׁ partsחלקים of the bodyגוּף.
בגלל היכולת הזאת לשחזר חלקים מגופינו.
03:01
But the questionשְׁאֵלָה is, "Who will have it?"
אך השאלה היא "למי יהיה את זה?".
03:04
The other majorגדול developmentהתפתחות is going to be
ההתפתחות הגדולה הנוספת תיהיה
03:06
in the areaאֵזוֹר of what can happenלִקְרוֹת in geneticsגנטיקה.
בתחום הגנטיקה.
03:08
The capacityקיבולת to createלִיצוֹר, as this mouseעכבר has been geneticallyמבחינה גנטית modifiedשונה,
היכולת ליצור, כפי שעכבר זה שונה באופן גנטי,
03:10
something whichאיזה goesהולך threeשְׁלוֹשָׁה timesפִּי fasterמהיר יותר,
למשהו שהולך פי שלוש יותר מהר,
03:16
lastsנמשך for threeשְׁלוֹשָׁה timesפִּי longerארוך יותר, we could produceליצר,
חי פי שלוש, נוכל לצמצם,
03:18
as this mouseעכבר can, to the ageגיל of our equivalentהמקבילה of 80 yearsשנים,
כפי שעכבר זה יכול, לגיל המקביל לגיל 80 שלנו,
03:20
usingמבנה יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוניפים יוני about the sameאותו amountכמות of foodמזון.
תוך צריכת אותה כמות מזון בערך.
03:24
But will this only be availableזמין for the superסוּפֶּר richעָשִׁיר,
אבל האם זה יהיה בהישג ידם של העשירים ביותר?
03:27
for those that can affordלְהַרְשׁוֹת לְעַצמוֹ it? Are we headedבראשותו for a newחָדָשׁ eugenicsאֶבגֵנִיקָה?
של מי שיכול להרשות לעצמו? האם אני צועדים לעבר השבחת גזע מסוג חדש?
03:29
Will only those that are ableיכול to affordלְהַרְשׁוֹת לְעַצמוֹ it
האם רק אלה שיכולים להרשות זאת לעצמם
03:32
be ableיכול to be this superסוּפֶּר raceגזע of the futureעתיד?
יוכלו להיות רק הם גזע העל של העתיד?
03:35
(Laughterצחוק)
(צחוק)
03:38
So the bigגָדוֹל questionשְׁאֵלָה for us is,
כך שהשאלה הגדולה עבורנו היא
03:39
"How do we manageלנהל this technologicalטֶכנוֹלוֹגִי changeשינוי?"
"כיצד מנהלים את השינוי הטכנולוגי הזה?"
03:41
How do we ensureלְהַבטִיחַ that it createsיוצר
כיצד נוודא שזה יצור
03:43
a more inclusiveכָּלוּל technologyטֶכנוֹלוֹגִיָה,
טכנולוגיה כוללנית יותר,
03:45
a technologyטֶכנוֹלוֹגִיָה whichאיזה meansאומר
טכנולוגיה שמשמעותה היא
03:47
that not only as we growלגדול olderישן יותר,
שלא רק שנזדקן,
03:50
that we can alsoגַם growלגדול wiserחכם יותר, and that we're ableיכול to supportתמיכה
אלא שנחכים, ושניהיה מסוגלים לתמוך
03:52
the populationsאוכלוסיות of the futureעתיד?
בדורות ואוכלוסיות העתיד?
03:54
One of the mostרוב dramaticדְרָמָטִי manifestationsביטויים of these improvementsשיפורים
אחד הביטויים הדרמטיים ביותר של שיפורים אלה
03:56
will be movingמעבר דירה from populationאוּכְלוֹסִיָה pyramidsפירמידות
יהיה המעבר מפירמידות אוכלוסיה,
03:59
to what we mightאולי termטווח populationאוּכְלוֹסִיָה coffinsארונות מתים.
למה שניתן לכנות ארונות מתים של אוכלוסיות.
04:01
There is unlikelyלא סביר to be a pensionפֶּנסִיָה
כנראה לא תיהיה פנסיה
04:04
or a retirementפרישה לגמלאות ageגיל in 2030.
או גיל פרישה בשנת 2030.
04:06
These will be redundantמיותר conceptsמושגים. And this isn't only something of the Westמַעֲרָב.
אלה יהיו מושגים מיותרים. וזה לא יאפיין רק את המערב.
04:09
The mostרוב dramaticדְרָמָטִי changesשינויים will be the skyscraperגורד שחקים
השינוי הדרמטי ביותר יהיה סוג חדש של פירמידות,
04:12
typeסוּג of newחָדָשׁ pyramidsפירמידות
גורדי שחקים,
04:15
that will take placeמקום in Chinaסין and in manyרב other countriesמדינות.
שיתרחשו בסין ובארצות רבות אחרות.
04:17
So forgetלשכוח about retirements- פרישה if you're youngצָעִיר.
אז תשכחו מפרישה, אם אתם צעירים.
04:20
Forgetלשכוח about pensionsפנסיה. Think about life and where it's going to be going.
תשכחו מפנסיה. תחשבו על החיים ולאן הם הולכים.
04:22
Of courseקוּרס, migrationהֲגִירָה will becomeהפכו even more importantחָשׁוּב.
כמובן שהגירה תהפוך להיות חשובה ביותר.
04:25
The warמִלחָמָה on talentכִּשָׁרוֹן, the need to attractלִמְשׁוֹך people
המלחמה על כשרון, הצורך למשוך אנשים,
04:28
at all skillמְיוּמָנוּת rangesטווחים,
בכל רמות הכישורים,
04:30
to pushלִדחוֹף us around in our wheelchairsכסאות גלגלים,
לדחוף את עגלות הזקנים שלנו,
04:32
but alsoגַם to driveנהיגה our economiesכלכלות. Our innovationחדשנות will be vitalחִיוּנִי.
אבל גם כדי להניע את הכלכלות שלנו. החדשנות שלנו תיהיה חיונית.
04:34
The employmentתעסוקה in the richעָשִׁיר countriesמדינות
התעסוקה בארצות העשירות
04:37
will go down from about 800
תרד מכ-800 מיליון
04:39
to about 700 millionמִילִיוֹן of these people.
לכ-700 מיליון מהאנשים האלה.
04:41
This would implyלִרְמוֹז a massiveמַסִיבִי leapלִקְפּוֹץ in migrationהֲגִירָה.
המשמעות היא קפיצה מסיבית בהגירה.
04:43
So the concernsחששות, the xenophobicxenophobic concernsחששות of todayהיום,
כך שהדאגות, הדאגות הגזעניות של היום,
04:45
of migrationהֲגִירָה, will be turnedפנה on theirשֶׁלָהֶם headרֹאשׁ,
בפני הגירה, יתהפכו,
04:48
as we searchחפש for people to help us sortסוג out
בעוד אנו מחפשים בני אדם שיעזרו לנו לסווג
04:50
our pensionsפנסיה and our economiesכלכלות in the futureעתיד.
את הפנסיות שלנו ואת כלכלות העתיד שלנו.
04:53
And then, the systemicמערכתית risksסיכונים.
ואז, הסיכונים המערכתיים.
04:55
We understandמבין that these will becomeהפכו much more virulentאַרסִי,
אנו מבינים שאלה יהפכו להיות הרבה יותר מדבקים,
04:57
that what we see todayהיום
שמה שאנו רואים היום,
05:00
is this interweavingשְׁזִירָה of societiesחברות, of systemsמערכות,
הוא המארג הזה של חברות, של מערכות,
05:02
fastenedמהודק by technologiesטכנולוגיות and hastenedמיהר by just-in-timeבדיוק בזמן managementהַנהָלָה systemsמערכות.
מהודק על ידי טכנולוגיות, מזורז על ידי מערכות ניהול "בדיוק בזמן"
05:05
Smallקָטָן levelsרמות of stockהמניה pushלִדחוֹף resilienceכּוֹשֵׁר הִתאוֹשְׁשׁוּת into other people'sשל אנשים responsibilityאַחֲרָיוּת.
רמות נמוכות של מלאי מעבירות את הגמישות לאחריותם של אחרים.
05:10
The collapseהִתמוֹטְטוּת in biodiversityהמגוון הביולוגי,
הנפילה במגוון צורות החיים,
05:15
climateאַקלִים changeשינוי, pandemicsפנדמיות, financialכַּספִּי crisesמשברים:
שינויי אקלים, מגפות, משברים פיננסים:
05:17
these will be the currencyמַטְבֵּעַ that we will think about.
זה יהיה המטבע עליו נחשוב.
05:20
And so a newחָדָשׁ awarenessמוּדָעוּת will have to ariseלְהִתְעוֹרֵר,
וכך, מודעות חדשה תצטרך להתעורר,
05:23
of how we dealעִסקָה with these, how we mobilizeלגייס ourselvesבְּעָצמֵנוּ,
לגבי הדרך בה נתמודד עם אלה, כיצד ננייד את עצמנו,
05:25
in a newחָדָשׁ way, and come togetherיַחַד as a communityהקהילה
באופן חדש, ונצליח ביחד, כקהילה
05:28
to manageלנהל systemicמערכתית riskלְהִסְתָכֵּן.
לנהל סיכון מערכתי.
05:31
It's going to requireלִדרוֹשׁ innovationחדשנות.
זה ידרוש חדשנות.
05:33
It's going to requireלִדרוֹשׁ an understandingהֲבָנָה that the gloryתִפאֶרֶת of globalizationגלובליזציה
זה ידרוש את ההבנה שתהילת הגלובליזציה
05:35
could alsoגַם be its downfallנְפִילָה.
עלולה להיות גם נפילתה.
05:39
This could be our bestהטוב ביותר centuryמֵאָה ever because of the achievementsהישגים,
זו עשויה להיות המאה הטובה ביותר שלנו בזכות ההישגים.
05:41
or it could be our worstהכי גרוע.
או שתיהיה הגרועה ביותר.
05:44
And of courseקוּרס we need to worryדאגה about the individualsיחידים,
וכמובן עלינו לדאוג ליחידים.
05:46
particularlyבִּמְיוּחָד the individualsיחידים that feel that they'veהם כבר
במיוחד אותם יחידים החשים שנותרו בחוץ,
05:48
been left out in one way or anotherאַחֵר.
בדרך זו או אחרת.
05:50
An individualאִישִׁי, for the first time in the historyהִיסטוֹרִיָה of humanityאֶנוֹשִׁיוּת,
ליחיד תיהיה, בפעם הראשונה בהיסטוריה של האנושות,
05:52
will have the capacityקיבולת, by 2030,
היכולת, עד שנת 2030,
05:55
to destroyלהרוס the planetכוכב לכת, to wreckלַהֲרוֹס everything,
להשמיד את כדור הארץ, להרוס הכל,
05:57
throughדרך the creationיצירה, for exampleדוגמא, of a biopathogenביופאתוגן.
על ידי יצירת פתוגן ביולוגי למשל.
06:00
How do we beginהתחל to weaveלֶאֱרוֹג these tapestriesשטיחים togetherיַחַד?
כיצד נתחיל לארוג יחדיו את השטיחים האלה?
06:03
How do we think about complexמורכב systemsמערכות in newחָדָשׁ waysדרכים?
כיצד נתחיל לחשוב על מערכות מורכבות בדרכים חדשות?
06:05
That will be the challengeאתגר of the scholarsחוקרים,
זה האתגר של המלומדים,
06:08
and of all of us engagedמְאוּרָס in thinkingחושב about the futureעתיד.
ושל כל אלה המעורבים בחשיבה על העתיד.
06:10
The restמנוחה of our livesחיים will be in the futureעתיד. We need to prepareהכן for it now.
שארית חיינו יתרחשו בעתיד. עלינו להיערך לקראת זה עכשיו.
06:13
We need to understandמבין that the governanceממשל structureמִבְנֶה in the worldעוֹלָם is fossilizedמאובן.
עלינו להבין שמבנה הפיקוח בעולם התאבן.
06:16
It cannotלא יכול beginהתחל to copeלהתמודד with the challengesאתגרים that this will bringלְהָבִיא.
הוא לא מסוגל להתחיל להתמודד עם האתגרים שיבואו.
06:19
We have to developלְפַתֵחַ a newחָדָשׁ way of managingניהול the planetכוכב לכת,
עלינו לפתח דרך חדשה לניהול כדור הארץ,
06:23
collectivelyיַחַד, throughדרך collectiveקולקטיבי wisdomחוכמה.
כקהילה, באמצעות תבונה קולקטיבית.
06:26
We know, and I know from my ownשֶׁלוֹ experienceניסיון,
אנו יודעים, ואני יודע, מתוך ניסיוני האישי,
06:28
that amazingמדהים things can happenלִקְרוֹת,
שדברים מדהימים עשויים לקרות,
06:30
when individualsיחידים and societiesחברות come togetherיַחַד
כאשר יחידים וקהילות משתפים פעולה
06:32
to changeשינוי theirשֶׁלָהֶם futureעתיד.
על מנת לשנות את עתידם.
06:34
I left Southדָרוֹם Africaאַפְרִיקָה, and 15 yearsשנים laterיותר מאוחר,
אני עזבתי את דרום אפריקה. וכעבור 15 שנה,
06:36
after thinkingחושב I would never go back,
לאחר שחשבתי שלעולם לא אשוב,
06:38
I had the privilegeזְכוּת and the honorכָּבוֹד to work in the governmentמֶמְשָׁלָה of Nelsonנלסון Mandelaמנדלה.
היה לי את הזכות והכבוד לעבוד תחת שלטונו של נלסון מנדלה.
06:40
This was a miracleנֵס. We can createלִיצוֹר miraclesנסים,
זה היה נס. אנו מסוגלים לייצר ניסים,
06:43
collectivelyיַחַד, in our lifetimeלכל החיים.
ביחד, בימינו אנו.
06:45
It is vitalחִיוּנִי that we do so.
זה חיוני שנעשה את זה.
06:47
It is vitalחִיוּנִי that the ideasרעיונות that are nurturedמְטוּפָּח in TEDTED,
זה חיוני שהרעיונות המטופחים ב TED
06:49
that the ideasרעיונות that we think about
שהרעיונות עליהם אנו חושבים,
06:51
look forwardקָדִימָה, and make sure that this will be the mostרוב gloriousמְפוֹאָר centuryמֵאָה,
מייחלים להם, ונוודא שזו תיהיה המאה המפוארת ביותר,
06:53
and not one of eco-disasterאסון אקולוגי and eco-collapseהתמוטטות אקולוגית.
ושלא תהיה זו מאה של אסון -על והתמוטטות-על.
06:56
Thank you. (Applauseתְשׁוּאוֹת)
תודה רבה. (מחיאות כפיים)
06:59
Translated by Gabriela Elazar
Reviewed by Alon Wasserman

▲Back to top

About the speaker:

Ian Goldin - Economist, development visionary
Ian Goldin is director of the Oxford Martin School. Through the school's program of research, collaboration and education, he's powering new, cross-disciplinary thinking about global problems from the near and far future.

Why you should listen

Take a look at Ian Goldin's jam-packed CV and you'll see why he was appointed the first Director of Oxford University's new think tank-cum-research center, the 21st Century School, later renamed the Oxford Martin School: Goldin battled apartheid in his native South Africa, served as a development adviser to Nelson Mandela and, as the VP of the World Bank, led collaborations with the UN on global development strategy. He is the author of 19 books, including Exceptional People: How Migration Shaped our World and Will Define our Future (Princeton University Press, 2011), Divided Nations: Why global governance is failing and what we can do about it (Oxford University Press, 2013) and The Butterfly Defect: How globalization creates systemic risks, and what to do about it (Princeton University Press, 2014).

At Oxford Martin School, with a diverse brigade of over 200 top researchers from the hard and social sciences, Goldin is bringing fresh thinking to bear on the big, looming issues of the next 100 years: climate change, disruptive technological advancements, aging, bio-ethics, infectious disease, poverty, political conflict.

More profile about the speaker
Ian Goldin | Speaker | TED.com