ABOUT THE SPEAKER
Ann Morgan - Writer, blogger, author
Ann Morgan challenged herself to read a book from every country in the world.

Why you should listen

One day British writer Ann Morgan realized that most books in her bookshelves were by British or American authors. She undertook to read, over the course of a year, at least one book from each of the world's 196 countries -- texts often suggested by bibliophiles from all over the world.

Her experience inspired her book Reading the World (US title: The World Between Two Covers). She blogs about international literature, and her first novel, a psychological literary thriller called Beside Myself, will be published in January 2016.

More profile about the speaker
Ann Morgan | Speaker | TED.com
TEDGlobal>London

Ann Morgan: My year reading a book from every country in the world

Ann Morgan: Moja godina čitanja knjige iz svake države svijeta

Filmed:
1,694,699 views

Ann Morgan se smatrala načitanom - dok nije otkrila "ogromnu kulturnu slijepu točku" na svojoj polici za knjige. Među mnoštvom engleskih i američkih autora, bilo je vrlo malo radova autora na drugim jezicima. Prema tome, postavila si je ambiciozni cilj: da će pročitati jednu knjigu iz svake države na svijetu tijekom jedne godine. Sad tjera ostale anglofile da čitaju prevedena djela da bi izdavači dovodili više književnih bisera. Istražite interaktivne mape njenog čitačkog putovanja ovdje: go.ted.com/readtheworld
- Writer, blogger, author
Ann Morgan challenged herself to read a book from every country in the world. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
It's oftenčesto said that you can tell
a lot about a personosoba
0
1000
2903
Često kažu da možete reći mnogo
o osobi
00:15
by looking at what's on theirnjihov bookshelvespolice za knjige.
1
3927
2495
po onome što drže na policama za knjige.
00:19
What do my bookshelvespolice za knjige say about me?
2
7679
1987
Što moje police za knjige kažu o meni?
00:22
Well, when I askedpitao myselfsebe
this questionpitanje a fewnekoliko yearsgodina agoprije,
3
10402
3684
Kad sam se pitala to pitanje prije par
godina,
00:26
I madenapravljen an alarmingalarmantno discoveryotkriće.
4
14110
2301
otkrila sam nešto alarmantno.
00:29
I'd always thought of myselfsebe
as a fairlypošteno culturedkulturan,
5
17131
3004
Uvijek sam se smatrala prilično
kulturnom,
00:32
cosmopolitankozmopolitski sortvrsta of personosoba.
6
20159
2425
kozmopolitskom vrstom osobe.
00:34
But my bookshelvespolice za knjige told
a ratherradije differentdrugačiji storypriča.
7
22608
3096
No, moja polica za knjige mi je
rekla drukčiju priču.
00:38
Prettylijep much all the titlesnaslova on them
8
26439
1652
Gotovo svi naslovi na njima
00:40
were by BritishBritanski or NorthSjever AmericanAmerički authorsautori,
9
28115
2859
su bili britanskih ili sjevernoameričkih
autora,
00:42
and there was almostskoro
nothing in translationprijevod.
10
30998
2536
i nije bilo skoro ništa prijevoda.
00:46
DiscoveringOtkrivanje this massivemasivan,
culturalkulturni blindslijep spotmjesto in my readingčitanje
11
34327
3850
Otkriće ove ogromne kulturne mrtve točke
u mom čitanju
00:50
camedošao as quitedosta a shockšok.
12
38201
1801
je bio priličan šok.
00:52
And when I thought about it,
it seemedčinilo se like a realstvaran shamesram.
13
40026
3493
Kad sam razmislila o tome,
činilo se kao velika šteta.
00:55
I knewznao there had to be lots
of amazingnevjerojatan storiespriče out there
14
43543
3372
Znala sam da mora postojati mnoštvo
nevjerojatnih priča tamo vani
00:58
by writerspisci workingrad in languagesjezici
other than Englishengleski.
15
46939
3377
koje su napisali pisci na drugim jezicima.
01:02
And it seemedčinilo se really sadtužan to think
that my readingčitanje habitsnavike meantznačilo
16
50340
3302
Činilo se vrlo tužnim kad pomislim da
moje čitalačke navike znače
01:05
I would probablyvjerojatno never encountersusret them.
17
53666
2357
da ih vjerojatno nikad neću sresti.
01:08
So, I decidedodlučio to prescribepropisati myselfsebe
18
56435
2866
Tako da sam si odlučila prepisati
01:11
an intensiveintenzivan coursenaravno of globalglobalno readingčitanje.
19
59325
2618
intezivni kurs globalnog čitanja.
01:14
2012 was setset to be a very
internationalmeđunarodna yeargodina for the UKVELIKA BRITANIJA;
20
62602
3738
2012 je trebala biti vrlo
internacionalna godina za UK;
01:18
it was the yeargodina of the LondonLondon OlympicsOlimpijske igre.
21
66364
2072
to je bila godina Olimpijskih igara
u Londonu.
01:20
And so I decidedodlučio to use it
as my time frameokvir
22
68460
3522
Pa sam odlučila iskoristiti
duh vremena
01:24
to try to readčitati a novelroman,
shortkratak storypriča collectionkolekcija
23
72006
3207
da pročitam novelu,
zbirku kratkih priča
01:27
or memoirmemoarima from everysvaki countryzemlja in the worldsvijet.
24
75237
4317
ili memoare iz svake države svijeta.
01:32
And so I did.
25
80771
1333
To sam i napravila.
01:34
And it was very excitinguzbudljiv
26
82128
1627
Bilo je vrlo uzbudljivo
01:35
and I learnednaučeno some remarkableizvanredan things
27
83779
1896
i naučila sam neke izvanredne stvari
01:37
and madenapravljen some wonderfulpredivan connectionsveze
28
85699
2115
i pronašla neke predivne veze
01:39
that I want to sharePodjeli with you todaydanas.
29
87838
1869
koje želim s vama danas podijeliti.
01:42
But it startedpočeo with some
practicalpraktičan problemsproblemi.
30
90088
3198
Počelo je s nekim praktičnim
problemima.
01:45
After I'd workedradio out whichkoji of the manymnogi
differentdrugačiji listsarena of countrieszemlje in the worldsvijet
31
93849
4667
Nakon što sam pronašla različite liste
država na svijetu
01:50
to use for my projectprojekt,
32
98540
2206
koje ću koristiti u ovom projektu,
01:52
I endedzavršeno up going with the listpopis
of UN-recognizedNeafirmirani nationsnacije,
33
100770
3150
završila sam sa listom država priznatih
od strane UN-a,
01:55
to whichkoji I addeddodano TaiwanTajvan,
34
103944
1223
kojoj sam dodala Taiwan,
01:57
whichkoji gavedali me a totalukupno of 196 countrieszemlje.
35
105191
3356
što mi je dalo ukupno 196 država
naposljetku.
02:01
And after I'd workedradio out
how to fitodgovara readingčitanje and bloggingbloganje
36
109143
2855
Nakon što sam smislila kako ću
pisati blog i čitati
02:04
about, roughlygrubo, fourčetiri booksknjige a weektjedan
37
112022
2310
oko četiri knjige na tjedan
02:06
around workingrad fivepet daysdana a weektjedan,
38
114356
3111
tijekom pet radnih dana u tjednu,
02:09
I then had to facelice up to the factčinjenica
that I mightmoć even not be ableu stanju
39
117491
3704
onda sam se morala suočiti s
činjenicom da možda neću moći
02:13
to get booksknjige in Englishengleski
from everysvaki countryzemlja.
40
121219
2728
ni nabaviti knjige na engleskom
iz svake države.
02:16
Only around 4.5 percentposto
of the literaryknjiževni worksdjela publishedObjavljeno
41
124546
3745
Samo oko 4.5 posto književnih djela
objavljenih
02:20
eachsvaki yeargodina in the UKVELIKA BRITANIJA are translationsprijevodi,
42
128315
2651
svake godine u UK-u su prijevodi,
02:22
and the figuresfigure are similarsličan for much
of the English-speakingEngleskog govornog worldsvijet.
43
130990
3626
a brojke su slične za većinu svijeta
u kojem se priča engleski.
02:26
AlthoughIako, the proportionrazmjer
of translatedpreveo booksknjige publishedObjavljeno
44
134640
2953
Iako, omjer prevedenih knjiga objavljenih
02:29
in manymnogi other countrieszemlje is a lot higherviši.
45
137617
2792
u mnoštvu drugih država je puno veći.
02:33
4.5 percentposto is tinysićušan enoughdovoljno to startpočetak with,
46
141101
3308
4.5 posto je dovoljan za početak,
02:36
but what that figurelik doesn't tell you
47
144433
1835
no ono što vam ova brojka ne govori
02:38
is that manymnogi of those booksknjige
will come from countrieszemlje
48
146292
2673
je da mnoštvo ovih knjiga dolazi
iz država
02:40
with strongjak publishingobjavljivanje networksmreže
49
148989
2174
s jakim izdavačkim mrežama
02:43
and lots of industryindustrija professionalsprofesionalci
primedpremazati to go out and sellprodavati those titlesnaslova
50
151187
4167
i mnoštvo stručnjaka u industriji je
spremno otići i prodati ove naslove
02:47
to English-languageNa engleskom jeziku publishersizdavači.
51
155378
1960
engleskim izdavačima.
02:49
So, for exampleprimjer, althoughiako well over 100
booksknjige are translatedpreveo from Frenchfrancuski
52
157711
4572
Iako je, na primjer, preko 100 knjiga
prevedeno s francuskog
02:54
and publishedObjavljeno in the UKVELIKA BRITANIJA eachsvaki yeargodina,
53
162307
1903
i objavljeno u UK-u svake godine,
02:56
mostnajviše of them will come from countrieszemlje
like FranceFrancuska or SwitzerlandŠvicarska.
54
164234
4413
većina ih dolazi iz država kao što su
Francuska ili Švicarska.
03:01
French-speakingGovori francuski jezik AfricaAfrika, on the other handruka,
55
169107
2738
S druge strane, dio Afrike u kojem
se priča francuski
03:03
will rarelyrijetko ever get a look-inLook-in.
56
171869
1642
će rijetko itko pogledati.
03:06
The upshotzaključak is that there are
actuallyzapravo quitedosta a lot of nationsnacije
57
174284
3323
Ishod je da postoji prilično mnogo
naroda
03:09
that maysvibanj have little or even no
commerciallykomercijalno availabledostupno literatureknjiževnost
58
177631
3631
koji imaju malo ili čak nemaju ništa
dostupne književnosti na tržištu
03:13
in Englishengleski.
59
181286
1153
na engleskom.
03:15
TheirNjihova booksknjige remainostati invisiblenevidljiv to readersčitači
60
183074
3066
Njihove knjige su ostale nevidljive
čitateljima
03:18
of the world'ssvijetu mostnajviše publishedObjavljeno languagejezik.
61
186164
2838
najizdavanijeg jezika na svijetu.
03:22
But when it camedošao to readingčitanje the worldsvijet,
62
190002
1818
No, kad je došlo do čitanja svijeta,
03:23
the biggestnajveći challengeizazov of all for me
63
191844
1770
najveći izazov za mene
03:25
was that factčinjenica that I didn't
know where to startpočetak.
64
193638
3134
je bila činjenica da ne znam odakle
početi.
03:29
HavingNakon što spentpotrošen my life readingčitanje
almostskoro exclusivelyisključivo BritishBritanski
65
197201
3358
Čitajući cijelog života
skoro isključivo britanske
03:32
and NorthSjever AmericanAmerički booksknjige,
66
200583
1649
i sjevernoameričke knjige,
03:34
I had no ideaideja how to go about
sourcingizvor and findingnalaz storiespriče
67
202256
3589
nisam imala pojma kako pronaći priče
03:37
and choosingOdabir them from much
of the restodmor of the worldsvijet.
68
205869
2711
i izabrati upravo njih između ostatka
svijeta.
03:40
I couldn'tne mogu tell you how to sourceizvor
a storypriča from SwazilandSvaziland.
69
208604
3385
Nisam znala kako pronaći
priču iz Swazilanda.
03:44
I wouldn'tne bi know a good novelroman from NamibiaNamibija.
70
212013
2635
Ne bih znala dobar roman iz
Namibije.
03:47
There was no hidingskrivanje it --
71
215125
1593
Nisam to mogla sakriti --
03:48
I was a cluelesspojma literaryknjiževni xenophobexenophobe.
72
216742
3323
bila sam neinformirani književni ksenofob.
03:52
So how on earthZemlja was I
going to readčitati the worldsvijet?
73
220541
2454
Kako sam onda mogla
pročitati svijet?
03:55
I was going to have to askpitati for help.
74
223777
1857
Morala sam potražiti pomoć.
03:57
So in OctoberTravanj 2011, I registeredregistrirani my blogblog,
75
225658
3499
U listopadu 2011. godine sam registrirala
svoj blog,
04:01
ayearofreadingtheworldayearofreadingtheworld.comcom,
76
229181
1771
ayearofreadingtheworld.com
04:02
and I postedobjavljeno a shortkratak appealapel onlinena liniji.
77
230976
2485
i objavila kratki poziv u pomoć online.
04:05
I explainedobjašnjen who I was,
78
233863
1229
Objasnila sam tko sam,
04:07
how narrowsuziti my readingčitanje had been,
79
235116
2008
koliko je usko moje područje čitanja bilo,
04:09
and I askedpitao anyonebilo tko who caredmario to
80
237148
1857
i pitala bilo koga, tko želi
04:11
to leavenapustiti a messageporuka suggestingsugerirajući
what I mightmoć readčitati
81
239029
2565
da mi ostavi poruku preporuke
što bih mogla čitati
04:13
from other partsdijelovi of the planetplaneta.
82
241618
1684
iz drugih dijelova planeta.
04:15
Now, I had no ideaideja whetherda li
anyonebilo tko would be interestedzainteresiran,
83
243913
4073
Nisam imala pojma hoće li itko biti
zainteresiran,
04:20
but withinunutar a fewnekoliko hourssati
of me postingpostavljanje that appealapel onlinena liniji,
84
248010
3114
no unutar par sati od moje objave,
04:23
people startedpočeo to get in touchdodir.
85
251148
2436
ljudi su se krenuli javljati.
04:25
At first, it was friendsprijatelji and colleagueskolege.
86
253608
2498
Prvo su to bili prijatelji i kolege.
04:28
Then it was friendsprijatelji of friendsprijatelji.
87
256466
1551
Onda prijatelji prijatelja.
04:30
And prettyprilično soonuskoro, it was strangersstranci.
88
258383
2277
A uskoro i stranci.
04:33
FourČetiri daysdana after I put that appealapel onlinena liniji,
89
261399
2802
Četiri dana nakon moje objave,
04:36
I got a messageporuka from a womanžena
calledzvao RafidahRafidah in KualaKuala LumpurLumpuru.
90
264225
3731
dobila sam poruku od žene imena
Rafidah iz Kuala Lumpura.
04:40
She said she lovedvoljen
the soundzvuk of my projectprojekt,
91
268292
2675
Rekla je da joj se sviđa moj projekt,
04:42
could she go to her locallokalne
English-languageNa engleskom jeziku bookshopknjižara
92
270991
2899
i može li otići u lokalnu knjižaru
na engleskom
04:45
and chooseizabrati my MalaysianMalezijski bookrezervirati
and postpošta it to me?
93
273914
3290
i izabrati Malezijsku knjigu i
poslati mi?
04:49
I acceptedpriznat enthusiasticallyoduševljeno,
94
277912
1753
Prihvatila sam entuzijastično,
04:51
and a fewnekoliko weeksTjedni laterkasnije,
95
279689
1502
i nekoliko tjedana poslije,
04:53
a packagepaket arrivedstigao containingkoji sadrži
not one, but two booksknjige --
96
281215
4548
mi je stigao paket s, ne jednom,
već dvije knjige --
04:59
Rafidah'sRafidah je choiceizbor from MalaysiaMalezija,
97
287263
2418
Rafidahin izbor iz Malezije,
05:02
and a bookrezervirati from SingaporeSingapur
that she had alsotakođer pickedizabran out for me.
98
290908
3883
i knjiga iz Singapura koju je, također,
izabrala za mene.
05:08
Now, at the time, I was amazedzadivljen
99
296428
2437
U to vrijeme, bila sam oduševljena
05:10
that a strangerstranac more than 6,000 milesmilja away
100
298889
3576
da bi se stranac više od 9600 km udaljen
05:14
would go to suchtakav lengthsduljine to help someonenetko
101
302489
1925
toliko potrudi da pomogne nekome
05:16
she would probablyvjerojatno never meetsastati.
102
304438
2059
koga vjerojatno nikad neće sresti.
05:19
But Rafidah'sRafidah je kindnessljubaznost proveddokazao
to be the patternuzorak for that yeargodina.
103
307100
3651
No Rafidahina dobrota se pokazala
kao uzorak te godine.
05:23
Time and again, people wentotišao
out of theirnjihov way to help me.
104
311240
3290
Svaki put iznova, ljudi su se jako
potrudili da bi mi pomogli.
05:27
Some tookuzeo on researchistraživanje on my behalfkorist,
105
315226
2609
Neki su istražili temu u moje ime,
05:29
and othersdrugi madenapravljen detoursobilaznica
on holidaysodmor and businessPoslovni tripsputovanja
106
317859
3023
a neki su napravili skretanje sa
odmora i poslovnih putovanja
05:32
to go to bookshopsknjižarama for me.
107
320906
1936
da bi obišli knjižare za mene.
05:35
It turnsokreti out, if you want
to readčitati the worldsvijet,
108
323526
3236
Ispada, da ako želite pročitati svijet,
05:38
if you want to encountersusret it
with an openotvoren mindum,
109
326786
3401
ako ga želite susresti otvorenog uma,
05:42
the worldsvijet will help you.
110
330211
1930
svijet će vam pomoći.
05:45
When it camedošao to countrieszemlje
111
333118
1215
Kad se radilo o državama
05:46
with little or no commerciallykomercijalno
availabledostupno literatureknjiževnost in Englishengleski,
112
334357
3506
s malo ili nimalo komercijalno dostupne
književnosti na engleskom,
05:49
people wentotišao furtherunaprijediti still.
113
337887
1813
ljudi su otišli još dalje.
05:52
BooksKnjiga oftenčesto camedošao from surprisingiznenađujuće sourcesizvori.
114
340689
3212
Knjige su često stizale s nevjerojatnih
izvora.
05:56
My PanamanianPanamac readčitati, for exampleprimjer,
camedošao throughkroz a conversationrazgovor
115
344536
3039
Moja knjiga iz Paname, na primjer,
došla je preko razgovora
05:59
I had with the PanamaPanama CanalKanal on TwitterTwitter.
116
347599
3019
sa Panamskim kanalom na Twitteru.
06:03
Yes, the PanamaPanama CanalKanal
has a TwitterTwitter accountračun.
117
351497
3510
Da, Panamski kanal ima Twitter račun.
06:07
And when I tweetedtweeted at it about my projectprojekt,
118
355731
2374
I kad sam im tvitala o svom projektu,
06:10
it suggestedpredložio that I mightmoć like to try
and get holddržati of the work
119
358129
3379
predložili su mi da nabavim rad
06:13
of the PanamanianPanamac authorAutor
JuanJuan DavidDavid MorganMorgan.
120
361532
2579
panamskog autora Juana Davida Morgana.
06:16
I foundpronađeno Morgan'sMorgan websiteweb stranica
and I sentposlao him a messageporuka,
121
364898
2570
Pronašla sam Morganovu web stranicu
i poslala mu poruku,
06:19
askingtraži if any of his
Spanish-languageŠpanjolski jezik novelsromani
122
367492
2432
s pitanjem jel ijedan od njegovih
romana na španjolskom
06:21
had been translatedpreveo into Englishengleski.
123
369948
1990
preveden na engleski.
06:24
And he said that nothing
had been publishedObjavljeno,
124
372432
2431
Odgovorio mi je da ništa nije izdano,
06:26
but he did have an unpublishedneobjavljena translationprijevod
125
374887
2430
no da ima neobjavljen prijevod
06:29
of his novelroman "The GoldenZlatni HorseKonj."
126
377341
1984
romana "Zlatni konj,"
06:31
He emailede-poštom this to me,
127
379887
1338
Poslao mi ga je emailom
06:33
allowingomogućujući me to becomepostati
one of the first people ever
128
381249
3134
omogućujući da postanem jedna od
prvih ljudi
06:36
to readčitati that bookrezervirati in Englishengleski.
129
384407
1844
koji će pročitati ovu knjigu na engleskom.
06:38
MorganMorgan was by no meanssredstva the only wordsmithwordsmith
130
386929
2650
Morgan nije bio jedini umjetnik
06:41
to sharePodjeli his work with me in this way.
131
389603
1990
koji je podjelio svoj rad sa mnom
na ovaj način.
06:44
From SwedenŠvedska to PalauPalau,
132
392015
1762
Od Švedske do Palaua,
06:45
writerspisci and translatorsprevoditelja
sentposlao me self-publishedSelf-objavljena booksknjige
133
393801
3991
pisci i prevoditelji su mi slali
samostalno objavljene knjige
06:49
and unpublishedneobjavljena manuscriptsrukopisi of booksknjige
134
397816
1730
i neobjavljene rukopise knjiga
06:51
that hadn'tnije been pickedizabran
up by AnglophoneAnglofonskom publishersizdavači
135
399570
2880
koje nisu izabrali anglofilni izdavači
06:54
or that were no longerviše availabledostupno,
136
402474
2022
ili koje više nisu dostupne,
06:56
givingdavanje me privilegedprivilegiran glimpsespogleda
of some remarkableizvanredan imaginaryimaginarni worldssvjetovi.
137
404520
4708
pružajući mi privilegirane uvide u
neke od izvanrednih imaginarnih svjetova.
07:02
I readčitati, for exampleprimjer,
138
410008
1151
Čitala sam, na primjer,
07:03
about the SouthernJužni AfricanAfrička kingkralj
NgungunhaneNgungunhane, who led the resistanceotpornost
139
411183
4590
o južnoafričkom kralju Ngungunhane,
koji je poveo pokret otpora
07:07
againstprotiv the Portugueseportugalski
in the 19thth centurystoljeće;
140
415797
2662
protiv Portugalaca u 19.
stoljeću;
07:11
and about marriagebrak ritualsrituali
in a remotedaljinski villageselo
141
419113
2771
o svadbenim ritualima u
zabačenom selu
07:13
on the shoresObala of the CaspianKaspijskog seamore
in TurkmenistanTurkmenistan.
142
421908
2998
na obalama Kaspijskog jezera
u Turkmenistanu.
07:18
I metsastali Kuwait'sKuvajt je answerodgovor to BridgetBridget JonesJones.
143
426524
3609
Naišla sam na kuvajtski odgovor na
Bridget Jones.
07:22
(LaughterSmijeh)
144
430450
2000
(Smijeh)
07:25
And I readčitati about an orgyorgije
in a treedrvo in AngolaAngola.
145
433301
3566
Čitala sam o orgijama
u drvetu u Angoli.
07:32
But perhapsmožda the mostnajviše amazingnevjerojatan exampleprimjer
146
440870
2152
No, možda je najnevjerojatniji primjer
07:35
of the lengthsduljine that people
were preparedpripremljen to go to
147
443046
2404
koliko daleko su ljudi spremni otići
07:37
to help me readčitati the worldsvijet,
148
445474
1627
da bi mi pomogli pročitati svijet,
07:39
camedošao towardsza the endkraj of my questpotraga,
149
447125
2449
stigao na kraju mog pothvata,
07:41
when I triedpokušala to get holddržati of a bookrezervirati
from the tinysićušan, Portuguese-speakingKoji govore Portugalski
150
449598
3834
kada sam pokušala pronaći knjigu iz male
portugalske
07:45
AfricanAfrička islandotoka nationnarod
of São TomTomé and PrPRíncipencipe.
151
453456
3267
afričke otočne države
Sveti Toma i Prinsipe.
07:49
Now, havingima spentpotrošen severalnekoliko monthsmjeseci
tryingtežak everything I could think of to find
152
457364
3649
Provela sam nekoliko mjeseci pokušavajući
sve što sam se mogla sjetiti da pronađem
07:53
a bookrezervirati that had been translatedpreveo
into Englishengleski from the nationnarod,
153
461037
3339
knjigu prevedenu na engleski iz države,
07:56
it seemedčinilo se as thoughiako
the only optionopcija left to me
154
464400
2242
činilo se da je jedina opcija koja mi je
ostala
07:58
was to see if I could get something
translatedpreveo for me from scratchogrepsti.
155
466666
3207
da probam vidjeti hoće li netko prevesti
nešto za mene od početka.
08:02
Now, I was really dubioussumnjive
156
470404
1501
Bila sam vrlo sumnjičava
08:03
whetherda li anyonebilo tko was going
to want to help with this,
157
471929
2396
hoće li mi netko pomoći s ovim,
08:06
and give up theirnjihov time
for something like that.
158
474349
2499
i posvetiti svoje vrijeme nečemu ovakvom.
08:09
But, withinunutar a weektjedan of me puttingstavljanje
a call out on TwitterTwitter and FacebookFacebook
159
477525
4263
No, unutar jednog tjedna otkad sam
uputila poziv na Twitteru i Facebooku
08:13
for Portugueseportugalski speakerszvučnici,
160
481812
1954
za ljude koji pričaju portugalski,
08:15
I had more people than I could
involveobuhvatiti in the projectprojekt,
161
483790
3571
imala sam više ljudi nego što sam mogla
uključiti u ovaj projekt,
08:19
includinguključujući MargaretMargaret JullJULl CostaCosta,
a leadervođa in her fieldpolje,
162
487385
4358
uključujući Margaret Jull Costa,
predvodnicu u ovom području,
08:23
who has translatedpreveo the work
of NobelNobelovu PrizeNagrada winnerpobjednik JosJosé SaramagoSaramago.
163
491767
5301
koja je prevela rad nobelovca
Joséa Saramaga.
08:30
With my ninedevet volunteersvolonteri in placemjesto,
164
498443
1935
Sa svojih devet volontera na mjestu,
08:32
I managedupravlja to find a bookrezervirati
by a São TomToméan authorAutor
165
500402
2588
uspjela sam pronaći knjigu autora
iz Svetog Tome
08:35
that I could buykupiti enoughdovoljno copieskopije of onlinena liniji.
166
503014
2510
čijih sam kopija mogla kupiti
dovoljno online.
08:37
Here'sOvdje je one of them.
167
505548
1154
Evo jedna od njih.
08:39
And I sentposlao a copykopirati out
to eachsvaki of my volunteersvolonteri.
168
507268
3564
Poslala sam kopiju svakom dobrovoljcu.
08:42
They all tookuzeo on a couplepar
of shortkratak storiespriče from this collectionkolekcija,
169
510856
3174
Svatko od njih je uzeo nekoliko kratkih
priča iz ove kolekcije,
08:46
stucku škripcu to theirnjihov wordriječ, sentposlao
theirnjihov translationsprijevodi back to me,
170
514054
3627
održali su svoju riječ i poslali mi svoje
prijevode,
08:49
and withinunutar sixšest weeksTjedni,
I had the entirečitav bookrezervirati to readčitati.
171
517705
3789
i unutar šest tjedana sam imala cijelu
knjigu za pročitati.
08:54
In that casespis, as I foundpronađeno so oftenčesto
duringza vrijeme my yeargodina of readingčitanje the worldsvijet,
172
522422
4462
U tom slučaju, kao što sam otkrila često
tijekom moje godine čitanja svijeta,
08:58
my not knowingpoznavanje and beingbiće openotvoren
about my limitationsograničenja
173
526908
4085
moje neznanje i otvorenost o
mojim ograničenjima
09:03
had becomepostati a bigvelika opportunityprilika.
174
531017
2141
je postala velika prilika.
09:05
When it camedošao to São TomTomé and PrPRíncipencipe,
175
533935
2187
Što se tiče Svetog Tome i Prinsipea,
09:08
it was a chanceprilika not only
to learnnaučiti something newnovi
176
536146
3346
to je bila prilika ne samo da naučim
nešto novo
09:11
and discoverotkriti a newnovi collectionkolekcija of storiespriče,
177
539516
2675
i otkrijem novu zbirku priča,
09:14
but alsotakođer to bringdonijeti togetherzajedno
a groupskupina of people
178
542215
2946
nego da povežem grupu ljudi
09:17
and facilitateolakšati a jointzajednički creativekreativan endeavornastojati.
179
545185
3229
i olakšam zajednički kreativni pothvat.
09:20
My weaknessslabost had becomepostati
the project'sprojekta strengthsnaga.
180
548901
3900
Moja slabost je postala
snaga projekta.
09:25
The booksknjige I readčitati that yeargodina
openedotvori my eyesoči to manymnogi things.
181
553929
3556
Knjige koje sam pročitala te godine su
otvorile moje oči za mnoštvo stvari.
09:29
As those who enjoyuživati readingčitanje will know,
182
557509
2187
Svi oni koji uživaju u čitanju znaju,
09:31
booksknjige have an extraordinaryizvanredan powervlast
to take you out of yourselfsami
183
559720
3780
da knjige imaju nevjerojatnu moć da vas
odmaknu od samog sebe
09:35
and into someonenetko else'sdrugo je mindsetrazmišljanje,
184
563524
2144
i stave u tuđe cipele,
09:37
so that, for a while at leastnajmanje,
185
565692
1842
tako da, makar privremeno,
09:39
you look at the worldsvijet
throughkroz differentdrugačiji eyesoči.
186
567558
2225
gledate svijet drugim očima.
09:42
That can be an uncomfortableneudoban experienceiskustvo,
187
570390
2463
Ovo može biti neugodno iskustvo,
09:44
particularlynaročito if you're readingčitanje a bookrezervirati
188
572877
1772
posebno ako čitate knjigu
09:46
from a cultureKultura that maysvibanj have quitedosta
differentdrugačiji valuesvrijednosti to your ownvlastiti.
189
574673
3424
iz kulture koja je prilično
drukčija od vaše vlastite.
09:50
But it can alsotakođer be really enlighteningrasvijetliti.
190
578601
2149
No, može biti i vrlo prosvjetljujuće.
09:53
WrestlingHrvanje with unfamiliarnepoznato ideasideje
can help clarifyrazjasniti your ownvlastiti thinkingmišljenje.
191
581402
3914
Hrvanje s nepoznatim idejama može
pomoći razbistriti vlastito razmišljanje.
09:57
And it can alsotakođer showpokazati up blindslijep spotsmjesta
192
585742
2167
I može, također, pokazati mrtve točke
09:59
in the way you mightmoć have
been looking at the worldsvijet.
193
587933
2642
u načinu na koji ste dosad gledati svijet.
10:03
When I lookedgledao back at much
of the English-languageNa engleskom jeziku literatureknjiževnost
194
591072
2882
Kad pogledam većinu književnosti
na engleskom jeziku
10:05
I'd grownodrastao up with, for exampleprimjer,
195
593978
1686
uz koju sam odrasla, na primjer,
10:07
I beganpočeo to see how narrowsuziti a lot of it was,
196
595688
3037
uviđam koliko je uska većina bila,
10:10
comparedu odnosu to the richnessbogatstvo
that the worldsvijet has to offerponuda.
197
598749
2812
u usporedbi s bogatstvom koje
svijet priža.
10:14
And as the pagesstranica turnedokrenut,
198
602886
2162
I kako su se stranice okretale,
10:17
something elsedrugo startedpočeo to happendogoditi se, too.
199
605072
2466
nešto drugo se, također, počelo događati.
10:20
Little by little,
200
608150
1151
Malo po malo,
10:21
that long listpopis of countrieszemlje that
I'd startedpočeo the yeargodina with, changedpromijenjen
201
609325
4285
ta dugačka lista država s kojom sam
započela godinu se promjenila
10:25
from a ratherradije drysuho, academicakademski
registerRegistrirajte se of placemjesto namesimena
202
613634
4359
iz prilično suhoparnog, akademskog
registra imena mjesta
10:30
into livingživot, breathingdisanje entitiesentiteti.
203
618017
2681
u živuće, dišuće entitete.
10:33
Now, I don't want to suggestpredložiti
that it's at all possiblemoguće
204
621475
2723
Ne govorim da je moguće
10:36
to get a roundedZaobljeni pictureslika of a countryzemlja
simplyjednostavno by readingčitanje one bookrezervirati.
205
624222
4206
dobiti cjeloukupnu sliku države čitajući
samo jedne knjige.
10:41
But cumulativelyKumulativno, the storiespriče
I readčitati that yeargodina
206
629010
3589
No kumulativno, priče koje sam pročitala
te godine
10:44
madenapravljen me more aliveživ than ever before
207
632623
3060
su me oživjele više nego ikad
10:47
to the richnessbogatstvo, diversityraznovrsnost and complexitysloženost
of our remarkableizvanredan planetplaneta.
208
635707
6074
za bogatstvo, različitost i složenost
našeg izvanrednog planeta.
10:54
It was as thoughiako the world'ssvijetu storiespriče
209
642654
1993
Bilo je kao da su ih svjetske priče
10:56
and the people who'dtko bi goneotišao
to suchtakav lengthsduljine to help me readčitati them
210
644671
3900
i ljudi koji su se toliko potrudili
da mi pomognu pročitati ih
11:00
had madenapravljen it realstvaran to me.
211
648595
1905
učinili stvarnijima.
11:04
These daysdana, when I look at my bookshelvespolice za knjige
212
652086
2535
Ovih dana, kad pogledam na svoju policu
za knjige
11:06
or considerrazmotriti the worksdjela on my e-readere-čitač,
213
654645
3125
ili promotrim djela na mom e-čitaču,
11:09
they tell a ratherradije differentdrugačiji storypriča.
214
657794
2115
govore prilično drukčiju priču.
11:12
It's the storypriča of the powervlast
booksknjige have to connectSpojiti us
215
660649
3346
To je priča o snazi koju knjige imaju
da nas povežu
11:16
acrosspreko politicalpolitički, geographicalgeografski,
culturalkulturni, socialsocijalni, religiousvjerski dividesdijeli.
216
664019
4745
usprkos političkim, geografskim, kulturnim,
socijalnim, religijskim podjelama.
11:21
It's the talepriča of the potentialpotencijal
humanljudski beingsbića have to work togetherzajedno.
217
669422
4142
To je priča o potencijalu koji ljudska bića
imaju kad rade zajedno.
11:26
And, it's testamentzavjet
218
674320
1342
I to je svjedočanstvo
11:27
to the extraordinaryizvanredan timesputa we liveživjeti
in, where, thanksHvala to the InternetInternet,
219
675686
4623
nevjerojatnog doba u kojem živimo,
gdje je, zahvaljujući internetu,
11:32
it's easierlakše than ever before
220
680333
1917
lakše nego ikad prije
11:34
for a strangerstranac to sharePodjeli a storypriča,
a worldviewpogled na svijet, a bookrezervirati
221
682274
4429
da stranac podjeli priču,
svjetonazor, knjigu
11:38
with someonenetko she maysvibanj never meetsastati,
on the other sidestrana of the planetplaneta.
222
686727
3793
s nekim koga možda nikad neće sresti,
na drugom kraju planeta.
11:43
I hopenada it's a storypriča I'm readingčitanje
for manymnogi yearsgodina to come.
223
691595
3098
Nadam se da je to priča koju
ću čitati još mnoštvo godina.
11:47
And I hopenada manymnogi more people will joinpridružiti me.
224
695074
2849
Nadam se da će mi se više ljudi pridružiti.
11:49
If we all readčitati more widelyširoko,
there'dcrveno be more incentivepoticaj
225
697947
2614
Kad bi svi čitali šire,
bio bi to poticaj
11:52
for publishersizdavači to translatePrevedi more booksknjige,
226
700585
2547
da izdavači prevedu više knjiga,
11:55
and we would all be richerbogatiji for that.
227
703156
1939
i svi bi bili bogatiji zbog toga.
11:57
Thank you.
228
705713
1157
Hvala vam.
11:58
(ApplausePljesak)
229
706894
3734
(Pljesak)
Translated by Sonja Zaric
Reviewed by Ivan Stamenkovic

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Ann Morgan - Writer, blogger, author
Ann Morgan challenged herself to read a book from every country in the world.

Why you should listen

One day British writer Ann Morgan realized that most books in her bookshelves were by British or American authors. She undertook to read, over the course of a year, at least one book from each of the world's 196 countries -- texts often suggested by bibliophiles from all over the world.

Her experience inspired her book Reading the World (US title: The World Between Two Covers). She blogs about international literature, and her first novel, a psychological literary thriller called Beside Myself, will be published in January 2016.

More profile about the speaker
Ann Morgan | Speaker | TED.com