ABOUT THE SPEAKER
Sharmeen Obaid-Chinoy - Filmmaker
Sharmeen Obaid-Chinoy makes documentary films. She's the founder of the Citizens Archive of Pakistan, dedicated to preserving Pakistan's history.

Why you should listen

Sharmeen Obaid-Chinoy is a film producer and journalist who has worked on 14 films for major networks in the United States and Britain. Her films include Children of the Taliban (with Dan Edge), The Lost Generation (about Iraqi exiles) and Afghanistan Unveiled. Her work has taken her around the world, where she has filmed and worked with refugees, women’s advocacy groups and human rights defenders. By bringing their voices to the outside world, she has often helped them bring about a critical change in their community.

Obaid-Chinoy helped found the Citizens Archive of Pakistan, a nonprofit, volunteer organization that fosters and promotes community-wide interest in the culture and history of Pakistan. Citizens Archive works with thousands of children, teaching critical thinking skills and instilling a sense of pride about their history and identity.

Obaid-Chinoy is a TED2010 Fellow.

More profile about the speaker
Sharmeen Obaid-Chinoy | Speaker | TED.com
TED2019

Sharmeen Obaid-Chinoy: How film transforms the way we see the world

Sharmeen Obaid-Chinoy: Kako filmom promijeniti poglede na svijet

Filmed:
1,980,995 views

Film ima moć promijeniti način našeg viđenja sebe i vlastite kulture. Redateljica dokumentarnih filmova i TED suradnica, Sharmeen Obaid-Chinoy, koristi film u borbi protiv nasilja nad ženama, usmjerivši svoj objektiv na tradiciju ubojstava iz časti u Pakistanu. U ovom upečatljivom govoru, prepričava kako je odvela svoj Oscarom nagrađen film na turneju prijenosnim kinom, zastajući u malim gradovima i selima diljem Pakistana, prikazivanje za prikazivanjem, mijenjajući dinamiku odnosa između žena, muškaraca i društva.
- Filmmaker
Sharmeen Obaid-Chinoy makes documentary films. She's the founder of the Citizens Archive of Pakistan, dedicated to preserving Pakistan's history. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'm a storytellerPripovjedač,
0
977
1714
Ja pričam priče,
00:14
but I'm alsotakođer a troublemakerizvor problema.
1
2715
2185
ali i podižem valove.
00:16
(LaughterSmijeh)
2
4924
1048
(Smijeh)
00:17
And I have a habitnavika
of askingtraži difficulttežak questionspitanja.
3
5996
3071
Imam naviku postavljanja teških pitanja.
00:21
It startedpočeo when I was 10 yearsgodina oldstar,
4
9510
2338
Počelo je kad sam imala deset godina,
00:23
and my mothermajka, who was raisingpodizanje
sixšest childrendjeca, had no time for them.
5
11872
4254
a mama, odgajajući šestero djece,
nije imala vremena za njih.
00:28
At 14, fedhranjen up with my increasinglysve
annoyingdosadan questionspitanja,
6
16691
4784
Kad su joj s mojih 14 dosadila
moja sve češća pitanja,
00:33
she recommendedpreporučuje se that I beginpočeti writingpisanje
for the locallokalne English-languageNa engleskom jeziku newspapernovine
7
21499
4527
preporučila mi je da počnem pisati
za lokalne engleske novine
00:38
in PakistanPakistan,
8
26050
2037
u Pakistanu,
00:40
to put my questionspitanja out
to the entirečitav countryzemlja, she said.
9
28111
3373
da mogu, kako je rekla,
svoja pitanja postavljati čitavoj zemlji.
00:43
(LaughterSmijeh)
10
31508
2062
(Smijeh)
00:46
At 17, I was an undercoverna tajnom zadatku
investigativeistraživačkog novinarstva journalistnovinar.
11
34384
3439
Sa 17, tajno sam se bavila
istraživačkim novinarstvom.
00:50
I don't even think my editorurednik knewznao
just how youngmladi I was
12
38413
3961
Mislim da ni moj urednik nije znao
koliko sam godina imala
00:54
when I sentposlao in a storypriča
that namedpod nazivom and shamedOsramotio
13
42398
4110
kad sam predala članak
koji je prokazivao i osramotio
00:58
some very powerfulsnažan people.
14
46532
2133
vrlo utjecajne pojedince.
01:02
The menmuškarci I'd writtennapisan about
wanted to teachučiti me a lessonlekcija.
15
50204
3086
Muškarci o kojima sam pisala
htjeli su me naučiti lekciju.
01:06
They wanted to shamesram me and my familyobitelj.
16
54226
3828
Željeli su osramotiti mene i moju obitelj.
01:11
They spray-paintedobojana u sprej my nameime
and my family'sobitelj nameime
17
59507
2959
Sprejevima su ispisali
moje ime i naše prezime,
01:14
with unspeakableNeopisivo profanitiesprofanities
acrosspreko our frontispred gatevrata
18
62490
3530
zajedno s neizrecivim vulgarnostima
preko naših ulaznih vrata
01:18
and around our neighborhoodsusjedstvo.
19
66044
1792
i po cijelom susjedstvu.
01:19
And they feltosjećala that my fatherotac,
who was a strictstrog man of traditiontradicija,
20
67860
4606
Pretpostavljali su da će me otac,
koji se strogo držao tradicije,
01:24
would stop me.
21
72490
1290
spriječiti da nastavim.
01:26
InsteadUmjesto toga, my fatherotac stoodstajao
in frontispred of me and said,
22
74168
3150
Umjesto toga,
otac je stao pred mene i rekao:
01:29
"If you speakgovoriti the truthistina,
I will standstajati with you,
23
77342
2677
"Ako govoriš istinu, stojim uz tebe,
01:32
and so will the worldsvijet."
24
80043
1427
a stajat će i svijet."
01:33
And then he got --
25
81494
1176
Zatim je....
01:34
(ApplausePljesak)
26
82694
5063
(Pljesak)
01:39
And then he got a groupskupina of people togetherzajedno
and they whitewashedwhitewashed the wallszidovi.
27
87781
3769
Zatim je okupio ljude
da prebojaju ispisane zidove.
01:43
(LaughterSmijeh)
28
91574
1220
(Smijeh)
01:44
I've always wanted my storiespriče
to joltpotres people,
29
92818
3172
Oduvijek sam željela
pričama uzdrmati ljude,
01:48
to shaketresti them into havingima
difficulttežak conversationsrazgovori.
30
96014
4184
potaknuti ih da započnu teške razgovore.
01:52
And I feltosjećala that I would be more effectivedjelotvoran
if I did something visualvidni.
31
100655
4805
Činilo mi se da bih to lakše postigla
vizualnim medijima.
01:57
And so at 21, I becamepostao
a documentarydokumentarni film filmmakerredatelj,
32
105484
3479
Tako sam, s 21 godinom,
počela snimati dokumentarce,
02:00
turningtokarenje my camerafotoaparat
ontona marginalizedmarginalizirane communitieszajednice
33
108987
3117
usmjeravajući objektiv
na marginalizirane zajednice
02:04
on the frontispred lineslinije in warrat zoneszone,
34
112128
2620
na prvim crtama
u ratom zahvaćenim zonama.
02:06
eventuallyeventualno returningpovratak home to PakistanPakistan,
35
114772
3344
Konačno, vratila sam se u Pakistan
02:10
where I wanted to documentdokument
violencenasilje againstprotiv womenžene.
36
118140
2952
sa željom da dokumentiram
nasilje nad ženama.
02:14
PakistanPakistan is home to 200 millionmilijuna people.
37
122954
2773
U Pakistanu živi 200 milijuna ljudi.
02:17
And with its lownizak levelsrazina of literacypismenost,
38
125751
2456
Zbog niske razine pismenosti,
02:20
filmfilm can changepromijeniti the way
people perceivedoživljavaju issuespitanja.
39
128231
4330
film može značajno promijeniti
percepcije ljudi oko određenih pitanja.
02:26
An effectivedjelotvoran storytellerPripovjedač
speaksgovori to our emotionsemocije,
40
134492
2960
Uspješan pripovjedač
apelira na naše emocije,
02:30
elicitsizaziva empathysuosjecanje and compassionsamilost,
41
138544
2706
izaziva empatiju i suosjećanje,
02:33
and forcessnaga us to look
at things differentlyrazličito.
42
141274
3818
tjera nas da drugačije gledamo na stvari.
02:37
In my countryzemlja, filmfilm had the potentialpotencijal
to go beyondIznad cinemakino.
43
145116
5595
U mojoj zemlji, film ima potencijal
biti više od zabave.
02:42
It could changepromijeniti livesživot.
44
150735
1767
Može mijenjati živote.
02:45
The issuespitanja that I've always
wanted to raisepodići --
45
153536
3712
A pitanja koja sam
oduvijek željela postaviti,
02:49
I've always wanted to holddržati up
a mirrorogledalo to societydruštvo --
46
157272
2539
natjerati društvo da pogleda u zrcalo,
02:51
they'vešto ga do been drivenupravljan
by my barometerbarometar of angerbijes.
47
159835
3527
vođena su bijesom.
02:55
And my barometerbarometar of angerbijes
led me, in 2014, to honorčast killingsubojstva.
48
163386
5236
A moj me osobni barometar bijesa
2014. usmjerio na ubojstva ih časti.
03:01
HonorČast killingsubojstva take placemjesto
in manymnogi partsdijelovi of the worldsvijet,
49
169397
2963
Ubojstva iz časti prisutna su
u mnogim dijelovima svijeta
03:04
where menmuškarci punishkazniti womenžene
who transgressprekoračiti rulespravila madenapravljen by them:
50
172384
5028
gdje muškarci kažnjavaju žene
za kršenje pravila koja su oni postavili:
03:09
womenžene who chooseizabrati
to marryoženiti on theirnjihov ownvlastiti freebesplatno will;
51
177436
2970
žene koje izaberu
udati se za koga one žele
03:12
or womenžene who are looking for a divorcerazvod;
52
180430
2927
ili žene koje zatraže rastavu
03:15
or womenžene who are suspectedsumnja
of havingima illicitNedopuštena relationshipsodnosa.
53
183381
4109
ili žene optužene
za neprimjerene odnose.
03:20
In the restodmor of the worldsvijet, honorčast killingsubojstva
would be knownznan as murderubiti.
54
188241
3949
U ostatku svijeta
ovakva su ubojstva zločini.
03:27
I always wanted to tell that storypriča
from the perspectiveperspektiva of a survivorpreživjeli.
55
195979
4564
Oduvijek sam željela tu priču ispričati
iz perspektive preživjele,
03:33
But womenžene do not liveživjeti to tell theirnjihov talepriča
56
201892
3193
ali žene ne prežive
da bi ispričale svoju priču,
03:37
and insteadumjesto endkraj up in unmarkedneoznačen gravesgrobovi.
57
205109
3668
već završe u bezimenim grobnicama.
03:40
So one morningjutro when
I was readingčitanje the newspapernovine,
58
208801
2550
Stoga, kad sam jednog jutra
pročitala u novinama
03:43
and I readčitati that a youngmladi womanžena
had miraculouslyČudesno survivedpreživio
59
211375
3726
kako je jedna djevojka čudom preživjela
03:47
after beingbiće shotšut in the facelice
by her fatherotac and her uncleujak
60
215125
3390
nakon što su joj
u lice pucali otac i stric,
03:50
because she choseizabrati to marryoženiti a man
out of her freebesplatno will,
61
218539
4060
jer se odlučila udati po svojoj volji,
03:54
I knewznao I had foundpronađeno my storytellerPripovjedač.
62
222623
2893
znala sam da sam pronašla
svoju pripovjedačicu.
03:58
SabaSaba was determinedodlučan to sendposlati
her fatherotac and her uncleujak to jailzatvor,
63
226517
3989
Saba je bila odlučna u namjeri
da pošalje oca i strica u zatvor.
04:02
but in the daysdana after
leavingnapuštanje the hospitalbolnica,
64
230530
2544
Međutim, nakon izlaska iz bolnice,
04:05
pressurepritisak mountedmontiran on her to forgiveoprostiti.
65
233098
3000
našla se pod pritiskom da im oprosti.
04:08
You see, there was a loopholerupa u zakonu in the lawzakon
66
236122
2329
Vidite, postojala je rupa u zakonu
04:10
that alloweddopušteno for victimsžrtve
to forgiveoprostiti perpetratorspočinitelji,
67
238475
3634
koja je omogućavala žrtvama
da oproste počinitelju
04:14
enablingomogućujući them to avoidIzbjegavajte jailzatvor time.
68
242133
3183
i spase ga od odlaska u zatvor.
04:17
And she was told
that she would be ostracizedkleli
69
245889
2796
Rečeno joj je da će biti odbačena,
04:20
and her familyobitelj, her in-lawsu zakone,
70
248709
2507
a njena će obitelj, rodbina,
04:23
they would all be shunnedIzbjegavati
from the communityzajednica,
71
251240
2325
biti izopćena iz zajednice
04:25
because manymnogi feltosjećala that her fatherotac
had been well withinunutar his right,
72
253589
4083
jer mnogi su smatrali
da je zbog njenih postupaka
04:29
givendan her transgressionprijestup.
73
257696
1643
otac imao pravo to učiniti.
04:32
She foughtborio on --
74
260917
1260
Borila se,
04:35
for monthsmjeseci.
75
263235
1383
mjesecima,
04:36
But on the finalkonačni day in courtsud,
76
264642
2720
ali posljednjeg dana suđenja
04:39
she gavedali a statementizjava forgivingoprašta them.
77
267386
2776
dala je iskaz u kojem im oprašta.
04:44
As filmmakersfilmaši, we were devastatedrazoren,
78
272003
2155
Bili smo razočarani, zbog našeg filma,
04:46
because this was not the filmfilm
that we had setset out to make.
79
274182
3115
jer to nije bilo film
kojeg smo se nadali snimiti.
04:50
In hindsightzaključak, had she pressedprešani chargesnaknade,
foughtborio the casespis and wonwon,
80
278070
5781
Zapravo, da je uspjela, prijavila ih,
izborila se i dobila presudu,
04:55
hersnjen would have been an exceptionizuzetak.
81
283875
1864
njena bi priča bila iznimka.
04:58
When suchtakav a strongjak womanžena is silencedušutkao,
82
286283
3580
Ako su uspjeli utišati
jednu tako snažnu ženu,
05:01
what chanceprilika did other womenžene have?
83
289887
2438
kakve su šanse ostalima?
05:05
And we beganpočeo to think about usingkoristeći our filmfilm
84
293571
2317
Počeli smo razmišljati
kako da našim filmom
05:07
to changepromijeniti the way people
perceivedpercipiraju honorčast killingsubojstva,
85
295912
2758
promijenimo percepciju ubojstva iz časti,
05:12
to impactudar the loopholerupa u zakonu in the lawzakon.
86
300086
2085
utječemo na uklanjanje rupe u zakonu.
05:15
And then our filmfilm was nominatednominiran
for an AcademyAkademija AwardNagrada,
87
303019
3920
Zatim je naš film nominiran za Oscara,
05:18
and honorčast killingsubojstva becamepostao headlinenaslov newsvijesti,
88
306963
3388
ubojstva iz časti ispunila su naslovnice,
05:22
and the primeglavni ministerministar,
while sendingslanje his congratulationsČestitamo,
89
310375
3658
a premijer je, čestitajući nam,
05:26
offeredponudio to hostdomaćin the first screeningprobir
of the filmfilm at his officeured.
90
314057
3996
ponudio održavanje premijere
u njegovim uredima.
05:30
Of coursenaravno, we jumpedskočio at the chanceprilika,
91
318077
1828
Naravno, objeručke smo prihvatili
05:31
because no primeglavni ministerministar in the historypovijest
of the countryzemlja had ever doneučinio so.
92
319929
3508
jer niti jedan premijer prije njega
nije takvo što ponudio.
05:36
And at the screeningprobir,
93
324016
1186
A na prikazivanju,
05:37
whichkoji was carriedprenosi liveživjeti
on nationalnacionalna televisiontelevizija,
94
325226
3588
koje je uživo prenosila
nacionalna televizija,
05:40
he said something that reverberatedreverberated
throughoutkroz the countryzemlja:
95
328838
4044
rekao je nešto što je odjeknulo
u čitavoj zemlji.
05:44
"There is no honorčast
in honorčast killingsubojstva," he said.
96
332906
3419
Rekao je: "Nema ništa časno
u ubojstvima iz časti".
05:48
(ApplausePljesak)
97
336349
6949
(Pljesak)
05:55
At the AcademyAkademija AwardsNagrade in LALA,
98
343939
3041
Na dodjeli Oscara u Los Angelesu
05:59
manymnogi of the punditsstručnjaci had writtennapisan us off,
99
347004
2444
mnogi su nas stručnjaci otpisali,
06:01
but we feltosjećala that in ordernarudžba
for the legislativezakonodavne pushgurnuti to continuenastaviti,
100
349472
3939
ali mi smo znali da,
ako želimo promijeniti zakon,
06:05
we neededpotreban that winpobijediti.
101
353435
1474
trebamo tu pobjedu.
06:07
And then, my nameime was announcednajavio,
102
355838
2517
Zatim, prozvali su moje ime
i potrčala sam stepenicama
06:10
and I boundedomeđeno up the stepskoraci in flip-flopsJapanke,
because I didn't expectočekivati to be onstagena pozornici.
103
358379
4515
u natikačama, jer nisam očekivala
izlazak na pozornicu,
06:14
(LaughterSmijeh)
104
362918
1864
(Smijeh)
06:16
And I acceptedpriznat the statuekip,
tellingreći a billionmilijardi people watchinggledanje
105
364806
3682
gdje sam prihvatila nagradu
i rekla milijardi ljudi koji su slušali
06:20
that the primeglavni ministerministar of PakistanPakistan
had pledgedObećao je to changepromijeniti the lawzakon,
106
368512
3644
da se pakistanski premijer
obvezao promijeniti zakon,
06:24
because, of coursenaravno, that's one way
of holdingdržanje the primeglavni ministerministar accountableodgovoran.
107
372180
3747
jedan od načina da osiguramo
da će održati riječ.
06:27
(LaughterSmijeh)
108
375951
1629
(Smijeh)
06:29
And --
109
377604
1163
A...
06:30
(ApplausePljesak)
110
378791
4476
(Pljesak)
06:35
Back home, the OscarOscar winpobijediti
dominateddominira headlinenaslov newsvijesti,
111
383712
4687
Kod kuće, dobitak Oscara
preplavio je naslovnice
06:40
and more people joinedspojen the frayokršaj,
112
388423
2440
i ljudi su se priključivali našem zahtjevu
06:42
askingtraži for the loopholerupa u zakonu
in the lawzakon to be closedzatvoreno.
113
390887
2636
da se ispuni rupa u zakonu.
06:46
And then in OctoberTravanj 2016,
after monthsmjeseci of campaigningkampanja,
114
394094
4563
Zatim, u listopadu 2016.
nakon višemjesečne kampanje,
06:50
the loopholerupa u zakonu was indeeddoista closedzatvoreno.
115
398681
2152
rupa je uklonjena.
06:53
(ApplausePljesak)
116
401181
4282
(Pljesak)
06:57
And now menmuškarci who killubiti womenžene
in the nameime of honorčast
117
405487
3473
Sada, muškarac koji ubije ženu u ime časti
07:00
receivedobiti life imprisonmentkazna zatvora.
118
408984
2324
dobije doživotnu kaznu.
07:03
(ApplausePljesak)
119
411986
4717
(Pljesak)
07:08
YetJoš, the very nextSljedeći day,
120
416727
2556
Ipak, samo dan nakon toga,
07:11
a womanžena was killedubijen in the nameime of honorčast,
121
419307
2332
žena je ubijena u ime časti,
07:13
and then anotherjoš and anotherjoš.
122
421663
2196
zatim još jedna, i još jedna.
07:17
We had impactedpod utjecajem legislationzakonodavstvo,
123
425975
2016
Promijenili smo zakon,
07:20
but that wasn'tnije enoughdovoljno.
124
428753
1404
ali to nije bilo dovoljno.
07:22
We neededpotreban to take the filmfilm
and its messageporuka to the heartlandunutrašnjost,
125
430668
4560
Trebalo je ponijeti film
i njegovu poruku u srce zemlje,
07:27
to smallmali townsgradovi and villagessela
acrosspreko the countryzemlja.
126
435252
3784
u male gradove i sela.
07:31
You see, for me, cinemakino can playigrati
a very positivepozitivan roleuloga
127
439980
5968
Po meni, film može imati značajnu ulogu
07:37
in changingmijenjanje and moldingmodeliranje societydruštvo
in a positivepozitivan directionsmjer.
128
445972
4405
u usmjeravanju društva
u pozitivnom smjeru.
07:43
But how would we get to these placesmjesta?
129
451432
4060
Ali kako da pristupimo tim mjestima?
07:47
How would we get to
these smallmali townsgradovi and villagessela?
130
455516
2735
Kako da dođemo do tih
malih gradova i sela?
07:52
We builtizgrađen a mobilemobilni cinemakino,
131
460044
2610
Izgradili smo pokretno kino,
07:54
a truckkamion that would rollsvitak throughkroz
the lengthdužina and breadthi širina of the countryzemlja,
132
462678
4822
kamion kojim možemo
prijeći zemlju uzduž i poprijeko,
07:59
that would stop
in smallmali townsgradovi and villagessela.
133
467524
2979
zastajući u malim gradovima i selima.
08:03
We outfittedodjevenog it with a largeveliki screenzaslon
that would lightsvjetlo up the night skynebo,
134
471278
4472
Opremili smo ga velikim platnom
koje će osvijetliti noćno nebo
08:07
and we calledzvao it "Look But With Love."
135
475774
2703
i nazvali ga "Gledajte, ali s ljubavlju."
08:10
It would give the communityzajednica
an opportunityprilika to come togetherzajedno
136
478501
3231
Na taj su se način zajednice
mogle navečer okupiti
08:13
and watch filmsfilmovi in the eveningvečer.
137
481756
2157
i zajedno gledati filmove.
08:15
We knewznao we could attractprivući menmuškarci and childrendjeca
in the mobilemobilni cinemakino.
138
483937
4482
Znali smo da ćemo bez problema
privući muškarce i djecu.
08:20
They would come out and watch.
139
488443
1808
Oni će sigurno doći gledati.
08:22
But what about womenžene?
140
490275
1380
Ali što je sa ženama?
08:23
In these smallmali, ruralruralna communitieszajednice
that are segregatedsegregirani,
141
491679
3701
U takvim malim, segregiranim,
ruralnim sredinama,
08:27
how would we get womenžene to come out?
142
495404
2286
kako ćemo privući žene da izađu iz kuće?
08:29
We had to work with prevailingprevladavajući
culturalkulturni normsnorme in ordernarudžba to do so,
143
497714
3406
Morali smo raditi unutar okvira
prevladavajućih kulturoloških normi
08:33
and so we builtizgrađen a cinemakino
insideiznutra the cinemakino,
144
501144
2946
pa smo izgradili kino u kinu,
opremivši unutrašnjost
08:36
outfittingnačin opremanja it with seatssjedala and a screenzaslon
where womenžene could go insideiznutra and watch
145
504114
4240
kako bi žene mogle prisustvovati
08:40
withoutbez fearingbojeći se
146
508378
1654
bez straha,
08:42
or beingbiće embarrassedzbunjen
147
510056
1512
srama
08:43
or harassmentuznemiravanje.
148
511592
1871
ili uznemiravanja.
08:46
We beganpočeo to introducepredstaviti everyonesvatko
149
514044
3102
Prikazivali smo filmove
08:49
to filmsfilmovi that openedotvori up theirnjihov mindsmisli
to competingnatječu worldviewssvjetonazora,
150
517170
5323
kojima smo im predstavljali
različite poglede na svijet,
08:54
encouragingohrabrujući childrendjeca
to buildizgraditi criticalkritično thinkingmišljenje
151
522517
2810
potičući djecu na izgradnju
kritičkog razmišljanja,
08:57
so that they could askpitati questionspitanja.
152
525351
1921
kako bi bili u stanju postavljati pitanja.
08:59
And we expandedproširen our scopedjelokrug
beyondIznad honorčast killingsubojstva,
153
527968
3317
Nismo se držali samo ubojstava iz časti,
09:03
talkingkoji govori about incomeprihod inequalitynejednakost,
154
531309
2897
pripovijedali smo
o ekonomskoj nejednakosti,
09:06
the environmentokolina,
155
534230
1617
okolišu,
09:07
talkingkoji govori about ethnicetnički relationsodnosi,
religiousvjerski tolerancetolerancija and compassionsamilost.
156
535871
4169
etničkim odnosima,
religijskoj toleranciji i suosjećanju.
09:12
And insideiznutra, for womenžene,
157
540064
1988
Unutra, ženama,
09:14
we showedpokazala them filmsfilmovi
in whichkoji they were heroesheroji, not victimsžrtve,
158
542076
3003
prikazivali smo filmove
u kojima su one junaci, ne žrtve,
09:17
and we told them how they could navigateploviti
the courtsud systemsistem, the policepolicija systemsistem,
159
545103
4722
i upućivali ih kako iskoristiti
sudski i policijski sustav,
09:21
educatingedukaciji them about theirnjihov rightsprava,
160
549849
1792
educirali ih o njihovim pravima,
09:23
tellingreći them where they could seektražiti refugeutočište
161
551665
2310
upučivali ih gdje mogu potražiti zaštitu
09:25
if they were victimsžrtve of domesticdomaći violencenasilje,
162
553999
3214
u slučaju da su
žrtve obiteljskog nasilja,
09:29
where they could go and get help.
163
557237
1909
gdje mogu otići i zatražiti pomoć.
09:32
We were surprisediznenađen that we were
welcomedpozdravio je in so manymnogi of the placesmjesta
164
560722
3505
Iznenadilo nas je da smo primljeni
u tolikim mjestima koja smo posjetili.
09:36
that we wentotišao to.
165
564251
1252
09:40
ManyMnogi of the townsgradovi had never seenvidio
televisiontelevizija or socialsocijalni mediamedia,
166
568031
4741
Mnogima je to bio prvi doticaj
s televizijom i društvenim mrežama
09:44
and they were eagerželjan
for theirnjihov childrendjeca to learnnaučiti.
167
572796
2375
i rado su prihvatili tu priliku
da njihova djeca nauče.
09:47
But there was alsotakođer pushbackotpor and blowbackBlowback
168
575195
2462
Ali bilo je i odbijanja i sukoba
09:49
with the ideasideje that
we were bringingdonošenje with us.
169
577681
2404
zbog ideja koje smo prenosili.
09:53
Two membersčlanovi of our mobilemobilni
cinemakino teamtim resignedpodnio ostavku
170
581362
4392
Dva člana našeg pokretnog tima odustala su
09:57
because of threatsprijetnje from villagessela.
171
585778
1676
zbog prijetnji seljana.
10:00
And in one of the villagessela
that we were screeningprobir in,
172
588121
2792
U jednom su selu
10:02
they shutzatvoriti it down
173
590937
1157
prekinuli prikazivanje
10:04
and said they didn't want the womenžene
to know about theirnjihov rightsprava.
174
592118
3029
jer nisu željeli da njihove žene
znaju svoja prava.
10:07
But on the flipdrzak sidestrana, in anotherjoš villageselo
when a screeningprobir was shutzatvoriti down,
175
595171
3915
S druge strane, u drugom selu,
nakon što je prikazivanje prekinuto,
10:11
a plainclothescivilu policemanpolicajac got up
and orderednaredio it back on,
176
599110
3927
ustao je policajac u civilu
i naredio nastavak prikazivanja
10:15
and stoodstajao by, protectingzaštitu our teamtim,
177
603061
2113
te ostao stajati štiteći naš tim,
10:17
tellingreći everyonesvatko that it was his dutydužnost
to exposeizložiti the youngmladi mindsmisli
178
605198
4039
govoreći svima da je
njegova dužnost izložiti djecu
10:21
to an alternativealternativa worldviewpogled na svijet
and to this contentsadržaj.
179
609261
3674
ovim sadržajima i alternativnim
pogledima na svijet.
10:25
He was an ordinaryobičan herojunak.
180
613455
1430
Običan čovjek postao je junak.
10:26
But we'veimamo come acrosspreko
so manymnogi of these heroesheroji on our journeyputovanje.
181
614909
3512
Na našem smo putovanju naišli
na toliki broj njemu sličnih junaka.
10:31
In anotherjoš towngrad, where the menmuškarci said
that only they could watch
182
619301
3379
U drugom gradu gdje su muškarci odlučili
da žene moraju ostati kod kuće,
10:34
and the womenžene had to stayboravak home,
183
622704
1528
10:36
a communityzajednica elderstariji got up,
184
624256
2104
starješina je ustao,
10:38
got a groupskupina of people togetherzajedno,
had a discussionrasprava,
185
626384
3276
okupio grupu ljudi, održao raspravu,
10:41
and then bothoba menmuškarci and womenžene
satsat down to watch togetherzajedno.
186
629684
4399
nakon čega su i muškarci i žene
sjeli gledati zajedno.
10:47
We are documentingdokumentiranje what we are doing.
187
635541
2710
Dokumentiramo sve što činimo.
10:50
We talk to people.
188
638735
1586
Razgovaramo s ljudima.
10:52
We adaptprilagoditi.
189
640345
1238
Prilagođavamo se.
10:53
We changepromijeniti the lineupcrta of filmsfilmovi.
190
641607
2450
Mijenjamo postavu filmova.
10:56
When we showpokazati menmuškarci filmsfilmovi
191
644698
2680
Kada muškarcima prikazujemo filmove
10:59
that showpokazati perpetratorspočinitelji
of violencenasilje behindiza barsbarovi,
192
647402
3354
s nasilnicima iza rešetaka,
11:02
we want to hithit home the factčinjenica
that if menmuškarci are violentnasilan,
193
650780
2751
želimo prenijeti poruku da,
ako je muškarac nasilan,
11:05
there will be repercussionsposljedice.
194
653555
1691
trpjet će posljedice.
11:07
But we alsotakođer showpokazati filmsfilmovi where menmuškarci
are seenvidio as championingzauzimanju womenžene,
195
655862
5719
Također, prikazujemo i filmove
s muškarcima koji se bore za žene,
11:13
because we want to encourageohrabriti them
to take on those rolesuloge.
196
661605
2695
jer ih želimo potaknuti
da preuzmu takve uloge.
11:18
For womenžene, when we showpokazati them filmsfilmovi
in whichkoji they are headsglave of statedržava
197
666740
3481
Kada ženama prikazujemo
filmove s predsjednicama,
11:22
or where they are lawyersodvjetnici
and doctorsliječnici and in leadershiprukovodstvo positionspozicije,
198
670245
4094
odvjetnicama, liječnicama
i ženama na drugim vodećim pozicijama,
11:26
we talk to them and encourageohrabriti them
to stepkorak into those rolesuloge.
199
674363
3093
razgovaramo s njima i potičemo ih
da preuzmu te uloge.
11:30
We are changingmijenjanje the way
people in these villagessela interactinterakcija,
200
678378
4772
Mijenjamo međuodnose u tim selima
11:35
and we're takinguzimanje our learningsučenje
into other placesmjesta.
201
683174
3515
i naša saznanja prenosimo dalje.
11:38
RecentlyNedavno, a groupskupina contactedkontakt us
and wants to take our mobilemobilni cinemakino
202
686713
4411
Nedavno, kontaktirala nas je skupina
koja želi naše prijenosno kino
11:43
to BangladeshBangladeš and SyriaSirija,
203
691148
1502
prenijeti u Bangladeš i Siriju
11:44
and we're sharingdijeljenje our learningsučenje with them.
204
692674
2251
pa dijelimo naša saznanja s njima.
11:47
We feel it's really importantvažno
205
695949
2420
Smatramo da je od velike važnosti
11:50
to take what we are doing
and spreadširenje it acrosspreko the worldsvijet.
206
698393
4330
proširiti naš rad po čitavom svijetu.
11:55
In smallmali townsgradovi and villagessela
acrosspreko PakistanPakistan,
207
703282
2752
U malim gradovima i selima
uzduž Pakistana
11:58
menmuškarci are changingmijenjanje the way
they interactinterakcija with womenžene,
208
706058
3018
muškarci mijenjaju način
na koji se odnose prema ženama,
12:01
childrendjeca are changingmijenjanje
the way they see the worldsvijet,
209
709100
3397
djeca mijenjaju svoje poglede na svijet,
12:04
one villageselo at a time, throughkroz cinemakino.
210
712521
2576
selo po selo, gledajući filmove.
12:07
Thank you.
211
715121
1156
Hvala vam.
12:08
(ApplausePljesak)
212
716301
6999
(Pljesak)
Translated by Ines Rad
Reviewed by Sanda Liker

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sharmeen Obaid-Chinoy - Filmmaker
Sharmeen Obaid-Chinoy makes documentary films. She's the founder of the Citizens Archive of Pakistan, dedicated to preserving Pakistan's history.

Why you should listen

Sharmeen Obaid-Chinoy is a film producer and journalist who has worked on 14 films for major networks in the United States and Britain. Her films include Children of the Taliban (with Dan Edge), The Lost Generation (about Iraqi exiles) and Afghanistan Unveiled. Her work has taken her around the world, where she has filmed and worked with refugees, women’s advocacy groups and human rights defenders. By bringing their voices to the outside world, she has often helped them bring about a critical change in their community.

Obaid-Chinoy helped found the Citizens Archive of Pakistan, a nonprofit, volunteer organization that fosters and promotes community-wide interest in the culture and history of Pakistan. Citizens Archive works with thousands of children, teaching critical thinking skills and instilling a sense of pride about their history and identity.

Obaid-Chinoy is a TED2010 Fellow.

More profile about the speaker
Sharmeen Obaid-Chinoy | Speaker | TED.com