ABOUT THE SPEAKER
Sharmeen Obaid-Chinoy - Filmmaker
Sharmeen Obaid-Chinoy makes documentary films. She's the founder of the Citizens Archive of Pakistan, dedicated to preserving Pakistan's history.

Why you should listen

Sharmeen Obaid-Chinoy is a film producer and journalist who has worked on 14 films for major networks in the United States and Britain. Her films include Children of the Taliban (with Dan Edge), The Lost Generation (about Iraqi exiles) and Afghanistan Unveiled. Her work has taken her around the world, where she has filmed and worked with refugees, women’s advocacy groups and human rights defenders. By bringing their voices to the outside world, she has often helped them bring about a critical change in their community.

Obaid-Chinoy helped found the Citizens Archive of Pakistan, a nonprofit, volunteer organization that fosters and promotes community-wide interest in the culture and history of Pakistan. Citizens Archive works with thousands of children, teaching critical thinking skills and instilling a sense of pride about their history and identity.

Obaid-Chinoy is a TED2010 Fellow.

More profile about the speaker
Sharmeen Obaid-Chinoy | Speaker | TED.com
TED2019

Sharmeen Obaid-Chinoy: How film transforms the way we see the world

Шармийн Обайд-Чиной: Как филмът трансформира начина, по който виждаме света.

Filmed:
1,980,995 views

Филмът има силата да промени начина, по който мислим за себе си и за нашата култура. Документаристът и ТЕД колега Шармийн Обайд-Чиной използва филма, за да се пребори с насилието над жените, обръщайки камерата си към традиционните убийства за чест в Пакистан. В разгорещен разговор, тя споделя как е спечелила Оскар за филм, заснет на път на мобилно кино, посещавайки малки градове и села през Пакистан — пренасочвайки динамиката между жени, мъже и общество, по един екран наведнъж.
- Filmmaker
Sharmeen Obaid-Chinoy makes documentary films. She's the founder of the Citizens Archive of Pakistan, dedicated to preserving Pakistan's history. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'm a storytellerразказвач,
0
977
1714
Аз съм разказвач на истории
00:14
but I'm alsoсъщо a troublemakerразмирник.
1
2715
2185
Но също така съм и проблемен човек
00:16
(LaughterСмях)
2
4924
1048
(Смях)
00:17
And I have a habitнавик
of askingпита difficultтруден questionsвъпроси.
3
5996
3071
И имам навика да задавам трудни въпроси
00:21
It startedзапочна when I was 10 yearsгодини oldстар,
4
9510
2338
Всичко започна когато бях на 10 години,
00:23
and my motherмайка, who was raisingповишаване
sixшест childrenдеца, had no time for them.
5
11872
4254
майка ми нямаше време за своите шест деца.
00:28
At 14, fedхранени up with my increasinglyвсе повече
annoyingдосаден questionsвъпроси,
6
16691
4784
На 14, слушайки досадните ми въпроси тя ми
00:33
she recommendedпрепоръчва that I beginзапочвам writingписане
for the localместен English-languageАнглийски език newspaperвестник
7
21499
4527
препоръча да пиша за местния вестник
00:38
in PakistanПакистан,
8
26050
2037
в Пакистан,
00:40
to put my questionsвъпроси out
to the entireцял countryдържава, she said.
9
28111
3373
да задам въпросите си на цялата държава
00:43
(LaughterСмях)
10
31508
2062
(Смях)
00:46
At 17, I was an undercoverпод прикритие
investigativeразследване journalistжурналист.
11
34384
3439
На 17, бях разследващ журналист под прикритие
00:50
I don't even think my editorредактор knewЗнаех
just how youngмлад I was
12
38413
3961
Дори редакторът ми не знае колко млада бях
00:54
when I sentизпратен in a storyистория
that namedна име and shamedЗасрамен
13
42398
4110
когато пратих засрамваща история на името
00:58
some very powerfulмощен people.
14
46532
2133
на много могъщи хора.
01:02
The menхора I'd writtenписмен about
wanted to teachпреподавам me a lessonурок.
15
50204
3086
Мъжът за когото писах искаше да ми отмъсти
01:06
They wanted to shameсрам me and my familyсемейство.
16
54226
3828
Искаха да ме посрамят мен и семейството ми
01:11
They spray-paintedспрей-боядисани my nameиме
and my family'sсемейство nameиме
17
59507
2959
Те напръскаха имената ни със спрей
01:14
with unspeakableнеописуем profanitiesprofanities
acrossпрез our frontпреден gateпорта
18
62490
3530
на входа на дома ни с неописуеми думи
01:18
and around our neighborhoodквартал.
19
66044
1792
както и в целия ни квартал.
01:19
And they feltчувствах that my fatherбаща,
who was a strictстриктен man of traditionтрадиция,
20
67860
4606
И те почувстваха, че стриктният ми баща
01:24
would stop me.
21
72490
1290
ще ме спре.
01:26
InsteadВместо това, my fatherбаща stoodстоеше
in frontпреден of me and said,
22
74168
3150
Но баща ми застана пред мен и ми каза
01:29
"If you speakговоря the truthистина,
I will standстоя with you,
23
77342
2677
"Ако говориш истината, ще застана до теб,
01:32
and so will the worldсвят."
24
80043
1427
така също и светът."
01:33
And then he got --
25
81494
1176
И тогава той намери
01:34
(ApplauseАплодисменти)
26
82694
5063
(Аплодисменти)
01:39
And then he got a groupгрупа of people togetherзаедно
and they whitewashedбелосани the wallsстени.
27
87781
3769
намери група от хора и замазаха стените
01:43
(LaughterСмях)
28
91574
1220
(Смях)
01:44
I've always wanted my storiesистории
to joltсътресение people,
29
92818
3172
Искам историите ми да разстърсят хората,
01:48
to shakeклатя them into havingкато
difficultтруден conversationsразговори.
30
96014
4184
за да имат трудни разговори.
01:52
And I feltчувствах that I would be more effectiveефективен
if I did something visualзрителен.
31
100655
4805
Почувствах, че ще е от по-голяма полза
ако направя нещо визуално. И така на 21,
01:57
And so at 21, I becameстана
a documentaryдокументален филм filmmakerРежисьор,
32
105484
3479
се превърнах в документалист, който обърна
02:00
turningобръщане my cameraкамера
ontoвърху marginalizedмаргинализирани communitiesобщности
33
108987
3117
камерата си към пренебрегнатите общности
02:04
on the frontпреден linesлинии in warвойна zonesзони,
34
112128
2620
на воените зони и евевнтуално в Пакистан,
02:06
eventuallyв крайна сметка returningвръщане home to PakistanПакистан,
35
114772
3344
да документирам насилието над жените.
02:10
where I wanted to documentдокумент
violenceнасилие againstсрещу womenДами.
36
118140
2952
02:14
PakistanПакистан is home to 200 millionмилион people.
37
122954
2773
Пакистан е дом на 200 милиона хора.
02:17
And with its lowниско levelsнива of literacyграмотност,
38
125751
2456
С ниските си нива на грамотност, един филм
02:20
filmфилм can changeпромяна the way
people perceiveвъзприемат issuesвъпроси.
39
128231
4330
може да промени начина
на мислене на хората.
02:26
An effectiveефективен storytellerразказвач
speaksговори to our emotionsемоции,
40
134492
2960
Ефективния разказвач говори на нашите
емоции, предизвиква емпатия и състрадание,
02:30
elicitsпредизвиква empathyсъпричастие and compassionсъчувствие,
41
138544
2706
02:33
and forcesвойски us to look
at things differentlyразлично.
42
141274
3818
като погледнем на нещата различно.
02:37
In my countryдържава, filmфилм had the potentialпотенциал
to go beyondотвъд cinemaкино.
43
145116
5595
Филмът има потенциала
да отиде отвъд киното.
02:42
It could changeпромяна livesживота.
44
150735
1767
Може да промени животи.
02:45
The issuesвъпроси that I've always
wanted to raiseповишаване на --
45
153536
3712
Проблемът, който искам да повдигна
02:49
I've always wanted to holdдържа up
a mirrorогледало to societyобщество --
46
157272
2539
Да държа едно огледало на обществото
02:51
they'veте имат been drivenзадвижван
by my barometerБарометър of angerгняв.
47
159835
3527
били са подгонени от моя гневен барометър.
02:55
And my barometerБарометър of angerгняв
led me, in 2014, to honorчест killingsубийства.
48
163386
5236
Този до убийствата на честта през 2014.
03:01
HonorЧест killingsубийства take placeмясто
in manyмного partsчасти of the worldсвят,
49
169397
2963
Те се намират в различни части на света,
03:04
where menхора punishнаказвам womenДами
who transgressпрестъпват rulesправилник madeизработен by them:
50
172384
5028
а жените са наказвани от мъжки правила:
03:09
womenДами who chooseизбирам
to marryсе ожени on theirтехен ownсобствен freeБезплатно will;
51
177436
2970
жени, които избират сами, за кого да се
03:12
or womenДами who are looking for a divorceразвод;
52
180430
2927
омъжат или които искат да се разведат;
03:15
or womenДами who are suspectedподозираше
of havingкато illicitнезаконен relationshipsвзаимоотношения.
53
183381
4109
жени, които са заподозрени за изневяра.
03:20
In the restПочивка of the worldсвят, honorчест killingsубийства
would be knownизвестен as murderубийство.
54
188241
3949
По целия свят това е прието за убийство.
03:27
I always wanted to tell that storyистория
from the perspectiveперспектива of a survivorСървайвър.
55
195979
4564
Искам да разкажа историята през очите
на жертвата, но жените нямат щастлив край
03:33
But womenДами do not liveживея to tell theirтехен taleприказка
56
201892
3193
03:37
and insteadвместо endкрай up in unmarkedнемаркирани gravesгробове.
57
205109
3668
вместо това попадат в неизвестни гробове.
03:40
So one morningсутрин when
I was readingчетене the newspaperвестник,
58
208801
2550
Една сутрин, когато си четях вестника
03:43
and I readПрочети that a youngмлад womanжена
had miraculouslyпо чудо survivedоцеля
59
211375
3726
прочетох, че жена се е спасила по чудо
03:47
after beingсъщество shotизстрел in the faceлице
by her fatherбаща and her uncleчичо
60
215125
3390
след като е простреляна от баща и и чичо и
03:50
because she choseизбрах to marryсе ожени a man
out of her freeБезплатно will,
61
218539
4060
защото сама решила за кого да се омъжи.
03:54
I knewЗнаех I had foundнамерено my storytellerразказвач.
62
222623
2893
Осъзнах, че намерих своя разказвач.
03:58
SabaСаба was determinedопределя to sendизпращам
her fatherбаща and her uncleчичо to jailзатвор,
63
226517
3989
Саба беше решена да прати баща си и чичо
04:02
but in the daysдни after
leavingоставяйки the hospitalболница,
64
230530
2544
си в затвора, но след като излязла от
04:05
pressureналягане mountedмонтирани on her to forgiveпрощавам.
65
233098
3000
болницата, бе натискът за прошка върху нея.
04:08
You see, there was a loopholeВратичка in the lawзакон
66
236122
2329
И там се намираше една вратичка в закона
04:10
that allowedпозволен for victimsжертви
to forgiveпрощавам perpetratorsизвършителите,
67
238475
3634
която позволява на жервите да простят на
04:14
enablingпозволяваща them to avoidда се избегне jailзатвор time.
68
242133
3183
своите нападатели и те да избегнат затвор
04:17
And she was told
that she would be ostracizedostracized
69
245889
2796
Казаха й, че тя ще бъде изоставена,
04:20
and her familyсемейство, her in-lawsпо сватовство,
70
248709
2507
нейното семейство ще бъде избягвано от
04:23
they would all be shunnedзагърбиха
from the communityобщност,
71
251240
2325
обществото, защото нейния баща беше в
04:25
because manyмного feltчувствах that her fatherбаща
had been well withinв рамките на his right,
72
253589
4083
правото си, имайки предвид
04:29
givenдаден her transgressionпрестъпление.
73
257696
1643
нейното прегрешение.
04:32
She foughtборил on --
74
260917
1260
Тя се бори
04:35
for monthsмесеца.
75
263235
1383
месеци.
04:36
But on the finalфинал day in courtсъдебна зала,
76
264642
2720
Но последния ден в съда
04:39
she gaveдадох a statementизявление forgivingпрощава them.
77
267386
2776
тя даде изявление, на което им прощава.
04:44
As filmmakersрежисьори, we were devastatedопустошен,
78
272003
2155
Като продуценти бяхме объркани, защото
04:46
because this was not the filmфилм
that we had setкомплект out to make.
79
274182
3115
това не беше филма, който искахме да правим
04:50
In hindsightмерник, had she pressedнатискане chargesобвинения,
foughtборил the caseслучай and wonСпечелени,
80
278070
5781
Ако беше продължила щеше да спечели делото
04:55
hersнеин would have been an exceptionизключение.
81
283875
1864
а нейното би било изключение.
04:58
When suchтакъв a strongсилен womanжена is silencedзаглушавано,
82
286283
3580
Когато толкова силна жена замълчи
05:01
what chanceшанс did other womenДами have?
83
289887
2438
какви са шансовете на другите жени?
05:05
And we beganзапочна to think about usingизползвайки our filmфилм
84
293571
2317
И започнахме да мислим да използваме филма
05:07
to changeпромяна the way people
perceivedвъзприема honorчест killingsубийства,
85
295912
2758
да променим начина, по който хората
05:12
to impactвъздействие the loopholeВратичка in the lawзакон.
86
300086
2085
възприемат убийствата и да променим закона
05:15
And then our filmфилм was nominatedноминиран
for an AcademyАкадемия AwardНаграда,
87
303019
3920
И тогава филмът ни беше номиниран
05:18
and honorчест killingsубийства becameстана headlineзаглавие newsНовини,
88
306963
3388
и убийствата на честта бяха вече новина
05:22
and the primeосновен ministerминистър,
while sendingизпращане his congratulationsпоздравления,
89
310375
3658
министър-прецедателя ни поздрави,
05:26
offeredпредлагана to hostдомакин the first screeningскрининг
of the filmфилм at his officeофис.
90
314057
3996
предложи да излъчим филма в неговия офис.
05:30
Of courseкурс, we jumpedскочи at the chanceшанс,
91
318077
1828
Естествено ние грабнахме този шанс,
05:31
because no primeосновен ministerминистър in the historyистория
of the countryдържава had ever doneСвършен so.
92
319929
3508
защото никога не беше се случвала досега.
05:36
And at the screeningскрининг,
93
324016
1186
И на прожекцията, която
05:37
whichкойто was carriedизвършва liveживея
on nationalнационален televisionтелевизия,
94
325226
3588
беше излъчвана по националната телевизия,
05:40
he said something that reverberatedотразява
throughoutпрез the countryдържава:
95
328838
4044
каза нещо на цялата държава:
05:44
"There is no honorчест
in honorчест killingsубийства," he said.
96
332906
3419
"Няма никаква чест в убийствата на честта"
05:48
(ApplauseАплодисменти)
97
336349
6949
(Аплодисметни)
05:55
At the AcademyАкадемия AwardsНагради in LAЛА,
98
343939
3041
В ЛА, в Академията на наградите,
05:59
manyмного of the punditsанализатори had writtenписмен us off,
99
347004
2444
много от експертите ни бяха отписали, но
06:01
but we feltчувствах that in orderпоръчка
for the legislativeзаконодателна pushтласък to continueпродължи,
100
349472
3939
продължихме натискът за законова промяна
06:05
we neededнеобходима that winпечеля.
101
353435
1474
имахме нужда да спечелим.
06:07
And then, my nameиме was announcedоповестен,
102
355838
2517
Тогава обявиха името ми,
06:10
and I boundedограничена up the stepsстъпки in flip-flopsДжапанки,
because I didn't expectочаквам to be onstageна сцената.
103
358379
4515
качих се на сцената по джапанки,
защото не очаквах да спечеля.
06:14
(LaughterСмях)
104
362918
1864
(Смях)
06:16
And I acceptedобщоприет the statueстатуя,
tellingказвам a billionмилиард people watchingгледане
105
364806
3682
Взех статуетката и казах на милиарди хора
06:20
that the primeосновен ministerминистър of PakistanПакистан
had pledgedобеща to changeпромяна the lawзакон,
106
368512
3644
министър-прецедателя на Пакистан обеща да
06:24
because, of courseкурс, that's one way
of holdingдържеше the primeосновен ministerминистър accountableотговорен.
107
372180
3747
промени закона, той е отговорен.
06:27
(LaughterСмях)
108
375951
1629
(Смях)
06:29
And --
109
377604
1163
И
06:30
(ApplauseАплодисменти)
110
378791
4476
(Аплодисменти)
06:35
Back home, the OscarОскар winпечеля
dominatedдоминиран headlineзаглавие newsНовини,
111
383712
4687
Обратно у дома спечеления Оскар беше
06:40
and more people joinedприсъединиха the frayсбиване,
112
388423
2440
навсякъде по новините, а хората се
06:42
askingпита for the loopholeВратичка
in the lawзакон to be closedзатворен.
113
390887
2636
присъединиха в затварянето на вратичката.
06:46
And then in OctoberОктомври 2016,
after monthsмесеца of campaigningагитация,
114
394094
4563
През октомври 2016, след месеци протести
06:50
the loopholeВратичка was indeedнаистина closedзатворен.
115
398681
2152
вратичката в закона беше затворена.
06:53
(ApplauseАплодисменти)
116
401181
4282
(Аплодисменти)
06:57
And now menхора who killубивам womenДами
in the nameиме of honorчест
117
405487
3473
Сега, когато мъже убиват жени в името на
07:00
receiveполучавам life imprisonmentзатвор.
118
408984
2324
честта ще бъдат осъдени.
07:03
(ApplauseАплодисменти)
119
411986
4717
(Аплодисменти)
07:08
YetОще, the very nextследващия day,
120
416727
2556
Независимо това на следващия ден
07:11
a womanжена was killedубит in the nameиме of honorчест,
121
419307
2332
жена беше убита в името на честта,
07:13
and then anotherоще and anotherоще.
122
421663
2196
а след това още една и още една.
07:17
We had impactedповлияха legislationзаконодателство,
123
425975
2016
Имахме влияние въху законодателството
07:20
but that wasn'tне е enoughдостатъчно.
124
428753
1404
но това не беше достатъчно.
07:22
We neededнеобходима to take the filmфилм
and its messageсъобщение to the heartlandцентрална област,
125
430668
4560
Трябваше да отведем филмът към сърцето
07:27
to smallмалък townsградове and villagesсела
acrossпрез the countryдържава.
126
435252
3784
на хората в малки градове и села.
07:31
You see, for me, cinemaкино can playиграя
a very positiveположителен roleроля
127
439980
5968
За мен киното може да играе позитивна роля
07:37
in changingсмяна and moldingЛайсна societyобщество
in a positiveположителен directionпосока.
128
445972
4405
променяйки обществото към позитивна страна
07:43
But how would we get to these placesместа?
129
451432
4060
Но как да стигнем до тези места?
07:47
How would we get to
these smallмалък townsградове and villagesсела?
130
455516
2735
Как ще стигнем до малките градове и села?
07:52
We builtпостроен a mobileПодвижен cinemaкино,
131
460044
2610
Ние построихме мобилно кино.
07:54
a truckкамион that would rollролка throughпрез
the lengthдължина and breadthширочина of the countryдържава,
132
462678
4822
Камион, който щеше да премине
през страната
07:59
that would stop
in smallмалък townsградове and villagesсела.
133
467524
2979
който щеше да спре в малки градове и села.
08:03
We outfittedокомплектовани it with a largeголям screenекран
that would lightсветлина up the night skyнебе,
134
471278
4472
Сложихме му големи светещи екрани
08:07
and we calledНаречен it "Look But With Love."
135
475774
2703
и го кръстихме "Гледай, но с любов".
08:10
It would give the communityобщност
an opportunityвъзможност to come togetherзаедно
136
478501
3231
Щеше да даде шанс на обществото да дойде
08:13
and watch filmsфилми in the eveningвечер.
137
481756
2157
заедно и да гледа филми вечерта.
08:15
We knewЗнаех we could attractпривлекат menхора and childrenдеца
in the mobileПодвижен cinemaкино.
138
483937
4482
Знаехме, че ще привлечем вниманието
на деца и мъже.
08:20
They would come out and watch.
139
488443
1808
Те щяха да излизат навън и да гледат.
08:22
But what about womenДами?
140
490275
1380
Но какво става с жените?
08:23
In these smallмалък, ruralселски communitiesобщности
that are segregatedсегрегирани,
141
491679
3701
В малките изолирани общности
08:27
how would we get womenДами to come out?
142
495404
2286
как щяха жените да излязат навън?
08:29
We had to work with prevailingпреобладаващ
culturalкултурен normsнорми in orderпоръчка to do so,
143
497714
3406
Трябше да работим с културните им норми,
08:33
and so we builtпостроен a cinemaкино
insideвътре the cinemaкино,
144
501144
2946
за това построихме кино в киното, сложихме
08:36
outfittingсвързаното оборудване it with seatsседалки and a screenекран
where womenДами could go insideвътре and watch
145
504114
4240
седалки и екрани, където жените да влязат и
08:40
withoutбез fearingСтрахувайки се от
146
508378
1654
да гледат без да се страхуват
08:42
or beingсъщество embarrassedсмутен
147
510056
1512
или да се чувстват засрамени
08:43
or harassmentтормоз.
148
511592
1871
или тормозени.
08:46
We beganзапочна to introduceвъведат everyoneвсеки
149
514044
3102
Започнахме да запознаваме хората с
08:49
to filmsфилми that openedотвори up theirтехен mindsумове
to competingконкуриращи worldviewsмироглед,
150
517170
5323
филми, които отварят умовете им,
насърчихме
08:54
encouragingобнадеждаващ childrenдеца
to buildпострои criticalкритичен thinkingмислене
151
522517
2810
децата да изградят критично мислене, за да
08:57
so that they could askпитам questionsвъпроси.
152
525351
1921
могат да задават своите въпроси.
08:59
And we expandedразширен our scopeобхват
beyondотвъд honorчест killingsубийства,
153
527968
3317
И разширихме обхвата си извън
тези убийства
09:03
talkingговорим about incomeдоход inequalityнеравенство,
154
531309
2897
говорейки за неравенството на доходите,
09:06
the environmentзаобикаляща среда,
155
534230
1617
околната среда, етническите
09:07
talkingговорим about ethnicетнически relationsотношения,
religiousрелигиозен toleranceтолерантност and compassionсъчувствие.
156
535871
4169
отношения, религиозната търпимост
09:12
And insideвътре, for womenДами,
157
540064
1988
А вътре, при жените показахме
09:14
we showedпоказан them filmsфилми
in whichкойто they were heroesгерои, not victimsжертви,
158
542076
3003
филми, където те са герои, а не жертви, че
09:17
and we told them how they could navigateнавигирате
the courtсъдебна зала systemсистема, the policeполиция systemсистема,
159
545103
4722
те могат да се движат в държавната система
09:21
educatingобразоването them about theirтехен rightsправа,
160
549849
1792
показахме им правата, които имат,
09:23
tellingказвам them where they could seekтърся refugeубежище
161
551665
2310
къде те могат да намерят убежище
09:25
if they were victimsжертви of domesticвътрешен violenceнасилие,
162
553999
3214
Ако те са жертви на домашно насилие,
09:29
where they could go and get help.
163
557237
1909
къде могат да намерят помощ
09:32
We were surprisedизненадан that we were
welcomedприветства in so manyмного of the placesместа
164
560722
3505
Бяхме изненадани по начина по който
09:36
that we wentотидох to.
165
564251
1252
повечето ни посрещаха.
09:40
ManyМного of the townsградове had never seenвидян
televisionтелевизия or socialсоциален mediaсредства,
166
568031
4741
Повечето от тях не бяха виждали телевизия
09:44
and they were eagerнетърпелив
for theirтехен childrenдеца to learnуча.
167
572796
2375
бяха нетърпеливи децата им да се научат.
09:47
But there was alsoсъщо pushbackpushback and blowbackрикошета
168
575195
2462
Но също така ни отблъскваха заради идеите,
09:49
with the ideasидеи that
we were bringingпривеждане with us.
169
577681
2404
които носехме със себе си.
09:53
Two membersчленове of our mobileПодвижен
cinemaкино teamекип resignedподаде оставка
170
581362
4392
Двама членове от нашето мобилно кино
напуснаха поради заплахи от селата.
09:57
because of threatsзаплахи from villagesсела.
171
585778
1676
10:00
And in one of the villagesсела
that we were screeningскрининг in,
172
588121
2792
В едно от селата, в които имаше прожекция
10:02
they shutзатворен it down
173
590937
1157
ни затвориха, защото не
10:04
and said they didn't want the womenДами
to know about theirтехен rightsправа.
174
592118
3029
искали жените им
да разбират за правата си.
10:07
But on the flipфлип sideстрана, in anotherоще villageсело
when a screeningскрининг was shutзатворен down,
175
595171
3915
Но от друга страна, в друго село един
10:11
a plainclothesцивилни policemanполицай got up
and orderedпоръчан it back on,
176
599110
3927
полицай се изправи и нареди да го пуснат
10:15
and stoodстоеше by, protectingзащита our teamекип,
177
603061
2113
и застана до нас, да защити отбора ни
10:17
tellingказвам everyoneвсеки that it was his dutyмито
to exposeизлагам the youngмлад mindsумове
178
605198
4039
негов дълг бе да изложи младите умове
10:21
to an alternativeалтернатива worldviewмироглед
and to this contentсъдържание.
179
609261
3674
на алтернативен светоглед.
10:25
He was an ordinaryобикновен heroгерой.
180
613455
1430
Той беше обикновен герой.
10:26
But we'veние имаме come acrossпрез
so manyмного of these heroesгерои on our journeyпътуване.
181
614909
3512
Срещнахме по пътя си толкова много герои.
10:31
In anotherоще townград, where the menхора said
that only they could watch
182
619301
3379
В друг град, мъж каза,
че само те можели да
10:34
and the womenДами had to stayстоя home,
183
622704
1528
гледат, а жените трябвало да
10:36
a communityобщност elderбъз got up,
184
624256
2104
останат у дома,
старейшината в обществото
10:38
got a groupгрупа of people togetherзаедно,
had a discussionдискусия,
185
626384
3276
събра група от хора за да го обсъдят и
10:41
and then bothи двете menхора and womenДами
satсб down to watch togetherзаедно.
186
629684
4399
жените и мъжете седнаха заедно да гледат.
10:47
We are documentingдокументиране what we are doing.
187
635541
2710
Ние документираме това, което правим.
10:50
We talk to people.
188
638735
1586
Говорим на хората.
10:52
We adaptадаптира.
189
640345
1238
Адаптираме се.
10:53
We changeпромяна the lineupсъстав of filmsфилми.
190
641607
2450
Променяме подреждането на филмите.
10:56
When we showшоу menхора filmsфилми
191
644698
2680
Когато показваме филмите на мъжете, където
10:59
that showшоу perpetratorsизвършителите
of violenceнасилие behindзад barsрешетки,
192
647402
3354
са извършителите на насилие зад решетките
11:02
we want to hitудар home the factфакт
that if menхора are violentнасилствен,
193
650780
2751
искаме да покажем,
че ако мъжът е агресивен
11:05
there will be repercussionsпоследици.
194
653555
1691
то ще има последствия.
11:07
But we alsoсъщо showшоу filmsфилми where menхора
are seenвидян as championingChampioning womenДами,
195
655862
5719
Показваме им, където мъжете са защитници
11:13
because we want to encourageнасърчавам them
to take on those rolesроли.
196
661605
2695
защото искаме да поемат тези роли.
11:18
For womenДами, when we showшоу them filmsфилми
in whichкойто they are headsглави of stateсъстояние
197
666740
3481
На жените им показваме филми, където са
11:22
or where they are lawyersадвокати
and doctorsлекари and in leadershipръководство positionsпозиции,
198
670245
4094
адвокати или доктори или лидери
11:26
we talk to them and encourageнасърчавам them
to stepстъпка into those rolesроли.
199
674363
3093
окуражаваме ги да те да поемат тези роли.
11:30
We are changingсмяна the way
people in these villagesсела interactвзаимодействат,
200
678378
4772
Ние променяме начина, по който хората в
тези села общуват, както и на други места
11:35
and we're takingприемате our learningslearnings
into other placesместа.
201
683174
3515
11:38
RecentlyНаскоро, a groupгрупа contactedконтакт us
and wants to take our mobileПодвижен cinemaкино
202
686713
4411
Скоро, група ни се обади и иска да отведем
11:43
to BangladeshБангладеш and SyriaСирия,
203
691148
1502
мобилното кино до Бангладеш и Сирия
за да споделим своите познания.
11:44
and we're sharingсподеляне our learningslearnings with them.
204
692674
2251
Това е много важно за нас да разпространим
11:47
We feel it's really importantважно
205
695949
2420
по целия свят какво правим.
11:50
to take what we are doing
and spreadразпространение it acrossпрез the worldсвят.
206
698393
4330
В малки градове и села покрай Пакистан
11:55
In smallмалък townsградове and villagesсела
acrossпрез PakistanПакистан,
207
703282
2752
мъжете променят отнешението си към жените
11:58
menхора are changingсмяна the way
they interactвзаимодействат with womenДами,
208
706058
3018
12:01
childrenдеца are changingсмяна
the way they see the worldсвят,
209
709100
3397
децата променят начина,
по който виждат света
12:04
one villageсело at a time, throughпрез cinemaкино.
210
712521
2576
едно село, чрез киното.
Благодаря ви.
12:07
Thank you.
211
715121
1156
(Аплодисменти)
12:08
(ApplauseАплодисменти)
212
716301
6999
Translated by Andrea A
Reviewed by Darina Stoyanova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sharmeen Obaid-Chinoy - Filmmaker
Sharmeen Obaid-Chinoy makes documentary films. She's the founder of the Citizens Archive of Pakistan, dedicated to preserving Pakistan's history.

Why you should listen

Sharmeen Obaid-Chinoy is a film producer and journalist who has worked on 14 films for major networks in the United States and Britain. Her films include Children of the Taliban (with Dan Edge), The Lost Generation (about Iraqi exiles) and Afghanistan Unveiled. Her work has taken her around the world, where she has filmed and worked with refugees, women’s advocacy groups and human rights defenders. By bringing their voices to the outside world, she has often helped them bring about a critical change in their community.

Obaid-Chinoy helped found the Citizens Archive of Pakistan, a nonprofit, volunteer organization that fosters and promotes community-wide interest in the culture and history of Pakistan. Citizens Archive works with thousands of children, teaching critical thinking skills and instilling a sense of pride about their history and identity.

Obaid-Chinoy is a TED2010 Fellow.

More profile about the speaker
Sharmeen Obaid-Chinoy | Speaker | TED.com