ABOUT THE SPEAKER
Wendy Suzuki - Neuroscientist, author
Wendy Suzuki is researching the science behind the extraordinary, life-changing effects that physical activity can have on the most important organ in your body: your brain.

Why you should listen

Dr. Wendy A. Suzuki is a Professor of Neural Science and Psychology in the Center for Neural Science at New York University, an author, storyteller and fitness instructor. She received her undergraduate degree in physiology and human anatomy at the University of California, Berkeley in 1987 studying with Prof. Marion C. Diamond, a leader in the field of brain plasticity. She went on to earn her PhDin Neuroscience from U.C. San Diego in 1993 and completed a post-doctoral fellowship at the National Institutes of Health before accepting her faculty position at New York University in 1998.

Suzuki's major research interest continues to be brain plasticity. She is best known for her extensive work studying areas in the brain critical for our ability to form and retain new long-term memories. More recently, her work has focused on understanding how aerobic exercise can be used to improve learning, memory and higher cognitive abilities in humans. She is passionate about teaching, about exercise (intenSati) and about supporting and mentoring up and coming scientists.

More profile about the speaker
Wendy Suzuki | Speaker | TED.com
TEDWomen 2017

Wendy Suzuki: The brain-changing benefits of exercise

Wendy Suzuki: Az edzés agyunkat javító jótékony hatása

Filmed:
8,225,245 views

Mi a legnagyobb átalakító erő, amelyet agyunk érdekében ma kifejthetünk? A testgyakorlás! – mondja Wendy Suzuki idegtudós. Kapjunk kedvet az edzőterembe járáshoz, miközben Suzuki elmeséli, mit tart a tudomány az edzés szerepéről hangulatunk és emlékezőtehetségünk följavításában, és hogyan óvja meg agyunkat a degeneratív idegrendszeri megbetegedésektől, pl. az Alzheimer-kórtól.
- Neuroscientist, author
Wendy Suzuki is researching the science behind the extraordinary, life-changing effects that physical activity can have on the most important organ in your body: your brain. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
What if I told you there was something
that you can do right now
0
920
4216
Mi lenne, ha azt hallanák tőlem:
valamit most is megtehetnek,
00:17
that would have an immediateazonnali,
positivepozitív benefithaszon for your brainagy
1
5160
3696
amelynek azonnali kedvező
hatása lenne agyukra,
00:20
includingbeleértve your moodhangulat and your focusfókusz?
2
8880
2680
beleértve összpontosító képességüket
és hangulatukat?
00:24
And what if I told you that sameazonos thing
could actuallytulajdonképpen last a long time
3
12160
5456
Mi lenne, ha azt hallanák tőlem:
ugyanaz a dolog tartós lenne,
00:29
and protectvéd your brainagy
from differentkülönböző conditionskörülmények
4
17640
2656
s megvédené agyukat
bizonyos betegségektől,
00:32
like depressiondepresszió,
Alzheimer'sAlzheimer-kór diseasebetegség or dementiademencia.
5
20320
3936
pl. a depressziótól, az Alzheimer-kórtól
vagy a demenciától?
00:36
Would you do it?
6
24280
1656
Megtennék?
00:37
Yes!
7
25960
1216
Igen!
00:39
I am talkingbeszél about the powerfulerős effectshatások
of physicalfizikai activitytevékenység.
8
27200
4496
A testgyakorlás
jótékony hatásáról beszélek.
00:43
SimplyEgyszerűen movingmozgó your bodytest,
9
31720
2416
Pusztán a testmozgásról,
00:46
has immediateazonnali, long-lastingtartós
and protectivevédő benefitselőnyök for your brainagy.
10
34160
5240
amelynek agyunkra azonnali,
tartós védőhatása van.
00:51
And that can last
for the restpihenés of your life.
11
39960
2176
Életünk végéig eltarthat.
00:54
So what I want to do todayMa
is tell you a storysztori
12
42160
2376
Elmondok arról egy történetet,
00:56
about how I used my deepmély
understandingmegértés of neuroscienceidegtudomány,
13
44560
4616
hogyan alkalmaztam
az idegtudomány alapos ismeretét
01:01
as a professorEgyetemi tanár of neuroscienceidegtudomány,
14
49200
1736
mint az idegtudomány professzora,
01:02
to essentiallylényegében do an experimentkísérlet on myselfmagamat
15
50960
2816
hogy magamon végezzek kísérletet,
01:05
in whichmelyik I discoveredfelfedezett
the sciencetudomány underlyingalapjául szolgáló
16
53800
3016
amelyben föltártam
az alapjául szolgáló tudományt:
01:08
why exercisegyakorlat
is the mosta legtöbb transformativeátalakító thing
17
56840
3856
miért a testgyakorlás
a legnagyobb átalakító erő,
01:12
that you can do for your brainagy todayMa.
18
60720
2000
amelyet agyunk érdekében ma kifejthetünk?
01:15
Now, as a neuroscientistneurológus,
I know that our brainsagyvelő,
19
63360
3696
Idegkutatóként tudom,
01:19
that is the thing in our headfej right now,
20
67080
3056
hogy a fejünkben lévő agy
01:22
that is the mosta legtöbb complexösszetett structureszerkezet
knownismert to humankindemberiség.
21
70160
5096
az ember által ismert
legbonyolultabb szerkezet.
01:27
But it's one thing
to talk about the brainagy,
22
75280
2656
De más beszélni az agyról,
01:29
and it's anotheregy másik to see it.
23
77960
1440
és megint más látni.
01:31
So here is a realigazi preservedtartósított humanemberi brainagy.
24
79880
2856
Ez itt igazi, tartósított emberi agy.
01:34
And it's going to illustrateszemléltet two keykulcs areasnak
that we are going to talk about todayMa.
25
82760
3856
Két kulcsfontosságú területet szemléltet,
amelyekről ma fogok beszélni.
01:38
The first is the prefrontalprefrontális cortexkéreg,
right behindmögött your foreheadhomlok,
26
86640
4256
Az első a közvetlenül homlokunk
mögötti prefrontális kéreg,
01:42
criticalkritikai for things like decision-makingDöntéshozatal,
focusfókusz, attentionFigyelem and your personalityszemélyiség.
27
90920
5880
amely a döntéshozás, a személyiség
és az összpontosítás miatt lényeges.
01:49
The secondmásodik keykulcs areaterület is locatedtalálható
in the temporalidőbeli lobelebeny, shownLátható right here.
28
97360
4256
A másik ilyen terület itt jobbra
a halántéklebenyben található.
01:53
You have two temporalidőbeli lobeslebeny in your brainagy,
the right and the left,
29
101640
3136
Két halántéklebenyünk van:
jobb és bal oldalon.
01:56
and deepmély in the temporalidőbeli lobelebeny
is a keykulcs structureszerkezet
30
104800
2616
A halántéklebeny mélyén van a képződmény,
01:59
criticalkritikai for your abilityképesség
31
107440
1696
amely kulcsfontosságú
02:01
to formforma and retainmegtartása newúj long-termhosszútávú
memoriesmemóriák for factstények and eventsesemények.
32
109160
4456
tények és események
tartós rögzítése szempontjából.
02:05
And that structureszerkezet
is calledhívott the hippocampushippocampus.
33
113640
3136
E képletet hippokampusznak hívjuk.
02:08
So I've always been fascinatedelbűvölt
with the hippocampushippocampus.
34
116800
3360
Mindig el vagyok ragadtatva
a hippokampusztól.
02:12
How could it be that an eventesemény
that laststart just a momentpillanat,
35
120640
4816
Miként lehetséges, hogy csupán
egy szempillantásig tartó esemény,
02:17
say, your first kisscsók,
36
125480
2216
mondjuk, az első csók,
02:19
or the momentpillanat your first childgyermek was bornszületett,
37
127720
3456
vagy első gyermekünk születése,
02:23
can formforma a memorymemória
that has changedmegváltozott your brainagy,
38
131200
3056
agyunkat megváltoztató emléket képez,
02:26
that laststart an entireteljes lifetimeélettartam?
39
134280
2336
és életünk végéig megmarad?
02:28
That's what I want to understandmegért.
40
136640
2016
Ezt szeretném megérteni.
02:30
I wanted to startRajt and recordrekord
the activitytevékenység of individualEgyedi brainagy cellssejteket
41
138680
5096
Rögzíteni szerettem volna
a hippokampusz
egyes sejtjeinek tevékenységét,
02:35
in the hippocampushippocampus
42
143800
1616
miközben kísérleti alanyok
új emlékképeket állítanak elő.
02:37
as subjectstárgyak were formingalakítás newúj memoriesmemóriák.
43
145440
2176
02:39
And essentiallylényegében try and decodedekódolni how
those briefrövid burststör of electricalelektromos activitytevékenység,
44
147640
5296
Szeretném dekódolni
a rövid elektromos kitöréseket,
02:44
whichmelyik is how neuronsneuronok
communicatekommunikálni with eachminden egyes other,
45
152960
2936
amelyekkel az idegsejtek
kommunikálnak egymással;
02:47
how those briefrövid burststör eitherbármelyik allowedengedélyezett us
to formforma a newúj memorymemória, or did not.
46
155920
4600
miért van, hogy a rövid kitörések egyszer
engedik új emlék rögzítését, máskor nem.
02:52
But a fewkevés yearsévek agoezelőtt,
I did something very unusualszokatlan in sciencetudomány.
47
160960
3336
Pár éve a tudományban
igen szokatlant tettem.
02:56
As a fullteljes professorEgyetemi tanár of neuralideg- sciencetudomány,
48
164320
2136
Mint az idegtudomány professzora,
02:58
I decidedhatározott to completelyteljesen switchkapcsoló
my researchkutatás programprogram.
49
166480
3800
úgy döntöttem, hogy kutatói programomat
teljesen megváltoztatom.
03:02
Because I encounteredtalálkozott something
that was so amazingelképesztő,
50
170840
4296
Mert olyasvalamire bukkantam,
amely oly sok életet változtathat meg,
03:07
with the potentiallehetséges to changeváltozás so manysok liveséletét
51
175160
3056
hogy muszáj volt szemügyre vennem.
03:10
that I had to studytanulmány it.
52
178240
1256
03:11
I discoveredfelfedezett and I experiencedtapasztalt
the brain-changingagy-változó effectshatások of exercisegyakorlat.
53
179520
6816
Fölfedeztem s tapasztaltam a testgyakorlás
agyunkat megváltoztató hatását.
03:18
And I did it in a completelyteljesen
inadvertentvéletlen way.
54
186360
3176
Merő véletlenségből.
03:21
I was actuallytulajdonképpen at the heightmagasság
of all the memorymemória work that I was doing --
55
189560
3816
Nyakig voltam az emlékezettel
kapcsolatos munkámban:
03:25
dataadat was pouringöntés in,
56
193400
1616
érkeztek az adatok,
03:27
I was becomingegyre knownismert in my fieldmező
for all of this memorymemória work.
57
195040
4536
szakterületemen egyre ismertebbé váltam
az e téren végzett munkám miatt.
03:31
And it should have been going great.
It was, scientificallytudományosan.
58
199600
3600
Mindennek jól kellett alakulnia;
tudományos szempontból úgy is volt.
03:35
But when I stuckmegragadt my headfej
out of my lablabor doorajtó,
59
203720
3936
De amikor a laboromból kikukkantottam,
03:39
I noticedészrevette something.
60
207680
1240
valamit észrevettem.
03:41
I had no socialtársadalmi life.
61
209920
1456
Nem éltem társasági életet.
03:43
I spentköltött too much time
listeningkihallgatás to those brainagy cellssejteket
62
211400
2736
Túl sok időt töltöttem
agysejtek hallgatásával
03:46
in a darksötét roomszoba, by myselfmagamat.
63
214160
1576
szobám sötétjében, magányosan.
03:47
(LaughterNevetés)
64
215760
1136
(Nevetés)
03:48
I didn't movemozog my bodytest at all.
65
216920
2616
Ellustultam.
03:51
I had gainedszerzett 25 poundsfont.
66
219560
2736
Több mint 11 kilót szedtem föl.
03:54
And actuallytulajdonképpen, it tookvett me
manysok yearsévek to realizemegvalósítani it,
67
222320
2816
Évekbe telt, mire észrevettem,
03:57
I was actuallytulajdonképpen miserablenyomorult.
68
225160
1456
hogy pocsékul érzem magam.
03:58
And I shouldn'tne be miserablenyomorult.
69
226640
1696
De nem kell pocsékul éreznem magam.
04:00
And I wentment on a river-raftingvadvízi evezés triputazás --
by myselfmagamat, because I had no socialtársadalmi life.
70
228360
4456
Vadvízi evezésre mentem, egyedül,
mert nem volt társaságom.
04:04
And I camejött back --
71
232840
1256
Visszajöttem,
04:06
(LaughterNevetés)
72
234120
1016
(Nevetés)
eszembe jutott: "Istenem, én voltam
a túrázók között a leggyengébb!"
04:07
thinkinggondolkodás, "Oh, my God,
I was the weakestleggyengébb personszemély on that triputazás."
73
235160
3456
04:10
And I camejött back with a missionmisszió.
74
238640
1536
E szándékkal tértem vissza:
04:12
I said, "I'm never going to feel
like the weakestleggyengébb personszemély
75
240200
2656
"Soha nem akarok a leggyengébb lenni,
04:14
on a river-raftingvadvízi evezés triputazás again."
76
242880
1496
ha vadvízi evezésre megyek!"
04:16
And that's what madekészült me go to the gymtornaterem.
77
244400
1976
Ez késztetett rá, hogy edzőterembe menjek,
04:18
And I focusedösszpontosított my type-Aírjon be egy personalityszemélyiség
78
246400
3496
s A-típusú személyiségemet
arra összpontosítsam,
04:21
on going to all the exercisegyakorlat
classesosztályok at the gymtornaterem.
79
249920
2936
hogy minden gyakorlatsort kipróbáljak.
04:24
I triedmegpróbálta everything.
80
252880
1896
Mindent kipróbáltam:
04:26
I wentment to kickboxkickbox,
dancetánc, yogajóga, steplépés classosztály,
81
254800
3936
kickboxot, táncot, jógát, sztepptáncot.
04:30
and at first it was really hardkemény.
82
258760
2136
Eleinte tényleg nehéz volt.
04:32
But what I noticedészrevette is that after everyminden
sweat-inducingverejték-indukáló workoutedzés that I triedmegpróbálta,
83
260920
4976
Ám észrevettem,
hogy minden izzasztó edzés után
04:37
I had this great moodhangulat boostreklám
and this great energyenergia boostreklám.
84
265920
3896
megjavult a hangulatom
és energiával telítődtem.
04:41
And that's what kepttartotta me
going back to the gymtornaterem.
85
269840
2736
Emiatt jártam vissza az edzőterembe.
04:44
Well, I startedindult feelingérzés strongererősebb.
86
272600
2576
Kezdtem magam erősebbnek érezni.
04:47
I startedindult feelingérzés better,
I even lostelveszett that 25 poundsfont.
87
275200
3616
Jobban is éreztem magam; 11 kilót fogytam.
04:50
And now, fast-forwardgyors előre a yearév and a halffél
into this regularszabályos exercisegyakorlat programprogram
88
278840
5000
Másfél évi rendszeres testedzés után
04:56
and I noticedészrevette something that really
madekészült me sitül up and take noticeértesítés.
89
284800
3216
valamire fölfigyeltem.
05:00
I was sittingülés at my deskasztal,
writingírás a researchkutatás grantbiztosít,
90
288040
2976
Íróasztalomnál ültem,
kutatói pályázatot írtam,
05:03
and a thought wentment throughkeresztül my mindelme
91
291040
2056
és valami szöget ütött a fejembe;
05:05
that had never goneelmúlt
throughkeresztül my mindelme before.
92
293120
2656
valami, amire még soha nem gondoltam.
05:07
And that thought was,
93
295800
1856
Arra gondoltam:
05:09
"Gee, grant-writingGrant-írás is going well todayMa."
94
297680
3296
"Na, a pályázatírás ma jól megy."
05:13
And all the scientiststudósok --
95
301000
1296
De a kutatók...
05:14
(LaughterNevetés)
96
302320
1016
(Nevetés)
igen, minden kutató csak nevet,
amikor ezt emlegetem,
05:15
yeah, all the scientiststudósok
always laughnevetés when I say that,
97
303360
2576
05:17
because grant-writingGrant-írás never goesmegy well.
98
305960
2016
mert a pályázatírás sose megy jól.
05:20
It is so hardkemény; you're always
pullingvontatás your hairhaj out,
99
308000
2816
Nehéz; az ember mindig haját tépi,
05:22
tryingmegpróbálja to come up with that
million-dollar-winningmillió-dollár-díjas ideaötlet.
100
310840
3256
hogy valami millió dollárt
érő ötlet jusson eszébe.
05:26
But I realizedrealizált that
the grant-writingGrant-írás was going well,
101
314120
3256
De rájöttem, hogy a pályázatírás
mégiscsak jól megy,
05:29
because I was ableképes
to focusfókusz and maintainfenntart my attentionFigyelem
102
317400
4336
mert képes vagyok összpontosítani
és figyelmemet tovább fönntartani,
05:33
for longerhosszabb than I had before.
103
321760
2016
mint korábban.
Hosszú távú memóriám,
amelyet laboromban kutattam,
05:35
And my long-termhosszútávú memorymemória --
what I was studyingtanul in my ownsaját lablabor --
104
323800
4976
05:40
seemedÚgy tűnt to be better in me.
105
328800
1840
úgy tűnt, följavult.
05:43
And that's when I put it togetheregyütt.
106
331560
2056
Belém hasított a felismerés.
05:45
Maybe all that exercisegyakorlat
that I had includedbeleértve and addedhozzáadott to my life
107
333640
5216
Tán az edzés, amellyel életem
kiegészítettem,
05:50
was changingváltozó my brainagy.
108
338880
1216
változtatta meg az agyam.
05:52
Maybe I did an experimentkísérlet on myselfmagamat
withoutnélkül even knowingtudva it.
109
340120
3016
Tán magamon végeztem
kísérletet, tudtomon kívül.
05:55
So as a curiouskíváncsi neuroscientistneurológus,
110
343160
1616
Kíváncsi idegtudósként
05:56
I wentment to the literatureirodalom to see
what I could find about what we knewtudta
111
344800
3696
a szakirodalomhoz fordultam:
mit tudunk jelenleg
06:00
about the effectshatások
of exercisegyakorlat on the brainagy.
112
348520
2096
a mozgás agyunkra gyakorolt hatásáról?
06:02
And what I foundtalál was an excitingizgalmas
and a growingnövekvő literatureirodalom
113
350640
4136
Érdekes s mind nagyobb irodalmat találtam,
06:06
that was essentiallylényegében showingkiállítás everything
that I noticedészrevette in myselfmagamat.
114
354800
4176
amely alátámasztotta,
amit magamon tapasztaltam.
06:11
Better moodhangulat, better energyenergia,
better memorymemória, better attentionFigyelem.
115
359000
3960
Jobb hangulat, több energia,
jobb memória, erősebb figyelem.
06:15
And the more I learnedtanult,
116
363600
2176
Minél többet megtudtam róla,
06:17
the more I realizedrealizált
how powerfulerős exercisegyakorlat was.
117
365800
3376
annál világosabb lett a testmozgás hatása.
06:21
WhichAmely eventuallyvégül is
led me to the bignagy decisiondöntés
118
369200
3176
Ez vezetett a komoly döntéshez,
06:24
to completelyteljesen shiftváltás my researchkutatás focusfókusz.
119
372400
3736
hogy teljesen megváltoztassam
kutatásom irányát.
06:28
And so now, after severalszámos yearsévek
of really focusingösszpontosítás on this questionkérdés,
120
376160
4896
Most, hogy több évig
e kérdéskörrel foglalkoztam,
06:33
I've come to the followingkövetkező conclusionkövetkeztetés:
121
381080
2896
az alábbi következtetésekre jutottam:
06:36
that exercisegyakorlat is
the mosta legtöbb transformativeátalakító thing
122
384000
3496
testgyakorlással érhetjük el agyunkra
06:39
that you can do for your brainagy todayMa
123
387520
2256
a legnagyobb átalakító hatást.
06:41
for the followingkövetkező threehárom reasonsokok.
124
389800
2096
Ennek három oka van.
06:43
NumberSzám one: it has
immediateazonnali effectshatások on your brainagy.
125
391920
3776
Az első: azonnal hat agyunkra.
06:47
A singleegyetlen workoutedzés that you do
126
395720
2016
Egyetlen edzéssel rögtön növelhető
06:49
will immediatelyazonnal increasenövekedés
levelsszintek of neurotransmittersneurotranszmitterek
127
397760
3616
az ingerületátvivő anyagok:
06:53
like dopaminedopamin, serotoninszerotonin
and noradrenalinenoradrenalin.
128
401400
3536
pl. a dopamin, szerotonin
és a noradrenalin szintje,
06:56
That is going to increasenövekedés your moodhangulat
right after that workoutedzés,
129
404960
3256
amely edzés után hangulatunkat javítja,
07:00
exactlypontosan what I was feelingérzés.
130
408240
1576
pont úgy, ahogy az enyémet.
07:01
My lablabor showedkimutatta,, that a singleegyetlen workoutedzés
131
409840
2456
Laborom kimutatta,
hogy egyetlen edzéssel javítható
07:04
can improvejavul your abilityképesség
to shiftváltás and focusfókusz attentionFigyelem,
132
412320
3576
figyelemösszpontosító
és figyelemváltó képességünk,
07:07
and that focusfókusz improvementjavulás
will last for at leastlegkevésbé two hoursórák.
133
415920
3936
s az összpontosítás javulása
legalább két óra hosszat tart.
07:11
And finallyvégül, studiestanulmányok have shownLátható
134
419880
1616
Végül: a kutatások kimutatták,
07:13
that a singleegyetlen workoutedzés
will improvejavul your reactionreakció timesalkalommal
135
421520
3376
hogy a reakcióidő javítható
egyetlen edzéssel,
07:16
whichmelyik basicallyalapvetően meanseszközök
136
424920
1256
ami azt jelenti,
07:18
that you are going to be fastergyorsabb
at catchingragályos that cupcsésze of StarbucksStarbucks
137
426200
3336
hogy gyorsabban elkapjuk
a pultról leeső poharat
a Starbucksnál,
07:21
that fallszuhatag off the counterszámláló,
138
429560
1736
07:23
whichmelyik is very, very importantfontos.
139
431320
1736
ami igencsak fontos.
07:25
(LaughterNevetés)
140
433080
1016
(Nevetés)
07:26
But these immediateazonnali effectshatások are transientmúló,
they help you right after.
141
434120
3920
Ám e nyomban fellépő hatások átmenetiek,
csak közvetlen edzés után segítenek.
07:30
What you have to do is do what I did,
142
438720
1816
Azt kell tenniük, amit nekem:
07:32
that is changeváltozás your exercisegyakorlat regimerezsim,
increasenövekedés your cardiorespiratorycardiorespiratory functionfunkció,
143
440560
4016
tartós hatás eléréséhez változtatnunk
kell edzésmódszerünkön,
és javítanunk szív- és légzőfunkciónkat.
07:36
to get the long-lastingtartós effectshatások.
144
444600
2336
07:38
And these effectshatások are long-lastingtartós
145
446960
2256
E hatások tartósak,
07:41
because exercisegyakorlat actuallytulajdonképpen
changesváltoztatások the brain'sagyvelő anatomyanatómia,
146
449240
4416
mert a testgyakorlás
módosítja agyunk anatómiáját,
fiziológiáját és működését.
07:45
physiologyfiziológia and functionfunkció.
147
453680
2000
07:48
Let's startRajt with my favoritekedvenc
brainagy areaterület, the hippocampushippocampus.
148
456360
3240
Kezdjük kedvenc agyterületemmel,
a hippokampusszal.
07:52
The hippocampushippocampus --
149
460360
1376
A hippokampusz...
07:53
or exercisegyakorlat actuallytulajdonképpen
producestermel brandmárka newúj brainagy cellssejteket,
150
461760
4456
pontosabban az edzés új agysejteket képez.
07:58
newúj brainagy cellssejteket in the hippocampushippocampus,
that actuallytulajdonképpen increasenövekedés its volumekötet,
151
466240
4656
Az új sejtek megnövelik
a hippokampusz térfogatát,
08:02
as well as improvejavul
your long-termhosszútávú memorymemória, OK?
152
470920
4336
egyben javítják hosszú távú memóriánkat.
08:07
And that includingbeleértve in you and me.
153
475280
2440
Mindannyiunkban.
08:10
NumberSzám two: the mosta legtöbb commonközös findinglelet
in neuroscienceidegtudomány studiestanulmányok,
154
478400
3616
Másodszor: az idegtudományi
kutatások megállapításainak zöme
08:14
looking at effectshatások of long-termhosszútávú exercisegyakorlat,
155
482040
2616
a rendszeres gyakorlatok hatására,
08:16
is improvedjavított attentionFigyelem functionfunkció
dependentfüggő or your prefrontalprefrontális cortexkéreg.
156
484680
4376
a prefrontális kéregtől függő
figyelemfunkció javulására vonatkozik.
08:21
You not only get
better focusfókusz and attentionFigyelem,
157
489080
2456
Nemcsak az összpontosítás
és a figyelem javul,
08:23
but the volumekötet of the hippocampushippocampus
increasesnövekszik as well.
158
491560
3576
hanem a hippokampusz térfogata is nő.
08:27
And finallyvégül, you not only get
immediateazonnali effectshatások of moodhangulat with exercisegyakorlat
159
495160
4976
Végül, edzéssel nemcsak azonnal
hathatunk hangulatunkra,
08:32
but those last for a long time.
160
500160
1656
hanem a hatás tartós is lesz.
08:33
So you get long-lastingtartós increasesnövekszik
in those good moodhangulat neurotransmittersneurotranszmitterek.
161
501840
5360
Tartós javulást érünk el a jó hangulat
ingerületátvivő anyagaiban.
08:39
But really, the mosta legtöbb transformativeátalakító thing
that exercisegyakorlat will do
162
507920
4576
Az edzés legnagyobb átalakító hatása
08:44
is its protectivevédő effectshatások on your brainagy.
163
512520
3176
az agyunkra kifejtett védőhatás.
08:47
Here you can think
about the brainagy like a muscleizom.
164
515720
2856
Tekintsük agyunkat mint izmot.
08:50
The more you're workingdolgozó out,
165
518600
1656
Minél többet eddzük,
08:52
the biggernagyobb and strongererősebb your hippocampushippocampus
and prefrontalprefrontális cortexkéreg getsjelentkeznek.
166
520280
4840
annál nagyobbá s erősebbé válik
hippokampuszunk és prefrontális kérgünk.
08:57
Why is that importantfontos?
167
525640
1296
Miért fontos ez?
08:58
Because the prefrontalprefrontális cortexkéreg
and the hippocampushippocampus
168
526960
2776
Mert a prefrontális kéreg
és a hippokampusz
09:01
are the two areasnak that are mosta legtöbb
susceptiblefogékony to neurodegenerativeneurodegeneratív diseasesbetegségek
169
529760
5776
a leginkább hajlamos dege­neratív
idegrendszeri betegségekre
09:07
and normalnormál cognitivemegismerő declinehanyatlás in agingöregedés.
170
535560
2920
és természetes időskori
szellemi hanyatlásra.
09:10
So with increasedmegnövekedett exercisegyakorlat
over your lifetimeélettartam,
171
538960
3176
Egész életünkön át tartó edzéssel
09:14
you're not going to curegyógymód
dementiademencia or Alzheimer'sAlzheimer-kór diseasebetegség,
172
542160
3136
nem gyógyítjuk meg a demenciát
és az Alzheimer-kórt,
09:17
but what you're going to do
is you're going to createteremt
173
545320
2496
viszont ezáltal képezzük
a legerősebb, legnagyobb hippokampuszt
és prefrontális kérget,
09:19
the strongestlegerősebb, biggestlegnagyobb hippocampushippocampus
and prefrontalprefrontális cortexkéreg
174
547840
2656
09:22
so it takes longerhosszabb for these diseasesbetegségek
to actuallytulajdonképpen have an effecthatás.
175
550520
4440
így e kórok lassabban fejtik ki hatásukat.
09:27
You can think of exercisegyakorlat, thereforeebből adódóan,
176
555560
2776
Agyunk szempontjából olyan az edzés,
09:30
as a superchargedkompresszoros 401K for your brainagy, OK?
177
558360
5416
mint a jól feltöltött magánnyugdíjszámla.
09:35
And it's even better, because it's freeingyenes.
178
563800
2880
De ez még jobb, mert ingyen van.
09:39
So this is the pointpont in the talk
where everybodymindenki saysmondja,
179
567880
2896
Az előadás e pontján kiált föl mindenki:
09:42
"That soundshangok so interestingérdekes, WendyWendy,
180
570800
2136
"Ez annyira jól hangzik, Wendy,
09:44
but I really will only
want to know one thing.
181
572960
2536
hogy csak egyet szeretnék tudni:
09:47
And that is, just tell me
the minimumminimális amountösszeg of exercisegyakorlat
182
575520
3896
legalább mennyi gyakorlatot végezzek
09:51
I need to get all these changesváltoztatások."
183
579440
1856
a változások eléréséhez?"
09:53
(LaughterNevetés)
184
581320
1016
(Nevetés)
09:54
And so I'm going to tell you
the answerválasz to that questionkérdés.
185
582360
2816
Megválaszolom a kérdést.
09:57
First, good newshírek: you don't have to becomeválik
a triathletetriatlonban to get these effectshatások.
186
585200
4296
Először a jó hír: a hatáshoz nem kell
triatlonversenyzőnek lennünk.
10:01
The ruleszabály of thumbhüvelykujj is you want to get
threehárom to fournégy timesalkalommal a weekhét exercisegyakorlat
187
589520
4536
Aranyszabály: heti három-négy,
10:06
minimumminimális 30 minutespercek an exercisegyakorlat sessionülés,
188
594080
3416
legalább félórás edzés,
10:09
and you want to get aerobicaerob exercisegyakorlat in.
189
597520
2656
benne aerobikgyakorlatok.
10:12
That is, get your heartszív ratearány up.
190
600200
1976
A lényeg, hogy növeljük a pulzusszámot.
10:14
And the good newshírek is,
you don't have to go to the gymtornaterem
191
602200
2496
Jó hír, hogy nem kell edzőterembe járni,
10:16
to get a very expensivedrága gymtornaterem membershiptagság.
192
604720
2016
nem kell drága bérletet venni.
10:18
AddAdd hozzá an extrakülön- walkséta around the blockBlokk
in your powererő walkséta.
193
606760
3696
Még egyszer gyors tempóban
járjuk körül a háztömböt!
10:22
You see stairslépcsők -- take stairslépcsők.
194
610480
2456
Ha van lépcső a közelben, lépcsőzzenek!
10:24
And power-vacuumingteljesítmény-porszívózás can be as good
as the aerobicsaerobik classosztály
195
612960
4096
Porszívóval végzett nagytakarítás is
van olyan jó, mint az aerobikóra,
10:29
that you were going to take at the gymtornaterem.
196
617080
1880
amelyet edzőteremben végzünk.
10:31
So I've goneelmúlt from memorymemória pioneerPioneer
197
619800
4056
Bejártam az utat a memória-úttörőségtől
10:35
to exercisegyakorlat explorerExplorer.
198
623880
1776
az edzés fölfedezéséig.
10:37
From going into the innermostlegbelső
workingsműködésébe of the brainagy,
199
625680
3816
A legbelső agyműködéstől
annak megértéséig,
10:41
to tryingmegpróbálja to understandmegért how exercisegyakorlat
can improvejavul our brainagy functionfunkció,
200
629520
4216
hogyan javíthatja az edzés az agyműködést.
10:45
and my goalcél in my lablabor right now
201
633760
2816
Laboromban most a célom,
10:48
is to go beyondtúl that ruleszabály of thumbhüvelykujj
that I just gaveadott you --
202
636600
3136
hogy mögé lássak a most
ismertetett aranyszabálynak:
10:51
threehárom to fournégy timesalkalommal a weekhét, 30 minutespercek.
203
639760
1896
heti három-négyszer fél-félóra.
10:53
I want to understandmegért
the optimumoptimális exercisegyakorlat prescriptionrecept
204
641680
5216
Meg akarom találni önöknek
az optimális egyéni edzésprogramot,
10:58
for you, at your agekor,
at your fitnessfitness levelszint,
205
646920
3976
koruknak és edzettségüknek,
11:02
for your geneticgenetikai backgroundháttér,
206
650920
1896
genetikai adottságuknak megfelelőt,
11:04
to maximizemaximalizálása the effectshatások of exercisegyakorlat todayMa
207
652840
3776
hogy maximálhassuk a gyakorlatok hatását,
11:08
and alsois to improvejavul your brainagy
and protectvéd your brainagy the bestlegjobb
208
656640
5296
valamint hogy javítsuk és a lehető
legjobban védjük agyukat
11:13
for the restpihenés of your life.
209
661960
1776
egész életük során.
11:15
But it's one thing to talk about exercisegyakorlat,
and it's anotheregy másik to do it.
210
663760
4056
Más beszélni az edzésről,
és megint más csinálni.
11:19
So I'm going to invokehivatkozhat my powererő
as a certifiedhitelesített exercisegyakorlat instructoroktató,
211
667840
3736
Segítségül hívom okleveles edzői hatalmam,
11:23
to askkérdez you all to standállvány up.
212
671600
1576
hogy fölállásra kérjem önöket.
11:25
(LaughterNevetés)
213
673200
1856
(Nevetés)
11:27
We're going to do
just one minuteperc of exercisegyakorlat.
214
675080
2256
Csupán egyperces gyakorlatot csinálunk.
11:29
It's call-and-responsehívás és válasz,
just do what I do, say what I say,
215
677360
3496
Csinálják, amit én, és mondják, amit én,
11:32
and make sure you don't punchpuncs
your neighborszomszéd, OK?
216
680880
3136
de ne üssék meg szomszédjukat.
11:36
MusicZene!
217
684040
1216
Zenét!
11:37
(UpbeatDerűs musiczene)
218
685280
1616
(Élénk zene)
11:38
FiveÖt, sixhat, sevenhét, eightnyolc,
it's right, left, right, left.
219
686920
4496
Öt, hat, hét, nyolc,
jobb, bal, jobb, bal.
11:43
And I say, I am strongerős now.
220
691440
4696
Azt mondom: erős vagyok.
11:48
Let's hearhall you.
221
696160
1216
Hadd halljam!
11:49
AudienceKözönség: I am strongerős now.
222
697400
3016
Nézők: Erős vagyok.
11:52
WendyWendy SuzukiSuzuki: LadiesHölgyek,
I am WonderCsoda Woman-strongNő-erős.
223
700440
3656
Wendy Suzuki: Hölgyek,
erős vagyok, mint a Wonder Woman.
11:56
Let's hearhall you!
224
704120
1216
Hadd halljam!
11:57
AudienceKözönség: I am WonderCsoda Woman-strongNő-erős.
225
705360
2896
Nézők: Erős vagyok, mint a Wonder Woman.
12:00
WSWS: NewÚj movemozog -- uppercutfelüt, right and left.
226
708280
2616
WS: Új gyakorlat: horogütés,
majd jobbra és balra.
12:02
I am inspiredihletett now. You say it!
227
710920
3896
Kedvet kaptam! Most önök!
12:06
AudienceKözönség: I am inspiredihletett now.
228
714840
3336
Nézők: Kedvet kaptam!
12:10
WSWS: Last movemozog -- pullHúzni it down,
right and left, right and left.
229
718200
3896
WS: Utolsó gyakorlat, le és föl,
jobbra, balra, jobbra, balra.
12:14
I say, I am on fireTűz now! You say it.
230
722120
4776
Csupa tűz vagyok! Most önök.
12:18
AudienceKözönség: I am on fireTűz now.
231
726920
3296
Nézők: Csupa tűz vagyok!
12:22
WSWS: And doneKész! OK, good jobmunka!
232
730240
2496
WS: És kész! Jól csinálták.
12:24
(ApplauseTaps)
233
732760
5216
(Taps)
12:30
Thank you.
234
738000
1616
Köszönöm.
12:31
I want to leaveszabadság you with one last thought.
235
739640
2776
Egy gondolattal búcsúzom.
12:34
And that is, bringingfűződő
exercisegyakorlat in your life
236
742440
3456
Így hangzik: ha mozgást visznek életükbe,
12:37
will not only give you
a happierboldogabb, more protectivevédő life todayMa,
237
745920
4976
a mozgás nemcsak boldogabbá
teszi és megvédi önöket,
12:42
but it will protectvéd your brainagy
from incurablegyógyíthatatlan diseasesbetegségek.
238
750920
4576
hanem agyukat is megóvja
gyógyíthatatlan betegségektől.
12:47
And in this way it will changeváltozás
the trajectoryröppálya of your life
239
755520
5136
Ily módon életkilátásaikat
jó irányba fogja változtatni.
12:52
for the better.
240
760680
1216
12:53
Thank you very much.
241
761920
1216
Köszönöm szépen.
12:55
(ApplauseTaps)
242
763160
3256
(Taps)
12:58
Thank you.
243
766440
1216
Köszönöm.
(Taps)
12:59
(ApplauseTaps)
244
767680
2200
Translated by Peter Pallós
Reviewed by Beatrix Turán

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Wendy Suzuki - Neuroscientist, author
Wendy Suzuki is researching the science behind the extraordinary, life-changing effects that physical activity can have on the most important organ in your body: your brain.

Why you should listen

Dr. Wendy A. Suzuki is a Professor of Neural Science and Psychology in the Center for Neural Science at New York University, an author, storyteller and fitness instructor. She received her undergraduate degree in physiology and human anatomy at the University of California, Berkeley in 1987 studying with Prof. Marion C. Diamond, a leader in the field of brain plasticity. She went on to earn her PhDin Neuroscience from U.C. San Diego in 1993 and completed a post-doctoral fellowship at the National Institutes of Health before accepting her faculty position at New York University in 1998.

Suzuki's major research interest continues to be brain plasticity. She is best known for her extensive work studying areas in the brain critical for our ability to form and retain new long-term memories. More recently, her work has focused on understanding how aerobic exercise can be used to improve learning, memory and higher cognitive abilities in humans. She is passionate about teaching, about exercise (intenSati) and about supporting and mentoring up and coming scientists.

More profile about the speaker
Wendy Suzuki | Speaker | TED.com