ABOUT THE SPEAKER
Wendy Suzuki - Neuroscientist, author
Wendy Suzuki is researching the science behind the extraordinary, life-changing effects that physical activity can have on the most important organ in your body: your brain.

Why you should listen

Dr. Wendy A. Suzuki is a Professor of Neural Science and Psychology in the Center for Neural Science at New York University, an author, storyteller and fitness instructor. She received her undergraduate degree in physiology and human anatomy at the University of California, Berkeley in 1987 studying with Prof. Marion C. Diamond, a leader in the field of brain plasticity. She went on to earn her PhDin Neuroscience from U.C. San Diego in 1993 and completed a post-doctoral fellowship at the National Institutes of Health before accepting her faculty position at New York University in 1998.

Suzuki's major research interest continues to be brain plasticity. She is best known for her extensive work studying areas in the brain critical for our ability to form and retain new long-term memories. More recently, her work has focused on understanding how aerobic exercise can be used to improve learning, memory and higher cognitive abilities in humans. She is passionate about teaching, about exercise (intenSati) and about supporting and mentoring up and coming scientists.

More profile about the speaker
Wendy Suzuki | Speaker | TED.com
TEDWomen 2017

Wendy Suzuki: The brain-changing benefits of exercise

Wendy Suzuki: Spor yapmanın beyni değiştiren faydaları

Filmed:
8,225,245 views

Bugün beyniniz için yapabileceğiniz en etkili şey nedir sizce? Nörobilimci Wendy Suzuki'ye göre bunun yanıtı spor yapmak! Suzuki, spor yapmanın ruh hâlimizi ve hafızamızı nasıl güçlendirdiği, bununla birlikte beynimizi Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı nasıl koruduğunu bilimsel gerçeklerle anlatırken spor salonuna gitmek için ilham alın.
- Neuroscientist, author
Wendy Suzuki is researching the science behind the extraordinary, life-changing effects that physical activity can have on the most important organ in your body: your brain. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
What if I told you there was something
that you can do right now
0
920
4216
Ruh hâliniz ve odaklanma beceriniz de
dâhil olmak üzere
00:17
that would have an immediateacil,
positivepozitif benefityarar for your brainbeyin
1
5160
3696
beyniniz için anında
olumlu bir etkisi olacak
00:20
includingdahil olmak üzere your moodruh hali and your focusodak?
2
8880
2680
bir şeyler yapabileceğinizi söylesem
ne düşünürdünüz?
00:24
And what if I told you that sameaynı thing
could actuallyaslında last a long time
3
12160
5456
Ayrıca bu yapacağınız şeyin
uzun süre etkisi olacağını
00:29
and protectkorumak your brainbeyin
from differentfarklı conditionskoşullar
4
17640
2656
ve beyninizi depresyon, Alzhemir
00:32
like depressiondepresyon,
Alzheimer'sAlzheimer diseasehastalık or dementiademans.
5
20320
3936
ve bunama gibi hastalıklardan
koruyacağını söylesem?
00:36
Would you do it?
6
24280
1656
Yapar mıydınız?
00:37
Yes!
7
25960
1216
Evet!
00:39
I am talkingkonuşma about the powerfulgüçlü effectsetkileri
of physicalfiziksel activityaktivite.
8
27200
4496
Fiziksel aktivitenin
güçlü etkilerinden bahsediyorum.
00:43
SimplySadece movinghareketli your bodyvücut,
9
31720
2416
Vücudunuzu hareket ettirmek
00:46
has immediateacil, long-lastinguzun ömürlü
and protectivekoruyucu benefitsfaydaları for your brainbeyin.
10
34160
5240
anında beyniniz için uzun süreli
ve koruyucu faydalar barındırıyor.
Ayrıca bu etkiler
hayatınız boyunca sürebilir.
00:51
And that can last
for the restdinlenme of your life.
11
39960
2176
00:54
So what I want to do todaybugün
is tell you a storyÖykü
12
42160
2376
Bugün sizlere
nörobilim profesörü olarak
00:56
about how I used my deepderin
understandinganlayış of neurosciencenörobilim,
13
44560
4616
nörobilim bilgi ve deneyimlerimle
nasıl kendi üzerimde
01:01
as a professorprofesör of neurosciencenörobilim,
14
49200
1736
bir deney uyguladığımı
01:02
to essentiallyesasen do an experimentdeney on myselfkendim
15
50960
2816
ve bunun sonucunda spor yapmanın
01:05
in whichhangi I discoveredkeşfedilen
the scienceBilim underlyingtemel
16
53800
3016
neden beynimiz için
en etkili şey olduğuna dair
01:08
why exerciseegzersiz
is the mostçoğu transformativedönüştürücü thing
17
56840
3856
keşfettiğim bilimsel bulguları
01:12
that you can do for your brainbeyin todaybugün.
18
60720
2000
anlatmak istiyorum.
01:15
Now, as a neuroscientistsinirbilimci,
I know that our brainsbeyin,
19
63360
3696
Bir nörobilimci olarak
01:19
that is the thing in our headkafa right now,
20
67080
3056
beynimizin başımızın içindeki şey olduğunu
01:22
that is the mostçoğu complexkarmaşık structureyapı
knownbilinen to humankindinsanlık.
21
70160
5096
ve insanlar için bilinen
en karmaşık yapı olduğunu biliyorum.
01:27
But it's one thing
to talk about the brainbeyin,
22
75280
2656
Ancak beyin hakkında konuşmak farklı,
01:29
and it's anotherbir diğeri to see it.
23
77960
1440
onu görmek farklı.
01:31
So here is a realgerçek preservedkorunmuş humaninsan brainbeyin.
24
79880
2856
Bu gördüğünüz korunmuş gerçek bir beyin.
01:34
And it's going to illustrateörneklemek two keyanahtar areasalanlar
that we are going to talk about todaybugün.
25
82760
3856
Bugün konuşacağımız iki önemli
alanı örneklememize yardımcı olacak.
01:38
The first is the prefrontalprefrontal cortexkorteks,
right behindarkasında your foreheadalın,
26
86640
4256
İlki prefrontal korteks,
alnınızın hemen arkasında,
01:42
criticalkritik for things like decision-makingkarar verme,
focusodak, attentionDikkat and your personalitykişilik.
27
90920
5880
karar verme, odaklanma, dikkat
ve kişilik gibi kritik konuları yönetiyor.
01:49
The secondikinci keyanahtar areaalan is locatedbulunan
in the temporalgeçici lobeLOB, showngösterilen right here.
28
97360
4256
İkinci önemli alan ise
temporal lop, işte burada.
01:53
You have two temporalgeçici lobeslobu in your brainbeyin,
the right and the left,
29
101640
3136
Beyninizde iki temporal lop var,
sağda ve solda,
01:56
and deepderin in the temporalgeçici lobeLOB
is a keyanahtar structureyapı
30
104800
2616
temporal lopun derininde ise
01:59
criticalkritik for your abilitykabiliyet
31
107440
1696
hayatınızda olan bitenlere ilişkin
02:01
to formform and retaintutmak newyeni long-termuzun vadeli
memorieshatıralar for factsGerçekler and eventsolaylar.
32
109160
4456
uzun süreli anı yaratma ve saklama
yetisi için önemli olan bir yapı var.
02:05
And that structureyapı
is calleddenilen the hippocampusbeyindeki beyaz çıkıntı.
33
113640
3136
İşte bu yapıya hipokampüs diyoruz.
02:08
So I've always been fascinatedbüyülenmiş
with the hippocampusbeyindeki beyaz çıkıntı.
34
116800
3360
Hipokampüs her zaman çok ilgimi çekmiştir.
02:12
How could it be that an eventolay
that lastssürer just a momentan,
35
120640
4816
Neredeyse bir an süren bir olay
02:17
say, your first kissöpücük,
36
125480
2216
mesela ilk öpücüğünüz
02:19
or the momentan your first childçocuk was borndoğmuş,
37
127720
3456
veya ilk çocuğunuzun doğumu,
02:23
can formform a memorybellek
that has changeddeğişmiş your brainbeyin,
38
131200
3056
beyninizi değiştiren bir anı oluşturuyor
02:26
that lastssürer an entiretüm lifetimeömür?
39
134280
2336
ve bu anı hayatınız boyunca kalıyor.
02:28
That's what I want to understandanlama.
40
136640
2016
Bunu anlamak istiyorum.
02:30
I wanted to startbaşlama and recordkayıt
the activityaktivite of individualbireysel brainbeyin cellshücreler
41
138680
5096
Hipokampüs içindeki
tekli beyin hücrelerinin aktivitesini
02:35
in the hippocampusbeyindeki beyaz çıkıntı
42
143800
1616
yeni anılar oluşturulurken
02:37
as subjectskonular were formingşekillendirme newyeni memorieshatıralar.
43
145440
2176
kaydetmek istedim.
02:39
And essentiallyesasen try and decodekod çözme how
those briefkısa burstspatlamaları of electricalelektrik activityaktivite,
44
147640
5296
Bu kısa elektriksel aktiviteleri
deşifre etmeye çalışmak,
02:44
whichhangi is how neuronsnöronlar
communicateiletişim kurmak with eachher other,
45
152960
2936
yani nöronların birbirleriyle
nasıl iletişim kurduklarını,
02:47
how those briefkısa burstspatlamaları eitherya allowedizin us
to formform a newyeni memorybellek, or did not.
46
155920
4600
bu kısa elektrik dalgalarının
anı oluşturmada nasıl etkili olduklarını.
02:52
But a fewaz yearsyıl agoönce,
I did something very unusualolağandışı in scienceBilim.
47
160960
3336
Birkaç yıl önce bilimde alışılmadık
bir şey yaptım.
02:56
As a fulltam professorprofesör of neuralsinirsel scienceBilim,
48
164320
2136
Nörobilim profesörü olarak
02:58
I decidedkarar to completelytamamen switchşalter
my researchAraştırma programprogram.
49
166480
3800
araştırma programımı tamamen
değiştirmeye karar verdim
03:02
Because I encounteredkarşılaşılan something
that was so amazingşaşırtıcı,
50
170840
4296
çünkü pek çok hayatı
değiştirecek potansiyele sahip
03:07
with the potentialpotansiyel to changedeğişiklik so manyçok liveshayatları
51
175160
3056
harika bir şeyle karşılaşmıştım
ve bunu araştırmak zorundaydım.
03:10
that I had to studyders çalışma it.
52
178240
1256
03:11
I discoveredkeşfedilen and I experienceddeneyimli
the brain-changingbeyin değiştirme effectsetkileri of exerciseegzersiz.
53
179520
6816
Spor yapmanın beyni değiştiren etkilerini
keşfetmiş ve tecrübe etmiştim.
03:18
And I did it in a completelytamamen
inadvertentyanlışlıkla way.
54
186360
3176
Üstelik bunu tamamen
farkında olmadan yaptım.
03:21
I was actuallyaslında at the heightyükseklik
of all the memorybellek work that I was doing --
55
189560
3816
Yaptığım hafıza çalışmasının
en üst kademesindeydim,
03:25
dataveri was pouringdökme in,
56
193400
1616
veriler adeta akıyordu,
03:27
I was becomingolma knownbilinen in my fieldalan
for all of this memorybellek work.
57
195040
4536
tüm bu hafıza çalışması sayesinde
alanımda tanınır hâle geliyordum.
03:31
And it should have been going great.
It was, scientificallybilimsel.
58
199600
3600
Harika gitmesi gerekiyordu.
Bilimsel olarak gidiyordu da.
03:35
But when I stucksıkışmış my headkafa
out of my lablaboratuvar doorkapı,
59
203720
3936
Sonra başımı laboratuvarımdan
dışarı uzatınca
03:39
I noticedfark something.
60
207680
1240
bir şey fark ettim.
03:41
I had no socialsosyal life.
61
209920
1456
Hiç sosyal hayatım yoktu.
03:43
I spentharcanmış too much time
listeningdinleme to those brainbeyin cellshücreler
62
211400
2736
Karanlık bir odada tek başıma
o beyin hücrelerini dinleyerek
03:46
in a darkkaranlık roomoda, by myselfkendim.
63
214160
1576
çok vakit harcamıştım.
03:47
(LaughterKahkaha)
64
215760
1136
(Kahkahalar)
03:48
I didn't movehareket my bodyvücut at all.
65
216920
2616
Vücudumu hareket bile ettirmiyordum.
03:51
I had gainedkazanmış 25 poundspound.
66
219560
2736
11 kilo almıştım.
03:54
And actuallyaslında, it tookaldı me
manyçok yearsyıl to realizegerçekleştirmek it,
67
222320
2816
Bunun farkına varmak da
yıllar sürdü,
03:57
I was actuallyaslında miserablesefil.
68
225160
1456
acınası durumdaydım.
03:58
And I shouldn'tolmamalı be miserablesefil.
69
226640
1696
Ancak böyle olmamalıydım.
04:00
And I wentgitti on a river-raftingNehri rafting tripgezi --
by myselfkendim, because I had no socialsosyal life.
70
228360
4456
Hiç sosyal hayatım olmadığı için
tek başıma rafting gezisine gittim.
04:04
And I camegeldi back --
71
232840
1256
Sonra geri geldim ve--
04:06
(LaughterKahkaha)
72
234120
1016
(Kahkahalar)
04:07
thinkingdüşünme, "Oh, my God,
I was the weakesten zayıf personkişi on that tripgezi."
73
235160
3456
''Bu gezideki en güçsüz bendim.''
diye düşünmekten kendimi alamadım.
04:10
And I camegeldi back with a missionmisyon.
74
238640
1536
Kendime bir misyon edinmiştim.
04:12
I said, "I'm never going to feel
like the weakesten zayıf personkişi
75
240200
2656
Kendime dedim ki
''Bir daha asla rafting gezisindeki
04:14
on a river-raftingNehri rafting tripgezi again."
76
242880
1496
en güçsüz kişi olmayacağım.''
04:16
And that's what madeyapılmış me go to the gymspor salonu.
77
244400
1976
İşte bu spor salonuna gitmemi sağladı.
04:18
And I focusedodaklı my type-AA tipi personalitykişilik
78
246400
3496
Salondaki tüm spor sınıflarına katılarak
04:21
on going to all the exerciseegzersiz
classessınıflar at the gymspor salonu.
79
249920
2936
A tipi kişiliğime odaklandım.
04:24
I trieddenenmiş everything.
80
252880
1896
Her yolu denedim.
04:26
I wentgitti to kickboxkickbox,
dancedans, yogaYoga, stepadım classsınıf,
81
254800
3936
Kick boks, dans, yoga, step dersleri...
04:30
and at first it was really hardzor.
82
258760
2136
önceleri oldukça zordu.
04:32
But what I noticedfark is that after everyher
sweat-inducingter-inducing workoutegzersiz that I trieddenenmiş,
83
260920
4976
Denediğim her ter attıran
spor egzersizinden sonra fark ettim ki
04:37
I had this great moodruh hali boostalttan yukarıya ittirmek
and this great energyenerji boostalttan yukarıya ittirmek.
84
265920
3896
inanılmaz ruh hâli
ve enerji yükselmesi yaşıyorum.
04:41
And that's what kepttuttu me
going back to the gymspor salonu.
85
269840
2736
Bu yüzden de spor salonuna
gitmeye devam ettim.
04:44
Well, I startedbaşladı feelingduygu strongergüçlü.
86
272600
2576
Güçlendiğimi hissetmeye başladım.
04:47
I startedbaşladı feelingduygu better,
I even lostkayıp that 25 poundspound.
87
275200
3616
Daha iyi hissediyordum,
hatta o 11 kiloyu verdim.
04:50
And now, fast-forwardHızlı ileri sarma a yearyıl and a halfyarım
into this regulardüzenli exerciseegzersiz programprogram
88
278840
5000
Bu düzenli spor programıyla
1,5 yılı hızlı geçelim
04:56
and I noticedfark something that really
madeyapılmış me sitoturmak up and take noticeihbar.
89
284800
3216
ve gerçekten dikkatimi çeken
bir şey fark ettim.
05:00
I was sittingoturma at my deskbüro,
writingyazı a researchAraştırma granthibe,
90
288040
2976
Masamda oturmuş
bir araştırma burs talebi yazıyordum
05:03
and a thought wentgitti throughvasitasiyla my mindus
91
291040
2056
ve daha önce hiç aklıma gelmeyen
05:05
that had never gonegitmiş
throughvasitasiyla my mindus before.
92
293120
2656
bir düşünce geçti aklımdan.
05:07
And that thought was,
93
295800
1856
Şöyle düşündüm,
05:09
"GeeVay be, grant-writingHibe yazma is going well todaybugün."
94
297680
3296
''Vay canına, talep yazısı
gayet güzel gidiyor bugün.''
05:13
And all the scientistsBilim adamları --
95
301000
1296
Tüm bu bilim insanları--
05:14
(LaughterKahkaha)
96
302320
1016
(Kahkahalar)
05:15
yeah, all the scientistsBilim adamları
always laughgülmek when I say that,
97
303360
2576
Evet, bunu söylediğimde
tüm bilim insanları gülüyor
05:17
because grant-writingHibe yazma never goesgider well.
98
305960
2016
çünkü burs yazısı hiç yolunda gitmez.
05:20
It is so hardzor; you're always
pullingçeken your hairsaç out,
99
308000
2816
Çok zor bir şey, bir türlü
ne yapacağınızı bilemezsiniz,
05:22
tryingçalışıyor to come up with that
million-dollar-winningmilyon dolar kazanan ideaFikir.
100
310840
3256
milyon dolarlık fikir
oluşturmak için uğraşırsınız.
05:26
But I realizedgerçekleştirilen that
the grant-writingHibe yazma was going well,
101
314120
3256
Yine de burs yazısının yolunda
gittiğini fark ettim
05:29
because I was ableyapabilmek
to focusodak and maintainsürdürmek my attentionDikkat
102
317400
4336
çünkü dikkatimi daha önceye kıyasla
çok daha uzun süre
05:33
for longeruzun than I had before.
103
321760
2016
canlı tutabiliyordum.
05:35
And my long-termuzun vadeli memorybellek --
what I was studyingders çalışıyor in my ownkendi lablaboratuvar --
104
323800
4976
Kendi laboratuvarımda incelediğim
uzun süreli hafızam ise
05:40
seemedgibiydi to be better in me.
105
328800
1840
çok daha iyi görünüyordu.
05:43
And that's when I put it togetherbirlikte.
106
331560
2056
Böylece parçaları bir araya getirdim.
05:45
Maybe all that exerciseegzersiz
that I had includeddahil and addedkatma to my life
107
333640
5216
Belki de hayatıma dâhil ettiğim
tüm o spor antrenmanları
05:50
was changingdeğiştirme my brainbeyin.
108
338880
1216
beynimi değiştiriyordu.
05:52
Maybe I did an experimentdeney on myselfkendim
withoutolmadan even knowingbilme it.
109
340120
3016
Belki de farkında bile olmadan
kendim üzerinde bir deney yaptım.
05:55
So as a curiousMeraklı neuroscientistsinirbilimci,
110
343160
1616
Meraklı bir nörobilimci olarak
05:56
I wentgitti to the literatureEdebiyat to see
what I could find about what we knewbiliyordum
111
344800
3696
Spor yapmanın beyin üzerindeki
faydalarına ilişkin
06:00
about the effectsetkileri
of exerciseegzersiz on the brainbeyin.
112
348520
2096
literatürde neler olduğunu araştırdım.
06:02
And what I foundbulunan was an excitingheyecan verici
and a growingbüyüyen literatureEdebiyat
113
350640
4136
Kendimde fark ettiğim her şeyi gösteren
06:06
that was essentiallyesasen showinggösterme everything
that I noticedfark in myselfkendim.
114
354800
4176
heyecan verici ve büyüyen
bir literatür olduğunu gördüm.
06:11
Better moodruh hali, better energyenerji,
better memorybellek, better attentionDikkat.
115
359000
3960
Daha iyi ruh hâli, enerji,
hafıza ve dikkat.
06:15
And the more I learnedbilgili,
116
363600
2176
Daha çok şey öğrendikçe
06:17
the more I realizedgerçekleştirilen
how powerfulgüçlü exerciseegzersiz was.
117
365800
3376
sporun ne kadar güçlü olduğunu fark ettim.
06:21
WhichHangi eventuallysonunda
led me to the bigbüyük decisionkarar
118
369200
3176
Bu da araştırma odağımı
tamamen değiştirmek üzere
06:24
to completelytamamen shiftvardiya my researchAraştırma focusodak.
119
372400
3736
büyük bir karar vermeme yol açtı.
06:28
And so now, after severalbirkaç yearsyıl
of really focusingodaklanma on this questionsoru,
120
376160
4896
Birkaç yıl boyunca
bu soru üzerinde odaklandıktan sonra
06:33
I've come to the followingtakip etme conclusionSonuç:
121
381080
2896
şu sonuca vardım:
06:36
that exerciseegzersiz is
the mostçoğu transformativedönüştürücü thing
122
384000
3496
sayacağım üç sebepten ötürü
06:39
that you can do for your brainbeyin todaybugün
123
387520
2256
spor yapmak beyniniz için
06:41
for the followingtakip etme threeüç reasonsnedenleri.
124
389800
2096
yapabileceğiniz en etkili şey.
06:43
NumberNumarası one: it has
immediateacil effectsetkileri on your brainbeyin.
125
391920
3776
Bir: Beyninize anında etki ediyor.
06:47
A singletek workoutegzersiz that you do
126
395720
2016
Tek bir spor antrenmanı
06:49
will immediatelyhemen increaseartırmak
levelsseviyeleri of neurotransmittersnörotransmitter
127
397760
3616
dopamin, seratonin ve noradrenaline gibi
06:53
like dopaminedopamin, serotoninserotonin
and noradrenalinenoradrenalin.
128
401400
3536
nörotransmiterlerin düzeyini
anında yükseltiyor.
06:56
That is going to increaseartırmak your moodruh hali
right after that workoutegzersiz,
129
404960
3256
Bu da antrenman sonrası
moralinizi arttırıyor,
07:00
exactlykesinlikle what I was feelingduygu.
130
408240
1576
ben de aynen böyle hissediyordum.
07:01
My lablaboratuvar showedgösterdi, that a singletek workoutegzersiz
131
409840
2456
Çalışmalarım tek bir antrenmanın
07:04
can improveiyileştirmek your abilitykabiliyet
to shiftvardiya and focusodak attentionDikkat,
132
412320
3576
dikkati toplarlama ve odaklanma
yeteneğini ilerlettiğini
07:07
and that focusodak improvementgelişme iyilesme duzelme ilerleme
will last for at leasten az two hourssaatler.
133
415920
3936
ve bu odaklanmanın en az 2 saat
süreceğini gösterdi.
07:11
And finallyen sonunda, studiesçalışmalar have showngösterilen
134
419880
1616
Son olarak da çalışmalara göre,
07:13
that a singletek workoutegzersiz
will improveiyileştirmek your reactionreaksiyon timeszamanlar
135
421520
3376
tek bir antrenman
reaksiyon sürenizi arttırıyor,
07:16
whichhangi basicallytemel olarak meansanlamına geliyor
136
424920
1256
bu da demek oluyor ki
07:18
that you are going to be fasterDaha hızlı
at catchingbulaşıcı that cupFincan of StarbucksStarbucks
137
426200
3336
tezgahtan düşen o Starbucks bardağını
07:21
that fallsdüşme off the countersayaç,
138
429560
1736
çok daha hızlı yakalıyorsunuz,
07:23
whichhangi is very, very importantönemli.
139
431320
1736
ki bu da çok, çok önemli bir şey.
07:25
(LaughterKahkaha)
140
433080
1016
(Kahkahalar)
07:26
But these immediateacil effectsetkileri are transientgeçici,
they help you right after.
141
434120
3920
Ancak bu hızlı etkiler geçici,
spor sonrasına yardım ediyorlar.
07:30
What you have to do is do what I did,
142
438720
1816
Benim yaptığımı yapmanız gerek,
07:32
that is changedeğişiklik your exerciseegzersiz regimerejim,
increaseartırmak your cardiorespiratorysolunum functionfonksiyon,
143
440560
4016
uzun süreli etkiler için
spor düzeninizi değiştirip
07:36
to get the long-lastinguzun ömürlü effectsetkileri.
144
444600
2336
kardiyorespiratuvar
fonksiyonunuzu arttırın.
07:38
And these effectsetkileri are long-lastinguzun ömürlü
145
446960
2256
Bu etkilerin uzun süreli olmasının nedeni,
07:41
because exerciseegzersiz actuallyaslında
changesdeğişiklikler the brain'sbeyni anatomyanatomi,
146
449240
4416
sporun aslında beynin
anatomisini, fizyolojisini
07:45
physiologyfizyoloji and functionfonksiyon.
147
453680
2000
ve fonksiyonunu değiştirmesi.
07:48
Let's startbaşlama with my favoritesevdiğim
brainbeyin areaalan, the hippocampusbeyindeki beyaz çıkıntı.
148
456360
3240
Beynin en sevdiğim bölümü olan
hipokampüs ile başlayalım.
07:52
The hippocampusbeyindeki beyaz çıkıntı --
149
460360
1376
Hipokampüs
07:53
or exerciseegzersiz actuallyaslında
producesüretir brandmarka newyeni brainbeyin cellshücreler,
150
461760
4456
veya spor aslında
yeni beyin hücreleri üretiyor,
07:58
newyeni brainbeyin cellshücreler in the hippocampusbeyindeki beyaz çıkıntı,
that actuallyaslında increaseartırmak its volumehacim,
151
466240
4656
hipokampüsteki bu yeni beyin hücreleri
hacmi de arttırıyor
08:02
as well as improveiyileştirmek
your long-termuzun vadeli memorybellek, OK?
152
470920
4336
ve uzun süreli hafızayı ilerletiyor.
08:07
And that includingdahil olmak üzere in you and me.
153
475280
2440
Bu sizi de beni de kapsıyor.
08:10
NumberNumarası two: the mostçoğu commonortak findingbulgu
in neurosciencenörobilim studiesçalışmalar,
154
478400
3616
İki: Nörobilim çalışmalarında
uzun süreli sporun
08:14
looking at effectsetkileri of long-termuzun vadeli exerciseegzersiz,
155
482040
2616
etkilerini inceleyen en yaygın bulgu
08:16
is improvedgelişmiş attentionDikkat functionfonksiyon
dependentbağımlı or your prefrontalprefrontal cortexkorteks.
156
484680
4376
prefrontal korteksinize bağlı olan
ilerlemiş dikkat fonksiyonu.
08:21
You not only get
better focusodak and attentionDikkat,
157
489080
2456
Daha iyi odak ve dikkat
sahibi olmakla birlikte
08:23
but the volumehacim of the hippocampusbeyindeki beyaz çıkıntı
increasesartışlar as well.
158
491560
3576
hipokampüsün hacmini de
arttırmış oluyorsunuz.
08:27
And finallyen sonunda, you not only get
immediateacil effectsetkileri of moodruh hali with exerciseegzersiz
159
495160
4976
Son olarak, sporla sadece
ruh hâlinde anında etkili sonuçlar değil,
uzun süreli sonuçlar da alıyorsunuz.
08:32
but those last for a long time.
160
500160
1656
08:33
So you get long-lastinguzun ömürlü increasesartışlar
in those good moodruh hali neurotransmittersnörotransmitter.
161
501840
5360
Yani iyi ruh hâli nörotransmiterlerinizi
uzun süreli arttırmış da oluyorsunuz.
08:39
But really, the mostçoğu transformativedönüştürücü thing
that exerciseegzersiz will do
162
507920
4576
Yine de sporun yapacağı en etkili şey
08:44
is its protectivekoruyucu effectsetkileri on your brainbeyin.
163
512520
3176
beyninizi koruyucu şekilde etkilemesi.
08:47
Here you can think
about the brainbeyin like a musclekas.
164
515720
2856
Beyni bir kas olarak düşünebilirsiniz.
08:50
The more you're workingçalışma out,
165
518600
1656
Ne kadar spor yaparsanız
08:52
the biggerDaha büyük and strongergüçlü your hippocampusbeyindeki beyaz çıkıntı
and prefrontalprefrontal cortexkorteks getsalır.
166
520280
4840
hipokampüs ve prefrontal korteksiniz
o kadar büyük ve güçlü olacaktır.
08:57
Why is that importantönemli?
167
525640
1296
Bu neden mi önemli?
08:58
Because the prefrontalprefrontal cortexkorteks
and the hippocampusbeyindeki beyaz çıkıntı
168
526960
2776
Çünkü prefrontal korteks ve hipokampüs
09:01
are the two areasalanlar that are mostçoğu
susceptibleduyarlı to neurodegenerativenörodejeneratif diseaseshastalıklar
169
529760
5776
nörodejeneratif hastalıklara
ve yaşla ilişkili bilişsel zayıflamaya
09:07
and normalnormal cognitivebilişsel declinedüşüş in agingyaşlanma.
170
535560
2920
karşı en savunmasız iki bölge.
09:10
So with increasedartmış exerciseegzersiz
over your lifetimeömür,
171
538960
3176
Hayatınız boyunca spor yaparak
09:14
you're not going to cureÇare
dementiademans or Alzheimer'sAlzheimer diseasehastalık,
172
542160
3136
bunamayı veya Alzheimer'ı
tedavi etmeyeceksiniz
09:17
but what you're going to do
is you're going to createyaratmak
173
545320
2496
ama çok güçlü
ve çok büyük bir hipokampüs
09:19
the strongestEn güçlü, biggesten büyük hippocampusbeyindeki beyaz çıkıntı
and prefrontalprefrontal cortexkorteks
174
547840
2656
ve prefrontal korteks
yaratmış olacaksınız,
09:22
so it takes longeruzun for these diseaseshastalıklar
to actuallyaslında have an effectEfekt.
175
550520
4440
böylece bu hastalıkların etki göstermesi
çok daha fazla zaman alacak.
09:27
You can think of exerciseegzersiz, thereforebu nedenle,
176
555560
2776
Yani sporu beyniniz için
09:30
as a superchargedsupercharged 401K for your brainbeyin, OK?
177
558360
5416
harika bir emeklilik fonu
yatırımı olarak düşünebilirsiniz.
09:35
And it's even better, because it's freeücretsiz.
178
563800
2880
Hatta daha da iyi çünkü ücretsiz.
09:39
So this is the pointpuan in the talk
where everybodyherkes saysdiyor,
179
567880
2896
Şimdi herkesin o malum soruyu
sorduğu kısma geldik,
09:42
"That soundssesleri so interestingilginç, WendyWendy,
180
570800
2136
''Bu gerçekten çok ilginç, Wendy,
09:44
but I really will only
want to know one thing.
181
572960
2536
ama ben tek bir şeyi bilmek istiyorum.
09:47
And that is, just tell me
the minimumasgari amounttutar of exerciseegzersiz
182
575520
3896
Lütfen bana tüm bu değişikliklerden
faydalanmak için en az ne kadar
09:51
I need to get all these changesdeğişiklikler."
183
579440
1856
spor yapmam gerektiğini söyle.''
09:53
(LaughterKahkaha)
184
581320
1016
(Kahkahalar)
09:54
And so I'm going to tell you
the answerCevap to that questionsoru.
185
582360
2816
Bu sorunun cevabını size söyleyeceğim.
09:57
First, good newshaber: you don't have to becomeolmak
a triathletetriatlet to get these effectsetkileri.
186
585200
4296
Öncelikle, haberler iyi.
Triatlon sporcusu olmanıza gerek yok.
10:01
The rulekural of thumbbaşparmak is you want to get
threeüç to fourdört timeszamanlar a weekhafta exerciseegzersiz
187
589520
4536
Ana kural şu, haftada üç veya dört kez
10:06
minimumasgari 30 minutesdakika an exerciseegzersiz sessionoturum, toplantı, celse,
188
594080
3416
en az 30 dk spor yapmalısınız
10:09
and you want to get aerobicaerobik exerciseegzersiz in.
189
597520
2656
ve aerobik sporunuzun bir parçası olmalı.
10:12
That is, get your heartkalp rateoran up.
190
600200
1976
Kalp atışınızı arttırmak için gerekli.
10:14
And the good newshaber is,
you don't have to go to the gymspor salonu
191
602200
2496
Ayrıca bir spor salonuna gidip
o kadar para vererek
10:16
to get a very expensivepahalı gymspor salonu membershipÜyelik.
192
604720
2016
üyelik satın almak zorunda değilsiniz.
10:18
AddEkle an extraekstra walkyürümek around the blockblok
in your powergüç walkyürümek.
193
606760
3696
Mahallenizde yaptığınız
tempolu yürüyüşe ekstra ekleyin.
10:22
You see stairsmerdiven -- take stairsmerdiven.
194
610480
2456
Merdiven mi gördünüz, çıkın.
10:24
And power-vacuuminggüç vakumlama can be as good
as the aerobicsaerobik classsınıf
195
612960
4096
Elektrikli süpürge kullanmak bile
spor salonunda
10:29
that you were going to take at the gymspor salonu.
196
617080
1880
aerobik yapmak kadar iyi olabilir.
10:31
So I've gonegitmiş from memorybellek pioneeröncü
197
619800
4056
Hafıza öncüsüyken
10:35
to exerciseegzersiz explorerExplorer.
198
623880
1776
spor keşifçisine dönüştüm.
10:37
From going into the innermosten içteki
workingskazı of the brainbeyin,
199
625680
3816
Beynin en derin işleyişinden
10:41
to tryingçalışıyor to understandanlama how exerciseegzersiz
can improveiyileştirmek our brainbeyin functionfonksiyon,
200
629520
4216
sporun beyin fonksiyonunu
nasıl ilerlettiğine kadar
10:45
and my goalhedef in my lablaboratuvar right now
201
633760
2816
ve laboratuvarımda amacım,
10:48
is to go beyondötesinde that rulekural of thumbbaşparmak
that I just gaveverdi you --
202
636600
3136
size şimdi söylediğim
ana kuralın da ötesine gitmek.
10:51
threeüç to fourdört timeszamanlar a weekhafta, 30 minutesdakika.
203
639760
1896
Haftada 3-4 kez, 30 dakika.
10:53
I want to understandanlama
the optimumOptimum exerciseegzersiz prescriptionreçete
204
641680
5216
Herkesin kendisine, yaşına,
spor düzeyine, genetik altyapısına göre
10:58
for you, at your ageyaş,
at your fitnessFitness levelseviye,
205
646920
3976
en uygun olan spor reçetesinin
11:02
for your geneticgenetik backgroundarka fon,
206
650920
1896
ne olduğunu anlamak istiyorum,
11:04
to maximizeen üst düzeye çıkarmak the effectsetkileri of exerciseegzersiz todaybugün
207
652840
3776
böylece sporun etkilerini
en yükseğe çıkarabilir
11:08
and alsoAyrıca to improveiyileştirmek your brainbeyin
and protectkorumak your brainbeyin the besten iyi
208
656640
5296
ve hayatınızın geri kalanı boyunca
beyninizi geliştirebilir
11:13
for the restdinlenme of your life.
209
661960
1776
ve koruyabiliriz.
11:15
But it's one thing to talk about exerciseegzersiz,
and it's anotherbir diğeri to do it.
210
663760
4056
Tabii sporu konuşmak kolay,
yapması zor.
11:19
So I'm going to invokeçağırmak my powergüç
as a certifiedSertifikalı exerciseegzersiz instructoreğitmen,
211
667840
3736
O yüzden lisanslı spor antrenörü olarak
gücümü kullanacağım
11:23
to asksormak you all to standdurmak up.
212
671600
1576
ve ayağa kalkmanızı isteyeceğim.
11:25
(LaughterKahkaha)
213
673200
1856
(Kahkahalar)
11:27
We're going to do
just one minutedakika of exerciseegzersiz.
214
675080
2256
Sadece bir dakikalığına spor yapacağız.
11:29
It's call-and-responseArama ve yanıt,
just do what I do, say what I say,
215
677360
3496
Tekrar etme egzersizi,
yaptığımı yapın, söylediğimi söyleyin
11:32
and make sure you don't punchyumruk
your neighborkomşu, OK?
216
680880
3136
ve yanınızdakini yumruklamamaya
özen gösterin, olur mu?
11:36
MusicMüzik!
217
684040
1216
Müzik!
11:37
(Upbeatİyimser musicmüzik)
218
685280
1616
(Tempolu müzik)
11:38
FiveBeş, sixaltı, sevenYedi, eightsekiz,
it's right, left, right, left.
219
686920
4496
Beş, altı, yedi, sekiz,
sağ, sol, sağ, sol.
11:43
And I say, I am stronggüçlü now.
220
691440
4696
Ve şöyle diyoruz, artık güçlüyüm.
11:48
Let's hearduymak you.
221
696160
1216
Sizi duyayım.
11:49
AudienceSeyirci: I am stronggüçlü now.
222
697400
3016
İzleyiciler: Artık güçlüyüm.
11:52
WendyWendy SuzukiSuzuki: LadiesBayanlar,
I am WonderMerak ediyorum Woman-strongKadın güçlü.
223
700440
3656
Wendy Suzuki: Hanımlar,
Harika Kadın kadar güçlüyüm.
11:56
Let's hearduymak you!
224
704120
1216
Sizi duyayım!
11:57
AudienceSeyirci: I am WonderMerak ediyorum Woman-strongKadın güçlü.
225
705360
2896
İzleyiciler: Harika Kadın kadar güçlüyüm.
12:00
WSWS: NewYeni movehareket -- uppercutaparkat, right and left.
226
708280
2616
WS: Yeni hareket -- aparkat, sağ ve sol.
12:02
I am inspiredyaratıcı now. You say it!
227
710920
3896
Artık ilham doluyum. Söyleyin!
12:06
AudienceSeyirci: I am inspiredyaratıcı now.
228
714840
3336
İzleyiciler: Artık ilham doluyum.
12:10
WSWS: Last movehareket -- pullÇek it down,
right and left, right and left.
229
718200
3896
WS: Son hareket -- aşağı çekiş,
sağ ve sol, sağ ve sol.
12:14
I say, I am on fireateş now! You say it.
230
722120
4776
Şöyle diyoruz,
artık harikayım! Söyleyin.
12:18
AudienceSeyirci: I am on fireateş now.
231
726920
3296
İzleyiciler: Artık harikayım.
12:22
WSWS: And donetamam! OK, good job!
232
730240
2496
WS: Ve bitti. İyi iş çıkardınız!
12:24
(ApplauseAlkış)
233
732760
5216
(Alkışlar)
12:30
Thank you.
234
738000
1616
Teşekkür ederim.
12:31
I want to leaveayrılmak you with one last thought.
235
739640
2776
Son bir şey eklemek istiyorum.
12:34
And that is, bringinggetiren
exerciseegzersiz in your life
236
742440
3456
Hayatınıza sporu dâhil etmek
12:37
will not only give you
a happierdaha mutlu, more protectivekoruyucu life todaybugün,
237
745920
4976
sadece daha mutlu ve koruyucu
bir hayat sürmenize değil,
12:42
but it will protectkorumak your brainbeyin
from incurabletedavi edilemez diseaseshastalıklar.
238
750920
4576
beyninizin tedavisi olmayan hastalıklardan
korunmasına da yardım edecek.
12:47
And in this way it will changedeğişiklik
the trajectoryYörünge of your life
239
755520
5136
Bu sayede hayatınızın aldığı yön
12:52
for the better.
240
760680
1216
çok daha iyi olacak.
12:53
Thank you very much.
241
761920
1216
Çok teşekkür ederim.
12:55
(ApplauseAlkış)
242
763160
3256
(Alkışlar)
12:58
Thank you.
243
766440
1216
Teşekkürler.
12:59
(ApplauseAlkış)
244
767680
2200
(Alkışlar)
Translated by Cihan Ekmekçi
Reviewed by Figen Ergürbüz

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Wendy Suzuki - Neuroscientist, author
Wendy Suzuki is researching the science behind the extraordinary, life-changing effects that physical activity can have on the most important organ in your body: your brain.

Why you should listen

Dr. Wendy A. Suzuki is a Professor of Neural Science and Psychology in the Center for Neural Science at New York University, an author, storyteller and fitness instructor. She received her undergraduate degree in physiology and human anatomy at the University of California, Berkeley in 1987 studying with Prof. Marion C. Diamond, a leader in the field of brain plasticity. She went on to earn her PhDin Neuroscience from U.C. San Diego in 1993 and completed a post-doctoral fellowship at the National Institutes of Health before accepting her faculty position at New York University in 1998.

Suzuki's major research interest continues to be brain plasticity. She is best known for her extensive work studying areas in the brain critical for our ability to form and retain new long-term memories. More recently, her work has focused on understanding how aerobic exercise can be used to improve learning, memory and higher cognitive abilities in humans. She is passionate about teaching, about exercise (intenSati) and about supporting and mentoring up and coming scientists.

More profile about the speaker
Wendy Suzuki | Speaker | TED.com