ABOUT THE SPEAKER
Alex Honnold - Rock climber
Alex Honnold is a professional rock climber whose audacious free-solo ascents of America's biggest cliffs have made him one of the world's most recognized climbers.

Why you should listen

A gifted but hard-working athlete, Honnold is known as much for his humble, self-effacing attitude as he is for the dizzyingly tall cliffs he has climbed without a rope to protect him if he falls. Honnold has been profiled by 60 Minutes and the New York Times, featured on the cover of National Geographic, appeared in international television commercials and starred in numerous adventure films, including the Emmy-nominated Alone on the Wall. He is the subject of the documentary feature Free Solo, which was released by National Geographic Documentary Films.

Honnold is the founder of the Honnold Foundation, a nonprofit that promotes solar energy access worldwide. To this day, he maintains his simple "dirtbag-climber" existence, living out of his van, donating a significant portion of his income to the Honnold Foundation and traveling the world in search of the next great vertical adventure.

More profile about the speaker
Alex Honnold | Speaker | TED.com
TED2018

Alex Honnold: How I climbed a 3,000-foot vertical cliff -- without ropes

Alex Honnold: Hoe ik een verticale wand van 1.000 meter hoogte beklom -- zonder touw

Filmed:
8,433,060 views

Stel je jezelf voor in het midden van een levensgevaarlijke verticale rotswand van 1.000 meter hoogte -- zonder een touw om je op te vangen als je valt. Voor professioneel rotsklimmer Alex Honnold was die duizelingwekkende situatie het hoogtepunt van een droom die hij al 10 jaar koesterde. Hij vertelt het ijzingwekkende verhaal van zijn beklimming van El Capitan in Yosemite (VS), een van de gevaarlijkste soloklimmen die er zijn.
- Rock climber
Alex Honnold is a professional rock climber whose audacious free-solo ascents of America's biggest cliffs have made him one of the world's most recognized climbers. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Hallo.
00:13
HelloHallo. I'd like to showtonen you guys
30 secondsseconden of the bestbeste day of my life.
0
1520
3840
Ik wil jullie graag de mooiste 30 seconden
uit mijn leven laten zien.
00:50
(ApplauseApplaus)
1
38240
5000
(Applaus)
00:56
So that was ElEl CapitanCapitan
in California'sCalifornia's YosemiteYosemite NationalNationale ParkPark,
2
44720
3696
Dat was dus El Capitan in
Yosemite National Park in Californië
en misschien zag je het niet,
01:00
and in casegeval you couldn'tkon het niet tell,
3
48440
1536
01:02
I was climbingbeklimming by myselfmezelf withoutzonder a ropetouw,
4
50000
2016
maar ik klom alleen en zonder touw,
een klimstijl die soloklimmen
wordt genoemd.
01:04
a stylestijl of a climbingbeklimming
knownbekend as freegratis soloingsolo.
5
52040
2656
Naar dat hoogtepunt
had ik bijna tien jaar uitgekeken.
01:06
That was the culminationhoogtepunt
of a nearlybijna decade-longdecennium-lange dreamdroom,
6
54720
2616
In het filmpje hang ik
750 meter boven de grond.
01:09
and in the videovideo- I'm over
2,500 feetvoeten off the groundgrond.
7
57360
2616
Eng? Ja, dat is het inderdaad.
01:12
SeemsLijkt scaryeng? Yeah, it is,
8
60000
2536
Daarom heb ik zo lang over El Cap gedroomd
voor ik hem uiteindelijk beklom.
01:14
whichwelke is why I spentdoorgebracht so manyveel yearsjaar
dreamingdromen about soloingsolo ElEl CapCap
9
62560
3016
01:17
and not actuallywerkelijk doing it.
10
65600
1256
Toch leek het op die dag
helemaal niet eng.
01:18
But on the day that that videovideo- was takeningenomen,
11
66880
2136
01:21
it didn't feel scaryeng at all.
12
69040
1576
Het voelde net zo makkelijk
als een boswandeling,
01:22
It feltvoelde as comfortablecomfortabel and naturalnatuurlijk
as a walklopen in the parkpark,
13
70640
2736
wat de meeste mensen
die dag in Yosemite deden.
01:25
whichwelke is what mostmeest folksmensen
were doing in YosemiteYosemite that day.
14
73400
2976
Ik vertel je waarom ik me
zo op mijn gemak voelde
01:28
TodayVandaag I'd like to talk about
how I was ablein staat to feel so comfortablecomfortabel
15
76400
3136
en hoe ik mijn angst overwon.
01:31
and how I overcameoverwon my fearangst.
16
79560
1336
Ik vertel in het kort hoe ik klimmer werd
01:32
I'll startbegin with a very briefkort versionversie
of how I becamewerd a climberklimmer,
17
80920
2976
en vertel dan over mijn
twee opmerkelijkste soloklimmen.
01:35
and then tell the storyverhaal
of my two mostmeest significantsignificant freegratis solossolo 's.
18
83920
2936
Die waren beide succesvol,
daarom ben ik hier.
01:38
They were bothbeide successfulgeslaagd,
whichwelke is why I'm here.
19
86880
2336
(Gelach)
01:41
(LaughterGelach)
20
89240
2216
01:43
But the first feltvoelde largelygrotendeels unsatisfyingonbevredigende,
21
91480
3496
Toch gaf de eerste weinig voldoening,
terwijl de tweede, El Cap, met voorsprong
de beste dag van mijn leven was.
01:47
whereasterwijl the secondtweede, ElEl CapCap, was by farver
the mostmeest fulfillingvervullen day of my life.
22
95000
3600
Aan de hand van deze twee klimmen
zie je hoe ik omga met angst.
01:51
ThroughDoor middel van these two climbsbeklimmingen,
you'llje zult see my processwerkwijze for managingbeheren fearangst.
23
99560
3416
Ik begon met indoor klimmen
toen ik tien jaar oud was.
01:55
So I startedbegonnen climbingbeklimming in a gymsportschool
when I was around 10 yearsjaar oldoud,
24
103000
2936
Dat betekent dat mijn leven
al meer dan 20 jaar om klimmen draait.
01:57
whichwelke meansmiddelen that my life
has been centeredgecentreerd on climbingbeklimming
25
105960
2536
02:00
for more than 20 yearsjaar.
26
108520
1216
Na bijna tien jaar indoor klimmen,
02:01
After nearlybijna a decadedecennium
of climbingbeklimming mostlymeestal indoorsbinnenshuis,
27
109760
2336
stapte ik over op outdoor klimmen
en ging ik steeds meer soloklimmen.
02:04
I madegemaakt the transitionovergang to the outdoorsbuitenshuis
and graduallygeleidelijk startedbegonnen freegratis soloingsolo.
28
112120
3456
Ik werd steeds handiger
02:07
I builtgebouwd up my comfortcomfort over time
29
115600
1536
en bedwong steeds grotere
en uitdagendere wanden.
02:09
and slowlylangzaam tooknam on
biggergroter and more challenginguitdagend wallswanden.
30
117160
2496
Veel soloklimmers gingen me voor,
02:11
And there have been
manyveel freegratis soloistssolisten before me,
31
119680
2336
dus ik kon veel inspiratie opdoen.
02:14
so I had plentyovervloed of
inspirationinspiratie to drawtrek from.
32
122040
2096
Tegen 2008 had ik het gros van hun solo's
in Yosemite zelf ook geklommen
02:16
But by 2008, I'd repeatedherhaald
mostmeest of theirhun previousvoorgaand solossolo 's in YosemiteYosemite
33
124160
3136
en begon ik te denken aan iets nieuws.
02:19
and was startingbeginnend to imaginestel je voor
breakingbreken into newnieuwe terrainterrein.
34
127320
2536
De meest logische keuze was Half Dome,
02:21
The obviousduidelijk first choicekeuze was HalfDe helft DomeKoepel,
35
129880
1896
een iconische wand van 600 meter hoog
die oprijst aan de oostkant van het dal.
02:23
an iconiciconische 2,000-foot-voet wallmuur
the lordsLords over the eastoosten- endeinde of the valleyvallei.
36
131800
3216
Het probleem, maar ook de uitdaging,
was dat hij te hoog was.
02:27
The problemprobleem, thoughhoewel alsoook the allureallure,
37
135040
2216
02:29
was that it was too biggroot.
38
137280
1416
Ik wist niet echt hoe ik me
daarop kon voorbereiden,
02:30
I didn't really know how to preparebereiden
for a potentialpotentieel freegratis solosolo.
39
138720
2936
dus besloot ik die fase over te slaan
02:33
So I decidedbeslist to skipoverspringen the preparationsvoorbereidingen
40
141680
1816
en gewoon naar boven te gaan
voor wat avontuur.
02:35
and just go up there
and have an adventureavontuur.
41
143520
2616
Ik dacht: ik zie wel,
02:38
I figuredbedacht I would risestijgen to the occasiongelegenheid,
42
146160
1896
maar dat was natuurlijk
niet de beste strategie.
02:40
whichwelke, unsurprisinglyzoals te verwachten,
was not the bestbeste strategystrategie.
43
148080
2400
(Gelach)
Ik had hem immers twee dagen eerder
aangelijnd gedaan met een vriend,
02:43
I did at leastminst climbbeklimmen the routeroute
ropedroped up with a friendvriend two daysdagen before
44
151880
3256
02:47
just to make sure
that I knewwist roughlyongeveer where to go
45
155160
2336
om de route globaal te kennen
en om te weten of ik het fysiek aankon.
02:49
and that I could physicallyfysiek do it.
46
157520
1656
02:51
But when I camekwam back
by myselfmezelf two daysdagen laterlater,
47
159200
2176
Toen ik twee dagen later alleen terugging,
besloot ik dat ik het anders wou doen.
02:53
I decidedbeslist that I didn't
want to go that way.
48
161400
2096
Ik kende een variant van 100 meter
02:55
I knewwist that there was a 300-foot-voet variationvariatie
49
163520
2016
die een van de moeilijkste delen
van de klim omzeilde.
02:57
that circledomcirkeld around
one of the hardesthardste partsonderdelen of the climbbeklimmen.
50
165560
2736
Ik bedacht opeens dat ik
die variant wou doen,
03:00
I suddenlyplotseling decidedbeslist to skipoverspringen the hardhard partdeel
and take the variationvariatie,
51
168320
3016
hoewel ik hem nog nooit had gedaan,
03:03
even thoughhoewel I'd never climbedbeklommen it before,
52
171360
1936
maar ik ging gelijk
aan mezelf te twijfelen.
03:05
but I immediatelyper direct beganbegon to doubttwijfel myselfmezelf.
53
173320
1936
Stel je voor dat je in het cruciale deel
van de 300 meter hoge wand zit
03:07
ImagineStel je voor beingwezen by yourselfjezelf
in the deaddood centercentrum of a 2,000-foot-voet facegezicht,
54
175280
3376
en denkt dat je verdwaald bent.
03:10
wonderingafvragen if you're lostde weg kwijt.
55
178680
1240
(Gelach)
03:12
(LaughterGelach)
56
180600
1216
Gelukkig ging ik ongeveer de goede kant op
03:13
ThankfullyGelukkig, it was
prettymooi much the right way
57
181840
2296
en kwam ik weer terug bij de route.
03:16
and I circledomcirkeld back to the routeroute.
58
184160
1976
Ik kneep hem wel een beetje,
ik kneep hem behoorlijk,
03:18
I was slightlylicht rattledrammelde,
I was prettymooi rattledrammelde,
59
186160
2536
03:20
but I triedbeproefd not to let it
botherde moeite me too much
60
188720
2816
maar ik probeerde het te negeren,
want het zwaarste stuk
moest nog komen, bij de top.
03:23
because I knewwist that all the hardesthardste
climbingbeklimming was up at the toptop.
61
191560
2976
Ik moest m'n hoofd erbij houden.
03:26
I needednodig to stayverblijf composedsamengesteld.
62
194560
1416
Het was een mooie septemberochtend
en toen ik hoger kwam,
03:28
It was a beautifulmooi SeptemberSeptember morningochtend-,
and as I climbedbeklommen higherhoger,
63
196000
2936
kon ik toeristen op de top
horen praten en lachen.
03:30
I could hearhoren the soundsklanken of touriststoeristen
chattingchatten and laughinglachend on the summittop.
64
198960
3416
Ze hadden het normale pad
naar de top genomen,
03:34
They'dZij zouden all hikedgewandeld up
the normalnormaal trailspoor on the back,
65
202400
2336
dat ik wilde gebruiken voor de afdaling.
03:36
whichwelke I was planningplanning on usinggebruik makend van
for my descentafkomst.
66
204760
2136
Tussen mij en de top zat nog wel
een glad stuk graniet.
03:38
But betweentussen me and the summittop
layleggen a blankblanco slabSlab of granitegraniet.
67
206920
2736
Er waren geen scheuren
of randen om te pakken,
03:41
There were no cracksbarsten
or edgesranden to holdhouden on to,
68
209680
2096
alleen maar oneffenheden
op een haast verticale wand.
03:43
just smallklein ripplesrimpelingen of texturestructuur
up a slightlylicht lessminder than verticalverticaal wallmuur.
69
211800
3216
Ik moest vertrouwen op de wrijving
tussen mijn klimschoenen
03:47
I had to trustvertrouwen my life to the frictionwrijving
betweentussen my climbingbeklimming shoesschoenen
70
215040
3016
en het gladde graniet.
03:50
and the smoothglad granitegraniet.
71
218080
1296
Ik klom omzichtig balancerend naar boven,
03:51
I carefullyvoorzichtig balancedevenwichtige my way upwardnaar boven,
72
219400
1696
mijn gewicht verplaatsend
tussen de oneffenheden.
03:53
shiftingverplaatsing my weightgewicht back and forthvoort
betweentussen the smallklein smearsuitstrijkjes.
73
221120
2776
Toen bereikte ik een voetsteun
die ik niet vertrouwde.
03:55
But then I reachedbereikte a footholdVoet
that I didn't quiteheel trustvertrouwen.
74
223920
2656
Twee dagen eerder had ik hem zo genomen,
03:58
Two daysdagen agogeleden, I'd have just
steppedgetrapte right up on it,
75
226600
2416
maar toen klom ik met een touw.
04:01
but that would have been with a ropetouw on.
76
229040
1905
Nu voelde hij te klein en te glad.
04:02
Now it feltvoelde too smallklein and too slipperyglad.
77
230969
1887
Zou hij houden als ik erop steunde?
04:04
I doubtedtwijfelde that my footvoet
would stayverblijf on if I weightedgewogen it.
78
232880
2536
Ik probeerde iets verder naar buiten,
maar dat was niet beter.
04:07
I consideredbeschouwd a footvoet furtherverder to the sidekant,
whichwelke seemedscheen worseerger.
79
235440
2856
Ik wisselde van voet
en probeerde wat anders.
04:10
I switchedgeschakeld my feetvoeten and triedbeproefd
a footvoet furtherverder out.
80
238320
2256
Dat leek nog slechter.
04:12
It seemedscheen even worseerger.
81
240600
1216
Ik raakte in paniek.
04:13
I startedbegonnen to panicpaniek.
82
241840
1216
Ik hoorde mensen lachen
op de top, vlak boven me.
04:15
I could hearhoren people laughinglachend
on the summittop just abovebovenstaand me.
83
243080
2696
Ik wou overal zijn --
behalve op die rotsplaat.
04:17
I wanted to be anywhereoveral but on that slabSlab.
84
245800
2136
Mijn gedachten gingen alle kanten op.
04:19
My mindgeest was racingracing in everyelk directionrichting.
85
247960
1856
Ik wist wat ik moest doen,
maar durfde niet.
04:21
I knewwist what I had to do,
but I was too afraidbang to do it.
86
249840
2616
Ik moest gewoon
op mijn rechtervoet steunen.
04:24
I just had to standstand up on my right footvoet.
87
252480
2096
Het leek eeuwig te duren,
maar ik accepteerde wat ik moest doen:
04:26
And so after what feltvoelde like an eternityeeuwigheid,
I acceptedaanvaard what I had to do
88
254600
3376
ik steunde op mijn rechtervoet,
04:30
and I stoodstond up on the right footvoet,
89
258000
1736
ik gleed niet uit, dus ik ging niet dood
04:31
and it didn't slipuitglijden, and so I didn't diedood gaan,
90
259760
1976
en met die beweging
was het moeilijkste stuk voorbij.
04:33
and that moveverhuizing markedgemarkeerd the endeinde
of the hardesthardste climbingbeklimming.
91
261760
2496
Ik kreeg weer energie
voor de rest van de klim.
04:36
And so I chargedopgeladen from there
towardsnaar the summittop.
92
264280
2656
Gewoonlijk heb je op de Half Dome
een touw en wat klimspullen bij je.
04:38
And so normallynormaal when you summittop HalfDe helft DomeKoepel,
93
266960
2056
04:41
you have a ropetouw and a bunchbos
of climbingbeklimming gearversnelling on you,
94
269040
2456
Toeristen vergapen zich aan je
en nemen foto's.
04:43
and touriststoeristen gaspsnik and they
flockkudde around you for photosfoto's.
95
271520
2616
Deze keer klom ik over de rand,
zonder shirt, hijgend, opgepompt.
04:46
This time I poppedgeknald over the edgerand
shirtlessshirtless, pantinghijgen, jackedjacked.
96
274160
2856
Ik stond te stuiteren,
maar niemand had er oog voor.
04:49
I was ampedAmped, but nobodyniemand battedsloeg an eyeoog.
97
277040
2056
04:51
(LaughterGelach)
98
279120
3960
(Gelach)
(Applaus)
04:57
I lookedkeek like a lostde weg kwijt hikerWandelaar
that was too closedichtbij to the edgerand.
99
285000
2736
Ik leek op een verdwaalde wandelaar,
te dicht bij de rand.
04:59
I was surroundedomgeven by people
talkingpratend on cellcel phonestelefoons and havingmet picnicspicknicken.
100
287760
4976
(Gelach)
Om me heen zaten mensen
te bellen en te picknicken.
Het leek wel een winkelcentrum.
05:04
I feltvoelde like I was in a mallwinkelcentrum.
101
292760
1376
05:06
(LaughterGelach)
102
294160
2136
(Gelach)
Ik deed mijn klimschoenen uit
en begon terug te wandelen.
05:08
I tooknam off my tightstrak climbingbeklimming shoesschoenen
and startedbegonnen hikingwandelen back down,
103
296320
3016
Toen pas hielden mensen me tegen.
05:11
and that's when people stoppedgestopt me.
104
299360
1656
"Loop je op blote voeten? Bikkel!"
05:13
"You're hikingwandelen barefootblootsvoets?
That's so hard-corehardcore."
105
301040
2296
(Gelach)
05:15
(LaughterGelach)
106
303360
3280
(Applaus)
05:22
I didn't botherde moeite to explainuitleg geven,
107
310360
1656
Ik ging het maar niet uitleggen,
maar 's avonds schreef ik in mijn logboek
over mijn solobeklimming van Half Dome,
05:24
but that night in my climbingbeklimming journaldagboek,
I dulynaar behoren notedopgemerkt my freegratis solosolo of HalfDe helft DomeKoepel,
108
312040
4856
met een fronsend gezicht erbij
en de notitie "Kan beter?"
05:28
but I includedingesloten a frownyfrowny facegezicht
and a commentcommentaar, "Do better?"
109
316920
3280
De solo was gelukt en geldt
als een mijlpaal in het klimmen.
05:33
I'd succeededgeslaagd in the solosolo
110
321040
1336
05:34
and it was celebratedberoemd
as a biggroot first in climbingbeklimming.
111
322400
2336
Vrienden maakten er een film over.
05:36
Some friendsvrienden laterlater madegemaakt a filmfilm about it.
112
324760
1936
Toch was ik niet tevreden.
05:38
But I was unsatisfiedontevreden.
113
326720
1576
Ik was er teleurgesteld over.
05:40
I was disappointedteleurgesteld in my performanceprestatie,
114
328320
1816
Ik wist dat ik ermee weggekomen was.
05:42
because I knewwist that I had
gottengekregen away with something.
115
330160
2496
Ik wilde geen klimmer zijn die geluk had,
ik wilde een goeie klimmer zijn.
05:44
I didn't want to be a luckyLucky climberklimmer.
I wanted to be a great climberklimmer.
116
332680
3216
Ik deed ongeveer een jaar
niet aan soloklimmen,
05:47
I actuallywerkelijk tooknam the nextvolgende yearjaar or so
off from freegratis soloingsolo,
117
335920
2736
omdat ik niet op geluk
wilde gaan vertrouwen.
05:50
because I knewwist that I shouldn'tmoet niet
make a habitgewoonte of relyingberoep on luckgeluk.
118
338680
3016
Hoewel ik niet veel soleerde,
05:53
But even thoughhoewel
I wasn'twas niet soloingsolo very much,
119
341720
2016
begon ik toch al aan El Cap te denken.
05:55
I'd alreadynu al startedbegonnen to think about ElEl CapCap.
120
343760
2016
Ik had hem altijd in m'n achterhoofd
als het kroonjuweel van het soloklimmen.
05:57
It was always in the back of my mindgeest
as the obviousduidelijk crownkroon jeweljuweel of solossolo 's.
121
345800
3456
Het is de markantste wand ter wereld.
06:01
It's the mostmeest strikingopvallend wallmuur in the worldwereld-.
122
349280
2336
Elk jaar, zeven jaar lang, dacht ik:
06:03
EachElke yearjaar, for the nextvolgende sevenzeven yearsjaar,
123
351640
2056
06:05
I'd think, "This is the yearjaar
that I'm going to solosolo ElEl CapCap."
124
353720
2896
Dit jaar ga ik El Cap soloklimmen.
Dan reed ik naar Yosemite,
keek omhoog en dacht:
06:08
And then I would driverijden into YosemiteYosemite,
look up at the wallmuur, and think,
125
356640
3256
Nooit van m'n leven.
06:11
"No frickin'frickin' way."
126
359920
1256
(Gelach)
06:13
(LaughterGelach)
127
361200
1856
Hij is te hoog en te eng.
06:15
It's too biggroot and too scaryeng.
128
363080
2576
Uiteindelijk was ik erover uit
dat ik mezelf wilde meten met El Cap.
06:17
But eventuallytenslotte I camekwam to acceptaccepteren that
I wanted to testtest myselfmezelf againsttegen ElEl CapCap.
129
365680
3736
Hij symboliseerde echt meesterschap,
06:21
It representedvertegenwoordigd truewaar masterymeesterschap,
130
369440
2176
en ik wilde me zo onderscheiden.
06:23
but I needednodig it to feel differentverschillend.
131
371640
1696
Ik wou er niet gewoon mee wegkomen
of hem amper halen.
06:25
I didn't want to get away with anything
or barelynauwelijks squeaksqueak by.
132
373360
2856
Deze keer wou ik het goed doen.
06:28
This time I wanted to do it right.
133
376240
1640
Wat El Cap zo intimiderend maakt
06:31
The thing that makesmerken ElEl CapCap
so intimidatingintimideren
134
379280
2056
is zijn enorme omvang.
06:33
is the sheerzeeg scaleschaal of the wallmuur.
135
381360
1616
Het kost normaal drie tot vijf dagen
om die 1.000 meter graniet te nemen.
06:35
MostDe meeste climbersklimmers take threedrie to fivevijf daysdagen
136
383000
1816
06:36
to ascendAscend the 3,000 feetvoeten
of verticalverticaal granitegraniet.
137
384840
2856
Dat je een wand van die hoogte opgaat
06:39
The ideaidee of settingomgeving out
up a wallmuur of that sizegrootte
138
387720
2176
met enkel schoenen
en een zakje talkpoeder lijkt onmogelijk.
06:41
with nothing but shoesschoenen and
a chalkKrijt bagzak seemedscheen impossibleonmogelijk.
139
389920
3296
1.000 meter klimmen betekent
06:45
3,000 feetvoeten of climbingbeklimming representsvertegenwoordigt
140
393240
1616
duizenden hand- en voetbewegingen
die moeilijk te onthouden zijn.
06:46
thousandsduizenden of distinctonderscheiden
handhand- and footvoet movementsbewegingen,
141
394880
2176
06:49
whichwelke is a lot to rememberonthouden.
142
397080
1336
Veel bewegingen kende ik routinematig:
06:50
ManyVeel of the movesmoves I knewwist
throughdoor sheerzeeg repetitionherhaling.
143
398440
2376
ik heb El Cap de afgelopen 10 jaar
wel 50 keer met een touw beklommen.
06:52
I'd climbedbeklommen ElEl CapCap maybe 50 timestijden
over the previousvoorgaand decadedecennium with a ropetouw.
144
400840
3576
Deze foto laat zien hoe ik
de bewegingen het liefst oefen.
06:56
But this photofoto showsshows my preferredvoorkeur
methodmethode of rehearsingtry-out the movesmoves.
145
404440
3096
Ik sta op de top, klaar om af te dalen
met meer dan 300 meter touw,
06:59
I'm on the summittop,
146
407560
1216
07:00
about to repelweren down the facegezicht
with over a thousandduizend feetvoeten of ropetouw
147
408800
2936
om een dag in m'n eentje te oefenen.
07:03
to spendbesteden the day practicingbeoefenen.
148
411746
1550
Zodra ik reeksen vond die
veilig en herhaalbaar waren,
07:05
OnceEenmaal I foundgevonden sequencessequenties
that feltvoelde securebeveiligen and repeatableherhaalbare,
149
413320
2576
moest ik ze memoriseren.
07:07
I had to memorizememoriseren them.
150
415916
1110
Ze moesten diepgeworteld gaan zitten
07:09
I had to make sure that they were
so deeplydiep ingrainedingebakken withinbinnen me
151
417050
2976
zodat het nooit mis kon gaan.
07:12
that there was no possibilitymogelijkheid of errorfout.
152
420036
1890
Ik wilde niet moeten zoeken
naar de juiste route of de beste grepen.
07:13
I didn't want to be wonderingafvragen
if I was going the right way
153
421950
2906
Alles moest automatisch gaan.
07:16
or usinggebruik makend van the bestbeste holdshoudt.
154
424880
1216
07:18
I needednodig everything to feel automaticAutomatisch.
155
426120
1856
Klimmen met een touw
is grotendeels fysiek.
07:20
ClimbingKlimmen with a ropetouw
is a largelygrotendeels physicalfysiek effortinspanning.
156
428000
2376
Je hoeft alleen sterk genoeg te zijn
om het vol te houden en stijgen.
07:22
You just have to be strongsterk enoughgenoeg
to holdhouden on and make the movementsbewegingen upwardnaar boven.
157
430400
3576
Soloklimmen zit meer tussen je oren.
07:26
But freegratis soloingsolo
playstoneelstukken out more in the mindgeest.
158
434000
2096
Het fysieke aspect is bijna hetzelfde:
07:28
The physicalfysiek effortinspanning is largelygrotendeels the samedezelfde.
159
436120
1936
je lichaam beklimt dezelfde wand.
07:30
Your bodylichaam is still climbingbeklimming the samedezelfde wallmuur.
160
438080
2016
Maar rustig blijven en optimaal presteren
07:32
But stayingverblijven calmkalmte
and performinghet uitvoeren van at your bestbeste
161
440120
2256
als je weet dat een fout de dood betekent,
07:34
when you know that
any mistakevergissing could mean deathdood
162
442400
2216
vereist een andere soort denken.
07:36
requiresvereist a certainzeker kindsoort of mindsetmanier van denken.
163
444640
2136
07:38
(LaughterGelach)
164
446800
2576
(Gelach)
Niet grappig bedoeld,
maar als het dat wel is, oké.
07:41
That's not supposedvermeend to be funnygrappig,
but if it is, it is.
165
449400
2496
07:43
(LaughterGelach)
166
451920
2256
(Gelach)
Die manier van denken kreeg ik
door te visualiseren,
07:46
I workedwerkte to cultivatecultiveren that mindsetmanier van denken
throughdoor visualizationvisualisatie,
167
454200
2776
wat eigenlijk zoveel betekent als:
het inbeelden van de hele soloklim.
07:49
whichwelke basicallyeigenlijk just meansmiddelen imaginingverbeelden
the entiregeheel experienceervaring of soloingsolo the wallmuur.
168
457000
4176
Gedeeltelijk om de grepen te onthouden,
07:53
PartiallyGedeeltelijk, that was to help me
rememberonthouden all the holdshoudt,
169
461200
2536
maar meer om te visualiseren
wat het gevoel is van elke greep
07:55
but mostlymeestal visualizationvisualisatie
was about feelinggevoel the texturestructuur
170
463760
2536
07:58
of eachelk holdhouden in my handhand-
171
466320
1216
en van het uitstrekken van mijn been
en mijn voet precies zo neer te zetten.
07:59
and imaginingverbeelden the sensationgevoel of my legbeen
reachingbereiken out and placingplaatsing my footvoet just so.
172
467560
3736
Ik beeld het me in
als een choreografie op hoogte.
08:03
I'd imaginestel je voor it all like a choreographedchoreografie
dancedans thousandsduizenden of feetvoeten up.
173
471320
3576
Het moeilijkste gedeelte van de route
was het Boulderprobleem,
08:06
The mostmeest difficultmoeilijk partdeel of the wholegeheel routeroute
was calledriep the BoulderBoulder ProblemProbleem.
174
474920
3496
op zo'n 600 meter boven de grond,
08:10
It was about 2,000 feetvoeten off the groundgrond
175
478440
1856
bestaande uit de moeilijkste
bewegingen van de route:
08:12
and consistedbestond of the hardesthardste
physicalfysiek movesmoves on the wholegeheel routeroute:
176
480320
2976
hoog optrekken met slechte grepen
en gladde voetsteuntjes.
08:15
long pullstrekt betweentussen poorarm handholdshouvast
with very smallklein, slipperyglad feetvoeten.
177
483320
3176
Dit bedoel ik met een slechte greep:
08:18
This is what I mean by a poorarm handholdhouvast:
178
486520
1896
een neerwaarts randje,
smaller dan de dikte van een potlood,
08:20
an edgerand smallerkleiner than the widthbreedte
of a pencilpotlood but facinggeconfronteerd downwardnaar beneden
179
488440
3176
08:23
that I had to presspers up into with my thumbduim.
180
491640
2496
waarop ik met mijn duim moest steunen.
Maar dat was niet eens het moeilijkste.
08:26
But that wasn'twas niet even the hardesthardste partdeel.
181
494160
1856
Het hoogtepunt was een karateschop
08:28
The cruxkern culminatedculmineerde in a karateKarate kicktrap
182
496040
1736
met mijn linkervoet naar binnen
over een aangrenzende hoek,
08:29
with my left footvoet over to the insidebinnen
of an adjacentaangrenzend cornerhoek,
183
497800
2816
iets wat dermate grote precisie
en flexibiliteit vraagt,
08:32
a maneuvermanoeuvre that requirednodig a highhoog degreemate
of precisionprecisie and flexibilityflexibiliteit,
184
500640
3216
dat ik van tevoren strekoefeningen deed.
08:35
enoughgenoeg so that I'd been doing
a nightlynachtelijk stretchingstretching routineroutine-
185
503880
2736
Wel een jaar lang,
08:38
for a fullvol yearjaar aheadverder of time
186
506640
1416
om zeker te weten dat ik er
makkelijk bij kon met mijn been.
08:40
to make sure that I could comfortablyaangenaam
make the reachberijk with my legbeen.
187
508080
3096
Toen ik de bewegingen oefende,
08:43
As I practicedgeoefend the movesmoves,
188
511200
1256
focuste ik mijn visualisatie
op de emotionele kant van zo'n solo:
08:44
my visualizationvisualisatie turnedgedraaid
to the emotionalemotioneel componentbestanddeel
189
512480
2415
08:46
of a potentialpotentieel solosolo.
190
514919
1457
Stel dat ik het daarboven te eng vind?
08:48
BasicallyIn principe, what if I got up there
and it was too scaryeng?
191
516400
2776
Of als ik te moe word?
08:51
What if I was too tiredmoe?
192
519200
1296
En als ik die schop niet kan doen?
08:52
What if I couldn'tkon het niet quiteheel make the kicktrap?
193
520520
1858
Ik moest alle opties doornemen
terwijl ik veilig op de grond stond,
08:54
I had to consideroverwegen everyelk possibilitymogelijkheid
while I was safelyveilig on the groundgrond,
194
522402
3254
zodat er, als ik de bewegingen
zonder touw deed,
08:57
so that when the time camekwam and I was
actuallywerkelijk makingmaking the movesmoves withoutzonder a ropetouw,
195
525680
3696
geen ruimte was om te twijfelen.
09:01
there was no roomkamer for doubttwijfel to creepKruip in.
196
529400
1936
Na twijfel komt angst,
09:03
DoubtTwijfel is the precursorvoorloper to fearangst,
197
531360
1476
en ik wist dat mijn perfecte moment
niet zou komen als ik bang was.
09:04
and I knewwist that I couldn'tkon het niet experienceervaring
my perfectperfect momentmoment if I was afraidbang.
198
532850
3406
Ik moest visualiseren en trainen
om twijfel uit te bannen.
09:08
I had to visualizevisualiseren and rehearserepeteren
enoughgenoeg to removeverwijderen all doubttwijfel.
199
536280
2816
Daarnaast visualiseerde ik ook
hoe het zou voelen
09:11
But beyondvoorbij that, I alsoook
visualizedgevisualiseerd how it would feel
200
539120
2456
als het nooit te doen zou zijn.
09:13
if it never seemedscheen doableuitvoerbaar.
201
541600
1736
Stel dat ik na zoveel moeite niet durfde.
09:15
What if, after so much work,
I was afraidbang to try?
202
543360
3040
Stel dat ik mijn tijd verspilde,
09:19
What if I was wastingverspilling my time
203
547440
1496
en ik me daar nooit lekker ging voelen ?
09:20
and I would never feel comfortablecomfortabel
in suchzodanig an exposedblootgesteld positionpositie?
204
548960
3336
Moeilijk te zeggen,
09:24
There were no easygemakkelijk answersantwoorden,
205
552320
1336
maar El Cap betekende genoeg voor me
om er moeite voor te doen.
09:25
but ElEl CapCap meantbedoelde enoughgenoeg to me
that I would put in the work and find out.
206
553680
3736
Sommige voorbereidingen
waren minder zweverig.
09:29
Some of my preparationsvoorbereidingen were more mundanemondain.
207
557440
2216
Deze foto is van mijn vriend Conrad Anker,
09:31
This is a photofoto of my friendvriend ConradConrad AnkerAnker
208
559680
2136
die El Cap omhoog klimt
met een lege rugzak.
09:33
climbingbeklimming up the bottombodem of ElEl CapCap
with an emptyleeg backpackrugzak.
209
561840
2656
Samen klommen we die dag
naar een scheur halverwege de wand
09:36
We spentdoorgebracht the day climbingbeklimming togethersamen
210
564520
1656
09:38
to a specificspecifiek crackbarst
in the middlemidden- of the wallmuur
211
566200
2136
die opgevuld was met losse stenen.
09:40
that was chokedverslikte with looselos rocksrotsen
212
568360
1576
Ze maakten dat gedeelte
moeilijk en gevaarlijk,
09:41
that madegemaakt that sectionsectie
difficultmoeilijk and potentiallymogelijk dangerousgevaarlijk,
213
569960
2816
omdat elke misstap
een steen kon doen vallen
09:44
because any missedgemiste stepstap
mightmacht knockKlop a rockrots to the groundgrond
214
572800
2656
en een andere klimmer kon doden.
09:47
and killdoden a passingvoorbijgaand climberklimmer or hikerWandelaar.
215
575480
1736
We stopten de stenen dus in de rugzak
09:49
So we carefullyvoorzichtig removedverwijderd the rocksrotsen,
loadedloaded them into the packpak
216
577240
2856
en lieten ons weer zakken.
09:52
and rappelledrappelled back down.
217
580120
1256
09:53
Take a secondtweede to imaginestel je voor
how ridiculousbelachelijk it feelsvoelt
218
581400
2256
Bedenk even hoe belachelijk
het moet voelen
om een hoge wand te beklimmen
om een rugzak te vullen met stenen.
09:55
to climbbeklimmen 1,500 feetvoeten up a wallmuur
just to fillvullen a backpackrugzak fullvol of rocksrotsen.
219
583680
3216
09:58
(LaughterGelach)
220
586920
1616
(Gelach)
Het is al moeilijk om
met een hoop stenen te lopen,
10:00
It's never that easygemakkelijk to carrydragen
a packpak fullvol of rocksrotsen around.
221
588560
2736
laat staan op een rotswand.
10:03
It's even harderharder on the sidekant of a cliffCliff.
222
591320
1936
Het klinkt raar,
maar het moest wel gebeuren.
10:05
It maymei have feltvoelde sillydwaas,
but it still had to get donegedaan.
223
593280
2496
Alles moest perfect zijn
als ik de klim ooit zonder touw zou doen.
10:07
I needednodig everything to feel perfectperfect
224
595800
1696
10:09
if I was ever going to climbbeklimmen
the routeroute withoutzonder a ropetouw.
225
597520
2576
Na twee seizoenen te hebben gewijd
aan een mogelijke solo van El Cap,
10:12
After two seasonsseizoenen of workingwerkend specificallyspecifiek
towardin de richting van a potentialpotentieel freegratis solosolo of ElEl CapCap,
226
600120
3816
rondde ik alle voorbereidingen af.
10:15
I finallyTenslotte finishedgeëindigd all my preparationsvoorbereidingen.
227
603960
1896
Ik kende elke greep
en voetsteun op de hele route,
10:17
I knewwist everyelk handholdhouvast
and footholdVoet on the wholegeheel routeroute,
228
605880
2526
en wist precies wat te doen.
10:20
and I knewwist exactlyprecies what to do.
229
608420
1436
In feite was ik klaar.
10:21
BasicallyIn principe, I was readyklaar.
230
609880
1456
Tijd voor een solo op El Cap.
10:23
It was time to solosolo ElEl CapCap.
231
611360
1520
Op 3 juni 2017 werd ik vroeg wakker,
10:25
On JuneJuni 3, 2017,
232
613640
2296
10:27
I wokewakker up earlyvroeg, ateaten my usualgebruikelijk
breakfastontbijt of muesliMuesli and fruitfruit
233
615960
3216
at ik zoals anders muesli en fruit
en kwam voor zonsopgang aan
bij de voet van de wand.
10:31
and madegemaakt it to the basebaseren
of the wallmuur before sunrisezonsopkomst.
234
619200
2456
Ik had zelfvertrouwen toen ik omhoog keek.
10:33
I feltvoelde confidentzelfverzekerd as I lookedkeek up the wallmuur.
235
621680
1976
Het voelde nog beter toen ik ging klimmen.
10:35
I feltvoelde even better as I startedbegonnen climbingbeklimming.
236
623680
1960
150 meter hoger kwam ik bij een plaat
10:38
About 500 feetvoeten up, I reachedbereikte a slabSlab
237
626800
1776
10:40
very similarsoortgelijk to the one that had
givengegeven me so much troublemoeite on HalfDe helft DomeKoepel,
238
628600
3336
die leek op die moeilijke op de Half Dome,
maar nu was het anders.
10:43
but this time was differentverschillend.
239
631960
1456
Ik had elke mogelijkheid bekeken,
tientallen meters ver aan beide kanten.
10:45
I'd scoutedgescout everyelk optionkeuze, includinginclusief
hundredshonderden of feetvoeten of wallmuur to eithereen van beide sidekant.
240
633440
3576
Ik wist precies wat ik moest doen en hoe.
10:49
I knewwist exactlyprecies what to do
and how to do it.
241
637040
2296
Ik had geen twijfel en klom gewoon door.
10:51
I had no doubtstwijfels.
I just climbedbeklommen right throughdoor.
242
639360
2320
Zelfs de gevaarlijke en zware stukken
kwam ik makkelijk voorbij.
10:54
Even the difficultmoeilijk and strenuousinspannende
sectionssecties passedgeslaagd by with easegemak.
243
642440
3096
Ik voerde mijn routine perfect uit.
10:57
I was perfectlyvolmaakt executinguitvoeren my routineroutine-.
244
645560
1920
11:00
I restedrustte for a momentmoment
belowbeneden the BoulderBoulder ProblemProbleem
245
648600
2256
Ik rustte even onder het Boulderprobleem,
en toen begon ik de klim
zoals ik al zo vaak met touw had gedaan.
11:02
and then climbedbeklommen it just as I had
practicedgeoefend so manyveel timestijden with the ropetouw on.
246
650880
3576
Mijn voet schoot langs de wand naar links,
zonder enige aarzeling,
11:06
My footvoet shotschot acrossaan de overkant to the wallmuur
on the left withoutzonder hesitationaarzeling,
247
654480
3016
en ik wist dat ik het gedaan had.
11:09
and I knewwist that I had donegedaan it.
248
657520
1440
Half Dome beklimmen
was een droom die ik had waargemaakt,
11:12
ClimbingKlimmen HalfDe helft DomeKoepel had been a biggroot goaldoel
249
660880
1896
11:14
and I did it,
250
662800
1216
maar het leverde niet op wat ik wilde:
11:16
but I didn't get what I really wanted.
251
664040
1856
Ik had geen beheersing gehad.
11:17
I didn't achievebereiken masterymeesterschap.
252
665920
1296
Ik had geaarzeld en was bang
en dat wilde ik niet.
11:19
I was hesitantaarzelend and afraidbang, and it wasn'twas niet
the experienceervaring that I wanted.
253
667240
3656
Maar El Cap was anders.
11:22
But ElEl CapCap was differentverschillend.
254
670920
1656
Met nog 200 meter te gaan, voelde het
alsof de berg me een ereronde gaf.
11:24
With 600 feetvoeten to go, I feltvoelde like the
mountainberg- was offeringoffer me a victoryoverwinning lapronde.
255
672600
3736
Ik klom met soepele precisie
11:28
I climbedbeklommen with a smoothglad precisionprecisie
256
676360
1616
en genoot van de geluiden
van de vogels rond de rotsen.
11:30
and enjoyedgenoten the soundsklanken of the birdsvogelstand
swoopingduikt around the cliffCliff.
257
678000
2936
Het voelde als een feestje.
11:32
It all feltvoelde like a celebrationviering.
258
680960
1496
Toen bereikte ik de top,
na 3 uur en 56 minuten heerlijk klimmen.
11:34
And then I reachedbereikte the summittop
259
682480
1416
11:35
after threedrie hoursuur and 56 minutesnotulen
of gloriousglorieuze climbingbeklimming.
260
683920
2536
Dat was de klim die ik wou;
het voelde als een meesterwerk.
11:38
It was the climbbeklimmen that I wanted,
and it feltvoelde like masterymeesterschap.
261
686480
2696
Dank je wel.
11:41
Thank you.
262
689200
1216
(Applaus)
11:42
(ApplauseApplaus)
263
690440
3280
Translated by Dick Stada
Reviewed by Bieke Van Gelder

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Alex Honnold - Rock climber
Alex Honnold is a professional rock climber whose audacious free-solo ascents of America's biggest cliffs have made him one of the world's most recognized climbers.

Why you should listen

A gifted but hard-working athlete, Honnold is known as much for his humble, self-effacing attitude as he is for the dizzyingly tall cliffs he has climbed without a rope to protect him if he falls. Honnold has been profiled by 60 Minutes and the New York Times, featured on the cover of National Geographic, appeared in international television commercials and starred in numerous adventure films, including the Emmy-nominated Alone on the Wall. He is the subject of the documentary feature Free Solo, which was released by National Geographic Documentary Films.

Honnold is the founder of the Honnold Foundation, a nonprofit that promotes solar energy access worldwide. To this day, he maintains his simple "dirtbag-climber" existence, living out of his van, donating a significant portion of his income to the Honnold Foundation and traveling the world in search of the next great vertical adventure.

More profile about the speaker
Alex Honnold | Speaker | TED.com