ABOUT THE SPEAKER
Alex Honnold - Rock climber
Alex Honnold is a professional rock climber whose audacious free-solo ascents of America's biggest cliffs have made him one of the world's most recognized climbers.

Why you should listen

A gifted but hard-working athlete, Honnold is known as much for his humble, self-effacing attitude as he is for the dizzyingly tall cliffs he has climbed without a rope to protect him if he falls. Honnold has been profiled by 60 Minutes and the New York Times, featured on the cover of National Geographic, appeared in international television commercials and starred in numerous adventure films, including the Emmy-nominated Alone on the Wall. He is the subject of the documentary feature Free Solo, which was released by National Geographic Documentary Films.

Honnold is the founder of the Honnold Foundation, a nonprofit that promotes solar energy access worldwide. To this day, he maintains his simple "dirtbag-climber" existence, living out of his van, donating a significant portion of his income to the Honnold Foundation and traveling the world in search of the next great vertical adventure.

More profile about the speaker
Alex Honnold | Speaker | TED.com
TED2018

Alex Honnold: How I climbed a 3,000-foot vertical cliff -- without ropes

Alex Honnold: Ako som vyliezol na 900-metrovú stenu – bez lana

Filmed:
8,433,060 views

Predstavte si seba uprostred vyše 900 metrov vysokej skalnej steny – bez lana, ktoré by vás zachránilo pred pádom. Pre profesionálneho horolezca Alexa Honnolda bol tento závratný pohľad splneným snom, o ktorom sníval desať rokov. Krv tuhne v žilách pri jeho rozprávaní o tom, ako bez istenia uskutočnil jeden z najnebezpečnejších sólo výstupov na vrchol masívu El Capitan v Yosemitoch.
- Rock climber
Alex Honnold is a professional rock climber whose audacious free-solo ascents of America's biggest cliffs have made him one of the world's most recognized climbers. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Hellodobrý deň. I'd like to showšou you guys
30 secondssekundy of the bestnajlepší day of my life.
0
1520
3840
Zdravím. Ukážem vám 30 sekúnd
najlepšieho dňa svojho života.
00:50
(ApplausePotlesk)
1
38240
5000
(potlesk)
00:56
So that was ElEl CapitanCapitan
in California'sKalifornia YosemiteYosemite NationalNárodné ParkPark,
2
44720
3696
To je hora El Capitan v Yosemitskom
národnom parku v Kalifornii,
a ak ste to nepostrehli,
liezol som sám bez lana,
01:00
and in casepúzdro you couldn'tnemohol tell,
3
48440
1536
01:02
I was climbingšplhanie by myselfja sám withoutbez a ropelano,
4
50000
2016
01:04
a styleštýl of a climbingšplhanie
knownznámy as freezadarmo soloingSóla.
5
52040
2656
štýlom „free solo“,
teda sám a bez istenia.
01:06
That was the culminationVyvrcholenie
of a nearlytakmer decade-longdesaťročie-dlhé dreamsnívať,
6
54720
2616
Tak vyvrcholil môj takmer 10-ročný sen
a na zábere som vyše 700 metrov nad zemou.
01:09
and in the videovideo I'm over
2,500 feetchodidlá off the groundprízemný.
7
57360
2616
01:12
SeemsZdá sa, že scarystrašidelný? Yeah, it is,
8
60000
2536
Vyzerá to hrozivo?
Veru, aj je.
Preto som o výstupe na El Cap
toľko rokov sníval, ale neodvážil som sa.
01:14
whichktorý is why I spentstrávil so manyveľa yearsleta
dreamingsnívanie about soloingSóla ElEl CapSpp
9
62560
3016
01:17
and not actuallyvlastne doing it.
10
65600
1256
(smiech)
01:18
But on the day that that videovideo was takenzaujatý,
11
66880
2136
Ale v deň, keď vzniklo toto video,
som sa vôbec nebál.
01:21
it didn't feel scarystrašidelný at all.
12
69040
1576
01:22
It feltplsť as comfortablekomfortné and naturalprírodné
as a walkchôdza in the parkpark,
13
70640
2736
Cítil som sa dobre a prirodzene
ako na prechádzke v parku,
čiže ako ostatní turisti v Yosemitoch.
01:25
whichktorý is what mostväčšina folksľudkovia
were doing in YosemiteYosemite that day.
14
73400
2976
01:28
TodayDnes I'd like to talk about
how I was ableschopný to feel so comfortablekomfortné
15
76400
3136
Poviem vám, ako som mohol byť v pohode
a prekonať strach.
01:31
and how I overcamePrekonal my fearstrach.
16
79560
1336
Najprv stručne o tom,
ako som začal s lezením,
01:32
I'll startštart with a very briefkrátky versionverzia
of how I becamesa stal a climberhorolezec,
17
80920
2976
a potom o svojich
dvoch najväčších sólo výstupoch.
01:35
and then tell the storypríbeh
of my two mostväčšina significantvýznamný freezadarmo solossóla.
18
83920
2936
Obidva boli úspešné, vďaka čomu tu som.
01:38
They were bothoboje successfulúspešný,
whichktorý is why I'm here.
19
86880
2336
(smiech)
01:41
(LaughterSmiech)
20
89240
2216
01:43
But the first feltplsť largelyprevažne unsatisfyingneuspokojivý,
21
91480
3496
S prvým som bol veľmi nespokojný,
no ten druhý, na El Cap, bol
najuspokojujúcejším dňom v mojom živote.
01:47
whereaskdežto the seconddruhý, ElEl CapSpp, was by farďaleko
the mostväčšina fulfillingspĺňajúce day of my life.
22
95000
3600
01:51
ThroughProstredníctvom these two climbsstúpanie,
you'llbudete see my processproces for managingriadenie fearstrach.
23
99560
3416
Na nich postupne uvidíte,
ako som zvládol svoj strach.
01:55
So I startedzahájená climbingšplhanie in a gymtelocvičňa
when I was around 10 yearsleta oldstarý,
24
103000
2936
Začal som na umelej stene,
keď som mal asi desať,
takže môj život sa točí okolo lezenia
viac než 20 rokov.
01:57
whichktorý meansprostriedky that my life
has been centeredstred on climbingšplhanie
25
105960
2536
02:00
for more than 20 yearsleta.
26
108520
1216
Po desiatich rokoch lezenia vnútri
02:01
After nearlytakmer a decadedesaťročia
of climbingšplhanie mostlyväčšinou indoorsv interiéri,
27
109760
2336
prišlo lezenie vonku
a neskôr aj bez istenia.
02:04
I madevyrobený the transitionprechod to the outdoorsvonku
and graduallypostupne startedzahájená freezadarmo soloingSóla.
28
112120
3456
Časom som nadobudol istotu
a podujal sa na väčšie a ťažšie steny.
02:07
I builtpostavený up my comfortpohodlie over time
29
115600
1536
02:09
and slowlypomaly tookzobral on
biggerväčšia and more challengingnáročný wallssteny.
30
117160
2496
Predo mnou bolo veľa sólo lezcov,
takže inšpirácie bolo dosť.
02:11
And there have been
manyveľa freezadarmo soloistssólisti before me,
31
119680
2336
02:14
so I had plentykopa of
inspirationinšpirácia to drawkresliť from.
32
122040
2096
Do roku 2008 som zopakoval
väčšinu ich sól v Yosemitskom parku
02:16
But by 2008, I'd repeatedopakovala
mostväčšina of theirich previouspredchádzajúca solossóla in YosemiteYosemite
33
124160
3136
a pomýšľal som na prienik
do nových terénov.
02:19
and was startingzačínajúcich to imaginepredstaviť si
breakingrozbíjanie into newNový terrainterén.
34
127320
2536
Prvá a jasná voľba bol Half Dome,
02:21
The obviouszrejmý first choicevýber was HalfPolovica DomeDome,
35
129880
1896
ikonická 600-metrová stena
nad východným koncom údolia.
02:23
an iconickultový 2,000-foot-foot wallstena
the lordspánov over the eastvýchod endkoniec of the valleyúdolie.
36
131800
3216
02:27
The problemproblém, thoughhoci alsotaktiež the allureAllure,
37
135040
2216
Problém, a zároveň lákadlo je,
že je veľmi veľká.
02:29
was that it was too bigveľký.
38
137280
1416
02:30
I didn't really know how to preparepripraviť
for a potentialpotenciál freezadarmo soloSolo.
39
138720
2936
Nevedel som, ako sa pripraviť
na možné sólo.
02:33
So I decidedrozhodol to skippreskočiť the preparationsPrípravky
40
141680
1816
Tak som prípravu vynechal
a vrhol sa za dobrodružstvom.
02:35
and just go up there
and have an adventuredobrodružstvo.
41
143520
2616
(smiech)
02:38
I figuredFigurálna I would risestúpať to the occasionpríležitosti,
42
146160
1896
Hovorím si, že si nejako poradím,
čo, pravdaže, nebola najlepšia stratégia.
02:40
whichktorý, unsurprisinglynie je prekvapením,
was not the bestnajlepší strategystratégia.
43
148080
2400
(smiech)
02:43
I did at leastnajmenej climbšplhať the routetrasa
ropedzviazaná up with a friendpriateľ two daysdni before
44
151880
3256
Dva dni predtým som si preliezol cestu
s kamarátom na lane,
aby som aspoň trochu vedel, kadiaľ ísť
a či to fyzicky zvládnem.
02:47
just to make sure
that I knewvedel roughlyhrubo where to go
45
155160
2336
02:49
and that I could physicallyfyzicky do it.
46
157520
1656
02:51
But when I cameprišiel back
by myselfja sám two daysdni laterneskôr,
47
159200
2176
Ale keď som sa o dva dni vrátil sám,
rozhodol som sa, že tade nepôjdem.
02:53
I decidedrozhodol that I didn't
want to go that way.
48
161400
2096
02:55
I knewvedel that there was a 300-foot-foot variationvariácie
49
163520
2016
Vedel som o 100-metrovej alternatíve,
ktorou sa vyhnem ťažkému úseku.
02:57
that circledkrúžil around
one of the hardestnajťažšie partsdiely of the climbšplhať.
50
165560
2736
Náhle som sa rozhodol pre túto obchádzku,
aj keď som ju predtým neliezol.
03:00
I suddenlynaraz decidedrozhodol to skippreskočiť the hardusilovne partčasť
and take the variationvariácie,
51
168320
3016
03:03
even thoughhoci I'd never climbedvyliezol it before,
52
171360
1936
No hneď prišli pochybnosti.
03:05
but I immediatelyokamžite beganzačal to doubtpochybovať myselfja sám.
53
173320
1936
03:07
ImaginePredstavte si beingbytia by yourselfsám
in the deadmŕtvi centercentrum of a 2,000-foot-foot facetvár,
54
175280
3376
Predstavte si, že ste v strede
skoro kilometrovej steny
a neviete, či idete dobre.
03:10
wonderingpremýšľal if you're loststratený.
55
178680
1240
03:12
(LaughterSmiech)
56
180600
1216
(smiech)
Chvalabohu, veľmi som neblúdil
a vrátil sa späť na cestu.
03:13
ThankfullyNašťastie, it was
prettypekný much the right way
57
181840
2296
03:16
and I circledkrúžil back to the routetrasa.
58
184160
1976
03:18
I was slightlytrochu rattledrachotí,
I was prettypekný rattledrachotí,
59
186160
2536
Bol som trochu otrasený,
vlastne veľmi otrasený,
ale snažil som sa tým nezaoberať,
03:20
but I triedskúšal not to let it
botherobťažovať me too much
60
188720
2816
lebo som vedel, že najťažšie lezenie
čakalo pod vrcholom.
03:23
because I knewvedel that all the hardestnajťažšie
climbingšplhanie was up at the toptop.
61
191560
2976
Musel som si zachovať rozvahu.
03:26
I neededpotrebný to staypobyt composedpokojný.
62
194560
1416
Bolo krásne septembrové predpoludnie
a keď som bol vyššie,
03:28
It was a beautifulkrásny SeptemberSeptembra morningdopoludnia,
and as I climbedvyliezol highervyššia,
63
196000
2936
doliehala ku mne vrava a smiech
turistov na vrchole.
03:30
I could hearpočuť the soundszvuky of touriststuristov
chattingchatovanie and laughingsmiech on the summitvrcholok.
64
198960
3416
Vyšli hore druhou stranou
po bežnom chodníku,
03:34
They'dOni by all hikedprechodil up
the normalnormálne trailchodník on the back,
65
202400
2336
ktorým som mienil zostupovať.
03:36
whichktorý I was planningplánovanie on usingpoužitím
for my descentzostup.
66
204760
2136
Medzi mnou a vrcholom
však ležala ešte žulová platňa.
03:38
But betweenmedzi me and the summitvrcholok
laypoložiť a blankprázdny slabdosky of graniteŽulové.
67
206920
2736
Nijaké praskliny, hrany, žiadne chyty,
len malé nerovnosti na skoro kolmej stene.
03:41
There were no crackstrhliny
or edgeshrany to holdvydržať on to,
68
209680
2096
03:43
just smallmalý ripplesvlnky of texturetextúra
up a slightlytrochu lessmenej than verticalvertikálne wallstena.
69
211800
3216
Zveril som život treniu
03:47
I had to trustdôvera my life to the frictiontrenie
betweenmedzi my climbingšplhanie shoestopánky
70
215040
3016
medzi lezeckými topánkami
a hladkou žulou.
03:50
and the smoothhladký graniteŽulové.
71
218080
1296
Opatrne som balansoval
03:51
I carefullyopatrne balancedvyvážený my way upwardnahor,
72
219400
1696
a prenášal ťažisko tam a späť
medzi ryhami.
03:53
shiftingposúvanie my weightzávažia back and forthvpred
betweenmedzi the smallmalý smearsšmuhy.
73
221120
2776
Načiahol som nohu k stupu,
ale nepáčil sa mi.
03:55
But then I reacheddosiahol a footholdOporu
that I didn't quitecelkom trustdôvera.
74
223920
2656
Dva dni dozadu by som ho použil,
lenže vtedy som bol istený.
03:58
Two daysdni agopred, I'd have just
steppedvystúpil right up on it,
75
226600
2416
04:01
but that would have been with a ropelano on.
76
229040
1905
Teraz sa zdal primalý a hladký.
04:02
Now it feltplsť too smallmalý and too slipperyklzký.
77
230969
1887
Nohu asi neudrží, keď ho zaťažím.
04:04
I doubtedpochyboval that my footnoha
would staypobyt on if I weightedVážený it.
78
232880
2536
Chcem sa viac natiahnuť, stále zle.
04:07
I consideredpovažovaná a footnoha furtherďalej to the sidebočné,
whichktorý seemedzdalo worsehoršie.
79
235440
2856
Skúšam druhú nohu, že sa posuniem.
04:10
I switchedzapnutý my feetchodidlá and triedskúšal
a footnoha furtherďalej out.
80
238320
2256
Ešte horšie.
04:12
It seemedzdalo even worsehoršie.
81
240600
1216
Začínam panikáriť.
04:13
I startedzahájená to panicpanika.
82
241840
1216
Počujem smiech na vrchole nado mnou.
04:15
I could hearpočuť people laughingsmiech
on the summitvrcholok just abovevyššie me.
83
243080
2696
Chcem byť hocikde, len nie tu.
04:17
I wanted to be anywherekdekoľvek but on that slabdosky.
84
245800
2136
04:19
My mindmyseľ was racingpretekanie in everykaždý directionsmer.
85
247960
1856
Myseľ mi lieta hore-dole.
04:21
I knewvedel what I had to do,
but I was too afraidbáť to do it.
86
249840
2616
Vedel som, čo musím spraviť,
lenže som sa bál.
Stačilo sa postaviť na pravú nohu.
04:24
I just had to standstáť up on my right footnoha.
87
252480
2096
04:26
And so after what feltplsť like an eternityEternity,
I acceptedprijatý what I had to do
88
254600
3376
Pripadalo mi to ako večnosť,
ale prijal som to,
oprel som sa o pravú nohu.
04:30
and I stoodstál up on the right footnoha,
89
258000
1736
04:31
and it didn't slippošmyknutia, and so I didn't diezomrieť,
90
259760
1976
Nešmykla sa, takže som nezomrel.
A bol to posledný ťažký krok výstupu.
04:33
and that movesťahovať markedvýrazný the endkoniec
of the hardestnajťažšie climbingšplhanie.
91
261760
2496
04:36
And so I chargednabitá from there
towardsvoči the summitvrcholok.
92
264280
2656
Upaľoval som odtiaľ na vrchol.
04:38
And so normallynormálne when you summitvrcholok HalfPolovica DomeDome,
93
266960
2056
Obvykle, keď lezec ide na Half Dome,
má lano a kopu výstroja
a turisti híkajú a hneď ho fotografujú.
04:41
you have a ropelano and a bunchchumáč
of climbingšplhanie gearPrevodové on you,
94
269040
2456
04:43
and touriststuristov gaspgasp and they
flockFlock around you for photosfotografie.
95
271520
2616
Ja sa vyhupnem zdola,
bez trička, zadýchaný, vo vytržení.
04:46
This time I poppedodoberie over the edgehrana
shirtlesskošeľu, pantinglapal po dychu, jackedpripojená.
96
274160
2856
04:49
I was ampedAmped, but nobodynikto battedpálkoval an eyeočné.
97
277040
2056
A nikto nič.
04:51
(LaughterSmiech)
98
279120
3960
(smiech)
Vyzeral som ako stratený turista,
čo sa zatúlal blízko k okraju.
04:57
I lookedpozrel like a loststratený hikerTurista
that was too closeZavrieť to the edgehrana.
99
285000
2736
04:59
I was surroundedobklopený by people
talkingrozprávanie on cellbunka phonestelefóny and havingmajúce picnicspikniky.
100
287760
4976
(smiech)
Okolo mňa ľudia telefonujú
a robia si piknik.
Akoby som bol v obchoďáku.
05:04
I feltplsť like I was in a mallnákupné centrum.
101
292760
1376
(smiech)
05:06
(LaughterSmiech)
102
294160
2136
05:08
I tookzobral off my tighttesný climbingšplhanie shoestopánky
and startedzahájená hikingPešia turistika back down,
103
296320
3016
Vyzul som si tesné lezecké topánky
a vydal sa dolu.
Až vtedy si ma všimli.
05:11
and that's when people stoppedzastavený me.
104
299360
1656
„Ty ideš naboso? To je masaker!“
05:13
"You're hikingPešia turistika barefootnaboso?
That's so hard-coreskalné."
105
301040
2296
05:15
(LaughterSmiech)
106
303360
3280
(smiech)
05:22
I didn't botherobťažovať to explainvysvetliť,
107
310360
1656
Nič som nevysvetľoval.
Večer som si však do lezeckého denníka
pridal „free solo“ na Half Dome,
05:24
but that night in my climbingšplhanie journalčasopis,
I dulyRiadne notedpoznamenať my freezadarmo soloSolo of HalfPolovica DomeDome,
108
312040
4856
a mrzutého smajlíka s poznámkou:
„Dá sa to lepšie?“
05:28
but I includedzahrnuté a frownyZamračená facetvár
and a commentkomentár, "Do better?"
109
316920
3280
05:33
I'd succeededuspel in the soloSolo
110
321040
1336
To sólo bolo úspešné
a uznáva sa ako prvé svojho druhu.
05:34
and it was celebratedpreslávený
as a bigveľký first in climbingšplhanie.
111
322400
2336
Kamaráti o ňom nakrútili film.
05:36
Some friendspriatelia laterneskôr madevyrobený a filmfilm about it.
112
324760
1936
05:38
But I was unsatisfiedNespokojní.
113
326720
1576
No ja som bol nespokojný.
05:40
I was disappointedsklamaný in my performancevýkon,
114
328320
1816
Bol som sklamaný zo svojho výkonu,
lebo som vedel, že to bolo tesné.
05:42
because I knewvedel that I had
gottendostali away with something.
115
330160
2496
Nechcem mať len šťastie,
chcem byť skvelý.
05:44
I didn't want to be a luckyšťastný climberhorolezec.
I wanted to be a great climberhorolezec.
116
332680
3216
Potom som asi rok sóla neliezol,
05:47
I actuallyvlastne tookzobral the nextĎalšie yearrok or so
off from freezadarmo soloingSóla,
117
335920
2736
aby som si nezvykol
spoliehať sa na šťastie.
05:50
because I knewvedel that I shouldn'tby nemala
make a habitzvyk of relyingspoliehať sa on luckšťastie.
118
338680
3016
Ale aj napriek tomu,
som už vtedy myslel na El Cap.
05:53
But even thoughhoci
I wasn'tnebol soloingSóla very much,
119
341720
2016
05:55
I'd already startedzahájená to think about ElEl CapSpp.
120
343760
2016
Stále mi vŕtal v hlave
ako korunný klenot sólo lezenia.
05:57
It was always in the back of my mindmyseľ
as the obviouszrejmý crownCrown jewelklenot of solossóla.
121
345800
3456
Je to najpríťažlivejšia stena na svete.
06:01
It's the mostväčšina strikingprekvapujúce wallstena in the worldsvet.
122
349280
2336
06:03
EachKaždý yearrok, for the nextĎalšie sevensedem yearsleta,
123
351640
2056
Ďalších sedem rokov som si hovoril:
„Tento rok idem na El Cap!“
06:05
I'd think, "This is the yearrok
that I'm going to soloSolo ElEl CapSpp."
124
353720
2896
06:08
And then I would drivepohon into YosemiteYosemite,
look up at the wallstena, and think,
125
356640
3256
Nato som prišiel do Yosemitov,
pozrel na stenu a pomyslel si:
„Ani za svet!“
06:11
"No frickin'frickin " way."
126
359920
1256
06:13
(LaughterSmiech)
127
361200
1856
(smiech)
06:15
It's too bigveľký and too scarystrašidelný.
128
363080
2576
Je príliš veľký a strašidelný.
06:17
But eventuallynakoniec I cameprišiel to acceptsúhlasiť that
I wanted to testtest myselfja sám againstproti ElEl CapSpp.
129
365680
3736
Až som pripustil, že s El Cap
si chcem zmerať sily.
06:21
It representedzastúpené truepravdivý masteryMastery,
130
369440
2176
Predstavuje pravé majstrovstvo,
ale chcel som, aby to bolo iné.
06:23
but I neededpotrebný it to feel differentrozdielny.
131
371640
1696
06:25
I didn't want to get away with anything
or barelyťažko squeakSqueak by.
132
373360
2856
Netúžim zasa tesne vyviaznuť.
Tentoraz to musí byť poriadne.
06:28
This time I wanted to do it right.
133
376240
1640
06:31
The thing that makesznačky ElEl CapSpp
so intimidatingzastrašujúce
134
379280
2056
El Cap je odstrašujúci
už pre svoje rozmery.
06:33
is the sheernaprostý scalemierka of the wallstena.
135
381360
1616
06:35
MostVäčšina climbershorolezci take threetri to fivepäť daysdni
136
383000
1816
Prekonať 900 metrov kolmej skaly
zväčša trvá tri až päť dní.
06:36
to ascendAscend the 3,000 feetchodidlá
of verticalvertikálne graniteŽulové.
137
384840
2856
06:39
The ideanápad of settingnastavenie out
up a wallstena of that sizeveľkosť
138
387720
2176
Nápad vyliezť na takú veľkú stenu
len v lezeckých topánkach a s kriedou
sa zdal nemožný.
06:41
with nothing but shoestopánky and
a chalkKrieda bagsáčok seemedzdalo impossiblenemožné.
139
389920
3296
06:45
3,000 feetchodidlá of climbingšplhanie representspredstavuje
140
393240
1616
900 metrov lezenia znamená
tisíce rôznych pohybov rúk a nôh,
06:46
thousandstisíce of distinctzreteľný
handručné and footnoha movementspohyby,
141
394880
2176
ktoré si treba zapamätať.
06:49
whichktorý is a lot to rememberpamätať.
142
397080
1336
06:50
ManyMnoho of the movespohyby I knewvedel
throughskrz sheernaprostý repetitionopakovanie.
143
398440
2376
Veľa pohybov som sa naučil opakovaním.
S lanom som tam vyliezol
asi 50-krát za desať rokov.
06:52
I'd climbedvyliezol ElEl CapSpp maybe 50 timesdoba
over the previouspredchádzajúca decadedesaťročia with a ropelano.
144
400840
3576
06:56
But this photofotografie showsrelácie my preferredVýhodné
methodmetóda of rehearsingSkúšania the movespohyby.
145
404440
3096
Ale tu vidíte metódu,
ktorú uprednostňujem.
06:59
I'm on the summitvrcholok,
146
407560
1216
Na vrchole sa chystám
zlaniť dolu stenou s 300-metrovým lanom
07:00
about to repelodpudzujú down the facetvár
with over a thousandtisíc feetchodidlá of ropelano
147
408800
2936
a celý deň nacvičovať.
07:03
to spendtráviť the day practicingprecvičovanie.
148
411746
1550
Našiel som si sled
bezpečných a opakovateľných krokov
07:05
OnceRaz I foundnájdených sequencessekvencie
that feltplsť securezabezpečenie and repeatableopakovateľné,
149
413320
2576
a zapamätal som si ich.
07:07
I had to memorizememorovat them.
150
415916
1110
07:09
I had to make sure that they were
so deeplyhlboko ingrainedhlboko zakorenené withinvnútri me
151
417050
2976
Musel som si ich osvojiť natoľko,
aby nebolo možné spraviť chybu.
07:12
that there was no possibilitymožnosť of errorchyba.
152
420036
1890
Nemôžem rozmýšľať, či mám správny smer
alebo najvhodnejší chyt.
07:13
I didn't want to be wonderingpremýšľal
if I was going the right way
153
421950
2906
07:16
or usingpoužitím the bestnajlepší holdsdrží.
154
424880
1216
Všetko musí ísť samo.
07:18
I neededpotrebný everything to feel automaticAutomatické.
155
426120
1856
07:20
ClimbingLezenie with a ropelano
is a largelyprevažne physicalfyzický effortsnaha.
156
428000
2376
Liezť s lanom je najmä fyzický výkon.
Potrebujete dostatočnú silu, udržať sa
a postupovať nahor.
07:22
You just have to be strongsilný enoughdosť
to holdvydržať on and make the movementspohyby upwardnahor.
157
430400
3576
„Free solo“ je viac o hlave.
07:26
But freezadarmo soloingSóla
playshry out more in the mindmyseľ.
158
434000
2096
Fyzická záťaž je rovnaká.
07:28
The physicalfyzický effortsnaha is largelyprevažne the samerovnaký.
159
436120
1936
Vaše telo lezie po tej istej stene.
07:30
Your bodytelo is still climbingšplhanie the samerovnaký wallstena.
160
438080
2016
07:32
But stayingpobyt calmpokojný
and performingpredvádzanie at your bestnajlepší
161
440120
2256
Ale ostať pokojný a všetko robiť správne,
keď viete, že každá chyba znamená smrť,
07:34
when you know that
any mistakechyba could mean deathúmrtia
162
442400
2216
to chce určité mentálne nastavenie.
07:36
requiresvyžaduje a certainistý kinddruh of mindsetmyslenie.
163
444640
2136
07:38
(LaughterSmiech)
164
446800
2576
(smiech)
07:41
That's not supposedpredpokladaný to be funnysmiešny,
but if it is, it is.
165
449400
2496
To nemalo byť smiešne,
ale ak bolo, tak dobre.
(smiech)
07:43
(LaughterSmiech)
166
451920
2256
07:46
I workedpracoval to cultivatepestovať that mindsetmyslenie
throughskrz visualizationvizualizácia,
167
454200
2776
Toto nastavenie som si vypracoval
pomocou obrazotvornosti.
Skrátka som si premietal,
ako budem to sólo liezť.
07:49
whichktorý basicallyv podstate just meansprostriedky imaginingpredstava
the entirecelý experienceskúsenosť of soloingSóla the wallstena.
168
457000
4176
07:53
PartiallyČiastočne, that was to help me
rememberpamätať all the holdsdrží,
169
461200
2536
Sčasti mi to pomohlo
zapamätať si všetky chyty,
no hlavne šlo o precítenie,
aká bude ich štruktúra a povrch na dotyk,
07:55
but mostlyväčšinou visualizationvizualizácia
was about feelingpocit the texturetextúra
170
463760
2536
07:58
of eachkaždý holdvydržať in my handručné
171
466320
1216
aké bude napnúť nohu
a dôkladne umiestniť chodidlo.
07:59
and imaginingpredstava the sensationsenzácia of my legnoha
reachingdosahujúci out and placinguvedenie my footnoha just so.
172
467560
3736
Predstavil som si celú choreografiu,
tanec stovky metrov nad zemou.
08:03
I'd imaginepredstaviť si it all like a choreographedchoreografiu
dancetanec thousandstisíce of feetchodidlá up.
173
471320
3576
08:06
The mostväčšina difficultnáročný partčasť of the wholecelý routetrasa
was calledvolal the BoulderBoulder ProblemProblém.
174
474920
3496
Najťažšia časť cesty
sa volá Boulder Problem.
Je asi 600 metrov nad zemou
a vyžaduje najnáročnejšie pohyby tela:
08:10
It was about 2,000 feetchodidlá off the groundprízemný
175
478440
1856
08:12
and consistedpozostával of the hardestnajťažšie
physicalfyzický movespohyby on the wholecelý routetrasa:
176
480320
2976
dlhé zhyby so slabými chytmi
a malé, šmykľavé stupy.
08:15
long pullsťahá betweenmedzi poorchudobný handholdsDržadlá
with very smallmalý, slipperyklzký feetchodidlá.
177
483320
3176
Slabým chytom myslím toto:
08:18
This is what I mean by a poorchudobný handholddržadlo:
178
486520
1896
hranu užšiu ako ceruzka, otočenú nadol,
takže palec zapieram dohora.
08:20
an edgehrana smallermenšie than the widthšírka
of a pencilceruzka but facingobloženie downwardsmerom nadol
179
488440
3176
08:23
that I had to presslis up into with my thumbpalec.
180
491640
2496
08:26
But that wasn'tnebol even the hardestnajťažšie partčasť.
181
494160
1856
A to ešte nebolo to najhoršie.
08:28
The cruxCrux culminatedvyvrcholila in a karateKarate kickkop
182
496040
1736
Na záver príde „karate kop“
ľavou nohou do priľahlého rohu.
08:29
with my left footnoha over to the insidevnútri
of an adjacentpriľahlý cornerrohový,
183
497800
2816
Vyžaduje si to veľkú presnosť a ohybnosť.
08:32
a maneuvermanéver that requiredpožadovaný a highvysoký degreestupeň
of precisionpresnosť and flexibilityflexibilita,
184
500640
3216
08:35
enoughdosť so that I'd been doing
a nightlynočné stretchingpreťahovanie routinebežný
185
503880
2736
Preto som každý večer cvičil strečing
celý predchádzajúci rok,
08:38
for a fullplne yearrok aheadvpred of time
186
506640
1416
aby som nohu v pohode natiahol.
08:40
to make sure that I could comfortablykomfortne
make the reachdosah with my legnoha.
187
508080
3096
08:43
As I practicedcvičil the movespohyby,
188
511200
1256
Pri cvičení pohybov som sa sústredil
aj na emočnú zložku potenciálneho sóla.
08:44
my visualizationvizualizácia turnedobrátil
to the emotionalcitový componentkomponentov
189
512480
2415
08:46
of a potentialpotenciál soloSolo.
190
514919
1457
08:48
BasicallyV podstate, what if I got up there
and it was too scarystrašidelný?
191
516400
2776
Napríklad, čo ak tam hore
pocítim priveľký strach?
08:51
What if I was too tiredunavený?
192
519200
1296
Alebo únavu?
08:52
What if I couldn'tnemohol quitecelkom make the kickkop?
193
520520
1858
Čo ak nezvládnem ten kop?
08:54
I had to considerzvážiť everykaždý possibilitymožnosť
while I was safelybezpečne on the groundprízemný,
194
522402
3254
Musel som zvážiť všetky možnosti
ešte v bezpečí na zemi.
Lebo keď príde čas a pôjdem naostro,
nebude priestor na pochybnosti.
08:57
so that when the time cameprišiel and I was
actuallyvlastne makingmaking the movespohyby withoutbez a ropelano,
195
525680
3696
09:01
there was no roomizba for doubtpochybovať to creepcreep in.
196
529400
1936
Pochybnosť predchádza strach,
09:03
DoubtPochybnosti is the precursorpredchodca to fearstrach,
197
531360
1476
a ja som vedel, že so strachom
prídem o ten dokonalý moment.
09:04
and I knewvedel that I couldn'tnemohol experienceskúsenosť
my perfectperfektný momentmoment if I was afraidbáť.
198
532850
3406
Musel som trénovať,
kým nezmizli všetky pochybnosti.
09:08
I had to visualizezviditeľniť and rehearseskúšať
enoughdosť to removeodstrániť all doubtpochybovať.
199
536280
2816
09:11
But beyondmimo that, I alsotaktiež
visualizedvizualizovať how it would feel
200
539120
2456
A navyše, predstavoval som si,
aké by bolo, keby sa to vôbec nedalo.
09:13
if it never seemedzdalo doablerealizovateľný.
201
541600
1736
09:15
What if, after so much work,
I was afraidbáť to try?
202
543360
3040
Čo ak sa po tom všetkom ani neodhodlám?
09:19
What if I was wastingplytvanie my time
203
547440
1496
Čo ak som márnil čas a nikdy
nebudem v pohode v takej náročnej pozícii?
09:20
and I would never feel comfortablekomfortné
in suchtaký an exposedvystavený positionpozície?
204
548960
3336
09:24
There were no easyjednoduchý answersodpovede,
205
552320
1336
Ľahká odpoveď neexistuje,
ale El Cap pre mňa znamenal dosť,
aby som šiel a zistil to.
09:25
but ElEl CapSpp meantznamenalo enoughdosť to me
that I would put in the work and find out.
206
553680
3736
09:29
Some of my preparationsPrípravky were more mundanesvetský.
207
557440
2216
Príprava bola občas nezáživná.
09:31
This is a photofotografie of my friendpriateľ ConradConrad AnkerAnker
208
559680
2136
Tu je môj priateľ Conrad Anker.
Lezie v dolnej časti cesty
s prázdnym ruksakom.
09:33
climbingšplhanie up the bottomdno of ElEl CapSpp
with an emptyprázdny backpackbatoh.
209
561840
2656
Spolu sme vtedy vyšli
k jednej praskline v strede,
09:36
We spentstrávil the day climbingšplhanie togetherspolu
210
564520
1656
09:38
to a specificšpecifický crackcrack
in the middleprostredný of the wallstena
211
566200
2136
kde bolo plno uvoľnených skál.
09:40
that was chokeddusil with loosevoľný rocksskaly
212
568360
1576
Ten úsek bol preto mimoriadne ťažký
a potenciálne nebezpečný,
09:41
that madevyrobený that sectiončasť
difficultnáročný and potentiallypotenciálne dangerousnebezpečný,
213
569960
2816
keďže každý nepresný krok
mohol zhodiť kameň
09:44
because any missedvynechal stepkrok
mightsila knockzaklopať a rockrock to the groundprízemný
214
572800
2656
a zabiť iného lezca či turistu.
09:47
and killzabiť a passingpominuteľný climberhorolezec or hikerTurista.
215
575480
1736
Opatrne sme skaly zbierali,
nakladali do batoha a zlanili dolu.
09:49
So we carefullyopatrne removedodstránený the rocksskaly,
loadednaložený them into the packbalenie
216
577240
2856
09:52
and rappelledrappelled back down.
217
580120
1256
09:53
Take a seconddruhý to imaginepredstaviť si
how ridiculoussmiešny it feelscíti
218
581400
2256
Zamyslite sa na sekundu,
aké to bolo smiešne
liezť 500 metrov po stene,
aby sme dali skaly do ruksaka.
09:55
to climbšplhať 1,500 feetchodidlá up a wallstena
just to fillvyplniť a backpackbatoh fullplne of rocksskaly.
219
583680
3216
(smiech)
09:58
(LaughterSmiech)
220
586920
1616
10:00
It's never that easyjednoduchý to carryniesť
a packbalenie fullplne of rocksskaly around.
221
588560
2736
Uniesť batoh s kameňmi nie je ľahké
a ešte ťažšie je to v kolmom zráze.
10:03
It's even harderťažšie on the sidebočné of a cliffCliff.
222
591320
1936
Napriek hlúpemu pocitu to bolo nutné.
10:05
It maysmieť have feltplsť sillyhlúpy,
but it still had to get donehotový.
223
593280
2496
Ak tam mám vyliezť bez lana,
všetko musí byť dokonalé.
10:07
I neededpotrebný everything to feel perfectperfektný
224
595800
1696
10:09
if I was ever going to climbšplhať
the routetrasa withoutbez a ropelano.
225
597520
2576
Dva roky som sa sústreďoval výhradne
na možné sólo na El Cap
10:12
After two seasonsročné obdobia of workingpracovný specificallyšpecificky
towardk a potentialpotenciál freezadarmo soloSolo of ElEl CapSpp,
226
600120
3816
a konečne som zavŕšil prípravu.
10:15
I finallykonečne finishedhotový all my preparationsPrípravky.
227
603960
1896
Poznal som každý chyt a stup
a presne vedel, čo robiť.
10:17
I knewvedel everykaždý handholddržadlo
and footholdOporu on the wholecelý routetrasa,
228
605880
2526
10:20
and I knewvedel exactlypresne what to do.
229
608420
1436
Bol som v zásade pripravený.
10:21
BasicallyV podstate, I was readypripravený.
230
609880
1456
10:23
It was time to soloSolo ElEl CapSpp.
231
611360
1520
Prišiel čas vyliezť na El Cap.
10:25
On JuneJúna 3, 2017,
232
613640
2296
Dňa 3. júna 2017 som vstal skoro,
raňajkoval ako vždy vločky a ovocie
10:27
I wokezobudil up earlyzavčas, atejedol my usualobvyklý
breakfastraňajky of muesliMüsli and fruitovocný
233
615960
3216
a pred svitaním som bol pod stenou.
10:31
and madevyrobený it to the basezákladňa
of the wallstena before sunrisesvitanie.
234
619200
2456
10:33
I feltplsť confidentistý as I lookedpozrel up the wallstena.
235
621680
1976
Pri pohľade hore som sa cítil sebaisto
a ešte lepšie som sa cítil,
keď som začal liezť.
10:35
I feltplsť even better as I startedzahájená climbingšplhanie.
236
623680
1960
10:38
About 500 feetchodidlá up, I reacheddosiahol a slabdosky
237
626800
1776
V asi 150 metroch bola platňa,
podobná tej, čo ma potrápila na Half Dome,
10:40
very similarpodobný to the one that had
givendaný me so much troubleťažkosti on HalfPolovica DomeDome,
238
628600
3336
ale tentoraz to bolo iné.
10:43
but this time was differentrozdielny.
239
631960
1456
10:45
I'd scoutedvýzvědách everykaždý optionvoľba, includingpočítajúc do toho
hundredsstovky of feetchodidlá of wallstena to eitherbuď sidebočné.
240
633440
3576
Prešiel som si všetky varianty
stovky metrov všetkými smermi.
Vedel som, čo mám robiť a ako.
10:49
I knewvedel exactlypresne what to do
and how to do it.
241
637040
2296
Neváhal som, len som liezol.
10:51
I had no doubtspochybnosti.
I just climbedvyliezol right throughskrz.
242
639360
2320
10:54
Even the difficultnáročný and strenuousnamáhavé
sectionsoddiely passedodovzdaný by with easejednoduchosť.
243
642440
3096
Aj zložité a namáhavé úseky
som prešiel s ľahkosťou.
10:57
I was perfectlybezchybne executingvykonávajúci my routinebežný.
244
645560
1920
Robil som všetko, čo som si nacvičil.
11:00
I restedoddýchnutí for a momentmoment
belownižšie the BoulderBoulder ProblemProblém
245
648600
2256
Malý oddych a šiel som na Boulder Problem.
11:02
and then climbedvyliezol it just as I had
practicedcvičil so manyveľa timesdoba with the ropelano on.
246
650880
3576
Prešiel som ho presne tak,
ako predtým mnohokrát s lanom.
Noha bez váhania preskočila na stenu vľavo
a už som vedel, že som to dal.
11:06
My footnoha shotshot acrossnaprieč to the wallstena
on the left withoutbez hesitationzaváhanie,
247
654480
3016
11:09
and I knewvedel that I had donehotový it.
248
657520
1440
11:12
ClimbingLezenie HalfPolovica DomeDome had been a bigveľký goalcieľ
249
660880
1896
Vyliezť na Half Dome
bol veľký cieľ a podaril sa,
11:14
and I did it,
250
662800
1216
no nedosiahol som, čo som chcel.
11:16
but I didn't get what I really wanted.
251
664040
1856
11:17
I didn't achievedosiahnuť masteryMastery.
252
665920
1296
Pravé majstrovstvo.
Mal som pochybnosti a strach
a nebolo to vôbec ono.
11:19
I was hesitantváhala and afraidbáť, and it wasn'tnebol
the experienceskúsenosť that I wanted.
253
667240
3656
11:22
But ElEl CapSpp was differentrozdielny.
254
670920
1656
El Cap bol iný.
11:24
With 600 feetchodidlá to go, I feltplsť like the
mountainvrch was offeringobeť me a victoryvíťazstvo lapklin.
255
672600
3736
Posledných 200 metrov pod vrcholom
to bola moja exhibícia.
11:28
I climbedvyliezol with a smoothhladký precisionpresnosť
256
676360
1616
Liezol som hravo a precízne
a vychutnával som si spev vtákov.
11:30
and enjoyedteší the soundszvuky of the birdsvtáky
swoopingswooping around the cliffCliff.
257
678000
2936
Bolo to ako oslava.
11:32
It all feltplsť like a celebrationOslava.
258
680960
1496
Potom som dosiahol vrchol po 3 hodinách
a 56 minútach krásneho lezenia.
11:34
And then I reacheddosiahol the summitvrcholok
259
682480
1416
11:35
after threetri hourshodiny and 56 minutesminúty
of gloriousslávne climbingšplhanie.
260
683920
2536
Taký výstup som chcel,
cítil som, že som to dokonale zvládol.
11:38
It was the climbšplhať that I wanted,
and it feltplsť like masteryMastery.
261
686480
2696
Ďakujem.
11:41
Thank you.
262
689200
1216
(potlesk)
11:42
(ApplausePotlesk)
263
690440
3280
Translated by Ivan Stancel
Reviewed by Zuzana Šplhová

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Alex Honnold - Rock climber
Alex Honnold is a professional rock climber whose audacious free-solo ascents of America's biggest cliffs have made him one of the world's most recognized climbers.

Why you should listen

A gifted but hard-working athlete, Honnold is known as much for his humble, self-effacing attitude as he is for the dizzyingly tall cliffs he has climbed without a rope to protect him if he falls. Honnold has been profiled by 60 Minutes and the New York Times, featured on the cover of National Geographic, appeared in international television commercials and starred in numerous adventure films, including the Emmy-nominated Alone on the Wall. He is the subject of the documentary feature Free Solo, which was released by National Geographic Documentary Films.

Honnold is the founder of the Honnold Foundation, a nonprofit that promotes solar energy access worldwide. To this day, he maintains his simple "dirtbag-climber" existence, living out of his van, donating a significant portion of his income to the Honnold Foundation and traveling the world in search of the next great vertical adventure.

More profile about the speaker
Alex Honnold | Speaker | TED.com