ABOUT THE SPEAKER
Kristen Marhaver - Coral reef biologist
TED Senior Fellow Kristen Marhaver is a marine biologist studying the ecology, behavior and reproduction of reef corals.

Why you should listen

Dr. Kristen Marhaver's work combines classic scientific methods with new technologies to help threatened coral species survive their early life stages. She was the first person to rear juveniles of the endangered Caribbean Pillar Coral. Now she's now developing bacterial tools to improve coral survival at all life stages.

Marhaver's research has been covered by NPR, BBC, The Atlantic and Popular Science, among hundreds of outlets. She's earned five fellowships and grants from the US National Science Foundation and multiple awards for science communication. Marhaver is a TED Senior Fellow, a WINGS Fellow, and a World Economic Forum Young Scientist.

Outside the lab, Marhaver advocates for stronger ocean conservation and smarter science communication. Her talks and articles have been featured by Google, Wired UK, Mission Blue and by ocean and scuba festivals around the world.

A scuba diver from the age of 15, Marhaver is a graduate of Georgia Institute of Technology and the Center for Marine Biodiversity and Conservation at Scripps Institution of Oceanography. Her lab is based at the CARMABI Research Station on the island of Curaçao.

More profile about the speaker
Kristen Marhaver | Speaker | TED.com
TED2017

Kristen Marhaver: Why I still have hope for coral reefs

Kristen Marhaver: Waarom ik nog steeds hoop heb voor koraalriffen

Filmed:
1,348,832 views

Koraalriffen in de Grote Oceaan sterven in hoog tempo, vooral door verbleking veroorzaakt door oplopende watertemperaturen. Maar het is niet te laat om iets te doen, zegt TED Fellow Kristen Maharver. Ze wijst naar de Cariben waar koralen, als ze stabiele temperaturen, bescherming en de tijd krijgen, hebben laten zien dat ze kunnen herstellen van verwondingen. Marhaver herinnert ons eraan waarom we ons moeten blijven inspannen voor de bescherming van de weinige koralen die we nog hebben. "Koralen hebben altijd een lange adem gehad," zegt ze, "en wij ook".
- Coral reef biologist
TED Senior Fellow Kristen Marhaver is a marine biologist studying the ecology, behavior and reproduction of reef corals. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
The first time I criedriep underwateronderwater-
0
926
2424
De eerste keer dat ik huilde onder water
00:15
was in 2008,
1
3374
1543
was in 2008
00:16
the islandeiland of CuraCuraçaoAo,
2
4941
1577
bij het eiland Curaçao,
00:18
way down in the southernzuidelijk CaribbeanCaraïben.
3
6542
1882
helemaal in het zuiden van de Cariben.
00:20
It's beautifulmooi there.
4
8848
1652
Het is er prachtig.
00:22
I was studyingaan het studeren these coralskoralen for my PhDPhD,
5
10524
2926
I bestudeerde deze koralen
voor mijn doctoraat
00:25
and after daysdagen and daysdagen
of divingDuiken on the samedezelfde reefrif,
6
13474
2382
en na dagen naar hetzelfde rif
te hebben gedoken,
00:27
I had gottengekregen to know them as individualsindividuen.
7
15880
2029
was ik ze als individuen gaan zien.
00:29
I had madegemaakt friendsvrienden with coralkoraal colonieskolonies --
8
17933
2471
Ik was vrienden geworden
met koraalkolonies --
00:32
totallyhelemaal a normalnormaal thing to do.
9
20428
1754
de normaalste zaak van de wereld.
00:35
Then, HurricaneOrkaan OmarOmar smashedverbrijzeld them apartdeel
and rippedgeript off theirhun skinhuid,
10
23260
4696
Toen kwam de orkaan Omar,
die ze kapot beukte en hun huid eraf rukte
00:39
leavingverlaten little bitsstukjes of woundedverwond tissuezakdoek
that would have a hardhard time healinggenezing,
11
27980
4489
en stukjes gewond weefsel achterliet
die moeilijk zouden herstellen,
00:44
and biggroot patchespleisters of deaddood skeletonskelet
that would get overgrownbegroeid by algaezeewier.
12
32493
3307
en grote plekken dood skelet
die door algen overgroeid zouden raken.
00:48
When I saw this damageschade for the first time,
13
36381
2024
Toen ik de schade voor het eerst zag,
00:50
stretchingstretching all the way down the reefrif,
14
38429
1810
langs het hele rif,
zakte ik op de bodem
in mijn duikuitrusting
00:52
I sunkgezonken ontonaar the sandzand in my scubaScuba gearversnelling
15
40263
1857
00:54
and I criedriep.
16
42144
1396
en huilde ik.
00:55
If a coralkoraal could diedood gaan that fastsnel,
17
43564
2357
Als een koraal zo snel kon afsterven,
00:57
how could a reefrif ever surviveoverleven?
18
45945
1889
hoe kon een rif dan ooit overleven?
01:00
And why was I makingmaking it my jobbaan
to try to fightstrijd for them?
19
48354
2959
And waarom maakte ik er mijn werk van
voor hen te vechten?
01:03
I never heardgehoord anothereen ander scientistwetenschapper
tell that kindsoort of storyverhaal
20
51852
3032
Ik had nog nooit zo'n verhaal gehoord
van andere wetenschappers
01:06
untiltot last yearjaar.
21
54908
1366
tot afgelopen jaar.
01:08
A scientistwetenschapper in GuamGuam wroteschreef,
22
56803
2005
Een wetenschapper in Guam schreef,
01:10
"I criedriep right into my maskmasker,"
23
58832
1547
"Ik huilde in mijn duikbril",
01:12
seeingziend the damageschade on the reefsriffen.
24
60403
2210
toen hij de schade aan het rif zag.
01:15
Then a scientistwetenschapper in AustraliaAustralië wroteschreef,
25
63649
1941
En een wetenschapper in Australië zei:
01:17
"I showedtoonden my studentsstudenten
the resultsuitslagen of our coralkoraal surveysenquêtes,
26
65614
2997
"Ik toonde mijn studenten de resultaten
van ons koraalonderzoek
01:20
and we weptgeweend."
27
68635
1352
en we huilden."
01:22
CryingHuilen about coralskoralen
is havingmet a momentmoment, guys.
28
70896
2648
Huilen om koraal
beleeft een hoogtepunt, mensen.
01:25
(LaughterGelach)
29
73568
1134
(Gelach)
01:26
And that's because reefsriffen in the PacificStille Oceaan
30
74726
1944
Dat komt omdat riffen in de Grote Oceaan
01:28
are losingverliezen coralskoralen fastersneller
than we'vewij hebben ever seengezien before.
31
76694
2834
hun koraal sneller verliezen
dan ooit tevoren.
01:31
Because of climateklimaat changeverandering,
32
79869
1272
Door de klimaatverandering
01:33
the waterwater is so hotwarm for so long
in the summerszomers,
33
81165
2809
is het water zo lang zo warm in de zomer
01:35
that these animalsdieren
can't functionfunctie normallynormaal.
34
83998
2175
dat deze dieren niet normaal kunnen leven.
01:38
They're spittingspugen out the coloredgekleurde algaezeewier
that liveslevens in theirhun skinhuid,
35
86674
3028
Ze spugen de gekleurde algen
die in hun huid leven uit
01:41
and the clearduidelijk bleachedgebleekt tissuezakdoek
that's left usuallydoorgaans starvesstarves to deathdood
36
89726
5065
en het verbleekte weefsel
dat achterblijft verhongert meestal
01:46
and then rotsrots away.
37
94815
1254
en rot dan weg.
01:49
Then the skeletonsskeletten are overgrownbegroeid by algaezeewier.
38
97124
2363
Daarna raken de skeletten
overgroeid met algen.
01:51
This is happeninggebeurtenis
over an unbelievableongelooflijk scaleschaal.
39
99961
2323
Dit gebeurt op een ongelooflijke schaal.
01:54
The NorthernNoord Great BarrierBarrière ReefRif
lostde weg kwijt two-thirdstweederde of its coralskoralen last yearjaar
40
102308
4136
Het noordelijk Great Barrier Reef verloor
vorig jaar twee derde van zijn koraal
01:58
over a distanceafstand of hundredshonderden of milesmijlen,
41
106468
2555
over een afstand van honderden kilometers.
02:01
then bleachedgebleekt again this yearjaar,
42
109047
1802
Het verbleken gebeurde dit jaar weer
02:02
and the bleachingbleken stretcheduitgerekt furtherverder southzuiden.
43
110873
2118
en strekte zich verder uit
naar het zuiden.
02:06
ReefsRiffen in the PacificStille Oceaan
are in a nosediveduikvlucht right now,
44
114004
2314
Riffen in de Grote Oceaan
maken een duikvlucht
02:08
and no one knowsweet
how badslecht it's going to get,
45
116342
2539
en niemand weet hoe erg het gaat worden.
02:10
exceptbehalve ...
46
118905
1369
Maar ...
02:12
over in the CaribbeanCaraïben where I work,
47
120298
1939
in de Cariben, waar ik werk,
02:14
we'vewij hebben alreadynu al been throughdoor the nosediveduikvlucht.
48
122261
2078
hebben we de duikvlucht al gehad.
02:16
ReefsRiffen there have sufferedleed
throughdoor centurieseeuwen of intenseintens humanmenselijk abusemisbruik.
49
124699
3944
De riffen daar hebben eeuwen van
mishandeling door mensen moeten verduren.
02:20
We kindsoort of alreadynu al know
how the storyverhaal goesgaat.
50
128944
2183
We weten eigenlijk al hoe het gaat.
02:23
And we mightmacht be ablein staat to help predictvoorspellen
what happensgebeurt nextvolgende.
51
131463
3826
En we kunnen misschien voorspellen
wat er nu gaat gebeuren.
02:27
Let's consultConsult a graphdiagram.
52
135954
1575
Laten we een grafiek bekijken.
02:32
SinceSinds the inventionuitvinding of scubaScuba,
53
140622
1381
Sinds de uitvinding van scuba
02:34
scientistswetenschappers have measuredafgemeten
the amountbedrag of coralkoraal on the seafloorzeebodem,
54
142027
2981
hebben wetenschappers gemeten
hoe veel koraal er is
02:37
and how it's changedveranderd throughdoor time.
55
145032
1666
en hoe dat door de tijd verandert.
02:39
And after centurieseeuwen
of ratchetingopvoeren humanmenselijk pressuredruk,
56
147396
2461
En na eeuwen van ernstige menselijke druk
02:41
CaribbeanCaraïben reefsriffen metleerde kennen one of threedrie fateslot.
57
149881
2601
zijn er met de Caribische riffen
drie dingen gebeurd:
02:44
Some reefsriffen lostde weg kwijt theirhun coralskoralen very quicklysnel.
58
152954
2246
sommige riffen
verloren hun koraal heel snel,
02:49
Some reefsriffen lostde weg kwijt theirhun coralskoralen more slowlylangzaam,
59
157245
3444
sommige riffen
verloren hun koraal wat langzamer,
02:52
but kindsoort of endedbeëindigde up in the samedezelfde placeplaats.
60
160713
2993
maar waren uiteindelijk net zo slecht af.
02:55
OK, so farver this is not going very well.
61
163730
1937
OK, tot zo ver weinig goed nieuws.
02:58
But some reefsriffen in the CaribbeanCaraïben --
62
166244
2263
Maar sommige riffen in de Cariben --
03:00
the onesdegenen bestbeste protectedbeschermd
63
168531
1893
de best beschermde riffen
03:02
and the onesdegenen a little
furtherverder from humansmensen --
64
170448
2714
en de riffen die iets verder
weg liggen van mensen --
03:05
they managedbeheerd to holdhouden ontonaar theirhun coralskoralen.
65
173186
3541
waren in staat hun koralen te behouden.
03:09
Give us a challengeuitdaging.
66
177407
1483
Geef ons een uitdaging.
03:12
And, we almostbijna never saw a reefrif hitraken zeronul.
67
180089
2656
Bovendien hebben we bijna nooit
een rif zien verdwijnen.
03:16
The secondtweede time I criedriep underwateronderwater-
68
184290
2486
De tweede keer dat ik huilde onder water
03:18
was on the northnoorden shoreoever of CuraCuraçaoAo, 2011.
69
186800
3410
was bij de noordkust van Curaçao in 2011.
Het was de kalmste dag van het jaar,
03:22
It was the calmestrustigst day of the yearjaar,
70
190234
1684
03:23
but it's always prettymooi
sketchyschetsmatig divingDuiken there.
71
191942
2369
maar duiken is daar altijd
behoorlijk gevaarlijk.
Mijn vriend en ik
zwommen tegen de golven in.
03:26
My boyfriendvriendje and I swamzwom againsttegen the wavesgolven.
72
194335
2096
03:28
I watchedbekeken my compasskompas
so we could find our way back out,
73
196455
2674
Ik keek op mijn kompas
om de weg terug te kunnen vinden
03:31
and he watchedbekeken for sharkshaaien,
74
199153
1630
en hij keek uit voor haaien,
03:32
and after 20 minutesnotulen of swimmingzwemmen
that feltvoelde like an houruur,
75
200807
2856
en na 20 minuten zwemmen
die voelden als een uur,
03:35
we finallyTenslotte droppedliet vallen down to the reefrif,
76
203687
1716
zakten we eindelijk af naar het rif,
03:37
and I was so shockedgeschokt,
77
205427
1559
en ik was zo ondersteboven
03:39
and I was so happygelukkig
78
207010
1646
en ik was zo blij
03:40
that my eyesogen filledgevulde with tearstranen.
79
208680
1995
dat mijn ogen zich vulden met tranen.
03:43
There were coralskoralen 1,000 yearsjaar oldoud
linedgevoerde up one after anothereen ander.
80
211399
4925
Er waren koralen van 1000 jaar oud,
de ene rij na de andere.
03:49
They had survivedoverleefd the entiregeheel historygeschiedenis
of EuropeanEuropese colonialismkolonialisme in the CaribbeanCaraïben,
81
217176
4686
Ze hadden het Europese kolonialisme
in de Cariben overleefd
03:53
and for centurieseeuwen before that.
82
221886
2135
en de vele eeuwen daarvoor.
03:57
I never knewwist what a coralkoraal could do
when it was givengegeven a chancekans to thrivetieren.
83
225645
4158
Ik wist niet waartoe koraal in staat is
als het de kans krijgt te floreren.
04:02
The truthwaarheid is that even
as we loseverliezen so manyveel coralskoralen,
84
230840
3383
Het feit is dat zelfs terwijl
we zo veel koralen verliezen,
04:06
even as we go throughdoor
this massivemassief coralkoraal die-offdie-off,
85
234247
3056
zelfs terwijl we
deze massale sterfte doormaken,
04:09
some reefsriffen will surviveoverleven.
86
237327
1851
sommige riffen zullen overleven.
04:11
Some will be raggedvrije regelval gebruikt on the edgerand,
87
239912
1654
Sommige zullen rafelranden hebben,
04:13
some will be beautifulmooi.
88
241590
1889
sommige zullen prachtig zijn.
04:16
And by protectingbescherming shorelineskusten
and givinggeven us foodeten to eateten
89
244091
2691
En door kusten te beschermen,
ons van voedsel te voorzien
04:18
and supportingondersteuning van tourismtoerisme,
90
246806
1749
en het toerisme te ondersteunen,
04:20
they will still be worthwaard
billionsmiljarden and billionsmiljarden of dollarsdollars a yearjaar.
91
248579
3122
zijn ze elk jaar nog steeds
miljarden dollars waard.
De beste tijd om een rif
te beschermen was 50 jaar terug,
04:24
The bestbeste time to protectbeschermen a reefrif
was 50 yearsjaar agogeleden,
92
252223
2591
04:26
but the second-besttweede-beste time is right now.
93
254838
2918
maar nu is het op één na beste moment.
04:31
Even as we go throughdoor bleachingbleken eventsevents,
94
259295
1951
Zelfs terwijl er vaker en op meer plekken
verblekingsperiodes zijn,
04:33
more frequentveel voorkomend and in more placesplaatsen,
95
261270
2543
04:35
some coralskoralen will be ablein staat to recoverherstellen.
96
263837
2275
zullen sommige koralen zich herstellen.
04:38
We had a bleachingbleken eventevenement
in 2010 in the CaribbeanCaraïben
97
266972
2852
Er was een verbleking
in de Cariben in 2010
04:41
that tooknam off biggroot patchespleisters of skinhuid
on boulderBoulder coralskoralen like these.
98
269848
3585
die grote lappen huid afstroopte
van rotskoralen zoals deze.
04:46
This coralkoraal lostde weg kwijt halfvoor de helft of its skinhuid.
99
274352
2613
Dit koraal verloor de helft van zijn huid.
04:48
But if you look at the sidekant
of this coralkoraal a fewweinig yearsjaar laterlater,
100
276989
4227
Maar als je de zijkant van dit koraal
een paar jaar later bekijkt,
04:53
this coralkoraal is actuallywerkelijk healthygezond again.
101
281240
2348
zie je dat dit koraal weer gezond is.
04:55
It's doing what a healthygezond coralkoraal does.
102
283612
2297
Hij doet wat gezond koraal doet:
04:57
It's makingmaking copieskopieën of its polypspoliepen,
103
285933
2098
hij maakt kopiën van zijn poliepen,
05:00
it's fightingvechten back the algaezeewier
104
288055
1455
hij vecht tegen de algen
05:01
and it's reclaimingReclaiming its territorygebied.
105
289534
1772
en hij herovert zijn territorium.
Als een paar poliepen overleven,
kan een koraal weer aangroeien;
05:04
If a fewweinig polypspoliepen surviveoverleven,
106
292375
1165
05:05
a coralkoraal can regrowteruggroeien;
107
293564
1173
05:06
it just needsbehoefte aan time and protectionbescherming
and a reasonableredelijk temperaturetemperatuur-.
108
294761
4105
hij heeft alleen tijd en bescherming
en een redelijke temperatuur nodig.
Sommige koralen groeien aan in 10 jaar,
05:11
Some coralskoralen can regrowteruggroeien in 10 yearsjaar --
109
299368
1809
05:13
othersanderen take a lot longerlanger.
110
301201
1723
andere doen er veel langer over.
05:14
But the more stressesbenadrukt
we take off them locallyplaatselijk --
111
302948
2651
Maar hoe meer stressoren we wegnemen --
05:17
things like overfishingoverbevissing,
sewagerioolwater pollutionverontreiniging, fertilizerkunstmest pollutionverontreiniging,
112
305623
3994
dingen zoals overbevissing,
vervuiling door riool en kunstmest,
05:21
dredgingbaggeren, coastalkust- constructionbouw --
113
309641
2445
baggeren, kustbebouwing --
hoe beter ze het volhouden
terwijl we het klimaat stabiliseren
05:24
the better they can hanghangen on
as we stabilizestabiliseren the climateklimaat,
114
312110
2870
05:27
and the fastersneller they can regrowteruggroeien.
115
315004
1810
en hoe sneller ze aangroeien.
05:29
And as we go throughdoor the long,
toughtaai and necessarynoodzakelijk processwerkwijze
116
317946
3738
En terwijl we de lange
en moeilijke weg afleggen
05:33
of stabilizingstabiliseren the climateklimaat
of planetplaneet EarthAarde,
117
321708
2605
van het herstellen
van het klimaat op onze planeet,
05:36
some newnieuwe coralskoralen will still be borngeboren.
118
324337
2430
zullen er nieuwe koralen geboren worden.
05:39
This is what I studystudie in my researchOnderzoek.
119
327323
1907
Dat is wat ik bekijk in mijn onderzoek.
05:41
We try to understandbegrijpen
how coralskoralen make babiesbabies,
120
329678
2547
We proberen te begrijpen
hoe koralen kindjes maken
05:44
and how those babiesbabies
find theirhun way to the reefrif,
121
332249
2674
en hoe die kindjes het rif vinden,
en bedenken nieuwe methodes
om ze te helpen overleven
05:46
and we inventuitvinden newnieuwe methodsmethoden
to help them surviveoverleven
122
334947
2302
05:49
those earlyvroeg, fragilebreekbaar life stagesstadia.
123
337273
1933
in die eerste, kwetsbare levensfasen.
05:52
One of my favoritefavoriete
coralkoraal babiesbabies of all time
124
340084
3001
Een van mijn favoriete
koraalkindjes aller tijden
05:55
showedtoonden up right after HurricaneOrkaan OmarOmar.
125
343109
2010
verscheen direct na orkaan Omar.
05:57
It's the samedezelfde speciessoorten
I was studyingaan het studeren before the stormstorm,
126
345143
2691
Het is dezelfde soort
die ik voor de storm bestudeerde,
05:59
but you almostbijna never see
babiesbabies of this speciessoorten --
127
347858
2432
maar je ziet bijna nooit
kindjes van deze soort.
06:02
it's really rarezeldzaam.
128
350314
1215
Het is heel zeldzaam.
06:03
This is actuallywerkelijk an endangeredbedreigde speciessoorten.
129
351553
2314
Deze soort wordt met uitsterven bedreigd.
06:06
In this photofoto, this little babybaby coralkoraal,
this little circlecirkel of polypspoliepen,
130
354399
3496
Op deze foto is dit kleine koraalkindje,
dit kleine bolletje poliepen,
06:09
is a fewweinig yearsjaar oldoud.
131
357919
1424
een paar jaar oud.
Net als zijn neven die verbleken,
06:11
Like its cousinsneven en nichten that bleachbleekmiddel,
132
359796
1469
06:13
it's fightingvechten back the algaezeewier.
133
361289
1836
vecht het tegen de algen.
06:15
And like its cousinsneven en nichten on the northnoorden shoreoever,
134
363149
1925
En net als zijn neven aan de noordkust
06:17
it's aimingdie gericht zijn to liveleven for 1,000 yearsjaar.
135
365098
3041
is zijn doel 1000 jaar te leven.
06:21
What's happeninggebeurtenis in the worldwereld-
and in the oceanoceaan
136
369198
2850
Wat er gebeurt in de wereld
en in de oceaan
06:24
has changedveranderd our time horizonhorizon.
137
372072
1798
heeft onze tijdshorizon veranderd.
06:26
We can be incrediblyongelooflijk pessimisticpessimistisch
on the shortkort termtermijn,
138
374637
3039
We kunnen op de korte termijn
ontzettend pessimistisch zijn
06:29
and mournrouwen what we lostde weg kwijt
139
377700
1315
en treuren om ons verlies
06:31
and what we really tooknam for grantedtoegekend.
140
379039
2665
en om wat we zo voor lief hebben genomen.
06:34
But we can still be optimisticoptimistisch
on the long termtermijn,
141
382208
2750
Maar op de lange termijn
kunnen we nog optimistisch zijn,
06:36
and we can still be ambitiousambitieuze
about what we fightstrijd for
142
384982
2478
en ambitieus zijn
in dat waarvoor we vechten
06:39
and what we expectverwachten from our governmentsoverheden,
143
387484
3098
en in wat we verwachten van onze overheden
06:42
from our planetplaneet.
144
390606
1291
en van onze planeet.
06:44
CoralsKoralen have been livingleven on planetplaneet EarthAarde
for hundredshonderden of millionsmiljoenen of yearsjaar.
145
392544
3730
Koralen leven al honderden miljoenen jaren
op de planeet Aarde.
06:48
They survivedoverleefd the extinctionuitdoving
of the dinosaursdinosaurussen.
146
396298
2193
Ze overleefden
het uitsterven van de dino's.
06:50
They're badassesbadasses.
147
398515
1265
Ze zijn superstoer.
06:52
(LaughterGelach)
148
400369
1477
(Gelach)
06:53
An individualindividu coralkoraal can go throughdoor
tremendousenorme traumatrauma and fullygeheel recoverherstellen
149
401870
4539
Een afzonderlijk koraal kan grote schade
doorstaan en volledig herstellen
06:58
if it's givengegeven a chancekans
and it's givengegeven protectionbescherming.
150
406433
2786
als het een kans krijgt
en bescherming.
07:02
CoralsKoralen have always
been playingspelen the long gamespel,
151
410222
2829
Koralen hebben altijd een lange adem gehad
07:05
and now so are we.
152
413719
1422
en dat moeten wij nu ook doen.
07:07
ThanksBedankt very much.
153
415792
1153
Dankjewel.
07:08
(ApplauseApplaus)
154
416969
2848
(Applaus)
Translated by Rosanne Klaver
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Kristen Marhaver - Coral reef biologist
TED Senior Fellow Kristen Marhaver is a marine biologist studying the ecology, behavior and reproduction of reef corals.

Why you should listen

Dr. Kristen Marhaver's work combines classic scientific methods with new technologies to help threatened coral species survive their early life stages. She was the first person to rear juveniles of the endangered Caribbean Pillar Coral. Now she's now developing bacterial tools to improve coral survival at all life stages.

Marhaver's research has been covered by NPR, BBC, The Atlantic and Popular Science, among hundreds of outlets. She's earned five fellowships and grants from the US National Science Foundation and multiple awards for science communication. Marhaver is a TED Senior Fellow, a WINGS Fellow, and a World Economic Forum Young Scientist.

Outside the lab, Marhaver advocates for stronger ocean conservation and smarter science communication. Her talks and articles have been featured by Google, Wired UK, Mission Blue and by ocean and scuba festivals around the world.

A scuba diver from the age of 15, Marhaver is a graduate of Georgia Institute of Technology and the Center for Marine Biodiversity and Conservation at Scripps Institution of Oceanography. Her lab is based at the CARMABI Research Station on the island of Curaçao.

More profile about the speaker
Kristen Marhaver | Speaker | TED.com