ABOUT THE SPEAKER
Kristen Marhaver - Coral reef biologist
TED Senior Fellow Kristen Marhaver is a marine biologist studying the ecology, behavior and reproduction of reef corals.

Why you should listen

Dr. Kristen Marhaver's work combines classic scientific methods with new technologies to help threatened coral species survive their early life stages. She was the first person to rear juveniles of the endangered Caribbean Pillar Coral. Now she's now developing bacterial tools to improve coral survival at all life stages.

Marhaver's research has been covered by NPR, BBC, The Atlantic and Popular Science, among hundreds of outlets. She's earned five fellowships and grants from the US National Science Foundation and multiple awards for science communication. Marhaver is a TED Senior Fellow, a WINGS Fellow, and a World Economic Forum Young Scientist.

Outside the lab, Marhaver advocates for stronger ocean conservation and smarter science communication. Her talks and articles have been featured by Google, Wired UK, Mission Blue and by ocean and scuba festivals around the world.

A scuba diver from the age of 15, Marhaver is a graduate of Georgia Institute of Technology and the Center for Marine Biodiversity and Conservation at Scripps Institution of Oceanography. Her lab is based at the CARMABI Research Station on the island of Curaçao.

More profile about the speaker
Kristen Marhaver | Speaker | TED.com
TED2017

Kristen Marhaver: Why I still have hope for coral reefs

Kristen Marhaver: De ce încă am speranță pentru recifele de corali

Filmed:
1,348,832 views

Recifele de corali din Pacific mor într-un ritm alarmant, în special din cauza albirii provocate de temperaturile crescânde ale apelor. Dar nu e prea târziu să acționăm, susține Kristen Maharver, TED Fellow. Ea arată spre Caraibe -- datorită timpului, temperaturii stabile și protecției acordate, coralii de acolo au arătat că sunt capabili să se recupereze după traumă. Marhaver ne amintește de ce trebuie să continuăm să lucrăm la protejarea prețioșilor corali care ne mai rămân. „Coralii mereu au urmat calea lungă", spune ea, „iar acum și noi".
- Coral reef biologist
TED Senior Fellow Kristen Marhaver is a marine biologist studying the ecology, behavior and reproduction of reef corals. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
The first time I crieda strigat underwatersub apă
0
926
2424
Prima oară când am plâns sub apă
00:15
was in 2008,
1
3374
1543
a fost în 2008,
00:16
the islandinsulă of CuraCuraçaoAo,
2
4941
1577
în insula Curaçao,
00:18
way down in the southernsudic CaribbeanCaraibe.
3
6542
1882
în partea de sud a Caraibelor.
00:20
It's beautifulfrumoasa there.
4
8848
1652
E frumos acolo.
00:22
I was studyingstudiu these coralscoralii for my PhDDoctorat,
5
10524
2926
Studiam niște corali pentru doctorat,
și după zile și zile de scufundări
în același recif,
00:25
and after dayszi and dayszi
of divingScufundări on the samela fel reefrecif,
6
13474
2382
00:27
I had gottenajuns to know them as individualspersoane fizice.
7
15880
2029
ajunsesem să îi cunosc ca și indivizi.
00:29
I had madefăcut friendsprieteni with coralcoral coloniescolonii --
8
17933
2471
Mă împrietenisem
cu acele colonii de corali --
00:32
totallyintru totul a normalnormal thing to do.
9
20428
1754
un lucru complet normal.
00:35
Then, HurricaneUragan OmarOmar smasheddistrus them apartseparat
and rippedrupt off theiral lor skinpiele,
10
23260
4696
Apoi, Uraganul Omar
i-a dezmembrat și i-a jupuit,
00:39
leavinglăsând little bitsbiți of woundedrăniți tissuețesut
that would have a hardgreu time healingcicatrizare,
11
27980
4489
lăsând în urmă bucățele de țesut vătămat
ce urmau să se vindece cu greu
00:44
and bigmare patchespatch-uri of deadmort skeletonschelet
that would get overgrownprea mare by algaealge.
12
32493
3307
și petice mari de schelet mort
ce urmau să fie acoperite de alge.
00:48
When I saw this damagedeteriora for the first time,
13
36381
2024
Când am văzut aceste daune prima oară,
00:50
stretchingîntindere all the way down the reefrecif,
14
38429
1810
întinzându-se pe tot reciful,
m-am scufundat în nisip
cu echipamentul de scufundări
00:52
I sunkscufundat ontope the sandnisip in my scubaScuba gearuneltele
15
40263
1857
00:54
and I crieda strigat.
16
42144
1396
și am plâns.
00:55
If a coralcoral could diea muri that fastrapid,
17
43564
2357
Dacă un coral putea să moară așa repede,
00:57
how could a reefrecif ever survivesupravieţui?
18
45945
1889
cum ar putea să supraviețuiască un recif?
01:00
And why was I makingluare it my jobloc de munca
to try to fightluptă for them?
19
48354
2959
Și de ce îmi dedicam jobul
luptei pentru ei?
01:03
I never heardauzit anothero alta scientistom de stiinta
tell that kinddrăguț of storypoveste
20
51852
3032
Nu am mai auzit o astfel de poveste
de la vreun om de știință
01:06
untilpana cand last yearan.
21
54908
1366
până anul trecut.
01:08
A scientistom de stiinta in GuamGuam wrotea scris,
22
56803
2005
Un om de știință din Guam scria:
01:10
"I crieda strigat right into my maskmasca,"
23
58832
1547
„Am plâns în mască",
01:12
seeingvedere the damagedeteriora on the reefsRecife.
24
60403
2210
văzând daunele asupra recifelor.
Un alt om de știință din Australia scria:
01:15
Then a scientistom de stiinta in AustraliaAustralia wrotea scris,
25
63649
1941
01:17
"I showeda arătat my studentselevi
the resultsrezultate of our coralcoral surveysanchete,
26
65614
2997
„Le-am arătat elevilor mei rezultatele
studiilor noastre despre corali
01:20
and we weptplângeau."
27
68635
1352
și am plâns".
01:22
CryingPlâns about coralscoralii
is havingavând a momentmoment, guys.
28
70896
2648
Plânsul după corali e un moment
emoționant, oameni buni.
01:25
(LaughterRâs)
29
73568
1134
(Râsete)
01:26
And that's because reefsRecife in the PacificPacific
30
74726
1944
Și asta pentru că recifele din Pacific
01:28
are losingpierzând coralscoralii fastermai repede
than we'vene-am ever seenvăzut before.
31
76694
2834
pierd corali mai repede ca niciodată.
Din cauza schimbării climei,
01:31
Because of climateclimat changeSchimbare,
32
79869
1272
01:33
the waterapă is so hotFierbinte for so long
in the summersveri,
33
81165
2809
apa e atât de caldă mult timp vara,
01:35
that these animalsanimale
can't functionfuncţie normallyîn mod normal.
34
83998
2175
încât aceste animale
nu pot funcționa normal.
01:38
They're spittingscuipa out the coloredcolorat algaealge
that livesvieți in theiral lor skinpiele,
35
86674
3028
Ele elimină algele colorate
care trăiesc în simbioză,
01:41
and the clearclar bleachedalbite tissuețesut
that's left usuallyde obicei starvesinfometeaza to deathmoarte
36
89726
5065
iar țesutul albicios ce rămâne în urmă
moare de foame de cele mai multe ori
01:46
and then rotsputrezeste away.
37
94815
1254
și apoi putrezește.
01:49
Then the skeletonsschelete are overgrownprea mare by algaealge.
38
97124
2363
Apoi scheletele sunt năpădite de alge.
01:51
This is happeninglucru
over an unbelievablenecrezut scalescară.
39
99961
2323
Asta se întâmplă pe o scară
incredibil de mare.
01:54
The NorthernNord Great BarrierBariera ReefRecif
lostpierdut two-thirdsdouă treimi of its coralscoralii last yearan
40
102308
4136
Nordul Marii Bariere de Corali a pierdut
două treimi din corali anul trecut
01:58
over a distancedistanţă of hundredssute of milesmile,
41
106468
2555
pe o distanță de sute de kilometri,
02:01
then bleachedalbite again this yearan,
42
109047
1802
apoi a albit din nou anul acesta
02:02
and the bleachingalbire stretchedîntins furthermai departe southsud.
43
110873
2118
și albirea s-a extins spre sud.
În prezent, recifele din Pacific
se reduc simțitor
02:06
ReefsRecife in the PacificPacific
are in a nosedivenosedive right now,
44
114004
2314
02:08
and no one knowsștie
how badrău it's going to get,
45
116342
2539
și nimeni nu știe
cât se va mai înrăutăți situația,
02:10
exceptcu exceptia ...
46
118905
1369
numai că...
02:12
over in the CaribbeanCaraibe where I work,
47
120298
1939
în Caraibe unde lucrez eu,
02:14
we'vene-am alreadydeja been throughprin the nosedivenosedive.
48
122261
2078
noi am trecut deja prin acest declin.
02:16
ReefsRecife there have suffereda suferit
throughprin centuriessecole of intenseintens humanuman abuseabuz.
49
124699
3944
Recifele de acolo au suferit
secole de abuz uman intens.
02:20
We kinddrăguț of alreadydeja know
how the storypoveste goesmerge.
50
128944
2183
Noi cam știm deja povestea.
02:23
And we mightar putea be ablecapabil to help predictprezice
what happensse întâmplă nextUrmător →.
51
131463
3826
Și am putea să ajutăm să se prezică
ce se va întâmpla în continuare.
02:27
Let's consultconsult a graphgrafic.
52
135954
1575
Să consultăm un grafic.
De la inventarea scufundărilor,
02:32
SinceDeoarece the inventioninvenţie of scubaScuba,
53
140622
1381
02:34
scientistsoamenii de știință have measuredmăsurat
the amountCantitate of coralcoral on the seafloorSeafloor,
54
142027
2981
specialiștii au măsurat cantitatea
de corali de pe fundul mării
02:37
and how it's changedschimbat throughprin time.
55
145032
1666
și cum s-a schimbat în timp.
02:39
And after centuriessecole
of ratchetingratcheting humanuman pressurepresiune,
56
147396
2461
Și după secole de presiune
umană intensificată,
recifele din Caraibe au avut trei destine.
02:41
CaribbeanCaraibe reefsRecife metîntâlnit one of threeTrei fatessoarta.
57
149881
2601
02:44
Some reefsRecife lostpierdut theiral lor coralscoralii very quicklyrepede.
58
152954
2246
Unele și-au pierdut coralii foarte repede.
02:49
Some reefsRecife lostpierdut theiral lor coralscoralii more slowlyîncet,
59
157245
3444
Altele i-au pierdut mai lent,
02:52
but kinddrăguț of endedîncheiat up in the samela fel placeloc.
60
160713
2993
dar au sfârșit aproximativ în același loc.
OK, până acum nu merge prea bine.
02:55
OK, so fardeparte this is not going very well.
61
163730
1937
02:58
But some reefsRecife in the CaribbeanCaraibe --
62
166244
2263
Dar unele recife din Caraibe --
cele mai bine protejate
03:00
the onescele bestCel mai bun protectedprotejate
63
168531
1893
și puțin mai departe de oameni --
03:02
and the onescele a little
furthermai departe from humansoameni --
64
170448
2714
ele au reușit să își păstreze coralii.
03:05
they manageda reușit to holddeține ontope theiral lor coralscoralii.
65
173186
3541
Dați-ne o provocare.
03:09
Give us a challengeprovocare.
66
177407
1483
03:12
And, we almostaproape never saw a reefrecif hitlovit zerozero.
67
180089
2656
Și nu prea am văzut vreun recif
să dispară complet.
03:16
The secondal doilea time I crieda strigat underwatersub apă
68
184290
2486
A doua oară când am plâns sub apă
03:18
was on the northNord shoreMal of CuraCuraçaoAo, 2011.
69
186800
3410
a fost pe țărmul de nord
din Curaçao, 2011.
03:22
It was the calmestcalmest day of the yearan,
70
190234
1684
Deși era cea mai calmă zi din an,
03:23
but it's always prettyfrumos
sketchyvag divingScufundări there.
71
191942
2369
mereu e cam periculos
pentru scufundări acolo.
Eu și iubitul meu
înotam împotriva curentului.
03:26
My boyfriendprieten and I swaminotat againstîmpotriva the wavesvaluri.
72
194335
2096
03:28
I watchedvizionat my compassbusolă
so we could find our way back out,
73
196455
2674
Eu îmi urmăream busola
să ne găsim calea înapoi,
03:31
and he watchedvizionat for sharksrechini,
74
199153
1630
el era atent la rechini
03:32
and after 20 minutesminute of swimmingînot
that feltsimțit like an hourora,
75
200807
2856
și după 20 de minute de înotat
care au trecut ca o oră,
03:35
we finallyin sfarsit droppedscăzut down to the reefrecif,
76
203687
1716
ne-am coborât în sfârșit la recif
03:37
and I was so shockedșocat,
77
205427
1559
și am fost atât de șocată,
03:39
and I was so happyfericit
78
207010
1646
atât de fericită,
03:40
that my eyesochi filledumplut with tearslacrimi.
79
208680
1995
încât ochii mi s-au umplut de lacrimi.
03:43
There were coralscoralii 1,000 yearsani oldvechi
linedcăptușită up one after anothero alta.
80
211399
4925
Erau corali cu vârsta de 1000 de ani
aliniați unul după altul.
03:49
They had survivedsupraviețuit the entireîntreg historyistorie
of EuropeanEuropene colonialismcolonialismului in the CaribbeanCaraibe,
81
217176
4686
Ei supraviețuiseră
colonialismului european în Caraibe,
03:53
and for centuriessecole before that.
82
221886
2135
și timp de multe secole înainte.
03:57
I never knewștiut what a coralcoral could do
when it was givendat a chanceşansă to thriveprospera.
83
225645
4158
Niciodată nu știusem ce putea face
un coral dacă i se dă șansa să prospere.
04:02
The truthadevăr is that even
as we losepierde so manymulți coralscoralii,
84
230840
3383
Adevărul e că, în ciuda faptului
că se pierd mulți corali,
04:06
even as we go throughprin
this massivemasiv coralcoral die-offmor-off,
85
234247
3056
că trecem printr-o perioadă
de extincție masivă,
04:09
some reefsRecife will survivesupravieţui.
86
237327
1851
unele recife vor supraviețui.
04:11
Some will be raggedneregulate on the edgemargine,
87
239912
1654
Unele vor fi „zimțate” pe margini,
04:13
some will be beautifulfrumoasa.
88
241590
1889
altele vor fi frumoase.
04:16
And by protectingprotectoare shorelinestarmurile
and givingoferindu- us foodalimente to eatmânca
89
244091
2691
Și protejând litoralele, hrănindu-ne
04:18
and supportingsprijinirea tourismturism,
90
246806
1749
și stimulând turismul,
04:20
they will still be worthin valoare de
billionsmiliarde and billionsmiliarde of dollarsdolari a yearan.
91
248579
3122
tot vor valora miliarde și miliarde
de dolari pe an.
Cel mai bun timp pentru a le proteja
a fost acum 50 de ani,
04:24
The bestCel mai bun time to protectproteja a reefrecif
was 50 yearsani agoîn urmă,
92
252223
2591
04:26
but the second-bestCea mai bună time is right now.
93
254838
2918
dar al doilea cel mai bun e chiar acum.
Chiar și trecând prin
evenimente majore de albire,
04:31
Even as we go throughprin bleachingalbire eventsevenimente,
94
259295
1951
04:33
more frequentfrecvent and in more placeslocuri,
95
261270
2543
tot mai frecvente
și în tot mai multe locuri,
04:35
some coralscoralii will be ablecapabil to recoverrecupera.
96
263837
2275
unii corali vor putea să se recupereze.
04:38
We had a bleachingalbire eventeveniment
in 2010 in the CaribbeanCaraibe
97
266972
2852
Am avut unul în 2010, în Caraibe,
04:41
that tooka luat off bigmare patchespatch-uri of skinpiele
on boulderbolovan coralscoralii like these.
98
269848
3585
care a îndepărtat petice mari de piele
de pe corali-bolovan ca aceștia.
04:46
This coralcoral lostpierdut halfjumătate of its skinpiele.
99
274352
2613
Acest coral și-a pierdut
jumătate din suprafața pielii.
04:48
But if you look at the sidelatură
of this coralcoral a fewpuțini yearsani latermai tarziu,
100
276989
4227
Dar dacă îl privim dintr-o parte
câțiva ani mai târziu,
04:53
this coralcoral is actuallyde fapt healthysănătos again.
101
281240
2348
e sănătos din nou.
04:55
It's doing what a healthysănătos coralcoral does.
102
283612
2297
Se comportă ca un coral sănătos.
04:57
It's makingluare copiescopii of its polypspolipi,
103
285933
2098
Face copii după polipii săi,
05:00
it's fightingluptă back the algaealge
104
288055
1455
opune rezistență algelor
05:01
and it's reclaimingrecuperarea its territoryteritoriu.
105
289534
1772
și își recâștigă teritoriul.
Din doar câțiva polipi,
05:04
If a fewpuțini polypspolipi survivesupravieţui,
106
292375
1165
05:05
a coralcoral can regrowregrow;
107
293564
1173
se poate regenera;
05:06
it just needsare nevoie time and protectionprotecţie
and a reasonablerezonabil temperaturetemperatura.
108
294761
4105
are nevoie doar de timp, protecție
și de o temperatură rezonabilă.
05:11
Some coralscoralii can regrowregrow in 10 yearsani --
109
299368
1809
Unii corali cresc la loc în 10 ani --
05:13
othersalții take a lot longermai lung.
110
301201
1723
altora le ia mult mai mult.
05:14
But the more stressessubliniază
we take off them locallyla nivel local --
111
302948
2651
Dar cu cât îi eliberăm mai mult
de stresul local --
05:17
things like overfishingpescuitul în exces,
sewagecanalizare pollutionpoluare, fertilizerîngrăşământ pollutionpoluare,
112
305623
3994
cum ar fi pescuitul excesiv,
poluarea cu îngrășăminte și ape menajere,
05:21
dredgingdragare, coastalde coastă constructionconstructie --
113
309641
2445
dragarea, construcțiile costiere --
05:24
the better they can hangatârna on
as we stabilizestabiliza the climateclimat,
114
312110
2870
cu atât rezistă mai bine
într-un climat stabil
05:27
and the fastermai repede they can regrowregrow.
115
315004
1810
și cresc la loc mai repede.
05:29
And as we go throughprin the long,
toughgreu and necessarynecesar processproces
116
317946
3738
Și în timp ce trecem prin
lungul, greul și necesarul proces
05:33
of stabilizingstabilizarea the climateclimat
of planetplanetă EarthPământ,
117
321708
2605
de stabilizare a climatului
pe planeta Pământ,
05:36
some newnou coralscoralii will still be bornnăscut.
118
324337
2430
noi corali se vor mai naște.
05:39
This is what I studystudiu in my researchcercetare.
119
327323
1907
Asta studiez eu în cercetările mele.
05:41
We try to understanda intelege
how coralscoralii make babiescopii,
120
329678
2547
Încercăm să înțelegem
cum fac coralii copii,
05:44
and how those babiescopii
find theiral lor way to the reefrecif,
121
332249
2674
cum găsesc acei copii calea spre recif,
05:46
and we inventinventa newnou methodsmetode
to help them survivesupravieţui
122
334947
2302
și inventăm noi metode pentru a-i ajuta
05:49
those earlydin timp, fragilefragil life stagesetape.
123
337273
1933
în primele stadii fragile de viață.
05:52
One of my favoritefavorit
coralcoral babiescopii of all time
124
340084
3001
Unul dintre puii mei de coral preferați
05:55
showeda arătat up right after HurricaneUragan OmarOmar.
125
343109
2010
a apărut tocmai după Uraganul Omar.
05:57
It's the samela fel speciesspecie
I was studyingstudiu before the stormfurtună,
126
345143
2691
E aceeași specie pe care o studiam
și înainte de furtună,
05:59
but you almostaproape never see
babiescopii of this speciesspecie --
127
347858
2432
dar nu vezi aproape deloc
pui din această specie --
06:02
it's really rarerar.
128
350314
1215
e foarte rar.
06:03
This is actuallyde fapt an endangeredpe cale de dispariţie speciesspecie.
129
351553
2314
De fapt, e pe cale de dispariție.
06:06
In this photofotografie, this little babybebelus coralcoral,
this little circlecerc of polypspolipi,
130
354399
3496
În această poză, acest mic pui de coral,
acest mic cerc de polipi
06:09
is a fewpuțini yearsani oldvechi.
131
357919
1424
are câțiva ani.
06:11
Like its cousinsveri that bleachBleach,
132
359796
1469
Precum verii săi care albesc,
06:13
it's fightingluptă back the algaealge.
133
361289
1836
și el luptă cu algele.
06:15
And like its cousinsveri on the northNord shoreMal,
134
363149
1925
Și precum verii săi de pe țărmul nordic,
06:17
it's aimingcu scopul de to livetrăi for 1,000 yearsani.
135
365098
3041
are ambiția să trăiască 1000 de ani.
06:21
What's happeninglucru in the worldlume
and in the oceanocean
136
369198
2850
Ce se întâmplă în lume și în oceane
06:24
has changedschimbat our time horizonorizont.
137
372072
1798
ne-a schimbat orizontul temporal.
06:26
We can be incrediblyincredibil pessimisticpesimist
on the shortmic de statura termtermen,
138
374637
3039
Putem să fim incredibil de pesimiști
pe termen scurt
06:29
and mournplânge what we lostpierdut
139
377700
1315
și să jelim ce am pierdut
06:31
and what we really tooka luat for grantedacordat.
140
379039
2665
și am subestimat.
06:34
But we can still be optimisticoptimist
on the long termtermen,
141
382208
2750
Dar încă putem fi optimiști pe termen lung
06:36
and we can still be ambitiousambiţioase
about what we fightluptă for
142
384982
2478
și ambițioși în lupta noastră,
06:39
and what we expectaştepta from our governmentsguvernele,
143
387484
3098
în așteptările de la guvernele noastre,
06:42
from our planetplanetă.
144
390606
1291
de la planeta noastră.
06:44
CoralsCoralii have been livingviaţă on planetplanetă EarthPământ
for hundredssute of millionsmilioane of yearsani.
145
392544
3730
Coralii trăiesc pe Pământ
de sute de milioane de ani.
06:48
They survivedsupraviețuit the extinctionextincţie
of the dinosaursdinozauri.
146
396298
2193
Au supraviețuit dispariției dinozaurilor.
06:50
They're badassesbadasses.
147
398515
1265
Sunt niște duri.
06:52
(LaughterRâs)
148
400369
1477
(Râsete)
06:53
An individualindividual coralcoral can go throughprin
tremendousextraordinar traumaTrauma and fullycomplet recoverrecupera
149
401870
4539
Un singur coral poate suporta
traume imense și se poate reface
06:58
if it's givendat a chanceşansă
and it's givendat protectionprotecţie.
150
406433
2786
dacă i se oferă o șansă și protecție.
07:02
CoralsCoralii have always
been playingjoc the long gamejoc,
151
410222
2829
Coralii mereu au luat-o
pe calea cea lungă,
07:05
and now so are we.
152
413719
1422
iar acum și noi.
Vă mulțumesc foarte mult.
07:07
Thanksmulţumesc very much.
153
415792
1153
07:08
(ApplauseAplauze)
154
416969
2848
(Aplauze)
Translated by Gabriela Simion
Reviewed by Cristina Nicolae

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Kristen Marhaver - Coral reef biologist
TED Senior Fellow Kristen Marhaver is a marine biologist studying the ecology, behavior and reproduction of reef corals.

Why you should listen

Dr. Kristen Marhaver's work combines classic scientific methods with new technologies to help threatened coral species survive their early life stages. She was the first person to rear juveniles of the endangered Caribbean Pillar Coral. Now she's now developing bacterial tools to improve coral survival at all life stages.

Marhaver's research has been covered by NPR, BBC, The Atlantic and Popular Science, among hundreds of outlets. She's earned five fellowships and grants from the US National Science Foundation and multiple awards for science communication. Marhaver is a TED Senior Fellow, a WINGS Fellow, and a World Economic Forum Young Scientist.

Outside the lab, Marhaver advocates for stronger ocean conservation and smarter science communication. Her talks and articles have been featured by Google, Wired UK, Mission Blue and by ocean and scuba festivals around the world.

A scuba diver from the age of 15, Marhaver is a graduate of Georgia Institute of Technology and the Center for Marine Biodiversity and Conservation at Scripps Institution of Oceanography. Her lab is based at the CARMABI Research Station on the island of Curaçao.

More profile about the speaker
Kristen Marhaver | Speaker | TED.com