ABOUT THE SPEAKER
Kristen Marhaver - Coral reef biologist
TED Senior Fellow Kristen Marhaver is a marine biologist studying the ecology, behavior and reproduction of reef corals.

Why you should listen

Dr. Kristen Marhaver's work combines classic scientific methods with new technologies to help threatened coral species survive their early life stages. She was the first person to rear juveniles of the endangered Caribbean Pillar Coral. Now she's now developing bacterial tools to improve coral survival at all life stages.

Marhaver's research has been covered by NPR, BBC, The Atlantic and Popular Science, among hundreds of outlets. She's earned five fellowships and grants from the US National Science Foundation and multiple awards for science communication. Marhaver is a TED Senior Fellow, a WINGS Fellow, and a World Economic Forum Young Scientist.

Outside the lab, Marhaver advocates for stronger ocean conservation and smarter science communication. Her talks and articles have been featured by Google, Wired UK, Mission Blue and by ocean and scuba festivals around the world.

A scuba diver from the age of 15, Marhaver is a graduate of Georgia Institute of Technology and the Center for Marine Biodiversity and Conservation at Scripps Institution of Oceanography. Her lab is based at the CARMABI Research Station on the island of Curaçao.

More profile about the speaker
Kristen Marhaver | Speaker | TED.com
TED2017

Kristen Marhaver: Why I still have hope for coral reefs

Kristen Marhaver: Prečo sa nevzdávam nádeje pre koralové útesy

Filmed:
1,348,832 views

Koraly v Tichom oceáne odumierajú alarmujúcou rýchlosťou, hlavne v dôsledku bielenia spôsobeného zvyšujúcou sa teplotou vody. Členka TED Fellows Kristen Marhaver hovorí, že ešte nie je príliš neskoro na to, aby sme s tým niečo urobili. Poukazuje na Karibik. Keď tunajšie koraly dostali dosť času, prostredie so stabilnou teplotou vody a poriadnu ochranu, ukázalo sa, že majú schopnosť prežiť a zotaviť sa z traumy, ktorú utrpeli. Marhaver nám pripomína, prečo musíme pokračovať v ochrane tých vzácnych koralov, ktoré nám ešte zostali. „Koralom vždy išlo o dlhodobé hľadisko,“ hovorí, „a teraz oň ide aj nám.“
- Coral reef biologist
TED Senior Fellow Kristen Marhaver is a marine biologist studying the ecology, behavior and reproduction of reef corals. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
The first time I criedplakala underwaterpodvodné
0
926
2424
Pod vodou som prvý raz plakala v roku 2008
pri ostrove Curaçao v južnom Karibiku.
00:15
was in 2008,
1
3374
1543
00:16
the islandostrov of CuraCuraçaoAo,
2
4941
1577
00:18
way down in the southernjužné CaribbeanKaribská oblasť.
3
6542
1882
00:20
It's beautifulkrásny there.
4
8848
1652
Je tam nádherne.
Ako doktorandka som tam študovala koraly
00:22
I was studyingštudovať these coralskoraly for my PhDPhD,
5
10524
2926
a po dňoch potápania pri tom istom útese
som spoznala každý jeden z nich.
00:25
and after daysdni and daysdni
of divingPotápanie on the samerovnaký reefReef,
6
13474
2382
00:27
I had gottendostali to know them as individualsjednotlivci.
7
15880
2029
00:29
I had madevyrobený friendspriatelia with coralkoralový colonieskolónie --
8
17933
2471
Spriatelila som sa s kolóniami koralov...
čo je úplne normálna vec.
00:32
totallynaprosto a normalnormálne thing to do.
9
20428
1754
00:35
Then, HurricaneHurikán OmarOmar smashedrozbil them apartoddelene
and rippedroztrhol off theirich skinkoža,
10
23260
4696
Potom ich rozbil a obtrhal hurikán Omar,
po ktorom ostali kúsky zranených koralov,
ktoré sa len ťažko zotavovali,
00:39
leavingopúšťať little bitsbity of woundedzranený tissuetkanivo
that would have a hardusilovne time healingliečenie,
11
27980
4489
a veľké fľaky mŕtvej kostry,
ktoré celé obrastali riasami.
00:44
and bigveľký patcheszáplaty of deadmŕtvi skeletonkostra
that would get overgrownZarastené by algaeriasy.
12
32493
3307
Keď som prvýkrát videla, akú škodu
na celom útese hurikán napáchal,
00:48
When I saw this damagepoškodenie for the first time,
13
36381
2024
00:50
stretchingpreťahovanie all the way down the reefReef,
14
38429
1810
v potápačskom výstroji som
klesla na dno a plakala som.
00:52
I sunkpotopená ontona the sandpiesok in my scubaScuba gearPrevodové
15
40263
1857
00:54
and I criedplakala.
16
42144
1396
00:55
If a coralkoralový could diezomrieť that fastrýchly,
17
43564
2357
Ak koraly môžu tak rýchlo zahynúť,
akú nádej na prežitie majú útesy?
00:57
how could a reefReef ever surviveprežiť?
18
45945
1889
01:00
And why was I makingmaking it my jobzamestnania
to try to fightboj for them?
19
48354
2959
A prečo považujem boj
za ich záchranu za svoju úlohu?
Až do minulého roku som nepočula
takýto príbeh od žiadneho iného vedca.
01:03
I never heardpočul anotherďalší scientistvedec
tell that kinddruh of storypríbeh
20
51852
3032
01:06
untilkým last yearrok.
21
54908
1366
Potom vedec z Guamu napísal,
01:08
A scientistvedec in GuamGuam wrotenapísal,
22
56803
2005
že keď videl poškodené útesy,
„plakal do potápačskej masky“.
01:10
"I criedplakala right into my maskmaskovať,"
23
58832
1547
01:12
seeingvidenie the damagepoškodenie on the reefsútesy.
24
60403
2210
01:15
Then a scientistvedec in AustraliaAustrália wrotenapísal,
25
63649
1941
Ďalší z Austrálie zase napísal:
„Ukázal som študentom výsledky
nášho výskumu a plakali sme.“
01:17
"I showedukázal my studentsštudentov
the resultsvýsledok of our coralkoralový surveysprieskumy,
26
65614
2997
01:20
and we weptplakal."
27
68635
1352
01:22
CryingPlač about coralskoraly
is havingmajúce a momentmoment, guys.
28
70896
2648
Plakanie nad koralmi
je špeciálna chvíľka, ľudia.
(smiech)
01:25
(LaughterSmiech)
29
73568
1134
Koraly na útesoch v Tichom oceáne
miznú doteraz nevídanou rýchlosťou.
01:26
And that's because reefsútesy in the PacificPacific
30
74726
1944
01:28
are losingstráca coralskoraly fasterrýchlejšie
than we'vemy máme ever seenvidieť before.
31
76694
2834
01:31
Because of climatepodnebie changezmena,
32
79869
1272
V dôsledku klimatických zmien je voda
počas leta tak dlho taká teplá,
01:33
the watervoda is so hothorúco for so long
in the summersSummers,
33
81165
2809
že tieto živočíchy nemôžu
normálne fungovať.
01:35
that these animalszver
can't functionfunkcie normallynormálne.
34
83998
2175
01:38
They're spittingpľuvanie out the coloredfarebný algaeriasy
that livesživoty in theirich skinkoža,
35
86674
3028
Zbavujú sa farebných rias,
ktoré na nich žijú,
a priehľadné vyblednuté koraly
zvyčajne uhynú od hladu, odhnijú
01:41
and the clearjasný bleachedBielené tissuetkanivo
that's left usuallyzvyčajne starveshladujú to deathúmrtia
36
89726
5065
a zostanú po nich len prázdne kostry,
ktoré potom obrastú riasy.
01:46
and then rotsHnije away.
37
94815
1254
01:49
Then the skeletonskostry are overgrownZarastené by algaeriasy.
38
97124
2363
01:51
This is happeninghappening
over an unbelievableneuveriteľný scalemierka.
39
99961
2323
Deje sa to až v neuveriteľnej miere.
Minulý rok prišla Veľká koralová bariéra
v severnej časti o dve tretiny koralov
01:54
The NorthernSeverná Great BarrierBariéra ReefReef
loststratený two-thirdsdve tretiny of its coralskoraly last yearrok
40
102308
4136
01:58
over a distancevzdialenosť of hundredsstovky of milesmíle,
41
106468
2555
v rozsahu niekoľko stoviek kilometrov
a tento rok opäť prišlo bielenie,
02:01
then bleachedBielené again this yearrok,
42
109047
1802
ktoré zasiahlo aj južnejšie oblasti.
02:02
and the bleachingBielenie stretchedpretiahol furtherďalej southjuh.
43
110873
2118
02:06
ReefsÚtesy in the PacificPacific
are in a nosedivestrmhlav padať right now,
44
114004
2314
Koraly v Tichom oceáne prudko ubúdajú
02:08
and no one knowsvie
how badzlý it's going to get,
45
116342
2539
a nikto nevie, nakoľko sa to môže zhoršiť,
až na to, že...
02:10
exceptokrem ...
46
118905
1369
v Karibiku, kde pracujem,
sme tým už prešli.
02:12
over in the CaribbeanKaribská oblasť where I work,
47
120298
1939
02:14
we'vemy máme already been throughskrz the nosedivestrmhlav padať.
48
122261
2078
02:16
ReefsÚtesy there have sufferedutrpel
throughskrz centuriesstoročia of intenseintenzívny humančlovek abusezneužívanie.
49
124699
3944
Útesy tu už storočia trpia zlým
zaobchádzaním zo strany ľudí.
02:20
We kinddruh of already know
how the storypríbeh goeside.
50
128944
2183
Ten príbeh už tak trochu poznáme.
02:23
And we mightsila be ableschopný to help predictpredpovedať
what happensdeje nextĎalšie.
51
131463
3826
Možno vieme predvídať jeho pokračovanie.
02:27
Let's consultkonzultovať a graphgraf.
52
135954
1575
Pozrime sa na graf.
02:32
SinceOd the inventionvynález of scubaScuba,
53
140622
1381
Od vynájdenia potápania
02:34
scientistsvedci have measuredmerané
the amountčiastka of coralkoralový on the seafloormultidisciplinárneho,
54
142027
2981
vedci merali množstvo
koralov na morskom dne
a ako sa postupne menilo.
02:37
and how it's changedzmenený throughskrz time.
55
145032
1666
02:39
And after centuriesstoročia
of ratchetingratcheting humančlovek pressuretlak,
56
147396
2461
Ľudský nátlak sa po storočia zhoršoval
a útesy v Karibiku skončili
jedným z 3 spôsobov.
02:41
CaribbeanKaribská oblasť reefsútesy metstretol one of threetri fatesosudy.
57
149881
2601
02:44
Some reefsútesy loststratený theirich coralskoraly very quicklyrýchlo.
58
152954
2246
Niektoré prišli o koraly veľmi rýchlo.
02:49
Some reefsútesy loststratený theirich coralskoraly more slowlypomaly,
59
157245
3444
Niektoré o ne prišli síce pomalšie,
ale skončili rovnako ako tie predtým.
02:52
but kinddruh of endedukončený up in the samerovnaký placemiesto.
60
160713
2993
Takže zatiaľ to nevyzerá veľmi dobre.
02:55
OK, so farďaleko this is not going very well.
61
163730
1937
02:58
But some reefsútesy in the CaribbeanKaribská oblasť --
62
166244
2263
Niektoré útesy v Karibiku,
konkrétne tie najlepšie chránené
alebo vzdialenejšie od ľudskej činnosti,
03:00
the onesones bestnajlepší protectedchránené
63
168531
1893
03:02
and the onesones a little
furtherďalej from humansľudia --
64
170448
2714
03:05
they managedorganizovaný to holdvydržať ontona theirich coralskoraly.
65
173186
3541
si však koraly udržali.
03:09
Give us a challengevýzva.
66
177407
1483
To je výzva.
Skoro nikdy sme nevideli
takýto útes dosiahnuť nulu.
03:12
And, we almosttakmer never saw a reefReef hithit zeronula.
67
180089
2656
03:16
The seconddruhý time I criedplakala underwaterpodvodné
68
184290
2486
Druhýkrát som pod vodou plakala
pri severnom pobreží Curaçao v roku 2011.
03:18
was on the northsever shoreShore of CuraCuraçaoAo, 2011.
69
186800
3410
Bol najpokojnejší deň v roku,
03:22
It was the calmestnajpokojnejší day of the yearrok,
70
190234
1684
ale potápanie je tam vždy dosť nebezpečné.
03:23
but it's always prettypekný
sketchypovrchné divingPotápanie there.
71
191942
2369
03:26
My boyfriendpriateľ and I swamplával againstproti the wavesvlny.
72
194335
2096
S priateľom sme plávali proti vlnám.
Sledovala som kompas,
aby sme našli cestu späť,
03:28
I watchedsledoval my compasskompas
so we could find our way back out,
73
196455
2674
a priateľ striehol na žraloky.
03:31
and he watchedsledoval for sharksžraloky,
74
199153
1630
03:32
and after 20 minutesminúty of swimmingplávanie
that feltplsť like an hourhodina,
75
200807
2856
Po 20 minútach som mala pocit,
že plávam už hodinu,
03:35
we finallykonečne droppedklesol down to the reefReef,
76
203687
1716
a keď sme konečne doplávali
až k útesu, ostala som v šoku.
03:37
and I was so shockedšokovaný,
77
205427
1559
03:39
and I was so happyšťastný
78
207010
1646
Od šťastia mi do očí vyhŕkli slzy.
03:40
that my eyesoči fillednaplnené with tearsslzy.
79
208680
1995
03:43
There were coralskoraly 1,000 yearsleta oldstarý
linedlinajkový up one after anotherďalší.
80
211399
4925
Videla som tam celé rady
tisícročných koralov.
03:49
They had survivedprežil the entirecelý historyhistórie
of EuropeanEurópska colonialismkolonializmus in the CaribbeanKaribská oblasť,
81
217176
4686
Prežili nielen celé obdobie
európskeho kolonializmu v Karibiku,
ale aj stovky rokov predtým.
03:53
and for centuriesstoročia before that.
82
221886
2135
03:57
I never knewvedel what a coralkoralový could do
when it was givendaný a chancešanca to thriveprospievať.
83
225645
4158
Ani som netušila, čo koral dokáže,
ak má šancu prosperovať.
04:02
The truthpravda is that even
as we losestratiť so manyveľa coralskoraly,
84
230840
3383
Pravda je taká, že prídeme o mnoho koralov
a prejdeme obdobím
ich masívneho odumierania,
04:06
even as we go throughskrz
this massivemasívny coralkoralový die-offvymieranie,
85
234247
3056
04:09
some reefsútesy will surviveprežiť.
86
237327
1851
ale niektoré útesy prežijú.
04:11
Some will be raggedOtrhané on the edgehrana,
87
239912
1654
Niektoré z nich budú trochu spustnuté
a niektoré budú nádherné.
04:13
some will be beautifulkrásny.
88
241590
1889
04:16
And by protectingchrániť shorelinesbrehy
and givingdávať us foodjedlo to eatjesť
89
244091
2691
Budú stále chrániť pobrežia, zásobovať
nás jedlom a podporovať turizmus,
04:18
and supportingpodpora tourismcestovný ruch,
90
246806
1749
čím budú stále každoročne
vynášať miliardy dolárov.
04:20
they will still be worthhodnota
billionsmiliardy and billionsmiliardy of dollarsdolárov a yearrok.
91
248579
3122
04:24
The bestnajlepší time to protectchrániť a reefReef
was 50 yearsleta agopred,
92
252223
2591
Najlepší čas na ochranu
útesov bol pred 50 rokmi,
04:26
but the second-bestdruhý-najlepší time is right now.
93
254838
2918
ale teraz máme ešte stále druhú šancu.
04:31
Even as we go throughskrz bleachingBielenie eventsdiania,
94
259295
1951
Napriek častejším a rozšírenejším
bieleniam sa niektoré koraly zotavia.
04:33
more frequentčastý and in more placesMiesta,
95
261270
2543
04:35
some coralskoraly will be ableschopný to recoverzotaviť sa.
96
263837
2275
04:38
We had a bleachingBielenie eventudalosť
in 2010 in the CaribbeanKaribská oblasť
97
266972
2852
V roku 2010 došlo v Karibiku k bieleniu
a na balvanoch zostali veľké plochy
takýchto strhaných koralov.
04:41
that tookzobral off bigveľký patcheszáplaty of skinkoža
on boulderBoulder coralskoraly like these.
98
269848
3585
Z koralu na tomto balvane
ostala len polovica.
04:46
This coralkoralový loststratený halfpolovičná of its skinkoža.
99
274352
2613
Keď sme sa však o niekoľko rokov
neskôr pozreli na jeho hranu,
04:48
But if you look at the sidebočné
of this coralkoralový a fewmálo yearsleta laterneskôr,
100
276989
4227
videli sme, že je vlastne opäť zdravý.
04:53
this coralkoralový is actuallyvlastne healthyzdravý again.
101
281240
2348
04:55
It's doing what a healthyzdravý coralkoralový does.
102
283612
2297
Robí presne to, čo má zdravý koral robiť.
04:57
It's makingmaking copieskópie of its polypsPolypy,
103
285933
2098
Vytvára nové polypy, potláča riasy
05:00
it's fightingbojovanie back the algaeriasy
104
288055
1455
a získava späť svoje teritórium.
05:01
and it's reclaimingrekultivácia its territoryúzemie.
105
289534
1772
Stačí, že prežije pár polypov
a koral sa zotaví.
05:04
If a fewmálo polypsPolypy surviveprežiť,
106
292375
1165
05:05
a coralkoralový can regrowVypestujte;
107
293564
1173
05:06
it just needspotreby time and protectionochrana
and a reasonablerozumný temperatureteplota.
108
294761
4105
Potrebuje na to len čas, ochranu
a primeranú teplotu vody.
05:11
Some coralskoraly can regrowVypestujte in 10 yearsleta --
109
299368
1809
Niektoré sa zotavia za 10 rokov,
iným to trvá oveľa dlhšie.
05:13
othersostatné take a lot longerdlhšie.
110
301201
1723
Čím viac však znížime lokálne zaťaženie,
05:14
But the more stresseszdôrazňuje
we take off them locallylokálne --
111
302948
2651
ktoré spôsobuje nadmerný rybolov,
znečistenie splaškami a hnojivami,
05:17
things like overfishingnadmerný výlov,
sewagekal pollutionznečistenie, fertilizerhnojivo pollutionznečistenie,
112
305623
3994
bagrovanie a stavebná činnosť na pobreží,
05:21
dredgingBagrovanie, coastalpobrežné constructionvýstavba --
113
309641
2445
tým viac koraly vydržia,
kým nestabilizujeme klímu,
05:24
the better they can hangzavesiť on
as we stabilizestabilizovať the climatepodnebie,
114
312110
2870
a tým skôr sa dokážu zregenerovať.
05:27
and the fasterrýchlejšie they can regrowVypestujte.
115
315004
1810
05:29
And as we go throughskrz the long,
toughhúževnatý and necessarypotrebný processproces
116
317946
3738
Zatiaľčo budeme prechádzať dlhým, ťažkým
a nutným procesom stabilizácie klímy Zeme,
05:33
of stabilizingstabilizácia the climatepodnebie
of planetplanéta EarthZem,
117
321708
2605
budú sa rodiť aj nové koraly.
05:36
some newNový coralskoraly will still be bornnarodený.
118
324337
2430
05:39
This is what I studyštudovať in my researchvýskum.
119
327323
1907
Práve ich výskumu sa venujem.
05:41
We try to understandrozumieť
how coralskoraly make babiesbábätká,
120
329678
2547
Snažíme sa pochopiť, ako sa koraly množia,
ako sa malým koralom podarí
nájsť cestu na útesy,
05:44
and how those babiesbábätká
find theirich way to the reefReef,
121
332249
2674
a objavujeme nové metódy s cieľom pomôcť
im prežiť tieto chúlostivé štádiá života.
05:46
and we inventvynájsť newNový methodsmetódy
to help them surviveprežiť
122
334947
2302
05:49
those earlyzavčas, fragilekrehký life stagesstupňa.
123
337273
1933
05:52
One of my favoritenajobľúbenejšie
coralkoralový babiesbábätká of all time
124
340084
3001
Jeden z mojich najobľúbenejších malých
koralov sa zjavil po hurikáne Omar.
05:55
showedukázal up right after HurricaneHurikán OmarOmar.
125
343109
2010
Tieto koraly som skúmala pred hurikánom,
05:57
It's the samerovnaký speciesdruh
I was studyingštudovať before the stormbúrka,
126
345143
2691
ale malý koral tohto druhu
vidíte veľmi zriedka.
05:59
but you almosttakmer never see
babiesbábätká of this speciesdruh --
127
347858
2432
Je skutočne vzácny.
06:02
it's really rarevzácny.
128
350314
1215
Je to aj ohrozený druh.
06:03
This is actuallyvlastne an endangeredohrozené speciesdruh.
129
351553
2314
06:06
In this photofotografie, this little babydieťa coralkoralový,
this little circlekružnice of polypsPolypy,
130
354399
3496
Malý koral na obrázku, ten malý
kruh polypov, má iba niekoľko rokov.
06:09
is a fewmálo yearsleta oldstarý.
131
357919
1424
Potláča riasy rovnako ako jeho
bratranci a sesternice po bielení.
06:11
Like its cousinspríbuzní that bleachBleach,
132
359796
1469
06:13
it's fightingbojovanie back the algaeriasy.
133
361289
1836
A rovnako ako koraly na severnom pobreží,
tiež chce žiť 1 000 rokov.
06:15
And like its cousinspríbuzní on the northsever shoreShore,
134
363149
1925
06:17
it's aimings cieľom to livežiť for 1,000 yearsleta.
135
365098
3041
06:21
What's happeninghappening in the worldsvet
and in the oceanoceán
136
369198
2850
Udalosti vo svete a v oceánoch
zmenili náš časový horizont.
06:24
has changedzmenený our time horizonhorizont.
137
372072
1798
06:26
We can be incrediblyneuveriteľne pessimisticpesimistický
on the shortkrátky termtermín,
138
374637
3039
Z krátkodobého hľadiska môžeme
byť neskutočne pesimistickí
06:29
and mourntruchlit what we loststratený
139
377700
1315
a oplakávať to, čo sme stratili
a čo sme považovali za samozrejmé.
06:31
and what we really tookzobral for grantedudelený.
140
379039
2665
Z dlhodobého hľadiska však
môžeme byť optimistickí a ambiciózni,
06:34
But we can still be optimisticoptimistický
on the long termtermín,
141
382208
2750
06:36
and we can still be ambitiousambiciózny
about what we fightboj for
142
384982
2478
čo sa týka toho, za čo bojujeme,
a čo čakáme od našich vlád a od planéty.
06:39
and what we expectočakávať from our governmentsvlády,
143
387484
3098
06:42
from our planetplanéta.
144
390606
1291
06:44
CoralsKoraly have been livingžijúci on planetplanéta EarthZem
for hundredsstovky of millionsmilióny of yearsleta.
145
392544
3730
Koraly na planéte Zem žijú
už stovky miliónov rokov.
Prežili vyhynutie dinosaurov.
06:48
They survivedprežil the extinctionvyhynutie
of the dinosaursdinosaury.
146
396298
2193
Sú to „tvrďáci“.
06:50
They're badassesbadasses.
147
398515
1265
06:52
(LaughterSmiech)
148
400369
1477
(smiech)
Jednotlivé koraly môžu
utrpieť obrovskú traumu
06:53
An individualjednotlivec coralkoralový can go throughskrz
tremendousobrovský traumatrauma and fullyplne recoverzotaviť sa
149
401870
4539
a stále sa plne zotaviť,
ak dostanú šancu a ochranu.
06:58
if it's givendaný a chancešanca
and it's givendaný protectionochrana.
150
406433
2786
07:02
CoralsKoraly have always
been playinghracie the long gamehra,
151
410222
2829
Koralom vždy išlo o dlhodobé hľadisko
a teraz oň ide aj nám.
07:05
and now so are we.
152
413719
1422
Veľmi pekne ďakujem.
07:07
Thanksvďaka very much.
153
415792
1153
07:08
(ApplausePotlesk)
154
416969
2848
(potlesk)
Translated by Lucia Lichá
Reviewed by Linda Magáthová

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Kristen Marhaver - Coral reef biologist
TED Senior Fellow Kristen Marhaver is a marine biologist studying the ecology, behavior and reproduction of reef corals.

Why you should listen

Dr. Kristen Marhaver's work combines classic scientific methods with new technologies to help threatened coral species survive their early life stages. She was the first person to rear juveniles of the endangered Caribbean Pillar Coral. Now she's now developing bacterial tools to improve coral survival at all life stages.

Marhaver's research has been covered by NPR, BBC, The Atlantic and Popular Science, among hundreds of outlets. She's earned five fellowships and grants from the US National Science Foundation and multiple awards for science communication. Marhaver is a TED Senior Fellow, a WINGS Fellow, and a World Economic Forum Young Scientist.

Outside the lab, Marhaver advocates for stronger ocean conservation and smarter science communication. Her talks and articles have been featured by Google, Wired UK, Mission Blue and by ocean and scuba festivals around the world.

A scuba diver from the age of 15, Marhaver is a graduate of Georgia Institute of Technology and the Center for Marine Biodiversity and Conservation at Scripps Institution of Oceanography. Her lab is based at the CARMABI Research Station on the island of Curaçao.

More profile about the speaker
Kristen Marhaver | Speaker | TED.com