ABOUT THE SPEAKER
Kristen Marhaver - Coral reef biologist
TED Senior Fellow Kristen Marhaver is a marine biologist studying the ecology, behavior and reproduction of reef corals.

Why you should listen

Dr. Kristen Marhaver's work combines classic scientific methods with new technologies to help threatened coral species survive their early life stages. She was the first person to rear juveniles of the endangered Caribbean Pillar Coral. Now she's now developing bacterial tools to improve coral survival at all life stages.

Marhaver's research has been covered by NPR, BBC, The Atlantic and Popular Science, among hundreds of outlets. She's earned five fellowships and grants from the US National Science Foundation and multiple awards for science communication. Marhaver is a TED Senior Fellow, a WINGS Fellow, and a World Economic Forum Young Scientist.

Outside the lab, Marhaver advocates for stronger ocean conservation and smarter science communication. Her talks and articles have been featured by Google, Wired UK, Mission Blue and by ocean and scuba festivals around the world.

A scuba diver from the age of 15, Marhaver is a graduate of Georgia Institute of Technology and the Center for Marine Biodiversity and Conservation at Scripps Institution of Oceanography. Her lab is based at the CARMABI Research Station on the island of Curaçao.

More profile about the speaker
Kristen Marhaver | Speaker | TED.com
TED2017

Kristen Marhaver: Why I still have hope for coral reefs

Kristen Marhaver: Dlaczego wciąż wierzę w rafy koralowe

Filmed:
1,348,832 views

Rafy koralowe na Pacyfiku wymierają w alarmującym tempie, zwłaszcza z powodu bielenia wynikającego z rosnącej temperatury wody. Jednak nie jest jeszcze za późno, żeby działać, mówi stypendystka TED Kristen Marhaver. Podaje przykład Karaibów - mając czas, stabilne temperatury i ochronę, tamtejsze korale umiały poradzić sobie z traumą. Marhaver przypomina, dlaczego trzeba starać się chronić cenne korale, które nam pozostały. „Korale zawsze działały długofalowo" – mówi – „tak jak my teraz”.
- Coral reef biologist
TED Senior Fellow Kristen Marhaver is a marine biologist studying the ecology, behavior and reproduction of reef corals. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
The first time I criedzawołał underwaterPodwodny
0
926
2424
Pierwszy raz płakałam pod wodą
00:15
was in 2008,
1
3374
1543
w 2008 roku
na wyspie Curaçao
00:16
the islandwyspa of CuraCuraçaoAo,
2
4941
1577
00:18
way down in the southernpołudniowy CaribbeanKaraiby.
3
6542
1882
położonej w południowej części Karaibów.
00:20
It's beautifulpiękny there.
4
8848
1652
Coś pięknego.
00:22
I was studyingstudiować these coralskorale for my PhDPhD,
5
10524
2926
Badałam koralowce do doktoratu
00:25
and after daysdni and daysdni
of divingnurkowanie on the samepodobnie reefRafa,
6
13474
2382
i po wielu dniach
nurkowania na tej samej rafie
00:27
I had gottenzdobyć to know them as individualsosoby prywatne.
7
15880
2029
zobaczyłam, jakie są niepowtarzalne.
00:29
I had madezrobiony friendsprzyjaciele with coralkoral colonieskolonie --
8
17933
2471
Zaprzyjaźniłam się z koloniami koralowców,
00:32
totallycałkowicie a normalnormalna thing to do.
9
20428
1754
totalnie normalna sprawa.
00:35
Then, HurricaneHuragan OmarOmar smashedrozbity them apartniezależnie
and rippedpodarte off theirich skinskóra,
10
23260
4696
Potem huragan Omar
strzaskał je i zerwał im skórę,
zostawiając resztki poranionej tkanki,
która z trudem się goiła,
00:39
leavingodejście little bitsbity of woundedranny tissuetkanka
that would have a hardciężko time healinggojenie,
11
27980
4489
00:44
and bigduży patchesłaty of deadnie żyje skeletonszkielet
that would get overgrownzarośnięty by algaeglony.
12
32493
3307
i duże płaty martwego szkieletu,
który miały porosnąć algi.
Kiedy pierwszy raz
zobaczyłam spustoszenie,
00:48
When I saw this damageuszkodzić for the first time,
13
36381
2024
które rozciągało się przez całą rafę,
00:50
stretchingrozciąganie all the way down the reefRafa,
14
38429
1810
padłam na piasek w stroju nurka
00:52
I sunkzatopiony ontona the sandpiasek in my scubanurkowanie gearbiegu
15
40263
1857
i rozpłakałam się.
00:54
and I criedzawołał.
16
42144
1396
00:55
If a coralkoral could dieumierać that fastszybki,
17
43564
2357
Jeżeli koral umiera tak szybko,
00:57
how could a reefRafa ever surviveprzetrwać?
18
45945
1889
to jaką szansę na przetrwanie ma rafa?
01:00
And why was I makingzrobienie it my jobpraca
to try to fightwalka for them?
19
48354
2959
I dlaczego zajmuję się jej obroną?
Nie słyszałam podobnej historii
od innego naukowca.
01:03
I never heardsłyszał anotherinne scientistnaukowiec
tell that kinduprzejmy of storyfabuła
20
51852
3032
01:06
untilaż do last yearrok.
21
54908
1366
Aż do zeszłego roku.
01:08
A scientistnaukowiec in GuamGuam wrotenapisał,
22
56803
2005
Naukowiec z Guam napisał:
"Płakałem prosto w maskę do nurkowania",
01:10
"I criedzawołał right into my maskmaska,"
23
58832
1547
01:12
seeingwidzenie the damageuszkodzić on the reefskoralowe.
24
60403
2210
na widok zniszczenia raf.
01:15
Then a scientistnaukowiec in AustraliaAustralia wrotenapisał,
25
63649
1941
Potem australijski naukowiec napisał:
01:17
"I showedpokazał my studentsstudenci
the resultswyniki of our coralkoral surveysankiety,
26
65614
2997
"Pokazałem studentom wyniki
naszych badań koralowców
01:20
and we weptpłakał."
27
68635
1352
i płakaliśmy".
01:22
CryingPłacz about coralskorale
is havingmający a momentza chwilę, guys.
28
70896
2648
Płacz nad losem koralowców jest na topie.
01:25
(LaughterŚmiech)
29
73568
1134
(Śmiech)
01:26
And that's because reefskoralowe in the PacificPacyfiku
30
74726
1944
A to dlatego, że rafy na Pacyfiku
01:28
are losingprzegrywający coralskorale fasterszybciej
than we'vemamy ever seenwidziany before.
31
76694
2834
tracą koralowce szybciej niż kiedykolwiek.
Z powodu zmian klimatycznych
01:31
Because of climateklimat changezmiana,
32
79869
1272
woda w lecie jest gorąca tak długo,
01:33
the waterwoda is so hotgorąco for so long
in the summerslata,
33
81165
2809
01:35
that these animalszwierzęta
can't functionfunkcjonować normallynormalnie.
34
83998
2175
że zwierzęta te nie mogą normalnie żyć.
01:38
They're spittingplucie out the coloredkolorowy algaeglony
that liveszyje in theirich skinskóra,
35
86674
3028
Wypluwają kolorowe algi,
które żyją na ich skórze,
01:41
and the clearjasny bleachedbielone tissuetkanka
that's left usuallyzazwyczaj starvesgłoduje to deathśmierć
36
89726
5065
a pozostała tkanka,
oczyszczona i wyblakła,
zazwyczaj umiera z głodu,
01:46
and then rotsRots away.
37
94815
1254
a potem gnije.
01:49
Then the skeletonsszkielety are overgrownzarośnięty by algaeglony.
38
97124
2363
Szkielety zostają porośnięte przez algi.
01:51
This is happeningwydarzenie
over an unbelievablenie do wiary scaleskala.
39
99961
2323
Jest to zjawisko
o nieprawdopodobnej skali.
01:54
The NorthernPółnocnej Great BarrierBariery ReefRafa
lostStracony two-thirdsdwie trzecie of its coralskorale last yearrok
40
102308
4136
Północna część Wielkiej Rafy Koralowej
rok temu straciła dwie trzecie koralowca
01:58
over a distancedystans of hundredssetki of milesmile,
41
106468
2555
na obszarze o długości setek mil.
02:01
then bleachedbielone again this yearrok,
42
109047
1802
W tym roku znowu uległa wybieleniu,
02:02
and the bleachingWybielanie stretchedrozciągnięty furtherdalej southpołudnie.
43
110873
2118
które rozciągnęło się dalej na południe.
Można powiedzieć,
że rafy Pacyfiku idą na dno
02:06
ReefsKoralowe in the PacificPacyfiku
are in a nosedivepikować right now,
44
114004
2314
i nikt nie potrafi
przewidzieć skali problemu.
02:08
and no one knowswie
how badzły it's going to get,
45
116342
2539
02:10
exceptz wyjątkiem ...
46
118905
1369
A jednak...
02:12
over in the CaribbeanKaraiby where I work,
47
120298
1939
Na Karaibach, gdzie pracuję,
02:14
we'vemamy alreadyjuż been throughprzez the nosedivepikować.
48
122261
2078
dno mamy już za sobą.
02:16
ReefsKoralowe there have sufferedcierpiał
throughprzez centurieswieki of intenseintensywny humanczłowiek abusenadużycie.
49
124699
3944
Tamtejsze rafy od stuleci
cierpią przez ludzkie okrucieństwo.
Poniekąd już wiemy,
jak ta historia się potoczy.
02:20
We kinduprzejmy of alreadyjuż know
how the storyfabuła goesidzie.
50
128944
2183
02:23
And we mightmoc be ablezdolny to help predictprzepowiadać, wywróżyć
what happensdzieje się nextNastępny.
51
131463
3826
Można przewidzieć, co stanie się później.
02:27
Let's consultskonsultować się z a graphwykres.
52
135954
1575
Spójrzmy na diagram.
Od wynalezienia aparatu tlenowego
02:32
SinceOd the inventionwynalazek of scubanurkowanie,
53
140622
1381
02:34
scientistsnaukowcy have measuredwymierzony
the amountilość of coralkoral on the seafloordna morskiego,
54
142027
2981
naukowcy policzyli koralowce
na dnie oceanicznym
i ich ubytek z biegiem czasu.
02:37
and how it's changedzmienione throughprzez time.
55
145032
1666
02:39
And after centurieswieki
of ratchetingobrotu humanczłowiek pressurenacisk,
56
147396
2461
Przez stulecia rosnącego wpływu człowieka
02:41
CaribbeanKaraiby reefskoralowe metspotkał one of threetrzy fateslosy.
57
149881
2601
karaibskie rafy miały trzy możliwości.
02:44
Some reefskoralowe lostStracony theirich coralskorale very quicklyszybko.
58
152954
2246
Niektóre bardzo szybko straciły koralowce.
02:49
Some reefskoralowe lostStracony theirich coralskorale more slowlypowoli,
59
157245
3444
Inne traciły je wolniej,
02:52
but kinduprzejmy of endedzakończyło się up in the samepodobnie placemiejsce.
60
160713
2993
ale i tak skończyły podobnie.
02:55
OK, so fardaleko this is not going very well.
61
163730
1937
Jak na razie nie wygląda to zbyt dobrze.
02:58
But some reefskoralowe in the CaribbeanKaraiby --
62
166244
2263
Jednak pewne karaibskie rafy,
03:00
the oneste bestNajlepiej protectedchroniony
63
168531
1893
te najlepiej chronione
03:02
and the oneste a little
furtherdalej from humansludzie --
64
170448
2714
i te położone trochę dalej od ludzi,
03:05
they managedzarządzane to holdutrzymać ontona theirich coralskorale.
65
173186
3541
dały radę zachować swoje koralowce.
03:09
Give us a challengewyzwanie.
66
177407
1483
To było wyzwanie.
03:12
And, we almostprawie never saw a reefRafa hittrafienie zerozero.
67
180089
2656
Bardzo rzadko rafa znikała całkowicie.
03:16
The seconddruga time I criedzawołał underwaterPodwodny
68
184290
2486
Po raz drugi płakałam pod wodą
03:18
was on the northpółnoc shoreBrzeg of CuraCuraçaoAo, 2011.
69
186800
3410
na północnym brzegu Curaçao w 2011 roku.
To był najspokojniejszy dzień tego roku,
03:22
It was the calmestnajspokojniejsze day of the yearrok,
70
190234
1684
03:23
but it's always prettyładny
sketchypobieżne divingnurkowanie there.
71
191942
2369
ale i tak nurkowanie
było dosyć niebezpieczne.
03:26
My boyfriendchłopak and I swampływał againstprzeciwko the wavesfale.
72
194335
2096
Mój chłopak i ja płynęliśmy pod prąd.
Zerkałam na kompas,
żeby móc znaleźć drogę powrotną,
03:28
I watchedoglądaliśmy my compasskompas
so we could find our way back out,
73
196455
2674
03:31
and he watchedoglądaliśmy for sharksrekiny,
74
199153
1630
a on wypatrywał rekinów.
03:32
and after 20 minutesminuty of swimmingpływanie
that feltczułem like an hourgodzina,
75
200807
2856
Po 20 minutach,
które wydawały się godziną,
03:35
we finallywreszcie droppedporzucone down to the reefRafa,
76
203687
1716
w końcu dopłynęliśmy do rafy
03:37
and I was so shockedwstrząśnięty,
77
205427
1559
i byłam tak zadziwiona
03:39
and I was so happyszczęśliwy
78
207010
1646
i szczęśliwa,
03:40
that my eyesoczy filledwypełniony with tearsłzy.
79
208680
1995
że oczy zaszły mi łzami.
03:43
There were coralskorale 1,000 yearslat oldstary
linedprążkowany up one after anotherinne.
80
211399
4925
Były tam 1000-letnie koralowce
jeden za drugim.
03:49
They had survivedprzeżył the entireCały historyhistoria
of EuropeanEuropejski colonialismkolonializm in the CaribbeanKaraiby,
81
217176
4686
Przetrwały całą historię
europejskiego kolonializmu na Karaibach
03:53
and for centurieswieki before that.
82
221886
2135
oraz setki lat przed nią.
Wcześniej nie wiedziałam,
do czego są zdolne,
03:57
I never knewwiedziałem what a coralkoral could do
when it was givendany a chanceszansa to thriveprosperować.
83
225645
4158
kiedy da im się szansę na rozkwit.
Prawda jest taka, że nawet
przy utracie wielu koralowców
04:02
The truthprawda is that even
as we losestracić so manywiele coralskorale,
84
230840
3383
04:06
even as we go throughprzez
this massivemasywny coralkoral die-offDie-off,
85
234247
3056
i wobec ich masowego wymierania
04:09
some reefskoralowe will surviveprzetrwać.
86
237327
1851
niektóre rafy przetrwają.
04:11
Some will be raggednierówny on the edgekrawędź,
87
239912
1654
Niektóre będą poszarpane,
04:13
some will be beautifulpiękny.
88
241590
1889
a inne piękne.
04:16
And by protectingochrona shorelineslinie brzegowe
and givingdający us foodjedzenie to eatjeść
89
244091
2691
Chroniąc brzegi,
zapewniając nam wyżywienie
04:18
and supportingwspieranie tourismturystyka,
90
246806
1749
i wspierając turystykę,
04:20
they will still be worthwartość
billionsmiliardy and billionsmiliardy of dollarsdolarów a yearrok.
91
248579
3122
będą warte miliardy dolarów rocznie.
04:24
The bestNajlepiej time to protectochraniać a reefRafa
was 50 yearslat agotemu,
92
252223
2591
Najlepszy czas na ochronę raf
był 50 lat temu,
04:26
but the second-bestdrugim najlepszym time is right now.
93
254838
2918
ale druga największa szansa właśnie trwa.
04:31
Even as we go throughprzez bleachingWybielanie eventswydarzenia,
94
259295
1951
Nawet przy bieleniu,
które zdarza się coraz częściej
na większych obszarach,
04:33
more frequentczęsty and in more placesmiejsca,
95
261270
2543
04:35
some coralskorale will be ablezdolny to recoverwyzdrowieć.
96
263837
2275
niektóre koralowce
będą w stanie wyzdrowieć.
04:38
We had a bleachingWybielanie eventzdarzenie
in 2010 in the CaribbeanKaraiby
97
266972
2852
W 2010 roku na Karaibach
byliśmy świadkami bielenia,
04:41
that tookwziął off bigduży patchesłaty of skinskóra
on bouldergłaz coralskorale like these.
98
269848
3585
które pozbawiło dużych połaci skóry
skamieniałe korale, takie jak te.
04:46
This coralkoral lostStracony halfpół of its skinskóra.
99
274352
2613
Ten koralowiec stracił połowę skóry.
04:48
But if you look at the sidebok
of this coralkoral a fewkilka yearslat laterpóźniej,
100
276989
4227
Jednak gdy przyjrzymy się mu
z boku kilka lat później,
04:53
this coralkoral is actuallytak właściwie healthyzdrowy again.
101
281240
2348
widać, że znów jest zdrowy.
04:55
It's doing what a healthyzdrowy coralkoral does.
102
283612
2297
Robi to, co inne zdrowe koralowce.
04:57
It's makingzrobienie copieskopie of its polypspolipy,
103
285933
2098
Rozmnaża polipy,
05:00
it's fightingwalczący back the algaeglony
104
288055
1455
stara się pozbyć alg
05:01
and it's reclaimingodzyskiwanie its territoryterytorium.
105
289534
1772
i na nowo zdobywa terytorium.
Jeżeli kilka polipów przeżyje,
05:04
If a fewkilka polypspolipy surviveprzetrwać,
106
292375
1165
05:05
a coralkoral can regrowodrastać;
107
293564
1173
koralowiec ma szansę odrosnąć.
05:06
it just needswymagania time and protectionochrona
and a reasonablerozsądny temperaturetemperatura.
108
294761
4105
Potrzebuje jedynie czasu i ochrony
oraz rozsądnych temperatur.
Niektóre koralowce odrosną w 10 lat,
05:11
Some coralskorale can regrowodrastać in 10 yearslat --
109
299368
1809
05:13
othersinni take a lot longerdłużej.
110
301201
1723
inne potrzebują więcej czasu.
05:14
But the more stressespodkreśla
we take off them locallylokalnie --
111
302948
2651
Jednak im więcej zagrożeń
oszczędzimy im lokalnie:
05:17
things like overfishingprzełowienie,
sewageścieki pollutionskażenie, fertilizernawóz pollutionskażenie,
112
305623
3994
przeławiania ryb,
zanieczyszczeń ściekami i nawozami,
05:21
dredgingpogłębianie, coastalprzybrzeżny constructionbudowa --
113
309641
2445
pogłębiania i zabudowy brzegów,
tym lepiej sobie poradzą
w trakcie naszych potyczek z klimatem
05:24
the better they can hangpowiesić on
as we stabilizeustabilizować the climateklimat,
114
312110
2870
05:27
and the fasterszybciej they can regrowodrastać.
115
315004
1810
i tym szybciej odrosną.
05:29
And as we go throughprzez the long,
toughtwardy and necessaryniezbędny processproces
116
317946
3738
Podczas długiego, trudnego
i koniecznego procesu
05:33
of stabilizingstabilizujące the climateklimat
of planetplaneta EarthZiemia,
117
321708
2605
stabilizacji klimatu na Ziemi
05:36
some newNowy coralskorale will still be bornurodzony.
118
324337
2430
wciąż rodzą się nowe koralowce.
Tym właśnie zajmuję się podczas badań.
05:39
This is what I studybadanie in my researchBadania.
119
327323
1907
05:41
We try to understandzrozumieć
how coralskorale make babiesdzieci,
120
329678
2547
Próbujemy zrozumieć,
skąd biorą się małe koralowce
05:44
and how those babiesdzieci
find theirich way to the reefRafa,
121
332249
2674
i jak te maluchy trafiają na rafę.
Wynajdujemy nowe metody,
które pomogą im przetrwać
05:46
and we inventwymyślać newNowy methodsmetody
to help them surviveprzetrwać
122
334947
2302
05:49
those earlywcześnie, fragilekruchy life stagesgradacja.
123
337273
1933
te wczesne, kruche etapy życia.
05:52
One of my favoriteulubiony
coralkoral babiesdzieci of all time
124
340084
3001
Jeden z moich ulubionych
koralowych maluchów
05:55
showedpokazał up right after HurricaneHuragan OmarOmar.
125
343109
2010
pojawił się zaraz po huraganie Omar.
05:57
It's the samepodobnie speciesgatunki
I was studyingstudiować before the stormburza,
126
345143
2691
Był to ten sam gatunek,
który badałam przed sztormem,
05:59
but you almostprawie never see
babiesdzieci of this speciesgatunki --
127
347858
2432
choć młodych z tego gatunku
prawie się nie widuje,
06:02
it's really rarerzadko spotykany.
128
350314
1215
są bardzo rzadkie.
06:03
This is actuallytak właściwie an endangeredzagrożone speciesgatunki.
129
351553
2314
Jest to właściwie gatunek zagrożony.
06:06
In this photozdjęcie, this little babydziecko coralkoral,
this little circleokrąg of polypspolipy,
130
354399
3496
Na tym zdjęciu maluszek koralowca,
to małe koło polipów
06:09
is a fewkilka yearslat oldstary.
131
357919
1424
ma kilka lat.
06:11
Like its cousinskuzyni that bleachBleach,
132
359796
1469
Tak jak jego blaknący kuzyni,
06:13
it's fightingwalczący back the algaeglony.
133
361289
1836
próbuje pozbyć się alg.
I tak jak jego kuzyni z północnego brzegu,
06:15
And like its cousinskuzyni on the northpółnoc shoreBrzeg,
134
363149
1925
ma zamiar żyć około 1000 lat.
06:17
it's aimingcelem to liverelacja na żywo for 1,000 yearslat.
135
365098
3041
06:21
What's happeningwydarzenie in the worldświat
and in the oceanocean
136
369198
2850
To, co dzieje się na świecie i w oceanie,
06:24
has changedzmienione our time horizonhoryzont.
137
372072
1798
zmieniło nasze podejście do czasu.
06:26
We can be incrediblyniewiarygodnie pessimisticpesymistyczny
on the shortkrótki termsemestr,
138
374637
3039
Można mieć krótkofalowe,
pesymistyczne nastawienie
i żałować tego, co straciliśmy
06:29
and mournsmucą what we lostStracony
139
377700
1315
06:31
and what we really tookwziął for grantedZgoda.
140
379039
2665
i tego, czego nie docenialiśmy.
06:34
But we can still be optimisticoptymistyczny
on the long termsemestr,
141
382208
2750
Jednak wciąż możemy być
długofalowymi optymistami
06:36
and we can still be ambitiousambitny
about what we fightwalka for
142
384982
2478
i mieć ambitne podejście
do tego, o co walczymy
06:39
and what we expectoczekiwać from our governmentsrządy,
143
387484
3098
i czego oczekujemy od naszych rządów,
06:42
from our planetplaneta.
144
390606
1291
od naszej planety.
06:44
CoralsKorale have been livingżycie on planetplaneta EarthZiemia
for hundredssetki of millionsmiliony of yearslat.
145
392544
3730
Koralowce żyją na planecie Ziemi
od setek milionów lat.
06:48
They survivedprzeżył the extinctionwygaśnięcie
of the dinosaursdinozaury.
146
396298
2193
Przetrwały zagładę dinozaurów.
06:50
They're badassesbadasses.
147
398515
1265
Są twardzielami.
06:52
(LaughterŚmiech)
148
400369
1477
(Śmiech)
06:53
An individualindywidualny coralkoral can go throughprzez
tremendousogromny traumauraz and fullycałkowicie recoverwyzdrowieć
149
401870
4539
Pojedynczy koral może
wyzdrowieć po ogromnej traumie,
06:58
if it's givendany a chanceszansa
and it's givendany protectionochrona.
150
406433
2786
jeżeli da się mu szansę i ochronę.
07:02
CoralsKorale have always
been playinggra the long gamegra,
151
410222
2829
Koralowce zawsze działały długofalowo,
07:05
and now so are we.
152
413719
1422
tak jak my teraz.
07:07
ThanksDzięki very much.
153
415792
1153
Dziękuję bardzo.
07:08
(ApplauseAplauz)
154
416969
2848
(Brawa)
Translated by Joanna Juszkiewicz
Reviewed by Rysia Wand

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Kristen Marhaver - Coral reef biologist
TED Senior Fellow Kristen Marhaver is a marine biologist studying the ecology, behavior and reproduction of reef corals.

Why you should listen

Dr. Kristen Marhaver's work combines classic scientific methods with new technologies to help threatened coral species survive their early life stages. She was the first person to rear juveniles of the endangered Caribbean Pillar Coral. Now she's now developing bacterial tools to improve coral survival at all life stages.

Marhaver's research has been covered by NPR, BBC, The Atlantic and Popular Science, among hundreds of outlets. She's earned five fellowships and grants from the US National Science Foundation and multiple awards for science communication. Marhaver is a TED Senior Fellow, a WINGS Fellow, and a World Economic Forum Young Scientist.

Outside the lab, Marhaver advocates for stronger ocean conservation and smarter science communication. Her talks and articles have been featured by Google, Wired UK, Mission Blue and by ocean and scuba festivals around the world.

A scuba diver from the age of 15, Marhaver is a graduate of Georgia Institute of Technology and the Center for Marine Biodiversity and Conservation at Scripps Institution of Oceanography. Her lab is based at the CARMABI Research Station on the island of Curaçao.

More profile about the speaker
Kristen Marhaver | Speaker | TED.com