ABOUT THE SPEAKER
Sophie Andrews - Author, helpline advocate
Sophie Andrews is the CEO of The Silver Line, a 24-hour phone line that provides social connectivity for isolated senior citizens in the UK and receives approximately 1,500 calls per day.

Why you should listen

Sophie Andrews's harrowing childhood experiences, documented in her 2009 autobiography, Scarred, inspired her to become a local volunteer for the suicide prevention line Samaritans over 25 years ago, and she later served as the organization's national chairman for three years. Andrews makes regular appearances as a motivational speaker before a variety of audiences, giving talks about her life experiences and the importance of charity work.

More profile about the speaker
Sophie Andrews | Speaker | TED.com
TEDMED 2017

Sophie Andrews: The best way to help is often just to listen

Sophie Andrews: Cel mai bun ajutor este adesea doar să asculți

Filmed:
1,669,271 views

O linie telefonică de asistență 24 de ore din Marea Britanie, Samaritenii, a ajutat-o pe Sophie Andrews să devină o supraviețuitoare a abuzului și nu o victimă. Acum răsplătește acest bine, ca fondatoare a Liniei Argintii, care sprijină persoanele în vârstă singure și izolate. Într-un discurs puternic și personal, ea împărtășește ideea că gestul simplu de a asculta (în loc să oferi sfaturi) este adesea cea mai bună metodă de a ajuta pe cineva în nevoie.
- Author, helpline advocate
Sophie Andrews is the CEO of The Silver Line, a 24-hour phone line that provides social connectivity for isolated senior citizens in the UK and receives approximately 1,500 calls per day. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
After cuttingtăiere her armbraţ with a brokenspart glasssticlă,
0
921
2404
După ce s-a tăiat la mână
cu un ciob de sticlă,
00:15
she fellcăzut into a fitfulzbuciumat, exhaustedepuizat sleepdormi
on the railwaycale ferată stationstatie platformplatformă.
1
3349
5074
a căzut într-un somn intermitent
și epuizant pe peronul gării.
00:21
EarlyLa începutul anului in the morningdimineaţă,
when the stationstatie toiletstoalete were openeddeschis,
2
9649
2794
Dis-de-dimineață,
când s-au deschis toaletele din gară,
00:24
she got painfullydureros to her feetpicioare,
and madefăcut her way over to them.
3
12467
3173
s-a ridicat cu greu
și a intrat într-una din ele.
00:28
When she saw her reflectionreflecţie in the mirroroglindă,
4
16458
2079
Când și-a văzut fața în oglindă,
00:30
she starteda început to crystrigăt.
5
18561
1267
a început să plângă.
00:32
Her facefață was dirtymurdar and tearstainedtearstained;
6
20792
2182
Fața îi era murdară și plânsă;
00:34
her shirtcămaşă was rippedrupt and coveredacoperit in bloodsânge.
7
22998
2325
bluza ruptă și murdară de sânge.
00:38
She lookedprivit as if she'dea ar been on the streetsstrăzi
for threeTrei monthsluni, not threeTrei dayszi.
8
26038
4047
Arăta de parcă era pe străzi de trei luni,
nu de trei zile.
00:42
She washedspălat herselfse as bestCel mai bun she could.
9
30998
2451
S-a spălat cât de bine a putut.
00:45
Her armsarme and stomachstomac were hurtingdoare badlyprost.
10
33473
2667
O dureau foarte tare brațele și stomacul.
00:49
She triedîncercat to cleancurat the woundsrăni,
11
37149
1579
A încercat să-și curețe rănile,
00:50
but any pressurepresiune she appliedaplicat
just starteda început the bleedingsângerare again.
12
38752
3182
dar orice apăsare îi producea
o sângerare și mai mare.
00:55
She neededNecesar stitchescusaturi, but there was no way
she would go to a hospitalspital.
13
43244
3836
Avea nevoie de copci, însă în niciun caz
nu putea merge la spital.
00:59
They'dS-ar have senttrimis her back home again.
14
47718
1849
Ar fi trimis-o înapoi acasă.
01:01
Back to him.
15
49591
1150
Înapoi la el.
01:03
She tightenedstrânse her jacketsacou --
16
51964
1929
Și-a strâns mai tare haina -
01:05
well, fastenedPicioruş her jacketsacou tightlystrans
to coveracoperi the bloodsânge.
17
53917
2533
pentru a acoperi urmele de sânge.
01:09
She lookedprivit back at herselfse in the mirroroglindă.
18
57109
2333
S-a mai privit o dată în oglindă.
01:11
She lookedprivit a little better than before
but was pasttrecut caringîngrijirea.
19
59466
3178
Arăta un pic mai bine decât înainte,
dar nu-i mai păsa.
01:16
There was only one thing
she could think of doing.
20
64260
2476
Un singur lucru mai putea să facă.
01:19
She camea venit out of the stationstatie
and into a phonetelefon boxcutie nearbydin apropiere.
21
67093
3340
A ieșit din gară și a intrat
într-o cabină telefonică din apropiere.
01:23
(TelephoneTelefon ringsinele)
22
71456
3581
(Sună telefonul)
01:28
(TelephoneTelefon ringsinele)
23
76863
2744
(Sună telefonul)
01:32
WomanFemeie: SamaritansSamariteni, can I help you?
24
80339
1961
Femeia: Aici Samaritenii, vă putem ajuta?
01:37
Hellobună, SamaritansSamariteni. Can I help you?
25
85133
2518
Bună ziua, cu ce vă putem ajuta?
01:40
Girlfată: (CryingPlâns) I -- I don't know.
26
88076
1651
Fata: (Plângând) Nu... nu știu.
01:42
WomanFemeie: What's happeneds-a întâmplat?
You soundsunet very upsetderanjat.
27
90895
3158
Femeia: Ce s-a întâmplat?
Pari foarte tulburată.
01:46
(Girlfată criesplinge)
28
94077
2301
(Fata plânge)
01:50
WomanFemeie: Why not startstart with your nameNume?
29
98799
1921
Femeia: Poți să-mi spui cum te cheamă?
01:52
I'm PamPopescu. What can I call you?
30
100744
1933
Eu sunt Pam. Pe tine cum te cheamă?
01:57
Where are you speakingvorbitor from?
31
105894
2128
De unde suni?
02:00
Are you safesigur?
32
108046
1150
Ești în siguranță?
02:02
Girlfată: It's a phonetelefon boxcutie in LondonLondra.
33
110244
2020
Fata: E un telefon public din Londra.
02:05
PamPopescu: You soundsunet very youngtineri.
How oldvechi are you?
34
113609
2979
Pam: Pari foarte tânără. Câți ani ai?
02:08
Girlfată: FourteenPaisprezece.
35
116612
1150
Fata: Paisprezece.
02:10
PamPopescu: And what's happeneds-a întâmplat
to make you so upsetderanjat?
36
118374
2365
Pam: Și ce s-a întâmplat
de ești așa de supărată?
02:13
Girlfată: I just want to diea muri.
EveryFiecare day I waketrezi up and wishdori I was deadmort.
37
121128
3894
Fata: Vreau doar să mor.
În fiecare dimineață îmi doresc să mor.
02:17
If he doesn't killucide me, then, I think,
I want to do it myselfeu insumi.
38
125046
3721
Dacă nu mă omoară el,
atunci vreau să o fac eu.
02:21
PamPopescu: I'm gladbucuros you calleddenumit.
39
129949
1667
Pam: Îmi pare bine că ai sunat.
02:24
Let's startstart at the beginningînceput.
40
132165
1866
Hai să începem cu începutul.
02:28
SophieSophie AndrewsAndrews: PamPopescu continueda continuat to gentlyuşor
askcere the girlfată about herselfse.
41
136854
3160
Pam a continuat cu delicatețe
să o întrebe amănunte despre ea.
02:32
She didn't say much;
there were lots of silencestăceri.
42
140038
2544
Nu a vorbit prea mult;
au fost multe tăceri.
02:35
But she knewștiut she was there,
43
143222
1354
Dar știa că e acolo,
02:36
and havingavând PamPopescu on the endSfârşit of the phonetelefon
feltsimțit so comfortingreconfortant.
44
144600
3352
și se simțea în siguranță
cu Pam la celălalt capăt al firului.
02:42
The 14-year-old-de ani
that madefăcut that call was me.
45
150365
2428
Fata de 14 ani care a dat
acel telefon sunt eu.
02:46
That was me in the phonetelefon boxcutie.
46
154189
1933
Eu sunt fata din cabina telefonică.
02:48
I was runningalergare away from home,
sleepingdormit roughstare brută on the streetsstrăzi in LondonLondra.
47
156451
3885
Fugisem de acasă și dormeam
pe străzile reci ale Londrei.
02:53
I was beingfiind sexuallysexual abusedabuzat
by my fatherTată and his friendsprieteni.
48
161426
3033
Eram abuzată sexual
de tatăl meu și de prietenii lui.
02:57
I was self-harmingauto-rănirea everyfiecare day.
I was suicidalsinucidere.
49
165681
3066
Mă automutilam în fiecare zi.
Voiam să mă sinucid.
03:03
The first time I calleddenumit SamaritansSamariteni,
I was 12 and absolutelyabsolut desperatedisperată.
50
171847
3655
Aveam 12 ani și eram disperată
când am sunat prima oară la Samariteni.
03:08
It was a fewpuțini monthsluni after
my mothermamă had desertedpustii me,
51
176371
2656
De câteva luni mama mă părăsise,
03:11
walkedumblat out and left me in the familyfamilie home.
52
179051
2201
lăsându-mă în casa părintească.
03:14
And the abuseabuz I was sufferingsuferinţă
at the handsmâini of my fatherTată and his friendsprieteni
53
182077
3405
Iar abuzul pe care îl înduram
de la tatăl meu și prietenii lui
03:17
had left me a totaltotal wreckepavă.
54
185506
1733
mă transformase într-o epavă.
03:20
I was runningalergare away, I was missingdispărut schoolşcoală,
55
188232
2607
Fugeam de acasă, lipseam de la școală,
03:22
I was arrivingsosire drunkbeat.
56
190863
1333
beam până mă îmbătam.
03:24
I was withoutfără hopesperanţă and wanted to diea muri.
57
192957
2467
Nu aveam nicio speranță
și îmi doream să mor.
03:28
And that's where SamaritansSamariteni camea venit in.
58
196934
1917
Atunci au apărut Samaritenii.
03:33
SamaritansSamariteni has been around sincede cand 1953.
59
201046
3299
Organizația există din 1953.
03:36
It's a 24/7 confidentialconfidenţiale
helplinelinie telefonică in the UKMAREA BRITANIE
60
204878
3619
Este o linie telefonică confidențială
de asistență 24/7 din Marea Britanie
03:40
for anyoneoricine who mightar putea be feelingsentiment
desperatedisperată or suicidalsinucidere.
61
208521
3023
pentru oricine se simte disperat
și cu gânduri de sinucidere.
03:44
WhichCare I certainlycu siguranță was.
62
212036
1467
Cum eram și eu.
03:46
VolunteersVoluntari answerRăspuns the phonetelefon
around the clockceas everyfiecare day of the yearan,
63
214411
3181
Voluntarii răspund la telefon la orice oră
03:49
and callsapeluri are confidentialconfidenţiale.
64
217616
1532
și convorbirile sunt confidențiale.
03:53
DuringÎn timpul my teenageadolescență yearsani,
when I was mostcel mai desperatedisperată,
65
221204
2540
În adolescență,
când eram în culmea disperării,
03:55
SamaritansSamariteni becamea devenit my lifelinecolac de salvare.
66
223768
2133
Samaritenii au fost
colacul meu de salvare.
03:58
They promiseda promis me totaltotal confidentialityconfidenţialitatea.
67
226776
2650
Mi-au promis confidențialitate deplină.
04:01
And that allowedpermis me to trustîncredere them.
68
229450
1809
Așa am căpătat încredere în ei.
04:04
DisturbingTulburarea as they no doubtîndoială
foundgăsite my storypoveste, they never showeda arătat it.
69
232315
3191
Deși povestea mea era tulburătoare,
n-au lăsat niciodată să se vadă.
04:08
They were always there for me
and listenedascultat withoutfără judgmenthotărâre.
70
236457
3072
Au fost mereu acolo pentru mine
și au ascultat fără să condamne.
04:12
MostlyCea mai mare parte, they gentlyuşor
encouragedîncurajat me to get help;
71
240244
2182
Cel mai mult
m-au încurajat să primesc ajutor;
04:14
I never feltsimțit out of controlControl with them --
72
242450
1947
cu ei n-am simțit deloc
că pierd controlul,
04:17
an interestinginteresant parallelparalel,
73
245014
1174
o paralelă interesantă
04:18
as I feltsimțit so out of controlControl
in everyfiecare other aspectaspect of my life.
74
246212
3563
cu lipsa de control din celelalte
aspecte din viața mea.
04:22
It feltsimțit my self-harmauto-vătămare
was probablyprobabil the only areazonă
75
250632
2209
Părea că automutilarea era singurul loc
04:24
where I feltsimțit I had any controlControl.
76
252865
1845
unde simțeam că am control.
04:29
A fewpuțini yearsani latermai tarziu, I manageda reușit to get
some controlControl in my life.
77
257442
3733
Câțiva ani mai târziu,
am reușit să am ceva control în viața mea.
04:33
And I had appropriateadecvat supporta sustine around me
78
261641
2262
Și am găsit în jurul meu sprijinul adecvat
04:35
to allowpermite me to livetrăi
with what had happeneds-a întâmplat.
79
263927
2118
care mi-a permis
să trăiesc cu trecutul meu.
04:38
I had becomedeveni a survivorSurvivor of abuseabuz
rathermai degraba than a victimvictimă.
80
266387
2757
Am devenit supraviețuitor
și nu victimă a abuzului.
04:42
And at 21, I contactedcontactat SamaritansSamariteni again.
81
270204
2484
Iar la 21 de ani i-am căutat din nou
pe Samariteni.
04:45
This time because I wanted
to becomedeveni a volunteervoluntar.
82
273299
2739
De data aceasta pentru că
doream să fiu voluntar.
04:48
Wanted to paya plati something back
83
276426
1453
Voiam să răsplătesc cumva
04:49
to the organizationorganizare
that had really savedsalvate my life.
84
277903
2886
organizația care îmi salvase viața.
04:54
I knewștiut that the simplesimplu actact of listeningascultare
in an empatheticempatic way
85
282674
3650
Știam că simplul gest
de a asculta cu empatie
04:58
could have a profoundprofund effectefect.
86
286348
1698
poate avea un efect extraordinar.
05:00
I knewștiut that somebodycineva
listeningascultare to me withoutfără judgmenthotărâre
87
288991
3032
Știam că cineva care mă ascultase
fără să mă judece
05:04
would make the biggestCea mai mare differencediferență.
88
292047
1690
a reușit să facă cea mai mare diferență.
05:07
So I caughtprins up with my educationeducaţie,
89
295673
2975
Așa că mi-am pus la punct studiile,
05:10
foundgăsite someonecineva I could persuadeconvinge
to give me a jobloc de munca,
90
298672
3945
am găsit pe cineva
să-mi ofere un loc de muncă
05:14
and I enjoyedsa bucurat my volunteeringvoluntariat
at SamaritansSamariteni.
91
302641
2753
și am început să savurez
voluntariatul la Samariteni.
05:17
And when I say "enjoyedsa bucurat,"
it's an oddciudat wordcuvânt to use,
92
305744
2493
„Să savurez"
este un mod ciudat de a spune,
05:20
because no one would want
to think of anyoneoricine
93
308261
2063
pentru că nimeni nu vrea
ca cineva să fie
05:22
beingfiind in absoluteabsolut distresssuferință or paindurere.
94
310348
2055
disperat și în durere.
05:25
But I knewștiut that that profoundprofund impactefect
of that listeningascultare earureche
95
313053
2723
Dar cunoșteam impactul profund
al unei urechi care ascultă
05:27
and someonecineva beingfiind alongsidealături de me
at that desperatedisperată time
96
315800
3237
și prezența cuiva alături de mine
în acea perioadă disperată
05:31
had the biggestCea mai mare impactefect,
97
319061
1215
a avut cel mai mare efect
05:32
and I feltsimțit a great sensesens of fulfillmentîmplinirea
98
320300
2595
și am avut un sentiment de împlinire
05:34
that I was ablecapabil to help people
as a SamaritanSamaritean.
99
322919
2263
că putusem să ajut oamenii
ca un Samaritean.
05:38
In my yearsani volunteeringvoluntariat at SamaritansSamariteni,
I was askedîntrebă to performa executa manymulți rolesrolurile.
100
326450
3897
În anii de voluntariat la Samariteni,
mi s-a cerut să îndeplinesc multe sarcini.
05:42
But I guessghici the peakvârf camea venit in 2008,
101
330371
3166
Dar cred că cel mai important moment
a fost în 2008,
05:45
when I was askedîntrebă to chairscaun
the organizationorganizare for threeTrei yearsani.
102
333561
2810
când mi s-a cerut
să conduc organizația timp de trei ani.
05:48
So I had actuallyde fapt goneplecat
from that vulnerablevulnerabil callerapelantului
103
336395
2349
Așa că am ajuns de la fetița sensibilă
din cabina telefonică
cerând disperată ajutor,
05:50
in the phonetelefon boxcutie, desperatedisperată for help,
104
338768
2000
05:52
to beingfiind the nationalnaţional leadconduce
for the organizationorganizare
105
340792
2237
la conducătoarea organizației
la nivel național,
05:55
and responsibleresponsabil for 22,000 volunteersvoluntari.
106
343053
2533
responsabilă pentru 22.000 de voluntari.
05:59
I actuallyde fapt used to jokeglumă at the time
107
347018
1730
Chiar glumeam atunci
și spuneam că dacă ai sunat ca victimă,
06:00
and say if you really
screwedînșurubate up as a callerapelantului,
108
348772
2126
06:02
you mightar putea endSfârşit up runningalergare the placeloc.
109
350922
1667
ai șanse să conduci organizația.
06:04
(LaughterRâs)
110
352613
1151
(Râsete)
Ceea ce am și făcut.
06:05
WhichCare I did.
111
353788
1170
06:06
But I guessghici in a worldlume whichcare is dominateddominat
by professionalizingprofesionalizarea everything we do,
112
354982
5087
Și cred că într-o lume dominată
de specializare în orice domeniu,
06:12
I really understoodînțeles
that that simplesimplu actact of listeningascultare
113
360093
2492
am înțeles cu adevărat
că simplul gest de a asculta
06:14
could have suchastfel de a life-changinga schimbat viata effectefect.
114
362609
2135
îți poate schimba viața.
06:17
I guessghici it's a simplesimplu conceptconcept
115
365578
1429
Cred că este o noțiune simplă
06:19
that can be appliedaplicat
acrosspeste all areaszone of life.
116
367031
2443
care poate fi aplicată
în toate aspectele vieții.
06:22
So in the 1980s, when I calleddenumit SamaritansSamariteni,
117
370768
2032
În anii '80, când am sunat la Samariteni,
06:24
childcopil abuseabuz was a subjectsubiect
no one wanted to talk about.
118
372824
2570
nimeni nu vorbea
despre abuzul asupra copiilor.
06:28
VictimsVictimele were oftende multe ori blamedacuzat,
victimsvictime were oftende multe ori judgedjudecat.
119
376022
3852
Victima era adesea acuzată,
victima era adesea judecată.
06:33
And it was a topicsubiect of shamerușine,
and no one really wanted to talk about it.
120
381236
3815
Fiind un subiect rușinos,
nimeni nu voia să vorbească despre asta.
06:38
TodayAstăzi, judgmenthotărâre and shamerușine
surroundsurround, a differentdiferit issueproblema.
121
386284
3563
Astăzi, judecarea și rușinea
privesc o altă problemă.
06:41
There's a differentdiferit stigmaStigma
that's out there.
122
389871
2404
E un alt fel de stigmatizare.
06:44
And the stigmaStigma that's there todayastăzi
is to talk about lonelinesssingurătate.
123
392633
3411
Cea de care ne lovim astăzi
este aceea de a vorbi despre singurătate.
06:50
LonelinessSingurătate and isolationizolarea
have profoundprofund healthsănătate impactsimpacturi.
124
398180
3342
Singurătatea și izolarea
au un efect grav asupra sănătății.
06:53
BeingFiind lonelysinguratic can have a significantsemnificativ impactefect
on your ownpropriu well-beingbunăstare.
125
401546
3759
Însingurarea influențează semnificativ
starea de sănătate.
06:58
RecentRecente systematicsistematică reviewrevizuire of researchcercetare
126
406022
2158
O analiză recentă a cercetărilor
07:00
actuallyde fapt said that it increaseda crescut
the mortalitymortalitate ratestarife,
127
408204
2596
arată chiar o creștere
în rata mortalității
07:02
or prematureprematur deathmoarte ratestarife,
128
410824
1325
și a morții premature cu 30%.
07:04
by up to 30 percentla sută.
129
412173
1333
07:06
It can leadconduce to highersuperior bloodsânge pressurepresiune,
highersuperior levelsniveluri of depressiondepresiune,
130
414556
4017
Singurătatea duce la creșterea tensiunii,
un nivel ridicat de depresie,
07:10
and actuallyde fapt alignedaliniate to mortalitymortalitate ratestarife
131
418597
2182
și, corelat cu rata mortalității,
07:12
that mightar putea be more associatedasociate
with alcoholalcool abuseabuz or smokingfumat cigarettesţigări.
132
420803
4345
poate fi asociată cu abuzul de alcool
sau cu fumatul.
07:17
LonelinessSingurătate is actuallyde fapt more harmfulnociv
that smokingfumat 15 cigarettesţigări.
133
425913
3419
Singurătatea este mai dăunătoare
decât fumatul a 15 țigări.
07:21
A day.
134
429667
1190
Pe zi.
07:23
Not in your life, in your day.
135
431215
1660
Nu într-o viață, ci într-o zi.
07:25
It's alsode asemenea associatedasociate
with highersuperior levelsniveluri of dementiademenţă.
136
433324
2920
Este, de asemenea, asociată
cu un grad mai ridicat de demență.
07:28
So a recentRecent studystudiu alsode asemenea foundgăsite
137
436268
1888
Un studiu recent a arătat
07:30
that lonelysinguratic people are twicede două ori at riskrisc
of Alzheimer'sAlzheimer diseaseboală.
138
438180
3781
că oamenii singuri prezintă un risc
de două ori mai mare pentru Alzheimer.
07:35
Of coursecurs, there's manymulți people
that livetrăi alonesingur who are not lonelysinguratic.
139
443728
4168
Desigur, sunt mulți oameni
care trăiesc singuri, dar nu sunt singuri.
07:40
But beingfiind a caregiverîngrijitor for a partnerpartener
that maybe has dementiademenţă
140
448696
3627
Dar dacă ai în grijă partenerul
de viață care suferă de demență
07:44
can be a very lonelysinguratic placeloc.
141
452347
1733
te poți simți foarte singur.
07:47
And a recentRecent landmarkpunct de reper studystudiu gavea dat us
a very good, clearclar definitiondefiniție
142
455163
3128
Un recent studiu de referință
ne oferă o definiție foarte clară
07:50
of what lonelinesssingurătate is.
143
458315
1515
a ceea ce este singurătatea.
07:51
And it said it's a subjectivesubiectiv,
unwelcomenedorită feelingsentiment
144
459854
3402
Și spune că este un sentiment
particular și de nedorit
07:55
of a lacklipsă or losspierderi of companionshipcompanie.
145
463280
2334
al lipsei sau pierderii
unui tovarăș de viață.
07:58
And it happensse întâmplă when there's a mismatchnepotrivire
146
466185
2064
Aceasta se întâmplă
când există nepotrivire
08:00
betweenîntre the qualitycalitate and the quantitycantitatea
of relationshipsrelaţii that we have
147
468273
3666
între calitatea și cantitatea
relațiilor pe care le avem
08:03
and those that we want.
148
471963
1347
și cele pe care ni le dorim.
08:07
Now in my life, the bestCel mai bun help
I've ever receivedprimit
149
475007
2739
Cel mai mare ajutor
pe care l-am primit în viața mea
08:09
has been from those personalpersonal connectionsconexiuni
150
477770
2150
a fost de la acele relații personale
08:11
and beingfiind listenedascultat to
in an empatheticempatic way.
151
479944
2531
și de la faptul că am fost ascultată
cu înțelegere.
08:15
ProfessionalsProfesionişti, and I'm consciousconştient
I'm speakingvorbitor to a roomcameră of professionalsprofesioniști,
152
483561
3445
Specialiștii, și sunt sigură
că vorbesc unei săli plină de specialiști,
08:19
have a very importantimportant placeloc.
153
487030
1397
au un rol foarte important.
08:20
But for me, a volunteervoluntar
givingoferindu- up theiral lor time
154
488451
3015
Însă pentru mine, un voluntar
care și-a dedicat timpul
08:23
and listeningascultare to me withoutfără judgmenthotărâre
in a confidentialconfidenţiale way,
155
491490
3730
și m-a ascultat fără să mă judece,
păstrându-mi secretul,
08:27
had suchastfel de a hugeimens,
life-changinga schimbat viata effectefect for me.
156
495244
2754
a avut o influență enormă
care mi-a schimbat viața.
08:30
And that was something
that really stayedau stat with me.
157
498546
2467
Iar acest lucru a rămas cu mine
multă vreme.
08:33
So as you will have gathereds-au adunat,
in my teenageadolescență yearsani,
158
501561
2374
După cum veți fi presupus,
în adolescența mea
08:35
I was off the railsșine, I was going everyfiecare day
wonderingîntrebându- if I'd even livetrăi the nextUrmător → day.
159
503959
3915
nu aveam nicio direcție, gândindu-mă
în fiecare zi dacă o prind pe următoarea.
08:39
But that profoundprofund impactefect of the volunteervoluntar
listeningascultare to me stayedau stat with me.
160
507898
3910
Dar a rămas impactul
acelei voluntare care m-a ascultat.
08:44
When I finallyin sfarsit got to a pointpunct in my life
161
512673
2126
Când am ajuns, în sfârșit, într-un moment
08:46
where I feltsimțit I could livetrăi
with what had happeneds-a întâmplat,
162
514823
2548
unde am simțit că pot trăi
cu trecutul meu,
08:49
I wanted to paya plati something back.
163
517395
1658
am vrut să dau ceva înapoi.
08:51
And in my experienceexperienţă,
164
519990
1150
În experiența mea,
08:53
people who have been helpeda ajutat
in a transformingtransformare way
165
521164
2890
oamenii care au fost ajutați să se schimbe
08:56
always want to paya plati something back.
166
524078
1849
tot timpul au vrut să dea ceva înapoi.
08:59
So I starteda început payingde plată back by my 25 yearsani
volunteeringvoluntariat with SamaritansSamariteni.
167
527450
4195
Așa că am început să ofer înapoi devenind
voluntar la Samariteni la 25 de ani.
09:05
And then, in 2013,
168
533125
2033
Apoi, în 2013,
09:07
pickingcules up on that wholeîntreg issueproblema
and the newnou stigmaStigma of lonelinesssingurătate,
169
535182
3649
abordând întreaga problemă
și noul stigmat al singurătății,
09:10
I launcheda lansat a newnou nationalnaţional
helplinelinie telefonică in the UKMAREA BRITANIE for oldermai batran people,
170
538855
3611
am lansat noua linie telefonică de ajutor
pentru persoane în vârstă,
09:14
calleddenumit The SilverArgint LineLinie,
171
542490
1206
numită Linia Argintie,
09:15
whichcare is there to supporta sustine
lonelysinguratic and isolatedizolat oldermai batran people.
172
543720
3364
care vine în sprijinul bătrânilor
singuri și izolați.
09:20
In our shortmic de statura historyistorie,
we'vene-am takenluate 1.5 millionmilion callsapeluri.
173
548260
3533
În scurt timp de la înființare,
am primit 1,5 milioane de apeluri.
09:24
And I know we're havingavând a bigmare impactefect,
basedbazat on the feedbackparere we get everyfiecare day.
174
552276
3821
Și știu că avem o mare influență
după reacțiile primite zilnic.
09:29
Some people mightar putea be callingapel up
for a friendlyprietenos chatconversație,
175
557411
2595
Unii sună doar pentru
o conversație prietenească,
09:32
maybe some informationinformație
about locallocal servicesServicii.
176
560030
2484
sau pentru informații
despre serviciile locale.
09:34
Some mightar putea be callingapel
because they're suicidalsinucidere.
177
562538
2642
Alții sună pentru că se simt
în pragul sinuciderii.
09:37
Some mightar putea be callingapel up
because they're reportingraportare abuseabuz.
178
565204
2794
Alții pentru a raporta abuzuri.
09:40
And some quitedestul de simplypur şi simplu, as I was,
mayMai have simplypur şi simplu just givendat up on life.
179
568693
3844
Iar alții, cum am fost și eu,
pentru că au renunțat să mai lupte.
Cred că înființarea unei linii de ajutor
e o idee simplă.
09:46
I guessghici it's a really simplesimplu ideaidee,
settingcadru up a helplinelinie telefonică.
180
574931
2754
Și mă uit în urmă la începuturi,
09:49
And I look back to those earlydin timp dayszi
181
577709
1709
09:51
when I had the loftynobile titletitlu, I still have,
of chiefşef execexec, but in the earlydin timp dayszi,
182
579442
3715
când aveam titlul pompos
îl am încă, de director,
09:55
I was chiefşef execexec of myselfeu insumi.
183
583181
1451
eram directorul meu executiv.
09:56
WhichCare, I have to say, I had
the bestCel mai bun meetingsreuniuni ever in my careerCarieră --
184
584982
3157
Cu care, trebuie să spun,
am avut cele mai bune ședințe -
10:00
(LaughterRâs)
185
588163
1151
(Râsete)
10:01
as chiefşef execexec of myselfeu insumi.
186
589338
1286
din cariera mea.
10:02
But things have movedmutat on, and now in 2017,
187
590648
3783
Dar lucrurile au evoluat
și acum, în 2017,
10:06
we have over 200 staffpersonal
listeningascultare to oldermai batran people
188
594455
3728
avem peste 200 de angajați
care vorbesc cu bătrânii
10:10
everyfiecare day of the yearan, 24/7.
189
598207
1867
în fiecare zi, 24/7.
10:12
We alsode asemenea have over 3,000 volunteersvoluntari
makingluare weeklysăptămânal friendshipprietenie callsapeluri
190
600673
3770
Avem, de asemenea, peste 3.000
de voluntari care dau telefoane săptămânal
10:16
from theiral lor ownpropriu home.
191
604467
1339
de la ei de acasă.
10:18
We alsode asemenea, for people
that like the writtenscris wordcuvânt,
192
606767
2207
Pentru cei care preferă scrisul,
10:20
offeroferi SilverArgint LettersScrisori,
and we writescrie pen-palstilou-pal lettersscrisori
193
608998
2897
oferim Scrisorile Argintii,
prieteni prin corespondență
10:23
to oldermai batran people who still enjoyse bucura
receivingprimire a letterscrisoare.
194
611919
2964
ai persoanelor în vârstă
care se bucură să primească scrisori.
10:27
And we alsode asemenea have introduceda introdus
something calleddenumit SilverArgint CirclesCercuri --
195
615497
2921
De asemenea,
am introdus Cercurile Argintii -
observați că am monopol
pe cuvântul „argint" -
10:30
you noticeînștiințare I'm owningcare deţine
the wordcuvânt "silverargint" here --
196
618442
2264
pune „argint" în fața și e al nostru.
10:32
put "silverargint" in frontfață of it and it's oursa noastra.
197
620730
2003
Cercurile Argintii sunt
conferințe telefonice
10:34
SilverArgint CirclesCercuri are groupgrup conferenceconferinţă callsapeluri
198
622757
1957
în care oamenii vorbesc
despre interese comune.
10:36
where people actuallyde fapt
talk about sharedimpartit interestsinterese.
199
624728
2334
10:39
My favoritefavorit groupgrup is the musicmuzică groupgrup,
200
627086
1849
Grupul meu favorit este cel de muzică,
10:40
where people, everyfiecare weeksăptămână,
playa juca musicalmuzical instrumentsinstrumente
201
628959
2353
unde, săptămânal,
oamenii cântă la instrumente
10:43
down the phonetelefon to eachfiecare other.
202
631336
1796
la telefon, unul altuia.
10:45
Not always the samela fel tuneton at the samela fel time.
203
633156
2231
Nu întotdeauna aceeași melodie
în același timp.
10:47
(LaughterRâs)
204
635411
1539
(Râsete)
10:48
But they do have fundistracţie.
205
636974
1400
Dar chiar se distrează.
10:51
And "fundistracţie" is an interestinginteresant wordcuvânt,
206
639260
1616
„Distrează" e un cuvânt interesant,
10:52
because I've talkeda vorbit very much about
desperationdesperare, lonelinesssingurătate and isolationizolarea.
207
640900
3876
pentru că am vorbit așa de mult
despre disperare, singurătate, izolare.
10:56
But if you camea venit to our helplinelinie telefonică in the UKMAREA BRITANIE,
you would alsode asemenea hearauzi laughterrâsete.
208
644800
3595
Dar se aud și râsete
la linia noastră de ajutor.
11:00
Because at the SilverArgint LineLinie,
209
648419
1445
Pentru că la Linia Argintie
11:01
we do want to cherishpretuieste
the wonderfulminunat livesvieți of oldermai batran people
210
649888
3384
chiar dorim să prețuim
viața minunată a bătrânilor
11:05
and all the experiencesexperiențe that they bringaduce.
211
653296
2202
și toate prin câte au trecut.
11:07
So here'saici e an exampleexemplu,
just a snippetfragment of one of our callsapeluri.
212
655522
3579
Vă dau un exemplu,
doar un fragment dintr-o convorbire.
11:11
(AudioAudio) Good morningdimineaţă,
you're throughprin to the SilverArgint LineLinie.
213
659974
2667
Bună dimineața,
ați sunat la Linia Argintie.
Sunt Alan, cu ce vă pot ajuta?
11:14
My name'snumele pe AlanAlan, how can I help?
214
662665
1532
Femeia: Alan. Bună dimineața.
11:16
WomanFemeie: Hellobună, AlanAlan. Good morningdimineaţă.
215
664221
1579
Alan: Salut!
11:17
AlanAlan: Hellobună.
216
665824
1151
Femeia: (Veselă) Salut!
11:18
WomanFemeie: (ChipperMaşina de tocat lemn) Hellobună!
217
666999
1157
Alan: Hei, ce faci?
11:20
AlanAlan: Oh, how are you this morningdimineaţă?
218
668180
1730
Femeia: Bine, mulțumesc.
11:21
WomanFemeie: I'm alrightbine, thank you.
219
669934
1429
Alan: Mă bucur să aud asta.
11:23
AlanAlan: I'm pleasedmulţumit to hearauzi it.
220
671387
1396
Femeia: Ce lucru minunat telefonul ăsta,
nu-i așa?
11:24
WomanFemeie: What a wonderfulminunat thing
the telephonetelefon is, you know?
221
672807
2698
11:28
AlanAlan: It's a remarkableremarcabil
inventioninvenţie, isn't it?
222
676101
2103
Alan: E o invenție extraordinară, nu?
11:30
WomanFemeie: I remembertine minte
when I was a little girlfată,
223
678228
2079
Femeia: Îmi aduc aminte când eram mică,
11:32
donkey'smăgar pe yearsani agoîn urmă,
224
680331
1532
cu secole în urmă,
11:33
if you wanted to make
a phonetelefon call to somebodycineva,
225
681887
2896
dacă voiai să suni pe cineva,
11:36
you had to go to a shopmagazin
226
684807
2191
trebuia să mergi la magazin
11:39
and use the telephonetelefon of the shopmagazin
227
687022
2452
și să folosești telefonul de acolo
11:41
and paya plati the shopmagazin for usingutilizând the telephonetelefon
and have your phonetelefon call.
228
689498
3953
să plătești pentru a-l folosi.
11:45
So you didn't make phonetelefon callsapeluri
just wheneveroricând you fanciedînchipuit.
229
693475
2689
Nu puteai să dai telefoane
ori de câte ori aveai chef.
11:48
AlanAlan: Oh, no.
230
696188
1151
Alan: Chiar așa?
11:49
WomanFemeie: (CoughsTuse) Oh, sorry.
231
697363
1770
Femeia: (Tușind) Scuze.
11:51
(CoughsTuse)
232
699157
1269
(Tușește)
11:52
ExcuseScuza me about that.
233
700450
1326
Îmi cer scuze.
11:53
You had to, you know,
234
701800
1699
Știi, atunci trebuia
11:55
confineConfine your phonetelefon callsapeluri
to the absoluteabsolut essentialsEssentials.
235
703523
3225
să-ți limitezi telefoanele
la ce era absolut necesar.
11:59
And now, here I am, sittingședință in my ownpropriu home
in my dressingpansament gownrochie still,
236
707141
5647
Și iată-mă acum, în casa mea,
încă în cămașă de noapte,
12:04
and usingutilizând the telephonetelefon,
isn't it wonderfulminunat?
237
712812
2971
folosind telefonul, nu e minunat?
12:07
AlanAlan: It is. (LaughterRâs)
238
715807
2502
Alan: Sigur că da. (Râsete)
12:10
SASERGIU: And that's not untypicalatipice of a call
we mightar putea receivea primi at our helplinelinie telefonică.
239
718886
3397
Convorbirile de acest fel
sunt ceva obișnuit la linia noastră.
12:14
That's someonecineva who really seesvede us
as partparte of the familyfamilie.
240
722307
2649
Suntem considerați
ca făcând parte din familie.
12:17
So SilverArgint LineLinie, I guessghici,
are now helpingajutor oldermai batran people
241
725727
2485
Aș putea spune că
Linia Argintie ajută azi bătrânii
12:20
in the samela fel way
that SamaritansSamariteni has helpeda ajutat me.
242
728236
2206
la fel cum Samaritenii
m-au ajutat pe mine.
12:22
They're there 24/7,
they're listeningascultare confidentiallyconfidential
243
730466
2658
Sunt acolo 24/7,
ascultând cu discreție
12:25
and quitedestul de oftende multe ori not givingoferindu- any advicesfat.
244
733148
2523
fără să ofere, de cele mai multe ori,
niciun sfat.
12:27
How oftende multe ori do we really ever listen
withoutfără givingoferindu- advicesfat?
245
735695
3612
Cât de des ascultăm cu adevărat
fără să dăm sfaturi?
12:31
It's actuallyde fapt quitedestul de hardgreu.
246
739331
1333
E de-a dreptul greu.
12:32
QuiteDestul oftende multe ori on the phonetelefon callsapeluri,
an oldermai batran personpersoană would say,
247
740688
3009
Auzim de multe ori
un bătrân la telefon întrebând:
12:35
"Could you give me some advicesfat, please?"
248
743721
1942
„Puteți să-mi dați un sfat, vă rog?"
12:37
And 20 minutesminute latermai tarziu, they say,
"Thank you for your advicesfat,"
249
745687
2859
Și 20 de minute mai târziu spune
„Mulțumesc pentru sfat,"
12:40
and we realizerealiza we haven'tnu au givendat any.
250
748570
1740
deși noi nu am oferit niciunul.
12:42
(LaughterRâs)
251
750334
1001
(Râsete)
12:43
We'veNe-am listenedascultat and listenedascultat,
and we haven'tnu au interruptedîntreruptă.
252
751359
2613
Doar am ascultat fără să întrerupem.
Dar acelei persoane
poate chiar i-am dat un sfat.
12:45
But to that personpersoană,
maybe we have givendat advicesfat.
253
753996
2491
12:48
We recentlyrecent conductedefectuat
a surveystudiu at The SilverArgint LineLinie
254
756511
2366
Am făcut recent un sondaj
la Linia Argintie
12:50
to 3,000 oldermai batran people, to askcere them
what they thought of the serviceserviciu.
255
758901
3657
și am întrebat 3.000 de oameni
ce părere au despre serviciul nostru.
12:54
And one personpersoană quitedestul de simplypur şi simplu
camea venit back and said,
256
762582
2334
Una dintre persoane
a venit și ne-a spus că,
12:56
for the first time in her life,
257
764940
2557
pentru prima oară în viață,
12:59
she had what we would call
in the sportsportiv cricketcrichet a wicketkeeperPortarul,
258
767521
3786
a avut parte de ceea la cricket
se numește „portar,"
13:03
and what you would call
in baseballbaseball, a catcherCatcher.
259
771331
3200
sau la baschet „prinzător".
Sunt aici de 48 de ore
și deja vorbesc ca americanii.
13:06
I've been here 48 hoursore,
and I'm talkingvorbind AmericanAmerican.
260
774911
2397
13:09
They will not recognizerecunoaşte me
when I get home.
261
777332
2015
Când mă duc acasă
n-or să mă recunoască.
13:11
(LaughterRâs)
262
779371
1524
(Râsete)
13:12
But for the first time in her life,
she had that catcherCatcher,
263
780919
2737
Dar pentru prima dată în viața ei,
a găsit acel portar,
13:15
whichcare is really, really importantimportant.
264
783680
1675
ceea ce e foarte, foarte important.
13:17
And now it's come fulldeplin circlecerc,
because actuallyde fapt,
265
785379
2649
Iar acum s-a format un ciclu,
pentru că, de fapt,
13:20
people that are callingapel SilverArgint LineLinie
and needingau nevoie a catcherCatcher
266
788052
2683
când oamenii sună la Linia Argintie
și au nevoie de portar
13:22
are now becomingdevenire catchersfixative themselvesînșiși
by puttingpunând something back
267
790759
2946
devin, la rândul lor, portari,
dăruind înapoi,
13:25
and becomingdevenire volunteersvoluntari
and becomingdevenire partparte of our familyfamilie.
268
793729
3007
devenind voluntari
și parte din familia noastră.
13:29
So I endSfârşit my talk, really, where I starteda început,
talkingvorbind about my ownpropriu personalpersonal experienceexperienţă.
269
797641
4144
Așa că voi încheia exact cum am început,
vorbind despre propria experiență.
13:34
Because when I talk about my life,
I oftende multe ori say that I've been luckynorocos.
270
802323
3381
Când vorbesc despre viața mea,
spun adesea că am fost norocoasă.
13:37
And people generallyîn general askcere me why.
271
805728
2133
Iar oamenii mă întreabă de ce.
13:40
And it's because,
at everyfiecare stageetapă of my life,
272
808212
2437
Este pentru că,
în fiecare etapă a vieții mele,
13:42
I have been luckynorocos enoughdestul to have someonecineva
alongsidealături de me at the right time
273
810673
4437
am fost suficient de norocoasă să am
pe cineva lângă mine la momentul potrivit
13:47
who maybe has believeda crezut in me,
274
815134
1763
care poate că a crezut în mine,
13:48
whichcare in turnviraj has helpeda ajutat me
275
816921
1357
iar aceasta m-a ajutat
13:50
just to believe a little bitpic more
in myselfeu insumi, whichcare has been so importantimportant.
276
818302
3822
să capăt mai multă încredere
în mine, lucru foarte important.
13:55
And everyonetoata lumea needsare nevoie a catcherCatcher
at some pointpunct in theiral lor livesvieți.
277
823094
2800
Toți avem nevoie de un salvator
într-un moment al vieții.
13:58
This is my catcherCatcher.
278
826895
1267
Ea e salvatoarea mea.
14:00
So that's PamPopescu.
279
828705
1309
Ea e Pam.
14:02
And she answeredrăspuns the call to me
280
830038
1584
Și mi-a răspuns la telefon
14:03
when I was that 14-year-old-de ani
in the phonetelefon boxcutie, over 30 yearsani agoîn urmă.
281
831646
3572
cu 30 de ani în urmă, când aveam 14 ani,
într-o cabină telefonică.
14:08
So never, ever underestimatesubestima
the powerputere of a simplesimplu humanuman connectionconexiune.
282
836973
4468
Așa că nu subestimați niciodată
puterea unei simple relații umane.
14:14
Because it can be and so oftende multe ori is
the powerputere to saveSalvați a life.
283
842418
3162
Pentru că poate fi, și adesea este,
forța care salvează o viață.
14:18
Thank you.
284
846045
1151
Mulțumesc.
14:19
(ApplauseAplauze)
285
847260
3152
(Aplauze)
Translated by claudia pravat
Reviewed by Mihaida Meila

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sophie Andrews - Author, helpline advocate
Sophie Andrews is the CEO of The Silver Line, a 24-hour phone line that provides social connectivity for isolated senior citizens in the UK and receives approximately 1,500 calls per day.

Why you should listen

Sophie Andrews's harrowing childhood experiences, documented in her 2009 autobiography, Scarred, inspired her to become a local volunteer for the suicide prevention line Samaritans over 25 years ago, and she later served as the organization's national chairman for three years. Andrews makes regular appearances as a motivational speaker before a variety of audiences, giving talks about her life experiences and the importance of charity work.

More profile about the speaker
Sophie Andrews | Speaker | TED.com