ABOUT THE SPEAKER
Sophie Andrews - Author, helpline advocate
Sophie Andrews is the CEO of The Silver Line, a 24-hour phone line that provides social connectivity for isolated senior citizens in the UK and receives approximately 1,500 calls per day.

Why you should listen

Sophie Andrews's harrowing childhood experiences, documented in her 2009 autobiography, Scarred, inspired her to become a local volunteer for the suicide prevention line Samaritans over 25 years ago, and she later served as the organization's national chairman for three years. Andrews makes regular appearances as a motivational speaker before a variety of audiences, giving talks about her life experiences and the importance of charity work.

More profile about the speaker
Sophie Andrews | Speaker | TED.com
TEDMED 2017

Sophie Andrews: The best way to help is often just to listen

Sophie Andrews: Najlepší spôsob, ako pomôcť, je často iba počúvanie

Filmed:
1,669,271 views

24-hodinová linka pomoci v Spojenom kráľovstve známa ako Samaritáni pomohla Sophii Andrewsovej stať sa tou, ktorá prežila zneužívanie, a nie obeťou. Teraz sa odvďačuje ako zakladateľka spoločnosti The Silver Line, linky pomoci, ktorá podporuje osamelých a izolovaných starších ľudí. V silnej osobnej reči zdieľa, prečo jednoduché počúvanie (namiesto dávania rád) je často najlepší spôsob, ako pomôcť niekomu v núdzi.
- Author, helpline advocate
Sophie Andrews is the CEO of The Silver Line, a 24-hour phone line that provides social connectivity for isolated senior citizens in the UK and receives approximately 1,500 calls per day. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
After cuttingvýstrižok her armpaže with a brokenzlomený glasssklo,
0
921
2404
Po prerezaní ruky rozbitým pohárom
00:15
she fellklesol into a fitfulprerušovaný, exhaustedvyčerpané sleepspánok
on the railwayželezničná stationstanice platformplošina.
1
3349
5074
upadla do náhleho a vyčerpávajúceho
spánku na železničnej stanici.
00:21
EarlyČoskoro in the morningdopoludnia,
when the stationstanice toiletstoalety were openedotvorené,
2
9649
2794
Skoro ráno, keď záchody na stanici
boli otvorené,
00:24
she got painfullybolestne to her feetchodidlá,
and madevyrobený her way over to them.
3
12467
3173
bolestivo sa postavila na nohy
a našla si cestu k nim.
00:28
When she saw her reflectionodraz in the mirrorzrkadlo,
4
16458
2079
Keď uvidela svoj odraz v zrkadle,
00:30
she startedzahájená to cryvýkrik.
5
18561
1267
rozplakala sa.
00:32
Her facetvár was dirtyšpinavý and tearstainedtearzafarbia;
6
20792
2182
Jej tvár bola špinavá a uplakaná,
00:34
her shirtkošele was rippedroztrhol and coveredpokrytý in bloodkrvný.
7
22998
2325
jej košeľa bola roztrhnutá a zakrvavená.
00:38
She lookedpozrel as if she'dmala been on the streetsuliciach
for threetri monthsmesiaca, not threetri daysdni.
8
26038
4047
Vyzerala, akoby bola na ulici
3 mesiace, a nie 3 dni.
00:42
She washedpremyje herselfona sama as bestnajlepší she could.
9
30998
2451
Umyla sa najlepšie, ako vedela.
00:45
Her armszbrane and stomachžalúdok were hurtingbolí badlyzle.
10
33473
2667
Ruky a brucho ju veľmi boleli.
00:49
She triedskúšal to cleančistý the woundsrany,
11
37149
1579
Snažila sa vyčistiť si rany,
ale akokoľvek zatlačila,
začala znovu krvácať.
00:50
but any pressuretlak she appliedaplikovaný
just startedzahájená the bleedingkrvácajúca again.
12
38752
3182
00:55
She neededpotrebný stitchesstehy, but there was no way
she would go to a hospitalnemocnica.
13
43244
3836
Potrebovala stehy, ale nebola žiadna
možnosť dostať do nemocnice.
00:59
They'dOni by have sentodoslané her back home again.
14
47718
1849
Znovu by ju poslali domov.
01:01
Back to him.
15
49591
1150
Späť k nemu.
01:03
She tightenedsprísnili her jacketbunda --
16
51964
1929
Zapla si bundu,
01:05
well, fastenedupevnené her jacketbunda tightlytesne
to coverveko the bloodkrvný.
17
53917
2533
poriadne sa do nej zabalila,
aby skryla krv.
01:09
She lookedpozrel back at herselfona sama in the mirrorzrkadlo.
18
57109
2333
Pozrela sa späť na seba do zrkadla.
01:11
She lookedpozrel a little better than before
but was pastminulosť caringláskavý.
19
59466
3178
Vyzerala o niečo lepšie ako predtým.
Bola iba jedna vec, ktorú mohla urobiť.
01:16
There was only one thing
she could think of doing.
20
64260
2476
01:19
She cameprišiel out of the stationstanice
and into a phonetelefón boxbox nearbyblízkosti.
21
67093
3340
Vyšla zo stanice a išla do neďalekej
telefónnej búdky.
01:23
(TelephoneTelefón ringskrúžky)
22
71456
3581
(telefón zvoní)
01:28
(TelephoneTelefón ringskrúžky)
23
76863
2744
(telefón zvoní)
01:32
WomanŽena: SamaritansSamaritán, can I help you?
24
80339
1961
Žena: Samaritáni. Ako vám môžem pomôcť?
01:37
Hellodobrý deň, SamaritansSamaritán. Can I help you?
25
85133
2518
Ahoj, Samaritáni. Môžem vám nejako pomôcť?
01:40
Girldievča: (CryingPlač) I -- I don't know.
26
88076
1651
Dievča: (plačúc) – Ja neviem.
01:42
WomanŽena: What's happenedStalo?
You soundznieť very upsetrozčúlený.
27
90895
3158
Žena: Čo sa stalo?
Počujem, že si veľmi znepokojená.
01:46
(Girldievča criesvýkriky)
28
94077
2301
(dievča plače)
01:50
WomanŽena: Why not startštart with your namenázov?
29
98799
1921
Žena: Prečo nezačneme tvojím menom?
01:52
I'm PamPam. What can I call you?
30
100744
1933
Ja som Pam. Ako môžem volať teba?
01:57
Where are you speakingrozprávanie from?
31
105894
2128
Odkiaľ voláš?
02:00
Are you safetrezor?
32
108046
1150
Si v bezpečí?
02:02
Girldievča: It's a phonetelefón boxbox in LondonLondýn.
33
110244
2020
Dievča: Je to telefónna búdka v Londýne.
02:05
PamPam: You soundznieť very youngmladý.
How oldstarý are you?
34
113609
2979
Pam: Podľa hlasu si veľmi mladá.
Koľko máš rokov?
02:08
Girldievča: FourteenŠtrnásť.
35
116612
1150
Dievča: 14.
02:10
PamPam: And what's happenedStalo
to make you so upsetrozčúlený?
36
118374
2365
Pam: A čo sa stalo, čo ťa tak znepokojilo?
02:13
Girldievča: I just want to diezomrieť.
EveryKaždý day I wakeprebudiť up and wishpriať I was deadmŕtvi.
37
121128
3894
Ja chcem iba zomrieť. Každý deň, keď
sa zobudím, prajem si, aby som bola mŕtva.
02:17
If he doesn't killzabiť me, then, I think,
I want to do it myselfja sám.
38
125046
3721
Ak ma nezabije on, tak myslím,
že to chcem urobiť sama.
02:21
PamPam: I'm gladrád you calledvolal.
39
129949
1667
Pam: Som rada, že si zavolala.
02:24
Let's startštart at the beginningzačiatok.
40
132165
1866
Začnime od začiatku.
02:28
SophieSophie AndrewsAndrews: PamPam continuedpokračovanie to gentlyjemne
askopýtať sa the girldievča about herselfona sama.
41
136854
3160
Pam jemne pokračovala
s kladením otázok dievčaťu,
02:32
She didn't say much;
there were lots of silencesticha.
42
140038
2544
ktoré nepovedalo veľa,
bolo tam veľa ticha.
02:35
But she knewvedel she was there,
43
143222
1354
Ale vedela, že bola tam.
02:36
and havingmajúce PamPam on the endkoniec of the phonetelefón
feltplsť so comfortingupokojujúce.
44
144600
3352
A to, že mala Pam na druhej
strane linky, bolo upokojujúce.
02:42
The 14-year-old-rok stará
that madevyrobený that call was me.
45
150365
2428
Tá 14-ročná, ktorá zavolala,
to som bola ja.
02:46
That was me in the phonetelefón boxbox.
46
154189
1933
To som bola ja v tej telefónnej búdke.
02:48
I was runningbezat away from home,
sleepingspacie roughhrubý on the streetsuliciach in LondonLondýn.
47
156451
3885
Utekala som z domu,
spala som na uliciach v Londýne.
02:53
I was beingbytia sexuallypohlavne abusedzneužila
by my fatherotec and his friendspriatelia.
48
161426
3033
Bola som sexuálne zneužívaná
mojím otcom a jeho priateľmi.
Samu seba som poškodzovala každý deň.
A myslela som na samovraždu.
02:57
I was self-harmingself-harming everykaždý day.
I was suicidalsamovražedné.
49
165681
3066
03:03
The first time I calledvolal SamaritansSamaritán,
I was 12 and absolutelyabsolútne desperatezúfalý.
50
171847
3655
Prvý raz, keď som zavolala Samaritánom,
mala som 12 a bola som absolútne zúfalá.
Bolo to niekoľko mesiacov po tom,
čo ma moja matka opustila.
03:08
It was a fewmálo monthsmesiaca after
my mothermatka had desertedOpustené me,
51
176371
2656
03:11
walkedpristúpil out and left me in the familyrodina home.
52
179051
2201
Odišla a nechala ma v rodinnom dome.
03:14
And the abusezneužívanie I was sufferingutrpenie
at the handsruky of my fatherotec and his friendspriatelia
53
182077
3405
A to zneužívanie, ktorým som trpela
v rukách môjho otca a jeho priateľov,
03:17
had left me a totaltotálnej wreckvrak.
54
185506
1733
spravilo zo mňa úplnú trosku.
03:20
I was runningbezat away, I was missingchýbajúce schoolškolské,
55
188232
2607
Utekala som preč, nechodila som do školy,
03:22
I was arrivingPríchod drunkopitý.
56
190863
1333
prichádzala som opitá.
03:24
I was withoutbez hopenádej and wanted to diezomrieť.
57
192957
2467
Bola som bez nádeje a chcela som zomrieť.
03:28
And that's where SamaritansSamaritán cameprišiel in.
58
196934
1917
A to je chvíľa, keď prišli Samaritáni.
03:33
SamaritansSamaritán has been around sinceod tej doby 1953.
59
201046
3299
Samartitáni sú tu od roku 1953.
03:36
It's a 24/7 confidentialdôverné
helplineLinka in the UKSPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
60
204878
3619
Je to non-stop linka dôvery
v Spojenom kráľovstve
03:40
for anyoneniekto who mightsila be feelingpocit
desperatezúfalý or suicidalsamovražedné.
61
208521
3023
pre každého, kto sa cíti byť zúfalý,
alebo má samovražedné myšlienky.
03:44
WhichKtoré I certainlyiste was.
62
212036
1467
Čo som ja určite mala.
03:46
VolunteersDobrovoľníci answerodpoveď the phonetelefón
around the clockhodiny everykaždý day of the yearrok,
63
214411
3181
Dobrovoľníci odpovedajú na telofonáty
každý deň v roku
03:49
and callsvolá are confidentialdôverné.
64
217616
1532
a volania sú dôverné.
Počas mojich tínedžerských rokov,
keď som bola najzúfalejšia,
03:53
DuringPočas my teenagedospievajúci yearsleta,
when I was mostväčšina desperatezúfalý,
65
221204
2540
03:55
SamaritansSamaritán becamesa stal my lifelineLifeline.
66
223768
2133
sa Samaritáni stali mojou linkou záchrany.
03:58
They promisedsľúbil me totaltotálnej confidentialitydôvernosť.
67
226776
2650
Sľúbili mi úplnú diskrétnosť.
04:01
And that allowedpovolený me to trustdôvera them.
68
229450
1809
A to mi dovoľovalo dôverovať im.
Bezpochyby vnímali môj príbeh ako
znepokojujúci, ale nikdy to nedali najavo.
04:04
DisturbingZnepokojujúce as they no doubtpochybovať
foundnájdených my storypríbeh, they never showedukázal it.
69
232315
3191
04:08
They were always there for me
and listenedpočúvali withoutbez judgmentsúd.
70
236457
3072
Vždy tam boli pre mňa
a počúvali bez odsudzovania.
Väčšinou ma jemne povzbudili,
aby som hľadala pomoc,
04:12
MostlyVäčšinou, they gentlyjemne
encouragedpodporovať me to get help;
71
240244
2182
04:14
I never feltplsť out of controlovládanie with them --
72
242450
1947
nikdy som na nich nebola nahnevaná –
04:17
an interestingzaujímavý parallelparalelné,
73
245014
1174
zaujímavá paralela,
04:18
as I feltplsť so out of controlovládanie
in everykaždý other aspectaspekt of my life.
74
246212
3563
pretože som bola nahnevaná
na každú stránku môjho života.
Zdalo sa, že moje seba-poškodzovanie
bola jediná oblasť,
04:22
It feltplsť my self-harmsebapoškodzovania
was probablypravdepodobne the only arearozloha
75
250632
2209
04:24
where I feltplsť I had any controlovládanie.
76
252865
1845
kde som cítila,
že som mala nejakú kontrolu.
04:29
A fewmálo yearsleta laterneskôr, I managedorganizovaný to get
some controlovládanie in my life.
77
257442
3733
O nejaký čas neskôr som kontrolovala
vo svojom živote aspoň niečo.
04:33
And I had appropriateprimeraný supportpodpora around me
78
261641
2262
A mala som okolo seba vhodnú podporu,
04:35
to allowdovoliť me to livežiť
with what had happenedStalo.
79
263927
2118
ktorá mi dovoľovala žiť s tým,
čo sa stalo.
04:38
I had becomestať sa a survivorSurvivor of abusezneužívanie
rathertrochu than a victimobeť.
80
266387
2757
Stala som sa tou, ktorá prežila
zneužívanie, a nie obeťou.
A keď som mala 21,
tak som znovu kontaktovala Samaritánov.
04:42
And at 21, I contactedkontaktovala SamaritansSamaritán again.
81
270204
2484
Tentokrát preto, lebo sama
som sa chcela stať dobrovoľníčkou.
04:45
This time because I wanted
to becomestať sa a volunteerdobrovoľník.
82
273299
2739
04:48
Wanted to payplatiť something back
83
276426
1453
Chcela som sa nejako odvďačiť
04:49
to the organizationorganizácie
that had really saveduložený my life.
84
277903
2886
organizácii, ktorá mi skutočne
zachránila život.
04:54
I knewvedel that the simpleprostý actakt of listeningnačúvanie
in an empatheticempatický way
85
282674
3650
Viem, že obyčajné počúvanie
empatickým spôsobom,
04:58
could have a profoundhlboký effectúčinok.
86
286348
1698
môže mať nesmierny účinok.
05:00
I knewvedel that somebodyniekto
listeningnačúvanie to me withoutbez judgmentsúd
87
288991
3032
Vedela som, že vypočutie bez odsudzovania
05:04
would make the biggestnajväčším differencerozdiel.
88
292047
1690
spôsobilo najväčší rozdiel.
05:07
So I caughtchytený up with my educationvzdelanie,
89
295673
2975
Tak som si dokončila vzdelanie,
05:10
foundnájdených someoneniekto I could persuadepresvedčiť
to give me a jobzamestnania,
90
298672
3945
našla som niekoho,
koho som presvedčila, aby mi dal prácu,
a tešila som sa, že môžem pracovať
u Samaritánov ako dobrovoľníčka.
05:14
and I enjoyedteší my volunteeringDobrovoľníctvo
at SamaritansSamaritán.
91
302641
2753
A keď som povedala „tešila“,
je to divné slovo, ktoré som použila,
05:17
And when I say "enjoyedteší,"
it's an oddzvláštny wordslovo to use,
92
305744
2493
05:20
because no one would want
to think of anyoneniekto
93
308261
2063
pretože nikto by nechcel
myslieť na niekoho,
05:22
beingbytia in absoluteabsolútny distressúzkosť or painbolesť.
94
310348
2055
kto je v absolútnom strese a v bolesti.
05:25
But I knewvedel that that profoundhlboký impactnáraz
of that listeningnačúvanie earucho
95
313053
2723
Ale poznala som
nesmierny vplyv toho počúvania
05:27
and someoneniekto beingbytia alongsidePopri me
at that desperatezúfalý time
96
315800
3237
a vedela, že mať niekoho,
kto bol so mnou v tom zúfalom čase,
05:31
had the biggestnajväčším impactnáraz,
97
319061
1215
malo najväčší vplyv,
05:32
and I feltplsť a great sensezmysel of fulfillmentnaplnenie
98
320300
2595
a cítila som silný pocit naplnenia,
05:34
that I was ableschopný to help people
as a SamaritanSamaritán.
99
322919
2263
že som schopná pomáhať ľuďom
ako Samaritán.
05:38
In my yearsleta volunteeringDobrovoľníctvo at SamaritansSamaritán,
I was askedspýtal to performhrať manyveľa rolesrole.
100
326450
3897
Keď som bola dobrovoľníčka u Samaritánov,
musela som ovládať viacero rolí.
05:42
But I guesshádať the peakvrchol cameprišiel in 2008,
101
330371
3166
Ale myslím, že vrchol prišiel v r. 2008,
keď ma požiadali,
aby som predsedala organizácii na 3 roky.
05:45
when I was askedspýtal to chairstoličky
the organizationorganizácie for threetri yearsleta.
102
333561
2810
05:48
So I had actuallyvlastne gonepreč
from that vulnerablezraniteľný callervolajúceho
103
336395
2349
Tak som sa vlastne dostala
od zraniteľnej volajúcej
05:50
in the phonetelefón boxbox, desperatezúfalý for help,
104
338768
2000
zúfalo potrebujúcej pomoc
05:52
to beingbytia the nationalnárodná leadolovo
for the organizationorganizácie
105
340792
2237
k vedeniu národnej organizácie
05:55
and responsiblezodpovedný for 22,000 volunteersdobrovoľníci.
106
343053
2533
a zodpovednosti za 22 000 dobrovoľníkov.
Vlastne, zvykla som v tom čase žartovať,
05:59
I actuallyvlastne used to jokevtip at the time
107
347018
1730
06:00
and say if you really
screwedzaskrutkovať up as a callervolajúceho,
108
348772
2126
že ak to zbabrete ako volajúci,
môžete skončiť ako vedúci.
06:02
you mightsila endkoniec up runningbezat the placemiesto.
109
350922
1667
(smiech)
06:04
(LaughterSmiech)
110
352613
1151
Čo sa stalo mne.
06:05
WhichKtoré I did.
111
353788
1170
Ale myslím, že vo svete, ktorý
uprednostňuje profesionalizáciu všetkého,
06:06
But I guesshádať in a worldsvet whichktorý is dominateddominantou
by professionalizingprofessionalizing everything we do,
112
354982
5087
som skutočne pochopila,
že jednoduchý skutok počúvania
06:12
I really understoodchápať
that that simpleprostý actakt of listeningnačúvanie
113
360093
2492
06:14
could have suchtaký a life-changingživot-meniace effectúčinok.
114
362609
2135
môže mať taký život-meniaci vplyv.
Myslím, že je to jednoduchý koncept,
06:17
I guesshádať it's a simpleprostý conceptpojem
115
365578
1429
06:19
that can be appliedaplikovaný
acrossnaprieč all areasoblasti of life.
116
367031
2443
ktorý môže byť aplikovaný
vo všetkých oblastiach života.
V 80. rokoch, keď som
zavolala Samaritánom,
06:22
So in the 1980s, when I calledvolal SamaritansSamaritán,
117
370768
2032
06:24
childdieťa abusezneužívanie was a subjectpredmet
no one wanted to talk about.
118
372824
2570
zneužitie dieťaťa bola téma,
o ktorej nikto nechcel hovoriť.
06:28
VictimsObetí were oftenčasto blamedvinu,
victimsobete were oftenčasto judgedsúdený.
119
376022
3852
Obete boli často obviňované,
obete boli často odsudzované.
06:33
And it was a topictéma of shamehanba,
and no one really wanted to talk about it.
120
381236
3815
A bola to téma hanby
a skutočne nikto nechcel o tom hovoriť.
06:38
TodayDnes, judgmentsúd and shamehanba
surroundobklopiť a differentrozdielny issueproblém.
121
386284
3563
Dnes odsúdenie a hanba
obklopuje iný problém.
06:41
There's a differentrozdielny stigmastigma
that's out there.
122
389871
2404
Existuje iná stigma, ktorá je tam vonku.
06:44
And the stigmastigma that's there todaydnes
is to talk about lonelinesssamota.
123
392633
3411
A tá stigma je hovoriť o osamelosti.
06:50
LonelinessSamota and isolationizolácia
have profoundhlboký healthzdravie impactsdopady.
124
398180
3342
Osamelosť a izolácia
má nesmierny dopad na zdravie.
06:53
BeingBytosť lonelyosamelý can have a significantvýznamný impactnáraz
on your ownvlastný well-beingzdar.
125
401546
3759
Byť osamelý môže mať
výrazný dopad na vaše zdravie.
06:58
RecentNedávne systematicsystematické reviewpreskúmanie of researchvýskum
126
406022
2158
Nedávne systematické výskumy
07:00
actuallyvlastne said that it increasedzvýšená
the mortalitysmrteľnosť ratessadzby,
127
408204
2596
vlastne hovoria,
že osamelosť zvyšuje úmrtnosť
07:02
or prematurepredčasný deathúmrtia ratessadzby,
128
410824
1325
či výskyt predčasných úmrtí
07:04
by up to 30 percentpercento.
129
412173
1333
o 30 %.
07:06
It can leadolovo to highervyššia bloodkrvný pressuretlak,
highervyššia levelsúrovne of depressiondepresie,
130
414556
4017
Môže viesť k vyššiemu krvnému tlaku,
k väčšej depresii
07:10
and actuallyvlastne alignedzladené to mortalitysmrteľnosť ratessadzby
131
418597
2182
a vyrovnáva sa miere úmrtnosti,
07:12
that mightsila be more associatedspojená
with alcoholalkohol abusezneužívanie or smokingfajčenie cigarettescigarety.
132
420803
4345
ktorá môže byť spojená
so zneužívaním alkoholu alebo s fajčením.
07:17
LonelinessSamota is actuallyvlastne more harmfulškodlivý
that smokingfajčenie 15 cigarettescigarety.
133
425913
3419
Osamelosť je vlastne škodlivejšia
ako vyfajčenie 15 cigariet
07:21
A day.
134
429667
1190
denne.
Nie za celý život, ale za deň.
07:23
Not in your life, in your day.
135
431215
1660
07:25
It's alsotaktiež associatedspojená
with highervyššia levelsúrovne of dementiademencie.
136
433324
2920
Je tiež spojená
s vyšším výskytom demencie.
07:28
So a recentnedávny studyštudovať alsotaktiež foundnájdených
137
436268
1888
Nedávna štúdia taktiež zistila,
07:30
that lonelyosamelý people are twicedvakrát at riskriskovať
of Alzheimer'sAlzheimerovej choroby diseasechoroba.
138
438180
3781
že osamelí ľudia majú dvojnásobné riziko
Alzheimerovej choroby.
07:35
Of coursekurz, there's manyveľa people
that livežiť alonesám who are not lonelyosamelý.
139
443728
4168
Samozrejme, je mnoho ľudí,
ktorí žijú sami a nie sú osamelí.
07:40
But beingbytia a caregiveropatrovateľ for a partnerpartner
that maybe has dementiademencie
140
448696
3627
Ale byť opatrovníkom partnera,
ktorý možno má demenciu,
07:44
can be a very lonelyosamelý placemiesto.
141
452347
1733
môže byť veľmi osamelým miestom.
A nedávna orientačná štúdia nám
dala veľmi dobrú a jasnú definíciu
07:47
And a recentnedávny landmarkpamiatka studyštudovať gavedal us
a very good, clearjasný definitiondefinícia
142
455163
3128
07:50
of what lonelinesssamota is.
143
458315
1515
o tom, čo osamelosť je.
07:51
And it said it's a subjectivesubjektívne,
unwelcomeNevítaní feelingpocit
144
459854
3402
Hovorí, že je to
subjektívny nevítaný pocit
07:55
of a lacknedostatok or lossstrata of companionshippriateľstvo.
145
463280
2334
nedostatku alebo straty spoločnosti.
07:58
And it happensdeje when there's a mismatchnesúlad
146
466185
2064
Deje sa to, keď je tam nesúlad
08:00
betweenmedzi the qualitykvalita and the quantitymnožstvo
of relationshipsvzťahy that we have
147
468273
3666
medzi kvalitou a kvantitou vzťahov,
ktoré máme,
08:03
and those that we want.
148
471963
1347
a tými, ktoré chceme.
08:07
Now in my life, the bestnajlepší help
I've ever receivedobdržané
149
475007
2739
Najlepšia pomoc,
akú som vo svojom živote dostala,
08:09
has been from those personalosobné connectionspripojenie
150
477770
2150
bola v tých osobných vzťahoch
08:11
and beingbytia listenedpočúvali to
in an empatheticempatický way.
151
479944
2531
a v tom, že som bola vypočutá
empatickým spôsobom.
08:15
ProfessionalsProfesionálov, and I'm consciousvedomý
I'm speakingrozprávanie to a roomizba of professionalsodborníci,
152
483561
3445
Som si vedomá toho, že hovorím
k publiku profesionálov,
ktorí majú veľmi dôležité miesto.
08:19
have a very importantdôležitý placemiesto.
153
487030
1397
08:20
But for me, a volunteerdobrovoľník
givingdávať up theirich time
154
488451
3015
Ale dobrovoľníčka,
ktorá sa vzdala svojho času
08:23
and listeningnačúvanie to me withoutbez judgmentsúd
in a confidentialdôverné way,
155
491490
3730
a počúvala bez posudzovania
dôverným spôsobom,
08:27
had suchtaký a hugeobrovský,
life-changingživot-meniace effectúčinok for me.
156
495244
2754
to malo pre mňa obrovský
život-meniaci účinok.
08:30
And that was something
that really stayedzostal with me.
157
498546
2467
A bolo tam niečo,
čo skutočne so mnou zostalo.
08:33
So as you will have gatheredzhromaždené,
in my teenagedospievajúci yearsleta,
158
501561
2374
Ako vidíte, v rokoch dospievania
08:35
I was off the railskoľajnice, I was going everykaždý day
wonderingpremýšľal if I'd even livežiť the nextĎalšie day.
159
503959
3915
som bola vykoľajená, každý deň
som premýšľala, či sa dožijem ďalšieho.
08:39
But that profoundhlboký impactnáraz of the volunteerdobrovoľník
listeningnačúvanie to me stayedzostal with me.
160
507898
3910
Obrovský účinok toho, že ma tá
dobrovoľníčka vypočula, zostal so mnou.
Keď som sa konečne dostala do bodu,
08:44
When I finallykonečne got to a pointbod in my life
161
512673
2126
08:46
where I feltplsť I could livežiť
with what had happenedStalo,
162
514823
2548
kde som cítila,
že dokážem žiť s tým, čo sa stalo,
08:49
I wanted to payplatiť something back.
163
517395
1658
chcela som sa nejako odvďačiť.
08:51
And in my experienceskúsenosť,
164
519990
1150
A zo skúsenosti viem,
08:53
people who have been helpedpomohol
in a transformingtransformačné way
165
521164
2890
že ľudia, ktorým sa dostalo pomoci,
ktorá im zmenila život,
08:56
always want to payplatiť something back.
166
524078
1849
sa vždy chcú nejako odvďačiť.
08:59
So I startedzahájená payingplatenie back by my 25 yearsleta
volunteeringDobrovoľníctvo with SamaritansSamaritán.
167
527450
4195
Tak som začala tým, že dobrovoľníčim
u Samaritánov už 25 rokov.
09:05
And then, in 2013,
168
533125
2033
A potom v r. 2013,
09:07
pickingvyberanie up on that wholecelý issueproblém
and the newNový stigmastigma of lonelinesssamota,
169
535182
3649
uchopiac celú túto záležitosť
a novú stigmu osamelosti,
09:10
I launchedzahájený a newNový nationalnárodná
helplineLinka in the UKSPOJENÉ KRÁĽOVSTVO for olderstaršie people,
170
538855
3611
som založila národnú linku
v Spojenom kráľovstve pre starších ľudí,
09:14
calledvolal The SilverStriebro LineRiadok,
171
542490
1206
ktorá sa nazýva Strieborná linka,
09:15
whichktorý is there to supportpodpora
lonelyosamelý and isolatedizolovaný olderstaršie people.
172
543720
3364
ktorá existuje preto, aby bola podporou
pre osamelých a izolovaných ľudí.
V našej krátkej histórii,
sme mali 1,5 milióna volaní.
09:20
In our shortkrátky historyhistórie,
we'vemy máme takenzaujatý 1.5 millionmilión callsvolá.
173
548260
3533
09:24
And I know we're havingmajúce a bigveľký impactnáraz,
basedzaložené on the feedbackspätná väzba we get everykaždý day.
174
552276
3821
Viem, že máme veľký vplyv na základe
každodenných spätných reakcií.
Niektorí ľudia volajú iba kvôli
priateľskému rozhovoru,
09:29
Some people mightsila be callingpovolania up
for a friendlypriateľský chatrozprávanie,
175
557411
2595
09:32
maybe some informationinformácie
about locallokálny servicesslužby.
176
560030
2484
možno aj kvôli nejakým informáciám
o lokálnych službách.
09:34
Some mightsila be callingpovolania
because they're suicidalsamovražedné.
177
562538
2642
Niektorí voľajú kvôli tomu,
že majú samovražedné úmysly.
09:37
Some mightsila be callingpovolania up
because they're reportinghlásenia abusezneužívanie.
178
565204
2794
Niektorí volajú,
aby nahlásili zneužívanie.
A niektorí jednoducho, tak ako ja,
že chcú skončiť so svojim životom.
09:40
And some quitecelkom simplyjednoducho, as I was,
maysmieť have simplyjednoducho just givendaný up on life.
179
568693
3844
09:46
I guesshádať it's a really simpleprostý ideanápad,
settingnastavenie up a helplineLinka.
180
574931
2754
Myslím, že je to skutočne jednoduchý
nápad zriadiť telefonickú linku.
09:49
And I look back to those earlyzavčas daysdni
181
577709
1709
Spomínam na tie prvé dni,
09:51
when I had the loftyvznešené titlenadpis, I still have,
of chiefvrchný execexec, but in the earlyzavčas daysdni,
182
579442
3715
keď som mala vznešené tituly, stále som
hlavný konateľ, ale v prvých dňoch
09:55
I was chiefvrchný execexec of myselfja sám.
183
583181
1451
som bola hlavnou konateľkou sama sebe.
09:56
WhichKtoré, I have to say, I had
the bestnajlepší meetingsstretnutie ever in my careerkariéra --
184
584982
3157
Vtedy som mala najlepšie stretnutia
v celej svojej kariére.
10:00
(LaughterSmiech)
185
588163
1151
(smiech)
ako hlavná konateľka seba samej.
10:01
as chiefvrchný execexec of myselfja sám.
186
589338
1286
10:02
But things have movedpohyboval on, and now in 2017,
187
590648
3783
Ale veci sa pohli a dnes v r. 2017
10:06
we have over 200 staffzamestnanci
listeningnačúvanie to olderstaršie people
188
594455
3728
máme viac ako 200-členný personál,
ktorí načúva starším ľuďom
10:10
everykaždý day of the yearrok, 24/7.
189
598207
1867
každý deň v roku, 7 dní v týždni.
10:12
We alsotaktiež have over 3,000 volunteersdobrovoľníci
makingmaking weeklytýždenné friendshippriateľstvo callsvolá
190
600673
3770
Tiež máme viac ako 3 000 dobrovoľníkov,
ktorí robia týždenné priateľské telefonáty
10:16
from theirich ownvlastný home.
191
604467
1339
zo svojich vlastných domov.
10:18
We alsotaktiež, for people
that like the writtenpísaný wordslovo,
192
606767
2207
Pre ľudí, ktorí majú radi písané slovo,
10:20
offerponuka SilverStriebro LettersListy,
and we writezapísať pen-palpero-PAL lettersliteratúra
193
608998
2897
ponúkame Strieborné listy, dopisujeme si
10:23
to olderstaršie people who still enjoyUžite si to
receivingprijímanie a letterpísmeno.
194
611919
2964
so staršími ľuďmi, ktorí sa stále tešia,
keď dostanú list.
10:27
And we alsotaktiež have introducedzaviedla
something calledvolal SilverStriebro CirclesKruhy --
195
615497
2921
Tiež sme predstavili
tzv. Strieborné kruhy –
všimli ste si, že všade používam
slovo „strieborný“ –
10:30
you noticeoznámenia I'm owningvlastniť
the wordslovo "silverstriebro" here --
196
618442
2264
ak je to „strieborné“, je to naše.
10:32
put "silverstriebro" in frontpredné of it and it's oursnaše.
197
620730
2003
Strieborné kruhy
sú skupina konferenčných volaní
10:34
SilverStriebro CirclesKruhy are groupskupina conferencekonferencie callsvolá
198
622757
1957
kde ľudia hovoria
o ich spoločných záujmoch.
10:36
where people actuallyvlastne
talk about sharedzdieľaná interestszáujmy.
199
624728
2334
10:39
My favoritenajobľúbenejšie groupskupina is the musichudba groupskupina,
200
627086
1849
Moja obľúbená skupina je hudobná skupina,
10:40
where people, everykaždý weektýždeň,
playhrať musicalhudobné instrumentsnástroje
201
628959
2353
kde ľudia každý týždeň
hrajú na hudobné nástroje
10:43
down the phonetelefón to eachkaždý other.
202
631336
1796
jeden druhému cez telefón.
10:45
Not always the samerovnaký tunenaladiť at the samerovnaký time.
203
633156
2231
Nie vždy v rovnakej tónine
v rovnakom čase.
10:47
(LaughterSmiech)
204
635411
1539
(smiech)
10:48
But they do have funzábava.
205
636974
1400
Ale majú z toho zábavu.
10:51
And "funzábava" is an interestingzaujímavý wordslovo,
206
639260
1616
A „zábava“ je zaujímavé slovo,
10:52
because I've talkedhovorili very much about
desperationzúfalstva, lonelinesssamota and isolationizolácia.
207
640900
3876
pretože som rozprávala veľmi veľa
o depresii, osamelosti a izolovanosti.
Ale ak prídete ku nám na našu linku
dôvery, taktiež budete počuť smiech.
10:56
But if you cameprišiel to our helplineLinka in the UKSPOJENÉ KRÁĽOVSTVO,
you would alsotaktiež hearpočuť laughtersmiech.
208
644800
3595
11:00
Because at the SilverStriebro LineRiadok,
209
648419
1445
Pretože v Striebornej linke
11:01
we do want to cherishmilovať
the wonderfulbáječný livesživoty of olderstaršie people
210
649888
3384
sa chceme tešiť
nádherným životom starších ľudí
a všetkým tým zážitkom,
ktoré so sebou prinášajú.
11:05
and all the experiencesskúsenosti that they bringpriniesť.
211
653296
2202
11:07
So here'stady an examplepríklad,
just a snippetúryvok of one of our callsvolá.
212
655522
3579
Tak tu je príklad,
iba kúsok jedného z našich telefonátov.
(audio) Dobré ráno, dovolali ste sa
na Striebornú linku.
11:11
(AudioAudio) Good morningdopoludnia,
you're throughskrz to the SilverStriebro LineRiadok.
213
659974
2667
Volám sa Alan. Ako vám môžem pomôcť?
11:14
My name'snázov spoločnosti AlanAlan, how can I help?
214
662665
1532
Žena: Ahoj, Alan. Dobré ráno.
11:16
WomanŽena: Hellodobrý deň, AlanAlan. Good morningdopoludnia.
215
664221
1579
Alan: Ahoj.
11:17
AlanAlan: Hellodobrý deň.
216
665824
1151
Žena: Ahoj!
11:18
WomanŽena: (ChipperŠtiepkovač) Hellodobrý deň!
217
666999
1157
Alan: Ako sa dnes ráno máte?
11:20
AlanAlan: Oh, how are you this morningdopoludnia?
218
668180
1730
Žena: Mám sa dobre, ďakujem.
11:21
WomanŽena: I'm alrightporiadku, thank you.
219
669934
1429
Alan: Som rád, že to počujem.
11:23
AlanAlan: I'm pleasedpotešený to hearpočuť it.
220
671387
1396
Žena: Aká nádherná vec je
telefón, veď viete?
11:24
WomanŽena: What a wonderfulbáječný thing
the telephonetelefónne is, you know?
221
672807
2698
11:28
AlanAlan: It's a remarkablepozoruhodný
inventionvynález, isn't it?
222
676101
2103
Alan: Je to pozoruhodný vynález, však?
11:30
WomanŽena: I rememberpamätať
when I was a little girldievča,
223
678228
2079
Žena: Pamätám si, keď som
bola malé dievča,
11:32
donkey'ssomár je yearsleta agopred,
224
680331
1532
je to už celá večnosť,
11:33
if you wanted to make
a phonetelefón call to somebodyniekto,
225
681887
2896
ak ste chceli niekomu zavolať,
museli ste ísť do obchodu
11:36
you had to go to a shoppredajňa
226
684807
2191
11:39
and use the telephonetelefónne of the shoppredajňa
227
687022
2452
a použiť telefón, ktorý bol v obchode,
11:41
and payplatiť the shoppredajňa for usingpoužitím the telephonetelefónne
and have your phonetelefón call.
228
689498
3953
a zaplatiť v obchode za to,
že ste použili telefón.
11:45
So you didn't make phonetelefón callsvolá
just wheneverkedykoľvek you fanciedfavorizoval.
229
693475
2689
Tak ste nemohli telefonovať
hocikedy sa vám zachcelo.
Alan: Och, to nie.
11:48
AlanAlan: Oh, no.
230
696188
1151
Žena: (zakašlala) Ó, prepáčte.
11:49
WomanŽena: (CoughsKašeľ) Oh, sorry.
231
697363
1770
11:51
(CoughsKašeľ)
232
699157
1269
(kašle)
11:52
ExcuseOspravedlnenie me about that.
233
700450
1326
Prepáčte.
11:53
You had to, you know,
234
701800
1699
Museli ste, veď viete,
obmedziť telefonovanie iba
na absolútne potrebné veci.
11:55
confineobmedziť your phonetelefón callsvolá
to the absoluteabsolútny essentialsEssentials.
235
703523
3225
11:59
And now, here I am, sittingsediaci in my ownvlastný home
in my dressingdressing gownšaty still,
236
707141
5647
A dnes, som tu, sedím vo svojom dome,
stále v župane, a telefonujem.
12:04
and usingpoužitím the telephonetelefónne,
isn't it wonderfulbáječný?
237
712812
2971
No nie je to úžasné?
12:07
AlanAlan: It is. (LaughterSmiech)
238
715807
2502
Alan: To je. (smiech)
A to nie je netypický telefonát,
ktorý môžeme mať na našej linke.
12:10
SASA: And that's not untypicalatypické of a call
we mightsila receiveobdržať at our helplineLinka.
239
718886
3397
Sú aj takí, ktorí nás skutočne
vidia ako časť rodiny.
12:14
That's someoneniekto who really seesvidí us
as partčasť of the familyrodina.
240
722307
2649
Tak Strieborná linka
dnes pomáha starším ľuďom
12:17
So SilverStriebro LineRiadok, I guesshádať,
are now helpingpomáhajú olderstaršie people
241
725727
2485
tým istým spôsobom,
ako Samaritáni pomohli mne.
12:20
in the samerovnaký way
that SamaritansSamaritán has helpedpomohol me.
242
728236
2206
Sú tam 24 hodín každý deň v týždni
a počúvajú dôverne
12:22
They're there 24/7,
they're listeningnačúvanie confidentiallydôverne
243
730466
2658
12:25
and quitecelkom oftenčasto not givingdávať any advicerada.
244
733148
2523
a celkom často nedávajú žiadne rady.
12:27
How oftenčasto do we really ever listen
withoutbez givingdávať advicerada?
245
735695
3612
Ako často skutočne počúvame
bez toho, aby sme dávali rady?
12:31
It's actuallyvlastne quitecelkom hardusilovne.
246
739331
1333
Je to vlastne dosť ťažké.
12:32
QuiteCelkom oftenčasto on the phonetelefón callsvolá,
an olderstaršie persončlovek would say,
247
740688
3009
Pomerne často volá strašia osoba,
ktorá hovorí:
„Mohli by ste mi prosím poradiť?“
12:35
"Could you give me some advicerada, please?"
248
743721
1942
A o 20 minút neskôr povie:
„Ďakujem vám za radu,“
12:37
And 20 minutesminúty laterneskôr, they say,
"Thank you for your advicerada,"
249
745687
2859
a my si uvedomíme, že sme žiadnu nedali.
12:40
and we realizerealizovať we haven'tnemajú givendaný any.
250
748570
1740
(smiech)
12:42
(LaughterSmiech)
251
750334
1001
My počúvame a počúvame a neprerušujeme.
12:43
We'veSme listenedpočúvali and listenedpočúvali,
and we haven'tnemajú interruptedprerušený.
252
751359
2613
A pre tú osobu je to,
akoby sme jej poradili.
12:45
But to that persončlovek,
maybe we have givendaný advicerada.
253
753996
2491
Nedávno sme robili prieskum
v Striebornej linke
12:48
We recentlynedávno conductedvykonávané
a surveyprehľad at The SilverStriebro LineRiadok
254
756511
2366
s 3 000 staršími ľuďmi, pýtali sme
sa ich, čo si myslia o tejto službe.
12:50
to 3,000 olderstaršie people, to askopýtať sa them
what they thought of the serviceslužba.
255
758901
3657
Jedna žena sa celkom jednoducho
vrátila a povedala,
12:54
And one persončlovek quitecelkom simplyjednoducho
cameprišiel back and said,
256
762582
2334
12:56
for the first time in her life,
257
764940
2557
že po prvýkrát v živote
12:59
she had what we would call
in the sportšport cricketkriket a wicketkeeperwicketkeeper,
258
767521
3786
mala to, čo by sme v krikete
mohli nazvať brankárom,
13:03
and what you would call
in baseballbaseball, a catcherchytač.
259
771331
3200
a čo vy by ste v baseballe nazvali lapač.
Som tu 48 hodín a už hovorím ako Američan.
13:06
I've been here 48 hourshodiny,
and I'm talkingrozprávanie AmericanAmerický.
260
774911
2397
Nespoznajú ma, keď sa vrátim domov.
13:09
They will not recognizeuznať me
when I get home.
261
777332
2015
(smiech)
13:11
(LaughterSmiech)
262
779371
1524
13:12
But for the first time in her life,
she had that catcherchytač,
263
780919
2737
Ale prvýkrát v živote mala toho lapača,
13:15
whichktorý is really, really importantdôležitý.
264
783680
1675
čo je skutočne, skutočne dôležité.
13:17
And now it's come fullplne circlekružnice,
because actuallyvlastne,
265
785379
2649
A aby sa kruh uzavrel,
ľudia, ktorí volajú na Striebornú linku,
potrebujú lapača
13:20
people that are callingpovolania SilverStriebro LineRiadok
and needingpotrebujú a catcherchytač
266
788052
2683
13:22
are now becomingslušivý catcherslapače themselvessami
by puttinguvedenie something back
267
790759
2946
a teraz sa sami stávajú takými lapačmi,
že sa rozhodnú odvďačiť sa niečím,
13:25
and becomingslušivý volunteersdobrovoľníci
and becomingslušivý partčasť of our familyrodina.
268
793729
3007
že sa statnú sami dobrovoľníkmi
a stanú sa súčasťou našej rodiny.
13:29
So I endkoniec my talk, really, where I startedzahájená,
talkingrozprávanie about my ownvlastný personalosobné experienceskúsenosť.
269
797641
4144
Takže skončím tam, kde som začala, keď som
hovorila o vlastnej osobnej skúsenosti.
Pretože, keď hovorím o svojom živote,
často hovorievam, že som mala šťastie.
13:34
Because when I talk about my life,
I oftenčasto say that I've been luckyšťastný.
270
802323
3381
13:37
And people generallyvšeobecne askopýtať sa me why.
271
805728
2133
A vačšinou sa ma ľudia pýtajú prečo.
13:40
And it's because,
at everykaždý stageštádium of my life,
272
808212
2437
A je to preto, lebo v každom štádiu
môjho života som mala dosť šťastia,
13:42
I have been luckyšťastný enoughdosť to have someoneniekto
alongsidePopri me at the right time
273
810673
4437
že som mala niekoho po boku v pravý čas,
kto mi možno dôveroval,
13:47
who maybe has believedpredpokladá in me,
274
815134
1763
13:48
whichktorý in turnotočenie has helpedpomohol me
275
816921
1357
čo mi koniec koncov pomohlo
13:50
just to believe a little bittrocha more
in myselfja sám, whichktorý has been so importantdôležitý.
276
818302
3822
o niečo viac dôverovať samej sebe,
čo bolo veľmi dôležité.
13:55
And everyonekaždý needspotreby a catcherchytač
at some pointbod in theirich livesživoty.
277
823094
2800
A každý potrebuje lapača
v určitom bode svojho života.
13:58
This is my catcherchytač.
278
826895
1267
Toto je môj lapač.
14:00
So that's PamPam.
279
828705
1309
Tak toto je Pam.
14:02
And she answeredodpovedala the call to me
280
830038
1584
Ona odpovedala na môj telefonát,
14:03
when I was that 14-year-old-rok stará
in the phonetelefón boxbox, over 30 yearsleta agopred.
281
831646
3572
keď som mala 14 rokov
v telefónnej búdke pred vyše 30 rokmi.
14:08
So never, ever underestimatepodceniť
the powermoc of a simpleprostý humančlovek connectionprípojka.
282
836973
4468
Takže nikdy nepodceňujte silu
obyčajného ľudského spojenia,
14:14
Because it can be and so oftenčasto is
the powermoc to saveuložiť a life.
283
842418
3162
pretože to môže byť a často aj je sila,
ktorá zachráni život.
Ďakujem vám.
14:18
Thank you.
284
846045
1151
(potlesk)
14:19
(ApplausePotlesk)
285
847260
3152
Translated by Miroslav Čeliga
Reviewed by Martina Tomaníková

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sophie Andrews - Author, helpline advocate
Sophie Andrews is the CEO of The Silver Line, a 24-hour phone line that provides social connectivity for isolated senior citizens in the UK and receives approximately 1,500 calls per day.

Why you should listen

Sophie Andrews's harrowing childhood experiences, documented in her 2009 autobiography, Scarred, inspired her to become a local volunteer for the suicide prevention line Samaritans over 25 years ago, and she later served as the organization's national chairman for three years. Andrews makes regular appearances as a motivational speaker before a variety of audiences, giving talks about her life experiences and the importance of charity work.

More profile about the speaker
Sophie Andrews | Speaker | TED.com