ABOUT THE SPEAKER
Elizabeth Blackburn - Molecular biologist
Elizabeth Blackburn won a Nobel Prize for her pioneering work on telomeres and telomerase, which may play central roles in how we age. She is president of the Salk Institute and author of the New York Times Best Seller, "The Telomere Effect."

Why you should listen

Dr. Blackburn is the president of the Salk Institute and a pioneering molecular biologist. She received the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 2009 for discovering the molecular nature of telomeres, the ends of chromosomes that serve as protective caps essential for preserving genetic information, and for co-discovering telomerase, an enzyme that maintains telomere ends. Both telomeres and telomerase are thought to play central roles in aging and diseases such as cancer, and her work helped launch entire new fields of research in these areas.

In addition to the Nobel Prize, Blackburn has received nearly every major scientific award including the Lasker, Gruber, and Gairdner prizes. She has served as president of the American Association of Cancer Research and the American Society for Cell Biology, and on editorial boards of scientific journals including Cell and Science. She coauthored the best-selling book The Telomere Effect: A Revolutionary Approach to Living Younger, Healthier, Longer.

More profile about the speaker
Elizabeth Blackburn | Speaker | TED.com
TED2017

Elizabeth Blackburn: The science of cells that never get old

Elizabeth Blackburn: Čo sa skrýva za bunkami, ktoré nikdy nezostarnú

Filmed:
1,957,519 views

Prečo starneme? Prečo nás trápia vrásky? Šediny? Prečo slabne náš imunitný systém? Biologička Elizabeth Blackburn sa delí o Nobelovu cenu za prácu pri hľadaní odpovedí na tieto otázky, objavením telomerázu: enzýmu, ktorý obnovuje koncovky na chromozómoch, ktoré sa pri delení bunky poškodzujú. Naučte sa viac o jej prevratnom výskume, ktorý zahŕňa aj to, ako nad procesom starnutia máme možno väčšiu kontrolu, ako si myslíme.
- Molecular biologist
Elizabeth Blackburn won a Nobel Prize for her pioneering work on telomeres and telomerase, which may play central roles in how we age. She is president of the Salk Institute and author of the New York Times Best Seller, "The Telomere Effect." Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Kde začína koniec?
00:13
Where does the endkoniec beginzačať?
0
1484
1932
Pre mňa všetko začalo s týmto krpcom.
00:15
Well, for me, it all beganzačal
with this little fellowchlapík.
1
3440
3240
00:20
This adorablerozkošný organismorganizmus --
2
8240
1416
Tento roztomilý organizmus,
aspoň podľa mňa je roztomilý,
00:21
well, I think it's adorablerozkošný --
3
9680
1456
sa volá Tetrahymena
a ide o jednobunkový organizmus.
00:23
is calledvolal TetrahymenaTetrahymena
and it's a single-celledjednobunkový creaturebytosť.
4
11160
4016
Poznáte ho taktiež ako nálevník.
00:27
It's alsotaktiež been knownznámy as pondrybník scumspodina.
5
15200
1896
Presne tak, na začiatku
mojej kariéry stál nálevník.
00:29
So that's right, my careerkariéra
startedzahájená with pondrybník scumspodina.
6
17120
3720
00:33
Now, it was no surpriseprekvapenie
I becamesa stal a scientistvedec.
7
21680
3056
Nikoho neprekvapilo,
že som sa stala vedkyňou.
Vyrastala som odtiaľto veľmi ďaleko
00:36
GrowingPestovanie up farďaleko away from here,
8
24760
2096
00:38
as a little girldievča I was deadlysmrteľný curiouszvedavý
9
26880
2896
a už ako malá som bola strašne zvedavá
a zaujímalo ma všetko živé.
00:41
about everything alivenažive.
10
29800
1976
Dvíhala som smrteľne jedované
medúzy a spievala som im.
00:43
I used to pickvyzdvihnúť up lethallysmrteľne poisonousjedovatý
stingingpichanie jellyfishmedúzy and singspievať to them.
11
31800
4640
00:49
And so startingzačínajúcich my careerkariéra,
12
37800
2816
Na začiatku mojej kariéry
ma strašne zaujímali
00:52
I was deadlysmrteľný curiouszvedavý
about fundamentalzákladné mysterieszáhady
13
40640
3376
kľúčové záhady tých najzákladnejších
stavebných prvkov života
00:56
of the mostväčšina basicbasic buildingbudova blocksbloky of life,
14
44040
3336
a našťastie som žila v spoločnosti,
00:59
and I was fortunatešťastie to livežiť in a societyspoločnosť
where that curiosityzvedavosť was valuedoceňujú.
15
47400
5696
kde moju zvedavosť vedeli oceniť.
Pre mňa bol tento malý nálevník skvelou
príležitosťou skúmať podstatnú záhadu,
01:05
Now, for me, this little
pondrybník scumspodina crittertvor TetrahymenaTetrahymena
16
53120
2576
01:07
was a great way to studyštudovať
the fundamentalzákladné mysterytajomstvo
17
55720
2296
na ktorú som bola najviac zvedavá,
01:10
I was mostväčšina curiouszvedavý about:
18
58040
2056
zhluky DNA v našich bunkách
známe ako chromozómy.
01:12
those bundleszväzky of DNADNA
in our cellsbunky calledvolal chromosomeschromozómy.
19
60120
4375
01:16
And it was because I was curiouszvedavý
about the very endskonce of chromosomeschromozómy,
20
64519
6417
Najviac ma zaujímali konce chromozómov,
ktoré sa volajú teloméry.
01:22
knownznámy as telomeresteloméry.
21
70960
2016
01:25
Now, when I startedzahájená my questQuest,
22
73000
2696
Na začiatku mojej cesty
sme o nich vedeli len to,
01:27
all we knewvedel was that they helpedpomohol
protectchrániť the endskonce of chromosomeschromozómy.
23
75720
3896
že pomáhali chrániť konce chromozómov.
Bolo to dôležité pri delení bunky.
01:31
It was importantdôležitý when cellsbunky dividerozdeliť.
24
79640
1696
Skutočne dôležité.
01:33
It was really importantdôležitý,
25
81360
1376
Avšak chcela som zistiť zloženie telomérov
01:34
but I wanted to find out
what telomeresteloméry consistedpozostával of,
26
82760
4096
a na to som ich potrebovala veľmi veľa.
01:38
and for that, I neededpotrebný a lot of them.
27
86880
2776
Náš roztomilý nálevník Tetrahymena má
mnoho krátkych lineárnych chromozómov,
01:41
And it so happensdeje
that cutemilý little TetrahymenaTetrahymena
28
89680
2576
01:44
has a lot of shortkrátky linearlineárne chromosomeschromozómy,
29
92280
3016
asi tak 20 000, a má teda aj veľa telomér.
01:47
around 20,000,
30
95320
1616
01:48
so lots of telomeresteloméry.
31
96960
1360
01:51
And I discoveredobjavené that telomeresteloméry
consistedpozostával of specialšpeciálna segmentssegmenty
32
99200
4696
Zistila som, že teloméry pozostávajú
zo špeciálnych segmentov nekódujúcej DNA
01:55
of noncodingNoncoding DNADNA right
at the very endskonce of chromosomeschromozómy.
33
103920
3696
umiestnených úplne na koncoch chromozómov.
Je tu však jeden problém.
01:59
But here'stady a problemproblém.
34
107640
2176
Všetci začíname ako jedna bunka.
02:01
Now, we all startštart life as a singlejednoposteľová cellbunka.
35
109840
2816
Tá sa rozdelí na dve. Dve zase na štyri.
02:04
It multiplesnásobky to two.
Two becomesstáva fourštyri. FourŠtyri becomesstáva eightosem,
36
112680
2736
Štyri na osem a tak ďalej, až kým
nevznikne 200 milión miliárd buniek
02:07
and on and on to formformulár
the 200 millionmilión billionmiliardy cellsbunky
37
115440
3216
02:10
that make up our adultdospelý bodytelo.
38
118680
1640
tvoriacich telo dospelého človeka.
02:12
And some of those cellsbunky
have to dividerozdeliť thousandstisíce of timesdoba.
39
120960
3880
Niektoré z nich sa museli
rozdeliť niekoľko tisíckrát.
02:17
In factskutočnosť, even as I standstáť here before you,
40
125640
2856
Aj teraz, keď tu pred vami stojím,
sa bunky v celom mojom tele
zúrivo delia a dopĺňajú,
02:20
all throughoutcez my bodytelo,
cellsbunky are furiouslyzúrivo replenishingdoplňovanie
41
128520
3096
aby som tu pred vami mohla zostať stáť.
02:23
to, well, keep me
standingstojace here before you.
42
131640
2520
02:27
So everykaždý time a cellbunka dividesrozdeľuje,
all of its DNADNA has to be copiedkopírovať,
43
135040
4456
Pri každom delení bunky musí dôjsť
ku kopírovaniu jej kompletnej DNA,
teda kompletnej kódujúcej
DNA v chromozómoch,
02:31
all of the codingkódovanie DNADNA
insidevnútri of those chromosomeschromozómy,
44
139520
2616
pretože táto prenáša dôležité inštrukcie,
02:34
because that carriesnesie
the vitalvitálny operatingprevádzkové instructionsinštrukcie
45
142160
4536
ktoré udržujú bunky v dobrom stave,
02:38
that keep our cellsbunky in good workingpracovný orderobjednať,
46
146720
3016
aby moje srdcové bunky
udržiavali stabilný rytmus,
02:41
so my heartSrdce cellsbunky can keep a steadystály beatporaziť,
47
149760
4656
čo práve teraz určite nerobia,
02:46
whichktorý I assureuistiť you
they're not doing right now,
48
154440
2216
a aby moje imunitné bunky dokázali
02:48
and my immuneimúnna cellsbunky
49
156680
2896
02:51
can fightboj off bacteriabaktérie and virusesvírusy,
50
159600
4896
bojovať proti baktériám a vírusom
a aby naše mozgové bunky ukladali
spomienky, ako je náš prvý bozk,
02:56
and our brainmozog cellsbunky
can saveuložiť the memoryPamäť of our first kissbozk
51
164520
4856
a celý život sa učili.
03:01
and keep on learningštúdium throughoutcez life.
52
169400
2480
03:04
But there is a glitchzávada
in the way DNADNA is copiedkopírovať.
53
172520
4816
V systéme kopírovania DNA je však chyba.
To je jednoducho fakt.
03:09
It is just one of those factsfakty of life.
54
177360
2856
Pri každom delení bunky
a kopírovaní jej DNA sa časť DNA,
03:12
EveryKaždý time the cellbunka dividesrozdeľuje
and the DNADNA is copiedkopírovať,
55
180240
3376
03:15
some of that DNADNA from the endskonce
getsdostane wornopotrebované down and shortenedskrátená,
56
183640
4016
ktorá je na koncoch chromozómov,
teda na telomérach, opotrebuje a skráti.
03:19
some of that telomereteloméry DNADNA.
57
187680
2296
Teloméry môžeme prirovnať k ochranným
koncovkám na šnúrkach topánok.
03:22
And think about it
58
190000
2176
03:24
like the protectiveochranný capsvrchnáky
at the endskonce of your shoelacemotúz.
59
192200
3456
Tie chránia šnúrky,
alebo chromozómy, pred rozstrapkaním,
03:27
And those keep the shoelacemotúz,
or the chromosomechromozóm, from frayingštiepeniu,
60
195680
5536
a keď sa koniec príliš skráti, tak odpadne
03:33
and when that tiptip
getsdostane too shortkrátky, it fallspády off,
61
201240
5336
a takto opotrebovaná teloméra
pošle bunke signál:
03:38
and that wornopotrebované down telomereteloméry
sendsodošle a signalsignál to the cellsbunky.
62
206600
3680
03:43
"The DNADNA is no longerdlhšie beingbytia protectedchránené."
63
211520
2016
„DNA už nič nechráni.“
Pošle signál: „Čas zomrieť.“
03:45
It sendsodošle a signalsignál. Time to diezomrieť.
64
213560
2016
Takže, tým všetko končí.
03:47
So, endkoniec of storypríbeh.
65
215600
1456
Počkať, nie tak rýchlo.
03:49
Well, sorry, not so fastrýchly.
66
217080
2880
03:53
It can't be the endkoniec of the storypríbeh,
67
221120
1616
Nemôže sa tým všetko skončiť,
pretože život na Zemi nevymrel.
03:54
because life hasn'tnemá diedzomrel
off the facetvár of the earthkrajiny.
68
222760
2496
03:57
So I was curiouszvedavý:
69
225280
2616
Bola som zvedavá, ako príroda zaistila,
03:59
if suchtaký wearnosenie and tearroztrhnutiu is inevitableneodvratný,
70
227920
2096
aby sa chromozómy zachovali aj pri
takomto nevyhnutnom opotrebovaní.
04:02
how on earthkrajiny does MotherMatka NaturePríroda make sure
71
230040
3216
04:05
we can keep our chromosomeschromozómy intactneporušená?
72
233280
2440
04:08
Now, rememberpamätať that little
pondrybník scumspodina crittertvor TetrahymenaTetrahymena?
73
236600
2640
Spomínate si na toho malého nálevníka?
04:13
The craziestnajbláznivejšie thing was,
TetrahymenaTetrahymena cellsbunky never got oldstarý and diedzomrel.
74
241080
4560
Najšialenejšie vec bola, že jeho bunky
nikdy nezostarli a neodumreli.
04:18
TheirIch telomeresteloméry weren'tneboli shorteningskrátenie
as time marchedpochodoval on.
75
246600
4800
Ich teloméry
sa s postupom času neskracovali.
04:25
SometimesNiekedy they even got longerdlhšie.
76
253320
1776
Niekedy sa dokonca predĺžili.
Do hry tu vstupovalo niečo iné
04:27
Something elseinak was at work,
77
255120
1896
a verte mi, bolo to niečo,
o čom sa v žiadnej knihe nepísalo.
04:29
and believe me, that something
was not in any textbookučebnice.
78
257040
2960
V laboratóriu som pracovala
s výnimočnou študentkou Carol Greider,
04:32
So workingpracovný in my lablaboratórium with
my extraordinaryneobyčajný studentštudent CarolCarol GreiderGreider --
79
260680
3256
s ktorou som sa neskôr
podelila o Nobelovú cenu,
04:35
and CarolCarol and I sharedzdieľaná
the NobelNobel PrizeCena for this work --
80
263960
2600
a spolu sme začali experimentovať
04:39
we beganzačal runningbezat experimentspokusy
81
267400
1960
a zistili sme, že v bunkách
naozaj existuje ešte niečo iné.
04:42
and we discoveredobjavené
cellsbunky do have something elseinak.
82
270200
3000
Išlo o dovtedy nepoznaný enzým,
04:45
It was a previouslyskôr undreamed-ofundreamed-of enzymeenzým
83
273960
2976
ktorý dokázal obnoviť a predĺžiť teloméry
04:48
that could replenishdoplnenie,
make longerdlhšie, telomeresteloméry,
84
276960
3536
a ktorý sme nazvali telomeráza.
04:52
and we namedpomenovaný it telomerasetelomeráza.
85
280520
2800
04:55
And when we removedodstránený
our pondrybník scum'sspodina spoločnosti telomerasetelomeráza,
86
283840
3616
Keď sme z chromozómov nálevníka
odobrali telomerázu,
jeho teloméry sa opotrebovali a on uhynul.
04:59
theirich telomeresteloméry ranbežal down and they diedzomrel.
87
287480
2440
05:02
So it was thanksVďaka
to theirich plentifulhojný telomerasetelomeráza
88
290600
2696
Veľké množstvo telomerázy
teda spôsobovalo,
05:05
that our pondrybník scumspodina critterszvieratka never got oldstarý.
89
293320
3480
že nálevníky nikdy nezostarli.
05:10
OK, now, that's
an incrediblyneuveriteľne hopefulnádejný messagespráva
90
298040
3280
Toto je skutočne dobrá správa,
ktorou nám nálevník dáva nádej,
05:14
for us humansľudia to be
receivingprijímanie from pondrybník scumspodina,
91
302080
3320
pretože sa ukázalo, že vekom
sa naše teloméry skracujú
05:18
because it turnszákruty out
92
306400
1256
05:19
that as we humansľudia ageVek,
our telomeresteloméry do shortenskrátiť,
93
307680
3816
a pozoruhodne, práve toto skracovanie
spôsobuje, že starneme.
05:23
and remarkablypozoruhodne,
that shorteningskrátenie is agingstarnutie us.
94
311520
4016
Všeobecne povedané, čím dlhšie máte
teloméry, tým ste na tom lepšie.
05:27
GenerallyVšeobecne speakingrozprávanie,
the longerdlhšie your telomeresteloméry,
95
315560
2176
05:29
the better off you are.
96
317760
1240
05:32
It's the overshorteningovershortening of telomeresteloméry
97
320640
1736
Ich skracovanie spôsobuje,
05:34
that leadsvodiče us to feel and see
signsznaky of agingstarnutie.
98
322400
3400
že cítime a vidíme známky starnutia.
Moje kožné bunky začnú odumierať
a začnem vidieť tenké línie – vrásky.
05:38
My skinkoža cellsbunky startštart to diezomrieť
99
326480
1816
05:40
and I startštart to see fine linesčiary, wrinklesvrásky.
100
328320
2856
Pigmentové bunky vo vlasoch odumrú.
05:43
HairVlasy pigmentpigment cellsbunky diezomrieť.
101
331200
1840
05:45
You startštart to see grayšedá.
102
333480
1520
Začnete vidieť šediny.
05:47
ImmuneImunitného systému systemsystém cellsbunky diezomrieť.
103
335480
1880
Bunky imunitného systému odumrú.
05:50
You increasezvýšiť your risksriziká of gettingzískavanie sickchorý.
104
338160
2696
Zvyšuje sa riziko, že ochoriete.
Veľké množstvo výskumov
za posledných 20 rokov jasne ukázalo,
05:52
In factskutočnosť, the cumulativesúhrnný researchvýskum
from the last 20 yearsleta
105
340880
3616
05:56
has madevyrobený clearjasný that telomereteloméry attritionOslabovanie
106
344520
3176
že prirodzený úbytok telomér
prispieva k zvýšenému riziku
05:59
is contributingprispievajúce to our risksriziká
of gettingzískavanie cardiovascularkardiovaskulárne diseaseschoroby,
107
347720
4536
kardiovaskulárnych ochorení, alzheimera,
niektorých druhov rakoviny a cukrovky,
06:04
Alzheimer'sAlzheimerovej choroby, some cancersrakoviny and diabetescukrovka,
108
352280
3816
čo sú všetko ochorenia,
na ktoré zomiera mnoho ľudí.
06:08
the very conditionspodmienky manyveľa of us diezomrieť of.
109
356120
2720
06:12
And so we have to think about this.
110
360600
3400
Musíme sa nad tým zamyslieť.
06:17
What is going on?
111
365360
1936
Čo sa tu deje?
Spôsobuje úbytok telomér,
že sa cítime a vyzeráme starší? Áno.
06:19
This attritionOslabovanie,
112
367320
1736
06:21
we look and we feel olderstaršie, yeah.
113
369080
1976
06:23
Our telomeresteloméry are losingstráca
the warvojna of attritionOslabovanie fasterrýchlejšie.
114
371080
3536
Naše teloméry vojnu s úbytkom
rýchlo prehrávajú.
Ľudia, ktorí sa dlhšie cítia mladší,
06:26
And those of us who feel youthfulmladistvý longerdlhšie,
115
374640
3456
06:30
it turnszákruty out our telomeresteloméry
are stayingpobyt longerdlhšie
116
378120
2656
majú dlhšie teloméry po dlhšiu dobu,
06:32
for longerdlhšie periodsmenštruácia of time,
117
380800
1296
čím sa predlžuje pocit mladosti
06:34
extendingpredĺženie our feelingscity of youthfulnessmladistvý
118
382120
2776
06:36
and reducingredukčné the risksriziká
of all we mostväčšina dreadděs
119
384920
3496
a znižuje riziko všetkého toho,
čo nás s pribúdajúcimi
narodeninami najviac desí.
06:40
as the birthdaysnarodeniny go by.
120
388440
2040
06:44
OK,
121
392480
1216
Dobre, tak toto vyzerá
na jednoduché riešenie.
06:45
seemszdá like a no-brainerno-jasné.
122
393720
2160
06:48
Now, if my telomeresteloméry are connectedspojený
123
396640
3656
Ak majú teloméry vplyv na to,
ako rýchlo sa cítim stará
a ako rýchlo zostarnem,
06:52
to how quicklyrýchlo
I'm going to feel and get oldstarý,
124
400320
3576
a ak ich telomeráza obnovuje,
06:55
if my telomeresteloméry can be
renewedobnovené by my telomerasetelomeráza,
125
403920
4456
tak potom na zvrátenie známok a symptómov
starnutia len potrebujem zistiť,
07:00
then all I have to do to reversezvrátiť
the signsznaky and symptomspríznaky of agingstarnutie
126
408400
4496
07:04
is figurefigúra out where to buykúpiť
that Costco-sizedCostco-veľké bottlefľaša
127
412920
3536
kde by som mohla kúpiť fľašu poriadnej
prvotriednej organickej telomerázy, však?
07:08
of gradeakosť A organicorganický
fairfér tradeobchod telomerasetelomeráza, right?
128
416480
4176
Super! Je po probléme.
07:12
Great! ProblemProblém solvedvyriešené.
129
420680
1656
(potlesk)
07:14
(ApplausePotlesk)
130
422360
1016
Počkať, nie tak rýchlo.
07:15
Not so fastrýchly, I'm sorry.
131
423400
2896
Bohužiaľ, takto to nefunguje.
07:18
AlasBeda, that's not the casepúzdro.
132
426320
3456
OK, ale prečo?
07:21
OK. And why?
133
429800
1256
Genetika totižto ukázala,
07:23
It's because humančlovek geneticsgenetika has taughtučil us
134
431080
4336
že čo sa týka našej telomorázy,
07:27
that when it comesprichádza to our telomerasetelomeráza,
135
435440
3096
07:30
we humansľudia livežiť on a knifenôž edgehrana.
136
438560
3416
my ľudia žijeme na hrane noža.
Jednoducho povedané,
07:34
OK, simplyjednoducho put,
137
442000
1240
07:36
yes, nudgingPosúvaním up telomerasetelomeráza
does decreaseznížiť the risksriziká of some diseaseschoroby,
138
444280
6256
doplnenie telomerázy síce znižuje
riziko niektorých chorôb,
07:42
but it alsotaktiež increasesstúpa the risksriziká
of certainistý and rathertrochu nastyškaredé cancersrakoviny.
139
450560
6056
ale zároveň zvyšuje riziko určitých
dosť nebezpečných druhov rakoviny.
Aj keby ste si kúpili tú fľašu telomerázy,
07:48
So even if you could buykúpiť
that Costco-sizedCostco-veľké bottlefľaša of telomerasetelomeráza,
140
456640
5776
a existujú mnohé internetové stránky,
07:54
and there are manyveľa websiteswebové stránky
marketingmarketing suchtaký dubiouspochybné productsProdukty,
141
462440
6736
ktoré takéto pochybné výrobky ponúkajú,
stále by hrozilo, že sa vystavíte
vyššiemu riziku rakoviny.
08:01
the problemproblém is you could
nudgePosunúť up your risksriziká of cancersrakoviny.
142
469200
4560
08:06
And we don't want that.
143
474600
1240
To nechceme.
08:09
Now, don't worryznepokojovať,
144
477400
2736
Nemusíte sa však obávať,
hoci si myslím, že je vtipné,
08:12
and because, while I think
it's kinddruh of funnysmiešny that right now,
145
480160
4896
že práve teraz by veľa
z nás bolo radšej nálevníkom.
08:17
you know, manyveľa of us maysmieť be thinkingpremýšľanie,
well, I'd rathertrochu be like pondrybník scumspodina.
146
485080
3440
08:22
(LaughterSmiech)
147
490720
3120
(smiech)
08:26
There is something for us humansľudia
148
494640
1576
Čo sa týka telomér a ich udržiavania,
môžeme niečo urobiť aj my ľudia.
08:28
in the storypríbeh of telomeresteloméry
and theirich maintenanceúdržba.
149
496240
2576
Najprv však chcem niečo ujasniť.
08:30
But I want to get one thing clearjasný.
150
498840
1656
Nejde mi o nesmierne predĺženie
ľudského života alebo o nesmrteľnosť.
08:32
It isn't about enormouslyohromne
extendingpredĺženie humančlovek lifespandĺžka života
151
500520
3176
08:35
or immortalitynesmrteľnosť.
152
503720
2016
Ide mi o predĺženie zdravého života.
08:37
It's about healthzdravie spanrozpätie.
153
505760
2896
Ide o obdobie vášho života,
08:40
Now, healthzdravie spanrozpätie is the numberčíslo
of yearsleta of your life
154
508680
2696
keď netrpíte chorobami,
ste zdraví, produktívni
08:43
when you're freezadarmo of diseasechoroba,
you're healthyzdravý, you're productivevýrobné,
155
511400
3776
a naplno si užívate život.
08:47
you're zestfullynadšene enjoyingteší life.
156
515200
2136
Obdobie chorôb je naopak ten čas,
08:49
DiseaseChoroby spanrozpätie, the oppositeopak of healthzdravie spanrozpätie,
157
517360
2696
08:52
is the time of your life
spentstrávil feelingpocit oldstarý and sickchorý and dyingumierajúci.
158
520080
3736
keď sa cítite starí, chorí a keď umierate.
08:55
So the realskutočný questionotázka becomesstáva,
159
523840
3576
Skutočná otázka teda je,
že keď už nemôžem popíjať telomerázu,
08:59
OK, if I can't guzzlecpát telomerasetelomeráza,
160
527440
1760
09:02
do I have controlovládanie
over my telomeres'teloméry' lengthdĺžka
161
530920
3176
môžem aspoň nejako
kontrolovať dĺžku svojich telomér
09:06
and hencepreto my well-beingzdar, my healthzdravie,
162
534120
3736
a tým zlepšiť svoj blahobyt a zdravie
a to bez rizika rakoviny?
09:09
withoutbez those downsidestienisté stránky of cancerrakovina risksriziká?
163
537880
2600
09:13
OK?
164
541480
1336
OK?
Píše sa rok 2000.
09:14
So, it's the yearrok 2000.
165
542840
2736
Mojou prácou bolo detailne
skúmať maličké teloméry,
09:17
Now, I've been minutelypodrobne scrutinizingprezerala
little teenymalinký tinymaličký telomeresteloméry
166
545600
5216
čo som s radosťou robila už celé roky,
09:22
very happilyšťastne for manyveľa yearsleta,
167
550840
2416
keď do môjho laboratória jedného dňa
vošla psychologička Elissa Epel.
09:25
when into my lablaboratórium walksprechádzky
a psychologistpsychológ namedpomenovaný ElissaElissa EpelEpel.
168
553280
3816
Je expertkou na následky,
09:29
Now, Elissa'sElissa's expertiseodbornosť is in the effectsúčinky
of severeprísny, chronicChronická psychologicalpsychologický stressstres
169
557120
6696
ktoré má vážny chronický psychologický
stres na našu myseľ a telesné zdravie.
09:35
on our mind'smyseľ je and our body'stelo je healthzdravie.
170
563840
1920
09:39
And there she was standingstojace in my lablaboratórium,
171
567280
1936
Stála v mojom laboratóriu,
z ktorého bol ironicky výhľad
priamo na vchod do márnice...
09:41
whichktorý ironicallyironicky overlookedprehliadol
the entrancevchod to a mortuarypohrebné, and --
172
569240
5056
(smiech)
09:46
(LaughterSmiech)
173
574320
2336
a položila mi otázku života a smrti.
09:48
And she had a life-and-death-smrt
questionotázka for me.
174
576680
2656
„Čo sa stane s telomérami ľudí,
ktorí trpia chronickým stresom?“
09:51
"What happensdeje to telomeresteloméry
in people who are chronicallychronicky stressedzdôraznil?"
175
579360
3656
09:55
she askedspýtal me.
176
583040
1216
09:56
You see, she'dmala been studyingštudovať caregiversopatrovatelia,
177
584280
2136
Viete, zaoberala sa výskumom opatrovníkov,
09:58
and specificallyšpecificky mothersmatiek of childrendeti
with a chronicChronická conditionpodmienka,
178
586440
5536
konkrétne matiek detí trpiacich
chronickými ochoreniami,
ako sú poruchy trávenia, autizmus a pod.,
10:04
be it gutčrevo disorderporucha,
be it autismautizmus, you namenázov it --
179
592000
4536
teda ľudí zjavne vystavených obrovskému
a dlhotrvajúcemu psychologickému stresu.
10:08
a groupskupina obviouslysamozrejme underpod enormousobrovský
and prolongeds predĺženým psychologicalpsychologický stressstres.
180
596560
5200
Musím povedať, že jej otázka
ma nesmierne zmenila.
10:16
I have to say, her questionotázka
181
604600
2456
10:19
changedzmenený me profoundlyhlboko.
182
607080
2016
Celý čas som o telomérach premýšľala
ako o drobných molekulárnych štruktúrach
10:21
See, all this time
I had been thinkingpremýšľanie of telomeresteloméry
183
609120
2736
10:23
as those minisculenepatrné
molecularmolekulárnej structuresštruktúry that they are,
184
611880
3296
a myslela som aj na gény,
ktoré ich kontrolujú.
10:27
and the genesgény that controlovládanie telomeresteloméry.
185
615200
2320
10:30
And when ElissaElissa askedspýtal me
about studyingštudovať caregiversopatrovatelia,
186
618760
3176
Keď sa ma Elissa opýtala na opatrovníkov,
zrazu som teloméry začala
vidieť v úplne inom svetle.
10:33
I suddenlynaraz saw telomeresteloméry
in a wholecelý newNový lightsvetlo.
187
621960
3480
10:39
I saw beyondmimo the genesgény and the chromosomeschromozómy
188
627560
2736
Nazrela som za gény a chromozómy
10:42
into the livesživoty of the realskutočný people
we were studyingštudovať.
189
630320
3936
do života reálnych ľudí,
ktorých gény sme skúmali.
10:46
And I'm a mommamička myselfja sám,
190
634280
2216
Sama som mama
10:48
and at that momentmoment,
191
636520
1936
a v tej chvíli sa ma hlboko dotkla
predstava týchto žien,
10:50
I was struckudrel by the imageobraz of these womenženy
192
638480
3816
ktoré sa starali o deti trpiace
takýmito ťažkými ochoreniami,
10:54
dealingrokovania with a childdieťa with a conditionpodmienka
193
642320
3120
10:58
very difficultnáročný to dealobchod with,
oftenčasto withoutbez help.
194
646320
2880
a to často úplne bez pomoci.
11:02
And suchtaký womenženy, simplyjednoducho,
195
650080
3016
Tieto ženy často vyzerajú strhane.
11:05
oftenčasto look wornopotrebované down.
196
653120
3790
11:09
So was it possiblemožný theirich telomeresteloméry
were wornopotrebované down as well?
197
657680
4016
Je možné, že tak vyzerali aj ich teloméry?
Naša zvedavosť začala
pracovať na plné obrátky.
11:13
So our collectivekolektívne curiosityzvedavosť
wentšiel into overdriveOverdrive.
198
661720
3656
Elissa pre prvú štúdiu vybrala
skupinu matiek – opatrovateliek
11:17
ElissaElissa selectedvybraný for our first studyštudovať
a groupskupina of suchtaký caregivingošetrujúce mothersmatiek,
199
665400
3896
a položili sme si túto otázku:
11:21
and we wanted to askopýtať sa:
What's the lengthdĺžka of theirich telomeresteloméry
200
669320
4176
Ako sa mení dĺžka ich telomér
v závislosti od počtu rokov,
11:25
comparednákupný with the numberčíslo of yearsleta
that they have been caregivingošetrujúce
201
673520
4576
počas ktorých sa starali o deti
trpiace chronickými chorobami?
11:30
for theirich childdieťa with a chronicChronická conditionpodmienka?
202
678120
2776
Prešli 4 roky
11:32
So fourštyri yearsleta go by
203
680920
2776
a jedného dňa sme konečne
mali k dispozícii všetky výsledky.
11:35
and the day comesprichádza
when all the resultsvýsledok are in,
204
683720
3136
11:38
and ElissaElissa lookedpozrel down
at our first scatterplotScatterplot
205
686880
2696
A Elissa sa pozrela na prvý bodový
diagram a zalapala po dychu.
11:41
and literallydoslovne gaspedzalapala po dychu,
206
689600
1520
Jeho údaje vykazovali jasný vzor
11:44
because there was a patternvzor to the datadáta,
207
692960
2616
a jeho sklon bol presne ten,
11:47
and it was the exactpresný gradientGradient
that we mostväčšina fearedobával mightsila existexistovať.
208
695600
5416
ktorého sme sa najviac obávali.
Výsledok sme mali priamo pred sebou.
11:53
It was right there on the pagestrana.
209
701040
1936
Čím dlhšie, teda čím viac rokov,
sa matka starala o takéto dieťa,
11:55
The longerdlhšie, the more yearsleta that is,
210
703000
2416
11:57
the mothermatka had been
in this caregivingošetrujúce situationsituácia,
211
705440
2896
12:00
no matterzáležitosť her ageVek,
212
708360
1696
tým kratšie boli jej teloméry
a to bez ohľadu na jej vek.
12:02
the shorterkratšie were her telomeresteloméry.
213
710080
1976
Navyše, čím viac cítila,
12:04
And the more she perceivedvnímané
214
712080
3096
12:07
her situationsituácia as beingbytia more stressfulstresujúce,
215
715200
4656
že je pre ňu celá situácia stresujúca,
tým mala menej telomerázy
12:11
the lowerdolná was her telomerasetelomeráza
and the shorterkratšie were her telomeresteloméry.
216
719880
5360
a tým kratšie boli jej teloméry.
12:19
So we had discoveredobjavené something unheardneslýchaný of:
217
727360
3496
Objavili sme teda niečo nevídané:
čím viac trpíte chronickým stresom,
tým kratšie sú vaše teloméry,
12:22
the more chronicChronická stressstres you are underpod,
the shorterkratšie your telomeresteloméry,
218
730880
3856
12:26
meaningzmysel the more likelypravdepodobný you were
to fallspadnúť victimobeť to an earlyzavčas diseasechoroba spanrozpätie
219
734760
5656
čo znamená, že vás viac ohrozuje
skoršie obdobie chorôb
a možno aj predčasná smrť.
12:32
and perhapsmožno untimelyPredčasná deathúmrtia.
220
740440
1720
12:35
Our findingszistenia meantznamenalo
that people'sľudia sa life eventsdiania
221
743000
4336
Naše zistenia znamenali,
že udalosti v živote ľudí
a to, ako na ne ľudia reagujú,
12:39
and the way we respondreagovať to these eventsdiania
222
747360
2936
môžu zmeniť ich schopnosť
zachovať teloméry v dobrom stave.
12:42
can changezmena how you
maintainudržiavať your telomeresteloméry.
223
750320
4080
12:48
So telomereteloméry lengthdĺžka wasn'tnebol
just a matterzáležitosť of ageVek countedpočíta in yearsleta.
224
756080
4720
Dĺžka telomér nebola len záležitosťou
veku, teda počtu prežitých rokov.
12:54
Elissa'sElissa's questionotázka to me,
225
762520
1416
Otázka, ktorú mi vtedy Elissa položila,
12:55
back when she first cameprišiel to my lablaboratórium,
indeednaozaj had been a life-and-death-smrt questionotázka.
226
763960
3920
bola skutočne otázkou života a smrti.
13:01
Now, luckilynašťastie, hiddenskrytý
in that datadáta there was hopenádej.
227
769920
4136
Našťastie, v tých údajoch sa ukrývalo
aj niečo, čo nám dávalo nádej.
Všimli sme si, že niektoré matky,
13:06
We noticedvšimol that some mothersmatiek,
228
774080
1616
13:07
despitenapriek havingmajúce been carefullyopatrne caringláskavý
for theirich childrendeti for manyveľa yearsleta,
229
775720
4136
hoci sa roky starostlivo starali o deti,
13:11
had been ableschopný to maintainudržiavať theirich telomeresteloméry.
230
779880
2600
boli schopné udržať
svoje teloméry v dobrom stave.
13:15
So studyingštudovať these womenženy closelyblízko revealedodhalil
that they were resilientpružné to stressstres.
231
783520
5416
Keď sme sa na to pozreli bližšie,
zistili sme u nich odolnosť voči stresu.
Z nejakého dôvodu nevnímali svoje
životné okolnosti ako každodennú hrozbu,
13:20
SomehowNejako they were ableschopný
to experienceskúsenosť theirich circumstancesokolnosti
232
788960
2656
13:23
not as a threathrozba day in and day out
233
791640
2496
ale ako výzvu,
13:26
but as a challengevýzva,
234
794160
1656
vďaka čomu sme pochopili
jednu veľmi dôležitú vec,
13:27
and this has led to a very importantdôležitý
insightnáhľad for all of us:
235
795840
4056
13:31
we have controlovládanie over the way we ageVek
236
799920
3776
a to, že starnutie máme pod kontrolou
až po samú úroveň buniek.
13:35
all the way down into our cellsbunky.
237
803720
2520
13:39
OK, now our initialpočiatočné curiosityzvedavosť
becamesa stal infectiousinfekčné.
238
807680
3416
Fajn, a teraz sa naša
zvedavosť stala nákazlivou.
Tisícky vedcov z odlišných odborov
prispeli k výskumu telomér
13:43
ThousandsTisíce of scientistsvedci
from differentrozdielny fieldspoľa
239
811120
2576
13:45
addedpridaný theirich expertiseodbornosť
to telomereteloméry researchvýskum,
240
813720
3496
a výsledky ich práce sa začali hromadiť.
13:49
and the findingszistenia have pourednalial in.
241
817240
1920
13:51
It's up to over 10,000
scientificvedecký paperspapiere and countingpočítacie.
242
819840
5000
Existuje už viac ako 10 000 vedeckých
prác a stále pribúdajú nové.
13:58
So severalniekoľko studiesštúdie
rapidlyrýchlo confirmedpotvrdená our initialpočiatočné findingnález
243
826840
3496
Nové štúdie rýchlo potvrdili
naše počiatočné zistenie,
že chronický stres
má zlý vplyv na teloméry.
14:02
that yes, chronicChronická stressstres
is badzlý for telomeresteloméry.
244
830360
2760
14:06
And now manyveľa are revealingodhaľujúce
245
834720
1376
Teraz ich veľa odhaľuje,
že tento konkrétny proces starnutia
dokážeme kontrolovať viac,
14:08
that we have more controlovládanie
over this particularkonkrétny agingstarnutie processproces
246
836120
3896
akoby sme si kedy vedeli predstaviť.
14:12
than any of us could ever have imaginedpredstavoval.
247
840040
2816
Napríklad štúdia z Kalifornskej univerzity
v Los Angeles sa zamerala na ľudí,
14:14
A fewmálo examplespríklady:
248
842880
1216
14:16
a studyštudovať from the UniversityUniverzita
of CaliforniaKalifornia, LosLos AngelesAngeles
249
844120
4136
14:20
of people who are caringláskavý
for a relativerelatívna with dementiademencie, long-termdlhý termín,
250
848280
5416
ktorí sa dlhodobo starali
o blízkych trpiacich demenciou
a skúmala ich schopnosť udržať
teloméry v dobrom stave,
14:25
and lookedpozrel at theirich caregiver'sopatrovateľ-
telomereteloméry maintenanceúdržba capacitykapacita
251
853720
5456
pričom sa zistilo,
že k zlepšeniu tohto stavu stačilo,
14:31
and foundnájdených that it was improvedzlepšil
252
859200
2216
14:33
by them practicingprecvičovanie a formformulár of meditationMeditácia
253
861440
3816
ak sa čo i len 12 minút denne
po dobu 2 mesiacov
14:37
for as little as 12 minutesminúty
a day for two monthsmesiaca.
254
865280
2880
venovali nejakej forme meditácie.
14:41
AttitudePostoj matterszáležitosti.
255
869720
1656
Záleží teda na prístupe.
Ak stále myslíte negatívne,
14:43
If you're habituallyobvyklý a negativenegatívny thinkermysliteľ,
256
871400
2376
na stresovú situáciu typicky
reagujete ako na hrozbu,
14:45
you typicallytypicky see a stressfulstresujúce situationsituácia
with a threathrozba stressstres responseodpoveď,
257
873800
5736
14:51
meaningzmysel if your bossboss wants to see you,
258
879560
2456
teda ak si vás zavolá šéf, automaticky
si pomyslíte: „Chce ma vyhodiť,“
14:54
you automaticallyautomaticky think,
"I'm about to be firedvypaľovali,"
259
882040
2336
a vaše krvné cievy sa zúžia,
14:56
and your bloodkrvný vesselscievy constrictzovrieť,
260
884400
1576
14:58
and your levelhladina of the stressstres
hormonehormón cortisolkortizol creepshusia koža up,
261
886000
4336
stúpne vám hladina
stresového hormónu kortizolu,
ktorá aj zostane na vysokej úrovni,
15:02
and then it stayspobyty up,
262
890360
1536
15:03
and over time, that persistentlyvytrvalo
highvysoký levelhladina of the cortisolkortizol
263
891920
4936
a neustále vysoká
hladina kortizolu zapríčiní,
že dôjde k úbytku telomerázy.
15:08
actuallyvlastne dampstlmí down your telomerasetelomeráza.
264
896880
1896
Pre teloméry to nie je dobré.
15:10
Not good for your telomeresteloméry.
265
898800
1760
15:14
On the other handručné,
266
902200
1256
Naopak, ak stresovú situáciu
typicky vnímate ako výzvu,
15:15
if you typicallytypicky see something stressfulstresujúce
as a challengevýzva to be tackledriešiť,
267
903480
5976
ktorú musíte zdolať,
potom sa vám do srdca a mozgu rozprúdi krv
15:21
then bloodkrvný flowstokov to your heartSrdce
and to your brainmozog,
268
909480
3456
a zažijete krátky, ale povzbudzujúci
prudký nárast kortizolu.
15:24
and you experienceskúsenosť a briefkrátky
but energizingenergizujúci spikešpica of cortisolkortizol.
269
912960
4696
Vďaka tomuto prístupu
sa vašim teloméram darí veľmi dobre.
15:29
And thanksVďaka to that habitualobvyklý
"bringpriniesť it on" attitudepostoj,
270
917680
2536
15:32
your telomeresteloméry do just fine.
271
920240
3040
15:37
So ...
272
925600
1200
Takže...
15:40
What is all of this tellingrozprávanie us?
273
928160
2840
Čo nám to hovorí?
15:45
Your telomeresteloméry do just fine.
274
933480
1936
Vaše teloméry sa majú dobre.
Skutočne je vo vašich silách ovplyvniť to,
15:47
You really do have powermoc
to changezmena what is happeninghappening
275
935440
5976
čo sa s nimi deje.
15:53
to your ownvlastný telomeresteloméry.
276
941440
2360
15:56
But our curiosityzvedavosť
just got more and more intenseintenzívny,
277
944480
5040
Boli sme však čoraz zvedavejší,
pretože sme sa začali zaujímať o to,
16:02
because we startedzahájená to wonderdiviť,
278
950520
2416
aký vplyv majú faktory mimo nás.
16:04
what about factorsfaktory outsidezvonka our ownvlastný skinkoža?
279
952960
3216
Mohli by tiež ovplyvňovať naše teloméry?
16:08
Could they impactnáraz
our telomereteloméry maintenanceúdržba as well?
280
956200
3920
16:12
You know, we humansľudia
are intenselyintenzívne socialsociálny beingsbytosti.
281
960800
3336
Viete, my ľudia sme
veľmi spoločenské stvorenia.
Je teda možné, že aj naše teloméry
sú spoločenské stvorenia?
16:16
Was it even possiblemožný
that our telomeresteloméry were socialsociálny as well?
282
964160
4000
16:21
And the resultsvýsledok have been startlingprekvapujúce.
283
969440
1720
Výsledky boli prekvapujúce.
16:24
As earlyzavčas as childhooddetstva,
284
972400
1680
Už od detstva ovplyvňujú
vaše teloméry faktory
16:28
emotionalcitový neglectzanedbať, exposureexpozícia to violencenásilia,
285
976360
3176
ako emočné zanedbávanie,
vystavenie násiliu a rasizmu,
16:31
bullyingšikanovanie and racismrasizmus
286
979560
2016
a všetky tieto faktory
majú dlhodobé následky.
16:33
all impactnáraz your telomeresteloméry,
and the effectsúčinky are long-termdlhý termín.
287
981600
4440
16:39
Can you imaginepredstaviť si the impactnáraz on childrendeti
288
987800
2296
Viete si predstaviť ich dopad na deti,
ktoré roky žijú vo vojnovej zóne?
16:42
of livingžijúci yearsleta in a warvojna zonezóna?
289
990120
1920
16:46
People who can't trustdôvera theirich neighborssusedia
290
994240
1856
Ľudia, ktorí nemôžu veriť susedom
a vo svojom susedstve sa necítia bezpečne,
16:48
and who don't feel safetrezor
in theirich neighborhoodssusedstve
291
996120
3136
16:51
consistentlydôsledne have shorterkratšie telomeresteloméry.
292
999280
2080
mávajú kratšie teloméry.
16:54
So your home addressadresa
matterszáležitosti for telomeresteloméry as well.
293
1002600
2976
Takže teloméram záleží aj na vašej adrese.
Na druhú stranu, zomknuté spoločenstvá,
trvajúce manželstvá
16:57
On the flipflip sidebočné,
294
1005600
1200
17:00
tight-knitpevne-pletené communitieskomunity,
beingbytia in a marriagemanželstvo long-termdlhý termín,
295
1008200
3296
a dokonca aj celoživotné priateľstvá
zlepšujú stav telomér.
17:03
and lifelongceloživotné friendshipspriateľstvo, even,
296
1011520
2936
17:06
all improvezdokonaliť telomereteloméry maintenanceúdržba.
297
1014480
2920
17:10
So what is all this tellingrozprávanie us?
298
1018360
3456
Čo nám to hovorí?
Hovorí nám to, že dokážem
ovplyvniť svoje teloméry,
17:13
It's tellingrozprávanie us that I have the powermoc
to impactnáraz my ownvlastný telomeresteloméry,
299
1021840
4496
ale tiež, že dokážem
ovplyvniť aj tie vaše.
17:18
and I alsotaktiež have the powermoc to impactnáraz yourstvoj.
300
1026359
3297
Skúmanie telomér nám ukázalo,
ako veľmi sme prepojení.
17:21
TelomereTeloméry scienceveda has told us
just how interconnectedprepojené we all are.
301
1029680
5800
17:29
But I'm still curiouszvedavý.
302
1037520
1200
Stále som však zvedavá.
17:31
I do wonderdiviť
303
1039920
2240
Zaujíma ma,
17:35
what legacydedičstvo all of us
304
1043200
2200
aký odkaz zanecháme ďalším generáciám.
17:38
will leavezanechať for the nextĎalšie generationgenerácie?
305
1046560
1759
17:40
Will we investinvestovať
306
1048960
1576
Investujeme do ďalšej mladej ženy
alebo mladého muža,
17:42
in the nextĎalšie youngmladý womanžena or man
307
1050560
3016
ktorí budú cez mikroskop sledovať ďalšie
maličké stvorenie, ďalšieho nálevníka,
17:45
peeringPeering throughskrz a microscopeMikroskop
at the nextĎalšie little crittertvor,
308
1053600
4216
17:49
the nextĎalšie bittrocha of pondrybník scumspodina,
309
1057840
2656
v snahe nájsť odpoveď na otázku,
ktorú si dnes ani nevieme položiť?
17:52
curiouszvedavý about a questionotázka
we don't even know todaydnes is a questionotázka?
310
1060520
3776
17:56
It could be a great questionotázka
that could impactnáraz all the worldsvet.
311
1064320
2896
Mohlo by ísť o otázku
s celosvetovým dopadom.
Možno ste však zvedaví sami na seba.
17:59
And maybe, maybe you're curiouszvedavý about you.
312
1067240
3680
18:04
Now that you know
how to protectchrániť your telomeresteloméry,
313
1072080
2256
Teraz, keď viete,
ako ochrániť svoje teloméry,
18:06
are you curiouszvedavý what are you going to do
314
1074360
1905
nie ste zvedaví na tie desaťročia
dobrého zdravia, ktoré vás čakajú?
18:08
with all those decadesdesaťročia
of brimmingpretekajúca good healthzdravie?
315
1076289
2480
18:11
And now that you know you could impactnáraz
the telomeresteloméry of othersostatné,
316
1079200
3880
Teraz, keď viete, že môžete
ovplyvniť teloméry iných ľudí,
nie ste zvedaví, ako môžete niečo zmeniť?
18:16
are you curiouszvedavý
317
1084040
1200
18:18
how will you make a differencerozdiel?
318
1086040
1960
18:21
And now that you know the powermoc
of curiosityzvedavosť to changezmena the worldsvet,
319
1089880
4096
Teraz, keď viete,
že zvedavosť môže zmeniť svet,
18:26
how will you make sure
that the worldsvet investsinvestuje in curiosityzvedavosť
320
1094000
6216
ako zabezpečíte,
že sa do nej budete investovať
v záujme generácií,
18:32
for the sakesaké of the generationsgenerácie
that will come after us?
321
1100240
4560
ktoré prídu po nás?
18:38
Thank you.
322
1106560
1216
Ďakujem.
(potlesk)
18:39
(ApplausePotlesk)
323
1107800
5400
Translated by Lucia Lichá
Reviewed by Vladimíra Molčanová

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Elizabeth Blackburn - Molecular biologist
Elizabeth Blackburn won a Nobel Prize for her pioneering work on telomeres and telomerase, which may play central roles in how we age. She is president of the Salk Institute and author of the New York Times Best Seller, "The Telomere Effect."

Why you should listen

Dr. Blackburn is the president of the Salk Institute and a pioneering molecular biologist. She received the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 2009 for discovering the molecular nature of telomeres, the ends of chromosomes that serve as protective caps essential for preserving genetic information, and for co-discovering telomerase, an enzyme that maintains telomere ends. Both telomeres and telomerase are thought to play central roles in aging and diseases such as cancer, and her work helped launch entire new fields of research in these areas.

In addition to the Nobel Prize, Blackburn has received nearly every major scientific award including the Lasker, Gruber, and Gairdner prizes. She has served as president of the American Association of Cancer Research and the American Society for Cell Biology, and on editorial boards of scientific journals including Cell and Science. She coauthored the best-selling book The Telomere Effect: A Revolutionary Approach to Living Younger, Healthier, Longer.

More profile about the speaker
Elizabeth Blackburn | Speaker | TED.com