ABOUT THE SPEAKER
Ghada Wali - Designer
A pioneering graphic designer in Egypt, Ghada Wali has designed fonts, brands and design-driven art projects.

Why you should listen

Ghada Wali believes that graphic design can change the world. She developed an Arabic typeface that was chosen as one of the best 100 graphic design pieces in the world by the Society of Typographic Arts in Chicago. She won a silver in the International A DESIGN AWARDS, Italy. Her work has been featured in art exhibits around the world and showcased in various articles internationally such as the World Economic Forum, Quartz Africa, Wired Italia & Japan, Slanted Berlin and many more local and global platforms. Her work most recently won the Granshan competition in Munich, as well as two Adobe Design Achievement awards in San Diego. She has been awarded the AWDA, AIAP the women in Design Award in Milan, recognizing the influential women in the field.  

Wali made it to Forbes Europe's List 2017 (Arts & Immigrants category), the first Egyptian woman ever to appear in this category. She was also named to the OKAYAFRICA-100WOMEN list for 2018. She has been featured on UN Women Egypt and has been representing the Egyptian Women Council empowerment campaign.

Wali holds a BA degree as one of the first design graduates of the German University in Cairo and an MA in Design from IED Istituto Europeo di Design, Florence, Italy, which she won as a scholarship basis. Her design experience includes MI7 Cairo, Fortune Promoseven and J. Walter Thompson, as well as teaching graphic design in both the German & American Universities in Cairo.

More profile about the speaker
Ghada Wali | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2017

Ghada Wali: How I'm using LEGO to teach Arabic

Ghada Wali: Kako uporabljam LEGO pri poučevanju arabščine

Filmed:
1,685,946 views

Po obisku Evropske knjižnice v iskanju arabskih in bližnjevzhodnih besedil, kjer je našla le naslove o strahu, terorizmu in uničenju, se je Ghada Wali odločila, da svojo kulturo predstavi na zabaven in dostopen način. Rezultat: barvit, zanimiv projekt, ki uporablja LEGO za poučevanje arabske pisave, izkoriščajoč moč grafičnega oblikovanja za ustvarjanje povezave in pozitivne spremembe. "Učinkovito komuniciranje in izobraževanje je pot do bolj strpnih skupnosti," pravi Wali.
- Designer
A pioneering graphic designer in Egypt, Ghada Wali has designed fonts, brands and design-driven art projects. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I come from EgyptEgipt,
0
920
1400
Sem iz Egipta,
00:15
whichki is alsotudi calledpozval Ummsistem poenotenega sporočanja al-DunyaAl-Dunya,
the MotherMati of the WorldSvet.
1
3440
3440
imenovanega tudi Umm al-Dunya, Mati sveta.
00:20
It's a richbogat countrydržava
fillednapolnjena with storieszgodbe of rebellionupor,
2
8840
2856
To je bogata dežela,
polna zgodb o uporništvu,
00:23
storieszgodbe of civilizationalcivilizacijskih
triumphzmaga and downfallpropad
3
11720
3376
zgodb o civilizacijski zmagi in propadu
00:27
and the richbogat, religiousreligiozno,
4
15120
1616
in bogati, religiozni,
00:28
ethnicetničen, culturalkulturno and linguisticjezikovno diversityraznolikost.
5
16760
3680
etnični, kulturni
in lingvistični raznolikosti.
00:33
GrowingRaste up in suchtako an environmentokolje,
6
21360
2176
Ker sem odraščala v takšnem okolju,
00:35
I becamepostati a strongmočno believervernik
in the powermoč of storytellingpripovedovanje zgodbe.
7
23560
2960
trdno verjamem v moč pripovedovanja zgodb.
00:39
As I searchediskali for the mediumsrednje
with whichki to tell my storyzgodba,
8
27680
3016
Med iskanjem medija
za podajanje svoje zgodbe
00:42
I stumblednaletela uponna graphicgrafični designoblikovanje.
9
30720
1840
sem naletela na grafično oblikovanje.
00:45
I would like to sharedeliti with you a projectprojekt
10
33640
2016
Z vami bi rada delila projekt,
00:47
of how graphicgrafični designoblikovanje
can bringprinesi the Arabicarabščina languagejezik to life.
11
35680
3656
ki pokaže, kako lahko grafično oblikovanje
oživi arabski jezik.
00:51
But first, let me tell you
why I want to do this.
12
39360
2360
Najprej pa vam naj povem,
zakaj želim to narediti.
00:54
I believe that graphicgrafični designoblikovanje
can changesprememba the worldsvet.
13
42640
2840
Verjamem, da grafično oblikovanje
lahko spremeni svet.
00:58
At leastvsaj in my very ownlastno citymesto of CairoKairo,
14
46120
1976
Vsaj v mojem domačem mestu, Kairu,
01:00
it helpedpomagal overthrowstrmoglavljenje
two separateločeni dictatorsdiktatorji.
15
48120
2800
je pomagalo strmoglaviti
dva različna diktatorja.
01:03
As you can see from those photosfotografije,
16
51840
2096
Kot lahko vidite s teh fotografij,
01:05
the powermoč and potentialpotencial of graphicgrafični designoblikovanje
as a toolorodje for positivepozitiven changesprememba
17
53960
4376
sta moč in potencial
grafičnega oblikovanja,
kot orodja za pozitivne spremembe,
nedvomno velika.
01:10
is undeniablynedvomno strongmočno.
18
58360
1440
01:13
Egypt'sEgipta 2011 revolutionrevolucija
was alsotudi a grassrootsgrassroots designoblikovanje revolutionrevolucija.
19
61440
4320
Egipčanska revolucija 2011 je bila tudi
oblikovalska revolucija navadnih ljudi.
01:18
EveryoneVsi becamepostati a creatorustvarjalec.
20
66600
1760
Vsi so postali ustvarjalci.
01:20
People were the realresnično designersoblikovalci
21
68920
2256
Ljudje so bili pravi oblikovalci
01:23
and, just overnightčez noč,
22
71200
1496
in kar čez noč
01:24
CairoKairo was floodedpoplavljena with postersplakati,
23
72720
2576
je bil Kairo preplavljen s posterji,
01:27
signagesignalizacije, graffitigrafiti.
24
75320
2080
znaki in grafiti.
01:30
VisualVizualni communicationkomunikacija
25
78080
1776
Vizualna komunikacija
01:31
was the mediumsrednje that spokegovoril
fardaleč louderglasneje than wordsbesede
26
79880
3176
je bila medij, daleč glasnejši od besed,
01:35
when the populationprebivalstvo of over
90 millionmilijonov voicesglasovi were suppressedzatreti
27
83080
4216
ko je bilo prebivalstvo
z več kot 90 milijoni glasov zatirano
01:39
for almostskoraj 30 yearslet.
28
87320
1640
skoraj 30 let.
01:43
It was preciselynatančno this politicalpolitično
and socialsocialno suppressionzatiranje,
29
91000
3496
Prav to politično in družbeno zatiranje,
01:46
coupledskupaj with decadesdesetletja of colonialismkolonializem
30
94520
3016
skupaj z desetletji kolonializma
01:49
and miseducationpredstavo
31
97560
1776
in slabim izobraževanjem,
01:51
that slowlypočasi erodederodiran the significancepomembnost
of the Arabicarabščina scriptscenarij in the regionregija.
32
99360
3856
je bilo to, kar je počasi zmanjševalo
pomen arabske pisave v regiji.
01:55
All of these countriesdržave onceenkrat used Arabicarabščina.
33
103240
2576
Vse te države so nekoč
uporabljale arabščino.
01:57
Now it's just the greenzelena and the bluemodra.
34
105840
1762
Zdaj pa samo zelene in sinje modre.
02:00
To put it simplypreprosto,
35
108960
1696
Povedano preprosto,
02:02
the Arabicarabščina scriptscenarij is dyingumiranje.
36
110680
1680
arabska pisava umira.
02:05
In postcolonialpostkolonijalne ArabArabski countriesdržave functioningdelovanje
in an increasinglyvse bolj globalizedglobaliziran worldsvet,
37
113120
4616
V postkolonialnih arabskih državah,
ki delujejo v vse bolj
globaliziranem svetu, je skrb zbujajoče,
02:09
it is a growingrastoče alarmalarm
38
117760
1536
02:11
that lessmanj and lessmanj people are usinguporabo
the Arabicarabščina scriptscenarij to communicatekomunicirajo.
39
119320
3880
da vse manj ljudi za komuniciranje
uporablja arabsko pisavo.
02:17
As I was studyingŠtudij my master'smagisterij in ItalyItalija,
I noticedopazili myselfjaz missingpogrešam Arabicarabščina.
40
125720
4656
Ko sem bila na magisteriju v Italiji,
sem opazila, da pogrešam arabščino.
02:22
I missedzamudil looking at the lettersčrke,
41
130400
1936
Pogrešala sem pogled na črke
02:24
digestingrazgradnjo theirnjihovi meaningpomen.
42
132360
1816
in razumevanje njihovega pomena.
02:26
So one day, I walkedhodil into
one of the biggestnajvečji librariesknjižnice in ItalyItalija
43
134200
4336
Tako sem nekega dne
stopila v eno največjih knjižnic v Italiji
02:30
in searchIskanje of an Arabicarabščina bookknjigo.
44
138560
1600
v iskanju arabskih knjig.
02:32
I was surprisedpresenečen to find
that this is what they had
45
140880
2656
Presenečena sem bila,
ko sem pod kategorijo "Arabske/
bližnjevzhodne knjige" našla tole.
02:35
underSpodaj the categorykategorijo of
"Arabicarabščina/MiddleSrednji EasternVzhodni booksknjige."
46
143560
3400
02:41
(LaughterSmeh)
47
149080
2416
(Smeh)
02:43
FearStrah, terrorismterorizem and destructionuničenje.
48
151520
3840
Strah, terorizem in uničenje.
02:48
One wordbeseda: ISISISIS.
49
156240
1760
Ena beseda: ISIS.
02:51
My heartsrce achedboleli
50
159040
1616
Srce me je bolelo,
02:52
that this is how we are
portrayedprikazano to the worldsvet,
51
160680
2216
da smo svetu predstavljeni na tak način,
02:54
even from a literaryliterarni perspectiveperspektive.
52
162920
2040
celo na literarnem področju.
02:57
I askedvprašal myselfjaz: WhateverKarkoli happenedse je zgodilo
to the world-renownedSvetovno priznani writerspisatelji
53
165560
4456
Vprašala sem se: "Kaj neki se je zgodilo
s svetovno znanimi pisatelji,
03:02
like NaguibNagib MahfouzMahfuz, KhalilKhalil GibranGibran,
54
170040
3160
kot sta Nagib Mahfuz, Khalil Gibran,
03:06
iconicikona poetspesniki like MutanabbiMutanabbi,
NizarMajda QabbaniQabbani?
55
174280
4920
ikoničnimi pesniki, kot sta
Mutanabbi in Nizar Quabbani?"
03:11
Think about this.
56
179880
1736
Pomislite.
03:13
The culturalkulturno productsizdelkov
of an entirecelotno regionregija of the worldsvet,
57
181640
4016
Kulturni izdelki celotne regije sveta,
03:17
as richbogat, as diverseraznolika,
58
185680
2296
naj bodo še tako bogati in raznovrstni,
03:20
have been deemedšteje redundantodveč,
59
188000
1560
so postali odvečni,
03:22
if not ignoredprezrta altogetherskupaj.
60
190560
1800
če ne celo v celoti prezrti.
03:25
The culturalkulturno productsizdelkov
of an entirecelotno regionregija of the worldsvet
61
193880
3696
Kulturnim izdelkom celotne regije sveta
03:29
have been barredzastarala from impartingposredovanja
any kindvrste of realresnično impactvpliv
62
197600
3776
je bilo onemogočeno,
da bi pustile kakršenkoli odtis
03:33
on globalglobalno mediamediji productionsprodukcije
and contemporarysodobno socialsocialno discoursediskurz.
63
201400
3240
na produkciji globalnih medijev
in sodobnemu družbenemu diskurzu.
03:37
And then I remindedopomniti myselfjaz
of my numberštevilka one beliefprepričanje:
64
205440
2496
In potem sem se spomnila
na svoje glavno prepričanje:
03:39
designoblikovanje can changesprememba the worldsvet.
65
207960
2296
oblikovanje lahko spremeni svet.
03:42
All you need is for someonenekdo
to catchulov a glimpsepogled of your work,
66
210280
2856
Potrebuješ samo nekoga,
ki pogleda tvoje delo,
03:45
feel, connectpovezati.
67
213160
1560
začuti, se poveže.
03:47
And so I startedzačel.
68
215440
1560
In tako sem začela.
03:49
I thought about how can I stop the worldsvet
from seeingvidenje us as evilzlo,
69
217600
4176
Razmišljala sem, kako bi lahko spremenila,
da nas svet vidi kot zlobne,
03:53
as terroriststeroristi of this planetplanet,
70
221800
2136
kot teroriste tega planeta,
03:55
and startZačni perceivingzaznavanje us as equalsenako,
71
223960
3136
in nas začne dojemati kot enakopravne,
03:59
fellowkolega humansljudje?
72
227120
1200
soljudi?
04:01
How can I saveshranite and honorčast the Arabicarabščina scriptscenarij
73
229480
2336
Kako lahko rešim
in počastim arabsko pisavo
04:03
and sharedeliti it with
other people, other cultureskulture?
74
231840
2480
in jo delim z drugimi ljudmi,
drugimi kulturami?
04:07
And then it hitudaril me:
75
235400
1736
In potem me je zadelo:
04:09
What if I combinedskupaj
the two mostnajbolj significantpomembno symbolssimboli
76
237160
3816
Kaj če bi združila
dva najpomembnejša simbola
04:13
of innocencenedolžnost and ArabArabski identityidentiteta?
77
241000
3216
nedolžnosti in arabske identitete?
04:16
Maybe then people could resonateresonirati.
78
244240
1800
Mogoče bi se ljudje s tem lahko povezali.
04:19
What's more purečisto,
innocentnedolžen and funzabavno as LEGOLEGO?
79
247120
3536
Kaj je bolj čisto, nedolžno
in zabavno kot LEGO?
04:22
It's a universaluniverzalno child'sotroka toyigrače.
80
250680
1576
Je univerzalna otroška igrača.
04:24
You playigraj with them, you buildzgraditi with them,
81
252280
3296
Igraš se z njimi, gradiš z njimi,
04:27
and with them, you imaginezamislite
endlessneskončno possibilitiesmožnosti.
82
255600
2600
in z njimi si lahko zamisliš
neskončne možnosti.
04:31
My eurekaEureka momenttrenutek was to find
a bilingualdvojezični solutionrešitev for Arabicarabščina educationizobraževanje,
83
259160
4456
Moj trenutek spoznanja je bila najdba
dvojezične rešitve za arabsko izobraževanje,
04:35
because effectiveučinkovito
communicationkomunikacija and educationizobraževanje
84
263640
2656
kajti učinkovita komunikacija
in izobraževanje
04:38
is the roadcesta to more tolerantstrpna communitiesskupnosti.
85
266320
2776
sta pot do bolj strpnih družb.
04:41
HoweverVendar, the Arabicarabščina and LatinLatinski scriptsskripte
do not only representpredstavljajo differentdrugačen worldssvetove
86
269120
4296
Vendar pa arabska pisava in latinica
ne predstavljata le različna svetova,
04:45
but alsotudi createustvarite technicaltehnično difficultiestežave
for bothoboje EasternVzhodni and WesternWestern communitiesskupnosti
87
273440
4576
ampak vsakodnevno ustvarjata
tehnične težave
tako za vzhodne kot zahodne družbe.
04:50
on a dailydnevno basisosnove.
88
278040
1496
04:51
There are so manyveliko reasonsrazlogov
why Arabicarabščina and LatinLatinski are differentdrugačen,
89
279560
2896
Mnogo razlogov je, zakaj sta
arabska pisava in latinica različni,
04:54
but here are some of the mainglavni onestiste.
90
282480
1696
a tu je nekaj glavnih.
04:56
Yes, bothoboje use upwardnavzgor and downwardnavzdol strokeskapi,
91
284200
2696
Da, obe uporabljata potege
navzgor in navzdol,
04:58
but have completelypopolnoma differentdrugačen baselinesčrt.
92
286920
2280
a imata povsem različni izhodiščni črti.
05:02
Arabicarabščina tendstežava to be more calligraphicCalligraphic
93
290160
2256
Arabska pisava je bolj kaligrafska,
05:04
and connectivitypovezljivost is importantpomembno
to the Arabicarabščina languagejezik,
94
292440
2936
arabskemu jeziku pa
je pomembna povezljivost,
05:07
whosečigar lettersčrke have to be mostlyvečinoma joinedpridružil
in orderred to articulateoblikuje a givendan wordbeseda.
95
295400
4336
saj morajo biti črke v glavnem združene,
da artikulirajo določeno besedo.
05:11
It alsotudi usesuporabe an entirelypopolnoma differentdrugačen
systemsistem of punctuationločila and diacriticsdiakritičnih znakov.
96
299760
4576
Uporablja tudi povsem drugačen
sistem ločil in diakritičnih znakov.
05:16
But mostnajbolj importantlypomembno,
97
304360
2056
Predvsem pa arabska pisava
05:18
Arabicarabščina has no capitalkapital lettersčrke.
98
306440
2136
ne pozna velikih začetnic.
05:20
InsteadNamesto it has fourštiri
differentdrugačen letterpismo formsobrazce:
99
308600
3336
Namesto tega ima
štiri različne oblike črk:
05:23
initialzačetno, medialmedijski, isolatedizolirani and finalkončno.
100
311960
3240
začetno, srednjo, samostojno in končno.
05:28
I want to introduceuvesti the Arabicarabščina languagejezik
to youngmladi learnersučenci, foreigntuji speakerszvočniki,
101
316520
4856
Arabski jezik bi rada predstavila
mladim učencem, tujejezičnim govorcem,
05:33
but mostnajbolj importantlypomembno help refugeesbegunci
integratevključiti to theirnjihovi hostgostitelj societiesdružb
102
321400
4040
predvsem pa bi rada pomagala beguncem, da
se integrirajo v svoje gostiteljske družbe
05:39
throughskozi creatingustvarjanje
a bilingualdvojezični learningučenje systemsistem,
103
327440
2456
skozi kreiranje
dvojezičnega učnega sistema,
05:41
a two-waydvosmerni flowtok of communicationkomunikacija.
104
329920
2616
dvosmernega toka komunikacije.
05:44
And I calledpozval it "Let's PlayIgra."
105
332560
1600
Imenovala sem ga: "Igrajmo se."
05:48
The ideaideja is to simplypreprosto createustvarite
a funzabavno and engagingprivlačen way of learningučenje
106
336160
4656
Ideja je, da bi preprosto ustvarila
zabaven in privlačen način učenja
05:52
ModernSodobne StandardStandard Arabicarabščina throughskozi LEGOLEGO.
107
340840
2160
moderne standardne arabščine skozi LEGO.
05:55
These are the two wordsbesede. "Let's PlayIgra."
108
343840
2656
To sta ti dve besedi: "Igrajmo se."
05:58
EveryVsak coloredbarvno barbar marksoznake an Arabicarabščina letterpismo.
109
346520
2680
Vsak barvni stolpec označuje arabsko črko.
06:02
As you can see, the letterpismo
is explainedpojasnil in formobrazec, soundzvok
110
350080
4296
Kot lahko vidite,
je črka razložena z obliko, glasom
06:06
and examplesprimeri of wordsbesede in functionfunkcijo,
111
354400
2416
in primerom besed v rabi,
06:08
in additionPoleg tega to the equivalentenakovredno in LatinLatinski.
112
356840
2616
ob ustrezni črki v latinici.
06:11
TogetherSkupaj, they formobrazec a funzabavno pocketžep bookknjigo
113
359480
2256
Skupaj tvorijo zabavno žepno knjigo
06:13
with the 29 Arabicarabščina lettersčrke
and the fourštiri differentdrugačen formsobrazce,
114
361760
3456
z 29 arabskimi črkami
v štirih različnih oblikah
06:17
plusplus a 400-word-beseda dictionaryslovar.
115
365240
1920
plus slovar s 400 besedami.
06:20
So this is how the pagestran looksizgleda like.
116
368160
1776
Tako izgleda stran.
06:21
You have the letterpismo,
the transliterationprečrkovanje in LatinLatinski
117
369960
2456
Imate črko, prečrkovanje v latinico,
06:24
and the descriptionopis underneathspodaj.
118
372440
1680
spodaj pa opis.
06:27
I'll take you throughskozi the processproces.
119
375200
1620
Popeljala vas bom skozi proces.
06:29
So first in my tinymajhen studiostudio in FlorenceFirence,
120
377520
2136
Najprej v svojem majhnem studiu
v Firencah zgradim črke.
06:31
I builtzgrajeno the lettersčrke.
121
379680
1456
06:33
I photographedfotografirali eachvsak letterpismo separatelyločeno,
122
381160
2816
Vsako črko posebej sem fotografirala,
06:36
and then I retouchedRetuširati everyvsak letterpismo
and choseizbral the correctpravilno colorbarva backgroundozadje
123
384000
3976
potem pa sem vsako črko retuširala
in izbrala ustrezno barvno ozadje
06:40
and typefacestipografije to use.
124
388000
1440
in dizajn pisave.
06:42
UltimatelyNa koncu, I createdustvarjeno the fullpolno letterpismo setnastavite,
125
390320
2816
Tako sem ustvarila cel set črk,
06:45
whichki is 29 lettersčrke
timeskrat fourštiri differentdrugačen formsobrazce.
126
393160
3496
kar je 29 črk krat štiri različne oblike.
06:48
That's 116 lettersčrke buildzgraditi just in one weekteden.
127
396680
3080
To je skupaj 116 črk,
zgrajenih samo v enem tednu.
06:53
I believe that informationinformacije
should and can be funzabavno, portableprenosni.
128
401000
4320
Verjamem, da bi informacije morale biti
in so lahko zabavne, prenosne.
06:58
This bookknjigo is the finalkončno productizdelek,
129
406040
2576
Ta knjiga je končni izdelek,
07:00
whichki I would eventuallysčasoma like to publishobjaviti
130
408640
2336
ki bi ga sčasoma rada izdala
07:03
and translateprevesti into
as manyveliko languagesjezikov in the worldsvet,
131
411000
3416
in prevedla v karseda mnogo jezikov,
07:06
so that Arabicarabščina teachingpoučevanje and learningučenje
becomespostane funzabavno, easyenostavno and accessibledostopen globallyglobalno.
132
414440
6080
tako da bo poučevanje
in učenje arabščine postalo zabavno,
preprosto in globalno dosegljivo.
07:13
With this bookknjigo, I hopeupanje to saveshranite
my nation'snaroda beautifullepo scriptscenarij.
133
421520
4200
S to knjigo upam, da bom rešila
lepo pisavo mojega naroda.
07:18
(ApplauseAplavz)
134
426480
4456
(Aplavz)
07:22
Thank you.
135
430960
1200
Hvala.
07:27
WorkingDela on this projectprojekt
was a formobrazec of visualvizualno meditationMeditacija,
136
435120
4896
Delo na tem projektu je bila
oblika vizualne meditacije,
07:32
like a SufiSufi danceples,
137
440040
1256
kot sufi ples,
07:33
a prayermolitev to a better planetplanet.
138
441320
1840
molitev za boljši planet.
07:35
One setnastavite of buildingstavbe blocksbloki
madeizdelane two languagesjezikov.
139
443920
3616
En set kock za grajenje
je naredil dva jezika.
07:39
LEGOLEGO is just a metaphormetafora.
140
447560
1600
LEGO je samo metafora.
07:41
It's because we are all madeizdelane
of the sameenako buildingstavbe unitenota,
141
449960
3256
Zato ker smo vsi narejeni
iz istih gradnikov,
07:45
is that I can see a futureprihodnost
142
453240
1896
lahko vidim prihodnost,
07:47
where the barriersovire betweenmed people
143
455160
1800
kjer bodo meje med ljudmi
07:49
all come tumblingGimnastika down.
144
457960
1440
popadale.
07:52
So no matterzadevo how uglygrdo
the worldsvet around us getsdobi,
145
460160
3296
Zato, ne glede na to,
kako grd postane svet okoli nas,
07:55
or how manyveliko discouragingodvrača booksknjige
on ISISISIS, the terroristterorizma groupskupina,
146
463480
3616
ali koliko nevzpodbudnih knjig
o ISIS-u, teroristični skupini,
07:59
and not IsisIsis, the ancientstarodavne
EgyptianEgiptovski goddessBoginja,
147
467120
3176
in ne o Izis, staroegipčanski boginji,
08:02
continuenadaljuj to be publishedobjavljeno,
148
470320
1976
bodo še naprej izdajali,
08:04
I will keep buildingstavbe one colorfulbarvita worldsvet.
149
472320
2640
bom še naprej gradila en barviti svet.
08:08
ShukranShukran, whichki meanssredstva "thank you."
150
476120
2016
Shukran, kar pomeni "hvala."
08:10
(ApplauseAplavz)
151
478160
2616
(Aplavz)
08:12
Thank you. Thank you so much.
152
480800
2616
Hvala. Najlepša hvala.
08:15
Thank you.
153
483440
1200
Hvala.
Translated by Matej Divjak
Reviewed by Nika Kotnik

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Ghada Wali - Designer
A pioneering graphic designer in Egypt, Ghada Wali has designed fonts, brands and design-driven art projects.

Why you should listen

Ghada Wali believes that graphic design can change the world. She developed an Arabic typeface that was chosen as one of the best 100 graphic design pieces in the world by the Society of Typographic Arts in Chicago. She won a silver in the International A DESIGN AWARDS, Italy. Her work has been featured in art exhibits around the world and showcased in various articles internationally such as the World Economic Forum, Quartz Africa, Wired Italia & Japan, Slanted Berlin and many more local and global platforms. Her work most recently won the Granshan competition in Munich, as well as two Adobe Design Achievement awards in San Diego. She has been awarded the AWDA, AIAP the women in Design Award in Milan, recognizing the influential women in the field.  

Wali made it to Forbes Europe's List 2017 (Arts & Immigrants category), the first Egyptian woman ever to appear in this category. She was also named to the OKAYAFRICA-100WOMEN list for 2018. She has been featured on UN Women Egypt and has been representing the Egyptian Women Council empowerment campaign.

Wali holds a BA degree as one of the first design graduates of the German University in Cairo and an MA in Design from IED Istituto Europeo di Design, Florence, Italy, which she won as a scholarship basis. Her design experience includes MI7 Cairo, Fortune Promoseven and J. Walter Thompson, as well as teaching graphic design in both the German & American Universities in Cairo.

More profile about the speaker
Ghada Wali | Speaker | TED.com