ABOUT THE SPEAKER
Lisa Feldman Barrett - Neuroscientist, psychologist, author
Lisa Feldman Barrett, PhD is a University Distinguished Professor of Psychology at Northeastern University, with positions in psychiatry and radiology at Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School.

Why you should listen

Twenty-five years ago, Lisa Feldman Barrett ran a series of psychology experiments whose conclusions seemed to defy common sense. It turned out common sense was wrong, and has been for 2,000 years. The result is a radical, new theory of how the brain creates emotions and a novel view of human nature.

Dr. Barrett is now a University Distinguished Professor of Psychology and Director of the Interdisciplinary Affective Science Laboratory (IASLab) at Northeastern University, with research appointments in the departments of psychiatry and radiology at Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School. She has published more than 200 peer-reviewed research papers in top scientific journals on emotion, psychology, and neuroscience. She educates the public about science with her articles for the New York Times and other media outlets. Her research teams span the globe, studying people in the West, the East and remote parts of Africa.

More profile about the speaker
Lisa Feldman Barrett | Speaker | TED.com
TED@IBM

Lisa Feldman Barrett: You aren't at the mercy of your emotions -- your brain creates them

Lisa Feldman Barrett: Niste prepuščeni na milost in nemilost svojim čustvom -- ustvarijo jih vaši možgani

Filmed:
5,299,612 views

Lahko iz obrazov ljudi preberemo kaj čutijo? Ali vsi občutimo srečo, žalost ali strah na enak način? Kaj sploh so čustva? Zadnjih 25 let je profesorica psihologije Lisa Feldman Barrett, z namenom razumeti kaj čustva zares so, raziskovala izraze obrazov, skenirala možgane in analizirala stotine fizioloških študij. V svojem govoru nam predstavi rezultate tega obširnega raziskovalnega dela in nam pokaže, da imamo več kontrole nad svojimi čustvi kot si morda mislimo.
- Neuroscientist, psychologist, author
Lisa Feldman Barrett, PhD is a University Distinguished Professor of Psychology at Northeastern University, with positions in psychiatry and radiology at Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
My researchraziskave lablaboratorij sitssedi about a milemilje
from where severalveč bombsbombe explodedeksplodirala
0
877
4626
Moj raziskovalni laboratorij je kako miljo
stran od kraja, kjer so eksplodirale bombe
00:17
duringmed the BostonBoston MarathonMaraton in 2013.
1
5527
2377
med bostonskim maratonom leta 2013.
00:21
The survivingpreživeli bomberbombnik,
DzhokharV mestu Dzhokhar TsarnaevTsarnaev of ChechnyaČečeniji,
2
9036
3937
Preživelemu napadalcu,
Dzokharju Tsarnaevu iz Čečenije
00:24
was triedposkušal, convictedobsojen
and sentencedobsojen to deathsmrt.
3
12997
2792
so sodili, ga spoznali za krivega
in ga obsodili na smrt.
00:28
Now, when a juryžirija has to make the decisionodločitev
4
16791
2286
Ko se porota odloča
00:31
betweenmed life in prisonzapor
and the deathsmrt penaltykazen,
5
19101
3675
med življenjem v zaporu in smrtno kaznijo
00:34
they basebazo theirnjihovi decisionodločitev largelyv veliki meri
on whetherali or not the defendantToženec
6
22800
4635
se v velikem delu naslanja
na vprašanje ali obtoženi
00:39
feelspočuti remorsefulPokajnički for his actionsdejavnosti.
7
27459
2541
svoja dejanja obžaluje ali ne.
00:42
TsarnaevTsarnaev spokegovoril wordsbesede of apologyopravičilo,
8
30024
2725
Tsarnaev se je za svoja dejanja opravičil,
00:44
but when jurorsPorotnikov lookedpogledal at his faceobraz,
9
32773
2204
toda, ko so ga porotniki gledali,
00:47
all they saw was a stone-facedkamnita s katerimi se soočajo starestari.
10
35001
3000
so videli popolnoma brezizrazen obraz.
00:52
Now, TsarnaevTsarnaev is guiltykriv,
there's no doubtdvom about that.
11
40300
3301
Tsarnaev je kriv, o tem ni nobenega dvoma.
00:55
He murderedumorjen and maimedPohabljenih innocentnedolžen people,
12
43982
3418
Umoril in poškodoval je nedolžne ljudi
00:59
and I'm not here to debaterazprava that.
13
47424
1969
in ne želim temu oporekati.
01:01
My heartsrce goesgre out
to all the people who sufferedtrpel.
14
49417
2900
Čutim veliko sočutja do njegovih žrtev.
01:04
But as a scientistznanstvenik, I have to tell you
15
52668
2706
Toda kot znanstvenica vam moram povedati,
01:07
that jurorsPorotnikov do not
and cannotne morem detectodkriti remorsezaskrbljenost
16
55398
4342
da porotniki ne morejo zaznati obžalovanja
01:11
or any other emotiončustva in anybodykdorkoli ever.
17
59764
3563
ali katerega koli drugega čustva
pri komerkoli.
01:16
NeitherNiti can I, and neitherniti ne can you,
18
64572
3048
Tega ne zmorem niti jaz niti vi.
01:19
and that's because emotionsčustev
are not what we think they are.
19
67644
3063
To pa zato, ker čustva niso
kar mislimo da so.
01:22
They are not universallysplošno
expressedizraženo and recognizedpriznana.
20
70731
3404
Niso vedno enako izražena in prepoznana.
01:26
They are not hardwiredHardwired brainmožganov reactionsreakcije
21
74485
3643
Niso neke vnaprej določene
reakcije možganov,
01:30
that are uncontrollableNeobvladljive.
22
78152
1317
ki jih ni moč kontrolirati.
01:32
We have misunderstoodnarobe
the naturenarava of emotiončustva
23
80997
2270
Naravo čustev napačno razumemo
01:35
for a very long time,
24
83291
2490
že zelo dolgo časa.
01:37
and understandingrazumevanje what emotionsčustev really are
has importantpomembno consequencesposledice for all of us.
25
85805
4858
Razumeti, kaj čustva v resnici so
ima zelo pomembne posledice za vse nas.
01:43
I have studiedštudiral emotionsčustev as a scientistznanstvenik
for the pastpreteklost 25 yearslet,
26
91687
3924
Čustva proučujem kot znanstvenica
že 25 let.
01:47
and in my lablaboratorij, we have probedSkeniran humančlovek facesobrazi
by measuringmeriti electricalelektrični signalssignale
27
95635
5550
V mojem laboratoriju merimo
električne signale na človeških obrazih,
01:53
that causevzrok your facialobraza musclesmišice to contractpogodbe
to make facialobraza expressionsizrazi.
28
101209
3806
ki povzročajo krčenje obraznih mišic
in tako ustvarjajo izraze na obrazih.
01:57
We have scrutinizedpregledan
the humančlovek bodytelo in emotiončustva.
29
105742
4115
Analiziramo človeško telo
v različnih čustvenih stanjih.
02:01
We have analyzedanalizirali
hundredsstotine of physiologyfiziologija studiesštudije
30
109881
3595
Pregledujemo stotine fizioloških študij,
02:05
involvingvključujejo thousandstisoče of testtest subjectspredmetov.
31
113500
2643
ki zajemajo tisoče poskusov.
02:08
We'veSmo scannedskenirane hundredsstotine of brainsmožgani,
32
116167
1707
Skeniramo stotine možganov,
02:09
and examinedpregledali everyvsak
brainmožganov imagingslikanje studyštudija on emotiončustva
33
117898
3110
pregledujemo vse študije
o spremembah v možganih pri čustvih,
02:13
that has been publishedobjavljeno
in the pastpreteklost 20 yearslet.
34
121032
2325
izdane v zadnjih dvajsetih letih.
02:15
And the resultsrezultate of all of this researchraziskave
are overwhelminglypretežno consistentdosledno.
35
123929
5158
Rezultati vsega tega raziskovalnega dela
so neverjetno konsistentni.
02:22
It maylahko feel to you
like your emotionsčustev are hardwiredHardwired
36
130445
5224
Morda se vam zdi, da so vaša čustva
avtomatična in nespremenljiva,
02:27
and they just triggersprožilec and happense zgodi to you,
37
135693
3150
da se kar sprožijo in se vam zgodijo,
02:30
but they don't.
38
138867
1302
pa to ni res.
02:32
You mightmorda believe that your brainmožganov
is prewiredprewired with emotiončustva circuitsvezja,
39
140984
5175
Morda verjamete, da so vaši možgani
vnaprej programirani s čustvenimi odzivi,
02:38
that you're bornRojen with emotiončustva
circuitsvezja, but you're not.
40
146183
3309
da ste že rojeni s čustvenimi kalupi,
ampak niste.
02:41
In factdejstvo, nonenič of us in this roomsoba
have emotiončustva circuitsvezja in our brainmožganov.
41
149516
4001
Nihče od nas nima vnaprej določenih
čustvenih povezav v možganih.
02:45
In factdejstvo, no brainmožganov on this planetplanet
containsvsebuje emotiončustva circuitsvezja.
42
153541
4325
Še več, nobeni možgani na tem planetu
nimajo takih čustvenih povezav.
02:51
So what are emotionsčustev, really?
43
159432
1968
Kaj torej so čustva?
02:55
Well, strappas on your seatsedež beltpas,
because ...
44
163185
3166
No, pripnite si varnostne pasove, ker...
02:59
emotionsčustev are guessesugibanja.
45
167815
2118
čustva so ugibanja.
03:02
They are guessesugibanja that your brainmožganov
constructskonstruktov in the momenttrenutek
46
170482
5793
So ugibanja, ki jih vaši možgani
ustvarijo v trenutku,
03:08
where billionsmilijarde of brainmožganov cellscelice
are workingdelo togetherskupaj,
47
176299
4095
ko sodeluje bilijon možganskih celic
03:12
and you have more controlnadzor
over those guessesugibanja
48
180418
3077
in nad tem ugibanjem imate več kontrole
03:15
than you mightmorda imaginezamislite that you do.
49
183519
1976
kot si morda predstavljate.
03:19
Now, if that soundszvoki preposterousNezaslišano to you,
or, you know, kindvrste of crazynoro,
50
187352
3626
Če vam to zveni neumno, mogoče celo noro,
03:23
I'm right there with you, because franklyodkrito,
if I hadn'tni seenvidel the evidencedokazov for myselfjaz,
51
191002
4508
tudi meni bi se tako zdelo,
če ne bi sama videla dokazov,
03:27
decadesdesetletja of evidencedokazov for myselfjaz,
52
195534
2056
in to desetletja dokazov.
03:29
I am fairlypošteno sure
that I wouldn'tne bi believe it eitherbodisi.
53
197614
2626
Kar prepričana sem,
da tudi sama ne bi verjela.
03:32
But the bottomspodaj lineline is that emotionsčustev
are not builtzgrajeno into your brainmožganov at birthrojstvo.
54
200675
5547
Toda ključno je, da čustva
niso vgrajena v naše možgane ob rojstvu.
03:39
They are just builtzgrajeno.
55
207655
1643
So samo zgrajena.
03:43
To see what I mean, have a look at this.
56
211289
2445
Da boste razumeli, poglejmo tole.
03:46
Right now, your brainmožganov
is workingdelo like crazynoro.
57
214648
4683
Zdajle vaši možgani delajo kot nori.
03:51
Your neuronsnevroni are firingstreljanje like madjezen
tryingposkušam to make meaningpomen out of this
58
219355
4087
Vaši nevroni se podijo naokoli,
ko skušajo najti pomen te slike,
03:55
so that you see something
other than blackčrna and whitebela blobsblobs.
59
223466
3136
da bi videli kaj drugega
kot bele in črne lise.
03:58
Your brainmožganov is siftingSejanje
throughskozi a lifetimeživljenska doba of experienceizkušnje,
60
226626
4483
Vaši možgani filtrirajo
vse življenjske izkušnje,
04:03
makingizdelavo thousandstisoče of guessesugibanja
at the sameenako time,
61
231133
2835
ponujajo na tisoče ugibanj naenkrat,
04:05
weighingtehtanje the probabilitiesverjetnosti,
62
233992
1985
tehtajo možnosti,
04:08
tryingposkušam to answerodgovor the questionvprašanje,
63
236001
1896
skušajo odgovoriti na vprašanje,
04:09
"What is this mostnajbolj like?"
64
237921
2072
"Čemu je to najbolj podobno?"
04:12
not "What is it?"
65
240017
1229
ne "Kaj je to?"
04:13
but "What is this mostnajbolj like
in my pastpreteklost experienceizkušnje?"
66
241270
3376
pač pa "Čemu od mojih preteklih izkušenj
je to najbolj podobno?"
04:16
And this is all happeningdogaja
in the blinkutripa of an eyeoči.
67
244951
2915
In vse to se dogaja z blazno hitrostjo.
04:19
Now if your brainmožganov is still strugglingbori se
to find a good matchtekmo
68
247890
4540
Če se vaši možgani še vedno trudijo
najti pametno razlago
04:24
and you still see blackčrna and whitebela blobsblobs,
69
252454
2534
pa še vedno vidite le črne in bele lise,
04:27
then you are in a statedržava
calledpozval "experientialIzkustveno blindnessslepoto,"
70
255012
4209
ste v stanju,
ki mu pravimo "izkustvena slepota."
04:31
and I am going to curezdravljenje you
of your blindnessslepoto.
71
259245
3887
Ozdravila vas bom vaše slepote.
04:35
This is my favoritenajljubši partdel.
Are you readypripravljen to be curedpozdraviti?
72
263156
2539
To je moj najljubši del. Ste pripravljeni?
04:37
(CheersŽivjo)
73
265719
1795
(Navijanje)
04:39
All right. Here we go.
74
267538
1736
No, dobro. Takole.
04:43
(GaspsGasps)
75
271849
2373
(Začudenje)
04:48
All right.
76
276648
1293
Dobro.
04:49
So now manyveliko of you see a snakeKača,
77
277965
4235
Zdaj vas veliko vidi kačo.
04:54
and why is that?
78
282224
1509
Zakaj je tako?
04:55
Because as your brainmožganov is siftingSejanje
throughskozi your pastpreteklost experienceizkušnje,
79
283757
4642
Ker, medtem ko so vaši možgani
iskali skozi vaše pretekle izkušnje
05:00
there's newnovo knowledgeznanje there,
80
288423
1429
je tu novo znanje,
05:01
the knowledgeznanje that cameprišel
from the photographfotografija.
81
289876
2150
znanje, ki je prišlo iz fotografije.
05:04
And what's really coolkul is that
82
292491
2234
In kar je res zanimivo je to,
05:06
that knowledgeznanje whichki you just
acquiredpridobljene momentstrenutke agonazaj
83
294749
2762
da je znanje, ki ste ga pravkar osvojili,
05:09
is changingzamenjati how you experienceizkušnje
these blobsblobs right now.
84
297535
4642
spremenilo vaše doživljanje teh lis.
05:15
So your brainmožganov is constructinggradnja
the imagesliko of a snakeKača
85
303134
3224
Vaši možgani sestavljajo sliko kače,
05:18
where there is no snakeKača,
86
306382
2127
pa čeprav ni kače
05:20
and this kindvrste of a hallucinationhalucinacije
87
308533
2563
in takim prividom
05:23
is what neuroscientistsNevroznanstveniki like me
call "predictionsnapovedi."
88
311120
3452
rečemo nevroznanstveniki "predvidevanja."
05:26
PredictionsNapovedi are basicallyv bistvu
the way your brainmožganov worksdela.
89
314995
3786
Predvidevanja so način,
na katerega delujejo možgani.
05:30
It's businessposlovanje as usualobičajno for your brainmožganov.
90
318805
2516
Za vaše možgane je to povsem običajno.
05:33
PredictionsNapovedi are the basisosnove
of everyvsak experienceizkušnje that you have.
91
321345
3247
Predvidevanja so osnova
vseh vaših izkušenj.
05:36
They are the basisosnove
of everyvsak actionukrepanje that you take.
92
324616
2723
So osnova vsakega vašega dejanja.
05:39
In factdejstvo, predictionsnapovedi are what allowdovolite you
to understandrazumeti the wordsbesede that I'm speakinggovori
93
327363
5143
Predvidevanja vam omogočajo
da razumete besede, ki jih govorim,
05:44
as they come out of my --
94
332530
1650
ko prihajajo iz mojih --
05:47
AudienceObčinstvo: MouthUsta.
LisaLisa FeldmanFeldman BarrettBarrett: MouthUsta. ExactlyTočno.
95
335024
2596
Občinstvo: Ust.
Lisa Feldman Barrett: Ust. Tako je.
05:49
PredictionsNapovedi are primalprimarni.
96
337644
3395
Predvidevanja so prvinska.
05:53
They help us to make sensesmisel
of the worldsvet in a quickhitro and efficientučinkovito way.
97
341063
3413
Pomagajo nam razumeti svet
na hiter in učinkovit način.
05:56
So your brainmožganov does not reactreagirati to the worldsvet.
98
344500
4579
Vaši možgani torej ne reagirajo na svet.
06:02
UsingZ uporabo pastpreteklost experienceizkušnje,
99
350809
1907
Na podlagi preteklih izkušenj,
06:04
your brainmožganov predictsnapoveduje and constructskonstruktov
100
352740
3162
vaši možgani predvidevajo in gradijo
06:07
your experienceizkušnje of the worldsvet.
101
355926
1901
vaše izkustvo sveta.
06:12
The way that we see emotionsčustev in othersdrugi
are deeplygloboko rootedzakoreninjen in predictionsnapovedi.
102
360057
5812
Zaznava čustev pri drugih
prav tako temelji na predvidevanjih.
06:17
So to us, it feelspočuti like
we just look at someone'snekdo je faceobraz,
103
365893
2999
Zdi se nam, da le pogledamo nekoga
06:20
and we just readpreberite the emotiončustva
that's there in theirnjihovi facialobraza expressionsizrazi
104
368916
3785
in preberemo čustvo,
ki ga izraža njegov obraz,
06:24
the way that we would readpreberite
wordsbesede on a pagestran.
105
372725
2225
kot bi brali besede na papirju.
06:26
But actuallydejansko, underSpodaj the hoodHood,
your brainmožganov is predictingnapovedovanje.
106
374974
4230
Toda, v resnici vaši možgani predvidevajo.
06:31
It's usinguporabo pastpreteklost experienceizkušnje
basedtemelji on similarpodobno situationssituacije
107
379228
3910
Uporabljajo pretekle izkušnje
iz podobnih situacij
06:35
to try to make meaningpomen.
108
383162
1690
in skušajo najti pomen.
06:36
This time, you're not
makingizdelavo meaningpomen of blobsblobs,
109
384876
2501
Tokrat ne skušate najti pomena lis,
06:39
you're makingizdelavo meaningpomen of facialobraza movementsgibanja
110
387401
2729
ampak pomen premikov na obrazu,
06:42
like the curlcurl of a lipustnice
or the raisedvigni of an eyebrowobrvi.
111
390154
3253
kot je na primer ukrivljena ustnica
ali privzdignjena obrv.
06:46
And that stone-facedkamnita s katerimi se soočajo starestari?
112
394194
1706
Kaj pa tisti brezizrazni obraz?
06:48
That mightmorda be someonenekdo
who is a remorselessneusmiljene killermorilec,
113
396341
4999
To bi lahko bil morilec brez obžalovanja,
06:53
but a stone-facedkamnita s katerimi se soočajo starestari mightmorda alsotudi mean
114
401364
1912
a brezizrazni pogled lahko tudi pomeni,
06:55
that someonenekdo is stoicallybojeval
acceptingsprejemanje defeatporaz,
115
403300
3289
da nekdo stoično sprejema poraz,
06:58
whichki is in factdejstvo what ChechenČečenska culturekulturo
prescribesPredpisuje for someonenekdo
116
406613
3791
kar, pravzaprav, čečenska kultura
predpisuje nekomu
07:02
in DzhokharV mestu Dzhokhar Tsarnaev'sTsarnaev ' s situationsituacija.
117
410428
2277
v situaciji Dzhokharja Tsarnaeva.
07:05
So the lessonlekcijo here
118
413958
2283
Nauk tu je,
07:08
is that emotionsčustev that you seemzdi se
to detectodkriti in other people
119
416265
4430
da čustva, za katere se zdi,
da jih zaznavate pri drugih ljudeh,
07:12
actuallydejansko come in partdel
from what's insideznotraj your ownlastno headglava.
120
420719
4723
pravzaprav prihajajo delno
iz vsebine vaših lastnih glav.
07:17
And this is trueresnično in the courtroomDvorani,
121
425466
2572
To velja tako na sodiščih,
07:20
but it's alsotudi trueresnično in the classroomučilnica,
122
428062
2959
kot tudi v učilnicah,
07:23
in the bedroomspalnica,
123
431045
2043
v spalnicah
07:25
and in the boardroomsejni sobi.
124
433112
1988
in v sejnih sobah.
07:28
And so here'sTukaj je my concernskrb:
125
436366
1858
Skrbi me:
07:30
techtech companiespodjetja
whichki shallse remainostanejo namelessbrez imena ...
126
438248
2919
tehnološka podjetja,
ki jih ne bom imenovala...
07:34
well, maybe not.
127
442047
1150
no, ali pa.
07:35
You know, GoogleGoogle, FacebookFacebook --
128
443221
1452
Saj veste: Google, Facebook --
07:36
(LaughterSmeh)
129
444697
3412
(Smeh)
07:40
are spendingporaba millionsmilijoni of researchraziskave dollarsdolarjev
to buildzgraditi emotion-detectionzaznavanje čustev systemssistemov,
130
448133
5683
porabljajo milijone dolarjev za
izgradnjo sistema, ki bi zaznaval čustva
07:45
and they are fundamentallytemeljito
askingsprašujem the wrongnarobe questionvprašanje,
131
453840
3030
in pri tem se sprašujejo
povsem napačno vprašanje,
07:48
because they're tryingposkušam to detectodkriti
emotionsčustev in the faceobraz and the bodytelo,
132
456894
4944
saj skušajo zaznavati čustva
na obrazu in telesu,
07:53
but emotionsčustev aren'tne in your faceobraz and bodytelo.
133
461862
2814
vendar čustev na obrazu ali telesu ni.
07:57
PhysicalFizično movementsgibanja
have no intrinsicnotranjo emotionalčustveno meaningpomen.
134
465137
4230
Fizični gibi nimajo
lastnega čustvenega pomena.
08:03
We have to make them meaningfulsmiselno.
135
471741
1955
Sami jim moramo dati pomen.
08:05
A humančlovek or something elsedrugače
has to connectpovezati them to the contextkontekst,
136
473720
3585
Človek ali karkoli drugega
jih mora povezati s kontekstom,
08:09
and that makesnaredi them meaningfulsmiselno.
137
477329
1786
potem šele dobijo pomen.
08:11
That's how we know
that a smilenasmeh mightmorda mean sadnessžalost
138
479139
5786
Tako vemo,
da nasmeh lahko pomeni žalost
08:16
and a cryjokati mightmorda mean happinesssreča,
139
484949
3032
in jok lahko pomeni srečo
08:20
and a stoicStoičen, still faceobraz mightmorda mean
140
488005
3562
in stoičen, miren obraz mogoče pomeni,
08:23
that you are angrilyJezno plottingubral
the demisesmrt of your enemysovražnik.
141
491591
3531
da jezno načrtujete
propad svojega sovražnika.
08:29
Now, if I haven'tne alreadyže
goneizginil out on a limbokončina,
142
497873
3397
Najbrž tem predpostavkam
ni lahko kar tako verjeti,
08:33
I'll just edgerob out on that limbokončina
a little furthernadalje and tell you
143
501294
3388
pa bom šla še malce dlje in vam povedala,
08:36
that the way that you experienceizkušnje
your ownlastno emotiončustva
144
504706
3436
da je način, kako doživljamo lastna čustva
08:40
is exactlytočno the sameenako processproces.
145
508166
2881
povsem enak proces.
08:43
Your brainmožganov is basicallyv bistvu
makingizdelavo predictionsnapovedi, guessesugibanja,
146
511071
4691
Vaši možgani v osnovi
predvidevajo in ugibajo.
08:47
that it's constructinggradnja in the momenttrenutek
147
515786
2286
Vse to počnejo v enem samem trenutku,
08:50
with billionsmilijarde of neuronsnevroni workingdelo togetherskupaj.
148
518096
4209
v katerem sodelujejo bilijoni nevronov.
08:55
Now your brainmožganov does come
prewiredprewired to make some feelingsčustva,
149
523106
4287
Vaši možgani sicer imajo
predispozicije za nekatera občutja,
08:59
simplepreprosto feelingsčustva that come
from the physiologyfiziologija of your bodytelo.
150
527417
4802
preprosta občutja,
ki izhajajo iz fiziologije telesa.
09:04
So when you're bornRojen,
151
532243
1684
Že ko se rodimo,
09:05
you can make feelingsčustva
like calmnessmirnost and agitationvznemirjenost,
152
533951
4394
imamo lahko občutja,
kot so umirjenost ali vznemirjenost,
09:10
excitementvznemirjenje, comfortudobje, discomfortnelagodje.
153
538369
2404
navdušenje, ugodje, nelagodje.
09:13
But these simplepreprosto feelingsčustva
are not emotionsčustev.
154
541266
3023
Toda ta preprosta občutja niso čustva.
09:16
They're actuallydejansko with you
everyvsak wakingbedenje momenttrenutek of your life.
155
544313
3833
Ta občutja so z nami
v vsakem budnem trenutku življenja.
09:20
They are simplepreprosto summariesPovzetke
of what's going on insideznotraj your bodytelo,
156
548694
4581
So preprosti povzetki tega,
kar se dogaja v naših telesih,
09:25
kindvrste of like a barometerBarometer.
157
553299
1458
podobno kot barometer.
09:27
But they have very little detailpodrobnosti,
158
555908
2072
Vsebujejo pa zelo malo podrobnosti.
09:30
and you need that detailpodrobnosti
to know what to do nextNaslednji.
159
558004
2903
Podrobnosti pa potrebujemo,
da bi vedeli, kaj storiti.
09:32
What do you about these feelingsčustva?
160
560931
1782
Kaj naj storimo s temi občutji?
09:35
And so how does your brainmožganov
give you that detailpodrobnosti?
161
563061
2254
In kako nam možgani
priskrbijo te podrobnosti?
09:37
Well, that's what predictionsnapovedi are.
162
565339
1754
No, to pa so predvidevanja.
09:39
PredictionsNapovedi linkpovezavo
the sensationsobčutki in your bodytelo
163
567117
3429
Predvidevanja povežejo zaznave iz telesa,
09:42
that give you these simplepreprosto feelingsčustva
164
570570
1810
ki nam dajo ta preprosta občutja
09:44
with what's going on
around you in the worldsvet
165
572404
2055
s tem, kar se dogaja v svetu okoli nas,
09:46
so that you know what to do.
166
574483
1349
tako da vemo, kaj narediti.
09:47
And sometimesvčasih,
167
575856
1477
Včasih
09:49
those constructionskonstrukcije are emotionsčustev.
168
577357
5038
so to, kar nam ponudijo možgani, čustva.
09:54
So for exampleprimer, if you were
to walkhodi into a bakerypekarna,
169
582419
4755
Na primer, če se nameniš v pekarno,
09:59
your brainmožganov mightmorda predictnapovedati
that you will encountersrečanje
170
587198
3809
tvoji možgani lahko predvidijo,
da boš naletel na
10:03
the deliciousokusno aromaaromo of freshlySveže bakedpečen
chocolatečokolada chipčip cookiespiškotki.
171
591031
4079
krasen vonj
sveže pečenih čokoladnih piškotov.
10:07
I know my brainmožganov would predictnapovedati
172
595531
1735
Moji možgani bi predvidevali
10:09
the deliciousokusno aromaaromo of freshlySveže bakedpečen
chocolatečokolada cookiespiškotki.
173
597290
2607
krasen vonj
sveže pečenih čokoladnih piškotov.
10:11
And our brainsmožgani mightmorda causevzrok
our stomachsŽelodcev to churnchurn a little bitbit,
174
599921
2991
Možgani lahko povzročijo,
da nas malce zvije v trebuhu,
10:14
to preparePripravimo for eatingjedo those cookiespiškotki.
175
602936
2961
da se pripravimo na pojedino teh piškotov.
10:17
And if we are correctpravilno,
176
605921
1731
Če smo imeli prav
10:19
if in factdejstvo some cookiespiškotki
have just come out of the ovenpečica,
177
607676
3023
in nas zares pričaka vonj
sveže pečenih piškotov,
10:22
then our brainsmožgani will
have constructedzgrajeno hungerlakota,
178
610723
2942
bodo naši možgani ustvarili lakoto.
10:25
and we are preparedpripravljen
to munchMunch down those cookiespiškotki
179
613689
3928
Pa smo pripravljeni pozobati
10:29
and digestprebaviti them in a very efficientučinkovito way,
180
617641
2374
in prebaviti piškote
na zelo učinkovit način,
10:32
meaningpomen that we can eatjesti a lot of them,
181
620039
1825
kar pomeni, da jih lahko pojemo mnogo,
10:33
whichki would be a really good thing.
182
621888
1745
kar bi bilo res super.
10:36
You guys are not laughingsmeh enoughdovolj.
I'm totallypopolnoma seriousresno.
183
624160
2524
Ne smejete se dovolj.
Sem popolnoma resna.
10:38
(LaughterSmeh)
184
626708
3817
(Smeh)
10:42
But here'sTukaj je the thing.
185
630549
1150
Toda, takole je.
10:43
That churningpinjenje stomachželodec,
186
631723
2404
Enako zvijanje po trebuhu,
10:46
if it occursse zgodi in a differentdrugačen situationsituacija,
187
634151
2150
če bi se pojavilo v drugi situaciji,
10:48
it can have a completelypopolnoma
differentdrugačen meaningpomen.
188
636325
2000
bi lahko pomenilo nekaj povsem drugega.
10:50
So if your brainmožganov were to predictnapovedati
a churningpinjenje stomachželodec
189
638349
3555
Če bi vaši možgani predvidevali
na osnovi zvijanja v trebuhu
10:53
in, say, a hospitalbolnišnica roomsoba
while you're waitingčakanje for testtest resultsrezultate,
190
641928
4999
na primer v bolnišnici,
ko čakate na rezultate testa,
10:58
then your brainmožganov will be constructinggradnja dreadstrah
191
646951
2699
bodo vaši možgani ustvarili grozo,
11:01
or worryskrbi or anxietyanksioznost,
192
649674
2499
zaskrbljenost ali strah
11:04
and it mightmorda causevzrok you to, maybe,
193
652197
3698
in bodo povzročili, morda
11:07
wringzavil your handsroke
194
655919
2491
da si boste meli roke,
11:10
or take a deepgloboko breathsapo or even cryjokati.
195
658434
2562
ali da boste globoko vdihnili
ali celo zajokali.
11:13
Right? SameIsti physicalfizično sensationobčutek,
sameenako churningpinjenje stomachželodec,
196
661808
4673
Enaka fizična zaznava,
zvijanje po trebuhu,
11:18
differentdrugačen experienceizkušnje.
197
666505
1485
različna izkušnja.
11:20
And so the lessonlekcijo here
198
668678
1699
Lekcija vsega tega je,
11:22
is that emotionsčustev whichki seemzdi se
to happense zgodi to you
199
670401
4135
da čustva, ki se zdi, da se nam zgodijo,
11:26
are actuallydejansko madeizdelane by you.
200
674560
2476
pravzaprav ustvarimo sami.
11:32
You are not at the mercymilost
of mythicalmitološki emotiončustva circuitsvezja
201
680115
5024
Nismo prepuščeni na milost in nemilost
mitoloških čustvenih poti,
11:37
whichki are buriedpokopan deepgloboko insideznotraj
some ancientstarodavne partdel of your brainmožganov.
202
685163
3440
ki so zakopane nekje
v starem delu možganov.
11:42
You have more controlnadzor over your emotionsčustev
203
690006
3682
Nad svojimi čustvi imamo več kontrole
11:45
than you think you do.
204
693712
1555
kot si mislimo.
11:47
I don't mean that you can
just snapsnap your fingersprste
205
695291
2279
Ne pravim, da lahko le zamahnemo z roko
11:49
and changesprememba how you feel the way
that you would changesprememba your clothesoblačila,
206
697594
4184
in spremenimo svoje počutje,
kot lahko zamenjamo obleko,
11:53
but your brainmožganov is wiredžično
207
701802
2507
ampak, možgani delujejo tako,
11:56
so that if you changesprememba the ingredientssestavine
that your brainmožganov usesuporabe to make emotiončustva,
208
704333
6032
da če spremenimo sestavine,
iz katerih možgani ustvarijo čustvo,
12:02
then you can transformpreoblikovati
your emotionalčustveno life.
209
710389
3166
lahko spremenimo
svoje čustveno življenje.
12:06
So if you changesprememba those ingredientssestavine todaydanes,
210
714274
2832
Če boste torej sestavine spremenili danes,
12:09
you're basicallyv bistvu teachingpoučevanje your brainmožganov
how to predictnapovedati differentlydrugače tomorrowjutri,
211
717130
4888
boste pravzaprav učili svoje možgane,
da bodo v bodoče drugače predvidevali
12:14
and this is what I call
beingbiti the architectarhitekt of your experienceizkušnje.
212
722042
5071
in temu se reče
biti arhitekt svojih izkušenj.
12:20
So here'sTukaj je an exampleprimer.
213
728605
1253
Poglejmo primer.
12:23
All of us have had a nervousživčni feelingobčutek
before a testtest, right?
214
731771
3410
Vsi smo že imeli živčne občutke
pred testom, kajne?
12:27
But some people experienceizkušnje
cripplingpohabljen anxietyanksioznost before a testtest.
215
735974
4469
Toda nekateri ljudje doživljajo
pravo paralizo zaradi tesnobe pred testom.
12:32
They have testtest anxietyanksioznost.
216
740467
1308
Imajo grozen strah.
12:35
BasedNa podlagi on pastpreteklost experiencesizkušnje of takingjemanje teststeste,
217
743406
4690
Na podlagi preteklih izkušenj pri testih,
12:40
theirnjihovi brainsmožgani predictnapovedati
a hammeringKovanje heartbeatsrčni utrip,
218
748120
3325
njihovi možgani predvidevajo
razbijajoče srce,
12:43
sweatyprepoten handsroke,
219
751469
1419
potne roke,
12:44
so much so that they are unablene morem
to actuallydejansko take the testtest.
220
752912
5500
do te mere, da se sploh niso sposobni
udeležiti testa.
12:50
They don't performopraviti well,
221
758436
1262
Ne gre jim dobro,
12:51
and sometimesvčasih they not only failneuspeh coursestečaji
but they actuallydejansko mightmorda failneuspeh collegekolegij.
222
759722
4397
ne le, da ne opravijo kakšnega predmeta,
lahko celo ne dokončajo šolanja.
12:57
But here'sTukaj je the thing:
223
765131
1151
Toda,
12:59
a hammeringKovanje heartbeatsrčni utrip
is not necessarilynujno anxietyanksioznost.
224
767036
3812
razbijajoče srce
ne pomeni nujno strahu.
13:02
It could be that your bodytelo
is preparingpriprava to do battleBitka
225
770872
5135
Lahko pomeni, da se vaše telo
pripravlja na boj
13:08
and aceAce that testtest ...
226
776031
1484
in potem opravite test z odliko
13:10
or, you know, give a talk
227
778449
2175
ali, na primer, imate govor
13:12
in frontspredaj of hundredsstotine of people
on a stagestopnja where you're beingbiti filmedposneto.
228
780648
3596
pred stotinami ljudi,
na odru, kjer te povrh vsega še snemajo.
13:16
(LaughterSmeh)
229
784268
1595
(Smeh)
13:17
I'm seriousresno.
230
785887
1246
Resno mislim.
13:19
(LaughterSmeh)
231
787158
1738
(Smeh)
13:21
And researchraziskave showskaže
that when studentsštudenti learnučiti se
232
789529
4461
Raziskave kažejo,
da ko se študenti naučijo
13:26
to make this kindvrste
of energizedenergijo determinationodločnost
233
794014
2731
ustvariti to močno odločnost
13:28
insteadnamesto tega of anxietyanksioznost,
234
796769
1441
namesto strahu,
13:30
they performopraviti better on teststeste.
235
798234
2096
jim gre bolje pri testih.
13:33
And that determinationodločnost seedssemena theirnjihovi brainmožganov
to predictnapovedati differentlydrugače in the futureprihodnost
236
801145
4894
Ta odločnost preusmerja njihove možgane,
da bodo v prihodnje predvidevali drugače,
13:38
so that they can get theirnjihovi butterfliesmetulji
flyingletenje in formationoblikovanje.
237
806063
3031
da jim bodo njihovi živčni občutki
lahko drugače služili.
13:41
And if they do that oftenpogosto enoughdovolj,
238
809507
2152
Če jim to uspe dovolj pogosto,
13:43
they not only can passprelaz a testtest
239
811683
2548
ne le, da bodo zmogli opraviti test,
13:46
but it will be easierlažje for them
to passprelaz theirnjihovi coursestečaji,
240
814255
3024
pač pa jim bo tudi lažje
opraviti predmete,
13:49
and they mightmorda even finishkonča collegekolegij,
241
817303
2961
morda celo dokončati študij,
13:52
whichki has a hugeogromno impactvpliv
on theirnjihovi futureprihodnost earningzaslužek potentialpotencial.
242
820288
4268
kar ima ogromne posledice
na njihove bodoče možnosti zaslužka.
13:57
So I call this emotionalčustveno
intelligenceinteligenca in actionukrepanje.
243
825458
3230
Temu pravim čustvena inteligenca na delu.
14:01
Now you can cultivatenegovanje
this emotionalčustveno intelligenceinteligenca yourselfsami
244
829930
3584
To čustveno inteligenco
lahko negujete sami
14:05
and use it in your everydayvsak dan life.
245
833538
2266
in jo uporabljate v vašem vsakdanu.
14:07
So just, you know,
246
835828
1885
Primer.
14:09
imaginezamislite wakingbedenje up in the morningjutro.
247
837737
1580
Ravno se prebujate zjutraj.
14:11
I'm sure you've had
this experienceizkušnje. I know I have.
248
839341
2435
Prepričana sem, da ste to že doživeli.
Jaz sem.
14:13
You wakezbudi se up and as you're emergingnastajajoče
into consciousnesszavest,
249
841800
2635
Zbudite se in ko se pričnete zavedati
14:16
you feel this horriblegrozno dreadstrah,
250
844459
3191
se vas poloti groza.
14:19
you know, this realresnično wretchednessbede,
251
847674
2001
Saj veste, tista prava stiska.
14:21
and immediatelytakoj, your mindum startsse začne to racedirka.
252
849699
2682
Vaše misli takoj začnejo hiteti.
14:24
You startZačni to think about
all the crapsranje that you have to do at work
253
852405
3080
Spomnite se na vse stvari,
ki jih morate opraviti v službi,
14:27
and you have that mountaingore of emailE-naslov
254
855509
1708
na goro e-mailov,
14:29
whichki you will never
digkopati yourselfsami out of ever,
255
857241
2895
skozi katere se ne boste nikoli prebili,
14:32
the phonetelefon callsklice you have to returnvrnitev,
256
860160
1826
na vse klice, ki jih morate opraviti,
14:34
and that importantpomembno meetingsrečanje acrossčez townmesto,
257
862010
1872
na pomemben sestanek na koncu mesta,
14:35
and you're going to have to fightboj trafficprometa,
258
863906
2039
morali se boste prebijati skozi promet,
14:37
you'llboš be latepozen pickingnabiranje your kidsotroci up,
259
865969
1721
otroke boste pobrali prepozno,
14:39
your dogpes is sickbolan, and what
are you going to make for dinnervečerja?
260
867714
2824
pes je bolan
in kaj boste skuhali za večerjo?
14:42
Oh my God.
261
870562
1183
O, bog.
14:43
What is wrongnarobe with your life?
262
871769
1506
Kaj je narobe z vašim življenjem?
14:45
What is wrongnarobe with my life?
263
873299
1586
Kaj je narobe z mojim življenjem?
14:46
(LaughterSmeh)
264
874909
5470
(Smeh)
14:52
That mindum racingdirke is predictionnapovedovanje.
265
880403
2523
Vse te misli so predvidevanja.
14:55
Your brainmožganov is searchingiskanje
to find an explanationrazlago
266
883510
4722
Vaši možgani iščejo razlago
15:00
for those sensationsobčutki in your bodytelo
that you experienceizkušnje as wretchednessbede,
267
888256
5620
za občutja v vašem telesu,
ki jih zaznavamo kot stisko,
15:05
just like you did with the blobbyblobby imagesliko.
268
893900
3928
podobo kot pri sliki z lisami.
15:10
So your brainmožganov is tryingposkušam to explainpojasnite
what causedpovzročil those sensationsobčutki
269
898950
5515
Vaši možgani skušajo najti razlago
kaj je povzročilo ta občutja,
15:16
so that you know what to do about them.
270
904489
2000
da boste vedli, kaj ukreniti glede tega.
15:19
But those sensationsobčutki
271
907242
1612
Toda ta občutja
15:20
mightmorda not be an indicationindikacija
that anything is wrongnarobe with your life.
272
908878
3048
niso nujno znak,
da je nekaj narobe z vašim življenjem.
15:24
They mightmorda have a purelyčisto physicalfizično causevzrok.
273
912296
2812
Lahko imajo popolnoma fizičen vzrok.
15:27
Maybe you're tiredutrujen.
274
915132
1215
Mogoče ste utrujeni.
15:28
Maybe you didn't sleepspanje enoughdovolj.
275
916371
1430
Mogoče niste dovolj spali.
15:29
Maybe you're hungrylačen.
276
917825
1350
Mogoče ste lačni.
15:31
Maybe you're dehydratedDehidrirano.
277
919199
1576
Mogoče ste dehidrirani.
15:33
The nextNaslednji time that you feel
intenseintenzivno distressstisko,
278
921691
5599
Naslednjič, ko boste občutili
močno nelagodje,
15:39
askvprašajte yourselfsami:
279
927314
1711
se vprašajte:
15:41
Could this have a purelyčisto physicalfizično causevzrok?
280
929049
3690
Ima to lahko popolnoma fizičen vzrok?
15:45
Is it possiblemogoče that you can transformpreoblikovati
281
933208
3608
Bi bilo mogoče, da spremenite
15:48
emotionalčustveno sufferingtrpljenje
into just mereSamo physicalfizično discomfortnelagodje?
282
936840
3976
čustveno trpljenje
v navadno fizično nelagodje?
15:54
Now I am not suggestingpredlagamo to you
283
942182
2444
Ne pravim vam,
15:56
that you can just performopraviti
a couplepar of JediJedi mindum trickstriki
284
944650
2921
da se lahko z nekaj triki pretentamo
15:59
and talk yourselfsami out of beingbiti depresseddepresivno
285
947595
2992
in nismo več depresivni
16:02
or anxiouszaskrbljeni or any kindvrste
of seriousresno conditionstanje.
286
950611
4515
ali anksiozni ali se rešimo
kakšne druge resne motnje.
16:07
But I am tellingpovedal you
287
955150
1635
Ampak pravim,
16:08
that you have more controlnadzor
over your emotionsčustev than you mightmorda imaginezamislite,
288
956809
3873
da imate več kontrole nad lastnimi čustvi
kot si morda mislite
16:12
and that you have the capacityzmogljivost
289
960706
1896
in da lahko
16:14
to turnobrat down the dialklicanje
on emotionalčustveno sufferingtrpljenje
290
962626
3081
zmanjšate intenzivnost
čustvenega trpljenja
16:17
and its consequencesposledice for your life
291
965731
2134
in njegovih posledic na vaše življenje,
16:19
by learningučenje how to constructkonstrukt
your experiencesizkušnje differentlydrugače.
292
967889
2852
tako da se naučite drugače
zgraditi svoje izkušnje.
16:24
And all of us can do this
293
972112
1754
Vsi to zmoremo.
16:25
and with a little practicepraksa,
we can get really good at it,
294
973890
2891
Z nekaj vaje
lahko postanemo celo zelo dobri v tem.
16:28
like drivingvožnja.
295
976805
1245
Kot pri učenju vožnje.
16:30
At first, it takes a lot of efforttrud,
296
978074
1760
Sprva je težko,
16:31
but eventuallysčasoma it becomespostane
prettylepa automaticsamodejno.
297
979858
2254
potem pa postane avtomatsko.
16:35
Now I don't know about you,
298
983302
1308
Za vas ne vem,
16:36
but I find this to be
a really empoweringpooblastitev and inspiringnavdihujoče messagesporočilo,
299
984634
5320
toda zame je to zelo
navdihujoče sporočilo, ki mi daje moč
16:41
and the factdejstvo that it's backedpodprto up
by decadesdesetletja of researchraziskave
300
989978
2635
in dejstvo, da je podprto
z desetletji raziskav
16:44
makesnaredi me alsotudi happyvesel as a scientistznanstvenik.
301
992637
2909
me osrečuje tudi kot znanstvenico.
16:47
But I have to alsotudi warnopozarjam you
that it does come with some fine printnatisnite,
302
995570
3143
Moram pa vas posvariti na drobni tisk.
16:50
because more controlnadzor
alsotudi meanssredstva more responsibilityodgovornost.
303
998737
4666
Več kontrole pomeni tudi več odgovornosti.
16:57
If you are not at the mercymilost
of mythicalmitološki emotiončustva circuitsvezja
304
1005225
4249
Če nismo prepuščeni mitološkim
čustvenim predispozicijam,
17:01
whichki are buriedpokopan deepgloboko
insideznotraj your brainmožganov somewherenekje
305
1009498
2297
ki so zakopane nekje globoko
v naših možganih
17:03
and whichki triggersprožilec automaticallysamodejno,
306
1011819
2113
in se sprožijo avtomatsko,
17:05
then who'skdo je responsibleodgovoren,
307
1013956
2657
kdo je potem odgovoren,
17:08
who is responsibleodgovoren when you behaveObnašajte se badlyslabo?
308
1016637
2118
kdo je odgovoren za neprimerno vedenje?
17:12
You are.
309
1020422
1150
Vi sami.
17:14
Not because you're culpableKrivdna
for your emotionsčustev,
310
1022028
3022
Ne, ker ste krivi svojih čustev,
17:17
but because the actionsdejavnosti
and the experiencesizkušnje that you make todaydanes
311
1025074
4988
pač pa, ker bodo dejanja in izkušnje,
ki jih ustvarjate danes,
17:22
becomepostane your brain'smožganov
predictionsnapovedi for tomorrowjutri.
312
1030086
2825
postala predvidevanja vaših možganov
v prihodnosti.
17:25
SometimesVčasih we are responsibleodgovoren for something
313
1033775
2866
Včasih smo odgovorni za stvari
17:28
not because we're to blamekrivda
314
1036665
2637
ne ker smo krivi,
17:31
but because we're the only onestiste
who can changesprememba it.
315
1039326
3071
pač pa ker smo edini,
ki jih lahko spremenimo.
17:35
Now responsibilityodgovornost is a bigvelik wordbeseda.
316
1043750
2425
Odgovornost je težka beseda.
17:38
It's so bigvelik, in factdejstvo,
317
1046199
1722
Tako težka,
17:39
that sometimesvčasih people feel the need
to resistupreti se the scientificznanstveni evidencedokazov
318
1047945
5539
da včasih ljudje čutimo potrebo
po ugovarjanju znanstvenim dokazom,
17:45
that emotionsčustev are builtzgrajeno and not builtzgrajeno in.
319
1053508
3500
da so čustva zgrajena,
ne pa vgrajena vnaprej.
17:50
The ideaideja that we are responsibleodgovoren
for our ownlastno emotionsčustev
320
1058860
4272
Ideja, da smo odgovorni za svoja čustva,
17:55
seemsZdi se very hardtežko to swallowpogoltniti.
321
1063156
2743
se zdi zelo težko prebavljiva.
17:59
But what I'm suggestingpredlagamo to you
is you don't have to chokezaduši on that ideaideja.
322
1067027
3802
Toda predlagam vam,
da se ne trudite preveč s tem.
18:02
You just take a deepgloboko breathsapo,
323
1070853
1380
Da le globoko vdihnete,
18:04
maybe get yourselfsami
a glasssteklo of watervoda if you need to,
324
1072257
2938
si morda vzamete kozarec vode,
če ga potrebujete
18:07
and embraceObjemi it.
325
1075219
1156
in jo sprejmete.
18:08
EmbraceObjemu that responsibilityodgovornost,
326
1076399
1651
Sprejmite to odgovornost,
18:10
because it is the pathpot
to a healthierzdravo bodytelo,
327
1078074
4428
ker je pot k bolj zdravemu telesu
18:14
a more just and informedobveščeni legalpravno systemsistem,
328
1082526
3917
k pravičnejšemu pravnemu sistemu
18:18
and a more flexibleprilagodljiv
and potentmočan emotionalčustveno life.
329
1086467
2841
in k prožnejšemu ter bogatejšemu
čustvenemu življenju.
18:21
Thank you.
330
1089935
1151
Hvala.
18:23
(ApplauseAplavz)
331
1091110
4461
(Aplavz)
Translated by Lidija Zajec
Reviewed by Nika Kotnik

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Lisa Feldman Barrett - Neuroscientist, psychologist, author
Lisa Feldman Barrett, PhD is a University Distinguished Professor of Psychology at Northeastern University, with positions in psychiatry and radiology at Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School.

Why you should listen

Twenty-five years ago, Lisa Feldman Barrett ran a series of psychology experiments whose conclusions seemed to defy common sense. It turned out common sense was wrong, and has been for 2,000 years. The result is a radical, new theory of how the brain creates emotions and a novel view of human nature.

Dr. Barrett is now a University Distinguished Professor of Psychology and Director of the Interdisciplinary Affective Science Laboratory (IASLab) at Northeastern University, with research appointments in the departments of psychiatry and radiology at Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School. She has published more than 200 peer-reviewed research papers in top scientific journals on emotion, psychology, and neuroscience. She educates the public about science with her articles for the New York Times and other media outlets. Her research teams span the globe, studying people in the West, the East and remote parts of Africa.

More profile about the speaker
Lisa Feldman Barrett | Speaker | TED.com