ABOUT THE SPEAKER
John Amory - Male reproductive health expert
John Amory is leading research into novel options for male contraception, male infertility and hypergonadism.

Why you should listen

John Amory is is currently examining the potential of using inhibitors of testicular retinoic acid biosynthesis as reversible male contraceptives. He has published more than 130 peer-reviewed papers in the field of male reproduction and serves on the Advisory Board of the Male Contraception Initiative. He is currently Professor of Medicine and Section Head of General Internal Medicine at the University of Washington, where he works as an attending physician on the inpatient medicine wards and in the outpatient General Internal Medicine and Men's Health Clinics.

More profile about the speaker
John Amory | Speaker | TED.com
TEDMED 2017

John Amory: How a male contraceptive pill could work

John Armony: Hur ett manligt p-piller kunde fungera

Filmed:
1,124,721 views

Andrologen John Amory utvecklar ett innovativt manligt preventivmedel som ger män en ny möjlighet att ta ansvar för att förhindra oönskade graviditeter. Han redogör för vetenskapen i utveckling - och för varför världen behöver ett manligt p-piller.
- Male reproductive health expert
John Amory is leading research into novel options for male contraception, male infertility and hypergonadism. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
When I tell people
0
760
1400
När jag berättar för folk
00:14
that I'm tryingpåfrestande to developutveckla
a contraceptivepreventivmedel pillpiller for menmän,
1
2200
4736
att jag försöker utveckla
ett p-piller för män,
00:18
the responsesvar usuallyvanligtvis variesvarierar
alonglängs genderkön linesrader.
2
6960
3720
brukar responsen variera beroende på kön.
00:23
WomenKvinnor say something like,
3
11200
1776
Kvinnor säger typ,
00:25
"FantasticFantastiskt. It's about time. When?"
4
13000
3296
"Fantastiskt. Det var på tiden. När?"
00:28
(LaughterSkratt)
5
16320
1296
(Skratt)
00:29
MenMän have one of two responsesSvaren.
6
17640
2096
Män svarar på ett av två sätt.
00:31
They eitherantingen love the ideaaning,
7
19760
2216
Antingen älskar de idén,
00:34
or they look at me a little warilyvarsamt
8
22000
2056
eller så tittar de på mig lite tveksamt
00:36
and wonderundra what exactlyexakt
I have in storeLagra for theirderas testiclestestiklarna.
9
24080
3496
och undrar vad jag planerar
att göra med deras testiklar.
00:39
(LaughterSkratt)
10
27600
2736
(Skratt)
00:42
So why does the worldvärld need a malemanlig pillpiller?
11
30360
3840
Så varför behöver världen
ett manligt p-piller?
00:47
Well, what if I told you
12
35320
1656
Tänk om jag berättade för er
00:49
that of the sixsex millionmiljon pregnanciesgraviditeter
annuallyårligen in the UnitedUnited StatesStaterna,
13
37000
4416
att av de sex miljoner
årliga graviditeterna i USA
00:53
threetre millionmiljon of them are unintendedoavsiktliga?
14
41440
2896
så är tre miljoner oönskade?
00:56
That's halfhalv.
15
44360
1576
Det är hälften.
00:57
That's a really surprisingförvånande numbersiffra.
16
45960
2176
Det är verkligen en förvånande siffra.
01:00
And those threetre millionmiljon
unintendedoavsiktliga pregnanciesgraviditeter
17
48160
2576
Och dessa tre miljoner
oönskade graviditeter
01:02
accountkonto for the vastomfattande majoritymajoritet
of the more than one millionmiljon abortionsaborter
18
50760
3256
utgör större delen
av de mer än en miljon aborter
01:06
annuallyårligen performedgenomförde in the UnitedUnited StatesStaterna.
19
54040
2280
som utförs årligen i USA.
01:09
HappilyGlatt, the rateBetygsätta of unintendedoavsiktliga pregnancygraviditet
has fallenfallen in the last few yearsår
20
57440
4416
Lyckligtvis, har andelen oönskade
graviditeter minskat de senaste åren
01:13
by about 10 percentprocent.
21
61880
1816
med ungefär 10 procent.
01:15
This is because more womenkvinnor
are usinganvänder sig av effectiveeffektiv, long-actinglångverkande,
22
63720
2936
Det är för att fler kvinnor
använder effektiva, långverkande,
01:18
reversiblereversibel formsformer of contraceptionpreventivmedel.
23
66680
1920
reversibla typer av preventivmedel.
01:21
But we still have a long way to go.
24
69600
2240
Men vi har fortfarande en lång väg kvar.
01:25
One approachnärma sig that's finallytill sist
becomingpassande a realverklig possibilitymöjlighet
25
73040
3176
En metod som äntligen
håller på att förverkligas
01:28
is better contraceptivepreventivmedel optionsalternativ for menmän.
26
76240
3120
är bättre alternativ
till preventivmedel för män.
01:32
Think about it.
27
80600
1216
Fundera på det.
01:33
We have over a dozendussin methodsmetoder
of contraceptionpreventivmedel for womenkvinnor:
28
81840
3656
Vi har över ett dussin typer
av preventivmedel för kvinnor;
01:37
pillsbiljard, patchesplåster, IUDsIUD,
shotsskott, spongessvampar, ringsringar, etcetc.
29
85520
5840
piller, plåster, spiraler,
sprutor, kuddar, ringar, med mera.
01:44
For menmän, we'vevi har had the samesamma two optionsalternativ
30
92200
3936
För män har vi haft samma två alternativ
01:48
for more than a hundredhundra yearsår:
31
96160
1456
i över hundra år:
01:49
condomskondomer and vasectomyvasektomi.
32
97640
1600
kondomer och sterilisering.
01:52
DespiteTrots havinghar only two optionsalternativ,
33
100520
2136
Trots att de bara har två alternativ,
01:54
bothbåde of whichsom have significantsignifikant drawbacksnackdelar,
34
102680
2776
som båda har betydande nackdelar,
01:57
menmän currentlyför närvarande accountkonto
for 30 percentprocent of all contraceptivepreventivmedel use,
35
105480
4576
står män idag för 30 procent
av all användning av preventivmedel,
02:02
with 10 percentprocent of couplespar
relyingatt förlita sig on vasectomyvasektomi
36
110080
2656
där 10 procent av paren
använder manlig sterilisering
02:04
and 20 percentprocent of couplespar usinganvänder sig av condomskondomer.
37
112760
2480
och 20 procent använder kondomer.
02:08
Why are 20 percentprocent of couplespar
relyingatt förlita sig on condomskondomer for contraceptionpreventivmedel
38
116640
5016
Varför förlitar sig 20 procent av alla par
på kondomer som preventivmedel?
02:13
when condomskondomer have a one-yearett år
failurefel rateBetygsätta of over 15 percentprocent?
39
121680
3400
när felfrekvensen för kondomer
är över 15 procent på ett år?
02:17
It's because manymånga womenkvinnor
can't eitherantingen safelysäkert take
40
125880
3176
Det är för att många kvinnor
inte säkert kan ta
02:21
currentlyför närvarande availabletillgängliga femalekvinna contraceptivespreventivmedel,
for reasonsskäl suchsådan as bloodblod clotsblodproppar,
41
129080
3736
de preventivmedel som finns idag,
på grund av exempelvis blodproppar
02:24
or they can't toleratetolerera the sidesida effectseffekter.
42
132840
2360
eller för att de inte
klarar av biverkningarna.
02:28
So if we think a malemanlig contraceptivepreventivmedel
would be usefulanvändbar, the nextNästa questionfråga is:
43
136280
3856
Om vi tror att ett manligt preventivmedel
vore användbart, är nästa fråga:
02:32
How do we go about developingutvecklande one?
44
140160
2040
Hur bär vi oss åt för att utveckla ett?
02:35
Well, there's two generalallmän approachestillvägagångssätt.
45
143080
1840
Det finns två generella metoder.
02:37
The first approachnärma sig is to try and interfereblanda sig i
46
145560
2056
Den första innebär att försöka ändra på
02:39
with the way the spermspermier
swimsimma towardsmot or bindbinda to the eggägg.
47
147640
3480
hur spermien simmar mot
eller binder till ägget.
02:44
This approachnärma sig turnsvarv out
to be really difficultsvår,
48
152200
2856
Den här metoden visar sig
vara väldigt svår,
02:47
because it's hardhård to get enoughtillräckligt medicationmedicin
in the smallsmå volumevolym of the ejaculateejakulat
49
155080
4096
eftersom det är svårt att få tillräckligt
med medicin i den lilla volymen utlösning
02:51
and have it still work insideinuti
the femalekvinna reproductivereproduktiva tracttarmkanalen.
50
159200
3320
och ändå få det att fungera
i de kvinnliga reproduktiva organen.
02:55
This is why there's been a lot more work
doneGjort on the secondandra approachnärma sig,
51
163680
3696
Därför har betydligt mer arbete lagts
på den andra metoden,
02:59
whichsom is turningvändning off
spermspermier productionproduktion entirelyhelt.
52
167400
3120
som innebär att stänga av
spermaproduktionen helt och hållet.
03:03
This is alsoockså challengingutmanande.
53
171440
1696
Det här är också utmanande.
03:05
Why? TurnsVänder out
that menmän make a lot of spermspermier.
54
173160
4096
Varför? Det visar sig att män
tillverkar en hel del spermier.
03:09
(LaughterSkratt)
55
177280
1416
(Skratt)
03:10
MenMän make a thousandtusen spermspermier everyvarje secondandra
56
178720
3600
Män tillverkar tusen spermier varje sekund
03:15
and to have an effectiveeffektiv contraceptivepreventivmedel,
57
183680
1896
och för ett effektivt preventivmedel,
03:17
you need to get that levelnivå
of spermspermier productionproduktion
58
185600
2176
skulle det krävas att få ner den nivån
03:19
down to one percentprocent of its normalvanligt valuevärde.
59
187800
2200
till en procent av det normala värdet.
03:23
The good newsNyheter is, this is possiblemöjlig,
60
191400
2936
Den goda nyheten är
att det är möjligt,
03:26
almostnästan.
61
194360
1416
nästan.
03:27
The mostmest studiedstuderade approachnärma sig has been to use
hormoneshormoner to suppressdämpa spermspermier productionproduktion.
62
195800
5000
Den främsta strategin har varit
att ge hormoner
för att hejda produktionen.
03:33
TestosteroneTestosteron and progesteroneprogesteron,
when administeredadministreras togethertillsammans,
63
201760
3376
När testosteron och progesteron
ges tillsammans,
03:37
will suppressdämpa the signalssignaler from the brainhjärna
to the testestestiklarna to make spermspermier,
64
205160
4176
hindrar de hjärnsignalerna som säger
åt testiklarna att producera spermier
03:41
and in about 90 percentprocent of menmän,
65
209360
2136
och för ungefär 90 procent av männen,
03:43
spermspermier productionproduktion after
threetre to fourfyra monthsmånader will stop.
66
211520
3360
stängs spermaproduktionen av
efter tre till fyra månader.
03:47
UnfortunatelyTyvärr, 10 percentprocent of menmän
don't respondsvara to these hormonalhormonella regimensbehandlingsregimer
67
215680
3696
Tyvärr är det 10 procent av männen
som inte svarar på hormonbehandligen
03:51
for reasonsskäl that aren'tinte understoodförstått.
68
219400
1680
av anledningar vi inte förstår.
03:54
For the last severalflera yearsår,
my colleagueskollegor and I
69
222800
2216
De senaste åren,
har jag och mina kollegor
03:57
have been takingtar a differentannorlunda approachnärma sig
to malemanlig contraceptivepreventivmedel developmentutveckling,
70
225040
3536
använt en ny strategi
för att utveckla manliga preventivmedel,
04:00
one that doesn't involveengagera
the administrationadministrering of hormoneshormoner.
71
228600
2720
som inte går ut på att ge hormoner.
04:04
SpecificallySpecifikt, we are looking to blockblockera
the functionfungera of vitaminvitamin A in the testestestiklarna.
72
232240
4280
Mer specifikt, vill vi blockera
A-vitaminets funktion i testiklarna.
04:09
Why? Well, for over 90 yearsår
it's been knownkänd
73
237360
3536
Varför? Jo, i över 90 år
har det varit känt
04:12
that you need vitaminvitamin A to make spermspermier.
74
240920
2360
att A-vitamin behövs
för att tillverka spermier.
04:15
AnimalsDjur who are deprivedberövade
of vitaminvitamin A in theirderas dietdiet
75
243960
3016
Djur som fråntas
A-vitamin i sin föda
04:19
stop makingtillverkning spermspermier
76
247000
1896
slutar att tillverka spermier.
04:20
and restartomstart makingtillverkning spermspermier again
when the vitaminvitamin A is reintroducedåterinfört.
77
248920
3680
och börjar producera dem igen
när A-vitamin återinförs.
04:25
The vitaminvitamin A that we ingestinta
78
253720
2535
Det A-vitamin som vi tar in
04:28
is convertedkonverterade by a familyfamilj of enzymesenzymer
to something calledkallad retinoicretinoinsyra acidsyra.
79
256279
4081
konverteras av en familj enzymer
till något som kallas retinoinsyra.
04:33
One of these enzymesenzymer
is foundhittades only in the testestestiklarna.
80
261959
3097
En av dessa enzymer
hittas endast i testiklarna.
04:37
It's this enzymeenzym
that we are attemptingförsök to blockblockera.
81
265080
3096
Det är den här enzymen
vi försöker blockera.
04:40
The blockadeblockad of this enzymeenzym
should depriveberöva the testestestiklarna of retinoicretinoinsyra acidsyra
82
268200
4416
Blockeringen av denna enzym
borde frånta testiklarna retinoinsyra
04:44
and stop spermspermier productionproduktion
83
272640
1936
och stänga av spermaproduktionen
04:46
withoututan affectingpåverkar vitaminvitamin A'sA: s functionsfunktioner
elsewherenågon annanstans in the bodykropp.
84
274600
3200
utan att påverka A-vitaminets funktioner
på andra ställen i kroppen.
04:50
We're testingtestning this approachnärma sig in animalsdjur
85
278720
1896
Vi testar den här metoden på djur
04:52
and hopehoppas to moveflytta to humanmänsklig testingtestning soonsnart.
86
280640
3160
och hoppas kunna gå vidare
med tester på människor snart.
04:57
ObviouslyUppenbarligen, the impactinverkan
of suchsådan a malemanlig contraceptivepreventivmedel
87
285000
3376
Effekten av ett sådant
manligt preventivmedel
skulle såklart sträcka sig långt
bortom reproduktiv biologi.
05:00
would go well beyondbortom reproductivereproduktiva biologybiologi.
88
288400
2400
05:03
It's interestingintressant to speculatespekulera
about the effecteffekt that it would have
89
291440
3056
Det är intressant att fundera kring
hur det skulle påverka
05:06
on relationshipsrelationer betweenmellan menmän and womenkvinnor.
90
294520
1880
relationer mellan män och kvinnor.
05:09
One intriguingfängslande possibilitymöjlighet
91
297320
1456
En intressant möjlighet
05:10
is that a man could monitorövervaka
his contraceptivepreventivmedel statusstatus over time.
92
298800
4240
vore att en man kunde övervaka
sitt preventivmedel på sikt.
05:15
In the last severalflera yearsår,
93
303720
1576
De senaste åren
05:17
two groupsgrupper have introducedinfördes
home sperm-testingsperma-testning devicesenheter
94
305320
4256
har två grupper introducerat
spermatester för hemmabruk
05:21
that are iPhone-basediPhone-baserade
95
309600
1496
som baseras på iPhone
05:23
and that are easylätt to use.
96
311120
1640
och är enkla att använda.
05:25
A man could testtesta his spermspermier counträkna
and sharedela med sig the resultresultat with his partnerpartner.
97
313680
4256
En man kunde testa sitt spermieantal
och dela resultatet med sin partner.
05:29
If the man'smannens spermspermier counträkna were zeronoll-,
98
317960
1816
Om mannens spermieantal var noll,
05:31
the man and his partnerpartner
would feel very comfortablebekväm
99
319800
2816
skulle båda kunna känna sig trygga
05:34
relyingatt förlita sig on his contraceptivepreventivmedel.
100
322640
2856
med hans preventivmedel.
05:37
A toolverktyg like this,
coupledtillsammans with a malemanlig contraceptivepreventivmedel,
101
325520
3176
Ett sådant verktyg, tillsammans
med ett manligt preventivmedel
05:40
could greatlymycket increaseöka the roleroll for menmän
in preventingförebyggande unintendedoavsiktliga pregnancygraviditet.
102
328720
4320
kunde ge män en större roll i
att förhindra oönskade graviditeter.
05:46
The researchersforskare who are workingarbetssätt
on malemanlig contraceptionpreventivmedel
103
334840
2776
Forskarna som arbetar
för ett manligt preventivmedel
05:49
are tryingpåfrestande to createskapa
a better futureframtida for couplespar,
104
337640
2816
försöker skapa en bättre framtid för par,
05:52
a futureframtida where contraceptionpreventivmedel is no longerlängre
consideredanses vara just "a woman'skvinnas issueproblem,"
105
340480
4536
en framtid där preventivmedel
inte bara ses som "en kvinnofråga"
05:57
rathersnarare an issueproblem
for couplespar to decidebesluta togethertillsammans.
106
345040
2920
utan som en fråga
par beslutar om tillsammans.
06:01
So why does the worldvärld need a malemanlig pillpiller?
107
349320
2440
Så varför behöver världen
ett manligt p-piller?
06:04
Well, I believe that a malemanlig pillpiller
108
352520
1736
Jag tror att ett manligt p-piller
06:06
will help reduceminska the stubbornlyenvist highhög
ratespriser of unintendedoavsiktliga pregnancygraviditet and abortionabort
109
354280
5816
kommer att minska den höga andelen
oönskade graviditeter och aborter
06:12
and allowtillåta menmän to equallylika participatedelta
110
360120
2896
och tillåta män att delta
på lika villkor i användningen
06:15
in contraceptionpreventivmedel.
111
363040
1200
av preventivmedel.
06:17
Thank you.
112
365040
1216
Tack.
06:18
(ApplauseApplåder)
113
366280
4240
(Applåder)
Translated by Hedda Hansson
Reviewed by Annika Bidner

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
John Amory - Male reproductive health expert
John Amory is leading research into novel options for male contraception, male infertility and hypergonadism.

Why you should listen

John Amory is is currently examining the potential of using inhibitors of testicular retinoic acid biosynthesis as reversible male contraceptives. He has published more than 130 peer-reviewed papers in the field of male reproduction and serves on the Advisory Board of the Male Contraception Initiative. He is currently Professor of Medicine and Section Head of General Internal Medicine at the University of Washington, where he works as an attending physician on the inpatient medicine wards and in the outpatient General Internal Medicine and Men's Health Clinics.

More profile about the speaker
John Amory | Speaker | TED.com