ABOUT THE SPEAKER
John Amory - Male reproductive health expert
John Amory is leading research into novel options for male contraception, male infertility and hypergonadism.

Why you should listen

John Amory is is currently examining the potential of using inhibitors of testicular retinoic acid biosynthesis as reversible male contraceptives. He has published more than 130 peer-reviewed papers in the field of male reproduction and serves on the Advisory Board of the Male Contraception Initiative. He is currently Professor of Medicine and Section Head of General Internal Medicine at the University of Washington, where he works as an attending physician on the inpatient medicine wards and in the outpatient General Internal Medicine and Men's Health Clinics.

More profile about the speaker
John Amory | Speaker | TED.com
TEDMED 2017

John Amory: How a male contraceptive pill could work

Джон Еморі: Як могла б діяти контрацептивна таблетка для чоловіків

Filmed:
1,124,721 views

Андролог Джон Еморі виробляє інноваційний чоловічий контрацептив, який дає чоловікам змогу брати відповідальність за запобігання незапланованої вагітності. Він детально описує роль науки у розробці і розповідає, чому світ потребує таблетки для чоловіків.
- Male reproductive health expert
John Amory is leading research into novel options for male contraception, male infertility and hypergonadism. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
When I tell people
0
760
1400
Коли я кажу людям,
що розробляю протизаплідні таблетки
00:14
that I'm tryingнамагаюся to developрозвиватися
a contraceptiveконтрацепції pillтаблетка for menчоловіки,
1
2200
4736
для чоловіків,
00:18
the responseвідповідь usuallyзазвичай variesзмінюється
alongразом genderСтать linesлінії.
2
6960
3720
відповідь, зазвичай, залежить від статі.
Жінки відповідають щось на зразок:
00:23
WomenЖінки say something like,
3
11200
1776
00:25
"FantasticФантастичний. It's about time. When?"
4
13000
3296
"Чудово! Давно вже слід.
Коли це буде можливо?"
(Сміх)
00:28
(LaughterСміх)
5
16320
1296
00:29
MenЧоловіки have one of two responsesвідповіді.
6
17640
2096
У чоловіків відповіді неоднозначні.
00:31
They eitherабо love the ideaідея,
7
19760
2216
Їм або подобається ця ідея, або
вони дивляться на мене
трохи насторожено
00:34
or they look at me a little warilyобережно
8
22000
2056
і питають, що саме я збираюсь
зробити з їхніми яєчками.
00:36
and wonderчудо what exactlyточно
I have in storeмагазин for theirїх testiclesяєчка.
9
24080
3496
(Сміх)
00:39
(LaughterСміх)
10
27600
2736
00:42
So why does the worldсвіт need a maleчоловік pillтаблетка?
11
30360
3840
Отже, навіщо людству
чоловічі протизаплідні таблетки?
00:47
Well, what if I told you
12
35320
1656
А якщо я скажу вам,
00:49
that of the sixшість millionмільйон pregnanciesВагітність
annuallyщорічно in the UnitedЮнайтед StatesШтати,
13
37000
4416
що щороку із шести мільйонів випадків
вагітностей у Сполучених Штатах
00:53
threeтри millionмільйон of them are unintendedненавмисні?
14
41440
2896
три мільйони - незаплановані?
00:56
That's halfполовина.
15
44360
1576
Це ж половина.
00:57
That's a really surprisingдивним numberномер.
16
45960
2176
Це дійсно надзвичайно багато.
01:00
And those threeтри millionмільйон
unintendedненавмисні pregnanciesВагітність
17
48160
2576
І більше, ніж мільйон абортів,
які щорічно
01:02
accountрахунок for the vastвеличезний majorityбільшість
of the more than one millionмільйон abortionsаборти
18
50760
3256
відбуваються в США, - є результатом
тих самих трьох мільйонів
незапланованих вагітностей.
01:06
annuallyщорічно performedвиконано in the UnitedЮнайтед StatesШтати.
19
54040
2280
01:09
HappilyНа щастя, the rateкурс of unintendedненавмисні pregnancyВагітність
has fallenупав in the last fewмало хто yearsроків
20
57440
4416
На щастя, кількість
незапланованих вагітностей
01:13
by about 10 percentвідсоток.
21
61880
1816
за останні декілька років
знизилася на 10%,
01:15
This is because more womenжінки
are usingвикористовуючи effectiveефективний, long-actingтривалої дії,
22
63720
2936
- саме завдяки тому, що
все більше жінок
користуються ефективними
оборотними
01:18
reversibleоборотний formsформи of contraceptionконтрацепції.
23
66680
1920
засобами
контрацепції тривалої дії.
01:21
But we still have a long way to go.
24
69600
2240
Проте на цьому рано зупинятися.
01:25
One approachпідхід that's finallyнарешті
becomingстає a realреальний possibilityможливість
25
73040
3176
Одним із способів, який нарешті
може стати реальністю,
01:28
is better contraceptiveконтрацепції optionsваріанти for menчоловіки.
26
76240
3120
є вдосконалена
контрацепція для чоловіків.
01:32
Think about it.
27
80600
1216
Лише подумайте про це.
01:33
We have over a dozenдюжина methodsметоди
of contraceptionконтрацепції for womenжінки:
28
81840
3656
У нас більше дюжини засобів
контрацепції для жінок:
пігулки, гормональний пластир,
01:37
pillsтаблетки, patchesпатчі, IUDsВМЗ,
shotsпостріли, spongesгубки, ringsкільця, etcтощо.
29
85520
5840
ВМС, ін'єкції, губки,
кільця і т.д.
01:44
For menчоловіки, we'veми маємо had the sameтой же two optionsваріанти
30
92200
3936
Для чоловіків ми мали лише 2 засоби
01:48
for more than a hundredсто yearsроків:
31
96160
1456
за більш, ніж сотню років:
01:49
condomsпрезервативи and vasectomyvasectomy.
32
97640
1600
презервативи і вазектомія.
Незважаючи на наявність
лише 2 засобів,
01:52
DespiteНезважаючи на havingмаючи only two optionsваріанти,
33
100520
2136
01:54
bothобидва of whichкотрий have significantзначний drawbacksнедоліки,
34
102680
2776
обидва з яких мають значні недоліки,
01:57
menчоловіки currentlyв даний час accountрахунок
for 30 percentвідсоток of all contraceptiveконтрацепції use,
35
105480
4576
на чоловіків припадає 30%
використання всіх контрацептивів
02:02
with 10 percentвідсоток of couplesпари
relyingпокладаючись on vasectomyvasectomy
36
110080
2656
з 10% пар,
які покладаються на вазектомію,
02:04
and 20 percentвідсоток of couplesпари usingвикористовуючи condomsпрезервативи.
37
112760
2480
та 20% пар,
які використовують презервативи.
02:08
Why are 20 percentвідсоток of couplesпари
relyingпокладаючись on condomsпрезервативи for contraceptionконтрацепції
38
116640
5016
Чому 20% пар покладаються
на презервативи,
02:13
when condomsпрезервативи have a one-yearодин рік
failureпровал rateкурс of over 15 percentвідсоток?
39
121680
3400
якщо презервативи мають річний
показник браку понад 15%?
02:17
It's because manyбагато хто womenжінки
can't eitherабо safelyбезпечно take
40
125880
3176
Це тому, що багато жінок
не можуть
застосовувати
доступні на сьогоднішній
02:21
currentlyв даний час availableдоступний femaleжінка contraceptivesконтрацептиви,
for reasonsпричин suchтакий as bloodкров clotsзгустків крові,
41
129080
3736
день засоби контрацепції,
через появу
тромбів або несумісність
з побічними ефектами.
02:24
or they can't tolerateтерпіти the sideсторона effectsефекти.
42
132840
2360
02:28
So if we think a maleчоловік contraceptiveконтрацепції
would be usefulкорисний, the nextдалі questionпитання is:
43
136280
3856
Отже, якщо ми вважаємо,
що чоловічий контрацептив був би корисним,
то наступне питання таке:
02:32
How do we go about developingрозвивається one?
44
140160
2040
як ми збираємось його виробити?
02:35
Well, there's two generalзагальний approachesпідходи.
45
143080
1840
Існує два загальні підходи.
02:37
The first approachпідхід is to try and interfereзаважати
46
145560
2056
Перший підхід - це спробувати
запобігти руху сперми або
приєднанню сперми до яйцеклітини.
02:39
with the way the spermсперми
swimплавати towardsназустріч or bindзв'язати to the eggяйце.
47
147640
3480
02:44
This approachпідхід turnsвиявляється out
to be really difficultважко,
48
152200
2856
Цей підхід є вкрай складним,
02:47
because it's hardважко to get enoughдостатньо medicationліки
in the smallмаленький volumeобсяг of the ejaculateеякулята
49
155080
4096
тому що дуже важко
дістати достатню кількість
медикаменту при малому обсязі еякуляту
02:51
and have it still work insideвсередині
the femaleжінка reproductiveрепродуктивного tractтракт.
50
159200
3320
і зробити так, щоб він
продовжував працювати
всередині жіночого статевого тракту.
02:55
This is why there's been a lot more work
doneзроблено on the secondдругий approachпідхід,
51
163680
3696
Ось чому ми набагато більше працювали
над другим підходом,
02:59
whichкотрий is turningповорот off
spermсперми productionвиробництво entirelyповністю.
52
167400
3120
який полягає в повному
припиненні виробництва сперми.
03:03
This is alsoтакож challengingскладний.
53
171440
1696
Це також непросто.
03:05
Why? TurnsПеретворює out
that menчоловіки make a lot of spermсперми.
54
173160
4096
Чому? Виявляється, чоловіки
виробляють багато сперми.
03:09
(LaughterСміх)
55
177280
1416
(Сміх)
03:10
MenЧоловіки make a thousandтисяча spermсперми everyкожен secondдругий
56
178720
3600
Чоловіки виробляють 1000
сперматозоїдів щосекунди.
03:15
and to have an effectiveефективний contraceptiveконтрацепції,
57
183680
1896
і для того, щоб зробити ефективний
контрацептив,
03:17
you need to get that levelрівень
of spermсперми productionвиробництво
58
185600
2176
ми маємо знизити рівень
виробництва сперми до 1%,
03:19
down to one percentвідсоток of its normalнормальний valueвартість.
59
187800
2200
від його нормального показника.
03:23
The good newsновини is, this is possibleможливий,
60
191400
2936
Гарні новини, - це можливо,
03:26
almostмайже.
61
194360
1416
майже.
Найбільше вивчався метод, при якому
використовуються гормони для стримання
03:27
The mostнайбільше studiedвивчав approachпідхід has been to use
hormonesгормони to suppressпридушувати spermсперми productionвиробництво.
62
195800
5000
виробництва сперми.
03:33
TestosteroneТестостерон and progesteroneпрогестерон,
when administeredу віданні togetherразом,
63
201760
3376
Тестостерон і прогестерон,
що вводяться разом, стримують
03:37
will suppressпридушувати the signalsсигнали from the brainмозок
to the testesяєчка to make spermсперми,
64
205160
4176
сигнали мозку
до вироблення сперми.
03:41
and in about 90 percentвідсоток of menчоловіки,
65
209360
2136
І таким чином, приблизно у 90% чоловіків
сперма через 3-4 місяці
03:43
spermсперми productionвиробництво after
threeтри to fourчотири monthsмісяці will stop.
66
211520
3360
вже не виробляється.
03:47
UnfortunatelyНа жаль, 10 percentвідсоток of menчоловіки
don't respondвідповісти to these hormonalгормональні regimensрежимів
67
215680
3696
На жаль,
у 10% чоловіків не спрацювали
такі гормональні схеми
03:51
for reasonsпричин that aren'tні understoodзрозуміла.
68
219400
1680
з незрозумілих причин.
03:54
For the last severalкілька yearsроків,
my colleaguesколеги and I
69
222800
2216
Протягом останніх кількох років
ми з колегами
03:57
have been takingвзяти a differentінший approachпідхід
to maleчоловік contraceptiveконтрацепції developmentрозвиток,
70
225040
3536
вдалися до іншого способу
розвитку чоловічої контрацепції,
який не передбачає застосування гормонів.
04:00
one that doesn't involveзалучити
the administrationадміністрація of hormonesгормони.
71
228600
2720
04:04
SpecificallyСпеціально, we are looking to blockблок
the functionфункція of vitaminвітамін A in the testesяєчка.
72
232240
4280
Це блокування функції вітаміну А
в яєчках.
04:09
Why? Well, for over 90 yearsроків
it's been knownвідомий
73
237360
3536
Навіщо?
Ну, вже більше, ніж
90 років ми знаємо,
04:12
that you need vitaminвітамін A to make spermсперми.
74
240920
2360
що для виробництва
сперми потрібен вітамін А.
04:15
AnimalsТварин who are deprivedпозбавлених
of vitaminвітамін A in theirїх dietдієта
75
243960
3016
Тварини, позбавлені вітаміну А в раціоні,
04:19
stop makingвиготовлення spermсперми
76
247000
1896
перестають виробляти сперму
04:20
and restartперезапустити makingвиготовлення spermсперми again
when the vitaminвітамін A is reintroducedзнову.
77
248920
3680
і відновлюють її вироблення,
коли знову
отримують вітамін А.
04:25
The vitaminвітамін A that we ingestпроковтнути
78
253720
2535
Потрапляючи в наш організм разом з їжею,
04:28
is convertedперетворені by a familyсім'я of enzymesферменти
to something calledназивається retinoicретиноєвої acidкислота.
79
256279
4081
вітамін А, за участю групи ферментів,
синтезується в ретиноєвій кислоті.
04:33
One of these enzymesферменти
is foundзнайдено only in the testesяєчка.
80
261959
3097
Один з таких ферментів
виробляється виключно в яєчках.
04:37
It's this enzymeфермент
that we are attemptingспроба to blockблок.
81
265080
3096
Вплив цього самого ферменту
ми і намагаємося придушити.
04:40
The blockadeБлокада of this enzymeфермент
should depriveпозбавити the testesяєчка of retinoicретиноєвої acidкислота
82
268200
4416
Блокада ферменту стоятиме на перешкоді
утворення в яєчках ретиноєвої кислоти
04:44
and stop spermсперми productionвиробництво
83
272640
1936
і зупинить процес спермоутворення,
04:46
withoutбез affectingвпливає vitaminвітамін A'sА functionsфункції
elsewhereв іншому місці in the bodyтіло.
84
274600
3200
не впливаючи на ступінь засвоюваності
вітаміну А організмом
в цілому.
04:50
We're testingтестування this approachпідхід in animalsтварини
85
278720
1896
Зараз ми проводимо такі тести на тваринах
04:52
and hopeнадія to moveрухатися to humanлюдина testingтестування soonскоро.
86
280640
3160
і сподіваємося незабаром перейти
до досліджень серед людей.
04:57
ObviouslyОчевидно, the impactвплив
of suchтакий a maleчоловік contraceptiveконтрацепції
87
285000
3376
Очевидно, що використання
чоловічої контрацепції
05:00
would go well beyondдалі reproductiveрепродуктивного biologyбіологія.
88
288400
2400
матиме вплив і за межами
репродуктивної біології.
05:03
It's interestingцікаво to speculateспекулювати
about the effectефект that it would have
89
291440
3056
Було б цікаво поміркувати про те,
як можуть змінитися стосунки
між чоловіком і жінкою.
05:06
on relationshipsвідносини betweenміж menчоловіки and womenжінки.
90
294520
1880
05:09
One intriguingінтригує possibilityможливість
91
297320
1456
Є цікаве припущення, що
05:10
is that a man could monitorмонітор
his contraceptiveконтрацепції statusстатус over time.
92
298800
4240
протягом певного часу чоловіки
зможуть відстежувати
ступінь своєї плідності.
05:15
In the last severalкілька yearsроків,
93
303720
1576
За останні декілька років
05:17
two groupsгрупи have introducedвведений
home sperm-testingтестування сперми devicesпристрої
94
305320
4256
на ринку з'явилось
кілька приладів для перевірки якості
сперми в домашніх умовах.
05:21
that are iPhone-basedна базі iPhone
95
309600
1496
Вони працюють на основі IPhone
05:23
and that are easyлегко to use.
96
311120
1640
і дуже прості в застосуванні.
05:25
A man could testтест his spermсперми countрахувати
and shareподілитися the resultрезультат with his partnerпартнер.
97
313680
4256
Чоловік зможе провести підрахунок
сперматозоїдів і поділиться цими даними
з партнеркою.
05:29
If the man'sчоловічий spermсперми countрахувати were zeroнуль,
98
317960
1816
Якщо показники будуть рівні нулю,
05:31
the man and his partnerпартнер
would feel very comfortableкомфортно
99
319800
2816
пара може з упевненістю покластися
на ефективність
чоловічого контрацептиву.
05:34
relyingпокладаючись on his contraceptiveконтрацепції.
100
322640
2856
05:37
A toolінструмент like this,
coupledу поєднанні with a maleчоловік contraceptiveконтрацепції,
101
325520
3176
Маючи такий прилад і покладаючись
на дію чоловічого протизаплідного засобу,
05:40
could greatlyсильно increaseзбільшити the roleроль for menчоловіки
in preventingзапобігання unintendedненавмисні pregnancyВагітність.
102
328720
4320
чоловіки зможуть більш активно брати
участь в запобіганні небажаної вагітності.
05:46
The researchersдослідники who are workingпрацює
on maleчоловік contraceptionконтрацепції
103
334840
2776
Вчені, які займаються розробкою
чоловічого контрацептиву,
прагнуть створити для пар краще майбутнє,
майбутнє, де запобігання вагітності
05:49
are tryingнамагаюся to createстворити
a better futureмайбутнє for couplesпари,
104
337640
2816
05:52
a futureмайбутнє where contraceptionконтрацепції is no longerдовше
consideredрозглянутий just "a woman'sжінка issueпроблема,"
105
340480
4536
не буде лише долею жінок,
05:57
ratherшвидше an issueпроблема
for couplesпари to decideвирішувати togetherразом.
106
345040
2920
а рішення прийматимуться партнерами
спільно.
06:01
So why does the worldсвіт need a maleчоловік pillтаблетка?
107
349320
2440
Так навіщо ж нам потрібні чоловічі
оральні контрацептиви?
Я вважаю, що такі препарати
дозволять знизити високі показники
06:04
Well, I believe that a maleчоловік pillтаблетка
108
352520
1736
06:06
will help reduceзменшити the stubbornlyвперто highвисокий
ratesставки of unintendedненавмисні pregnancyВагітність and abortionАборт
109
354280
5816
незапланованої вагітності та абортів,
і нададуть чоловікам можливість на рівних
06:12
and allowдозволити menчоловіки to equallyоднаково participateбрати участь
110
360120
2896
брати участь у виборі контрацепції.
06:15
in contraceptionконтрацепції.
111
363040
1200
06:17
Thank you.
112
365040
1216
Дякую.
(Оплески)
06:18
(ApplauseОплески)
113
366280
4240
Translated by Anastasia Lebedenko
Reviewed by Khrystyna Romashko

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
John Amory - Male reproductive health expert
John Amory is leading research into novel options for male contraception, male infertility and hypergonadism.

Why you should listen

John Amory is is currently examining the potential of using inhibitors of testicular retinoic acid biosynthesis as reversible male contraceptives. He has published more than 130 peer-reviewed papers in the field of male reproduction and serves on the Advisory Board of the Male Contraception Initiative. He is currently Professor of Medicine and Section Head of General Internal Medicine at the University of Washington, where he works as an attending physician on the inpatient medicine wards and in the outpatient General Internal Medicine and Men's Health Clinics.

More profile about the speaker
John Amory | Speaker | TED.com