ABOUT THE SPEAKER
John Amory - Male reproductive health expert
John Amory is leading research into novel options for male contraception, male infertility and hypergonadism.

Why you should listen

John Amory is is currently examining the potential of using inhibitors of testicular retinoic acid biosynthesis as reversible male contraceptives. He has published more than 130 peer-reviewed papers in the field of male reproduction and serves on the Advisory Board of the Male Contraception Initiative. He is currently Professor of Medicine and Section Head of General Internal Medicine at the University of Washington, where he works as an attending physician on the inpatient medicine wards and in the outpatient General Internal Medicine and Men's Health Clinics.

More profile about the speaker
John Amory | Speaker | TED.com
TEDMED 2017

John Amory: How a male contraceptive pill could work

John Amory: Jak mogłaby działać tabletka antykoncepcyjna dla mężczyzn

Filmed:
1,124,721 views

Androlog John Amory opracowuje innowacyjną męską tabletkę antykoncepcyjną, która da mężczyznom możliwość zapobiegania niechcianym ciążom. Opisuje szczegółowo jej rozwój i wyjaśnia, dlaczego świat jej potrzebuje.
- Male reproductive health expert
John Amory is leading research into novel options for male contraception, male infertility and hypergonadism. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
When I tell people
0
760
1400
Kiedy mówię ludziom,
00:14
that I'm tryingpróbować to developrozwijać
a contraceptiveśrodki antykoncepcyjne pillpigułka for menmężczyźni,
1
2200
4736
że próbuję opracować
tabletkę antykoncepcyjną dla mężczyzn,
00:18
the responseodpowiedź usuallyzazwyczaj variesróżni się od
alongwzdłuż genderpłeć lineskwestia.
2
6960
3720
ich reakcja zwykle zależy od płci.
00:23
WomenKobiety say something like,
3
11200
1776
Kobiety mówią coś w stylu:
00:25
"FantasticFantastyczne. It's about time. When?"
4
13000
3296
"Świetnie, to najwyższy czas.
Kiedy będzie gotowa?".
00:28
(LaughterŚmiech)
5
16320
1296
(Śmiech)
00:29
MenMężczyźni have one of two responsesodpowiedzi.
6
17640
2096
Mężczyźni reagują na dwa sposoby.
00:31
They eitherzarówno love the ideapomysł,
7
19760
2216
Albo są wielkimi zwolennikami
mojego pomysłu,
00:34
or they look at me a little warilyostrożnie
8
22000
2056
albo patrzą się na mnie podejrzliwie
00:36
and wondercud what exactlydokładnie
I have in storesklep for theirich testiclesjąder.
9
24080
3496
i zastanawiają, co konkretnie mam
w zanadrzu dla ich jąder.
00:39
(LaughterŚmiech)
10
27600
2736
(Śmiech)
00:42
So why does the worldświat need a malemęski pillpigułka?
11
30360
3840
Dlaczego świat potrzebuje
męskiej tabletki?
00:47
Well, what if I told you
12
35320
1656
A co jeśli powiem,
00:49
that of the sixsześć millionmilion pregnanciesciąż
annuallyco roku in the UnitedStany Zjednoczone StatesPaństwa,
13
37000
4416
że całkowita roczna liczba ciąż
w USA wynosi 6 milionów,
00:53
threetrzy millionmilion of them are unintendedniezamierzone?
14
41440
2896
z czego aż 3 miliony są niechciane?
00:56
That's halfpół.
15
44360
1576
To dokładnie połowa.
00:57
That's a really surprisingzaskakujący numbernumer.
16
45960
2176
Naprawdę zaskakująca liczba.
01:00
And those threetrzy millionmilion
unintendedniezamierzone pregnanciesciąż
17
48160
2576
I to właśnie te niechciane ciąże
01:02
accountkonto for the vastogromny majoritywiększość
of the more than one millionmilion abortionsaborcji
18
50760
3256
są przyczyną większości z miliona aborcji
01:06
annuallyco roku performedwykonany in the UnitedStany Zjednoczone StatesPaństwa.
19
54040
2280
przeprowadzanych rocznie w USA.
01:09
HappilySzczęśliwie, the rateoceniać of unintendedniezamierzone pregnancyCiąża
has fallenupadły in the last fewkilka yearslat
20
57440
4416
Na szczęście liczba niechcianych ciąż
spadła w ciągu ostatnich kilku lat
01:13
by about 10 percentprocent.
21
61880
1816
o około 10%.
To dlatego, że kobiety
stosują efektywne, długotrwałe
01:15
This is because more womenkobiety
are usingza pomocą effectiveefektywny, long-actingdługo działające,
22
63720
2936
01:18
reversibleodwracalny formsformularze of contraceptionAntykoncepcja.
23
66680
1920
i odwracalne formy antykoncepcji.
01:21
But we still have a long way to go.
24
69600
2240
Ale wiele jest jeszcze do zrobienia.
01:25
One approachpodejście that's finallywreszcie
becomingtwarzowy a realreal possibilitymożliwość
25
73040
3176
Jednym z rozwiązań,
które wreszcie ma szansę na realizację,
01:28
is better contraceptiveśrodki antykoncepcyjne optionsopcje for menmężczyźni.
26
76240
3120
są lepsze środki antykoncepcyjne
dla mężczyzn.
01:32
Think about it.
27
80600
1216
Tylko pomyślcie.
01:33
We have over a dozentuzin methodsmetody
of contraceptionAntykoncepcja for womenkobiety:
28
81840
3656
Mamy ponad tuzin
metod antykoncepcji damskiej:
01:37
pillspigułki, patchesłaty, IUDsSpirale,
shotsstrzały, spongesgąbki, ringspierścienie, etcitp.
29
85520
5840
tabletki, plastry, wkładki domaciczne,
zastrzyki, gąbki i krążki dopochwowe...
01:44
For menmężczyźni, we'vemamy had the samepodobnie two optionsopcje
30
92200
3936
Jeśli chodzi o antykoncepcję męską
od stulecia mamy te same dwie metody:
01:48
for more than a hundredsto yearslat:
31
96160
1456
01:49
condomsprezerwatywy and vasectomywazektomii.
32
97640
1600
prezerwatywy i wazektomię.
01:52
DespitePomimo havingmający only two optionsopcje,
33
100520
2136
Pomimo wyraźnych wad obu tych metod
01:54
bothobie of whichktóry have significantznaczący drawbackswady,
34
102680
2776
30% par stosujących antykoncepcję
polega na antykoncepcji męskiej.
01:57
menmężczyźni currentlyobecnie accountkonto
for 30 percentprocent of all contraceptiveśrodki antykoncepcyjne use,
35
105480
4576
02:02
with 10 percentprocent of couplespary
relyingOpierając się on vasectomywazektomii
36
110080
2656
10% z nich polega na wazektomii,
02:04
and 20 percentprocent of couplespary usingza pomocą condomsprezerwatywy.
37
112760
2480
a pozostałe 20% używa prezerwatyw.
02:08
Why are 20 percentprocent of couplespary
relyingOpierając się on condomsprezerwatywy for contraceptionAntykoncepcja
38
116640
5016
Dlaczego aż 20% par
polega na prezerwatywach,
02:13
when condomsprezerwatywy have a one-yearrok
failureniepowodzenie rateoceniać of over 15 percentprocent?
39
121680
3400
skoro ich wskaźnik nieskuteczności
wynosi ponad 15%?
02:17
It's because manywiele womenkobiety
can't eitherzarówno safelybezpiecznie take
40
125880
3176
To dlatego, że wiele kobiet
albo nie może przyjmować
02:21
currentlyobecnie availabledostępny femalePłeć żeńska contraceptivesśrodki antykoncepcyjne,
for reasonspowody suchtaki as bloodkrew clotsskrzepów,
41
129080
3736
dostępnych środków antykoncepcyjnych
na przykład z powodu zakrzepów,
02:24
or they can't toleratetolerować the sidebok effectsruchomości.
42
132840
2360
albo źle znosi efekty uboczne.
02:28
So if we think a malemęski contraceptiveśrodki antykoncepcyjne
would be usefulprzydatny, the nextNastępny questionpytanie is:
43
136280
3856
Skoro męska tabletka wydaje się przydatna,
nasuwa się pytanie: jak ją opracować?
02:32
How do we go about developingrozwijanie one?
44
140160
2040
02:35
Well, there's two generalgenerał approachesawanse.
45
143080
1840
Są dwa podejścia.
W pierwszym próbujemy przeszkodzić
02:37
The first approachpodejście is to try and interferekolidować
46
145560
2056
02:39
with the way the spermspermy
swimpływać towardsw kierunku or bindwiązać to the eggjajko.
47
147640
3480
plemnikom w dotarciu
lub połączeniu się z komórką jajową.
02:44
This approachpodejście turnsskręca out
to be really difficulttrudny,
48
152200
2856
Ta metoda okazuje się bardzo trudna,
02:47
because it's hardciężko to get enoughdość medicationlek
in the smallmały volumeTom of the ejaculateejakulatu
49
155080
4096
bo w małej ilości nasienia
ciężko zawrzeć na tyle dużo środka,
02:51
and have it still work insidewewnątrz
the femalePłeć żeńska reproductiveRozród tracttraktat.
50
159200
3320
żeby działał wewnątrz
żeńskiego układu rozrodczego.
02:55
This is why there's been a lot more work
doneGotowe on the seconddruga approachpodejście,
51
163680
3696
Właśnie dlatego dużo więcej pracy włożono
w rozwój drugiego rozwiązania,
02:59
whichktóry is turningobrócenie off
spermspermy productionprodukcja entirelycałkowicie.
52
167400
3120
czyli całkowitego zatrzymania
produkcji plemników.
03:03
This is alsorównież challengingtrudne.
53
171440
1696
To również nie jest proste.
03:05
Why? TurnsWłącza out
that menmężczyźni make a lot of spermspermy.
54
173160
4096
Dlaczego? Okazuje się, że mężczyźni
produkują ich dużo.
03:09
(LaughterŚmiech)
55
177280
1416
(Śmiech)
03:10
MenMężczyźni make a thousandtysiąc spermspermy everykażdy seconddruga
56
178720
3600
Produkują tysiąc plemników na sekundę.
Żeby środek antykoncepcyjny był skuteczny,
03:15
and to have an effectiveefektywny contraceptiveśrodki antykoncepcyjne,
57
183680
1896
03:17
you need to get that levelpoziom
of spermspermy productionprodukcja
58
185600
2176
musi obniżyć tę liczbę o 99%.
03:19
down to one percentprocent of its normalnormalna valuewartość.
59
187800
2200
03:23
The good newsAktualności is, this is possiblemożliwy,
60
191400
2936
Ale jest też dobra wiadomość
- to możliwe.
03:26
almostprawie.
61
194360
1416
Prawie.
03:27
The mostwiększość studiedbadane approachpodejście has been to use
hormoneshormony to suppressstłumić spermspermy productionprodukcja.
62
195800
5000
Najlepiej zbadano opcję użycia hormonów
do zahamowania produkcji plemników.
03:33
TestosteroneTestosteronu and progesteroneprogesteronu,
when administeredpodawać togetherRazem,
63
201760
3376
Testosteron i progesteron podane razem
03:37
will suppressstłumić the signalssygnały from the brainmózg
to the testesjąder to make spermspermy,
64
205160
4176
hamują wysyłane z mózgu do jąder sygnały
nakazujące produkcję plemników
03:41
and in about 90 percentprocent of menmężczyźni,
65
209360
2136
U około 90% mężczyzn
03:43
spermspermy productionprodukcja after
threetrzy to fourcztery monthsmiesiące will stop.
66
211520
3360
ustaje ona po trzech-czterech miesiącach.
03:47
UnfortunatelyNiestety, 10 percentprocent of menmężczyźni
don't respondodpowiadać to these hormonalhormonalne regimensschematy
67
215680
3696
Niestety, 10% mężczyzn
nie reaguje na tę metodę,
03:51
for reasonspowody that aren'tnie są understoodzrozumiany.
68
219400
1680
a powody tego nie są znane.
03:54
For the last severalkilka yearslat,
my colleagueskoledzy and I
69
222800
2216
Od kilku lat wraz z kolegami po fachu
03:57
have been takingnabierający a differentróżne approachpodejście
to malemęski contraceptiveśrodki antykoncepcyjne developmentrozwój,
70
225040
3536
próbujemy inną metodą opracować
męski środek antykoncepcyjny,
04:00
one that doesn't involveangażować
the administrationadministracja of hormoneshormony.
71
228600
2720
bez podawania hormonów.
04:04
SpecificallyW szczególności, we are looking to blockblok
the functionfunkcjonować of vitaminwitamina A in the testesjąder.
72
232240
4280
Konkretnie próbujemy zablokować
funkcję witaminy A w jądrach.
04:09
Why? Well, for over 90 yearslat
it's been knownznany
73
237360
3536
Dlaczego?
Od 90 lat wiadomo, że witamina A
04:12
that you need vitaminwitamina A to make spermspermy.
74
240920
2360
jest potrzebna do produkcji plemników.
04:15
AnimalsZwierzęta who are deprivedpozbawiony
of vitaminwitamina A in theirich dietdieta
75
243960
3016
Zwierzęta, których pokarm
jest jej pozbawiony,
04:19
stop makingzrobienie spermspermy
76
247000
1896
przestają produkować plemniki,
04:20
and restarturuchom ponownie makingzrobienie spermspermy again
when the vitaminwitamina A is reintroducedponownie.
77
248920
3680
a kiedy jest ponownie włączana do diety,
produkcja plemników znów się rozpoczyna.
04:25
The vitaminwitamina A that we ingestłykać
78
253720
2535
Witamina A, którą spożywamy,
04:28
is convertedprzekształcić by a familyrodzina of enzymesenzymy
to something callednazywa retinoicretinowego acidkwas.
79
256279
4081
jest przez enzymy przekształcana na coś,
co nazywamy kwasem retinowym.
04:33
One of these enzymesenzymy
is founduznany only in the testesjąder.
80
261959
3097
Jeden z tych enzymów
znajduje się wyłącznie w jądrach.
04:37
It's this enzymeenzym
that we are attemptingpróbując to blockblok.
81
265080
3096
To właśnie ten enzym próbujemy zablokować.
04:40
The blockadeblokady of this enzymeenzym
should deprivepozbawić the testesjąder of retinoicretinowego acidkwas
82
268200
4416
Jego blokada powinna
pozbawić jądra kwasu retinowego
04:44
and stop spermspermy productionprodukcja
83
272640
1936
i zatrzymać produkcję plemników
04:46
withoutbez affectingwpływający vitaminwitamina A'sA functionsFunkcje
elsewheregdzie indziej in the bodyciało.
84
274600
3200
bez wpływu na funkcje witaminy A
w innych partiach ciała.
04:50
We're testingtestowanie this approachpodejście in animalszwierzęta
85
278720
1896
Testujemy tę metodę na zwierzętach,
04:52
and hopenadzieja to moveruszaj się to humanczłowiek testingtestowanie soonwkrótce.
86
280640
3160
a wkrótce mamy nadzieję
rozpocząć testy na ludziach.
04:57
ObviouslyOczywiście, the impactwpływ
of suchtaki a malemęski contraceptiveśrodki antykoncepcyjne
87
285000
3376
Oczywiście męska tabletka antykoncepcyjna
05:00
would go well beyondpoza reproductiveRozród biologybiologia.
88
288400
2400
będzie miała wpływ
nie tylko na reprodukcję.
05:03
It's interestingciekawy to speculatespekulować
about the effectefekt that it would have
89
291440
3056
Prowadzi też do interesujących pytań
o jej wpływ na relacje damsko-męskie.
05:06
on relationshipsrelacje betweenpomiędzy menmężczyźni and womenkobiety.
90
294520
1880
Jedną z interesujących możliwości
05:09
One intriguingintrygancki possibilitymożliwość
91
297320
1456
05:10
is that a man could monitormonitor
his contraceptiveśrodki antykoncepcyjne statusstatus over time.
92
298800
4240
jest umożliwienie
śledzenia statusu płodności.
05:15
In the last severalkilka yearslat,
93
303720
1576
W ciągu ostatnich kilku lat
wprowadzono dwa urządzenia
05:17
two groupsgrupy have introducedwprowadzony
home sperm-testingbadanie nasienia devicespomysłowość
94
305320
4256
do testowania nasienia
w warunkach domowych.
05:21
that are iPhone-basedoparte na iPhone
95
309600
1496
Opierają się na iPhonie
05:23
and that are easyłatwo to use.
96
311120
1640
i są łatwe w użyciu.
05:25
A man could testtest his spermspermy countliczyć
and sharedzielić the resultwynik with his partnerpartner.
97
313680
4256
Mężczyzna mógłby sprawdzić liczbę
plemników i przekazać wynik partnerce.
05:29
If the man'smężczyzny spermspermy countliczyć were zerozero,
98
317960
1816
Jeśli wynosiłaby ona zero,
05:31
the man and his partnerpartner
would feel very comfortablewygodny
99
319800
2816
partnerzy czuliby się bardzo komfortowo
05:34
relyingOpierając się on his contraceptiveśrodki antykoncepcyjne.
100
322640
2856
dzięki tej formie antykoncepcji.
05:37
A toolnarzędzie like this,
coupledw połączeniu with a malemęski contraceptiveśrodki antykoncepcyjne,
101
325520
3176
Takie narzędzie, wraz z męską tabletką,
05:40
could greatlybardzo increasezwiększać the rolerola for menmężczyźni
in preventingzapobieganie unintendedniezamierzone pregnancyCiąża.
102
328720
4320
mogłoby znacząco zwiększyć rolę mężczyzn
w zapobieganiu niechcianym ciążom.
05:46
The researchersnaukowcy who are workingpracujący
on malemęski contraceptionAntykoncepcja
103
334840
2776
Naukowcy pracujący nad męską antykoncepcją
05:49
are tryingpróbować to createStwórz
a better futureprzyszłość for couplespary,
104
337640
2816
próbują stworzyć
lepszą przyszłość dla par.
05:52
a futureprzyszłość where contraceptionAntykoncepcja is no longerdłużej
considereduważane just "a woman'skobiety issuekwestia,"
105
340480
4536
Przyszłość, w której antykoncepcja
nie będzie wyłącznie "damską kwestią",
05:57
ratherraczej an issuekwestia
for couplespary to decidedecydować się togetherRazem.
106
345040
2920
ale kwestią, na którą
oboje partnerzy będą mieli wpływ.
06:01
So why does the worldświat need a malemęski pillpigułka?
107
349320
2440
Dlaczego świat
potrzebuje męskiej tabletki?
06:04
Well, I believe that a malemęski pillpigułka
108
352520
1736
Sądzę, że męska tabletka
06:06
will help reducezmniejszyć the stubbornlyuparcie highwysoki
ratesstawki of unintendedniezamierzone pregnancyCiąża and abortionAborcja
109
354280
5816
pomoże ograniczyć wysokie współczynniki
niechcianych ciąż i aborcji
06:12
and allowdopuszczać menmężczyźni to equallyna równi participateuczestniczyć
110
360120
2896
i pozwoli mężczyznom
na równy udział w antykoncepcji.
06:15
in contraceptionAntykoncepcja.
111
363040
1200
06:17
Thank you.
112
365040
1216
Dziękuję.
06:18
(ApplauseAplauz)
113
366280
4240
(Brawa)
Translated by Piotr Piegdoń
Reviewed by Rysia Wand

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
John Amory - Male reproductive health expert
John Amory is leading research into novel options for male contraception, male infertility and hypergonadism.

Why you should listen

John Amory is is currently examining the potential of using inhibitors of testicular retinoic acid biosynthesis as reversible male contraceptives. He has published more than 130 peer-reviewed papers in the field of male reproduction and serves on the Advisory Board of the Male Contraception Initiative. He is currently Professor of Medicine and Section Head of General Internal Medicine at the University of Washington, where he works as an attending physician on the inpatient medicine wards and in the outpatient General Internal Medicine and Men's Health Clinics.

More profile about the speaker
John Amory | Speaker | TED.com