ABOUT THE SPEAKER
John Amory - Male reproductive health expert
John Amory is leading research into novel options for male contraception, male infertility and hypergonadism.

Why you should listen

John Amory is is currently examining the potential of using inhibitors of testicular retinoic acid biosynthesis as reversible male contraceptives. He has published more than 130 peer-reviewed papers in the field of male reproduction and serves on the Advisory Board of the Male Contraception Initiative. He is currently Professor of Medicine and Section Head of General Internal Medicine at the University of Washington, where he works as an attending physician on the inpatient medicine wards and in the outpatient General Internal Medicine and Men's Health Clinics.

More profile about the speaker
John Amory | Speaker | TED.com
TEDMED 2017

John Amory: How a male contraceptive pill could work

John Amory: Cách thức hoạt động của thuốc ngừa thai cho nam

Filmed:
1,124,721 views

Nhà nam học John Amory đang phát triển một biện pháp tránh thai đột phá, mang đến cho nam giới một lựa chọn mới để chia sẻ trách nhiệm ngừa thai ngoài ý muốn. Ông giải thích nền tảng khoa học của quá trình phát triển sản phẩm - và tại sao thế giới cần thuốc ngừa thai cho nam.
- Male reproductive health expert
John Amory is leading research into novel options for male contraception, male infertility and hypergonadism. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Khi tôi nói rằng
00:12
When I tell people
0
760
1400
00:14
that I'm tryingcố gắng to developphát triển, xây dựng
a contraceptivebiện pháp tránh thai pillViên thuốc for menđàn ông,
1
2200
4736
tôi đang phát triển
thuốc tránh thai cho nam,
phản ứng của mọi người
rất khác nhau.
00:18
the responsephản ứng usuallythông thường variesthay đổi
alongdọc theo gendergiới tính linesđường dây.
2
6960
3720
Phụ nữ thường nói kiểu như:
00:23
WomenPhụ nữ say something like,
3
11200
1776
00:25
"FantasticTuyệt vời. It's about time. When?"
4
13000
3296
"Tuyệt, Rất đúng lúc.
Khi nào nó được sản xuất?"
(Tiếng cười)
00:28
(LaughterTiếng cười)
5
16320
1296
00:29
MenNgười đàn ông have one of two responseshồi đáp.
6
17640
2096
Các quý ông thường có
hai kiểu phản ứng.
00:31
They eitherhoặc love the ideaý kiến,
7
19760
2216
Họ yêu ý tưởng này,
00:34
or they look at me a little warilywarily
8
22000
2056
hoặc nhìn tôi một cách thận trọng
và tự hỏi
chính xác là tôi mặt hàng gì
cho "bi" của họ.
00:36
and wonderngạc nhiên what exactlychính xác
I have in storecửa hàng for theirhọ testiclestinh hoàn.
9
24080
3496
(Tiếng cười)
00:39
(LaughterTiếng cười)
10
27600
2736
Tại sao thế giới cần
thứ thuốc này?
00:42
So why does the worldthế giới need a maleNam giới pillViên thuốc?
11
30360
3840
Vâng, nếu tôi nói với bạn
00:47
Well, what if I told you
12
35320
1656
00:49
that of the sixsáu milliontriệu pregnanciesmang thai
annuallyhàng năm in the UnitedVương StatesTiểu bang,
13
37000
4416
trong số sáu triệu ca mang thai
hàng năm ở Hoa Kỳ,
ba triệu trong số đó
là ngoài ý muốn?
00:53
threesố ba milliontriệu of them are unintendedkhông mong đợi?
14
41440
2896
Hết một nửa.
00:56
That's halfmột nửa.
15
44360
1576
00:57
That's a really surprisingthật ngạc nhiên numbercon số.
16
45960
2176
Một con số đáng ngạc nhiên.
01:00
And those threesố ba milliontriệu
unintendedkhông mong đợi pregnanciesmang thai
17
48160
2576
Và ba triệu ca mang thai ngoài ý muốn
01:02
accounttài khoản for the vastrộng lớn majorityđa số
of the more than one milliontriệu abortionsphá thai
18
50760
3256
dẫn đến phần lớn trong số
hơn một triệu ca nạo phá thai
01:06
annuallyhàng năm performedthực hiện in the UnitedVương StatesTiểu bang.
19
54040
2280
hàng năm tại Hoa Kỳ.
Tin vui, tỷ lệ mang thai
ngoài ý muốn đã giảm
01:09
HappilyHạnh phúc, the ratetỷ lệ of unintendedkhông mong đợi pregnancymang thai
has fallenrơi in the last fewvài yearsnăm
20
57440
4416
khoảng mười phần trăm
trong vài năm qua,
01:13
by about 10 percentphần trăm.
21
61880
1816
01:15
This is because more womenđàn bà
are usingsử dụng effectivecó hiệu lực, long-actingLong-acting,
22
63720
2936
Điều này là do nhiều phụ nữ
đang sử dụng các hình thức tránh thai.
01:18
reversibleđảo ngược formscác hình thức of contraceptiontránh thai.
23
66680
1920
hiệu quả, lâu dài và linh hoạt.
01:21
But we still have a long way to go.
24
69600
2240
Nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề tồn tại.
01:25
One approachtiếp cận that's finallycuối cùng
becomingtrở thành a realthực possibilitykhả năng
25
73040
3176
Một cách tiếp cận
đã trở thành hiện thực
01:28
is better contraceptivebiện pháp tránh thai optionslựa chọn for menđàn ông.
26
76240
3120
đó là những biện pháp tránh thai
tốt hơn cho nam giới.
Nghĩ xem. Chúng ta có
cả tá cách tránh thai cho nữ:
01:32
Think about it.
27
80600
1216
01:33
We have over a dozen methodsphương pháp
of contraceptiontránh thai for womenđàn bà:
28
81840
3656
thuốc, miếng dán, IUD,
màng chắn, xốp đệm, đặt vòng, v.v.
01:37
pillsthuốc, patchesbản vá lỗi, IUDsIUDs,
shotsbức ảnh, spongesbọt biển, ringsNhẫn, etcvv.
29
85520
5840
Cho nam giới,
ta có hai lựa chọn
01:44
For menđàn ông, we'vechúng tôi đã had the sametương tự two optionslựa chọn
30
92200
3936
được dùng trong hơn trăm năm:
01:48
for more than a hundredhàng trăm yearsnăm:
31
96160
1456
01:49
condomsbao cao su and vasectomyThắt ống dẫn tinh.
32
97640
1600
bao cao su và thắt ống dẫn tinh.
01:52
DespiteMặc dù havingđang có only two optionslựa chọn,
33
100520
2136
Dù chỉ có hai lựa chọn,
01:54
bothcả hai of which have significantcó ý nghĩa drawbacksNhược điểm,
34
102680
2776
cả hai đều có
những nhược điểm đáng kể,
01:57
menđàn ông currentlyhiện tại accounttài khoản
for 30 percentphần trăm of all contraceptivebiện pháp tránh thai use,
35
105480
4576
Nam giới chiếm đến 30% tổng số
sử dụng biện pháp ngừa thai,
có 10% các cặp đôi
chọn thắt ống dẫn tinh
02:02
with 10 percentphần trăm of couplesCặp đôi
relyingDựa on vasectomyThắt ống dẫn tinh
36
110080
2656
02:04
and 20 percentphần trăm of couplesCặp đôi usingsử dụng condomsbao cao su.
37
112760
2480
và 20% chọn dùng bao cao su.
Tại sao 20% các cặp đôi
chọn bao cao su để tránh thai
02:08
Why are 20 percentphần trăm of couplesCặp đôi
relyingDựa on condomsbao cao su for contraceptiontránh thai
38
116640
5016
trong khi biện pháp này
có tỷ lệ thất bại mỗi năm trên 15%?
02:13
when condomsbao cao su have a one-yeartrong một năm
failurethất bại ratetỷ lệ of over 15 percentphần trăm?
39
121680
3400
Có nhiều phụ nữ
gặp vấn đề khi sử dụng
02:17
It's because manynhiều womenđàn bà
can't eitherhoặc safelymột cách an toàn take
40
125880
3176
các loại thuốc tránh thai hiện có,
vì những lý do như cục máu đông,
02:21
currentlyhiện tại availablecó sẵn femalegiống cái contraceptivesthuốc tránh thai,
for reasonslý do suchnhư là as bloodmáu clotscục máu đông,
41
129080
3736
02:24
or they can't toleratetha thứ the sidebên effectshiệu ứng.
42
132840
2360
hoặc không thể chịu được
các phản ứng phụ.
02:28
So if we think a maleNam giới contraceptivebiện pháp tránh thai
would be usefulhữu ích, the nextkế tiếp questioncâu hỏi is:
43
136280
3856
Nếu biện pháp tránh thai nam là hữu ích,
câu hỏi đặt ra tiếp theo là:
02:32
How do we go about developingphát triển one?
44
140160
2040
Làm thế nào để phát triển nó?
02:35
Well, there's two generalchung approachescách tiếp cận.
45
143080
1840
Vâng, nhìn chung có hai cách tiếp cận.
Cách đầu tiên là thử can thiệp
02:37
The first approachtiếp cận is to try and interferegây trở ngại
46
145560
2056
cách tinh trùng bơi về phía trứng
hoặc liên kết với trứng.
02:39
with the way the spermtinh trùng
swimbơi towardsvề hướng or bindtrói buộc to the eggtrứng.
47
147640
3480
Cách này hoá ra có độ khó cao,
02:44
This approachtiếp cận turnslượt out
to be really difficultkhó khăn,
48
152200
2856
khó có đủ thuốc
cho một lượng xuất tinh nhỏ
02:47
because it's hardcứng to get enoughđủ medicationthuốc men
in the smallnhỏ bé volumeâm lượng of the ejaculatexuất tinh
49
155080
4096
02:51
and have it still work insidephía trong
the femalegiống cái reproductivesinh sản tractđường.
50
159200
3320
mà vẫn hoạt động
trong môi trường âm đạo.
Đó là lý do ta nên tập trung
vào phương án hai
02:55
This is why there's been a lot more work
donelàm xong on the secondthứ hai approachtiếp cận,
51
163680
3696
02:59
which is turningquay off
spermtinh trùng productionsản xuất entirelyhoàn toàn.
52
167400
3120
ngưng toàn bộ việc sản xuất tinh trùng.
Đây cũng là một thử thách.
Vì sao?
03:03
This is alsocũng thế challengingthách thức.
53
171440
1696
03:05
Why? TurnsBiến out
that menđàn ông make a lot of spermtinh trùng.
54
173160
4096
Đàn ông tạo ra rất nhiều tinh trùng.
(Tiếng cười)
03:09
(LaughterTiếng cười)
55
177280
1416
03:10
MenNgười đàn ông make a thousandnghìn spermtinh trùng everymỗi secondthứ hai
56
178720
3600
Đàn ông tạo ra
1000 tinh trùng mỗi giây
và để có một biện pháp
tránh thai hiệu quả
03:15
and to have an effectivecó hiệu lực contraceptivebiện pháp tránh thai,
57
183680
1896
03:17
you need to get that levelcấp độ
of spermtinh trùng productionsản xuất
58
185600
2176
bạn cần đưa
tiến độ sản xuất tinh trùng
03:19
down to one percentphần trăm of its normalbình thường valuegiá trị.
59
187800
2200
giảm xuống còn một phần trăm
so với năng suất bình thường.
Tin tốt là, điều này khả thi,
gần như vậy.
03:23
The good newsTin tức is, this is possiblekhả thi,
60
191400
2936
03:26
almosthầu hết.
61
194360
1416
Các cách được nghiên cứu nhiều nhất
là dùng hormon
03:27
The mostphần lớn studiedđã học approachtiếp cận has been to use
hormoneskích thích tố to suppressđàn áp spermtinh trùng productionsản xuất.
62
195800
5000
để ngăn sản xuất tinh trùng.
03:33
TestosteroneTestosterone and progesteroneprogesterone,
when administeredquản lý togethercùng với nhau,
63
201760
3376
Testosterone và progesterone,
khi được dùng cùng nhau,
sẽ ngăn chặn các tín hiệu từ não
để tinh hoàn tạo tinh trùng,
03:37
will suppressđàn áp the signalstín hiệu from the brainóc
to the testestinh hoàn to make spermtinh trùng,
64
205160
4176
và với khoảng 90 phần trăm nam giới,
03:41
and in about 90 percentphần trăm of menđàn ông,
65
209360
2136
03:43
spermtinh trùng productionsản xuất after
threesố ba to fourbốn monthstháng will stop.
66
211520
3360
việc sản xuất đó
sẽ dừng lại sau ba-bốn tháng.
Đáng tiếc,10% nam giới
không phản ứng với các hormon này
03:47
UnfortunatelyThật không may, 10 percentphần trăm of menđàn ông
don't respondtrả lời to these hormonalnội tiết tố regimensphác
67
215680
3696
vì các lý do chưa giải thích được.
03:51
for reasonslý do that aren'tkhông phải understoodhiểu.
68
219400
1680
Vài năm gần đây,
các đồng nghiệp và tôi
03:54
For the last severalmột số yearsnăm,
my colleaguesđồng nghiệp and I
69
222800
2216
03:57
have been takinglấy a differentkhác nhau approachtiếp cận
to maleNam giới contraceptivebiện pháp tránh thai developmentphát triển,
70
225040
3536
đã dùng cách khác để
phát triển cách tránh thai cho nam
mà không liên quan
đến sự điều chỉnh hormon.
04:00
one that doesn't involveliên quan
the administrationquản trị of hormoneskích thích tố.
71
228600
2720
Cụ thể, chúng tôi tìm cách chặn chức năng
của vitamin A trong tinh hoàn.
04:04
SpecificallyĐặc biệt, we are looking to blockkhối
the functionchức năng of vitaminvitamin A in the testestinh hoàn.
72
232240
4280
Tại sao? Trong hơn 90 năm,
ta biết rằng
04:09
Why? Well, for over 90 yearsnăm
it's been knownnổi tiếng
73
237360
3536
cơ thể cần vitamin A
để tạo tinh trùng.
04:12
that you need vitaminvitamin A to make spermtinh trùng.
74
240920
2360
04:15
AnimalsĐộng vật who are deprivedtước
of vitaminvitamin A in theirhọ dietchế độ ăn
75
243960
3016
Động vật nếu có chế độ ăn
thiếu vitamin A
sẽ ngừng tạo tinh trùng
04:19
stop makingchế tạo spermtinh trùng
76
247000
1896
04:20
and restartkhởi động lại makingchế tạo spermtinh trùng again
when the vitaminvitamin A is reintroducedgiới thiệu lại.
77
248920
3680
và tái sản xuất
khi vitamin A được cấp trở lại.
Vitamin A mà chúng ta nạp vào
04:25
The vitaminvitamin A that we ingestnuốt
78
253720
2535
04:28
is convertedchuyển đổi by a familygia đình of enzymesenzyme
to something calledgọi là retinoicretinoic acidaxit.
79
256279
4081
được một nhóm enzyme,
gọi là axit retinoic, chuyển đổi.
Một trong những enzyme này
chỉ được tìm thấy trong tinh hoàn.
04:33
One of these enzymesenzyme
is foundtìm only in the testestinh hoàn.
80
261959
3097
04:37
It's this enzymeenzyme
that we are attemptingcố gắng to blockkhối.
81
265080
3096
Đó là loại enzyme
mà chúng tôi đang cố chặn.
04:40
The blockadephong tỏa of this enzymeenzyme
should deprivetước đi the testestinh hoàn of retinoicretinoic acidaxit
82
268200
4416
Việc phong tỏa này giúp
loại bỏ axit retinoic khỏi tinh hoàn
và ngừng việc sản xuất tinh trùng
04:44
and stop spermtinh trùng productionsản xuất
83
272640
1936
04:46
withoutkhông có affectingảnh hưởng đến vitaminvitamin A'sA's functionschức năng
elsewhereở nơi khác in the bodythân hình.
84
274600
3200
không ảnh hưởng đến chức năng
của vitamin A ở nơi khác trong cơ thể.
04:50
We're testingthử nghiệm this approachtiếp cận in animalsđộng vật
85
278720
1896
Chúng tôi đang thử nghiệm
trên động vật
04:52
and hopemong to movedi chuyển to humanNhân loại testingthử nghiệm soonSớm.
86
280640
3160
và hy vọng sẽ sớm chuyển sang
thử nghiệm trên con người.
Rõ ràng, tác động
của việc tránh thai cho nam
04:57
ObviouslyRõ ràng, the impactva chạm
of suchnhư là a maleNam giới contraceptivebiện pháp tránh thai
87
285000
3376
sẽ giúp ta tiến xa trong sinh sản học.
05:00
would go well beyondvượt ra ngoài reproductivesinh sản biologysinh học.
88
288400
2400
05:03
It's interestinghấp dẫn to speculatesuy đoán
about the effecthiệu ứng that it would have
89
291440
3056
Thật thú vị khi suy đoán
về ảnh hưởng mà nó sẽ tạo nên
trong mối quan hệ giữa nam và nữ.
05:06
on relationshipscác mối quan hệ betweengiữa menđàn ông and womenđàn bà.
90
294520
1880
Một khả năng hấp dẫn là
05:09
One intriguingintriguing possibilitykhả năng
91
297320
1456
05:10
is that a man could monitorgiám sát
his contraceptivebiện pháp tránh thai statustrạng thái over time.
92
298800
4240
đàn ông có thể thường xuyên theo dõi
tình trạng tránh thai của mình.
Trong vài năm qua, có hai nhóm
05:15
In the last severalmột số yearsnăm,
93
303720
1576
đã giới thiệu thiết bị
kiểm tra tinh trùng tại nhà
05:17
two groupscác nhóm have introducedgiới thiệu
home sperm-testingthử nghiệm tinh trùng devicesthiết bị
94
305320
4256
kết nối với iPhone
và rất dễ sử dụng.
05:21
that are iPhone-basedDựa trên iPhone
95
309600
1496
05:23
and that are easydễ dàng to use.
96
311120
1640
Một người đàn ông có thể kiểm tra
05:25
A man could testthử nghiệm his spermtinh trùng countđếm
and sharechia sẻ the resultkết quả with his partnercộng sự.
97
313680
4256
lượng tinh trùng
và chia sẻ kết quả với bạn đời.
Nếu số lượng tinh trùng bằng không,
05:29
If the man'sngười đàn ông spermtinh trùng countđếm were zerokhông,
98
317960
1816
05:31
the man and his partnercộng sự
would feel very comfortableThoải mái
99
319800
2816
cặp đôi sẽ cảm thấy thoải mái
và yên tâm với biện pháp tránh thai
của anh ta.
05:34
relyingDựa on his contraceptivebiện pháp tránh thai.
100
322640
2856
05:37
A tooldụng cụ like this,
coupledkết hợp with a maleNam giới contraceptivebiện pháp tránh thai,
101
325520
3176
Một thiết bị thế này,
cùng biện pháp tránh thai cho nam giới,
05:40
could greatlyrất nhiều increasetăng the rolevai trò for menđàn ông
in preventingngăn ngừa unintendedkhông mong đợi pregnancymang thai.
102
328720
4320
có thể làm tăng đáng kể vai trò của nam
trong ngăn ngừa mang thai ngoài ý muốn.
Các nhà nghiên cứu
việc tránh thai cho nam
05:46
The researchersCác nhà nghiên cứu who are workingđang làm việc
on maleNam giới contraceptiontránh thai
103
334840
2776
đang cố tạo ra
một tương lai tốt đẹp hơn cho các cặp đôi,
05:49
are tryingcố gắng to createtạo nên
a better futureTương lai for couplesCặp đôi,
104
337640
2816
05:52
a futureTương lai where contraceptiontránh thai is no longerlâu hơn
consideredxem xét just "a woman'sngười phụ nữ issuevấn đề,"
105
340480
4536
Một tương lai mà tránh thai
không còn là "chuyện phụ nữ",
05:57
ratherhơn an issuevấn đề
for couplesCặp đôi to decidequyết định togethercùng với nhau.
106
345040
2920
mà là vấn đề
mà cả hai cùng quyết định.
Thế tại sao cần
thuốc tránh thai cho nam?
06:01
So why does the worldthế giới need a maleNam giới pillViên thuốc?
107
349320
2440
06:04
Well, I believe that a maleNam giới pillViên thuốc
108
352520
1736
Tôi tin rằng một viên thuốc như vậy
06:06
will help reducegiảm the stubbornlykiên highcao
ratesgiá of unintendedkhông mong đợi pregnancymang thai and abortionphá thai
109
354280
5816
giúp giảm tỷ lệ mang thai
ngoài ý muốn và nạo phá thai,
cho phép nam giới tham gia bình đẳng
vào việc tránh thai.
06:12
and allowcho phép menđàn ông to equallybằng nhau participatetham dự
110
360120
2896
06:15
in contraceptiontránh thai.
111
363040
1200
Xin cảm ơn.
06:17
Thank you.
112
365040
1216
06:18
(ApplauseVỗ tay)
113
366280
4240
(Vỗ tay)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
John Amory - Male reproductive health expert
John Amory is leading research into novel options for male contraception, male infertility and hypergonadism.

Why you should listen

John Amory is is currently examining the potential of using inhibitors of testicular retinoic acid biosynthesis as reversible male contraceptives. He has published more than 130 peer-reviewed papers in the field of male reproduction and serves on the Advisory Board of the Male Contraception Initiative. He is currently Professor of Medicine and Section Head of General Internal Medicine at the University of Washington, where he works as an attending physician on the inpatient medicine wards and in the outpatient General Internal Medicine and Men's Health Clinics.

More profile about the speaker
John Amory | Speaker | TED.com