English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

Gever Tulley: Life lessons through tinkering

Gever Tulley uděluje životní lekce "tinkeringem"

Filmed:
1,208,510 views

Gever Tulley za podpory fotografií a video ukázek přibližuje, jak hodnotné lekce pro život získávají děti v jeho Tinkering škole. Dostanou do rukou nástroje, materiál a vedení a dětská kreativita se rozběhne naplno. Kreativní řešení problémů se ujímá vedení a vede ke vzniku unikátních lodí, mostů a dokonce i horské dráhy!

- Tinkerer
The founder of the Tinkering School, Gever Tulley likes to build things with kids. Full bio

This is the exactpřesný momentmoment
V tomto okamžiku jsem
00:12
that I startedzačal creatingvytváření something calledvolal TinkeringŠťourat SchoolŠkola.
začal tvořit to, co nazýváme školou Tinkeringu.
00:16
TinkeringŠťourat SchoolŠkola is a placemísto where kidsděti can pickvýběr up stickstyčinky
Je to místo, kde mohou děti s důvěrou vzít do ruky
00:21
and hammerskladiva and other dangerousnebezpečný objectsobjekty,
nebezpečné předměty jako jsou klacky
00:25
and be trusteddůvěryhodné.
a využívat je s důvěrou.
00:29
TrustedDůvěryhodný not to hurtzranit themselvesoni sami,
S důvěrou, že neublíží sobě,
00:31
and trusteddůvěryhodné not to hurtzranit othersostatní.
ani ostatním.
00:33
TinkeringŠťourat SchoolŠkola doesn't follownásledovat a setsoubor curriculumosnovy,
Tinkering škola se neřídí složitými pravidly.
00:37
and there are no teststesty.
Neskládají se zkoušky.
00:40
We're not tryingzkoušet to teachučit anybodyněkdo any specificcharakteristický thing.
Nesnažíme se o to, naučit konkrétní dovednosti.
00:42
When the kidsděti arrivepřijet
Po příjezdu děti
00:46
they're confrontedkonfrontován with lots of stuffvěci:
seznámíme s mnoha věcmi -
00:49
wooddřevo and nailshřebíky and ropelano and wheelskola,
dřevem, hřebíky, provazy, koly,
00:51
and lots of toolsnástroje, realnemovitý toolsnástroje.
a množstvím skutečného nářadí.
00:55
It's a six-dayšest den immersivedokonalé experienceZkusenosti for the kidsděti.
Je to pro ně šestidenní, pohlcující zkušenost.
01:00
And withinv rámci that contextkontext, we can offernabídka the kidsděti time --
A v tomto prostředí můžeme dát dětem čas,
01:05
something that seemszdá se in shortkrátký supplyzásobování
který se v jejich nabitých životech
01:09
in theirjejich over-scheduled-plánované livesživoty.
stává nedostatkovým zbožím.
01:12
Our goalfotbalová branka is to ensurezajistit that they leavezanechat, opustit
Naším cílem je zajistit, aby odešly
01:15
with a better sensesmysl of how to make things
s jasnější představou, jak tvořit konkrétní
01:18
than when they arrivedpřišel,
věci, než když přijížděly,
01:20
and the deephluboký internalvnitřní realizationrealizace
a hlubokým vnitřním uvědoměním, že
01:23
that you can figurepostava things out by foolingblázen around.
během hraní si, můžete přijít na báječné věci.
01:26
Nothing ever turnsotočí out as plannedplánování ... ever.
Nicméně, nic se nevyvíjí podle plánu vždycky.
01:30
(LaughterSmích)
(smích)
01:35
And the kidsděti soonjiž brzy learnUčit se
A děti brzy pochopí, že
01:37
that all projectsprojektů go awrynakřivo --
všechny plány se mění -
01:39
(LaughterSmích)
(smích)
01:43
and becomestát at easeulehčit with the ideaidea that everykaždý stepkrok
a přijmou poznání, že každý krok v práci
01:44
in a projectprojekt is a stepkrok closerblíže
je krokem směrem buď ke
01:46
to sweetsladký successúspěch,
sladkému úspěchu,
01:49
or gleefulškodolibý calamitykalamita.
nebo kalamitě.
01:52
We startStart from doodlesčmáranice and sketchesnáčrty.
Začínáme od čmáranic a hrubých črtů.
01:56
And sometimesněkdy we make realnemovitý plansplány.
Někdy připravujeme opravdový plán.
02:00
And sometimesněkdy we just startStart buildingbudova.
Někdy se pustíme rovnou do stavby.
02:03
BuildingBudova is at the heartsrdce of the experienceZkusenosti:
Tvorba samotná je podstatou této zkušenosti.
02:07
handsruce on, deeplyhluboce immersedponořený
Tvorba, hluboké zaujetí a
02:10
and fullyplně committedangažovaný to the problemproblém at handruka.
plné odevzdání problému.
02:13
RobinRobin and I, actingherectví as collaboratorsspolupracovníci,
S Robin, coby spolupracovnící,
02:17
keep the landscapekrajina of the projectsprojektů
zajišťujeme vývoj projektu
02:20
tiltedPři naklonění towardsvůči completiondokončení.
ke skutečnému dotvoření.
02:22
SuccessÚspěch is in the doing,
Úspěch je tvorba sama.
02:25
and failuresselhání are celebratedslaví and analyzedanalyzovány.
Chyby a pády oslavíme a prozkoumáme.
02:28
ProblemsProblémy becomestát puzzlespuzzle
Problémy se mění v puzzle
02:31
and obstaclespřekážky disappearzmizet.
a překážky mizí.
02:34
When facedtváří v tvář with particularlyzejména difficultobtížný
Když se potýkáme se zvláště těžkými
02:38
setbacksnezdary or complexitiessložitosti,
nezdary či obtíže,
02:40
a really interestingzajímavý behaviorchování emergesobjevuje se: decorationdekorace.
vynoří se pozoruhodná aktivita: výzdoba.
02:42
(LaughterSmích)
(smích)
02:47
DecorationDekorace of the unfinishednedokončený projectprojekt
Zdobení nedokončeného projektu
02:50
is a kinddruh of conceptualpojmový incubationInkubace.
je typ abstraktní tvorby.
02:52
From these interludesmezihry come deephluboký insightspoznatky
Tyto přestávky generují hluboké vhledy,
02:56
and amazingúžasný newNový approachespřístupy to solvingřešení the problemsproblémy
a úžasné, nové přístupy k řešení problémů, které
02:59
that had them frustratedfrustrovaný just momentsokamžiky before.
nás ještě před chvílí naprosto frustrovaly.
03:02
All materialsmateriálů are availabledostupný for use.
Všechny materiály jsou volně k
03:07
Even those mundanesvětský, hatefulnenávistný, plasticplastický grocerypotraviny bagstašky
dispozici. Dokonce světské, odporné, plastové sáčky
03:12
can becomestát a bridgemost
se mohou proměnit v most
03:18
strongersilnější than anyonekdokoliv imaginedpředstavoval.
silnější, než kdo čekal.
03:20
And the things that they buildstavět
A to, co vytvoří, přivede
03:24
amazeohromit even themselvesoni sami.
úžasu i děti samotné.
03:27
VideoVideo: ThreeTři, two, one, go!
Video: Tři, dva, jedna, teď!
03:30
GeverGever TulleyTulley: A rollercoasterHorská dráha builtpostavený by seven-year-oldssedm rok olds.
Gever Tulley: Horská dráha vytvořená sedmiletými děcky.
03:41
VideoVideo: YayYay!
Video: Jupí!
03:45
(ApplausePotlesk)
(potlesk)
03:48
GTGT: Thank you. It's been a great pleasurepotěšení.
Díky, bylo mi velkým potěšením.
03:50
(ApplausePotlesk)
(potlesk)
03:53
Translated by Irena Svobodová
Reviewed by Lucie Sara Zavodna

▲Back to top

About the speaker:

Gever Tulley - Tinkerer
The founder of the Tinkering School, Gever Tulley likes to build things with kids.

Why you should listen

Gever Tulley writes the best Twitters: Just landed my paraglider in an empty field behind Santa 8arbara. ... Making amazing tshirts with a laser cutter at the maker faire in austin. ... Washing fruit, putting sheets on bunkbeds, and grinding up aluminum foil in a cheap blender ... Updating the school blog, trying to figure out how many cubic feet of air are in a 5 gallon cylinder at 200 PSI. ... Trying to figure out if the tinker kids are going to be able to get molten iron from magnetite sand ...

A software engineer, Gever Tulley is the co-founder of the Tinkering School, a weeklong camp where lucky kids get to play with their very own power tools. He's interested in helping kids learn how to build, solve problems, use new materials and hack old ones for new purposes. He's also a certified paragliding instructor.

More profile about the speaker
Gever Tulley | Speaker | TED.com