English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

Gever Tulley: Life lessons through tinkering

Gever Tulley uděluje životní lekce "tinkeringem"

Filmed
Views 1,167,240

Gever Tulley za podpory fotografií a video ukázek přibližuje, jak hodnotné lekce pro život získávají děti v jeho Tinkering škole. Dostanou do rukou nástroje, materiál a vedení a dětská kreativita se rozběhne naplno. Kreativní řešení problémů se ujímá vedení a vede ke vzniku unikátních lodí, mostů a dokonce i horské dráhy!

- Tinkerer
The founder of the Tinkering School, Gever Tulley likes to build things with kids. Full bio

This is the exact moment
V tomto okamžiku jsem
00:12
that I started creating something called Tinkering School.
začal tvořit to, co nazýváme školou Tinkeringu.
00:16
Tinkering School is a place where kids can pick up sticks
Je to místo, kde mohou děti s důvěrou vzít do ruky
00:21
and hammers and other dangerous objects,
nebezpečné předměty jako jsou klacky
00:25
and be trusted.
a využívat je s důvěrou.
00:29
Trusted not to hurt themselves,
S důvěrou, že neublíží sobě,
00:31
and trusted not to hurt others.
ani ostatním.
00:33
Tinkering School doesn't follow a set curriculum,
Tinkering škola se neřídí složitými pravidly.
00:37
and there are no tests.
Neskládají se zkoušky.
00:40
We're not trying to teach anybody any specific thing.
Nesnažíme se o to, naučit konkrétní dovednosti.
00:42
When the kids arrive
Po příjezdu děti
00:46
they're confronted with lots of stuff:
seznámíme s mnoha věcmi -
00:49
wood and nails and rope and wheels,
dřevem, hřebíky, provazy, koly,
00:51
and lots of tools, real tools.
a množstvím skutečného nářadí.
00:55
It's a six-day immersive experience for the kids.
Je to pro ně šestidenní, pohlcující zkušenost.
01:00
And within that context, we can offer the kids time --
A v tomto prostředí můžeme dát dětem čas,
01:05
something that seems in short supply
který se v jejich nabitých životech
01:09
in their over-scheduled lives.
stává nedostatkovým zbožím.
01:12
Our goal is to ensure that they leave
Naším cílem je zajistit, aby odešly
01:15
with a better sense of how to make things
s jasnější představou, jak tvořit konkrétní
01:18
than when they arrived,
věci, než když přijížděly,
01:20
and the deep internal realization
a hlubokým vnitřním uvědoměním, že
01:23
that you can figure things out by fooling around.
během hraní si, můžete přijít na báječné věci.
01:26
Nothing ever turns out as planned ... ever.
Nicméně, nic se nevyvíjí podle plánu vždycky.
01:30
(Laughter)
(smích)
01:35
And the kids soon learn
A děti brzy pochopí, že
01:37
that all projects go awry --
všechny plány se mění -
01:39
(Laughter)
(smích)
01:43
and become at ease with the idea that every step
a přijmou poznání, že každý krok v práci
01:44
in a project is a step closer
je krokem směrem buď ke
01:46
to sweet success,
sladkému úspěchu,
01:49
or gleeful calamity.
nebo kalamitě.
01:52
We start from doodles and sketches.
Začínáme od čmáranic a hrubých črtů.
01:56
And sometimes we make real plans.
Někdy připravujeme opravdový plán.
02:00
And sometimes we just start building.
Někdy se pustíme rovnou do stavby.
02:03
Building is at the heart of the experience:
Tvorba samotná je podstatou této zkušenosti.
02:07
hands on, deeply immersed
Tvorba, hluboké zaujetí a
02:10
and fully committed to the problem at hand.
plné odevzdání problému.
02:13
Robin and I, acting as collaborators,
S Robin, coby spolupracovnící,
02:17
keep the landscape of the projects
zajišťujeme vývoj projektu
02:20
tilted towards completion.
ke skutečnému dotvoření.
02:22
Success is in the doing,
Úspěch je tvorba sama.
02:25
and failures are celebrated and analyzed.
Chyby a pády oslavíme a prozkoumáme.
02:28
Problems become puzzles
Problémy se mění v puzzle
02:31
and obstacles disappear.
a překážky mizí.
02:34
When faced with particularly difficult
Když se potýkáme se zvláště těžkými
02:38
setbacks or complexities,
nezdary či obtíže,
02:40
a really interesting behavior emerges: decoration.
vynoří se pozoruhodná aktivita: výzdoba.
02:42
(Laughter)
(smích)
02:47
Decoration of the unfinished project
Zdobení nedokončeného projektu
02:50
is a kind of conceptual incubation.
je typ abstraktní tvorby.
02:52
From these interludes come deep insights
Tyto přestávky generují hluboké vhledy,
02:56
and amazing new approaches to solving the problems
a úžasné, nové přístupy k řešení problémů, které
02:59
that had them frustrated just moments before.
nás ještě před chvílí naprosto frustrovaly.
03:02
All materials are available for use.
Všechny materiály jsou volně k
03:07
Even those mundane, hateful, plastic grocery bags
dispozici. Dokonce světské, odporné, plastové sáčky
03:12
can become a bridge
se mohou proměnit v most
03:18
stronger than anyone imagined.
silnější, než kdo čekal.
03:20
And the things that they build
A to, co vytvoří, přivede
03:24
amaze even themselves.
úžasu i děti samotné.
03:27
Video: Three, two, one, go!
Video: Tři, dva, jedna, teď!
03:30
Gever Tulley: A rollercoaster built by seven-year-olds.
Gever Tulley: Horská dráha vytvořená sedmiletými děcky.
03:41
Video: Yay!
Video: Jupí!
03:45
(Applause)
(potlesk)
03:48
GT: Thank you. It's been a great pleasure.
Díky, bylo mi velkým potěšením.
03:50
(Applause)
(potlesk)
03:53
Translated by Irena Svobodová
Reviewed by Lucie Sara Zavodna

▲Back to top

About the speaker:

Gever Tulley - Tinkerer
The founder of the Tinkering School, Gever Tulley likes to build things with kids.

Why you should listen

Gever Tulley writes the best Twitters: Just landed my paraglider in an empty field behind Santa 8arbara. ... Making amazing tshirts with a laser cutter at the maker faire in austin. ... Washing fruit, putting sheets on bunkbeds, and grinding up aluminum foil in a cheap blender ... Updating the school blog, trying to figure out how many cubic feet of air are in a 5 gallon cylinder at 200 PSI. ... Trying to figure out if the tinker kids are going to be able to get molten iron from magnetite sand ...

A software engineer, Gever Tulley is the co-founder of the Tinkering School, a weeklong camp where lucky kids get to play with their very own power tools. He's interested in helping kids learn how to build, solve problems, use new materials and hack old ones for new purposes. He's also a certified paragliding instructor.

More profile about the speaker
Gever Tulley | Speaker | TED.com