English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

Gever Tulley: Life lessons through tinkering

Gever Tulley tamircilik yoluyla hayat dersleri veriyor.

Filmed:
1,197,086 views

Gever Tulley, ilgi çekici fotoğraf ve çekimleri kullanarak çocukların Tamircilik Okulu’nda öğrendiği değerli dersleri gösteriyor. Aletler, malzemeler ve rehberlik verildiğinde, bu genç muhayyiler zincirlerini kırıp yaratıcı çözümleri harekete geçirerek eşsiz tekneler, köprüler ve hatta eğlence trenleri yapıyor!

- Tinkerer
The founder of the Tinkering School, Gever Tulley likes to build things with kids. Full bio

This is the exactkesin momentan
Bu tamı tamına
00:12
that I startedbaşladı creatingoluşturma something calleddenilen TinkeringMüdahalesi SchoolOkul.
Tamircilik Okulu denen şeyi yaratmaya başladığım an.
00:16
TinkeringMüdahalesi SchoolOkul is a placeyer where kidsçocuklar can pickalmak up stickssopa
Tamircilik Okulu çocukların güvenle sopalar, çekiçler
00:21
and hammersçekiç and other dangeroustehlikeli objectsnesneleri,
ve başka tehlikeli objeleri ellerine
00:25
and be trustedgüvenilir.
alabilecekleri bir yer.
00:29
TrustedGüvenilir not to hurtcanını yakmak themselveskendilerini,
Kendilerini ve başkalarını incitmeyeceklerine
00:31
and trustedgüvenilir not to hurtcanını yakmak othersdiğerleri.
dair onlara güvendiğimiz bir yer.
00:33
TinkeringMüdahalesi SchoolOkul doesn't followtakip et a setset curriculumMüfredat,
Tamircilik Okulu belli bir müfredat izlemiyor.
00:37
and there are no teststestler.
Ve sınavlar da yok.
00:40
We're not tryingçalışıyor to teachöğretmek anybodykimse any specificözel thing.
Kimseye belirli bir şey öğretmeye çalışmıyoruz.
00:42
When the kidsçocuklar arrivevarmak
Çocuklar geldiğinde
00:46
they're confrontedkarşı karşıya with lots of stuffşey:
tahta, çivi, halat, tekerlek gibi
00:49
woodahşap and nailsçivi and ropeHalat and wheelstekerlekler,
birçok malzemeyle karşılaşıyorlar,
00:51
and lots of toolsaraçlar, realgerçek toolsaraçlar.
ve elbette birçok da aletle.
00:55
It's a six-dayaltı gün immersivesürükleyici experiencedeneyim for the kidsçocuklar.
Bu çocuklar için altı günlük, büyüleyici bir deneyim.
01:00
And withiniçinde that contextbağlam, we can offerteklif the kidsçocuklar time --
Ve bu deneyim içinde onlara çocuk olabilecekleri bir zaman sunuyoruz.
01:05
something that seemsgörünüyor in shortkısa supplyarz
Yani, aşırı programlanmış hayatlarında
01:09
in theironların over-scheduledaşırı zamanlanmış liveshayatları.
eksik olan bir şeyi.
01:12
Our goalhedef is to ensuresağlamak that they leaveayrılmak
Amacımız, bir şeyler üretmeye dair
01:15
with a better senseduyu of how to make things
buradan giderken, geldikleri vakte kıyasla
01:18
than when they arrivedgeldi,
daha bilinçli olmalarını
01:20
and the deepderin internal realizationgerçekleşme
ve eğlenirken de bir şeylerin çözülebileceğinin
01:23
that you can figureşekil things out by foolingahmaklık around.
farkına varmalarını sağlamak.
01:26
Nothing ever turnsdönüşler out as plannedplanlı ... ever.
Hiçbir şey planlandığı gibi sonuçlanmıyor... hiçbir zaman.
01:30
(LaughterKahkaha)
(Kahkahalar)
01:35
And the kidsçocuklar soonyakında learnöğrenmek
Çocuklar da çok geçmeden öğreniyor ki
01:37
that all projectsprojeler go awryters --
tüm projeler yoldan çıkabilir.
01:39
(LaughterKahkaha)
(Kahkahalar)
01:43
and becomeolmak at easekolaylaştırmak with the ideaFikir that everyher stepadım
Bir projede atılan her adımın
01:44
in a projectproje is a stepadım closeryakın
onları başarıya veya sinsice bir felakete
01:46
to sweettatlı successbaşarı,
biraz daha yaklaştırdığı fikrine
01:49
or gleefulneşeli calamityfelaket.
alışıyorlar.
01:52
We startbaşlama from doodlesDoodles'ın and sketchesskeçler.
Karalamalar ve taslaklarla başlıyor
01:56
And sometimesara sıra we make realgerçek plansplanları.
bazen gerçek planlar yapıyor
02:00
And sometimesara sıra we just startbaşlama buildingbina.
ve bazen de doğrudan inşaya başlıyoruz.
02:03
BuildingBina is at the heartkalp of the experiencedeneyim:
İnşa etmek bu deneyimin odağında
02:07
handseller on, deeplyderinden immerseddalmış
kollar sıvanmış, düşüncelere dalınmış
02:10
and fullytamamen committedtaahhüt to the problemsorun at handel.
ve bütünüyle eldeki probleme yoğunlaşılmış.
02:13
RobinRobin and I, actingoyunculuk as collaboratorsortak çalışanlar,
Robin ve ben ortak rolünü üstenip,
02:17
keep the landscapepeyzaj of the projectsprojeler
projeler tamamlanırken
02:20
tiltedeğik towardskarşı completionTamamlama.
işleri hizada tutuyoruz.
02:22
SuccessBaşarı is in the doing,
Başarı yapılan iştedir.
02:25
and failuresarızaları are celebratedünlü and analyzedanaliz.
Ve başarısızlıklar da sorgulanır ve kutlanır.
02:28
ProblemsSorunları becomeolmak puzzlesbulmacalar
Problemler bulmacalara dönüşüyor
02:31
and obstaclesengeller disappearkaybolmak.
ve engeller gözden kayboluyor.
02:34
When facedyüzlü with particularlyözellikle difficultzor
Olağandışı bir terslik veya karışıklık
02:38
setbacksaksiliklere or complexitieskarmaşıklıklar,
ile karşılaşılırsa
02:40
a really interestingilginç behaviordavranış emergesortaya: decorationdekorasyon.
gerçekten ilginç bir davranış ortaya çıkıyor: süsleme.
02:42
(LaughterKahkaha)
(Kahkahalar)
02:47
DecorationDekorasyon of the unfinishedbitmemiş projectproje
Tamamlanmamış bir projenin süslenmesi de
02:50
is a kindtür of conceptualkavramsal incubationKuluçka.
bir tür kavramsal tasarımdır.
02:52
From these interludesinterludes come deepderin insightsanlayışlar
Bu dinlendirici süreç, birkaç saniye önceki yılgınlığı atlatıp
02:56
and amazingşaşırtıcı newyeni approachesyaklaşımlar to solvingçözme the problemssorunlar
problemin çözümünde derin bir kavrayışa ve ilginç yeni yaklaşımlara
02:59
that had them frustratedhayal kırıklığına uğramış just momentsanlar before.
yönelmelerini sağlıyor.
03:02
All materialsmalzemeler are availablemevcut for use.
Tük malzemeler ellerinin altında.
03:07
Even those mundanedünyevi, hatefulnefret dolu, plasticplastik groceryBakkal bagsçantalar
Sıradan, çirkin alışveriş poşetleri bile
03:12
can becomeolmak a bridgeköprü
hayal edilemeyecek ölçüde sağlam
03:18
strongergüçlü than anyonekimse imaginedhayal.
köprülere dönüşebiliyor.
03:20
And the things that they buildinşa etmek
Ve yaptıkları şeyler
03:24
amazeHayret even themselveskendilerini.
kendilerini bile şaşırtıyor.
03:27
VideoVideo: ThreeÜç, two, one, go!
Üç, iki, bir, başla!
03:30
GeverGever TulleyTulley: A rollercoasterRollercoaster builtinşa edilmiş by seven-year-oldsYedi yaşındakiler.
7 yaş grubunca yapılan bir eğlence treni.
03:41
VideoVideo: YayYay!
Yaşasın!
03:45
(ApplauseAlkış)
(Alkışlar)
03:48
GTGT: Thank you. It's been a great pleasureZevk.
Teşekkürler. Benim için büyük bir zevkti.
03:50
(ApplauseAlkış)
(Alkışlar)
03:53
Translated by Basak Kara
Reviewed by Duygu Çandarl

▲Back to top

About the speaker:

Gever Tulley - Tinkerer
The founder of the Tinkering School, Gever Tulley likes to build things with kids.

Why you should listen

Gever Tulley writes the best Twitters: Just landed my paraglider in an empty field behind Santa 8arbara. ... Making amazing tshirts with a laser cutter at the maker faire in austin. ... Washing fruit, putting sheets on bunkbeds, and grinding up aluminum foil in a cheap blender ... Updating the school blog, trying to figure out how many cubic feet of air are in a 5 gallon cylinder at 200 PSI. ... Trying to figure out if the tinker kids are going to be able to get molten iron from magnetite sand ...

A software engineer, Gever Tulley is the co-founder of the Tinkering School, a weeklong camp where lucky kids get to play with their very own power tools. He's interested in helping kids learn how to build, solve problems, use new materials and hack old ones for new purposes. He's also a certified paragliding instructor.

More profile about the speaker
Gever Tulley | Speaker | TED.com