English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

Gever Tulley: Life lessons through tinkering

Gever Tulley učí životné lekcie hrou

Filmed:
1,197,086 views

Gever Tulley používa pútavé fotky a záznamy, aby názorne ukázal, aké cenné lekcie sa deti učia v jeho Škole hrou. Keď dostanú nástroje, materiál a podporu, ich mladá predstavivosť sa odtrhne z reťaze a kreatívne riešenie problémov u nich dostane zelenú, aby vytvorili jedinečné lode, mosty či dokonca horskú dráhu.

- Tinkerer
The founder of the Tinkering School, Gever Tulley likes to build things with kids. Full bio

This is the exactpresný momentmoment
Presne v tomto momente
00:12
that I startedzahájená creatingvytváranie something calledvolal TinkeringVŕtať SchoolŠkola.
som začal vytvárať to, čo volám Škola hrou. (Rodič dieťaťu: "Je tamto palica? Vieš, čo sme si o hraní sa s palicou povedali...")
00:16
TinkeringVŕtať SchoolŠkola is a placemiesto where kidsdeti can pickvyzdvihnúť up stickstyčinky
Škola hrou je miesto, kde môžu deti vziať do rúk palice,
00:21
and hammerskladivá and other dangerousnebezpečný objectsobjekty,
kladivá a iné nebezpečné objekty,
00:25
and be trusteddôveryhodný.
a dá sa im dôverovať.
00:29
TrustedDôveryhodné not to hurtublížiť themselvessami,
Dá sa im dôverovať, že sa nezrania,
00:31
and trusteddôveryhodný not to hurtublížiť othersostatné.
a dôverovať, že nezrania iných.
00:33
TinkeringVŕtať SchoolŠkola doesn't follownasledovať a setsada curriculumosnovy,
Škola hrou nepodlieha žiadnym školským osnovám.
00:37
and there are no testsskúšky.
A nie sú žiadne testy.
00:40
We're not tryingsnažia to teachvyučovať anybodyniekto any specificšpecifický thing.
Nesnažíme sa nikoho učiť nič konkrétne.
00:42
When the kidsdeti arriveprísť
Keď decká prídu,
00:46
they're confrontedkonfrontovaný with lots of stuffvec:
stretnú sa s mnohými vecami,
00:49
wooddrevo and nailsnechty and ropelano and wheelskolesá,
drevom a klincami, povrazmi a kolesami
00:51
and lots of toolsnáradie, realskutočný toolsnáradie.
a mnohými nástrojmi, ozajstnými nástrojmi.
00:55
It's a six-dayŠesťdňová immersivepohlcujúci experienceskúsenosť for the kidsdeti.
Je to šesťdňová skúsenosť, ktorá do seba deti úplne vtiahne.
01:00
And withinvnútri that contextkontext, we can offerponuka the kidsdeti time --
A v tomto kontexte môžeme deťom poskytnúť čas.
01:05
something that seemszdá in shortkrátky supplydodávka
Niečo, čoho je málo
01:09
in theirich over-schedulednadmerne naplánované livesživoty.
v ich preplánovaných životoch.
01:12
Our goalcieľ is to ensurezaistiť that they leavezanechať
Naším cieľom je, aby odchádzali
01:15
with a better sensezmysel of how to make things
s lepším pochopením toho, ako vytvárať veci,
01:18
than when they arrivedprišiel,
než keď prišli,
01:20
and the deephlboký internalinterný realizationrealizácia
a aby si hlboko vnútri uvedomili,
01:23
that you can figurefigúra things out by foolingklamanie around.
že sa na veci dá prísť aj hrou.
01:26
Nothing ever turnszákruty out as plannedplánovaná ... ever.
Nič nikdy nevyjde tak, ako sa plánovalo... nikdy.
01:30
(LaughterSmiech)
(Smiech)
01:35
And the kidsdeti soončoskoro learnučiť sa
A decká sa rýchlo naučia,
01:37
that all projectsprojekty go awrynakrivo --
že vo všetkých projektoch sa objavia chyby...
01:39
(LaughterSmiech)
(Smiech)
01:43
and becomestať sa at easejednoduchosť with the ideanápad that everykaždý stepkrok
a zmieria sa s myšlienkou, že každý krok
01:44
in a projectprojekt is a stepkrok closerbližšie
v projekte je krokom smerom
01:46
to sweetsladký successúspech,
k sladkému úspechu
01:49
or gleefulveselý calamitykalamity.
alebo veselej pohrome.
01:52
We startštart from doodlesSviatočné logá doodle and sketchesnáčrtky.
Začíname čmáranicami a náčrtmi.
01:56
And sometimesniekedy we make realskutočný plansplány.
Niekedy robíme ozajstné plány.
02:00
And sometimesniekedy we just startštart buildingbudova.
A niekedy začneme len tak stavať.
02:03
BuildingBudova is at the heartSrdce of the experienceskúsenosť:
Budovanie je podstatou skúsenosti.
02:07
handsruky on, deeplyhlboko immersedponorený
Holými rukami, celkom zahĺbení
02:10
and fullyplne committedangažovaný to the problemproblém at handručné.
a úplne oddaní aktuálnemu problému.
02:13
RobinRobin and I, actingherectvo as collaboratorsspolupracovníkov,
Robin a ja ako spolupracovníci
02:17
keep the landscapekrajina of the projectsprojekty
iba napomáhame projektom
02:20
tiltednaklonená towardsvoči completiondokončenie.
smerom k ukončeniu.
02:22
SuccessÚspech is in the doing,
Úspech je v konaní.
02:25
and failureszlyhanie are celebratedpreslávený and analyzedanalyzované.
A neúspechy oslavujeme a analyzujeme.
02:28
ProblemsProblémy becomestať sa puzzleshádanky
Problémy sa stávajú hádankami
02:31
and obstaclesprekážky disappearmiznúť.
a prekážky sa strácajú.
02:34
When facedtvárou v tvár with particularlyobzvlášť difficultnáročný
Keď stojíte pred obzvlášť náročnými
02:38
setbacksneúspechy or complexitieszložitosti,
prekážkami alebo zložitosťami,
02:40
a really interestingzaujímavý behaviorsprávanie emergesvynára: decorationvýzdoba.
dochádza k veľmi zaujímavému chovaniu: výzdobe.
02:42
(LaughterSmiech)
(Smiech)
02:47
DecorationDekorácie of the unfinishednedokončený projectprojekt
Výzdoba nedokončeného projektu
02:50
is a kinddruh of conceptualkoncepčný incubationInkubačná.
je akousi konceptuálnou liahňou.
02:52
From these interludesprestávky come deephlboký insightspostrehy
Z týchto medzihier pochádzajú hlboké náhľady
02:56
and amazingúžasný newNový approacheskroky to solvingriešenie the problemsproblémy
a úžasné nové prístupy k tomu, ako riešiť problémy,
02:59
that had them frustratedfrustrovaný just momentsmomenty before.
ktoré ich iba pred chvíľou otravovali.
03:02
All materialsmateriály are availablek dispozícii for use.
K dispozícii sú všetky materiály.
03:07
Even those mundanesvetský, hatefulnenávistný, plasticplastický grocerypotraviny bagssáčky
Dokonca aj tie obyčajné, nenávidené umelohmotné tašky z potravín
03:12
can becomestať sa a bridgeMost
sa môžu stať mostom
03:18
strongersilnejší than anyoneniekto imaginedpredstavoval.
silnejším, než by si ktokoľvek pomyslel.
03:20
And the things that they buildvybudovať
A veci, ktoré vybudujú,
03:24
amazeohromiť even themselvessami.
ohromujú dokonca aj ich samých.
03:27
VideoVideo: ThreeTri, two, one, go!
Video: Raz, dva, tri, ideš!
03:30
GeverGever TulleyTullee: A rollercoasterRollercoaster builtpostavený by seven-year-oldssedem-rok-olds.
Gever Tulley: Horská dráha, ktorú postavili sedemroční.
03:41
VideoVideo: YayYay!
Video: Jéééj!
03:45
(ApplausePotlesk)
(Smiech)
03:48
GTGT: Thank you. It's been a great pleasurepotešenie.
Gever Tulley: Ďakujem. Bolo mi veľkou cťou.
03:50
(ApplausePotlesk)
(Potlesk)
03:53
Translated by Dana Retová
Reviewed by Tomas Sooky

▲Back to top

About the speaker:

Gever Tulley - Tinkerer
The founder of the Tinkering School, Gever Tulley likes to build things with kids.

Why you should listen

Gever Tulley writes the best Twitters: Just landed my paraglider in an empty field behind Santa 8arbara. ... Making amazing tshirts with a laser cutter at the maker faire in austin. ... Washing fruit, putting sheets on bunkbeds, and grinding up aluminum foil in a cheap blender ... Updating the school blog, trying to figure out how many cubic feet of air are in a 5 gallon cylinder at 200 PSI. ... Trying to figure out if the tinker kids are going to be able to get molten iron from magnetite sand ...

A software engineer, Gever Tulley is the co-founder of the Tinkering School, a weeklong camp where lucky kids get to play with their very own power tools. He's interested in helping kids learn how to build, solve problems, use new materials and hack old ones for new purposes. He's also a certified paragliding instructor.

More profile about the speaker
Gever Tulley | Speaker | TED.com