English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDIndia 2009

Ravin Agrawal: 10 young Indian artists to watch

Ραβίν Αγκραβάλ: παρακολουθήστε 10 νέους Ινδούς καλλιτέχνες

Filmed:
456,228 views

Ο συλλέκτης Ραβίν Αγκραβάλ παραδίδει μια διαφωτιστική εισαγωγή σε 10 από τους πιο συναρπαστικούς νέους, σύγχρονους καλλιτέχνες της Ινδίας. Δουλεύοντας με ποικιλία μέσων, ο καθένας από αυτούς αντλεί την έμπνευσή του από την τοπική του κουλτούρα.

- Investor
As an emerging markets investor, Ravin Agrawal tries to predict the future, balancing economic, political and technological factors. Full bio

Right now is the mostπλέον excitingσυναρπαστικός time
Αυτή ακριβώς την περίοδο είναι η πιο συναρπαστική στιγμή
00:16
to see newνέος IndianΙνδική artτέχνη.
να δείτε νέα Ινδική τέχνη.
00:19
ContemporaryΣύγχρονη artistsκαλλιτέχνες in IndiaΙνδία are havingέχοντας a conversationσυνομιλία with the worldκόσμος
Οι σύγχρονοι καλλιτέχνες στην Ινδία συνομιλούν με τον κόσμο
00:21
like never before.
όπως ποτέ άλλοτε.
00:24
I thought it mightθα μπορούσε be interestingενδιαφέρων, even for the manyΠολλά long-timeLong-time
Θεώρησα ότι θα ήταν ενδιαφέρον, ακόμα και για τους πολλούς
00:26
collectorsσυλλέκτες here with us at TEDTED, localτοπικός collectorsσυλλέκτες,
για μεγάλο διάστημα μαζί μας εδώ στον TED, ντόπιους συλλέκτες,
00:28
to have an outsideεξω απο viewθέα of 10 youngνεαρός IndianΙνδική artistsκαλλιτέχνες
να ρίξουν μια ματιά προς τα έξω σε 10 νέους Ινδούς καλλιτέχνες
00:31
I wishεπιθυμία everyoneΟλοι at TEDTED to know.
που θα ήθελα όλοι εδώ στον TED να γνωρίζουν.
00:35
The first is BhartiBharti KherKher.
Η πρώτη είναι η Μπάρτι Κερ.
00:37
The centralκεντρικός motifΜΟΤΙΦ of Bharti'sBharti του practiceπρακτική
Το κεντρικό μοτίβο που δουλεύει η Μπάρτι
00:40
is the ready-madeέτοιμα store-boughtΚατάστημα-αγορασμένες bindiBindi
είναι τα έτοιμα αγοραστά μπίντι
00:42
that untoldανομολόγητος millionsεκατομμύρια of IndianΙνδική womenγυναίκες applyισχύουν to theirδικα τους foreheadsμέτωπά,
τα οποία εκατομμύρια Ινδές τοποθετούν στο μέτωπό τους,
00:45
everyκάθε day, in an actενεργω closelyαπο κοντα associatedσυσχετισμένη with
καθημερινά, σε άμεση σχέση με
00:48
the institutionΊδρυμα of marriageγάμος.
το θεσμό του γάμου.
00:50
But originallyαρχικά the significanceσημασία of the bindiBindi
Όμως αρχικά, η έννοια του μπίντι
00:53
is to symbolizeσυμβολίζουν the thirdτρίτος eyeμάτι
είναι ότι συμβολίζει το τρίτο μάτι
00:55
betweenμεταξύ the spiritualπνευματικός worldκόσμος and the religiousθρησκευτικός worldκόσμος.
ανάμεσα στον πνευματικό και τον θρησκευτικό κόσμο.
00:58
BhartiBharti seeksεπιδιώκει to liberateελευθερώσει this everydayκάθε μέρα clicheστερεότυπο, as she callsκλήσεις it,
Η Μπάρτι επιδιώκει να απελευθερώσει αυτό το καθημερινό κλισέ, όπως το ονομάζει,
01:01
by explodingέκρηξη it into something spectacularθεαματικός.
κάνοντάς το να εκραγεί σε κάτι θεαματικό.
01:04
She alsoεπίσης createsδημιουργεί life-sizeLife-size fiberglassφίμπεργκλας sculpturesγλυπτά, oftenσυχνά of animalsτων ζώων,
Δημιουργεί επίσης φυσικού μεγέθους γλυπτά από υαλονήματα, συχνά ζώων,
01:09
whichοι οποίες she then completelyεντελώς coversκαλύπτει in bindisbindis,
τα οποία στη συνέχεια καλύπτει ολοκληρωτικά με μπίντι,
01:12
oftenσυχνά with potentισχυρός symbolismσυμβολισμός.
συχνά με ισχυρό συμβολισμό.
01:16
She saysλέει she first got startedξεκίνησε with
Λέει ότι πρωτοξεκίνησε με
01:18
10 packetsπακέτα of bindisbindis,
10 πακέτα μπίντι,
01:20
and then wonderedαναρωτήθηκε what she could do with 10 thousandχίλια.
και μετά αναρωτήθηκε τι θα μπορούσε να κάνει με 10 χιλιάδες.
01:22
Our nextεπόμενος artistκαλλιτέχνης, BalasubramaniamBalasubramaniam,
Ο επόμενος καλλιτέχνης μας, ο Μπαλασουμπραμάνιαμ,
01:27
really standsπερίπτερα at the crossroadsσταυροδρόμι of sculptureγλυπτική, paintingζωγραφική and installationεγκατάσταση,
στέκεται πραγματικά στο σταυροδρόμι της γλυπτικής, της ζωγραφικής και της εγκατάστασης,
01:29
workingεργαζόμενος wondersαναρωτιέται with fiberglassφίμπεργκλας.
κάνοντας θαύματα με τα υαλονήματα.
01:32
SinceΑπό το BalaΜΠΑΛΑ himselfο ίδιος will be speakingΟμιλία at TEDTED
Μιας και ο ίδιος ο Μπάλα θα μιλήσει στον TED
01:35
I won'tσυνηθισμένος spendδαπανήσει too much time on him here todayσήμερα,
δεν θα αφιερώσω πολύ χρόνο σε αυτόν εδώ σήμερα,
01:37
exceptεκτός to say that he really succeedsεπιτυχία
παρά μόνο θα πω ότι πραγματικά επιτυγχάνει
01:39
at makingκατασκευή the invisibleαόρατος visibleορατός.
να κάνει το ορατό αόρατο.
01:41
Brooklyn-basedΜπρούκλιν με βάση ChitraΧύτρα GaneshGanesh
Η Τσίτρα Γκανές με βάση το Μπρούκλιν,
01:47
is knownγνωστός for her digitalψηφιακό collagesκολάζ,
είναι γνωστή για τα ψηφιακά κολάζ της,
01:49
usingχρησιμοποιώντας IndianΙνδική comicκόμικς booksβιβλία calledπου ονομάζεται amarAmar chitraχύτρα kathaskathas
χρησιμοποιώντας Ινδικά κόμικς που λέγονται άμαρ τσίτρα κάτας
01:51
as her primaryπρωταρχικός sourceπηγή materialυλικό.
ως πρωτεύων υλικό.
01:55
These comicsκόμικς are a fundamentalθεμελιώδης way
Αυτά τα κόμικς είναι ο κύριος τρόπος μέσω του οποίου
01:57
that childrenπαιδιά, especiallyειδικά in the diasporaδιασπορά,
τα παιδιά, ειδικά της διασποράς
01:59
learnμαθαίνω theirδικα τους religiousθρησκευτικός and mythologicalμυθολογικός folkΛαϊκή talesπαραμύθια.
μαθαίνουν τις θρησκευτικές και μυθολογικές τους παραδοσιακές ιστορίες.
02:01
I, for one, was steepedsteeped in these.
Εγώ, πάντως, διαποτίστηκα με αυτές.
02:05
ChitraΧύτρα basicallyβασικα remixesανακατεύει ξανά and re-titlesεπαν-τίτλοι
η Τσίτρα βασικά αναμιγνύει και ξαναδίνει τίτλο
02:07
these iconicεικονική imagesεικόνες
σε αυτές τις εικόνες
02:10
to teaseπείραγμα out some of the sexualσεξουαλικός and genderγένος politicsπολιτική
για να βγάλει στην επιφάνεια μερικές σεξουαλικές πολιτικές και πολιτικές φύλλου
02:12
embeddedενσωματωμένο in these deeplyκατα ΒΑΘΟΣ influentialεπιρροή comicsκόμικς.
εμφυτευμένες σε αυτά τα κόμικς μεγάλης επιρροής.
02:16
And she usesχρήσεις this vocabularyλεξιλόγιο in her installationεγκατάσταση work as well.
Επίσης χρησιμοποιεί το ίδιο λεξιλόγιο και στις εγκαταστάσεις της.
02:18
JitishJitish KallatKallat successfullyεπιτυχώς practicesπρακτικές acrossαπέναντι photographyφωτογραφία,
Ο Τζίτις Κάλατ εξασκεί με επιτυχία την φωτογραφία,
02:24
sculptureγλυπτική, paintingζωγραφική and installationεγκατάσταση.
τη γλυπτική, τη ζωγραφική και την εγκατάσταση.
02:28
As you can see, he's heavilyβαριά influencedεπηρεάζονται
όπως βλέπετε, είναι σοβαρά επηρεασμένος
02:31
by graffitiγκράφιτι and streetδρόμος artτέχνη,
από το γκράφιτι και την τέχνη στους δρόμους,
02:33
and his home cityπόλη of MumbaiΒομβάη is an ever-presentπανταχού παρούσα elementστοιχείο in his work.
και η πόλη από όπου κατάγεται, το Μουμπάι, είναι πάντα παρούσα στα έργα του.
02:35
He really capturesσυλλαμβάνει that senseέννοια of densityπυκνότητα
Πραγματικά συλλαμβάνει αυτή την ιδέα της πυκνότητας
02:38
and energyενέργεια whichοι οποίες really characterizesχαρακτηρίζει modernμοντέρνο urbanαστικός BombayΒομβάη.
και της ενέργειας που πραγματικά χαρακτηρίζει την μοντέρνα αστική Βομβάη.
02:41
He alsoεπίσης createsδημιουργεί phantasmagoricφαντασμαγορικό sculpturesγλυπτά
Δημιουργεί επίσης φαντασμαγορικά γλυπτά
02:46
madeέκανε of bonesοστά from castεκμαγείο resinρητίνη.
φτιαγμένα από κόκαλα από χυτή ρητίνη.
02:48
Here he envisionsοραματίζεται the carcassσκελετού
Εδώ συλλαμβάνει το σκελετό
02:51
of an autorickshawautorickshaw he onceμια φορά witnessedμάρτυρες burningκαύση in a riotταραχή.
ενός αυτοκινούμενου δίτροχου οχήματος το οποίο είδε κάποτε να φλέγεται σε μια εξέγερση.
02:53
This nextεπόμενος artistκαλλιτέχνης, N.S. HarshaΣτρατος,
Ο επόμενος καλλιτέχνης, ο Ν.Σ.Χέρσα
02:57
actuallyπράγματι has a studioΣτούντιο right here in MysoreΜαϊσόρε.
έχει στην πραγματικότητα ένα στούντιο εδώ, στην Μάισορ.
02:59
He's puttingβάζοντας a contemporaryσύγχρονος spinγνέθω on the miniatureμινιατούρα traditionπαράδοση.
Κάνει μια σύγχρονη στροφή στην παράδοση της μινιατούρας.
03:02
He createsδημιουργεί these fine, delicateλεπτός imagesεικόνες
Δημιουργεί αυτές τις φίνες, λεπτές εικόνες
03:05
whichοι οποίες he then repeatsεπαναλαμβάνει on a massiveογκώδης scaleκλίμακα.
τις οποίες μετά επαναλαμβάνει σε μαζική κλίμακα.
03:08
He usesχρήσεις scaleκλίμακα to more and more spectacularθεαματικός effectαποτέλεσμα,
Χρησιμοποιεί την κλίμακα με όλο και πιο θεαματικό αποτέλεσμα,
03:12
whetherκατά πόσο on the roofστέγη of a templeναός in SingaporeΣιγκαπούρη,
είτε στη στέγη ενός ναού στην Σιγκαπούρη,
03:15
or in his increasinglyόλο και περισσότερο ambitiousφιλόδοξη installationεγκατάσταση work,
ή στις αυξανόμενα φιλόδοξες εγκαταστάσεις,
03:19
here with 192 functioningλειτουργία sewingράψιμο machinesμηχανές,
εδώ με 192 ραπτομηχανές σε λειτουργία,
03:21
fabricatingκατασκευαστικές the flagsσημαίες of everyκάθε memberμέλος of the UnitedΕνωμένοι NationsΕθνών.
να υφαίνουν τις σημαίες κάθε μέλους των Ηνωμένων Εθνών.
03:24
Mumbai-basedΒομβάη με βάση DhruviDhruvi AcharyaAcharya
Η Ντρούβι Ατσάρια με βάση το Μουμπάι
03:30
buildsχτίζει on her love of comicκόμικς booksβιβλία and streetδρόμος artτέχνη
δημιουργεί με βάση την αγάπη της για τα κόμικς και την τέχνη του δρόμου
03:32
to commentσχόλιο on the rolesρόλους and expectationsπροσδοκίες
σχολιάζοντας τους ρόλους και τις προσδοκίες
03:34
of modernμοντέρνο IndianΙνδική womenγυναίκες.
των μοντέρνων Ινδών γυναικών.
03:36
She too minesορυχεία the richπλούσιος sourceπηγή materialυλικό of amarAmar chitraχύτρα kathaskathas,
Και εκείνη επίσης εκμεταλλεύεται το πλούσιο πρώτο υλικό των άμαρ τσίτρα κάτας,
03:39
but in a very differentδιαφορετικός way than ChitraΧύτρα GaneshGanesh.
αλλά με πολύ διαφορετικό τρόπο από την Τσίτρα Γκανές.
03:42
In this particularιδιαιτερος work, she actuallyπράγματι stripsλωρίδες out the imagesεικόνες
Σε αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά, στην πραγματικότητα αφαιρεί τις εικόνες
03:45
and leavesφύλλα the actualπραγματικός textκείμενο
και αφήνει το κείμενο
03:48
to revealαποκαλύπτω something previouslyπροηγουμένως unseenαόρατο, and provocativeπροκλητική.
για να αποκαλύψει κάτι που δεν ειδώθηκε προηγουμένως, κάτι προκλητικό.
03:50
RaqibRaqib ShawShaw is Kolkata-bornΚαλκούτα-γεννημένος,
Ο Ρακίμπ Σο γεννήθηκε στην Καλκούτα,
03:56
Kashmir-raisedΚασμίρ-έθεσε,
μεγάλωσε στο Κασμίρ,
03:58
and London-trainedΛονδίνο-εκπαιδευμένο.
και σπούδασε στο Λονδίνο.
04:00
He too is reinventingεπανεφεύρεση the miniatureμινιατούρα traditionπαράδοση.
Και αυτός επίσης επαναπροσδιορίζει την παράδοση της μινιατούρας.
04:02
He createsδημιουργεί these opulentΥπερπολυτελή tableausΙσθμίας inspiredεμπνευσμένος by HieronymusΙερώνυμος BoschBosch,
Δημιουργεί αυτούς τους πλούσιους πίνακες εμπνευσμένος από τον Ιερώνυμο Μπος,
04:05
but alsoεπίσης by the KashmiriΚασμίρ textilesκλωστοϋφαντουργικά προϊόντα of his youthνεολαία.
αλλά και από τα υφάσματα Κασμίρ της νιότης του.
04:09
He actuallyπράγματι appliesισχύει metallicμεταλλικός industrialβιομηχανικός paintsχρώματα to his work
Στην πραγματικότητα βάζει μεταλλικά βιομηχανικά χρώματα στα έργα του
04:12
usingχρησιμοποιώντας porcupinePorcupine quillsαγκάθια to get this richπλούσιος detailedλεπτομερείς effectαποτέλεσμα.
χρησιμοποιώντας αγκάθια σκαντζόχοιρου για να βγάλει αυτό το πλούσιο λεπτομερές αποτέλεσμα.
04:16
I'm kindείδος of cheatingεξαπατηση with this nextεπόμενος artistκαλλιτέχνης
Κάνω μια ζαβολιά με τον επόμενο καλλιτέχνη
04:23
sinceΑπό RaqsRaqs MediaΜέσα μαζικής ενημέρωσης CollectiveΣυλλογική are really
αφού οι Ρακς Μίντια Κολλέκτιβ είναι στην πραγματικότητα
04:25
threeτρία artistsκαλλιτέχνες workingεργαζόμενος togetherμαζί.
τρεις καλλιτέχνες που δουλεύουν μαζί.
04:27
RaqsRaqs are probablyπιθανώς the foremostπρώτιστος practitionersΙατροί
Οι Ρακς είναι πιθανόν οι επιφανέστεροι επαγγελματίες
04:29
of multimediamultimedia artτέχνη in IndiaΙνδία todayσήμερα,
της τέχνης με πολυμέσα στην Ινδία σήμερα,
04:31
workingεργαζόμενος acrossαπέναντι photographyφωτογραφία, videoβίντεο and installationεγκατάσταση.
και δουλεύουν με φωτογραφία, βίντεο και εγκατάσταση.
04:33
They frequentlyσυχνά exploreεξερευνώ themesθέματα of globalizationπαγκοσμιοποίηση and urbanizationαστικοποίηση,
Συχνά εξερευνούν θέματα παγκοσμιοποίησης και αστικοποίησης,
04:37
and theirδικα τους home of DelhiΔελχί is a frequentσυχνάζω elementστοιχείο in theirδικα τους work.
και η πατρίδα τους, το Δελχί, είναι συχνό στοιχείο στη δουλειά τους.
04:40
Here, they inviteκαλώ the viewerθεατής to analyzeαναλύει a crimeέγκλημα
Εδώ, προσκαλούν το θεατή να αναλύσει ένα έγκλημα
04:43
looking at evidenceαπόδειξη and cluesενδείξεις embeddedενσωματωμένο
κοιτάζοντας τις αποδείξεις και τα στοιχεία που ενυπάρχουν
04:47
in fiveπέντε narrativesαφηγήσεις on these fiveπέντε differentδιαφορετικός screensοθόνες,
σε πέντε διηγήσεις πάνω σε πέντε διαφορετικές οθόνες,
04:49
in whichοι οποίες the cityπόλη itselfεαυτό mayενδέχεται have been the culpritένοχος.
στις οποίες, η ίδια η πόλη μπορεί να είναι ο ένοχος.
04:51
This nextεπόμενος artistκαλλιτέχνης is probablyπιθανώς the alphaάλφα maleαρσενικός
Ο επόμενος καλλιτέχνης είναι πιθανότατα ο κυριότερος άντρας
04:56
of contemporaryσύγχρονος IndianΙνδική artτέχνη, SubodhSubodh GuptaGupta.
της σύγχρονης Ινδικής τέχνης, ο Σαμπόντ Γκάπτα.
04:58
He was first knownγνωστός for creatingδημιουργώντας giantγίγαντας photo-realisticφωτορεαλιστικά canvasesκαμβάδες,
Αρχικά ήταν γνωστός επειδή δημιουργούσε τεράστιους φωτορεαλιστικούς καμβάδες,
05:01
paintingsΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ of everydayκάθε μέρα objectsαντικείμενα,
πίνακες από καθημερινά αντικείμενα,
05:05
the stainlessανοξείδωτο steelατσάλι kitchenκουζίνα vesselsσκαφών and tiffinTiffin containersδοχεία
τα ανοξείδωτα σκεύη της κουζίνας και τα δοχεία του μεσημεριανού
05:07
knownγνωστός to everyκάθε IndianΙνδική.
γνωστά σε κάθε Ινδό.
05:10
He celebratesγιορτάζει these localτοπικός and mundaneτετριμμένο objectsαντικείμενα globallyπαγκοσμίως,
Τιμά αυτά τα τοπικά και άχαρα αντικείμενα παγκοσμίως,
05:13
and on a granderμεγαλόπρεπο and granderμεγαλόπρεπο scaleκλίμακα,
και σε όλο και μεγαλύτερη και μεγαλύτερη κλίμακα,
05:16
by incorporatingενσωματώνοντας them into ever more colossalκολοσσιαία
ενσωματώνοντάς τα σε ακόμα πιο κολοσσιαία
05:18
sculpturesγλυπτά and installationsεγκαταστάσεις.
γλυπτά και εγκαταστάσεις.
05:21
And finallyτελικά numberαριθμός 10, last and certainlyσίγουρα not leastελάχιστα,
Και τέλος, το νούμερο 10, τελευταία αλλά όχι λιγότερο σημαντική,
05:27
RanjaniRanjani ShettarShettar,
η Ρανάντζι Σεττάρ,
05:30
who livesζωή and worksεργοστάσιο here in the stateκατάσταση of KarnatakaΚαρνάτακα,
η οποία ζει και εργάζεται εδώ στην πολιτεία της Καρνάτακα,
05:32
createsδημιουργεί etherealαιθέρια sculpturesγλυπτά and installationsεγκαταστάσεις
δημιουργεί αιθέρια γλυπτά και εγκαταστάσεις
05:34
that really marryπαντρεύω the organicοργανικός to the industrialβιομηχανικός,
που πραγματικά παντρεύουν το οργανικό με το βιομηχανικό,
05:36
and bringsφέρνει, like SubodhSubodh, the localτοπικός globalπαγκόσμια.
και κάνει, όπως και ο Σαμπόντ, το τοπικό παγκόσμιο.
05:39
These are actuallyπράγματι wiresκαλώδια wrappedτυλιγμένο in muslinμουσελίνα
Αυτά είναι στην πραγματικότητα καλώδια τυλιγμένα με μουσελίνα
05:42
and steepedsteeped in vegetableλαχανικό dyeχρωστική ουσία.
και εμποτισμένα σε φυτική βαφή.
05:45
And she arrangesτακτοποιεί them so that the viewerθεατής
Και τα ταξινομεί έτσι ώστε ο θεατής
05:47
actuallyπράγματι has to navigateκυβερνώ throughδιά μέσου the spaceχώρος,
να πρέπει πραγματικά να κινηθεί μέσα στο χώρο,
05:49
and interactαλληλεπιδρώ with the objectsαντικείμενα.
και να αλληλεπιδράσει με τα αντικείμενα.
05:51
And lightφως and shadowσκιά are a very importantσπουδαίος partμέρος of her work.
Το φως και η σκιά είνει πολύ σημαντικά κομμάτια του έργου της.
05:53
She alsoεπίσης exploresδιερευνά themesθέματα of consumerismκαταναλωτισμού,
Εξερευνά επίσης θέματα καταναλωτισμού,
05:56
and the environmentπεριβάλλον, suchτέτοιος as in this work,
και περιβαλλοντικά, όπως σε αυτό το έργο,
05:58
where these basket-likeκαλάθι-όπως objectsαντικείμενα look organicοργανικός and wovenυφαντός,
όπου τρία αντικείμενα που μοιάζουν με καλάθια δείχνουν οργανικά και πλεγμένα,
06:00
and are wovenυφαντός,
και είναι πλεγμένα,
06:03
but with the stripsλωρίδες of steelατσάλι, salvagedδιασωθεί from carsαυτοκίνητα
αλλά με λωρίδες από ατσάλι, παρμένο από αυτοκίνητα
06:05
that she foundβρέθηκαν in a BangaloreΜπανγκαλόρ junkyardμάντρα.
τα οποία βρήκε σε μια μάντρα στην Μπανκαλόρ.
06:08
10 artistsκαλλιτέχνες, sixέξι minutesλεπτά, I know that was a lot to take in.
10 καλλιτέχνες, έξι λεπτά, ξέρω ότι είναι πολλά να αφομοιώσετε.
06:13
But I can only hopeελπίδα I've whetτροχίζω your appetiteόρεξη
Αλλά μπορώ να ελπίζω ότι σας άνοιξα την όρεξη
06:16
to go out and see and learnμαθαίνω more
να βγείτε, να δείτε και να μάθετε περισσότερα
06:18
about the amazingφοβερο things that are happeningσυμβαίνει in artτέχνη in IndiaΙνδία todayσήμερα.
για τα καταπληκτικά πράγματα που συμβαίνουν στην τέχνη στην Ινδία σήμερα.
06:20
Thank you very much for looking and listeningακούγοντας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και ακούσατε.
06:23
(ApplauseΧειροκροτήματα)
(Χειροκρότημα)
06:26
Translated by artmag.gr -
Reviewed by Artmagazine Rteam

▲Back to top

About the speaker:

Ravin Agrawal - Investor
As an emerging markets investor, Ravin Agrawal tries to predict the future, balancing economic, political and technological factors.

Why you should listen

Ravin Agrawal has drawn on his time in the US and India to bring the best of each world to the other. Born in New Jersey, he grew up between Louisiana and Kolkata before entering Harvard Business School.

Agrawal began his career as a business consultant for McKinsey & Co., helping global banks navigate the opportunities of Internet commerce. Since then, he has served as the managing director of Passport India Fund and Quantum India Fund, and today is the managing member of Corellian Capital in the San Francisco Bay area.

More profile about the speaker
Ravin Agrawal | Speaker | TED.com