English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDIndia 2009

Ravin Agrawal: 10 young Indian artists to watch

Ravin Agrawal: 10 jonge Indiase kunstenaars om in de gaten te houden

Filmed:
456,228 views

Verzamelaar Ravin Agrawal geeft een gloeiende introductie tot 10 van de spannendste jonge eigentijdse kunstenaars. Ze werken in verschillende media en halen hun inspiratie allemaal uit hun lokale cultuur.

- Investor
As an emerging markets investor, Ravin Agrawal tries to predict the future, balancing economic, political and technological factors. Full bio

Right now is the mostmeest excitingopwindend time
Het is vandaag het spannendste moment
00:16
to see newnieuwe IndianIndische artkunst.
om nieuwe Indiase kunst te zien.
00:19
ContemporaryHedendaagse artistskunstenaars in IndiaIndia are havingmet a conversationgesprek with the worldwereld-
Eigentijdse kunstenaars in India voeren vandaag een gesprek met de wereld
00:21
like never before.
zoals nooit tevoren.
00:24
I thought it mightmacht be interestinginteressant, even for the manyveel long-timelange tijd
Het leek me interessant, zelfs voor de vele doorwinterde
00:26
collectorsverzamelaars here with us at TEDTED, locallokaal collectorsverzamelaars,
verzamelaars hier aanwezig bij TED, lokale verzamelaars,
00:28
to have an outsidebuiten viewuitzicht of 10 youngjong IndianIndische artistskunstenaars
om de kijk van een buitenstaander te krijgen op 10 jonge Indiase kunstenaars
00:31
I wishwens everyoneiedereen at TEDTED to know.
die iedereen bij TED volgens mij moet kennen.
00:35
The first is BhartiBharti KherKher.
De eerste is Barti Kher.
00:37
The centralcentraal motifmotief of Bharti'sDe Bharti practicepraktijk
Het centrale motief van Bharti's werk
00:40
is the ready-madekant en klare store-boughtwinkel koopt bindiBindi
is de kant-en-klare bindi uit de winkel
00:42
that untoldonnoemelijk millionsmiljoenen of IndianIndische womenvrouw applyvan toepassing zijn to theirhun foreheadsvoorhoofd,
die vele miljoenen Indiase vrouwen op hun voorhoofd plakken,
00:45
everyelk day, in an acthandelen closelyvan nabij associatedgeassocieerd with
elke dag, een handeling die nauw verband houdt
00:48
the institutioninstelling of marriagehuwelijk.
met de instelling van het huwelijk.
00:50
But originallyoorspronkelijk the significancebetekenis of the bindiBindi
De oorspronkelijke betekenis van de bindi
00:53
is to symbolizesymboliseren the thirdderde eyeoog
is het symboliseren van het derde oog
00:55
betweentussen the spiritualgeestelijk worldwereld- and the religiousreligieus worldwereld-.
tussen de spirituele en de religieuze wereld.
00:58
BhartiBharti seekszoekt to liberatebevrijden this everydayelke dag clichecliché, as she callscalls it,
Bharti wil dit cliché van elke dag, zoals ze het noemt, bevrijden
01:01
by explodingexploderende it into something spectacularspectaculaire.
door het op te blazen tot iets spectaculairs.
01:04
She alsoook createscreëert life-sizelevensgrote fiberglassglasvezel sculpturesbeeldhouwwerken, oftenvaak of animalsdieren,
Ze creëert ook levensgrote sculpturen van glasvezel, vaak dieren,
01:09
whichwelke she then completelyhelemaal coverscovers in bindisbindis,
die ze dan volledig met bindi's bedekt,
01:12
oftenvaak with potentkrachtig symbolismsymboliek.
vaak met krachtige symboliek.
01:16
She sayszegt she first got startedbegonnen with
Ze zegt dat ze begon met
01:18
10 packetsPakketten of bindisbindis,
10 pakjes bindi's,
01:20
and then wonderedvroeg me af what she could do with 10 thousandduizend.
en zich toen afvroeg wat ze met 10.000 kon aanvangen.
01:22
Our nextvolgende artistartiest, BalasubramaniamBalasubramaniam,
Onze volgende kunstenaar, Balasubramaniam,
01:27
really standsstands at the crossroadskruispunt of sculpturebeeldhouwwerk, paintingschilderij and installationinstallatie,
bevindt zich echt op het kruispunt tussen sculptuur, schilderij en installatie.
01:29
workingwerkend wonderswonderen with fiberglassglasvezel.
Hij doet wonderen met glasvezel.
01:32
SinceSinds BalaBala himselfzichzelf will be speakingsprekend at TEDTED
Bala zal zelf op TED spreken,
01:35
I won'tzal niet spendbesteden too much time on him here todayvandaag,
en dus zal ik vandaag niet veel tijd aan hem besteden,
01:37
exceptbehalve to say that he really succeedsslaagt
behalve om te zeggen dat hij er echt in slaagt
01:39
at makingmaking the invisibleonzichtbaar visiblezichtbaar.
om het onzichtbare zichtbaar te maken.
01:41
Brooklyn-basedBrooklyn-based ChitraChitra GaneshGanesh
Chitra Ganesh werkt in Brooklyn
01:47
is knownbekend for her digitaldigitaal collagescollages,
en is bekend om haar digitale collages
01:49
usinggebruik makend van IndianIndische comicgrappig booksboeken calledriep amarAmar chitraChitra kathaskathas
van Indiase stripverhalen, amar chitra kathas genaamd.
01:51
as her primaryprimair sourcebron materialmateriaal.
Dat is haar voornaamste bronmateriaal.
01:55
These comicsComics are a fundamentalfundamenteel way
Deze strips zijn een fundamentele manier
01:57
that childrenkinderen, especiallyvooral in the diasporadiaspora,
voor kinderen, met name in de diaspora,
01:59
learnleren theirhun religiousreligieus and mythologicalmythologisch folkFolk talesverhalen.
om hun religieuze en mythologische sprookjes te leren.
02:01
I, for one, was steepeddoordrenkt in these.
Ik was er vroeger door gefascineerd.
02:05
ChitraChitra basicallyeigenlijk remixesRemixes and re-titlesopnieuw titels
Chitra maakt een nieuwe mix van deze
02:07
these iconiciconische imagesafbeeldingen
iconische beelden, en geeft ze een nieuwe titel,
02:10
to teaseTease out some of the sexualseksueel and gendergeslacht politicspolitiek
om de seksuele en gender-politiek te voorschijn te halen
02:12
embeddedingebed in these deeplydiep influentialinvloedrijke comicsComics.
die ingebed is in deze zeer invloedrijke strips.
02:16
And she usestoepassingen this vocabularywoordenschat in her installationinstallatie work as well.
Ze gebruikt deze woordenschat ook in haar installatiewerk.
02:18
JitishJitish KallatKallat successfullymet succes practicespraktijken acrossaan de overkant photographyfotografie,
Jitish Kallat is een succesvol beoefenaar van fotografie,
02:24
sculpturebeeldhouwwerk, paintingschilderij and installationinstallatie.
sculptuur, schilderen en en installatie.
02:28
As you can see, he's heavilyhard influencedbeïnvloed
Zoals je kan zien, is hij sterk beïnvloed
02:31
by graffitigraffiti and streetstraat artkunst,
door graffiti en street art.
02:33
and his home citystad of MumbaiMumbai is an ever-presentaltijd aanwezige elementelement in his work.
Zijn thuisstad Mumbai is steeds aanwezig in zijn werk.
02:35
He really capturescaptures that sensezin of densitydichtheid
Hij vat het gevoel van dichtheid
02:38
and energyenergie whichwelke really characterizeskenmerkt modernmodern urbanstedelijk BombayBombay.
en energie dat kenmerkend is voor de stad Bombay vandaag.
02:41
He alsoook createscreëert phantasmagoricfantasmagorische sculpturesbeeldhouwwerken
Hij maakt ook fantasmagorische sculpturen
02:46
madegemaakt of bonesbeenderen from castgegoten resinhars.
uit botten van gegoten hars.
02:48
Here he envisionsvoorziet the carcasskarkas
Hier geeft hij het karkas weer
02:51
of an autorickshawautorickshaw he onceeen keer witnessedgetuige burningbrandend in a riotherrie.
van een auto-riksja die hij ooit zag branden tijdens een rel.
02:53
This nextvolgende artistartiest, N.S. HarshaHarsha,
De volgende kunstenaar, N.S. Harsha,
02:57
actuallywerkelijk has a studiostudio right here in MysoreMysore.
heeft een studio hier in Mysore.
02:59
He's puttingzetten a contemporarytijdgenoot spinspinnen on the miniatureminiatuur traditiontraditie.
Hij geeft een eigentijdse draai aan de miniatuurtraditie.
03:02
He createscreëert these fine, delicatedelicaat imagesafbeeldingen
Hij maakt fijne, delicate beelden
03:05
whichwelke he then repeatswordt herhaald on a massivemassief scaleschaal.
die hij dan op zeer grote schaal vermenigvuldigt.
03:08
He usestoepassingen scaleschaal to more and more spectacularspectaculaire effecteffect,
Hij gebruikt schaal voor een alsmaar spectaculairder effect,
03:12
whetherof on the roofdak of a templetempel in SingaporeSingapore,
zij het op het dak van een tempel in Singapore
03:15
or in his increasinglyin toenemende mate ambitiousambitieuze installationinstallatie work,
of in zijn steeds ambitieuzer installatiewerk,
03:19
here with 192 functioningfunctionerende sewingnaaien machinesmachines,
hier met 192 werkende naaimachines
03:21
fabricatingfabriceren the flagsvlaggen of everyelk memberlid of the UnitedVerenigd NationsNaties.
die de vlag van elk lid van de Verenigde Naties maken.
03:24
Mumbai-basedMumbai-based DhruviDhruvi AcharyaAcharya
Dhruvi Acharya woont in Mumbai
03:30
buildsbouwt on her love of comicgrappig booksboeken and streetstraat artkunst
en bouwt voort op haar liefde voor strips en street art
03:32
to commentcommentaar on the rolesrollen and expectationsverwachtingen
om commentaar te geven op de rollen en verwachtingen
03:34
of modernmodern IndianIndische womenvrouw.
van moderne Indiase vrouwen.
03:36
She too minesmijnen the richrijk sourcebron materialmateriaal of amarAmar chitraChitra kathaskathas,
Ook zij put uit de rijke bron van amar chitra kathas,
03:39
but in a very differentverschillend way than ChitraChitra GaneshGanesh.
maar helemaal anders dan Chitra Ganesh.
03:42
In this particularbijzonder work, she actuallywerkelijk stripsstrips out the imagesafbeeldingen
In dit werk laat ze zelfs de beelden weg
03:45
and leavesbladeren the actualwerkelijk texttekst
en laat de tekst staan
03:48
to revealonthullen something previouslyeerder unseenongezien, and provocativeprovocerende.
om iets te tonen dat nooit gezien en provocerend is.
03:50
RaqibRaqib ShawShaw is Kolkata-bornKolkata-geboren,
Raqib Shaw werd geboren in Kolkata,
03:56
Kashmir-raisedKashmir-opgeheven,
opgevoed in Kashmir,
03:58
and London-trainedLonden-opgeleid.
en kreeg zijn opleiding in Londen.
04:00
He too is reinventingopnieuw uitvinden the miniatureminiatuur traditiontraditie.
Ook hij vindt de miniatuurtraditie opnieuw uit.
04:02
He createscreëert these opulentweelderige tableaustableaus inspiredgeinspireerd by HieronymusHieronymus BoschBosch,
Hij creëert opulente tableaus geïnspireerd door Jeroen Bosch,
04:05
but alsoook by the KashmiriKashmiri textilestextiel of his youthjeugd.
maar ook door de textiel uit het Kashmir van zijn jeugd.
04:09
He actuallywerkelijk appliesis van toepassing metallicmetalen industrialindustrieel paintsverven to his work
Hij gebruikt gemetalliseerde industriële verf voor zijn werk,
04:12
usinggebruik makend van porcupinestekelvarken quillsstekels to get this richrijk detailedgedetailleerde effecteffect.
en pennen van stekelvarkens om een rijk gedetailleerd effect te krijgen.
04:16
I'm kindsoort of cheatingvreemdgaan with this nextvolgende artistartiest
Ik speel wat vals met de volgende kunstenaar,
04:23
sincesinds RaqsRaqs MediaMedia CollectiveCollectieve are really
want Raqs Media Collective zijn eigenlijk
04:25
threedrie artistskunstenaars workingwerkend togethersamen.
drie kunstenaars die samenwerken.
04:27
RaqsRaqs are probablywaarschijnlijk the foremostvoorop practitionersbeoefenaars
Raqs zijn waarschijnlijk de meest vooraanstaande beoefenaars
04:29
of multimediamultimedia artkunst in IndiaIndia todayvandaag,
van multimedia-kunst in India vandaag.
04:31
workingwerkend acrossaan de overkant photographyfotografie, videovideo- and installationinstallatie.
Ze werken met fotografie, video en installatie.
04:33
They frequentlyvaak exploreonderzoeken themesthema's of globalizationglobalisering and urbanizationverstedelijking,
Ze verkennen vaak thema's als globalisatie en stedenbouw.
04:37
and theirhun home of DelhiDelhi is a frequentveel voorkomend elementelement in theirhun work.
Delhi, hun thuis, komt vaak voor in hun werk.
04:40
Here, they invitenodig uit the viewerviewer to analyzeanalyseren a crimemisdrijf
Hier nodigen ze de kijker uit een misdaad te analyseren
04:43
looking at evidencebewijsmateriaal and cluesaanwijzingen embeddedingebed
op basis van bewijsmateriaal en sporen
04:47
in fivevijf narrativesverhalen on these fivevijf differentverschillend screensscreens,
die in vijf verhaallijnen op vijf schermen zitten,
04:49
in whichwelke the citystad itselfzelf maymei have been the culpritboosdoener.
en waarbij de stad zelf de schuldige kan zijn.
04:51
This nextvolgende artistartiest is probablywaarschijnlijk the alphaalpha malemannetje
De volgende kunstenaar is wellicht het alfamannetje
04:56
of contemporarytijdgenoot IndianIndische artkunst, SubodhSubodh GuptaGupta.
van de hedendaagse Indiase kunst, Subodh Gupta.
04:58
He was first knownbekend for creatinghet creëren van giantreusachtig photo-realisticfotorealistische canvasesdoeken,
Hij was eerst bekend om zijn gigantische fotorealistische doeken,
05:01
paintingsschilderijen of everydayelke dag objectsvoorwerpen,
schilderijen van alledaagse voorwerpen,
05:05
the stainlessRVS steelstaal kitchenkeuken- vesselsschepen and tiffinTiffin containerscontainers
de roestvrij stalen kookpotten en lunchdozen
05:07
knownbekend to everyelk IndianIndische.
die iedereen in India kent.
05:10
He celebratesviert these locallokaal and mundanemondain objectsvoorwerpen globallywereldwijd,
Hij brengt een ode aan deze lokale en wereldse objecten, globaal,
05:13
and on a grandergrootser and grandergrootser scaleschaal,
en op een steeds grotere schaal,
05:16
by incorporatingopnemen them into ever more colossalkolossale
door ze te verwerken in alsmaar kolossaler
05:18
sculpturesbeeldhouwwerken and installationsinstallaties.
sculpturen en installaties.
05:21
And finallyTenslotte numberaantal 10, last and certainlyzeker not leastminst,
Tot slot nummer 10, de laatste, maar zeker niet de minste,
05:27
RanjaniRanjani ShettarShettar,
Ranjani Shettar,
05:30
who liveslevens and workswerken here in the statestaat of KarnatakaKarnataka,
die hier in de staat Karnataka woont en werkt.
05:32
createscreëert etherealethereal sculpturesbeeldhouwwerken and installationsinstallaties
Zij creëert etherische sculpturen en installaties,
05:34
that really marrytrouwen the organicbiologisch to the industrialindustrieel,
die het organische aan het industriële koppelen,
05:36
and bringsbrengt, like SubodhSubodh, the locallokaal globalglobaal.
en ze brengt, zoals Subodh, het lokale op wereldschaal.
05:39
These are actuallywerkelijk wiresdraden wrappedverpakt in muslinmousseline
Dit zijn draden die in mousseline zijn gehuld,
05:42
and steepeddoordrenkt in vegetablegroente dyekleurstof.
en gedrenkt zijn in plantaardige verf.
05:45
And she arrangesHiermee schikt u them so that the viewerviewer
Ze schikt ze zo dat de kijker
05:47
actuallywerkelijk has to navigatenavigeren throughdoor the spaceruimte,
zijn weg moet vinden in de ruimte
05:49
and interactop elkaar inwerken with the objectsvoorwerpen.
en met de objecten moet interageren.
05:51
And lightlicht and shadowschaduw are a very importantbelangrijk partdeel of her work.
Licht en schaduw zijn belangrijk in haar werk.
05:53
She alsoook exploresverkent themesthema's of consumerismconsumentisme,
Ze verkent ook het thema van het consumentisme
05:56
and the environmentmilieu, suchzodanig as in this work,
en het milieu, bijvoorbeeld in dit werk,
05:58
where these basket-likemand-achtige objectsvoorwerpen look organicbiologisch and wovengeweven,
met mand-achtige voorwerpen die er organisch en geweven uitzien,
06:00
and are wovengeweven,
en die geweven zijn,
06:03
but with the stripsstrips of steelstaal, salvagedgeborgen from carsauto's
maar met repen staal die uit auto's zijn gehaald
06:05
that she foundgevonden in a BangaloreBangalore junkyardautokerkhof.
die ze op een schroothoop in Bangalore vond.
06:08
10 artistskunstenaars, sixzes minutesnotulen, I know that was a lot to take in.
Tien kunstenaars, zes minuten, dat was veel om te verteren.
06:13
But I can only hopehoop I've whetZaaguil your appetiteeetlust
Ik hoop dat ik jullie zin heb gegeven
06:16
to go out and see and learnleren more
om er meer te gaan bekijken en te horen
06:18
about the amazingverbazingwekkend things that are happeninggebeurtenis in artkunst in IndiaIndia todayvandaag.
over de verbazende dingen die vandaag in India rond kunst gebeuren.
06:20
Thank you very much for looking and listeninghet luisteren.
Hartelijk dank voor het kijken en luisteren.
06:23
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
06:26
Translated by Els De Keyser
Reviewed by Christel Foncke

▲Back to top

About the speaker:

Ravin Agrawal - Investor
As an emerging markets investor, Ravin Agrawal tries to predict the future, balancing economic, political and technological factors.

Why you should listen

Ravin Agrawal has drawn on his time in the US and India to bring the best of each world to the other. Born in New Jersey, he grew up between Louisiana and Kolkata before entering Harvard Business School.

Agrawal began his career as a business consultant for McKinsey & Co., helping global banks navigate the opportunities of Internet commerce. Since then, he has served as the managing director of Passport India Fund and Quantum India Fund, and today is the managing member of Corellian Capital in the San Francisco Bay area.

More profile about the speaker
Ravin Agrawal | Speaker | TED.com