English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDIndia 2009

Ravin Agrawal: 10 young Indian artists to watch

Ravin Agrawal: 10 młodych indyjskich artystów wartych uwagi

Filmed:
456,228 views

Kolekcjoner Ravin Agrawal zachęcająco przedstawia 10 najbardziej ekscytujących, młodych, współczesnych artystów z Indii. Pracując z wieloma mediami, każdy z nich czerpie inspirację ze swojej lokalnej kultury.

- Investor
As an emerging markets investor, Ravin Agrawal tries to predict the future, balancing economic, political and technological factors. Full bio

Right now is the mostwiększość excitingekscytujący time
Nadszedł najbardziej ekscytujący moment,
00:16
to see newNowy IndianIndyjski artsztuka.
by poznać nową sztukę indyjską.
00:19
ContemporaryWspółczesny artistsartyści in IndiaIndie are havingmający a conversationrozmowa with the worldświat
Artyści z Indii porozumiewają się ze światem
00:21
like never before.
jak nigdy wcześniej.
00:24
I thought it mightmoc be interestingciekawy, even for the manywiele long-timeod dawna
Pomyślałem, że nawet długoletni,
00:26
collectorskolekcjonerów here with us at TEDTED, locallokalny collectorskolekcjonerów,
obecni tu kolekcjonerzy
00:28
to have an outsidena zewnątrz viewwidok of 10 youngmłody IndianIndyjski artistsartyści
zechcą poznać 10 młodych indyjskich artystów,
00:31
I wishżyczenie everyonekażdy at TEDTED to know.
których przedstawię.
00:35
The first is BhartiBharti KherKher.
Na początek - Bharti Kher.
00:37
The centralcentralny motifmotyw of Bharti'sBharti's practicećwiczyć
Głównym motywem jej pracy
00:40
is the ready-madegotowe store-boughtprzechowywania zakupionych bindiBindi
są gotowe bindi, dostępne w sklepach
00:42
that untoldniewypowiedziany millionsmiliony of IndianIndyjski womenkobiety applyzastosować to theirich foreheadsczołach,
i noszone codziennie przez miliony Hindusek
00:45
everykażdy day, in an actdziałać closelydokładnie associatedpowiązany with
jako symbol,
00:48
the institutioninstytucja of marriagemałżeństwo.
bezpośrednio związany z małżeństwem.
00:50
But originallypierwotnie the significanceznaczenie of the bindiBindi
Pierwotnie jednak bindi było niczym trzecie oko
00:53
is to symbolizesymbolizują the thirdtrzeci eyeoko
Pierwotnie jednak bindi było niczym trzecie oko
00:55
betweenpomiędzy the spiritualduchowy worldświat and the religiousreligijny worldświat.
umieszczone pomiędzy światem duchowym a religijnym.
00:58
BhartiBharti seeksStara to liberatewyzwolić this everydaycodziennie clichefrazes, as she callspołączenia it,
Bharti próbuje wyzwolić ten codzienny frazes
01:01
by explodingwybuchający it into something spectacularspektakularny.
zmieniając go w coś spektakularnego.
01:04
She alsorównież createstworzy life-sizenaturalnej wielkości fiberglassz włókna szklanego sculpturesrzeźby, oftenczęsto of animalszwierzęta,
Tworzy też naturalnych rozmiarów
rzeźby z włókna szklanego, często zwierząt,
01:09
whichktóry she then completelycałkowicie coversokładki in bindisozdoby,
i pokrywa je całkowicie bindi,
01:12
oftenczęsto with potentsilny symbolismSymbolika.
co często pełne jest symboliki.
01:16
She saysmówi she first got startedRozpoczęty with
Mówi, że zaczynała od dziecięciu paczek bindi,
01:18
10 packetspakiety of bindisozdoby,
Mówi, że zaczynała od dziecięciu paczek bindi,
01:20
and then wonderedzastanawiałem się what she could do with 10 thousandtysiąc.
a potem pomyślała, ile możnaby zdziałać z 10 tysiącami.
01:22
Our nextNastępny artistartysta, BalasubramaniamBalasubramaniam,
Kolejny artysta, Balasubramaniam,
01:27
really standsstojaki at the crossroadsCrossroads of sculpturerzeźba, paintingobraz and installationinstalacja,
łączy rzeźbę, malarstwo i instalacje,
01:29
workingpracujący wonderscuda with fiberglassz włókna szklanego.
tworząc dzieła z włókna szklanego.
01:32
SinceOd BalaBala himselfsamego siebie will be speakingmówienie at TEDTED
Sam Bala będzie przemawiał dla TED,
01:35
I won'tprzyzwyczajenie spendwydać too much time on him here todaydzisiaj,
więc nie będę mówił o nim zbyt wiele,
01:37
exceptz wyjątkiem to say that he really succeedssię uda
poprzestanę na tym,
01:39
at makingzrobienie the invisibleniewidzialny visiblewidoczny.
że potrafi uczynić niewidzialne widzialnym.
01:41
Brooklyn-basedOparte na Brooklynie ChitraChitra GaneshGanesh
Chitra Ganesh z Brooklynu
01:47
is knownznany for her digitalcyfrowy collageskolaże,
słynie z cyfrowych kolaży.
01:49
usingza pomocą IndianIndyjski comickomiczny booksksiążki callednazywa amarAmar chitraChitra kathaskathas
Jako materiału używa indyjskich komiksów
01:51
as her primarypodstawowa sourceźródło materialmateriał.
"amar chitra katha".
01:55
These comicsKomiksy are a fundamentalfundamentalny way
To przede wszystkim dzięki tym komiksom
01:57
that childrendzieci, especiallyszczególnie in the diasporadiaspora,
dzieci, zwłaszcza w diasporze,
01:59
learnuczyć się theirich religiousreligijny and mythologicalmitologiczny folkFolk talesopowieści.
poznają religijne i mitologiczne historie ludowe.
02:01
I, for one, was steepedpogrążony in these.
Ja sam byłem nimi zaabsorbowany.
02:05
ChitraChitra basicallygruntownie remixesremiksy and re-titlesponownie tytuły
Chitra miesza te klasyczne obrazy
02:07
these iconicikony imagesobrazy
i nazywa je na nowo,
02:10
to teasezłośliwiec out some of the sexualseksualny and genderpłeć politicsPolityka
podkreślając politykę seksualną i płciową
02:12
embeddedosadzone in these deeplygłęboko influentialwpływowych comicsKomiksy.
zakorzenioną w tych komiksach.
02:16
And she usesużywa this vocabularysłownictwo in her installationinstalacja work as well.
W instalacjach stosuje też słownictwo.
02:18
JitishJitish KallatKallat successfullyz powodzeniem practicespraktyki acrossprzez photographyfotografia,
Jitish Kallat odnosi sukcesy w fotografii,
02:24
sculpturerzeźba, paintingobraz and installationinstalacja.
rzeźbie, malarstwie i instalacjach.
02:28
As you can see, he's heavilyciężko influencedpod wpływem
Jak widać, mocno inspiruje go graffiti i sztuka ulicy.
02:31
by graffitigraffiti and streetulica artsztuka,
Jak widać, mocno inspiruje go graffiti i sztuka ulicy.
02:33
and his home cityMiasto of MumbaiBombaj is an ever-presentwszechobecne elementelement in his work.
Rodzinny Bombaj jest zawsze obecny w jego pracach.
02:35
He really capturesprzechwytuje that sensesens of densitygęstość
Potrafi uchwycić intensywność i energię
02:38
and energyenergia whichktóry really characterizescharakteryzuje modernnowoczesny urbanmiejski BombayBombay.
tak typowe dla współczesnego Bombaju.
02:41
He alsorównież createstworzy phantasmagoricfantasmagoryczny sculpturesrzeźby
Tworzy też fantazyjne rzeźby
02:46
madezrobiony of boneskości from castodlew resinŻywica.
z kości odlewanych z żywicy
02:48
Here he envisionszakłada the carcasstuszy
Tu pokazuje szkielet rikszy,
02:51
of an autorickshawautorickshaw he oncepewnego razu witnessedpoświadczony burningpalenie in a riotzamieszki.
którą widział płonącą podczas zamieszek.
02:53
This nextNastępny artistartysta, N.S. HarshaCharsza,
Kolejny artysta, N. S. Harsha
02:57
actuallytak właściwie has a studiostudio right here in MysoreMysore.
ma pracownię tutaj, w Mysore.
02:59
He's puttingwprowadzenie a contemporarywspółczesny spinspin on the miniatureminiaturowe traditiontradycja.
Dodaje on nowoczesności sztuce miniatur.
03:02
He createstworzy these fine, delicatedelikatny imagesobrazy
Tworzy drobne, delikatne obrazy,
03:05
whichktóry he then repeatspowtarza on a massivemasywny scaleskala.
które potem powtarza na wielką skalę.
03:08
He usesużywa scaleskala to more and more spectacularspektakularny effectefekt,
Osiąga coraz bardziej spektakularne efekty,
03:12
whetherczy on the roofdach of a templeświątynia in SingaporeSingapur,
czy to na dachu świątyni w Singapurze,
03:15
or in his increasinglycoraz bardziej ambitiousambitny installationinstalacja work,
czy w coraz ambitniejszych instalacjach,
03:19
here with 192 functioningfunkcjonowanie sewingdo szycia machinesmaszyny,
np. tutaj 192 pracujących maszyn do szycia,
03:21
fabricatingfabrykowanie the flagsflagi of everykażdy memberczłonek of the UnitedStany Zjednoczone NationsNarodów.
szyjących flagi wszystkich krajów ONZ.
03:24
Mumbai-basedNa podstawie Mumbai DhruviDhruvi AcharyaAćarja
Dhruvi Acharya z Bombaju
03:30
buildsbuduje on her love of comickomiczny booksksiążki and streetulica artsztuka
komentuje role i oczekiwania
03:32
to commentkomentarz on the rolesrole and expectationsoczekiwań
współczesnych Hidusek
03:34
of modernnowoczesny IndianIndyjski womenkobiety.
inspirując się komiksami i sztuką ulicy.
03:36
She too mineskopalnie the richbogaty sourceźródło materialmateriał of amarAmar chitraChitra kathaskathas,
Ona także korzysta z komiksów "amar chitra katha",
03:39
but in a very differentróżne way than ChitraChitra GaneshGanesh.
ale w inny sposób niż Chitra Ganesh
03:42
In this particularszczególny work, she actuallytak właściwie stripspaski out the imagesobrazy
W tym dziele pozbyła się obrazów
03:45
and leavesodchodzi the actualrzeczywisty texttekst
i zostawiła sam tekst,
03:48
to revealodsłonić something previouslypoprzednio unseenskryte, and provocativewyzywający.
by ukazać coś wcześniej nieznanego i prowokującego.
03:50
RaqibRaqib ShawShaw is Kolkata-bornKolkata ur.,
Raqib Shaw urodził się w Kalkucie,
03:56
Kashmir-raisedKashmir podniesiony,
wychował się w Kaszmirze,
03:58
and London-trainedPrzeszkoleni w Londynie.
a szkolił w Londynie.
04:00
He too is reinventingodkrywanie na nowo the miniatureminiaturowe traditiontradycja.
On także odmienia tradycję miniatur.
04:02
He createstworzy these opulentbogaty tableaustableaus inspirednatchniony by HieronymusHieronim BoschBosch,
Tworzy bogate obrazy inspirowane Hieronimem Boschem
04:05
but alsorównież by the KashmiriKaszmirska textilesTekstylia of his youthmłodość.
i kaszmirskimi tkaninami z młodości.
04:09
He actuallytak właściwie appliesdotyczy metallicmetaliczny industrialprzemysłowy paintsmalatura to his work
W pracach używa przemysłowych farb do metalu
04:12
usingza pomocą porcupineJeżozwierz quillszatrute pióro to get this richbogaty detailedszczegółowe effectefekt.
i igieł jeżozwierza,
dzięki czemu osiąga niezwykle szczegółowe efekty.
04:16
I'm kinduprzejmy of cheatingoszukiwanie with this nextNastępny artistartysta
Z kolejnym artystą trochę oszukuję.
04:23
sinceod RaqsTańcem MediaMedia CollectiveZbiorowe are really
Raqs Media Collective
04:25
threetrzy artistsartyści workingpracujący togetherRazem.
to trzech współpracujących artystów.
04:27
RaqsTańcem are probablyprawdopodobnie the foremostgłówny practitionerspraktyków
Raqs to prawdopodobnie czołowi działacze
04:29
of multimediamultimedia artsztuka in IndiaIndie todaydzisiaj,
sztuki multimedialnej w dzisiejszych Indiach.
04:31
workingpracujący acrossprzez photographyfotografia, videowideo and installationinstalacja.
Zajmują się fotografią, filmem i instalacją.
04:33
They frequentlyczęsto explorebadać themestematy of globalizationglobalizacja and urbanizationurbanizacja,
Często poruszają tematy globalizacji i urbanizacji,
04:37
and theirich home of DelhiDelhi is a frequentczęsty elementelement in theirich work.
a rodzinne Delhi często pojawia się w ich pracach.
04:40
Here, they inviteZapraszam the viewerwidz to analyzeanalizować a crimeprzestępstwo
Tu zapraszają widza do analizy przestępstwa,
04:43
looking at evidencedowód and clueswskazówki embeddedosadzone
przedstawiając dowody i ślady zawarte
04:47
in fivepięć narrativesnarracje on these fivepięć differentróżne screensekrany,
w pięciu opowieściach na pięciu ekranach,
04:49
in whichktóry the cityMiasto itselfsamo maymoże have been the culpritwinowajcą.
gdzie sprawcą mogło być samo miasto.
04:51
This nextNastępny artistartysta is probablyprawdopodobnie the alphaalfa malemęski
Kolejny artysta to chyba "samiec alfa"
04:56
of contemporarywspółczesny IndianIndyjski artsztuka, SubodhSubodh GuptaGupta.
współczesnej sztuki indyjskiej, Subodh Gupta.
04:58
He was first knownznany for creatingtworzenie giantogromny photo-realisticfotorealistyczne canvasespłótna,
Zasłynął wielkimi, fotorealistycznymi,
05:01
paintingsobrazy of everydaycodziennie objectsobiekty,
obrazami codziennych przedmiotów,
05:05
the stainlessze stali nierdzewnej steelstal kitchenkuchnia vesselsstatków and tiffinTiffin containerskontenery
stalowych naczyń kuchennych i pojemników na jedzenie
05:07
knownznany to everykażdy IndianIndyjski.
znanych każdemu Hindusowi.
05:10
He celebratesświętuje these locallokalny and mundanedoczesny objectsobiekty globallyglobalnie,
Wysławia te przyziemne przedmioty globalnie
05:13
and on a granderGrandera and granderGrandera scaleskala,
i na coraz większą skalę,
05:16
by incorporatingwłączenie them into ever more colossalkolosalne
włączając je w coraz bardziej kolosalne
05:18
sculpturesrzeźby and installationsinstalacji.
rzeźby i instalacje.
05:21
And finallywreszcie numbernumer 10, last and certainlyna pewno not leastnajmniej,
I wreszcie, na koniec, numer 10,
05:27
RanjaniRanjani ShettarShettar,
Ranjani Shettar,
05:30
who liveszyje and worksPrace here in the statestan of KarnatakaKarnataka,
która mieszka i pracuje tu, w stanie Karnataka,
05:32
createstworzy etherealEthereal sculpturesrzeźby and installationsinstalacji
tworząc eteryczne rzeźby i instalacje
05:34
that really marryżenić się the organicorganiczny to the industrialprzemysłowy,
łączące organiczne z przemysłowym.
05:36
and bringsprzynosi, like SubodhSubodh, the locallokalny globalświatowy.
Tak jak Subdoh, czyni lokalne globalnym.
05:39
These are actuallytak właściwie wiresprzewody wrappedowinięty in muslinmuślin
To druty owinięte muślinem
05:42
and steepedpogrążony in vegetablewarzywo dyebarwnik.
i zanurzone w barwniku roślinnym.
05:45
And she arrangesorganizuje them so that the viewerwidz
Układa je tak, że widz
05:47
actuallytak właściwie has to navigatenawigować throughprzez the spaceprzestrzeń,
musi poruszać się w przestrzeni
05:49
and interactoddziaływać with the objectsobiekty.
i wchodzić w interakcje z przedmiotami.
05:51
And lightlekki and shadowcień are a very importantważny partczęść of her work.
Światło i cień są bardzo ważne w jej pracy.
05:53
She alsorównież exploresbada themestematy of consumerismkonsumpcjonizm,
Porusza też tematy konsumpcjonizmu
05:56
and the environmentśrodowisko, suchtaki as in this work,
i środowiska, np. w tej pracy.
05:58
where these basket-likekosz jak objectsobiekty look organicorganiczny and woventkane,
te przedmioty wyglądają jak organiczne, tkane kosze;
06:00
and are woventkane,
i są tkane,
06:03
but with the stripspaski of steelstal, salvageduratowane from carssamochody
ale z pasków stali pochodzących z samochodów,
06:05
that she founduznany in a BangaloreBangalore junkyardZłomowisko.
znalezionych na złomowisku w Bangalore.
06:08
10 artistsartyści, sixsześć minutesminuty, I know that was a lot to take in.
10 artystów, 6 minut. Wiem, że to sporo.
06:13
But I can only hopenadzieja I've whetzaostrzy your appetiteapetyt
Ale mam nadzieję, że zachęciłem was,
06:16
to go out and see and learnuczyć się more
byście dowiedzieli się więcej
06:18
about the amazingniesamowity things that are happeningwydarzenie in artsztuka in IndiaIndie todaydzisiaj.
o cudach nowej indyjskiej sztuki.
06:20
Thank you very much for looking and listeningsłuchający.
Bardzo dziękuję za uwagę.
06:23
(ApplauseAplauz)
(Oklaski)
06:26
Translated by Mateusz Pazdur
Reviewed by Marta Krzeminska

▲Back to top

About the speaker:

Ravin Agrawal - Investor
As an emerging markets investor, Ravin Agrawal tries to predict the future, balancing economic, political and technological factors.

Why you should listen

Ravin Agrawal has drawn on his time in the US and India to bring the best of each world to the other. Born in New Jersey, he grew up between Louisiana and Kolkata before entering Harvard Business School.

Agrawal began his career as a business consultant for McKinsey & Co., helping global banks navigate the opportunities of Internet commerce. Since then, he has served as the managing director of Passport India Fund and Quantum India Fund, and today is the managing member of Corellian Capital in the San Francisco Bay area.

More profile about the speaker
Ravin Agrawal | Speaker | TED.com