English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDIndia 2009

Ravin Agrawal: 10 young Indian artists to watch

Равін Аґравал: 10 молодих індійських митців, вартих уваги

Filmed:
456,228 views

Колекціонер Равін Аґравал блискуче презентує 10 найбільш вражаючих сучасних молодих митців. Працюючи у різних видах медіа, кожен з них черпає натхнення у своїй місцевій культурі.

- Investor
As an emerging markets investor, Ravin Agrawal tries to predict the future, balancing economic, political and technological factors. Full bio

Right now is the mostнайбільше excitingхвилююче time
Саме зараз найкращий час
00:16
to see newновий IndianІндійський artмистецтво.
познайомитися з новим
індійським мистецтвом.
00:19
ContemporaryСучасні artistsхудожники in IndiaІндія are havingмаючи a conversationрозмова with the worldсвіт
Сучасні митці в Індії вступають в діалог
зі світом,
00:21
like never before.
чого раніше не бувало.
00:24
I thought it mightможе be interestingцікаво, even for the manyбагато хто long-timeдовгий час
Я подумав, що може бути цікаво,
навіть для давніх
00:26
collectorsколекціонери here with us at TEDТЕД, localмісцевий collectorsколекціонери,
місцевих колекціонерів, які присутні
тут з нами на TED,
00:28
to have an outsideназовні viewвид of 10 youngмолодий IndianІндійський artistsхудожники
зробити огляд 10 молодих
індійських митців,
00:31
I wishпобажати everyoneкожен at TEDТЕД to know.
яких, я хотів би, щоб знала
кожна людина на TED.
00:35
The first is BhartiBharti KherKHER.
Перша - Барті Кер.
00:37
The centralцентральний motifмотив of Bharti'sBharti в practiceпрактика
Центральним мотивом техніки Барті
00:40
is the ready-madeготову store-boughtпридбаний в магазині bindiБінді
є готові магазинні бінді,
00:42
that untoldневимовне millionsмільйони of IndianІндійський womenжінки applyзастосовувати to theirїх foreheadsчоло,
якими мільйони мільйонів індійських жінок
розмальовують чоло,
00:45
everyкожен day, in an actдіяти closelyтісно associatedасоційований with
щодня, як акт, тісно пов'язаний
00:48
the institutionустанова of marriageшлюб.
з інститутом шлюбу.
00:50
But originallyспочатку the significanceзначимість of the bindiБінді
Та первинно значенням бінді
00:53
is to symbolizeсимволізують the thirdтретій eyeоко
було символізувати третє око
00:55
betweenміж the spiritualдуховний worldсвіт and the religiousрелігійний worldсвіт.
між духовним світом
та релігійним світом.
00:58
BhartiBharti seeksшукає to liberateзвільнити this everydayкожен день clicheкліше, as she callsдзвінки it,
Барті шукає, як вивільнити це буденне,
за її словами, кліше,
01:01
by explodingвибухне it into something spectacularвражаючий.
застосувавши його в чомусь
видовищному.
01:04
She alsoтакож createsстворює life-sizeнатуральну величину fiberglassскловолокно sculpturesскульптури, oftenчасто of animalsтварини,
Вона також створює скульптури в повний ріст
зі скловолокна, часто це скульптури тварин,
01:09
whichкотрий she then completelyповністю coversобкладинки in bindisтерпіти bindis,
які вона потім повністю
покриває бінді,
01:12
oftenчасто with potentпотужний symbolismсимволізм.
нерідко з символічним підтекстом.
01:16
She saysкаже she first got startedпочався with
Вона каже, що це почалось
01:18
10 packetsпакети of bindisтерпіти bindis,
з 10 пакетиків бінді,
01:20
and then wonderedдивувався what she could do with 10 thousandтисяча.
і їй стало цікаво, що б вона могла
зробити з 10 тисячами.
01:22
Our nextдалі artistхудожник, BalasubramaniamBalasubramaniam,
Наш наступний митець, Баласубраманьям,
01:27
really standsстенди at the crossroadsперехрестя of sculptureскульптура, paintingфарбування and installationмонтаж,
справді стоїть на перетині скульптури,
живопису та інсталяцій,
01:29
workingпрацює wondersчудеса with fiberglassскловолокно.
творячи дива зі скловолокна.
01:32
SinceПочинаючи з BalaBala himselfсам will be speakingкажучи at TEDТЕД
Оскільки Бала сам виступатиме на TED,
01:35
I won'tне буде spendвитрачати too much time on him here todayсьогодні,
не буду розповідати про нього багато нині,
01:37
exceptокрім to say that he really succeedsдосягає успіху
скажу лише, що він справді успішно
01:39
at makingвиготовлення the invisibleневидимий visibleвидимий.
робить невидиме видимим.
01:41
Brooklyn-basedБруклін, підставі ChitraЧітре GaneshГанеш
Чітра Ґанеш, котра живе у Брукліні,
01:47
is knownвідомий for her digitalцифровий collagesколажі,
відома своїми цифровими колажами,
01:49
usingвикористовуючи IndianІндійський comicкомікс booksкниги calledназивається amarАмар chitraЧітре kathaskathas
для яких використовує індійські комікси
під назвою amar chitra kathas
01:51
as her primaryпервинний sourceджерело materialматеріал.
в якості первинного матеріалу.
01:55
These comicsкомікси are a fundamentalфундаментальний way
Ці комікси є фундаментальним способом
01:57
that childrenдіти, especiallyособливо in the diasporaдіаспора,
для дітей, особливо в діаспорі,
01:59
learnвчитися theirїх religiousрелігійний and mythologicalміфологічний folkнародної talesказки.
вивчати їхні релігійні та міфологічні
народні оповіді.
02:01
I, for one, was steepedзанурений in these.
Я, наприклад, не міг відірватись.
02:05
ChitraЧітре basicallyв основному remixesремікси and re-titlesповторно титрів
По суті, Чітра реміксує та переназиває
02:07
these iconicзнакових imagesзображення
ці іконічні зображення,
02:10
to teaseдражнити out some of the sexualсексуальний and genderСтать politicsполітика
щоб висміяти деякі з рис
сексуальної та гендерної політики,
02:12
embeddedвбудований in these deeplyглибоко influentialвпливовими comicsкомікси.
присутні у цих коміксах, що мають
глибокий вплив.
02:16
And she usesвикористовує this vocabularyсловниковий запас in her installationмонтаж work as well.
Вона також використовує цей словниковий запас
в своїх інсталяціях.
02:18
JitishJitish KallatKallat successfullyуспішно practicesпрактики acrossпоперек photographyфотографія,
Джітіш Каллат успішно практикує
фотографію,
02:24
sculptureскульптура, paintingфарбування and installationмонтаж.
скульптуру, живопис та інсталяцію.
02:28
As you can see, he's heavilyсильно influencedпід впливом
Як бачите, він зазнав
вагомого впливу
02:31
by graffitiграфіті and streetвулиця artмистецтво,
ґраффіті та вуличного мистецтва,
02:33
and his home cityмісто of MumbaiМумбаї is an ever-presentвсюдисущий elementелемент in his work.
а його рідне місто Мумбаї повсякчас
присутнє в його роботі.
02:35
He really capturesзахоплює that senseсенс of densityщільність
Він справді вловлює ще відчуття
щільності
02:38
and energyенергія whichкотрий really characterizesхарактеризує modernсучасний urbanміський BombayБомбей.
та енергії, яке дійсно характеризує
сучасний урбаністичний Бомбей.
02:41
He alsoтакож createsстворює phantasmagoricфантасмагоричні sculpturesскульптури
Ще він створює фантасмагоричні
скульптури
02:46
madeзроблений of bonesкістки from castкинути resinсмоли.
з кісток, виготовлених з литої смоли.
02:48
Here he envisionsпередбачає the carcassТушка
Ось тут він зображує каркас
02:51
of an autorickshawautorickshaw he onceодин раз witnessedбув свідком burningгоріння in a riotбунт.
авторікші, якого він колись побачив
палаючого під час бунту.
02:53
This nextдалі artistхудожник, N.S. HarshaХарша,
Наступний митець Н.С.Гарша,
02:57
actuallyнасправді has a studioстудія right here in MysoreMysore.
власне, має студію прямо тут,
у Майзорі.
02:59
He's puttingпокласти a contemporaryсучасний spinспина on the miniatureмініатюрні traditionтрадиція.
Він додає сучасних обертів
традиції мініатюри.
03:02
He createsстворює these fine, delicateделікатний imagesзображення
Він створює ці вишукані, делікатні
зображення,
03:05
whichкотрий he then repeatsповторює on a massiveмасивний scaleмасштаб.
які потім відтворює
у масивному масштабі.
03:08
He usesвикористовує scaleмасштаб to more and more spectacularвражаючий effectефект,
Він використовує масштабування
для більш видовищного ефекту,
03:12
whetherчи то on the roofдах of a templeхрам in SingaporeСінґапур,
чи то на даху храму у Сінгапурі,
03:15
or in his increasinglyвсе частіше ambitiousамбітних installationмонтаж work,
чи у своїй все дедалі амбіційнішій
інсталяційній роботі,
03:19
here with 192 functioningфункціонування sewingшиття machinesмашини,
ось тут 192 швейних машинки,
03:21
fabricatingвиготовлення the flagsпрапори of everyкожен memberчлен of the UnitedЮнайтед NationsОб'єднаних Націй.
що шиють стяги кожної країни-члена
Об'єднаних Націй.
03:24
Mumbai-basedМумбаї основі DhruviDhruvi AcharyaАчарья
Друві Ачарья, що мешкає в Мумбаї,
03:30
buildsбудує on her love of comicкомікс booksкниги and streetвулиця artмистецтво
застосовує свою любов до коміксів
та вуличного мистецтва,
03:32
to commentкоментар on the rolesролі and expectationsочікування
щоб коментувати роль
та сподівання
03:34
of modernсучасний IndianІндійський womenжінки.
сучасних індійських жінок.
03:36
She too minesміни the richбагатий sourceджерело materialматеріал of amarАмар chitraЧітре kathaskathas,
Вона також черпає з багатого
матеріалу амар шітра катас,
03:39
but in a very differentінший way than ChitraЧітре GaneshГанеш.
а у дуже відміннимй від Шітра Ґанеші
спосіб.
03:42
In this particularконкретно work, she actuallyнасправді stripsсмужки out the imagesзображення
У цій особливій праці вона, власне,
відділяє зображення
03:45
and leavesлистя the actualфактичний textтекст
і залишає актуальний текст,
03:48
to revealрозкрий something previouslyраніше unseenневидимий, and provocativeпровокаційні.
щоб відкрити щось небачене раніше
та провокативне.
03:50
RaqibRaqib ShawШоу is Kolkata-bornКолката народився,
Ракіб Шоу, народжений в Калькутті,
03:56
Kashmir-raisedПіднятий Кашмір,
виріс у Кашмірі,
03:58
and London-trainedЛондон навчені.
навчався у Лондоні.
04:00
He too is reinventingвинахідливість the miniatureмініатюрні traditionтрадиція.
Він також займається переглядом
традицій мініатюри.
04:02
He createsстворює these opulentРозкішний tableausтабло inspiredнатхненний by HieronymusІєроніма BoschBosch,
Він створює ці пиші картини,
під натхненням Ієронімом Босхом,
04:05
but alsoтакож by the KashmiriКашмірська textilesТекстиль of his youthмолодь.
а також кашеміровими тканинами
з його юності.
04:09
He actuallyнасправді appliesзастосовується metallicметалевий industrialпромисловий paintsфарби to his work
Він застосовує металічні промислові
фарби для своєї роботи
04:12
usingвикористовуючи porcupineДикобраз quillsзавитками to get this richбагатий detailedДетальний effectефект.
використовує дроти для отримання
багатого ефекту деталізації.
04:16
I'm kindдоброзичливий of cheatingобман with this nextдалі artistхудожник
Я трохи лукавлю з наступним митцем,
04:23
sinceз RaqsRaqs MediaМедіа CollectiveКолективні are really
бо Raqs Media Collective, це, насправді,
04:25
threeтри artistsхудожники workingпрацює togetherразом.
троє митців, що працюють разом.
04:27
RaqsRaqs are probablyймовірно the foremostперш за все practitionersпрактиків
Ракс, певно, є провідними практиками
04:29
of multimediaмультимедіа artмистецтво in IndiaІндія todayсьогодні,
мультимедійного мистецтва в Індії
сьогодні;
04:31
workingпрацює acrossпоперек photographyфотографія, videoвідео and installationмонтаж.
вони працюють через фотографію, відео
та інсталяцію.
04:33
They frequentlyчасто exploreдосліджувати themesтеми of globalizationглобалізація and urbanizationУрбанізація,
Вони часто досліджують тему
глобалізації та урбанізації,
04:37
and theirїх home of DelhiДелі is a frequentчасті elementелемент in theirїх work.
а їхній дім в Делі часто стає
елементом їхніх витворів.
04:40
Here, they inviteзапросити the viewerглядач to analyzeпроаналізувати a crimeзлочин
Тут вони запрошують глядача
проаналізувати злочин,
04:43
looking at evidenceсвідчення and cluesключі embeddedвбудований
дивлячись на факти
та додані підказки
04:47
in fiveп'ять narrativesоповідання on these fiveп'ять differentінший screensекрани,
у п'яти історіях на цих
п'яти різних екранах,
04:49
in whichкотрий the cityмісто itselfсама по собі mayможе have been the culpritзлочинець.
в яких саме місто
могло б виявитись злочинцем.
04:51
This nextдалі artistхудожник is probablyймовірно the alphaальфа maleчоловік
Наступний митець, мабуть,
є альфа-самцем
04:56
of contemporaryсучасний IndianІндійський artмистецтво, SubodhСубодх GuptaГупта.
сучасного індійського мистецтва,
Субодх Ґупта.
04:58
He was first knownвідомий for creatingстворення giantгігант photo-realisticфото-реалістичні canvasesПолотна,
Він першим створив гігантську
фотореалістичну канву,
05:01
paintingsкартини of everydayкожен день objectsоб'єкти,
картини буденних предметів,
05:05
the stainlessнержавіючої сталі steelсталь kitchenкухня vesselsсудна and tiffinTiffin containersконтейнери
нержавіюче кухонне начиння
та контейнери для сніданку,
05:07
knownвідомий to everyкожен IndianІндійський.
знайомі кожному індусу.
05:10
He celebratesсвяткує these localмісцевий and mundaneмирський objectsоб'єкти globallyглобально,
Він вихваляє ці місцеві та світові
предмети на глобальному рівні,
05:13
and on a granderграндіозніше and granderграндіозніше scaleмасштаб,
на все більшому й більшому масштабі,
05:16
by incorporatingвключення them into ever more colossalколосальний
інкорпоруючи їх у ще колосальніші
05:18
sculpturesскульптури and installationsустановок.
скульптури та інсталяції.
05:21
And finallyнарешті numberномер 10, last and certainlyзвичайно not leastнайменше,
Ну і, нарешті, номер 10, останній
та не найслабший,
05:27
RanjaniRanjani ShettarShettar,
Ранжані Шеттар,
05:30
who livesживе and worksпрацює here in the stateдержава of KarnatakaКарнатака,
яка живе та працює тут
у штаті Карнатака,
05:32
createsстворює etherealEthereal sculpturesскульптури and installationsустановок
створює ефірні скульптури
та інсталяції,
05:34
that really marryодружитися the organicорганічний to the industrialпромисловий,
які справді поєднують органічне
з промисловим,
05:36
and bringsприносить, like SubodhСубодх, the localмісцевий globalглобальний.
і, як і Субодх, робить
локальне глобальним.
05:39
These are actuallyнасправді wiresдроти wrappedзавернута in muslinмусліну
Це, насправді, дроти,
загорнуті в муслін
05:42
and steepedзанурений in vegetableовочевий dyeбарвник.
та занурені у рослинний барвник.
05:45
And she arrangesорганізовує them so that the viewerглядач
Вона укладає їх таким чином,
що глядач,
05:47
actuallyнасправді has to navigateпереміщатися throughчерез the spaceпростір,
власне, мусить переміщатися
у просторі
05:49
and interactвзаємодіяти with the objectsоб'єкти.
та взаємодіяти з предметами.
05:51
And lightсвітло and shadowтінь are a very importantважливо partчастина of her work.
Світло й тінь є дуже важливою
частиною її роботи.
05:53
She alsoтакож exploresдосліджує themesтеми of consumerismспоживацтво,
Вона також досліджує теми
споживацтва
05:56
and the environmentнавколишнє середовище, suchтакий as in this work,
та довкілля, такі як у цій праці,
05:58
where these basket-likeкошик, як objectsоб'єкти look organicорганічний and wovenсплетений,
де ці предмети, подібні на корзини,
виглядають органічними і тканими
06:00
and are wovenсплетений,
вони і є тканими,
06:03
but with the stripsсмужки of steelсталь, salvagedврятована from carsавтомобілі
але зі смужками сталі, взятої
з автомобілів,
06:05
that she foundзнайдено in a BangaloreБангалор junkyardзвалищі.
які вона знайшла в Бангалорі
серед металобрухту.
06:08
10 artistsхудожники, sixшість minutesхвилин, I know that was a lot to take in.
10 митців, шість хвилин, знаю,
що це великий обсяг інформації.
06:13
But I can only hopeнадія I've whetДодайте your appetiteапетит
Можу тільки сподіватися,
що викликав у вас бажання
06:16
to go out and see and learnвчитися more
вийти, подивитися та більше дізнатися
06:18
about the amazingдивовижний things that are happeningвідбувається in artмистецтво in IndiaІндія todayсьогодні.
про чудові речі, які відбуваються зараз
у мистецтві в Індії.
06:20
Thank you very much for looking and listeningслухати.
Дуже дякую за те, що дивилися та слухали.
06:23
(ApplauseОплески)
(Оплески)
06:26
Translated by Khrystyna Romashko
Reviewed by Hanna Leliv

▲Back to top

About the speaker:

Ravin Agrawal - Investor
As an emerging markets investor, Ravin Agrawal tries to predict the future, balancing economic, political and technological factors.

Why you should listen

Ravin Agrawal has drawn on his time in the US and India to bring the best of each world to the other. Born in New Jersey, he grew up between Louisiana and Kolkata before entering Harvard Business School.

Agrawal began his career as a business consultant for McKinsey & Co., helping global banks navigate the opportunities of Internet commerce. Since then, he has served as the managing director of Passport India Fund and Quantum India Fund, and today is the managing member of Corellian Capital in the San Francisco Bay area.

More profile about the speaker
Ravin Agrawal | Speaker | TED.com