ABOUT THE SPEAKER
Celeste Headlee - Writer and radio host
Celeste Headlee's years of interview experience give her a unique perspective on what makes for a good conversation.

Why you should listen

Celeste Headlee hosts a daily news/talk show, On Second Thought, on Georgia Public Broadcasting. 

Headlee has worked in public radio since 1999, as a reporter, host and correspondent. She was the Midwest Correspondent for NPR before becoming the co-host of the PRI show "The Takeaway.” After that, she guest hosted a number of NPR shows including "Tell Me More,” "Talk of the Nation,” "Weekend All Things Considered” and "Weekend Edition". Headlee also anchored election coverage for PBS World in 2012 and was a regular guest on CNN.

Headlee holds multiple degrees in music and still performs as a professional opera singer. She appears on the album “Classically Blue” from gospel artist Lea Gilmore. She's the granddaughter of composer William Grant Still.

More profile about the speaker
Celeste Headlee | Speaker | TED.com
TEDxCreativeCoast

Celeste Headlee: 10 ways to have a better conversation

Celeste Headlee: 10 načina za vođenje boljeg razgovora

Filmed:
17,081,256 views

Kada vam posao ovisi o tome kako dobro razgovarate s ljudima tada mnogo naučite o vođenju razgovora -- i to da mnogi od nas ne razgovaraju baš jako dobro. Celeste Headlee već desetljećima radi kao voditeljica na radiju i zna sastojke sjajne konverzacije: Iskrenost, sažetost, jasnoća i zdrava količina slušanja. U ovom pronicljivom govoru, ona daje 10 korisnih pravila za vođenje boljeg razgovora. "Izađite, pričajte s ljudima, slušajte ih," kaže ona. "I, što je najvažnije, budite spremni biti zadivljeni."
- Writer and radio host
Celeste Headlee's years of interview experience give her a unique perspective on what makes for a good conversation. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
All right, I want to see a showpokazati of handsruke:
0
840
1953
U redu, želim da dignete ruke:
koliko vas je nekome odbilo
prijateljstvo na Facebooku
00:14
how manymnogi of you have
unfriendedunfriended someonenetko on FacebookFacebook
1
2817
2399
00:17
because they said something offensiveuvredljiv
about politicspolitika or religionreligija,
2
5240
3856
jer je rekao nešto uvredljivo
u vezi politike ili religije,
00:21
childcareBriga o djeci, foodhrana?
3
9120
2136
brige o djeci, hrane?
00:23
(LaughterSmijeh)
4
11280
1936
(Smijeh)
00:25
And how manymnogi of you
know at leastnajmanje one personosoba that you avoidIzbjegavajte
5
13240
2816
A koliko vas zna bar jednu
osobu koju izbjegavate
00:28
because you just don't want
to talk to them?
6
16079
2281
samo zato jer ne želite
s njom razgovarati?
00:30
(LaughterSmijeh)
7
18880
2056
(Smijeh)
Znate, nekada je vrijedilo da
za pristojan razgovor
00:32
You know, it used to be that in ordernarudžba
to have a politelijep conversationrazgovor,
8
20960
3216
samo trebamo slijediti savjet
Henryja Higginsa u "My Fair Lady":
00:36
we just had to followslijediti the advicesavjet
of HenryHenry HigginsHiggins in "My FairSajam LadyDama":
9
24200
3216
Drži se vremena i svog zdravlja.
00:39
StickŠtap to the weathervrijeme and your healthzdravlje.
10
27440
1816
Ali danas, s klimatskom promjenom i
pokretom protiv cijepljenja, te teme --
00:41
But these daysdana, with climateklima changepromijeniti
and anti-vaxxinganti-vaxxing, those subjectsteme --
11
29280
3376
00:44
(LaughterSmijeh)
12
32680
1296
(Smijeh)
00:46
are not safesef eitherili.
13
34000
1296
isto tako nisu sigurne.
00:47
So this worldsvijet that we liveživjeti in,
14
35320
2440
Dakle, ovaj svijet u kojem živimo,
00:50
this worldsvijet in whichkoji everysvaki conversationrazgovor
15
38520
2576
ovaj svijet u kojem svaki razgovor
00:53
has the potentialpotencijal
to devolvepripasti into an argumentargument,
16
41120
2176
ima potencijal prerasti u svađu,
gdje naši političari ne mogu
razgovarati jedan s drugim
00:55
where our politicianspolitičari
can't speakgovoriti to one anotherjoš
17
43320
2286
00:57
and where even the mostnajviše trivialtrivijalno of issuespitanja
18
45630
2306
i gdje čak i najtrivijalnija pitanja
00:59
have someonenetko fightingborba bothoba passionatelystrasno
for it and againstprotiv it, it's not normalnormalan.
19
47960
4976
imaju strasne pobornike
ili protivnike, nije normalan.
01:04
PewKlupu ResearchIstraživanja did a studystudija
of 10,000 AmericanAmerički adultsodrasli,
20
52960
3096
Pew Research je proveo istraživanje
na 10.000 odraslih Amerikanaca
01:08
and they foundpronađeno that at this momenttrenutak,
we are more polarizedpolarizirane,
21
56080
2736
i ustanovili su da smo u ovom času
više polarizirani,
01:10
we are more dividedpodijeljen,
22
58840
1296
više smo podijeljeni,
01:12
than we ever have been in historypovijest.
23
60160
2776
nego bilo kada u povijesti.
01:14
We're lessmanje likelyVjerojatno to compromisekompromis,
24
62960
1576
Manje smo skloni kompromisu,
01:16
whichkoji meanssredstva we're
not listeningslušanje to eachsvaki other.
25
64560
2176
što znači da ne slušamo jedni druge.
01:18
And we make decisionsodluke about where to liveživjeti,
26
66760
2536
I odlučujemo o tome gdje ćemo živjeti,
01:21
who to marryoženiti and even
who our friendsprijatelji are going to be,
27
69320
2616
za koga se udati i čak
tko će nam biti prijatelji,
01:23
basedzasnovan on what we alreadyveć believe.
28
71960
2096
na temelju onoga u što već vjerujemo.
01:26
Again, that meanssredstva
we're not listeningslušanje to eachsvaki other.
29
74080
2976
Ponovo, to znači da
ne slušamo jedni druge.
01:29
A conversationrazgovor requirestraži a balanceravnoteža
betweenizmeđu talkingkoji govori and listeningslušanje,
30
77080
3336
Konverzacija zahtijeva ravnotežu
između pričanja i slušanja,
01:32
and somewherenegdje alonguz the way,
we lostizgubljen that balanceravnoteža.
31
80440
2656
a mi smo, negdje usput,
izgubili tu ravnotežu.
01:35
Now, partdio of that is dueuslijed to technologytehnologija.
32
83120
1896
Dio toga je posljedica tehnologije.
01:37
The smartphonesPametni telefoni that you all
eitherili have in your handsruke
33
85040
2576
Pametnih telefona koje svi
imate ili u rukama
ili dovoljno blizu da ih
možete brzo zgrabiti.
01:39
or closeblizu enoughdovoljno that you could
grabzgrabiti them really quicklybrzo.
34
87640
2656
Prema Pew Research centru,
01:42
AccordingPrema to PewKlupu ResearchIstraživanja,
35
90320
1296
otprilike trećina američkih tinejđera
šalje preko stotinu poruka dnevno.
01:43
about a thirdtreći of AmericanAmerički teenagerstinejdžeri
sendposlati more than a hundredstotina textsTekstovi a day.
36
91640
4896
01:48
And manymnogi of them, almostskoro mostnajviše of them,
are more likelyVjerojatno to texttekst theirnjihov friendsprijatelji
37
96560
4576
A mnogi od njih, skoro većina njih,
prijateljima će radije slati poruke
01:53
than they are to talk
to them facelice to facelice.
38
101160
2080
nego s njima razgovarati licem u lice.
Ima taj odličan članak
u časopisu The Atlantic.
01:56
There's this great piecekomad in The AtlanticAtlantic.
39
104160
1976
01:58
It was writtennapisan by a highvisok schoolškola teacheručitelj, nastavnik, profesor
namedpod nazivom PaulPavao BarnwellBarnwell.
40
106160
2856
Napisao ga je srednjoškolski
nastavnik Paul Barnwell.
On je svojim đacima zadao
komunikacijski zadatak.
02:01
And he gavedali his kidsdjeca
a communicationkomunikacija projectprojekt.
41
109040
2136
Želio ih je naučiti kako govoriti
o određenoj temi bez upotrebe bilješki.
02:03
He wanted to teachučiti them how to speakgovoriti
on a specificspecifično subjectpredmet withoutbez usingkoristeći notesbilješke.
42
111200
3736
I rekao je ovo: "Shvatio sam ..."
02:06
And he said this: "I camedošao to realizeostvariti..."
43
114960
1905
02:08
(LaughterSmijeh)
44
116889
3287
(Smijeh)
02:12
"I camedošao to realizeostvariti
that conversationalrazgovorni competencenadležnost
45
120200
3176
"Shvatio sam da je
sposobnost komuniciranja
02:15
mightmoć be the singlesingl
mostnajviše overlookedprevidjeti skillvještina we failiznevjeriti to teachučiti.
46
123400
4096
možda najviše zanemarena vještina
koju smo propustili podučavati.
02:19
KidsDjeca spendprovesti hourssati eachsvaki day engagingprivlačan
with ideasideje and eachsvaki other throughkroz screensekrani,
47
127520
4296
Djeca svaki dan provode sate baveći se
idejama i jedno drugim putem ekrana,
02:23
but rarelyrijetko do they have an opportunityprilika
48
131840
1856
no rijetko imaju priliku
02:25
to honebrusiti theirnjihov interpersonalinterpersonalne
communicationskomunikacije skillsvještine.
49
133720
2576
brusiti svoje međuljudske
komunikacijske vještine.
02:28
It mightmoć soundzvuk like a funnysmiješno questionpitanje,
but we have to askpitati ourselvessebe:
50
136320
3176
Možda ovo pitanje zvuči smiješno,
ali moramo se upitati:
02:31
Is there any 21st-centuryst-st skillvještina
51
139520
1936
Postoji li ijedna vještina 21-og stoljeća
02:33
more importantvažno than beingbiće ableu stanju to sustainodržati
coherentkoherentan, confidentuvjeren conversationrazgovor?"
52
141480
5576
važnija od sposobnosti vođenja
suvislog, samosvjesnog razgovora?
02:39
Now, I make my livingživot talkingkoji govori to people:
53
147080
2216
Ja zarađujem za život pričajući s ljudima:
02:41
NobelNobelovu PrizeNagrada winnerspobjednici, truckkamion driversupravljački programi,
54
149320
2256
nobelovcima, vozačima kamiona,
02:43
billionairesmilijardera, kindergartenDječji vrtić teachersučitelji,
55
151600
2416
milijarderima, tetama iz vrtića,
02:46
headsglave of statedržava, plumbersvodoinstalateri.
56
154040
2696
predsjednicima država,
vodoinstalaterima.
Pričam s ljudima koji mi se sviđaju.
Pričam s ljudima koji mi se ne sviđaju.
02:48
I talk to people that I like.
I talk to people that I don't like.
57
156760
3048
02:51
I talk to some people that I disagreene slagati se with
deeplyduboko on a personalosobni levelnivo.
58
159832
3784
Pričam s nekim ljudima s kojima
se duboko ne slažem na osobnoj razini.
02:55
But I still have
a great conversationrazgovor with them.
59
163640
2776
Pa ipak vodim s njima
odličnu konverzaciju.
02:58
So I'd like to spendprovesti the nextSljedeći 10 minutesminuta
or so teachingnastava you how to talk
60
166440
3896
Zato bih željela da vas u sljedećih
10-ak minuta podučim kako pričati
03:02
and how to listen.
61
170360
1360
i kako slušati.
03:04
ManyMnogi of you have alreadyveć heardčuo
a lot of advicesavjet on this,
62
172800
2616
Mnogi od vas su već čuli
mnogo savjeta o tome,
03:07
things like look the personosoba in the eyeoko,
63
175440
1976
stvari poput, gledaj osobu u oči,
03:09
think of interestingzanimljiv topicsteme
to discussraspravljati in advancenapredovati,
64
177440
3816
unaprijed smisli zanimljive teme
za diskusiju
03:13
look, nodklimanje and smileosmijeh to showpokazati
that you're payingplaćati attentionpažnja,
65
181280
4776
gledaj, kimaj i smiješi se da pokažeš
kako pažljivo pratiš,
03:18
repeatponoviti back what you just heardčuo
or summarizerezimirati it.
66
186080
2896
ponovi ono što si upravo čuo
ili to rezimiraj.
03:21
So I want you to forgetzaboraviti all of that.
67
189000
1736
Dakle, hoću da sve to zaboravite.
03:22
It is crapsranje.
68
190760
1216
To su besmislice.
03:24
(LaughterSmijeh)
69
192000
3016
(Smijeh)
03:27
There is no reasonrazlog to learnnaučiti
how to showpokazati you're payingplaćati attentionpažnja
70
195040
4256
Nema razloga da učite
kako pokazati da pažljivo pratite
03:31
if you are in factčinjenica payingplaćati attentionpažnja.
71
199320
3656
ako zaista pažljivo pratite.
03:35
(LaughterSmijeh)
72
203000
1856
(Smijeh)
03:36
(ApplausePljesak)
73
204880
2896
(Pljesak)
03:39
Now, I actuallyzapravo use the exacttočno
sameisti skillsvještine as a professionalprofesionalac intervieweranketar
74
207800
3656
Kao profesionalni voditelj intervjua
ja zapravo koristim one iste vještine
03:43
that I do in regularredovan life.
75
211480
2936
koje koristim u običnom životu.
03:46
So, I'm going to teachučiti you
how to interviewintervju people,
76
214440
3456
Dakle, naučit ću vas kako
intervjuirati ljude,
03:49
and that's actuallyzapravo going to help you
learnnaučiti how to be better conversationalistsconversationalists.
77
217920
3816
a to će vam ustvari pomoći
da postanete bolji sugovornici.
Da naučite voditi razgovor
03:53
LearnNaučiti to have a conversationrazgovor
78
221760
1376
03:55
withoutbez wastingrasipanje your time,
withoutbez gettinguzimajući boreddosadno,
79
223160
2336
ne rasipajući svoje vrijeme,
ne dosađujući se,
03:57
and, please God,
withoutbez offendingvrijeđa anybodyiko.
80
225520
3296
i, uz Božju pomoć,
ne vrijeđajući nikoga.
04:00
We'veMoramo all had really great conversationsrazgovori.
81
228840
2216
Mi smo svi vodili zaista sjajne razgovore.
Vodili smo ih već prije.
Znamo kako to izgleda.
04:03
We'veMoramo had them before.
We know what it's like.
82
231080
2176
Ona vrsta konverzacije nakon koje
se osjećate uključeni i inspirirani,
04:05
The kindljubazan of conversationrazgovor where you
walkhodati away feelingosjećaj engagedzauzet and inspirednadahnut,
83
233280
3696
ili osjećate kao da ste
ostvarili istinsku povezanost
04:09
or where you feel
like you've madenapravljen a realstvaran connectionveza
84
237000
2456
04:11
or you've been perfectlysavršeno understoodrazumjeti.
85
239480
2096
ili da su vas savršeno razumjeli.
04:13
There is no reasonrazlog
86
241600
1216
Nema razloga zašto
04:14
why mostnajviše of your interactionsinterakcije
can't be like that.
87
242840
3256
većina naših interakcija
ne bi bila takva.
04:18
So I have 10 basicosnovni rulespravila.
I'm going to walkhodati you throughkroz all of them,
88
246120
3216
Ja imam 10 osnovnih pravila.
Sva ću vam ih objasniti,
04:21
but honestlypošteno, if you just chooseizabrati
one of them and mastermajstorski it,
89
249360
3736
no iskreno, ako izaberete samo
jedno od njih i svladate ga,
04:25
you'llvi ćete alreadyveć enjoyuživati better conversationsrazgovori.
90
253120
2736
već ćete uživati u boljoj konverzaciji.
04:27
NumberBroj one: Don't multitaskzidna.
91
255880
2216
Broj jedan:
Ne radite više stvari odjednom.
04:30
And I don't mean
just setset down your cellćelija phonetelefon
92
258120
2176
I tu ne mislim samo da
odložite svoj mobitel
ili svoj tablet ili ključeve od auta
ili bilo što što imate u ruci.
04:32
or your tablettableta or your carautomobil keystipke
or whateveršto god is in your handruka.
93
260320
2856
04:35
I mean, be presentpredstaviti.
94
263200
1896
Mislim, budite prisutni.
04:37
Be in that momenttrenutak.
95
265120
2256
Budite u tom trenutku.
04:39
Don't think about your argumentargument
you had with your bossšef.
96
267400
2616
Nemojte misliti na svađu
koju ste imali sa šefom.
04:42
Don't think about what
you're going to have for dinnervečera.
97
270040
2616
Nemojte misliti na to što ćete večerati.
04:44
If you want to get out
of the conversationrazgovor,
98
272680
2056
Ako želite prekinuti konverzaciju,
prekinite ju,
04:46
get out of the conversationrazgovor,
99
274760
1376
04:48
but don't be halfpola in it
and halfpola out of it.
100
276160
2136
ali nemojte biti napola u njoj,
a napola izvan nje.
04:50
NumberBroj two: Don't pontificatepontifikat.
101
278320
2576
Broj dva: Nemojte propovijedati.
04:52
If you want to statedržava your opinionmišljenje
102
280920
2176
Ako želite iznijeti svoje mišljenje
04:55
withoutbez any opportunityprilika for responseodgovor
or argumentargument or pushbackotpor or growthrast,
103
283120
5936
bez mogućnosti za odgovor
ili diskusiju ili prigovor ili razvoj,
05:01
writepisati a blogblog.
104
289080
1456
pišite blog.
05:02
(LaughterSmijeh)
105
290560
3056
(Smijeh)
05:05
Now, there's a really good reasonrazlog
why I don't allowdopustiti punditsstručnjaci on my showpokazati:
106
293640
3376
Postoji zaista dobar razlog zašto
ne puštam učene ljude na moj šou:
05:09
Because they're really boringdosadan.
107
297040
1776
Zato jer su stvarno dosadni.
05:10
If they're conservativekonzervativan, they're going to
hatemrziti ObamaObama and foodhrana stampspoštanske marke and abortionpobačaj.
108
298840
3858
Ako su konzervativci, mrzit će Obamu
i bonove za hranu i abortus.
Ako su liberali, mrzit će
05:14
If they're liberalliberalni, they're going to hatemrziti
109
302722
1974
velike banke i naftne korporacije
i Dicka Cheneya.
05:16
bigvelika banksbanke and oilulje corporationskorporacije
and DickKurac CheneyCheney.
110
304720
2216
Potpuno predvidivo.
05:18
TotallyPotpuno predictablepredvidiv.
111
306960
1256
05:20
And you don't want to be like that.
112
308240
1696
A vi ne želite biti takvi.
05:21
You need to enterUnesi everysvaki conversationrazgovor
assuminguz pretpostavku that you have something to learnnaučiti.
113
309960
5536
Trebali bi u svaki razgovor ulaziti s
s pretpostavkom da ćete nešto naučiti.
05:27
The famedglasoviti therapistterapeut M. ScottScott PeckPeck said
114
315520
2136
Čuveni terapeut M. Scott Peck je rekao
05:29
that truepravi listeningslušanje requirestraži
a settingpostavljanje asideu stranu of oneselfsebe.
115
317680
4416
istinsko slušanje zahtijeva
da sebe ostavimo po strani.
05:34
And sometimesponekad that meanssredstva
settingpostavljanje asideu stranu your personalosobni opinionmišljenje.
116
322120
3320
A to ponekad znači ostaviti po strani
svoje osobno mišljenje.
05:38
He said that sensingočitavanje this acceptanceprihvaćanje,
117
326200
3296
On kaže da osjetivši to prihvaćanje
05:41
the speakerzvučnik will becomepostati
lessmanje and lessmanje vulnerableranjiv
118
329520
2256
govornik postaje sve manje ranjiv
05:43
and more and more likelyVjerojatno
to openotvoren up the innerunutrašnji recessesudubine
119
331800
2856
i sve više voljan za otvaranje
skrovitih mjesta svoga uma
05:46
of his or her mindum to the listenerslušatelj.
120
334680
2656
onome koji sluša.
05:49
Again, assumepretpostaviti that you have
something to learnnaučiti.
121
337360
2760
Ponovno, pretpostavite da
ćete nešto naučiti.
05:52
BillBill NyeNye: "EveryoneSvi you will ever meetsastati
knowszna something that you don't."
122
340880
3680
Bill Nye: "Svatko koga ćete ikada sresti
zna nešto što vi ne znate."
05:57
I put it this way:
123
345240
1336
Ja to kažem ovako:
05:58
EverybodySvi is an expertstručnjak in something.
124
346600
3160
Svatko je stručnjak u nečemu.
06:03
NumberBroj threetri: Use open-endedotvorenog kraja questionspitanja.
125
351160
2816
Broj tri: Postavljajte otvorena pitanja.
06:06
In this casespis, take a cuetak from journalistsnovinari.
126
354000
2056
U ovom slučaju, ugledajte se u novinare.
06:08
StartPočetak your questionspitanja with who,
what, when, where, why or how.
127
356080
3096
Započnite svoja pitanja sa tko,
što, kada, gdje, zašto ili kako.
06:11
If you put in a complicatedsložen questionpitanje,
you're going to get a simplejednostavan answerodgovor out.
128
359200
3696
Ako postavite komplicirano pitanje,
dobit ćete jednostavan odgovor.
06:14
If I askpitati you, "Were you terrifiedprestrašena?"
129
362920
2336
Ako vas upitam, "Jeste li bili užasnuti?"
06:17
you're going to respondodgovarati to the mostnajviše
powerfulsnažan wordriječ in that sentencekazna,
130
365280
3176
vi ćete odgovoriti na
najjaču riječ u toj rečenici,
koja je "užasnut" i odgovor je
"Da, bio sam" ili "Ne, nisam bio."
06:20
whichkoji is "terrifiedprestrašena," and the answerodgovor is
"Yes, I was" or "No, I wasn'tnije."
131
368480
3336
"Jeste li bili ljuti?"
"Da, bio sam jako ljut."
06:23
"Were you angryljut?" "Yes, I was very angryljut."
132
371840
2000
06:25
Let them describeopisati it.
They're the onesone that know.
133
373864
3072
Pustite njih da to opišu.
Oni su ti koji znaju.
06:28
Try askingtraži them things like,
"What was that like?"
134
376960
2976
Pokušajte ih pitati stvari kao,
"Kako je to bilo?"
06:31
"How did that feel?"
135
379960
1456
"Kako ste se osjećali?"
06:33
Because then they mightmoć have to stop
for a momenttrenutak and think about it,
136
381440
4296
Zato jer će tada možda morati
zastati na čas i razmisliti o tome,
06:37
and you're going to get
a much more interestingzanimljiv responseodgovor.
137
385760
2976
a vi ćete dobiti mnogo
zanimljiviji odgovor.
06:40
NumberBroj fourčetiri: Go with the flowteći.
138
388760
2320
Broj četiri: Prepustite se.
06:43
That meanssredstva thoughtsmisli
will come into your mindum
139
391720
2816
To znači da će vam misli padati na um
06:46
and you need to let them
go out of your mindum.
140
394560
3056
i vi biste ih trebali pustiti da siđu s uma.
06:49
We'veMoramo heardčuo interviewsrazgovori oftenčesto
141
397640
1976
Često smo čuli intervjue
06:51
in whichkoji a guestNaši is talkingkoji govori
for severalnekoliko minutesminuta
142
399640
2456
u kojima gost govori nekoliko minuta
06:54
and then the hostdomaćin comesdolazi back in
and askspita a questionpitanje
143
402120
2416
i onda domaćin upada
i postavlja pitanje
06:56
whichkoji seemsčini se like it comesdolazi out of nowherenigdje,
or it's alreadyveć been answeredodgovorio.
144
404560
3416
koje kao da dolazi niotkuda
ili je već bilo odgovoreno.
07:00
That meanssredstva the hostdomaćin probablyvjerojatno
stoppedprestao listeningslušanje two minutesminuta agoprije
145
408000
2936
To znači da je domaćin vjerojatno
prestao slušati prije dvije minute
07:02
because he thought
of this really cleverpametan questionpitanje,
146
410960
3416
jer se sjetio tog stvarno
pametnog pitanja,
07:06
and he was just boundgranica
and determinedodlučan to say that.
147
414400
3016
i bio je baš uporan i
odlučan da ga postavi.
07:09
And we do the exacttočno sameisti thing.
148
417440
1976
A mi radimo upravo istu stvar.
07:11
We're sittingsjedenje there havingima
a conversationrazgovor with someonenetko,
149
419440
2616
Sjedimo i pričamo s nekim,
a onda se sjetimo trenutka kad smo
sreli Hugha Jackmana u kafiću.
07:14
and then we rememberzapamtiti that time
that we metsastali HughHugh JackmanJackman in a coffeekava shopdućan.
150
422080
3456
07:17
(LaughterSmijeh)
151
425560
1336
(Smijeh)
07:18
And we stop listeningslušanje.
152
426920
1616
I prestajemo slušati.
07:20
StoriesPriče and ideasideje
are going to come to you.
153
428560
2056
Priče i ideje će vam nadolaziti.
07:22
You need to let them come and let them go.
154
430640
2880
Vi ih morate pustiti da dođu i odu.
07:26
NumberBroj fivepet: If you don't know,
say that you don't know.
155
434080
3720
Broj pet:
Ako ne znate, recite da ne znate.
07:30
Now, people on the radioradio,
especiallyposebno on NPRNPR,
156
438800
2296
Dakle, ljudi na radiju,
posebno na javnom radiju,
07:33
are much more awaresvjestan
that they're going on the recordsnimiti,
157
441120
2936
puno su svjesniji toga da
da govore javno i službeno,
07:36
and so they're more carefulpažljiv
about what they claimzahtjev to be an expertstručnjak in
158
444080
3576
i zato su oprezniji s
tvrdnjama o svojoj stručnosti
07:39
and what they claimzahtjev to know for sure.
159
447680
2136
i o tome što tvrde da pouzdano znaju.
07:41
Do that. ErrGriješiti on the sidestrana of cautionOprez.
160
449840
2376
Učinite tako. Oprez je majka mudrosti.
07:44
Talk should not be cheapjeftino.
161
452240
1760
Govor ne smije biti jeftin.
07:46
NumberBroj sixšest: Don't equateravnati
your experienceiskustvo with theirsnjihova.
162
454640
3680
Broj šest: Nemojte izjednačavati
svoje iskustvo s njihovim.
Ako govore o gubitku člana obitelji,
07:51
If they're talkingkoji govori
about havingima lostizgubljen a familyobitelj memberčlan,
163
459280
2776
nemojte početi govoriti o vremenu
kad ste vi izgubili člana obitelji.
07:54
don't startpočetak talkingkoji govori about the time
you lostizgubljen a familyobitelj memberčlan.
164
462080
2856
07:56
If they're talkingkoji govori about the troublenevolja
they're havingima at work,
165
464960
2856
Ako govore o problemima
koje imaju na poslu,
nemojte im pričati o tome
koliko vi mrzite svoj posao.
07:59
don't tell them about
how much you hatemrziti your jobposao.
166
467840
2336
To nije isto. To nikada nije isto.
08:02
It's not the sameisti. It is never the sameisti.
167
470200
1936
08:04
All experiencesiskustva are individualpojedinac.
168
472160
1776
Sva iskustva su osobna.
08:05
And, more importantlyvažnije,
it is not about you.
169
473960
2680
I, što je još važnije,
ne radi se o vama.
08:09
You don't need to take that momenttrenutak
to provedokazati how amazingnevjerojatan you are
170
477120
3896
Ne morate koristiti taj trenutak
da dokažete koliko ste vi čudesni
08:13
or how much you've sufferedpatio.
171
481040
1400
ili koliko ste vi patili.
Netko je jednom upitao
Stephena Hawkinga
08:15
SomebodyNetko askedpitao StephenStjepan HawkingHawking oncejednom
what his IQIQ was, and he said,
172
483120
3056
koliki mu je IQ, a on je rekao,
"Nemam pojma.
08:18
"I have no ideaideja. People who braghvaliti se
about theirnjihov IQsIQ are losersgubitnici."
173
486200
2880
Ljudi koje se hvale
svojim IQ-om su gubitnici."
08:21
(LaughterSmijeh)
174
489120
1936
(Smijeh)
08:23
ConversationsRazgovori are not
a promotionalpromotivne opportunityprilika.
175
491080
3360
Razgovorinisu prilike za promociju.
[ Konverzacija u 21. stoljeću
Kako si Todo. Čitaj moj blog.]
08:28
NumberBroj sevensedam:
176
496560
1240
Broj sedam:
08:31
Try not to repeatponoviti yourselfsami.
177
499440
1376
Pokušajte ne ponavljati se.
08:32
It's condescendingsnishodljiv,
and it's really boringdosadan,
178
500840
2376
To je pokroviteljski i zaista dosadno,
08:35
and we tendskloni to do it a lot.
179
503240
1656
a mi smo skloni često to raditi.
08:36
EspeciallyPosebno in work conversationsrazgovori
or in conversationsrazgovori with our kidsdjeca,
180
504920
3936
Osobito u razgovorima o poslu
ili u razgovoru s djecom,
08:40
we have a pointtočka to make,
181
508880
1256
želimo nešto naglasiti,
08:42
so we just keep rephrasingrephrasing it
over and over.
182
510160
2399
pa stalno iznova govorimo
istu stvar samo preformuliranu.
08:45
Don't do that.
183
513640
1216
Nemojte to raditi.
08:46
NumberBroj eightosam: StayOstati out of the weedskorov.
184
514880
2296
Broj osam: Klonite se detalja.
08:49
FranklyIskreno, people don't carebriga
185
517200
2815
Iskreno, ljudi ne mare
08:52
about the yearsgodina, the namesimena,
186
520039
2616
za godine, imena,
08:54
the datesdatume., all those detailsdetalji
187
522679
1937
datume, sve te detalje
08:56
that you're strugglingbore
to come up with in your mindum.
188
524640
2456
kojih se svim silama
pokušavate prisjetiti.
08:59
They don't carebriga.
What they carebriga about is you.
189
527120
2200
Njima to nije važno.
Ono što im je važno ste vi.
09:01
They carebriga about what you're like,
190
529880
1600
Zanima ih kakvi ste,
09:04
what you have in commonzajednička.
191
532080
1696
što vam je zajedničko.
09:05
So forgetzaboraviti the detailsdetalji. LeaveOstavite them out.
192
533800
2640
Stoga zaboravite detalje. Izostavite ih.
09:08
NumberBroj ninedevet:
193
536880
1216
Broj devet:
09:10
This is not the last one,
but it is the mostnajviše importantvažno one.
194
538120
3256
Ovo nije zadnje, ali je najvažnije.
09:13
Listen.
195
541400
1200
Slušajte.
09:14
I cannotNe možete tell you how manymnogi
really importantvažno people have said
196
542960
3416
Ne mogu vam reći
koliko je stvarno važnih ljudi reklo
09:18
that listeningslušanje is perhapsmožda the mostnajviše,
the numberbroj one mostnajviše importantvažno skillvještina
197
546400
3896
da je slušanje možda najvažnija,
vještina broj jedan
09:22
that you could developrazviti.
198
550320
1216
koju biste mogli razviti.
09:23
BuddhaBuddha said, and I'm paraphrasingparafrazirajući,
199
551560
1896
Buddha je rekao, a ja prafraziram,
09:25
"If your mouthusta is openotvoren,
you're not learningučenje."
200
553480
2536
"Ako su ti usta otvorena,
tada ne učiš."
09:28
And CalvinCalvin CoolidgeCoolidge said, "No man
ever listenedslušao his way out of a jobposao."
201
556040
4280
A Calvin Coolidge je rekao, "Nitko nije
bio izbačen s posla zbog slušanja."
09:32
(LaughterSmijeh)
202
560680
1456
(Smijeh)
09:34
Why do we not listen to eachsvaki other?
203
562160
2200
Zašto ne slušamo jedni druge?
09:36
NumberBroj one, we'dmi bismo ratherradije talk.
204
564920
1960
Broj jedan, više volimo govoriti.
09:39
When I'm talkingkoji govori, I'm in controlkontrolirati.
205
567480
1816
Kada govorim, ja imam kontrolu.
09:41
I don't have to hearčuti anything
I'm not interestedzainteresiran in.
206
569320
2456
Ne moram slušati ništa
što me ne zanima.
09:43
I'm the centercentar of attentionpažnja.
207
571800
1376
Ja sam u središtu pažnje.
09:45
I can bolsterjastuk my ownvlastiti identityidentitet.
208
573200
1896
Mogu ojačati vlastiti identitet.
09:47
But there's anotherjoš reasonrazlog:
209
575120
1376
No, postoji još jedan razlog:
09:48
We get distractedometen.
210
576520
1456
Gubimo pozornost.
09:50
The averageprosječan personosoba talksrazgovori
at about 225 wordriječ perpo minuteminuta,
211
578000
3536
Prosječna osoba govori
oko 225 riječi u minuti,
09:53
but we can listen at up to
500 wordsriječi perpo minuteminuta.
212
581560
4296
no mi možemo slušati
do 500 riječi u minuti.
09:57
So our mindsmisli are fillingpunjenje in
those other 275 wordsriječi.
213
585880
3976
Tako naši umovi umeću
onih drugih 275 riječi.
10:01
And look, I know,
it takes effortnapor and energyenergija
214
589880
3176
I gledajte, ja znam da za to
treba truda i snage
10:05
to actuallyzapravo payplatiti attentionpažnja to someonenetko,
215
593080
2296
da se stvarno obraća pažnja na nekoga,
10:07
but if you can't do that,
you're not in a conversationrazgovor.
216
595400
2976
ali ako to ne možete,
onda ne vodite konverzaciju.
10:10
You're just two people shoutingviče out
barelyjedva relatedpovezan sentencesrečenice
217
598400
2856
Vi ste samo dvoje ljudi koji izvikuju
jedva povezane rečenice
10:13
in the sameisti placemjesto.
218
601280
1256
na istom mjestu.
10:14
(LaughterSmijeh)
219
602560
1896
(Smijeh)
10:16
You have to listen to one anotherjoš.
220
604480
2496
Morate slušati jedan drugoga.
10:19
StephenStjepan CoveyCovey said it very beautifullylijepo.
221
607000
1896
Stephen Covey je to prekrasno rekao.
10:20
He said, "MostVećina of us don't listen
with the intentnamjera to understandrazumjeti.
222
608920
3936
Rekao je, "Većina nas
ne sluša s namjerom da razumije.
10:24
We listen with the intentnamjera to replyodgovor."
223
612880
2680
Mi slušamo s namjerom da odgovorimo."
10:28
One more rulepravilo, numberbroj 10,
and it's this one: Be briefkratak.
224
616960
3856
Još jedno pravilo, broj 10,
a to je ovo: Budite kratki.
10:32
[A good conversationrazgovor is like a miniskirtmini-suknju;
shortkratak enoughdovoljno to retainzadržati interestinteres,
225
620840
3496
[Dobar razgovor je kao mini suknja;
dovoljno kratka da zadrži interes,
10:36
but long enoughdovoljno to coverpokriti
the subjectpredmet. -- My SisterSestra]
226
624360
2416
ali dovoljno duga da pokrije temu.
-- Moja sestra]
10:38
(LaughterSmijeh)
227
626800
1216
(Smijeh)
10:40
(ApplausePljesak)
228
628040
2416
(Pljesak)
10:42
All of this boilszbroji down to the sameisti
basicosnovni conceptkoncept, and it is this one:
229
630480
4320
Sve ovo svodi se na isti
osnovni koncept, a taj je:
10:47
Be interestedzainteresiran in other people.
230
635320
2856
Zanimajte se za druge ljude.
10:50
You know, I grewrastao up
with a very famouspoznat grandfatherdeda,
231
638200
2416
Znate, ja sam odrasla uz
vrlo slavnog djeda,
10:52
and there was kindljubazan of a ritualritual in my home.
232
640640
2056
i postojala neka vrsta
rituala u mom domu.
10:54
People would come over
to talk to my grandparentsDjed i baka,
233
642720
2456
Ljudi bi navraćali da razgovaraju
s mojim djedom i bakom,
10:57
and after they would leavenapustiti,
my mothermajka would come over to us,
234
645200
2856
a nakon što bi otišli,
moja majka bi nam prišla,
11:00
and she'dBila say, "Do you know who that was?
235
648080
1976
i rekla, "Znate li tko je to bio?
11:02
She was the runner-uppratilja to MissMiss AmericaAmerika.
236
650080
1856
Ona je bila pratilja Miss Amerike.
11:03
He was the mayorgradonačelnik of SacramentoSacramento.
237
651960
1696
On je bio gradonačelnik Sacramenta.
11:05
She wonwon a PulitzerPulitzerovu PrizeNagrada.
He's a Russianruski balletbalet dancerplesač."
238
653680
3176
Ona je dobila Pulitzerovu nagradu.
On je ruski baletan."
11:08
And I kindljubazan of grewrastao up assuminguz pretpostavku
239
656880
3376
I ja sam na neki način
odrastala smatrajući
11:12
everyonesvatko has some hiddenskriven,
amazingnevjerojatan thing about them.
240
660280
2760
da svatko u sebi nosi neke
skrivene, zapanjujuće stvari.
11:15
And honestlypošteno, I think
it's what makesmarke me a better hostdomaćin.
241
663680
2880
I iskreno, mislim da je to ono
što me čini boljom voditeljicom.
11:19
I keep my mouthusta shutzatvoriti
as oftenčesto as I possiblymožda can,
242
667280
2816
Ja držim zatvorena usta
kada god mogu,
11:22
I keep my mindum openotvoren,
243
670120
1416
držim otvoren um,
11:23
and I'm always preparedpripremljen to be amazedzadivljen,
244
671560
2496
i uvijek sam spremna
da budem zadivljena,
11:26
and I'm never disappointedrazočaran.
245
674080
1960
i nikada se nisam razočarala.
11:28
You do the sameisti thing.
246
676760
1856
Učinite istu stvar.
11:30
Go out, talk to people,
247
678640
2416
Izađite, razgovarajte s ljudima,
11:33
listen to people,
248
681080
1216
slušajte ljude,
11:34
and, mostnajviše importantlyvažnije,
be preparedpripremljen to be amazedzadivljen.
249
682320
3480
i, najvažnije, budite spremni
biti zadivljeni.
11:38
ThanksHvala.
250
686440
1216
Hvala.
11:39
(ApplausePljesak)
251
687680
3280
(Pljesak)
Translated by Djurdjica Ercegovac
Reviewed by Ivan Stamenkovic

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Celeste Headlee - Writer and radio host
Celeste Headlee's years of interview experience give her a unique perspective on what makes for a good conversation.

Why you should listen

Celeste Headlee hosts a daily news/talk show, On Second Thought, on Georgia Public Broadcasting. 

Headlee has worked in public radio since 1999, as a reporter, host and correspondent. She was the Midwest Correspondent for NPR before becoming the co-host of the PRI show "The Takeaway.” After that, she guest hosted a number of NPR shows including "Tell Me More,” "Talk of the Nation,” "Weekend All Things Considered” and "Weekend Edition". Headlee also anchored election coverage for PBS World in 2012 and was a regular guest on CNN.

Headlee holds multiple degrees in music and still performs as a professional opera singer. She appears on the album “Classically Blue” from gospel artist Lea Gilmore. She's the granddaughter of composer William Grant Still.

More profile about the speaker
Celeste Headlee | Speaker | TED.com