ABOUT THE SPEAKER
Celeste Headlee - Writer and radio host
Celeste Headlee's years of interview experience give her a unique perspective on what makes for a good conversation.

Why you should listen

Celeste Headlee hosts a daily news/talk show, On Second Thought, on Georgia Public Broadcasting. 

Headlee has worked in public radio since 1999, as a reporter, host and correspondent. She was the Midwest Correspondent for NPR before becoming the co-host of the PRI show "The Takeaway.” After that, she guest hosted a number of NPR shows including "Tell Me More,” "Talk of the Nation,” "Weekend All Things Considered” and "Weekend Edition". Headlee also anchored election coverage for PBS World in 2012 and was a regular guest on CNN.

Headlee holds multiple degrees in music and still performs as a professional opera singer. She appears on the album “Classically Blue” from gospel artist Lea Gilmore. She's the granddaughter of composer William Grant Still.

More profile about the speaker
Celeste Headlee | Speaker | TED.com
TEDxCreativeCoast

Celeste Headlee: 10 ways to have a better conversation

Celeste Headlee: 10 tipů pro lepší konverzaci

Filmed:
17,081,256 views

Když vaše práce závisí na tom, jak dobře mluvíte s lidmi, tak se toho hodně naučíte o tom, jak vést konverzace – a taky, že většina z nás nekonverzuje moc dobře. Celeste Headlee pracovala po desítky let jako redaktorka v rádiu a tak zná nezbytné složky skvělé konverzace: upřímnost, stručnost, jasnost a zdravé množství naslouchání. V této bystré přednášce sdílí svých 10 užitečných pravidel pro lepší konverzaci. Říká: "Jděte ven, mluvte s lidmi, naslouchejte jim. A hlavně buďte připraveni žasnout."
- Writer and radio host
Celeste Headlee's years of interview experience give her a unique perspective on what makes for a good conversation. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
All right, I want to see a showshow of handsruce:
0
840
1953
Tak jo, chci teď vidět vaše ruce nahoře:
00:14
how manymnoho of you have
unfriendednevlídný someoneněkdo on FacebookFacebook
1
2817
2399
kolik z vás si odebralo
někoho z přátel na Facebooku,
00:17
because they said something offensiveurážlivý
about politicspolitika or religionnáboženství,
2
5240
3856
protože řekl něco urážlivého
o politice nebo náboženství,
00:21
childcarepéče o děti, foodjídlo?
3
9120
2136
péči o děti, jídle?
00:23
(LaughterSmích)
4
11280
1936
(smích)
00:25
And how manymnoho of you
know at leastnejméně one personosoba that you avoidvyhýbat se
5
13240
2816
A kolik z vás zná alespoň
jednu osobu, které se vyhýbáte,
00:28
because you just don't want
to talk to them?
6
16079
2281
protože se s ní prostě nechcete bavit?
00:30
(LaughterSmích)
7
18880
2056
(smích)
00:32
You know, it used to be that in orderobjednat
to have a politezdvořilý conversationkonverzace,
8
20960
3216
Víte, kdysi to bývalo tak,
že abyste měli slušnou konverzaci,
00:36
we just had to follownásledovat the adviceRada
of HenryJindřich HigginsHiggins in "My FairVeletrh LadyLady":
9
24200
3216
stačilo vám držet se rady
Henryho Higginse z "My Fair Lady":
Zůstaňte u počasí a svého zdraví.
00:39
StickStick to the weatherpočasí and your healthzdraví.
10
27440
1816
00:41
But these daysdnů, with climateklimatu changezměna
and anti-vaxxingAnti-vaxxing, those subjectspředmětů --
11
29280
3376
Ale dnes, se změnou klimatu
a hnutím proti vakcínám -
00:44
(LaughterSmích)
12
32680
1296
(smích)
00:46
are not safebezpečný eitherbuď.
13
34000
1296
nejsou ani tato bezpečná.
00:47
So this worldsvět that we livežít in,
14
35320
2440
Tento svět, ve kterém žijeme,
00:50
this worldsvět in whichkterý everykaždý conversationkonverzace
15
38520
2576
kde má každá konverzace
00:53
has the potentialpotenciál
to devolvepostoupit into an argumentargument,
16
41120
2176
potenciál zvrhnout se v hádku,
00:55
where our politicianspolitiků
can't speakmluvit to one anotherdalší
17
43320
2286
kde naši politici neumí
mluvit jeden s druhým,
00:57
and where even the mostvětšina trivialtriviální of issuesproblémy
18
45630
2306
a kde i ty nejtriviálnější problémy mají
00:59
have someoneněkdo fightingbojování bothoba passionatelyvášnivě
for it and againstproti it, it's not normalnormální.
19
47960
4976
někoho bojujícího zapáleně pro i proti,
tento svět není normální.
01:04
PewLavice ResearchVýzkum did a studystudie
of 10,000 AmericanAmerická adultsDospělí,
20
52960
3096
Studie Pew Research
na 10 000 dospělých Američanů
01:08
and they foundnalezeno that at this momentmoment,
we are more polarizedpolarizované,
21
56080
2736
zjistila, že jsme dnes polarizovanější,
01:10
we are more dividedrozdělený,
22
58840
1296
rozdělenější,
01:12
than we ever have been in historydějiny.
23
60160
2776
než jsme kdy v historii byli.
01:14
We're lessméně likelypravděpodobně to compromisekompromis,
24
62960
1576
Děláme daleko méně kompromisy,
01:16
whichkterý meansprostředek we're
not listeningNaslouchání to eachkaždý other.
25
64560
2176
což znamená, že se navzájem neposloucháme.
01:18
And we make decisionsrozhodnutí about where to livežít,
26
66760
2536
A děláme rozhodnutí o tom, kde žít,
01:21
who to marryoženit se and even
who our friendspřátelé are going to be,
27
69320
2616
koho si vzít, a dokonce s kým se přátelit,
01:23
basedna základě on what we alreadyjiž believe.
28
71960
2096
na základě toho, čemu už věříme.
01:26
Again, that meansprostředek
we're not listeningNaslouchání to eachkaždý other.
29
74080
2976
Znovu to znamená,
že se navzájem neposloucháme.
01:29
A conversationkonverzace requiresvyžaduje a balanceZůstatek
betweenmezi talkingmluvící and listeningNaslouchání,
30
77080
3336
Konverzace vyžaduje rovnováhu
mezi mluvením a posloucháním
01:32
and somewhereněkde alongpodél the way,
we lostztracený that balanceZůstatek.
31
80440
2656
a tu rovnováhu jsme
tak nějak ztratili.
01:35
Now, partčást of that is duez důvodu to technologytechnika.
32
83120
1896
Ovšem, částečně kvůli technologii.
01:37
The smartphoneschytré telefony that you all
eitherbuď have in your handsruce
33
85040
2576
Smartphony, které všichni máte v ruce,
01:39
or closezavřít enoughdost that you could
graburvat them really quicklyrychle.
34
87640
2656
nebo někde poblíž,
abyste na ně mohli rychle dosáhnout.
01:42
AccordingPodle to PewLavice ResearchVýzkum,
35
90320
1296
Podle Pew Research
01:43
about a thirdTřetí of AmericanAmerická teenagersteenageři
sendposlat more than a hundredsto textstexty a day.
36
91640
4896
pošle třetina amerických teenagerů
denně více než 100 zpráv.
01:48
And manymnoho of them, almosttéměř mostvětšina of them,
are more likelypravděpodobně to texttext theirjejich friendspřátelé
37
96560
4576
A většina z nich spíše
pošle svým kamarádům zprávu,
01:53
than they are to talk
to them facetvář to facetvář.
38
101160
2080
než aby s nimi mluvili tváří v tvář.
01:56
There's this great piecekus in The AtlanticAtlantik.
39
104160
1976
V magazínu The Atlantic
byl skvělý článek.
01:58
It was writtenpsaný by a highvysoký schoolškola teacheručitel
namedpojmenovaný PaulPavel BarnwellBarnwell.
40
106160
2856
Napsal jej středoškolský
učitel Paul Barnwell -
02:01
And he gavedal his kidsděti
a communicationsdělení projectprojekt.
41
109040
2136
- zadal svým žákům
komunikační projekt.
02:03
He wanted to teachučit them how to speakmluvit
on a specificcharakteristický subjectpředmět withoutbez usingpoužitím notespoznámky.
42
111200
3736
Chtěl je naučit mluvit o specifickém
tématu, aniž by používali poznámky.
02:06
And he said this: "I camepřišel to realizerealizovat..."
43
114960
1905
A řekl toto: "Uvědomil jsem si..."
02:08
(LaughterSmích)
44
116889
3287
(smích)
02:12
"I camepřišel to realizerealizovat
that conversationalkonverzační competencekompetence
45
120200
3176
"Uvědomil jsem si,
že schopnost konverzace
02:15
mightmohl be the singlesingl
mostvětšina overlookedpřehlédl skilldovednost we failselhat to teachučit.
46
123400
4096
je nejspíš ta nejopomíjenější schopnost,
kterou nezvládáme učit.
02:19
KidsDěti spendstrávit hourshodin eachkaždý day engagingzapojení
with ideasnápady and eachkaždý other throughpřes screensobrazovky,
47
127520
4296
Děti se hodiny denně skrze obrazovky
zabývají idejemi a sebou navzájem,
02:23
but rarelyjen zřídka do they have an opportunitypříležitost
48
131840
1856
ale zřídka mají možnost
02:25
to honezdokonalovat theirjejich interpersonalinterpersonální
communicationskomunikace skillsdovednosti.
49
133720
2576
zlepšovat si své mezilidské
komunikační dovednosti.
02:28
It mightmohl soundzvuk like a funnylegrační questionotázka,
but we have to askdotázat se ourselvessebe:
50
136320
3176
Přestože to může znít jako vtipná otázka,
musíme se sami sebe ptát:
02:31
Is there any 21st-centurystoletí skilldovednost
51
139520
1936
Existuje nějaká dovednost 21.století,
02:33
more importantdůležité than beingbytost ableschopný to sustainudržet
coherentkoherentní, confidentsebejistý conversationkonverzace?"
52
141480
5576
která je důležitější než schopnost
udržet souvislou, sebevědomou konverzaci?"
02:39
Now, I make my livingživobytí talkingmluvící to people:
53
147080
2216
Já se třeba živím mluvením s lidmi:
02:41
NobelNobelovy ceny PrizeCena winnersvítězů, trucknákladní automobil driversovladače,
54
149320
2256
s vítězi Nobelovy ceny,
s řidiči náklaďáků,
02:43
billionairesmiliardářů, kindergartenmateřské školy teachersučitelů,
55
151600
2416
s miliardáři, s učitelkami ze školky,
02:46
headshlavy of stateStát, plumbersinstalatéři.
56
154040
2696
s hlavami států, s instalatéry.
02:48
I talk to people that I like.
I talk to people that I don't like.
57
156760
3048
Mluvím s lidmi, které mám ráda.
Mluvím s lidmi, které nemám ráda.
02:51
I talk to some people that I disagreenesouhlasit with
deeplyhluboce on a personalosobní levelúroveň.
58
159832
3784
Mluvím s některými lidmi,
se kterými nesouhlasím na osobní úrovni.
02:55
But I still have
a great conversationkonverzace with them.
59
163640
2776
Ale i tak s nimi mám skvělé konverzace.
02:58
So I'd like to spendstrávit the nextdalší 10 minutesminut
or so teachingvýuka you how to talk
60
166440
3896
Takže bych vás chtěla
příštích zhruba 10 minut učit jak mluvit
03:02
and how to listen.
61
170360
1360
a jak naslouchat.
03:04
ManyMnoho of you have alreadyjiž heardslyšel
a lot of adviceRada on this,
62
172800
2616
Mnoho z vás již slyšelo
spousty rad na toto téma.
03:07
things like look the personosoba in the eyeoko,
63
175440
1976
Něco jako že se máte dívat do očí,
03:09
think of interestingzajímavý topicstémata
to discussdiskutovat in advancezáloha,
64
177440
3816
promyslet si zajímavá témata dopředu,
03:13
look, nodNoD and smileusměj se to showshow
that you're payingplacení attentionPozor,
65
181280
4776
dívat se, pokyvovat a usmívat se,
abyste ukázali, že dáváte pozor,
03:18
repeatopakovat back what you just heardslyšel
or summarizeshrnout it.
66
186080
2896
opakovat, co jste slyšeli nebo to shrnout.
03:21
So I want you to forgetzapomenout all of that.
67
189000
1736
Tak na tohle všechno zapomeňte.
03:22
It is crapblbost.
68
190760
1216
Jsou to pitomosti.
03:24
(LaughterSmích)
69
192000
3016
(smích)
03:27
There is no reasondůvod to learnUčit se
how to showshow you're payingplacení attentionPozor
70
195040
4256
Není žádný důvod učit se,
jak ukázat, že dáváte pozor,
03:31
if you are in factskutečnost payingplacení attentionPozor.
71
199320
3656
pokud pozor opravdu dáváte.
03:35
(LaughterSmích)
72
203000
1856
(smích)
03:36
(ApplausePotlesk)
73
204880
2896
(potlesk)
03:39
Now, I actuallyvlastně use the exactpřesný
samestejný skillsdovednosti as a professionalprofesionální interviewertazatel
74
207800
3656
A já jako profesionální moderátor
používám naprosto tytéž dovednosti,
03:43
that I do in regularpravidelný life.
75
211480
2936
které používám i v normálním životě.
03:46
So, I'm going to teachučit you
how to interviewrozhovor people,
76
214440
3456
Takže vás naučím,
jak dělat rozhovory s lidmi
03:49
and that's actuallyvlastně going to help you
learnUčit se how to be better conversationalistsspolečníci.
77
217920
3816
a to vám také nakonec pomůže
zlepšit se v konverzaci.
03:53
LearnPřečtěte si to have a conversationkonverzace
78
221760
1376
Naučíte se vést konverzaci,
03:55
withoutbez wastingplýtvání your time,
withoutbez gettingdostat boredznuděný,
79
223160
2336
při níž nebudete plýtvat časem,
nebo se nudit,
03:57
and, please God,
withoutbez offendingproblematický anybodyněkdo.
80
225520
3296
a nikoho ani neurazíte.
04:00
We'veMáme all had really great conversationskonverzace.
81
228840
2216
Všichni jsme už zažili skvělou konverzaci.
04:03
We'veMáme had them before.
We know what it's like.
82
231080
2176
Měli jsme ji někdy předtím.
Víme, jaké to je.
04:05
The kinddruh of conversationkonverzace where you
walkProcházka away feelingpocit engagedzapojeno and inspiredinspirovaný,
83
233280
3696
Ten typ konverzace, po které
se cítíte zaujatí a inspirovaní
04:09
or where you feel
like you've madevyrobeno a realnemovitý connectionspojení
84
237000
2456
nebo kdy cítíte opravdové spojení
04:11
or you've been perfectlydokonale understoodrozuměli.
85
239480
2096
nebo, že jste byli perfektně pochopeni.
04:13
There is no reasondůvod
86
241600
1216
Neexistuje jediný důvod,
04:14
why mostvětšina of your interactionsinterakcí
can't be like that.
87
242840
3256
proč by taková nemohla být
většina vašich interakcí.
04:18
So I have 10 basiczákladní rulespravidel.
I'm going to walkProcházka you throughpřes all of them,
88
246120
3216
Mám na to 10 základních pravidel.
Provedu vás všemi,
04:21
but honestlyupřímně řečeno, if you just chooseVybrat
one of them and mastermistr it,
89
249360
3736
ale upřímně, stačilo by,
kdybyste zvládli jen jedno
04:25
you'llBudete alreadyjiž enjoyužívat si better conversationskonverzace.
90
253120
2736
a už byste si užívali lepší konverzaci.
04:27
NumberČíslo one: Don't multitaskmultitasking.
91
255880
2216
Pravidlo 1: nedělejte víc věcí najednou.
04:30
And I don't mean
just setsoubor down your cellbuňka phonetelefon
92
258120
2176
A tím nemyslím jen odložit svůj mobil,
04:32
or your tabletTablet or your carauto keysklíče
or whateverTo je jedno is in your handruka.
93
260320
2856
tablet, klíče od auta
nebo cokoliv máte v ruce.
04:35
I mean, be presentsoučasnost, dárek.
94
263200
1896
Myslím tím, buďte přítomni.
04:37
Be in that momentmoment.
95
265120
2256
Buďte v tom okamžiku.
04:39
Don't think about your argumentargument
you had with your bossšéf.
96
267400
2616
Nepřemýšlejte o té hádce,
co jste měli se svým šéfem.
04:42
Don't think about what
you're going to have for dinnervečeře.
97
270040
2616
Nepřemýšlejte o tom,
co budete mít k večeři.
04:44
If you want to get out
of the conversationkonverzace,
98
272680
2056
Jestli chcete vystoupit z konverzace,
04:46
get out of the conversationkonverzace,
99
274760
1376
tak z ní prostě vystupte,
04:48
but don't be halfpolovina in it
and halfpolovina out of it.
100
276160
2136
nebuďte polovinou v ní
a tou druhou mimo.
04:50
NumberČíslo two: Don't pontificatepontifikát.
101
278320
2576
Pravidlo 2: Nepoučujte.
04:52
If you want to stateStát your opinionnázor
102
280920
2176
Jestli chcete vyjádřit svůj názor,
04:55
withoutbez any opportunitypříležitost for responseOdezva
or argumentargument or pushbackvytlačení or growthrůst,
103
283120
5936
bez jakéhokoliv prostoru pro reakce,
nebo diskuzi, opačný názor nebo poučení,
05:01
writenapsat a blogblog.
104
289080
1456
napište blog.
05:02
(LaughterSmích)
105
290560
3056
(smích)
05:05
Now, there's a really good reasondůvod
why I don't allowdovolit punditsučenci on my showshow:
106
293640
3376
Mám opravdu dobrý důvod, proč
do své show nezvu politické experty:
05:09
Because they're really boringnudný.
107
297040
1776
oni jsou totiž strašně nudní.
05:10
If they're conservativekonzervativní, they're going to
hatenenávist ObamaObama and foodjídlo stampsrazítka and abortionpotrat.
108
298840
3858
Konzervativci budou nenávidět
Obamu, potravinové lístky a potraty.
Liberálové budou nenávidět velké banky,
ropné korporace a Dicka Cheneyho.
05:14
If they're liberalliberální, they're going to hatenenávist
109
302722
1974
05:16
bigvelký banksbanky and oilolej corporationskorporací
and DickDick CheneyCheney.
110
304720
2216
05:18
TotallyNaprosto predictablepředvídatelný.
111
306960
1256
Naprosto předvídatelní.
05:20
And you don't want to be like that.
112
308240
1696
A vy nechcete být takoví.
05:21
You need to enterzadejte everykaždý conversationkonverzace
assumingza předpokladu that you have something to learnUčit se.
113
309960
5536
Musíte vstoupit do každé konverzace s tím,
že se z ní něco můžete naučit.
05:27
The famedproslulá therapistterapeut M. ScottScott PeckPeck said
114
315520
2136
Proslulý psychiatr M. Scott Peck řekl,
05:29
that trueskutečný listeningNaslouchání requiresvyžaduje
a settingnastavení asidestranou of oneselfse.
115
317680
4416
že opravdové naslouchání vyžaduje
odložit sama sebe stranou.
05:34
And sometimesněkdy that meansprostředek
settingnastavení asidestranou your personalosobní opinionnázor.
116
322120
3320
A občas to znamená
odložit stranou váš osobní názor.
05:38
He said that sensingsnímání this acceptancepřijetí,
117
326200
3296
Řekl, že když mluvčí cítí toto přijetí,
05:41
the speakermluvčí will becomestát
lessméně and lessméně vulnerablezranitelné
118
329520
2256
stane se méně zranitelným
05:43
and more and more likelypravděpodobně
to openotevřeno up the innervnitřní recesseszákoutí
119
331800
2856
a bude daleko pravděpodobnější,
že posluchači otevře
05:46
of his or her mindmysl to the listenermodul pro naslouchání.
120
334680
2656
vnitřní hlubiny své mysli.
05:49
Again, assumepřevzít that you have
something to learnUčit se.
121
337360
2760
Znova. Předpokládejte,
že se máte co naučit.
05:52
BillBill NyeNye: "EveryoneKaždý you will ever meetsetkat
knows something that you don't."
122
340880
3680
Bill Nye:
"Každý, koho potkáte, zná něco, co vy ne."
05:57
I put it this way:
123
345240
1336
Já to říkám takhle:
05:58
EverybodyVšichni is an expertexpert in something.
124
346600
3160
Každý je na něco expert.
06:03
NumberČíslo threetři: Use open-endedotevřené questionsotázky.
125
351160
2816
Pravidlo 3: Používejte otevřené otázky.
06:06
In this casepouzdro, take a cuetágo from journalistsnovinářům.
126
354000
2056
V tomto si vezměte příklad z novinářů.
06:08
StartZačátek your questionsotázky with who,
what, when, where, why or how.
127
356080
3096
Začínejte své otázky s kdo,
co, kdy, kde, proč nebo jak.
06:11
If you put in a complicatedsložitý questionotázka,
you're going to get a simplejednoduchý answerOdpovědět out.
128
359200
3696
Pokud sestavíte komplikovanou otázku,
dostanete na ní jednoduchou odpověď.
06:14
If I askdotázat se you, "Were you terrifiedvyděšený?"
129
362920
2336
Pokud se vás zeptám:
"Byl jsi vyděšený?"
06:17
you're going to respondreagovat to the mostvětšina
powerfulsilný wordslovo in that sentencevěta,
130
365280
3176
tak zareagujete na to
nejsilnější slovo ve větě,
což je 'vyděšený' a odpověď bude:
"Ano, byl" nebo "Ne, nebyl."
06:20
whichkterý is "terrifiedvyděšený," and the answerOdpovědět is
"Yes, I was" or "No, I wasn'tnebyl."
131
368480
3336
06:23
"Were you angryrozzlobený?" "Yes, I was very angryrozzlobený."
132
371840
2000
"Byl jsi naštvaný?"
"Ano, velmi naštvaný."
06:25
Let them describepopsat it.
They're the onesty that know.
133
373864
3072
Nechte je to popsat.
Oni jsou ti, co to ví.
06:28
Try askingptát se them things like,
"What was that like?"
134
376960
2976
Zkuste se jich ptát na věci jako:
"Jaké to bylo?"
06:31
"How did that feel?"
135
379960
1456
"Jaký je to pocit?"
06:33
Because then they mightmohl have to stop
for a momentmoment and think about it,
136
381440
4296
Oni se pak totiž mohou na chvíli zastavit,
a popřemýšlet o tom,
06:37
and you're going to get
a much more interestingzajímavý responseOdezva.
137
385760
2976
a vy tak dostanete
daleko zajímavější odpověď.
06:40
NumberČíslo fourčtyři: Go with the flowtok.
138
388760
2320
Pravidlo 4: Jděte s proudem.
06:43
That meansprostředek thoughtsmyšlenky
will come into your mindmysl
139
391720
2816
To znamená, že myšlenky
se vám objeví v hlavě
06:46
and you need to let them
go out of your mindmysl.
140
394560
3056
a vy je musíte pustit zase ven.
06:49
We'veMáme heardslyšel interviewsrozhovory oftenčasto
141
397640
1976
Často slyšíme interview,
06:51
in whichkterý a guesthodnocení is talkingmluvící
for severalněkolik minutesminut
142
399640
2456
kde host několik minut hovoří
06:54
and then the hosthostitel comespřijde back in
and asksptá se a questionotázka
143
402120
2416
a pak najednou moderátor položí otázku,
06:56
whichkterý seemszdá se like it comespřijde out of nowherenikde,
or it's alreadyjiž been answeredodpověděl.
144
404560
3416
která vypadá, jako by přišla odnikud,
nebo už byla zodpovězena.
07:00
That meansprostředek the hosthostitel probablypravděpodobně
stoppedzastavil listeningNaslouchání two minutesminut agopřed
145
408000
2936
Moderátor nejspíš přestal
před dvěma minutami poslouchat,
07:02
because he thought
of this really cleverchytrý questionotázka,
146
410960
3416
protože ho napadla tahle
opravdu chytrá otázka,
07:06
and he was just boundvázaný
and determinedodhodlaný to say that.
147
414400
3016
a on ji prostě musel říci.
07:09
And we do the exactpřesný samestejný thing.
148
417440
1976
A my děláme úplně to samé.
07:11
We're sittingsedící there havingmít
a conversationkonverzace with someoneněkdo,
149
419440
2616
Jen si sedíme, s někým se bavíme,
07:14
and then we rememberpamatovat that time
that we metse setkal HughHugh JackmanJackman in a coffeekáva shopprodejna.
150
422080
3456
a v tom si vzpomeneme, jak jsme
tehdy v kavárně potkali Hugha Jackmana.
07:17
(LaughterSmích)
151
425560
1336
(smích)
07:18
And we stop listeningNaslouchání.
152
426920
1616
A přestaneme poslouchat.
07:20
StoriesPříběhy and ideasnápady
are going to come to you.
153
428560
2056
V mysli vám vyskočí příběhy a myšlenky.
07:22
You need to let them come and let them go.
154
430640
2880
Musíte je nechat přijít a odejít.
07:26
NumberČíslo fivePět: If you don't know,
say that you don't know.
155
434080
3720
Pravidlo 5: Jestli nevíte, tak to řekněte.
07:30
Now, people on the radiorádio,
especiallyzvláště on NPRNPR,
156
438800
2296
Lidé v rádiu, zvláště v NPR,
07:33
are much more awarevědomě
that they're going on the recordzáznam,
157
441120
2936
si více uvědomují, že jsou nahráváni,
07:36
and so they're more carefulopatrně
about what they claimpohledávka to be an expertexpert in
158
444080
3576
takže jsou opatrnější s tím,
v čem se budou vydávat za experta
07:39
and what they claimpohledávka to know for sure.
159
447680
2136
a o čem prohlašují, že si tím jsou jisti.
07:41
Do that. ErrERR on the sideboční of cautionUpozornění:.
160
449840
2376
Dělejte to. Neriskujte.
07:44
Talk should not be cheaplevný.
161
452240
1760
Řeči by neměly být prázdné.
07:46
NumberČíslo sixšest: Don't equaterovnítko
your experienceZkusenosti with theirsjejich.
162
454640
3680
Pravidlo 6: Neporovnávejte
své zkušenosti s jejich.
07:51
If they're talkingmluvící
about havingmít lostztracený a familyrodina memberčlen,
163
459280
2776
Když říkají, že ztratili člena rodiny,
07:54
don't startStart talkingmluvící about the time
you lostztracený a familyrodina memberčlen.
164
462080
2856
nezačínejte o tom,
jak jste vy ztratili člena rodiny.
07:56
If they're talkingmluvící about the troubleproblémy
they're havingmít at work,
165
464960
2856
Jestli mluví o svých problémech v práci,
07:59
don't tell them about
how much you hatenenávist your jobpráce.
166
467840
2336
nevykládejte jim,
jak vy nenávidíte svou práci.
08:02
It's not the samestejný. It is never the samestejný.
167
470200
1936
Není to to samé. Nikdy to není to samé.
08:04
All experienceszkušenosti are individualindividuální.
168
472160
1776
Všechny prožitky jsou individuální.
08:05
And, more importantlydůležité,
it is not about you.
169
473960
2680
A navíc to není o vás.
08:09
You don't need to take that momentmoment
to provedokázat how amazingúžasný you are
170
477120
3896
Nepotřebujete ten moment
na dokázání toho, jak jste skvělí,
08:13
or how much you've sufferedtrpěli.
171
481040
1400
nebo kolik jste si protrpěli.
08:15
SomebodyNěkdo askedzeptal se StephenStephen HawkingSokolnictví oncejednou
what his IQIQ was, and he said,
172
483120
3056
Někdo se jednou zeptal Stephena Hawkinga,
jaké má IQ, a on řekl:
08:18
"I have no ideaidea. People who bragBrag
about theirjejich IQsIQs are losersporažení."
173
486200
2880
"Nevím. Lidé, kteří se chvástají
se svým IQ, jsou ubožáci."
08:21
(LaughterSmích)
174
489120
1936
(smích)
08:23
ConversationsKonverzace are not
a promotionalpropagační opportunitypříležitost.
175
491080
3360
Konverzace nejsou příležitostí
pro vyzdvihování sebe sama.
08:28
NumberČíslo sevensedm:
176
496560
1240
Pravidlo 7:
08:31
Try not to repeatopakovat yourselfvy sám.
177
499440
1376
Snažte se neopakovat.
08:32
It's condescendingpovýšeně,
and it's really boringnudný,
178
500840
2376
Je to povýšenecké a vážně nudné
08:35
and we tendtendenci to do it a lot.
179
503240
1656
a máme tendenci to dělat hodně.
08:36
EspeciallyZejména in work conversationskonverzace
or in conversationskonverzace with our kidsděti,
180
504920
3936
Zvláště v pracovních konverzacích,
nebo rozhovorech s našimi dětmi,
08:40
we have a pointbod to make,
181
508880
1256
když máme něco zásadního,
08:42
so we just keep rephrasingpřeformulovat it
over and over.
182
510160
2399
tak to opakujeme pořád znova a znova.
08:45
Don't do that.
183
513640
1216
Nedělejte to.
08:46
NumberČíslo eightosm: StayZůstat out of the weedsburiny.
184
514880
2296
Pravidlo 8: Nezabředávejte do detailů.
08:49
FranklyUpřímně řečeno, people don't carepéče
185
517200
2815
Upřímně, lidi nezajímají
08:52
about the yearsroky, the namesnázvy,
186
520039
2616
roky, jména,
08:54
the dateskalendářní data, all those detailspodrobnosti
187
522679
1937
přesná data, všechny ty detaily,
08:56
that you're strugglingbojovat
to come up with in your mindmysl.
188
524640
2456
které pracně dolujete z paměti.
08:59
They don't carepéče.
What they carepéče about is you.
189
527120
2200
Lidi to nezajímá.
Co je zajímá, jste vy.
09:01
They carepéče about what you're like,
190
529880
1600
Zajímá je, jací jste,
09:04
what you have in commonběžný.
191
532080
1696
co máte společného.
09:05
So forgetzapomenout the detailspodrobnosti. LeaveOpustit them out.
192
533800
2640
Takže zapomeňte na detaily. Vynechte je.
09:08
NumberČíslo ninedevět:
193
536880
1216
Pravidlo 9:
09:10
This is not the last one,
but it is the mostvětšina importantdůležité one.
194
538120
3256
Není to to poslední,
ale je to to nejdůležitější.
09:13
Listen.
195
541400
1200
Poslouchejte.
09:14
I cannotnemůže tell you how manymnoho
really importantdůležité people have said
196
542960
3416
Nedokážu vám ani říct, kolik
opravdu důležitých lidí prohlásilo,
09:18
that listeningNaslouchání is perhapsmožná the mostvětšina,
the numberčíslo one mostvětšina importantdůležité skilldovednost
197
546400
3896
že naslouchání je nejspíš
ta nejdůležitější schopnost,
09:22
that you could developrozvíjet.
198
550320
1216
kterou můžete rozvíjet.
09:23
BuddhaBuddha said, and I'm paraphrasingParafrázování,
199
551560
1896
Buddha řekl, cituji:
09:25
"If your mouthpusa is openotevřeno,
you're not learningučení se."
200
553480
2536
"Když máte pusu otevřenou,
neučíte se."
09:28
And CalvinCalvin CoolidgeCoolidge said, "No man
ever listenedposlouchal his way out of a jobpráce."
201
556040
4280
A Calvin Coolidge řekl: "Nikdo se nikdy
neproposlouchal k vyhazovu z práce."
09:32
(LaughterSmích)
202
560680
1456
(smích)
09:34
Why do we not listen to eachkaždý other?
203
562160
2200
Proč si vzájemně nenasloucháme?
09:36
NumberČíslo one, we'dmy jsme ratherspíše talk.
204
564920
1960
Zaprvé, radši bychom mluvili.
09:39
When I'm talkingmluvící, I'm in controlřízení.
205
567480
1816
Když mluvím, mám to pod kontrolou.
09:41
I don't have to hearslyšet anything
I'm not interestedzájem in.
206
569320
2456
Nemusím poslouchat nic, co mě nezajímá.
09:43
I'm the centercentrum of attentionPozor.
207
571800
1376
Jsem ve středu pozornosti.
09:45
I can bolsterpodhlavník my ownvlastní identityidentita.
208
573200
1896
Můžu posílit svou identitu.
09:47
But there's anotherdalší reasondůvod:
209
575120
1376
Ale existuje jiný důvod:
09:48
We get distractedroztržitý.
210
576520
1456
jsme rozptylováni.
09:50
The averageprůměrný personosoba talksrozhovory
at about 225 wordslovo perza minuteminuta,
211
578000
3536
Průměrný člověk mluví
rychlostí okolo 225 slov za minutu,
09:53
but we can listen at up to
500 wordsslova perza minuteminuta.
212
581560
4296
ale umíme naslouchat
až 500 slovům za minutu.
09:57
So our mindsmysli are fillingplnicí in
those other 275 wordsslova.
213
585880
3976
Takže naše mysl doplňuje
těch zbylých 275 slov.
10:01
And look, I know,
it takes effortsnaha and energyenergie
214
589880
3176
Heleďte, já vím,
kolik to dá energie a úsilí,
10:05
to actuallyvlastně payplatit attentionPozor to someoneněkdo,
215
593080
2296
opravdu věnovat někomu pozornost,
10:07
but if you can't do that,
you're not in a conversationkonverzace.
216
595400
2976
ale jestli to nedokážete udělat,
pak nevedete konverzaci.
10:10
You're just two people shoutingkřik out
barelysotva relatedpříbuzný sentencesvěty
217
598400
2856
Jste pak pouze dva lidé vykřikující
sotva související věty
10:13
in the samestejný placemísto.
218
601280
1256
na stejném místě.
10:14
(LaughterSmích)
219
602560
1896
(smích)
10:16
You have to listen to one anotherdalší.
220
604480
2496
Musíte si navzájem naslouchat.
10:19
StephenStephen CoveyCovey said it very beautifullykrásně.
221
607000
1896
Stephen Covey to řekl velmi pěkně.
10:20
He said, "MostVětšina of us don't listen
with the intentúmysl to understandrozumět.
222
608920
3936
Řekl: "Většina z nás neposlouchá
s úmyslem porozumět.
10:24
We listen with the intentúmysl to replyodpověď."
223
612880
2680
Posloucháme s úmyslem odpovědět."
10:28
One more rulepravidlo, numberčíslo 10,
and it's this one: Be briefstručný.
224
616960
3856
Ještě jedno pravidlo, číslo 10:
Buďte struční.
10:32
[A good conversationkonverzace is like a miniskirtminisukně;
shortkrátký enoughdost to retainzachovat interestzájem,
225
620840
3496
[Dobrá konverzace je jako minisukně.
Dostatečně krátká k udržení zájmu,
ale dostatečně dlouhá
k pokrytí tématu. -- Má sestra]
10:36
but long enoughdost to coverpokrýt
the subjectpředmět. -- My SisterSestra]
226
624360
2416
10:38
(LaughterSmích)
227
626800
1216
(smích)
10:40
(ApplausePotlesk)
228
628040
2416
(potlesk)
10:42
All of this boilsvaří down to the samestejný
basiczákladní conceptpojem, and it is this one:
229
630480
4320
Toto všechno naráží
na ten stejný základní koncept:
10:47
Be interestedzájem in other people.
230
635320
2856
zajímejte se o druhé lidi.
10:50
You know, I grewrostl up
with a very famousslavný grandfatherdědeček,
231
638200
2416
Víte, já jsem vyrostla
s velmi slavným dědou,
10:52
and there was kinddruh of a ritualrituál in my home.
232
640640
2056
a měli jsme doma takový rituál.
10:54
People would come over
to talk to my grandparentsprarodiče,
233
642720
2456
Lidé přicházeli mluvit s mými prarodiči
10:57
and after they would leavezanechat, opustit,
my mothermatka would come over to us,
234
645200
2856
a poté, co odešli, přišla
za námi vždy moje máma,
11:00
and she'dkůlna say, "Do you know who that was?
235
648080
1976
a řekla: "Víte, kdo to byl?
11:02
She was the runner-updruhé místo to MissSlečna AmericaAmerika.
236
650080
1856
Ta byla druhá za vítězkou Miss America.
11:03
He was the mayorstarosta of SacramentoSacramento.
237
651960
1696
To byl starosta Sacramenta.
11:05
She wonvyhrál a PulitzerPulitzer PrizeCena.
He's a RussianRuština balletbalet dancertanečník."
238
653680
3176
Tahle vyhrála Pulitzerovu cenu.
To je ruský baletní tanečník."
11:08
And I kinddruh of grewrostl up assumingza předpokladu
239
656880
3376
A tak jsem vyrostla předpokládajíc,
11:12
everyonekaždý has some hiddenskrytý,
amazingúžasný thing about them.
240
660280
2760
že má každý nějakou
skrytou, skvělou vlastnost.
11:15
And honestlyupřímně řečeno, I think
it's what makesdělá me a better hosthostitel.
241
663680
2880
A myslím si, že právě toto
ze mě dělá dobrou moderátorku.
11:19
I keep my mouthpusa shutzavřeno
as oftenčasto as I possiblymožná can,
242
667280
2816
Držím ústa zavřená, jak jen dokážu,
11:22
I keep my mindmysl openotevřeno,
243
670120
1416
ponechávám si otevřenou mysl,
11:23
and I'm always preparedpřipravený to be amazedohromen,
244
671560
2496
a jsem vždy připravena žasnout
11:26
and I'm never disappointedzklamaný.
245
674080
1960
a nikdy nejsem zklamána.
11:28
You do the samestejný thing.
246
676760
1856
Dělejte to stejné.
11:30
Go out, talk to people,
247
678640
2416
Jděte ven, mluvte s lidmi,
11:33
listen to people,
248
681080
1216
poslouchejte lidi,
11:34
and, mostvětšina importantlydůležité,
be preparedpřipravený to be amazedohromen.
249
682320
3480
a hlavně buďte připraveni žasnout.
11:38
ThanksDík.
250
686440
1216
Děkuji.
11:39
(ApplausePotlesk)
251
687680
3280
(potlesk)
Translated by Matouš Melecký
Reviewed by Nicole K

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Celeste Headlee - Writer and radio host
Celeste Headlee's years of interview experience give her a unique perspective on what makes for a good conversation.

Why you should listen

Celeste Headlee hosts a daily news/talk show, On Second Thought, on Georgia Public Broadcasting. 

Headlee has worked in public radio since 1999, as a reporter, host and correspondent. She was the Midwest Correspondent for NPR before becoming the co-host of the PRI show "The Takeaway.” After that, she guest hosted a number of NPR shows including "Tell Me More,” "Talk of the Nation,” "Weekend All Things Considered” and "Weekend Edition". Headlee also anchored election coverage for PBS World in 2012 and was a regular guest on CNN.

Headlee holds multiple degrees in music and still performs as a professional opera singer. She appears on the album “Classically Blue” from gospel artist Lea Gilmore. She's the granddaughter of composer William Grant Still.

More profile about the speaker
Celeste Headlee | Speaker | TED.com