ABOUT THE SPEAKER
Celeste Headlee - Writer and radio host
Celeste Headlee's years of interview experience give her a unique perspective on what makes for a good conversation.

Why you should listen

Celeste Headlee hosts a daily news/talk show, On Second Thought, on Georgia Public Broadcasting. 

Headlee has worked in public radio since 1999, as a reporter, host and correspondent. She was the Midwest Correspondent for NPR before becoming the co-host of the PRI show "The Takeaway.” After that, she guest hosted a number of NPR shows including "Tell Me More,” "Talk of the Nation,” "Weekend All Things Considered” and "Weekend Edition". Headlee also anchored election coverage for PBS World in 2012 and was a regular guest on CNN.

Headlee holds multiple degrees in music and still performs as a professional opera singer. She appears on the album “Classically Blue” from gospel artist Lea Gilmore. She's the granddaughter of composer William Grant Still.

More profile about the speaker
Celeste Headlee | Speaker | TED.com
TEDxCreativeCoast

Celeste Headlee: 10 ways to have a better conversation

Селесте Гедлі: 10 способів вдосконалити своє вміння вести розмову

Filmed:
17,081,256 views

Коли твоя робота залежить від того, як добре ти вмієш спілкуватися з людьми, доводиться чимало уваги присвятити цьому вмінню. І, виявляється, більшість із нас не дуже добре вміють розмовляти. Селесте Гедлі десятки років працювала ведучою на радіо і знає всі складники вдалої розмови: чесність, лаконічність, ясність і вміння слухати. У цій інформативній промові вона ділиться десятьма корисними правилами, які допоможуть вам вдосконалити своє вміння вести розмову. "Ідіть, розмовляйте з людьми, слухайте їх, - каже вона. - А найважливіше, будьте готові дивуватися".
- Writer and radio host
Celeste Headlee's years of interview experience give her a unique perspective on what makes for a good conversation. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

Добре, я хочу, щоб підняли руки ті,
00:12
All right, I want to see a showпоказати of handsруки:
0
840
1953
хто хоча б раз в житті
видалив когось з друзів у Фейсбуці,
00:14
how manyбагато хто of you have
unfriendedне має друзів someoneхтось on FacebookFacebook
1
2817
2399
00:17
because they said something offensiveнаступальний
about politicsполітика or religionрелігія,
2
5240
3856
тому що він або вона сказали
щось образливе щодо політики, релігії,
00:21
childcareдогляду за дитиною, foodїжа?
3
9120
2136
догляду за дітьми, їжі?
00:23
(LaughterСміх)
4
11280
1936
(Сміх)
00:25
And how manyбагато хто of you
know at leastнайменше one personлюдина that you avoidуникати
5
13240
2816
А хто з вас має хоча б одну людину,
яку вони уникають,
бо не хочуть з нею розмовляти?
00:28
because you just don't want
to talk to them?
6
16079
2281
(Сміх)
00:30
(LaughterСміх)
7
18880
2056
00:32
You know, it used to be that in orderзамовлення
to have a politeввічливий conversationрозмова,
8
20960
3216
Колись люб'язною розмовою
вважалась така розмова,
яку радив Генрі Гіґґінс
у "Моїй чарівній леді":
00:36
we just had to followслідуйте the adviceпоради
of HenryГенрі HigginsХіггінс in "My FairЯрмарок LadyЛеді":
9
24200
3216
Розмовляйте про погоду та своє здоров'я.
00:39
StickПалиці to the weatherпогода and your healthздоров'я.
10
27440
1816
Проте у час кліматичних змін
і суперечок щодо вакцинації...
00:41
But these daysдні, with climateклімат changeзмінити
and anti-vaxxingанти vaxxing, those subjectsпредметів --
11
29280
3376
(Сміх)
00:44
(LaughterСміх)
12
32680
1296
00:46
are not safeбезпечний eitherабо.
13
34000
1296
Це теж невдала ідея.
00:47
So this worldсвіт that we liveжити in,
14
35320
2440
Отже, у світі, в якому ми зараз живемо,
00:50
this worldсвіт in whichкотрий everyкожен conversationрозмова
15
38520
2576
світі, де кожна бесіда
00:53
has the potentialпотенціал
to devolveпереходять into an argumentаргумент,
16
41120
2176
може перейти у суперечку,
00:55
where our politiciansполітиків
can't speakговорити to one anotherінший
17
43320
2286
де наші політики не в змозі
спілкуватись одне з одним,
00:57
and where even the mostнайбільше trivialтривіальний of issuesвипуски
18
45630
2306
і де навіть найбанальніші ідеї
00:59
have someoneхтось fightingбійки bothобидва passionatelyпристрасно
for it and againstпроти it, it's not normalнормальний.
19
47960
4976
мають і прихильників, і опонентів,
це не нормально.
01:04
PewП'ю ResearchДослідження did a studyвивчення
of 10,000 AmericanАмериканський adultsдорослі,
20
52960
3096
Дослідницький центр П'ю
провів опитування 10,000 американців.
01:08
and they foundзнайдено that at this momentмомент,
we are more polarizedполяризовані,
21
56080
2736
Воно показало, що сьогодні
ми поділені на два табори,
01:10
we are more dividedрозділений,
22
58840
1296
між нами пролягає така прірва,
01:12
than we ever have been in historyісторія.
23
60160
2776
як ще ніколи за всю
історію людства.
01:14
We're lessменше likelyшвидше за все to compromiseкомпроміс,
24
62960
1576
Ми рідше йдемо на компроміс.
01:16
whichкотрий meansзасоби we're
not listeningслухати to eachкожен other.
25
64560
2176
Це означає, що ми
не прислухаємося одне до одного.
01:18
And we make decisionsрішення about where to liveжити,
26
66760
2536
Ми вирішуємо, де жити,
01:21
who to marryодружитися and even
who our friendsдрузі are going to be,
27
69320
2616
з ким одружуватись і навіть
хто буде нашими друзями
01:23
basedна основі on what we alreadyвже believe.
28
71960
2096
залежно від наших вірувань.
01:26
Again, that meansзасоби
we're not listeningслухати to eachкожен other.
29
74080
2976
Отже, це ще раз означає,
що ми не прислухаємося одне до одного.
01:29
A conversationрозмова requiresвимагає a balanceбаланс
betweenміж talkingговорити and listeningслухати,
30
77080
3336
Розмова потребує балансу
між говорінням і слуханням.
01:32
and somewhereдесь alongразом the way,
we lostзагублений that balanceбаланс.
31
80440
2656
І десь в процесі розмови
ми втрачаємо цей баланс.
01:35
Now, partчастина of that is dueза рахунок to technologyтехнологія.
32
83120
1896
На це частково вплинули технології.
01:37
The smartphonesсмартфони that you all
eitherабо have in your handsруки
33
85040
2576
Смартфони, які ви всі
або тримаєте у руках,
або досить поруч,
щоб швидко схопити у разі потреби.
01:39
or closeзакрити enoughдостатньо that you could
grabзахопити them really quicklyшвидко.
34
87640
2656
За даними дослідження
01:42
AccordingЗа даними to PewП'ю ResearchДослідження,
35
90320
1296
приблизно третина американських підлітків
надсилає більше ста повідомлень за день.
01:43
about a thirdтретій of AmericanАмериканський teenagersпідлітки
sendвідправити more than a hundredсто textsтексти a day.
36
91640
4896
01:48
And manyбагато хто of them, almostмайже mostнайбільше of them,
are more likelyшвидше за все to textтекст theirїх friendsдрузі
37
96560
4576
Багато хто з них, майже більшість,
надають перевагу смс,
01:53
than they are to talk
to them faceобличчя to faceобличчя.
38
101160
2080
аніж реальному спілкуванню з друзями.
01:56
There's this great pieceшматок in The AtlanticАтлантичний.
39
104160
1976
В "Атлантику" є чудова стаття,
01:58
It was writtenнаписано by a highвисокий schoolшкола teacherвчитель
namedназваний PaulПол BarnwellБарнуелл.
40
106160
2856
яку написав учитель
старших класів Пол Барнвелл.
Він дав своїм дітлахам проект
на тему комунікацій.
02:01
And he gaveдав his kidsдіти
a communicationспілкування projectпроект.
41
109040
2136
Він хотів навчити їх говорити
на задану тему без шпаргалок.
02:03
He wanted to teachвчити them how to speakговорити
on a specificконкретний subjectсуб'єкт withoutбез usingвикористовуючи notesзамітки.
42
111200
3736
І він сказав: "Я зрозумів..."
02:06
And he said this: "I cameприйшов to realizeусвідомити..."
43
114960
1905
02:08
(LaughterСміх)
44
116889
3287
(Сміх)
02:12
"I cameприйшов to realizeусвідомити
that conversationalРозмовний competenceкомпетенція
45
120200
3176
"Я зрозумів, що вміння говорити
02:15
mightможе be the singleсингл
mostнайбільше overlookedвипускати з уваги skillмайстерність we failневдача to teachвчити.
46
123400
4096
є, можливо, єдиним вмінням,
якого ми не можемо навчити.
02:19
KidsДіти spendвитрачати hoursгодин eachкожен day engagingзалучення
with ideasідеї and eachкожен other throughчерез screensекрани,
47
127520
4296
Щодня діти годинами займаються
справами та одне одним крізь екрани,
02:23
but rarelyрідко do they have an opportunityможливість
48
131840
1856
проте вони рідко мають можливість
02:25
to honeвідточити theirїх interpersonalміжособистісні
communicationsкомунікації skillsнавички.
49
133720
2576
відточувати майстерність спілкування.
02:28
It mightможе soundзвук like a funnyсмішно questionпитання,
but we have to askзапитай ourselvesми самі:
50
136320
3176
Це може прозвучати смішно,
але ми маємо запитати себе:
02:31
Is there any 21st-centuryстоліття skillмайстерність
51
139520
1936
Чи є у 21 столітті щось важливіше,
02:33
more importantважливо than beingбуття ableздатний to sustainпідтримувати
coherentузгоджену, confidentвпевнений conversationрозмова?"
52
141480
5576
ніж бути спроможним вести
логічну та впевнену розмову?"
02:39
Now, I make my livingживий talkingговорити to people:
53
147080
2216
Тепер я заробляю на життя,
спілкуючись з людьми:
02:41
NobelНобелівський PrizeПремія winnersпереможці, truckвантажівка driversдрайвери,
54
149320
2256
лауреатами Нобелівської премії,
водіями вантажівок,
02:43
billionairesмільярдери, kindergartenДитячий садок teachersвчителі,
55
151600
2416
мільярдерами,
вихователями у дитячих садках,
02:46
headsголови of stateдержава, plumbersсантехніків.
56
154040
2696
головами штатів, водопровідниками.
02:48
I talk to people that I like.
I talk to people that I don't like.
57
156760
3048
Я кажу людям, що мені подобається
і не подобається.
02:51
I talk to some people that I disagreeне погодитися with
deeplyглибоко on a personalособистий levelрівень.
58
159832
3784
Я кажу людям, з чим я не згодна особисто.
02:55
But I still have
a great conversationрозмова with them.
59
163640
2776
Проте ми все ж таки ведемо чудову бесіду.
02:58
So I'd like to spendвитрачати the nextдалі 10 minutesхвилин
or so teachingвикладання you how to talk
60
166440
3896
Тому наступні 10 хвилин я витрачу
на те, щоб навчити вас, як говорити
03:02
and how to listen.
61
170360
1360
і як слухати.
03:04
ManyБагато of you have alreadyвже heardпочув
a lot of adviceпоради on this,
62
172800
2616
Ви вже не раз чули багато порад.
03:07
things like look the personлюдина in the eyeоко,
63
175440
1976
Наприклад, дивись співрозмовнику в очі,
03:09
think of interestingцікаво topicsтеми
to discussобговорюй in advanceзаздалегідь,
64
177440
3816
заздалегідь думай про
цікаві теми для розмови,
03:13
look, nodкивок and smileусмішка to showпоказати
that you're payingплатити attentionувага,
65
181280
4776
дивись, кивай головою та посміхайся,
щоб показати свою увагу,
03:18
repeatповторити back what you just heardпочув
or summarizeузагальнити it.
66
186080
2896
повторюй те, що тільки що почув
або підсумовуй.
03:21
So I want you to forgetзабувай all of that.
67
189000
1736
Отже, я хочу, щоб ви про все це забули.
03:22
It is crapлайно.
68
190760
1216
Це лайно.
03:24
(LaughterСміх)
69
192000
3016
(Сміх)
03:27
There is no reasonпричина to learnвчитися
how to showпоказати you're payingплатити attentionувага
70
195040
4256
Немає сенсу навчатись тому,
як показати свою увагу,
03:31
if you are in factфакт payingплатити attentionувага.
71
199320
3656
якщо ти й так звертаєш увагу.
03:35
(LaughterСміх)
72
203000
1856
(Сміх)
03:36
(ApplauseОплески)
73
204880
2896
(Овації)
03:39
Now, I actuallyнасправді use the exactточно
sameтой же skillsнавички as a professionalпрофесійний interviewerінтерв'юер
74
207800
3656
Тепер я використовую вміння
професійного журналіста
03:43
that I do in regularрегулярний life.
75
211480
2936
у звичайному житті.
03:46
So, I'm going to teachвчити you
how to interviewінтерв'ю people,
76
214440
3456
Отже, я хочу навчити вас,
як брати інтерв'ю,
03:49
and that's actuallyнасправді going to help you
learnвчитися how to be better conversationalistsconversationalists.
77
217920
3816
і це насправді допоможе вам
стати кращими співрозмовниками.
03:53
LearnДізнатися to have a conversationрозмова
78
221760
1376
Навчитись, як вести бесіду
03:55
withoutбез wastingвитрачати your time,
withoutбез gettingотримувати boredнудно,
79
223160
2336
без марнування часу, без нудьги
03:57
and, please God,
withoutбез offendingобразити anybodyніхто.
80
225520
3296
і, заради Бога, нікого не ображаючи.
04:00
We'veМи ' VE all had really great conversationsрозмови.
81
228840
2216
Ми всі колись вели справді чудові бесіди.
04:03
We'veМи ' VE had them before.
We know what it's like.
82
231080
2176
Вони вже траплялися раніше.
Ми знаємо, що це таке.
04:05
The kindдоброзичливий of conversationрозмова where you
walkходити away feelingпочуття engagedзаймався and inspiredнатхненний,
83
233280
3696
Така бесіда, після якої
відчуваєш щирий інтерес і натхнення,
04:09
or where you feel
like you've madeзроблений a realреальний connectionз'єднання
84
237000
2456
або ж з відчуття, що
ти налагодив справжній зв'язок
04:11
or you've been perfectlyчудово understoodзрозуміла.
85
239480
2096
чи тебе чудово зрозуміли.
04:13
There is no reasonпричина
86
241600
1216
Немає причини в тому,
04:14
why mostнайбільше of your interactionsвзаємодії
can't be like that.
87
242840
3256
чому більшість з наших розмов
не може бути такою.
04:18
So I have 10 basicосновний rulesправил.
I'm going to walkходити you throughчерез all of them,
88
246120
3216
У мене є 10 основних правил.
Я розкажу вам про них,
04:21
but honestlyчесно, if you just chooseвибирай
one of them and masterмагістр it,
89
249360
3736
проте, чесно кажучи, якщо ви виберете
одне з них та оволодієте ним,
04:25
you'llти будеш alreadyвже enjoyнасолоджуйся better conversationsрозмови.
90
253120
2736
ви вже зможете насолоджуватись
кращими співбесідами.
04:27
NumberНомер one: Don't multitaskбагатозадачність.
91
255880
2216
Отже, по-перше: не робіть
багато справ одночасно.
04:30
And I don't mean
just setвстановити down your cellклітина phoneтелефон
92
258120
2176
Я не маю на увазі просто
відкласти телефон
04:32
or your tabletпланшет or your carмашина keysключі
or whateverщо б не було is in your handрука.
93
260320
2856
або планшет, або ключ від авто,
або що ви там тримаєте у руці.
04:35
I mean, be presentприсутній.
94
263200
1896
Будьте тут.
04:37
Be in that momentмомент.
95
265120
2256
У теперішньому моменті.
04:39
Don't think about your argumentаргумент
you had with your bossбос.
96
267400
2616
Не думайте про вашу сварку з керівником.
04:42
Don't think about what
you're going to have for dinnerвечеря.
97
270040
2616
Не думайте про те,
що ви будете їсти на вечерю.
04:44
If you want to get out
of the conversationрозмова,
98
272680
2056
Якщо хочете припинити розмову,
припиніть ії,
04:46
get out of the conversationрозмова,
99
274760
1376
але не будьте десь посеред.
04:48
but don't be halfполовина in it
and halfполовина out of it.
100
276160
2136
04:50
NumberНомер two: Don't pontificateпонтифікат.
101
278320
2576
По-друге: не говоріть зверхньо.
04:52
If you want to stateдержава your opinionдумка
102
280920
2176
Якщо хочете висловити свою думку
04:55
withoutбез any opportunityможливість for responseвідповідь
or argumentаргумент or pushbackбуксирування or growthзростання,
103
283120
5936
і не почути при цьому відповіді та заперечень,
05:01
writeписати a blogблог.
104
289080
1456
ведіть блог.
05:02
(LaughterСміх)
105
290560
3056
(Сміх)
05:05
Now, there's a really good reasonпричина
why I don't allowдозволити punditsмудреці on my showпоказати:
106
293640
3376
Є гарна причина, чому я не дозволяю
великим знавцям приходити на моє шоу:
05:09
Because they're really boringнудний.
107
297040
1776
тому що вони дуже нудні.
05:10
If they're conservativeконсервативний, they're going to
hateненавидіти ObamaОбама and foodїжа stampsШтампи and abortionАборт.
108
298840
3858
Якщо вони - консерватори, вони будуть
ненавидіти Обаму, маркування їжі й аборти.
Якщо вони - ліберали, вони ненавидітимуть
05:14
If they're liberalліберальний, they're going to hateненавидіти
109
302722
1974
великі банки, нафтові корпорації
та Діка Чейні.
05:16
bigвеликий banksбанки and oilмасло corporationsкорпорації
and DickДік CheneyЧейні.
110
304720
2216
05:18
TotallyПовністю predictableпередбачуваний.
111
306960
1256
Як же це передбачувано!
05:20
And you don't want to be like that.
112
308240
1696
А ви не хочете бути такими.
05:21
You need to enterвходити everyкожен conversationрозмова
assumingприпускаючи that you have something to learnвчитися.
113
309960
5536
Ви маєте вступати у кожну бесіду
розуміючи, що вам є чого навчитись.
05:27
The famedпрославлений therapistтерапевт M. ScottСкотт PeckПЕК said
114
315520
2136
Відомий терапевт Морган Скотт Пек говорив,
05:29
that trueправда listeningслухати requiresвимагає
a settingналаштування asideв сторону of oneselfсам.
115
317680
4416
що справжнє слухання - це бути
поза собою.
05:34
And sometimesіноді that meansзасоби
settingналаштування asideв сторону your personalособистий opinionдумка.
116
322120
3320
А іноді це означає бути поза своєю думкою.
05:38
He said that sensingвідчуття this acceptanceприйняття,
117
326200
3296
Він сказав, що відчуваючи
таке схвалення,
05:41
the speakerдинамік will becomeстати
lessменше and lessменше vulnerableвразливий
118
329520
2256
мовець буде все менш і менш уразливим,
05:43
and more and more likelyшвидше за все
to openВІДЧИНЕНО up the innerвнутрішній recessesнішах
119
331800
2856
більш охочим відкрити внутрішній світ
05:46
of his or her mindрозум to the listenerслухач.
120
334680
2656
свого розуму слухачеві.
05:49
Again, assumeприпустити that you have
something to learnвчитися.
121
337360
2760
Визнайте, що вам є чому вчитись.
05:52
BillБілл NyeНай: "EveryoneКожна людина you will ever meetзустрітися
knowsзнає something that you don't."
122
340880
3680
Білл Най: "Кожний, кого ти зустрічаєш,
знає щось, чого не знаєш ти".
05:57
I put it this way:
123
345240
1336
Я трактую це так:
05:58
EverybodyВсім is an expertексперт in something.
124
346600
3160
Кожний є експертом в чомусь.
06:03
NumberНомер threeтри: Use open-endedвідкритий questionsпитання.
125
351160
2816
По-третє: ставте відкриті запитання.
В цьому випадку використаємо
хитрість журналістів.
06:06
In this caseсправа, take a cueкий from journalistsжурналісти.
126
354000
2056
06:08
StartПочати your questionsпитання with who,
what, when, where, why or how.
127
356080
3096
Починайте запитання зі слів хто, що, коли,
де, чому та як.
06:11
If you put in a complicatedускладнений questionпитання,
you're going to get a simpleпростий answerвідповісти out.
128
359200
3696
Якщо ви спитаєте складно,
ви отримаєте просту відповідь.
06:14
If I askзапитай you, "Were you terrifiedстрашно?"
129
362920
2336
Якщо я вас запитаю: "Ти налякався?",
06:17
you're going to respondвідповісти to the mostнайбільше
powerfulпотужний wordслово in that sentenceречення,
130
365280
3176
ви відповісте на найсильніше
слово у контексті,
06:20
whichкотрий is "terrifiedстрашно," and the answerвідповісти is
"Yes, I was" or "No, I wasn'tне було."
131
368480
3336
тобто на "налякався", тому відповідь буде
"так" або "ні".
"Ти розлютився?" "Так, я розлютився".
06:23
"Were you angryсердитий?" "Yes, I was very angryсердитий."
132
371840
2000
06:25
Let them describeопишіть it.
They're the onesті, хто that know.
133
373864
3072
Дайте їм можливість описати це.
Вони ж це знають.
06:28
Try askingзапитую them things like,
"What was that like?"
134
376960
2976
Спробуйте запитати "І як це було?"
06:31
"How did that feel?"
135
379960
1456
"Що ти відчував у той момент?"
06:33
Because then they mightможе have to stop
for a momentмомент and think about it,
136
381440
4296
Тому що їм можливо потрібно буде
зупинитись на декілька секунд і подумати,
06:37
and you're going to get
a much more interestingцікаво responseвідповідь.
137
385760
2976
а ви отримаєте набагато
цікавішу відповідь.
06:40
NumberНомер fourчотири: Go with the flowтечія.
138
388760
2320
Наступне: будьте в потоці.
06:43
That meansзасоби thoughtsдумки
will come into your mindрозум
139
391720
2816
Це означає, що думки будуть з'являтись
у вашій голові,
06:46
and you need to let them
go out of your mindрозум.
140
394560
3056
і вам потрібно буде їх звідти відпускати.
06:49
We'veМи ' VE heardпочув interviewsінтерв'ю oftenчасто
141
397640
1976
Ми часто чули про інтерв'ю,
06:51
in whichкотрий a guestВідгуки is talkingговорити
for severalкілька minutesхвилин
142
399640
2456
в якому гість декілька хвилин розмовляє,
06:54
and then the hostхост comesприходить back in
and asksзапитує a questionпитання
143
402120
2416
а потім ведучий ставить за питання,
06:56
whichкотрий seemsздається like it comesприходить out of nowhereніде,
or it's alreadyвже been answeredвідповів.
144
404560
3416
яке, здається, з'явилось раптово
або на яке вже відповідали.
07:00
That meansзасоби the hostхост probablyймовірно
stoppedзупинився listeningслухати two minutesхвилин agoтому назад
145
408000
2936
Це означає, що, мабуть, ведучий припинив
слухати ще декілька хвилин тому,
07:02
because he thought
of this really cleverрозумний questionпитання,
146
410960
3416
адже він думав про це
дуже розумне питання,
07:06
and he was just boundпов'язаний
and determinedвизначений to say that.
147
414400
3016
отже, він був змушений це запитати.
07:09
And we do the exactточно sameтой же thing.
148
417440
1976
І ми робимо те ж саме.
07:11
We're sittingсидячи there havingмаючи
a conversationрозмова with someoneхтось,
149
419440
2616
Ми десь сидимо й спілкуємось з кимось,
а потім ми згадуємо той раз,
коли зустріли Г'ю Джекмана у кав'яні.
07:14
and then we rememberзгадаймо that time
that we metзустрілися HughГ'ю JackmanДжекмен in a coffeeкава shopмагазин.
150
422080
3456
07:17
(LaughterСміх)
151
425560
1336
(Сміх)
07:18
And we stop listeningслухати.
152
426920
1616
І припиняємо слухати.
07:20
StoriesОповідання and ideasідеї
are going to come to you.
153
428560
2056
Історії та ідеї будуть приходити до вас.
07:22
You need to let them come and let them go.
154
430640
2880
Ви маєте як приймати їх,
так і відпускати.
07:26
NumberНомер fiveп'ять: If you don't know,
say that you don't know.
155
434080
3720
П'яте: якщо ви не знаєте, скажіть,
що ви не знаєте.
07:30
Now, people on the radioрадіо,
especiallyособливо on NPRNPR,
156
438800
2296
Люди на радіо,
особливо на національному,
07:33
are much more awareусвідомлювати
that they're going on the recordзапис,
157
441120
2936
розуміють, що їхню розмову записують.
07:36
and so they're more carefulобережно
about what they claimвимагати to be an expertексперт in
158
444080
3576
Отже, вони обачніші щодо того,
в чому вони називають себе експертами
07:39
and what they claimвимагати to know for sure.
159
447680
2136
та що вони впевнено стверджують,
що знають.
07:41
Do that. ErrERR on the sideсторона of cautionзастереження.
160
449840
2376
Робіть правильний вибір.
07:44
Talk should not be cheapдешево.
161
452240
1760
Розмова не має бути абиякою.
07:46
NumberНомер sixшість: Don't equateзрівняти
your experienceдосвід with theirsїх.
162
454640
3680
Шосте: не прирівнюйте свій досвід
з їхнім досвідом.
07:51
If they're talkingговорити
about havingмаючи lostзагублений a familyсім'я memberчлен,
163
459280
2776
Якщо вони говорять про втрату
когось з родини,
07:54
don't startпочати talkingговорити about the time
you lostзагублений a familyсім'я memberчлен.
164
462080
2856
не говоріть про те,
коли ви втратили когось зі своєї.
07:56
If they're talkingговорити about the troubleбіда
they're havingмаючи at work,
165
464960
2856
Якщо вони говорять про проблеми на роботі,
не говоріть про вашу ненависть
до своєї роботи.
07:59
don't tell them about
how much you hateненавидіти your jobробота.
166
467840
2336
Це не одне й те саме. Ніколи.
08:02
It's not the sameтой же. It is never the sameтой же.
167
470200
1936
08:04
All experiencesдосвід are individualіндивідуальний.
168
472160
1776
Кожен досвід унікальний.
08:05
And, more importantlyголовне,
it is not about you.
169
473960
2680
Ще важливіше те, що йдеться не про вас.
08:09
You don't need to take that momentмомент
to proveдовести how amazingдивовижний you are
170
477120
3896
Ви не повинні користуватись
тим моментом, щоб показати, які ви чудові,
08:13
or how much you've sufferedстраждав.
171
481040
1400
чи як ви страждали.
08:15
SomebodyХтось askedзапитав StephenСтівен HawkingГокінг onceодин раз
what his IQIQ was, and he said,
172
483120
3056
Колись дехто спитав Стівена Гокінґа
щодо його IQ. Він відповів:
08:18
"I have no ideaідея. People who bragBrag
about theirїх IQsIQ are losersпрограли."
173
486200
2880
"Я не знаю. Люди, які хваляться
своїм IQ - невдахи".
08:21
(LaughterСміх)
174
489120
1936
(Сміх)
08:23
ConversationsБесіди are not
a promotionalрекламні opportunityможливість.
175
491080
3360
Розмови - це не нагода прорекламувати себе.
08:28
NumberНомер sevenсеми:
176
496560
1240
Сьоме:
08:31
Try not to repeatповторити yourselfсамі.
177
499440
1376
Намагайтесь не повторювати.
08:32
It's condescendingпоблажливе,
and it's really boringнудний,
178
500840
2376
Це дуже нудно,
08:35
and we tendсхильні to do it a lot.
179
503240
1656
а ми дуже часто це робимо.
08:36
EspeciallyОсобливо in work conversationsрозмови
or in conversationsрозмови with our kidsдіти,
180
504920
3936
Особливо в розмовах щодо роботи
або розмовах з дітьми.
08:40
we have a pointточка to make,
181
508880
1256
В нас є точка зору,
08:42
so we just keep rephrasingПерефразовуючи it
over and over.
182
510160
2399
яку ми перефразовуємо багато разів.
08:45
Don't do that.
183
513640
1216
Не робіть так.
08:46
NumberНомер eightвісім: StayПеребування out of the weedsбур'яни.
184
514880
2296
Восьме: стережіться небажаного.
08:49
FranklyЧесно кажучи, people don't careтурбота
185
517200
2815
Насправді людей не цікавлять
08:52
about the yearsроків, the namesімена,
186
520039
2616
роки, імена,
08:54
the datesдати, all those detailsподробиці
187
522679
1937
дати, всі ті деталі,
08:56
that you're strugglingбореться
to come up with in your mindрозум.
188
524640
2456
які ви щосили додаєте до своїх думок.
08:59
They don't careтурбота.
What they careтурбота about is you.
189
527120
2200
Їм це не цікаво.
Їм цікаві ви.
09:01
They careтурбота about what you're like,
190
529880
1600
Їм цікаво, які ви,
09:04
what you have in commonзагальний.
191
532080
1696
що в вас спільного.
09:05
So forgetзабувай the detailsподробиці. LeaveЗалишити them out.
192
533800
2640
Тому забудьте про деталі. Викресліть їх.
09:08
NumberНомер nineдев'ять:
193
536880
1216
Дев'яте:
09:10
This is not the last one,
but it is the mostнайбільше importantважливо one.
194
538120
3256
Це не останнє, проте найважливіше.
09:13
Listen.
195
541400
1200
Слухайте.
09:14
I cannotне можу tell you how manyбагато хто
really importantважливо people have said
196
542960
3416
Не можу точно сказати,
скільки відомих людей говорили,
09:18
that listeningслухати is perhapsможе бути the mostнайбільше,
the numberномер one mostнайбільше importantважливо skillмайстерність
197
546400
3896
що слухання є, можливо,
найважливішим умінням,
09:22
that you could developрозвиватися.
198
550320
1216
яке ви можете розвинути.
09:23
BuddhaБудди said, and I'm paraphrasingПерефразовуючи,
199
551560
1896
Будда сказав, а я перефразую:
09:25
"If your mouthрот is openВІДЧИНЕНО,
you're not learningнавчання."
200
553480
2536
"Якщо твій рот відкритий,
ти не навчаєшся".
09:28
And CalvinКальвін CoolidgeКулідж said, "No man
ever listenedслухав his way out of a jobробота."
201
556040
4280
Калвін Кулідж сказав: " Ніхто ще
втрачав роботи через те, що слухав".
09:32
(LaughterСміх)
202
560680
1456
(Сміх)
09:34
Why do we not listen to eachкожен other?
203
562160
2200
Чому ми не слухаємо одне одного?
09:36
NumberНомер one, we'dми б ratherшвидше talk.
204
564920
1960
По-перше, ми більше любимо говорити.
09:39
When I'm talkingговорити, I'm in controlКОНТРОЛЬ.
205
567480
1816
Коли я говорю, я все контролюю.
09:41
I don't have to hearпочуй anything
I'm not interestedзацікавлений in.
206
569320
2456
Я не повинна чути щось, що мені не цікаво.
09:43
I'm the centerцентр of attentionувага.
207
571800
1376
Я в центрі уваги.
09:45
I can bolsterзміцнення my ownвласний identityідентичність.
208
573200
1896
Я можу підтримувати свою особистість.
09:47
But there's anotherінший reasonпричина:
209
575120
1376
Проте є інша причина.
09:48
We get distractedвідволікся.
210
576520
1456
Ми відволікаємось.
09:50
The averageсередній personлюдина talksпереговори
at about 225 wordслово perза minuteхвилина,
211
578000
3536
В середньому людина каже
приблизно 225 слів у хвилину,
09:53
but we can listen at up to
500 wordsслова perза minuteхвилина.
212
581560
4296
але ми можемо слухати 500 слів в хвилину.
09:57
So our mindsрозум are fillingнаповнення in
those other 275 wordsслова.
213
585880
3976
Тому наш розум сам заповнює інші 275 слів.
10:01
And look, I know,
it takes effortзусилля and energyенергія
214
589880
3176
Дивіться, я знаю, що приділяти
комусь увагу
10:05
to actuallyнасправді payплатити attentionувага to someoneхтось,
215
593080
2296
потребує багато сил та енергії,
10:07
but if you can't do that,
you're not in a conversationрозмова.
216
595400
2976
але якщо ви не можете це робити,
ви не розмовляєте.
10:10
You're just two people shoutingкрики out
barelyледь relatedпов'язаний sentencesречення
217
598400
2856
Ви - просто дві людини, які
вимовляють незв'язні фрази
10:13
in the sameтой же placeмісце.
218
601280
1256
в одному місці.
10:14
(LaughterСміх)
219
602560
1896
(Сміх)
10:16
You have to listen to one anotherінший.
220
604480
2496
Ви маєте слухати одне одного.
10:19
StephenСтівен CoveyКові said it very beautifullyкрасиво.
221
607000
1896
Стівен Кові дуже гарно про це сказав.
10:20
He said, "MostБільшість of us don't listen
with the intentнамір to understandзрозуміти.
222
608920
3936
Він сказав: "Більшість з нас не слухає
просто, щоб послухати.
10:24
We listen with the intentнамір to replyвідповісти."
223
612880
2680
Ми слухаємо, щоб відповісти".
10:28
One more ruleправити, numberномер 10,
and it's this one: Be briefкороткий.
224
616960
3856
Ще одне правило, десяте: будьте лаконічні.
10:32
[A good conversationрозмова is like a miniskirtміні-спідниця;
shortкороткий enoughдостатньо to retainзберегти interestінтерес,
225
620840
3496
"Добра розмова, як коротка спідниця:
достатньо коротка, щоб викликати увагу,
10:36
but long enoughдостатньо to coverобкладинка
the subjectсуб'єкт. -- My SisterСестра]
226
624360
2416
але достатньо довга,
щоб розкрити зміст". (Моя сестра)
10:38
(LaughterСміх)
227
626800
1216
(Сміх)
10:40
(ApplauseОплески)
228
628040
2416
(Овації)
10:42
All of this boilsкипить down to the sameтой же
basicосновний conceptконцепція, and it is this one:
229
630480
4320
Все це веде до одного:
10:47
Be interestedзацікавлений in other people.
230
635320
2856
цікавтеся іншими людьми.
10:50
You know, I grewвиріс up
with a very famousзнаменитий grandfatherдідусь,
231
638200
2416
Знаєте, я виросла в руках
дуже відомого дідуся,
10:52
and there was kindдоброзичливий of a ritualритуал in my home.
232
640640
2056
та в мене дома був такий ритуал.
Люди приходили, щоб поспілкуватись з
моїми дідусем та бабусею,
10:54
People would come over
to talk to my grandparentsбабуся і дідусь,
233
642720
2456
10:57
and after they would leaveзалишати,
my motherмама would come over to us,
234
645200
2856
а коли вони пішли, мати підходила до нас
11:00
and she'dвона буде say, "Do you know who that was?
235
648080
1976
і казала: "Ви знаєте, хто це був?"
11:02
She was the runner-upдруге місце to MissМіс AmericaАмерика.
236
650080
1856
Вона - учасниця шоу Міс Америка.
11:03
He was the mayorміський голова of SacramentoСакраменто.
237
651960
1696
Він - мер Сакраменто.
11:05
She wonвиграв a PulitzerГотель Pulitzer PrizeПремія.
He's a Russianросійська balletбалет dancerтанцюрист."
238
653680
3176
Вона отримала Пулітцерівську премію.
Він - російський балетмейстер.
11:08
And I kindдоброзичливий of grewвиріс up assumingприпускаючи
239
656880
3376
Тому я росла, розуміючи,
11:12
everyoneкожен has some hiddenприхований,
amazingдивовижний thing about them.
240
660280
2760
що кожен приховує в собі
щось чудове.
11:15
And honestlyчесно, I think
it's what makesробить me a better hostхост.
241
663680
2880
І я насправді вважаю, що саме це
робить мене кращою ведучою.
11:19
I keep my mouthрот shutзакрито
as oftenчасто as I possiblyможливо can,
242
667280
2816
Я тримаю рот закритим так часто, як можу.
11:22
I keep my mindрозум openВІДЧИНЕНО,
243
670120
1416
Я відкриваю розум
11:23
and I'm always preparedпідготований to be amazedвражений,
244
671560
2496
і завжди готова здивуватись,
11:26
and I'm never disappointedрозчарований.
245
674080
1960
тому я ніколи не засмучена.
11:28
You do the sameтой же thing.
246
676760
1856
Робіть те ж саме.
11:30
Go out, talk to people,
247
678640
2416
Вийдіть, поспілкуйтесь з людьми,
11:33
listen to people,
248
681080
1216
послухайте їх,
11:34
and, mostнайбільше importantlyголовне,
be preparedпідготований to be amazedвражений.
249
682320
3480
і, що найважливіше,
будьте готові здивуватись.
11:38
ThanksДякую.
250
686440
1216
Дякую.
11:39
(ApplauseОплески)
251
687680
3280
(Овації)
Translated by Kateryna Zinovska
Reviewed by Hanna Leliv

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Celeste Headlee - Writer and radio host
Celeste Headlee's years of interview experience give her a unique perspective on what makes for a good conversation.

Why you should listen

Celeste Headlee hosts a daily news/talk show, On Second Thought, on Georgia Public Broadcasting. 

Headlee has worked in public radio since 1999, as a reporter, host and correspondent. She was the Midwest Correspondent for NPR before becoming the co-host of the PRI show "The Takeaway.” After that, she guest hosted a number of NPR shows including "Tell Me More,” "Talk of the Nation,” "Weekend All Things Considered” and "Weekend Edition". Headlee also anchored election coverage for PBS World in 2012 and was a regular guest on CNN.

Headlee holds multiple degrees in music and still performs as a professional opera singer. She appears on the album “Classically Blue” from gospel artist Lea Gilmore. She's the granddaughter of composer William Grant Still.

More profile about the speaker
Celeste Headlee | Speaker | TED.com