ABOUT THE SPEAKER
Robert Hakiza - Urban refugee expert
TED Fellow Robert Hakiza is the co-founder of the Young African Refugees for Integral Development (YARID), which empowers refugees and builds community through vocational education, English classes, access to sports and computer literacy skills.

Why you should listen

Robert Hakiza is a refugee from Congo living in Uganda since 2008. He holds a degree in Agriculture from the Catholic University of Bukavu (DRC), and he's the co-founder and executive director of the Young African Refugees for Integral Development (YARID). He is also one of the founders of the Refugee-Led Organization Network. He has experience working with urban refugees and also works to educate others about obstacles refugees face. In 2013, Hakiza worked as an assistant researcher with Oxford's Humanitarian Innovation Project. He is a TED Fellow and an Aspen New Voices Fellow 2017.

More profile about the speaker
Robert Hakiza | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2017

Robert Hakiza: Refugees want empowerment, not handouts

Robert Hakiza: A menekültek előrejutást szeretnének, nem tájékoztató anyagokat

Filmed:
913,682 views

Elterjedt nézet, hogy a menekültek ideiglenes táborokban élnek elszigetelt helyeken, de a valóságban világszerte közel 60 százalékuk városi környezetben köt ki. Robert Hakiza, a TED tagja bevezet minket a városi menekültek életébe, és megmutatja, hogy az olyan szervezetek, mint amilyet ő is alapított, képesek ellátni őket az önellátóvá válásukhoz szükséges képességekkel.
- Urban refugee expert
TED Fellow Robert Hakiza is the co-founder of the Young African Refugees for Integral Development (YARID), which empowers refugees and builds community through vocational education, English classes, access to sports and computer literacy skills. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
CurrentlyJelenleg, mosta legtöbb refugeesmenekültek
liveélő in the citiesvárosok
0
809
5096
Jelenleg a legtöbb menekült városokban él,
00:17
ratherInkább than in the refugeemenekült campstáborok.
1
5929
2200
nem menekülttáborokban.
00:22
We representképvisel over 60 percentszázalék
2
10133
3825
Mi képviseljük több mint 60 százalékát
00:25
of the numberszám of refugeesmenekültek globallyglobálisan.
3
13982
3092
a Földön élő összes menekültnek.
00:31
With the majoritytöbbség of refugeesmenekültek
livingélő in urbanvárosi areasnak,
4
19442
3791
Mivel a menekültek többsége
városi környezetben él,
00:36
there is a strongerős need
for a paradigmparadigma shiftváltás and newúj thinkinggondolkodás.
5
24617
4365
nagy szükség van paradigmaváltásra
és új gondolkodásmódra.
00:43
RatherInkább than wastingpazarlás moneypénz
on buildingépület wallsfalak,
6
31363
4623
Ahelyett, hogy falak építésére
pazaroljuk a pénzt,
00:49
it would be better to spendtölt on programsprogramok
7
37668
4020
jobb lenne ezt programokra költeni,
00:53
to help refugeesmenekültek to help themselvesmaguk.
8
41712
2258
melyekkel a menekültek
önmagukon segíthetnek.
00:55
(ApplauseTaps)
9
43994
6003
(taps)
01:02
We always have to leaveszabadság behindmögött
all our possessionsjavak.
10
50736
5023
Mindig magunk mögött kell
hagynunk mindenünket,
01:08
But not our skillsszakértelem and knowledgetudás.
11
56940
2133
kivéve a tudásunkat és a képességeinket.
01:13
If allowedengedélyezett to liveélő a productivetermelő life,
12
61352
3364
Ha lehetővé teszik nekik,
hogy produktív életet éljenek,
01:17
refugeesmenekültek can help themselvesmaguk
13
65641
2944
a menekültek képesek segíteni önmagukon
01:20
and contributehozzájárul to the developmentfejlődés
of theirazok hostházigazda countryország.
14
68609
3666
és hozzá tudnak járulni a befogadó
ország fejlődéséhez.
01:26
I was bornszületett in the cityváros calledhívott BukavuBukavu,
15
74748
3110
Én egy Bukavu nevű városban születtem,
01:29
SouthDél KivuKivu,
16
77882
1801
Dél-Kivuban,
01:31
in the DemocraticDemokratikus RepublicKöztársaság of CongoKongó.
17
79707
2362
a Kongói Demokratikus Köztársaságban.
01:35
I am the fifth-bornötödik született
in a familycsalád of 12 childrengyermekek.
18
83359
3536
Egy 12 gyermekes család
ötödik szülötte vagyok.
01:40
My fatherapa, a mechanicszerelő by professionszakma,
19
88723
4168
Apám, aki hivatását tekintve szerelő,
01:44
workeddolgozott very hardkemény to sendelküld me to schooliskola.
20
92915
2765
nagyon keményen dolgozott,
hogy engem iskoláztasson.
01:49
Just like other youngfiatal people,
21
97320
2589
Mint a többi fiatalnak,
01:52
I had a lot of planstervek and dreamsálmok.
22
100995
2293
nekem is volt sok tervem és álmom.
01:56
I wanted to completeteljes my studiestanulmányok,
23
104756
2114
Szerettem volna befejezni
a tanulmányaimat,
01:59
get a niceszép jobmunka,
24
107616
1332
egy jó állást kapni,
02:01
marryfeleségül vesz and have my ownsaját childrengyermekek
25
109554
2777
megházasodni, saját gyermekeket vállalni,
02:04
and supporttámogatás my familycsalád.
26
112355
1467
és a családomat támogatni.
02:07
But this didn't happentörténik.
27
115124
2310
De ez nem jött el soha.
02:11
WarHáború in my homelandhaza forcedkényszerű me
to fleemenekül to UgandaUganda in 2008,
28
119871
6651
A hazámban kitört háború arra
kényszerített, hogy Ugandába meneküljek
02:18
ninekilenc yearsévek agoezelőtt.
29
126546
1808
2008-ban, kilenc évvel ezelőtt.
02:22
My familycsalád joinedcsatlakozott
a steadyállandó exodusExodus of refugeesmenekültek
30
130085
5191
A családom csatlakozott
egy komolyabb menekülthullámhoz,
02:27
who settledállandó in Uganda'sUgandai capitalfőváros, KampalaKampala.
31
135300
2752
akik Uganda fővárosában,
Kampalában telepedtek le.
02:32
In my countryország,
32
140147
1446
Az országomban
02:35
I livedélt alreadymár in the cityváros,
33
143038
1777
én már városi lakos voltam,
02:37
and we feltfilc KampalaKampala was much better
than a refugeemenekült camptábor.
34
145839
4753
és úgy éreztük, hogy Kampala
sokkal jobb volt, mint egy menekülttábor.
02:46
RefugeesMenekültek in the citiesvárosok
35
154046
2650
A városokban lévő menekültektől
02:48
have always been deniedtiltott
internationalnemzetközi assistancetámogatás,
36
156720
3896
mindig is megtagadták
a nemzetközi segítséget, még azután is,
02:54
even after theirazok recognitionelismerés
by UNHCRENSZ MENEKÜLTÜGYI FŐBIZTOSSÁGA in 1997.
37
162322
5379
hogy az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa
1997-ben elismerte őket.
03:01
In additionkiegészítés to the povertyszegénység problemprobléma
we were confrontedszembesülnek with
38
169157
6285
A szegénység mellett ráadásként
más problémák is adódtak.
03:07
as the localhelyi urbanvárosi poorszegény,
39
175466
2001
Mivel mi voltunk a városi szegények,
03:10
we were facingnéző challengeskihívások
dueesedékes to our refugeemenekült statusállapot,
40
178546
3729
olyan kihívásokkal találtuk szembe
magunkat a menekült mivoltunk miatt,
03:14
suchilyen as a languagenyelv barrierakadály.
41
182299
2087
mint például a nyelvi akadályok.
03:17
In CongoKongó, the officialhivatalos languagenyelv is Frenchfrancia.
42
185315
3451
Kongóban a francia a hivatalos nyelv,
03:21
But in UgandaUganda, it is Englishangol.
43
189592
2642
Ugandában viszont az angol.
03:25
We didn't have accesshozzáférés
to educationoktatás and healthEgészség.
44
193282
3134
Nem volt hozzáférésünk
az oktatáshoz és az egészségügyhöz.
03:29
We were exposedkitett to harassmentzaklatás,
45
197427
3983
Ki voltunk téve zaklatásnak,
03:33
exploitationkizsákmányolás, intimidationmegfélemlítés
and discriminationhátrányos megkülönböztetés.
46
201434
4061
kihasználásnak, megfélemlítésnek
és diszkriminációnak.
03:39
HumanitarianHumanitárius organizationsszervezetek mostlytöbbnyire focusedösszpontosított
47
207308
4131
A humanitárius szervezetek főleg a vidéki,
03:43
on the formalhivatalos settlementtelepülés in ruralvidéki areasnak,
48
211463
2755
hivatalos telepekre fókuszáltak,
03:46
and there was nothing in placehely for us.
49
214998
2781
számunkra semmi sem volt elérhető.
03:52
But we didn't want handoutsemlékeztetők.
50
220529
2737
De mi nem akartunk tájékoztató papírokat.
03:56
We wanted to work and supporttámogatás ourselvesminket.
51
224148
2960
Munkát akartunk és megélhetést
teremteni magunk számára.
04:00
I joinedcsatlakozott my other two colleagueskollégák in exileszáműzetés
52
228752
3317
Összefogtunk két menekült kollégámmal,
04:04
and setkészlet up an organizationszervezet
to supporttámogatás other refugeesmenekültek.
53
232093
3118
és felállítottunk egy szervezetet,
amely a többi menekültet segíti.
04:08
YARIDYARID -- YoungFiatal AfricanAfrikai RefugeesMenekültek
for IntegralSzerves DevelopmentFejlesztési --
54
236655
4613
A YARID – Fiatal Afrikai Menekültek
az Integrált Fejlődésért –
04:13
begankezdett as a conversationbeszélgetés
withinbelül the CongoleseKongói communityközösség.
55
241935
4056
egy párbeszédként indult
a kongói közösségen belül.
04:19
We askedkérdezte the communityközösség
56
247585
2158
Megkérdeztük a közösséget,
04:21
how they could organizeszervez themselvesmaguk
to solvemegfejt these challengeskihívások.
57
249767
4335
ők hogyan tudnának szerveződni ahhoz,
hogy megoldják ezeket a kihívásokat.
04:27
The YARIDYARID programsprogramok for supporttámogatás
evolvefejlődik in stagesszakaszában,
58
255514
4223
A YARID támogató programjai
szintenként haladnak,
04:32
progressinghalad from soccerfutball communityközösség,
to Englishangol languagenyelv
59
260750
4874
kezdve a futballközösségektől
egészen az angol nyelvig,
04:37
to sewingvarrás livelihoodsmegélhetés.
60
265648
2317
és a megélhetési varrásig.
04:41
The soccerfutball changedmegváltozott the energyenergia
61
269655
4590
A futball megváltoztatta
04:46
of unemployedmunkanélküli youthifjúság
62
274269
2300
a munkanélküli fiatalok energiáját,
04:48
and connectedcsatlakoztatva people
from differentkülönböző communitiesközösségek.
63
276593
3438
és összekötött különböző
közösségekből jövő embereket.
04:53
The freeingyenes Englishangol classesosztályok
64
281173
2087
Az ingyenes angolórák
04:55
help empowerképessé people to engagerészt
with the UgandanUgandai communityközösség,
65
283284
4507
segítenek az embereknek, hogy részt
tudjanak venni ugandai közösségekben,
04:59
allowinglehetővé téve them to get to know
theirazok neighborsszomszédok and sellelad warespékáru.
66
287815
4159
lehetővé téve számukra, hogy megismerjék
a szomszédaikat, és eladják a munkáikat.
05:05
The vocationalszakmai trainingkiképzés programprogram
offersajánlatok livelihoodmegélhetési skillsszakértelem,
67
293584
5398
A szakmai továbbképzés önfenntartási
készségeket ad,
05:11
and with them, importantfontos opportunitieslehetőségek
for economicgazdasági self-relianceönellátás.
68
299006
4428
és ezekkel együtt fontos lehetőségeket
az anyagi talponmaradáshoz.
05:16
We'veMost már seenlátott so manysok familiescsaládok
69
304101
4103
Rengeteg családot láttunk
05:20
becomeválik self-sustainingönfenntartó.
70
308228
2452
önfenntartóvá válni.
05:23
We'veMost már seenlátott who no longerhosszabb needsigények our help.
71
311698
3137
Láttuk, hogy ki az, akinek többé
nincs szüksége a segítségünkre.
05:28
As YARID'sYARID barátait programsprogramok have expandedkiterjesztett,
72
316690
4202
Ahogy a YARID programjai elterjedtek,
05:33
it has includedbeleértve an increasingnövekvő
rangehatótávolság of nationalitiesnemzetiségek --
73
321720
4194
elkezdtek több és több nemzetiséget
magukban foglalni:
05:39
CongoleseKongói, RwandanRuandai, BurundianBurundi,
74
327093
3978
kongóiakat, ruandaiakat, burundiakat,
05:43
SomalisSzomáliai, EthiopianEtióp, SouthDél SudaneseSzudáni.
75
331942
2540
szomáliaiakat, etiópokat, dél-szudániakat.
05:47
TodayMa, YARIDYARID has supportedtámogatott
over 3,000 refugeesmenekültek acrossát KampalaKampala
76
335347
5583
Napjainkig a YARID több mint 3000
menekültet támogatott Kampala-szerte,
05:53
and continuesfolytatódik supportingtámogatása more.
77
341671
1655
és egyre többeket fog támogatni.
05:55
(ApplauseTaps)
78
343350
4600
(taps)
05:59
RefugeesMenekültek want empowermentfelhatalmazas, not handoutsemlékeztetők.
79
347974
5067
A menekültek előrejutást szeretnének,
nem tájékoztató anyagokat.
06:06
We know our communityközösség better than anyonebárki.
80
354006
2960
Jobban ismerjük a közösségünket,
mint bárki más.
06:10
We understandmegért the challengeskihívások
and opportunitieslehetőségek we facearc
81
358173
4825
Megértjük az önellátóvá válásunkhoz vezető
06:15
to becomeválik self-reliantönellátó.
82
363022
1533
kihívásokat és lehetőségeket.
06:17
I know better than anyonebárki
83
365683
2896
Jobban tudom, mint bárki más,
06:20
that initiativeskezdeményezések createdkészítette by refugeesmenekültek work.
84
368603
3523
hogy a menekültek
kezdeményezései működnek.
06:24
They need to be internationallynemzetközileg
recognizedelismert and supportedtámogatott.
85
372770
3867
Ezeket nemzetközileg el kell ismerni
és támogatni kell.
06:29
Give us the supporttámogatás we deservemegérdemel,
86
377624
2827
Adják meg a támogatást, amit megérdemlünk,
06:32
and we will payfizetés you back with interestérdeklődés.
87
380475
2380
és kamatostul visszafizetjük önöknek.
06:34
Thank you so much.
88
382879
1340
Nagyon köszönöm.
06:36
(ApplauseTaps)
89
384243
6804
(taps)
Translated by Péter Kiss
Reviewed by Réka Barci

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Robert Hakiza - Urban refugee expert
TED Fellow Robert Hakiza is the co-founder of the Young African Refugees for Integral Development (YARID), which empowers refugees and builds community through vocational education, English classes, access to sports and computer literacy skills.

Why you should listen

Robert Hakiza is a refugee from Congo living in Uganda since 2008. He holds a degree in Agriculture from the Catholic University of Bukavu (DRC), and he's the co-founder and executive director of the Young African Refugees for Integral Development (YARID). He is also one of the founders of the Refugee-Led Organization Network. He has experience working with urban refugees and also works to educate others about obstacles refugees face. In 2013, Hakiza worked as an assistant researcher with Oxford's Humanitarian Innovation Project. He is a TED Fellow and an Aspen New Voices Fellow 2017.

More profile about the speaker
Robert Hakiza | Speaker | TED.com