ABOUT THE SPEAKER
Robert Hakiza - Urban refugee expert
TED Fellow Robert Hakiza is the co-founder of the Young African Refugees for Integral Development (YARID), which empowers refugees and builds community through vocational education, English classes, access to sports and computer literacy skills.

Why you should listen

Robert Hakiza is a refugee from Congo living in Uganda since 2008. He holds a degree in Agriculture from the Catholic University of Bukavu (DRC), and he's the co-founder and executive director of the Young African Refugees for Integral Development (YARID). He is also one of the founders of the Refugee-Led Organization Network. He has experience working with urban refugees and also works to educate others about obstacles refugees face. In 2013, Hakiza worked as an assistant researcher with Oxford's Humanitarian Innovation Project. He is a TED Fellow and an Aspen New Voices Fellow 2017.

More profile about the speaker
Robert Hakiza | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2017

Robert Hakiza: Refugees want empowerment, not handouts

Роберт Хакіза: Біженцям потрібні можливості, а не подачки

Filmed:
913,682 views

За поширеними уявленнями, біженці живуть в тимчасових таборах в окремих місцевостях, але насправді, близько 60% усіх біженців у світі живуть в містах. Роберт Хакіза, стипендіат TED, запрошує нас зсередини поглянути на життя міських біженців і показує, як організації на кшталт тієї, засновником якої він є, можуть забезпечити біженців необхідними навичками, які дозволять їм самим заробляти на життя.
- Urban refugee expert
TED Fellow Robert Hakiza is the co-founder of the Young African Refugees for Integral Development (YARID), which empowers refugees and builds community through vocational education, English classes, access to sports and computer literacy skills. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
CurrentlyВ даний час, mostнайбільше refugeesбіженці
liveжити in the citiesмістах
0
809
5096
На сьогодні більшість біженців
мешкають у містах,
00:17
ratherшвидше than in the refugeeбіженець campsтабори.
1
5929
2200
а не в таборах для біженців.
00:22
We representпредставляти over 60 percentвідсоток
2
10133
3825
Понад 60% від загальної кількості
біженців у світі
00:25
of the numberномер of refugeesбіженці globallyглобально.
3
13982
3092
мешкають у містах.
00:31
With the majorityбільшість of refugeesбіженці
livingживий in urbanміський areasрайони,
4
19442
3791
І той факт, що більшість біженців
зараз оселилися в містах,
00:36
there is a strongсильний need
for a paradigmпарадигма shiftзміна and newновий thinkingмислення.
5
24617
4365
означає, що ми маємо суттєво змінити
підхід, нам потрібне нове мислення.
00:43
RatherСкоріше than wastingвитрачати moneyгроші
on buildingбудівля wallsстіни,
6
31363
4623
Замість того, щоб марнувати гроші
на спорудження стін,
00:49
it would be better to spendвитрачати on programsпрограми
7
37668
4020
ліпше їх витратити на програми,
які допоможуть біженцям
00:53
to help refugeesбіженці to help themselvesсамі.
8
41712
2258
самим впоратись зі своїми проблемами.
00:55
(ApplauseОплески)
9
43994
6003
(Оплески)
01:02
We always have to leaveзалишати behindпозаду
all our possessionsволодіння.
10
50736
5023
Ми, біженці, були змушені
втратити всю свою власність,
01:08
But not our skillsнавички and knowledgeзнання.
11
56940
2133
але не свої знання та вміння.
01:13
If allowedдозволено to liveжити a productiveпродуктивний life,
12
61352
3364
Якщо біженцям дати змогу
жити продуктивним життям,
01:17
refugeesбіженці can help themselvesсамі
13
65641
2944
вони зможуть себе забезпечити,
01:20
and contributeвнесок to the developmentрозвиток
of theirїх hostхост countryкраїна.
14
68609
3666
а також зробити свій внесок у розвиток
країни, яка їх прийняла.
01:26
I was bornнародився in the cityмісто calledназивається BukavuBukavu,
15
74748
3110
Я народився в Букаву, це місто
01:29
SouthПівдень KivuКіву,
16
77882
1801
у Південному Ківу, одній із провінцій
01:31
in the DemocraticДемократичного RepublicРеспубліка of CongoКонго.
17
79707
2362
Демократичної Республіки Конго.
01:35
I am the fifth-bornП'ятий народився
in a familyсім'я of 12 childrenдіти.
18
83359
3536
Я був п'ятою дитиною у сім'ї,
де було 12 дітей.
01:40
My fatherбатько, a mechanicМеханік by professionпрофесія,
19
88723
4168
Мій батько, механік за фахом,
дуже важко працював,
01:44
workedпрацював very hardважко to sendвідправити me to schoolшкола.
20
92915
2765
щоб забезпечити мені можливість
навчатись у школі.
01:49
Just like other youngмолодий people,
21
97320
2589
Як і в багатьох інших молодих людей,
01:52
I had a lot of plansплани and dreamsмрії.
22
100995
2293
у мене було багато мрій і планів.
01:56
I wanted to completeзавершити my studiesнавчання,
23
104756
2114
Я хотів здобути освіту,
01:59
get a niceприємно jobробота,
24
107616
1332
знайти хорошу роботу,
02:01
marryодружитися and have my ownвласний childrenдіти
25
109554
2777
одружитись, мати дітей
02:04
and supportпідтримка my familyсім'я.
26
112355
1467
і забезпечувати свою сім'ю.
02:07
But this didn't happenстатися.
27
115124
2310
Але цим мріям не судилось здійснитись.
02:11
WarВійна in my homelandБатьківщина forcedзмушений me
to fleeбігти to UgandaУганда in 2008,
28
119871
6651
Війна на батьківщині змусила мене
переїхати до Уганди у 2008-му,
02:18
nineдев'ять yearsроків agoтому назад.
29
126546
1808
тобто 9 років тому.
02:22
My familyсім'я joinedприєднався
a steadyстійкий exodusвихід of refugeesбіженці
30
130085
5191
Моя сім'я приєдналась до
масового потоку біженців,
02:27
who settledоселився in Uganda'sВ Уганді capitalкапітал, KampalaКампала.
31
135300
2752
які осіли в Кампалі, столиці Уганди.
02:32
In my countryкраїна,
32
140147
1446
У себе на батьківщині
02:35
I livedщо жив alreadyвже in the cityмісто,
33
143038
1777
я теж жив у місті,
02:37
and we feltвідчував KampalaКампала was much better
than a refugeeбіженець campтабір.
34
145839
4753
тож ми почувались у Кампалі значно краще,
ніж у таборі біженців.
02:46
RefugeesБіженці in the citiesмістах
35
154046
2650
Біженці у містах
02:48
have always been deniedвідмовлено
internationalміжнародний assistanceдопомога,
36
156720
3896
завжди були позбавлені
міжнародної допомоги,
02:54
even after theirїх recognitionвизнання
by UNHCRУВКБ ООН in 1997.
37
162322
5379
навіть після того, як УВКБ ООН у 1997-му
визнало їхні права.
03:01
In additionКрім того to the povertyбідність problemпроблема
we were confrontedстикаються with
38
169157
6285
На додачу до проблеми бідності,
від якої ми потерпали так само,
03:07
as the localмісцевий urbanміський poorбідний,
39
175466
2001
як і місцеві міські бідняки,
03:10
we were facingоблицювання challengesвиклики
dueза рахунок to our refugeeбіженець statusстатус,
40
178546
3729
перед нами, як біженцями,
поставали додаткові виклики,
03:14
suchтакий as a languageмова barrierбар'єр.
41
182299
2087
такі як мовний бар'єр.
03:17
In CongoКонго, the officialчиновник languageмова is Frenchфранцузька.
42
185315
3451
Офіційною мовою у Конго була французька,
03:21
But in UgandaУганда, it is Englishанглійська.
43
189592
2642
тоді як в Уганді - англійська.
03:25
We didn't have accessдоступ
to educationосвіта and healthздоров'я.
44
193282
3134
У нас не було доступу до освіти
й медицини.
03:29
We were exposedвиставлений to harassmentпереслідування,
45
197427
3983
Ми зазнавали утисків,
03:33
exploitationексплуатація, intimidationзалякування
and discriminationдискримінація.
46
201434
4061
експлуатації, залякувань і дискримінації.
03:39
HumanitarianГуманітарні organizationsорганізації mostlyв основному focusedзосереджені
47
207308
4131
Гуманітарні організації
переважно зосереджувались
03:43
on the formalформальний settlementпоселення in ruralсільський areasрайони,
48
211463
2755
на поселеннях для біженців
у сільських районах,
03:46
and there was nothing in placeмісце for us.
49
214998
2781
а мешканці міст не отримували допомоги.
03:52
But we didn't want handoutsроздаткові матеріали.
50
220529
2737
Але ми не хотіли подачок.
03:56
We wanted to work and supportпідтримка ourselvesми самі.
51
224148
2960
Ми хотіли працювати і
забезпечувати себе.
04:00
I joinedприєднався my other two colleaguesколеги in exileвигнання
52
228752
3317
Я і ще двоє біженців
створили організацію,
04:04
and setвстановити up an organizationорганізація
to supportпідтримка other refugeesбіженці.
53
232093
3118
яка мала на меті надавати
підтримку біженцям.
04:08
YARIDYARID -- YoungМолоді AfricanАфриканський RefugeesБіженці
for IntegralІнтеграл DevelopmentРозвиток --
54
236655
4613
YARID - Юні Африканські Біженці
за Комплексний Розвиток -
04:13
beganпочався as a conversationрозмова
withinв межах the CongoleseКонго communityспільнота.
55
241935
4056
починалась як спілкування
у межах спільноти вихідців із Конго.
04:19
We askedзапитав the communityспільнота
56
247585
2158
Ми цікавились, яким чином
спільнота мігрантів
04:21
how they could organizeорганізувати themselvesсамі
to solveвирішити these challengesвиклики.
57
249767
4335
може самоорганізуватись, щоб вирішити
проблеми, які постали перед нею.
04:27
The YARIDYARID programsпрограми for supportпідтримка
evolveрозвиватися in stagesетапи,
58
255514
4223
Програми підтримки, розроблені YARID,
розвивались поступово,
04:32
progressingті, що біжать from soccerфутбол communityспільнота,
to Englishанглійська languageмова
59
260750
4874
від організації футбольної команди
до вивчення англійської
04:37
to sewingшиття livelihoodsзасобів до існування.
60
265648
2317
і створення можливостей
заробити на прожиток.
04:41
The soccerфутбол changedзмінився the energyенергія
61
269655
4590
Футбол спрямував енергію
безробітної молоді
04:46
of unemployedбезробітний youthмолодь
62
274269
2300
в конструктивне русло,
04:48
and connectedпов'язаний people
from differentінший communitiesгромади.
63
276593
3438
і поєднав людей із різних спільнот.
04:53
The freeбезкоштовно Englishанглійська classesкласи
64
281173
2087
Безкоштовні уроки англійської
04:55
help empowerрозширювати можливості people to engageзайматися
with the UgandanУгандійський communityспільнота,
65
283284
4507
відкрили більше можливостей для
контактів із місцевим населенням,
04:59
allowingдозволяючи them to get to know
theirїх neighborsсусіди and sellпродати waresВироби.
66
287815
4159
дозволивши іммігрантам спілкуватись
із сусідами і торгувати з ними.
05:05
The vocationalпрофесійно-технічний trainingтренування programпрограма
offersпропозиції livelihoodзасобів до існування skillsнавички,
67
293584
5398
Програми професійної підготовки
дають вміння, які допомагають
05:11
and with them, importantважливо opportunitiesможливості
for economicекономічний self-relianceопори на власні сили.
68
299006
4428
знайти роботу і забезпечувати себе.
05:16
We'veМи ' VE seenбачив so manyбагато хто familiesсім'ї
69
304101
4103
І ми побачили, як дуже багато сімей
05:20
becomeстати self-sustainingсамодостатній.
70
308228
2452
змогли себе забезпечувати.
05:23
We'veМи ' VE seenбачив who no longerдовше needsпотреби our help.
71
311698
3137
Ми побачили людей, які вже могли
обходитись без нашої допомоги.
05:28
As YARID'sYARID готелю programsпрограми have expandedрозширено,
72
316690
4202
Програми YARID розширювались,
05:33
it has includedвключений an increasingзбільшується
rangeдіапазон of nationalitiesнаціональності --
73
321720
4194
охоплюючи все більше людей
різних національностей -
05:39
CongoleseКонго, RwandanРуанді, BurundianБурунді,
74
327093
3978
конголезців, руандійців, бурундійців,
05:43
SomalisСомалійців, EthiopianЕфіопський, SouthПівдень SudaneseСтарий суданський.
75
331942
2540
сомалійців, ефіопів, південних суданців.
05:47
TodayСьогодні, YARIDYARID has supportedпідтримується
over 3,000 refugeesбіженці acrossпоперек KampalaКампала
76
335347
5583
Сьогодні YARID надав допомогу понад
3 тисячам біженців у районі Кампали,
05:53
and continuesпродовжується supportingпідтримка more.
77
341671
1655
і продовжує допомагати іншим.
05:55
(ApplauseОплески)
78
343350
4600
(Оплески)
05:59
RefugeesБіженці want empowermentрозширення прав і можливостей, not handoutsроздаткові матеріали.
79
347974
5067
Біженцям потрібні можливості,
а не подачки.
06:06
We know our communityспільнота better than anyoneбудь хто.
80
354006
2960
Ми знаємо потреби нашої спільноти
ліпше, ніж будь-хто.
06:10
We understandзрозуміти the challengesвиклики
and opportunitiesможливості we faceобличчя
81
358173
4825
Ми розуміємо, які перед нами постають
виклики, і які у нас можливості,
06:15
to becomeстати self-reliantсамостійності.
82
363022
1533
щоб стати самостійними.
06:17
I know better than anyoneбудь хто
83
365683
2896
Я ліпше, ніж будь-хто знаю
06:20
that initiativesініціативи createdстворений by refugeesбіженці work.
84
368603
3523
ці ініціативи, створені працею біженців.
06:24
They need to be internationallyна міжнародному рівні
recognizedвизнаний and supportedпідтримується.
85
372770
3867
Їм потрібне міжнародне
визнання і підтримка.
06:29
Give us the supportпідтримка we deserveзаслуговуй,
86
377624
2827
Дайте нам підтримку,
на яку ми заслуговуємо,
06:32
and we will payплатити you back with interestінтерес.
87
380475
2380
і ми вам повернемо борг із лихвою.
06:34
Thank you so much.
88
382879
1340
Дуже вам дякую.
06:36
(ApplauseОплески)
89
384243
6804
(Оплески)
Translated by Myroslava Krugliak
Reviewed by Andriy Drozd

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Robert Hakiza - Urban refugee expert
TED Fellow Robert Hakiza is the co-founder of the Young African Refugees for Integral Development (YARID), which empowers refugees and builds community through vocational education, English classes, access to sports and computer literacy skills.

Why you should listen

Robert Hakiza is a refugee from Congo living in Uganda since 2008. He holds a degree in Agriculture from the Catholic University of Bukavu (DRC), and he's the co-founder and executive director of the Young African Refugees for Integral Development (YARID). He is also one of the founders of the Refugee-Led Organization Network. He has experience working with urban refugees and also works to educate others about obstacles refugees face. In 2013, Hakiza worked as an assistant researcher with Oxford's Humanitarian Innovation Project. He is a TED Fellow and an Aspen New Voices Fellow 2017.

More profile about the speaker
Robert Hakiza | Speaker | TED.com