ABOUT THE SPEAKER
Robert Hakiza - Urban refugee expert
TED Fellow Robert Hakiza is the co-founder of the Young African Refugees for Integral Development (YARID), which empowers refugees and builds community through vocational education, English classes, access to sports and computer literacy skills.

Why you should listen

Robert Hakiza is a refugee from Congo living in Uganda since 2008. He holds a degree in Agriculture from the Catholic University of Bukavu (DRC), and he's the co-founder and executive director of the Young African Refugees for Integral Development (YARID). He is also one of the founders of the Refugee-Led Organization Network. He has experience working with urban refugees and also works to educate others about obstacles refugees face. In 2013, Hakiza worked as an assistant researcher with Oxford's Humanitarian Innovation Project. He is a TED Fellow and an Aspen New Voices Fellow 2017.

More profile about the speaker
Robert Hakiza | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2017

Robert Hakiza: Refugees want empowerment, not handouts

Robert Hakiza: Utečenci chcú viac možností, nie dávky

Filmed:
913,682 views

Prevláda predstava, že utečenci žijú v dočasných táboroch v izolovaných oblastiach, ale v skutočnosti takmer 60 percent končí v mestách. Člen TEDu Robert Hakiza nás prenesie do života utečencov žijúcich v mestách a ukáže nám, akým spôsobom ich organizácie ako tá, ktorú založil, dokážu naučiť zručnostiam, ktoré potrebujú na to, aby sa stali sebestačnými.
- Urban refugee expert
TED Fellow Robert Hakiza is the co-founder of the Young African Refugees for Integral Development (YARID), which empowers refugees and builds community through vocational education, English classes, access to sports and computer literacy skills. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
CurrentlyV súčasnosti, mostväčšina refugeesutečenci
livežiť in the citiesmesta
0
809
5096
Momentálne väčšina utečencov
žije v mestách
00:17
rathertrochu than in the refugeeutečenec campstábory.
1
5929
2200
a nie v utečeneckých táboroch.
00:22
We representpredstavovať over 60 percentpercento
2
10133
3825
Predstavujeme viac ako 60 %
00:25
of the numberčíslo of refugeesutečenci globallyglobálne.
3
13982
3092
z celkového počtu utečencov na svete.
00:31
With the majorityväčšina of refugeesutečenci
livingžijúci in urbanmestský areasoblasti,
4
19442
3791
Nakoľko väčšina utečencov žije v mestách,
00:36
there is a strongsilný need
for a paradigmparadigma shiftsmena and newNový thinkingpremýšľanie.
5
24617
4365
je veľmi potrebná zmena modelu
a nový spôsob myslenia.
00:43
RatherSkôr than wastingplytvanie moneypeniaze
on buildingbudova wallssteny,
6
31363
4623
Lepšie, ako mrhať peniazmi
na stavanie múrov,
00:49
it would be better to spendtráviť on programsrelácie
7
37668
4020
by bolo ich minúť na programy,
00:53
to help refugeesutečenci to help themselvessami.
8
41712
2258
ktoré by pomohli utečencom pomôcť si sami.
00:55
(ApplausePotlesk)
9
43994
6003
(potlesk)
01:02
We always have to leavezanechať behindza
all our possessionsbohatstvo.
10
50736
5023
My všetci musíme opustiť
všetko, čo máme.
01:08
But not our skillszručností and knowledgevedomosti.
11
56940
2133
Nie však naše zručnosti a vedomosti.
01:13
If allowedpovolený to livežiť a productivevýrobné life,
12
61352
3364
Ak by mali utečenci možnosť
viesť produktívny život,
01:17
refugeesutečenci can help themselvessami
13
65641
2944
dokázali by si pomôcť sami
01:20
and contributeprispieť to the developmentvývoj
of theirich hosthostiteľ countrykrajina.
14
68609
3666
a prispieť k rozvoju
ich hostiteľskej krajiny.
01:26
I was bornnarodený in the cityveľkomesto calledvolal BukavuBukavu,
15
74748
3110
Narodil som sa v meste Bukavu,
01:29
SouthSouth KivuKivu,
16
77882
1801
v južnom Kivu,
01:31
in the DemocraticDemokratických RepublicRepubliky of CongoKongo.
17
79707
2362
v Demokratickej republike Kongo.
01:35
I am the fifth-bornpiaty-narodený
in a familyrodina of 12 childrendeti.
18
83359
3536
Som v poradí 5. dieťa v rodine s 12 deťmi.
01:40
My fatherotec, a mechanicmechanik by professionprofesie,
19
88723
4168
Môj otec, profesiou mechanik,
01:44
workedpracoval very hardusilovne to sendodoslať me to schoolškolské.
20
92915
2765
pracoval veľmi tvrdo,
aby ma mohol poslať študovať.
01:49
Just like other youngmladý people,
21
97320
2589
Rovnako ako iní mladí ľudia
01:52
I had a lot of plansplány and dreamssny.
22
100995
2293
som mal veľa plánov a snov.
01:56
I wanted to completekompletné my studiesštúdie,
23
104756
2114
Chcel som dokončiť štúdium,
01:59
get a nicepekný jobzamestnania,
24
107616
1332
nájsť si dobrú prácu,
02:01
marryoženiť and have my ownvlastný childrendeti
25
109554
2777
oženiť sa a mať deti
02:04
and supportpodpora my familyrodina.
26
112355
1467
a postarať sa o rodinu.
02:07
But this didn't happenstať sa.
27
115124
2310
Ale to sa nestalo.
02:11
WarVojna in my homelandvlasť forcedvynútený me
to fleeutiecť to UgandaUganda in 2008,
28
119871
6651
Vojna v rodnej krajine ma prinútila
utiecť do Ugandy v roku 2008,
02:18
ninedeväť yearsleta agopred.
29
126546
1808
pred 9 rokmi.
02:22
My familyrodina joinedpripojila
a steadystály exodusExodus of refugeesutečenci
30
130085
5191
Moja rodina sa pridala k utečencom,
ktorí nepretržite a hromadne unikali
02:27
who settledusadil in Uganda'sUganda ' s capitalkapitál, KampalaKampala.
31
135300
2752
a ktorí sa usadili v hlavnom
meste Ugandy, Kampala.
02:32
In my countrykrajina,
32
140147
1446
V mojej krajine
02:35
I livedžíl already in the cityveľkomesto,
33
143038
1777
som už predtým býval v meste,
02:37
and we feltplsť KampalaKampala was much better
than a refugeeutečenec campkemp.
34
145839
4753
a mali sme dojem, že v Kampale je oveľa
lepšie ako v utečeneckom tábore.
02:46
RefugeesUtečencov in the citiesmesta
35
154046
2650
Utečencom v mestách
02:48
have always been deniedpoprieť
internationalMedzinárodný assistancepomoc,
36
156720
3896
bola vždy odopieraná medzinárodná pomoc,
02:54
even after theirich recognitionuznanie
by UNHCRUnhcr in 1997.
37
162322
5379
a to aj po ich uznaní
úradom UNHCR v roku 1997.
03:01
In additionprídavok to the povertychudoba problemproblém
we were confrontedkonfrontovaný with
38
169157
6285
Okrem problému chudoby, ktorému sme čelili
03:07
as the locallokálny urbanmestský poorchudobný,
39
175466
2001
rovnako ako miestni chudobní obyvatelia,
03:10
we were facingobloženie challengesvýzvy
duespôsobený to our refugeeutečenec statuspostavenie,
40
178546
3729
sme museli čeliť prekážkam vyplývajúcim
z nášho postavenia utečencov,
03:14
suchtaký as a languageJazyk barrierbariéra.
41
182299
2087
akou je napríklad jazyková bariéra.
03:17
In CongoKongo, the officialúradné languageJazyk is Frenchfrancúzština.
42
185315
3451
V Kongu je oficiálnym
jazykom francúzština.
03:21
But in UgandaUganda, it is Englishangličtina.
43
189592
2642
V Ugande je to však angličtina.
03:25
We didn't have accessprístup
to educationvzdelanie and healthzdravie.
44
193282
3134
Nemali sme nárok na
vzdelanie a zdravotnú starostlivosť.
03:29
We were exposedvystavený to harassmentobťažovanie,
45
197427
3983
Boli sme vystavovaní obťažovaniu,
03:33
exploitationvykorisťovania, intimidationzastrašovanie
and discriminationdiskriminácia.
46
201434
4061
vykorisťovaniu, zastrašovaniu
a diskriminácii.
03:39
HumanitarianHumanitárnej organizationsorganizácie mostlyväčšinou focusedzameraný
47
207308
4131
Humanitárne organizácie sa
zameriavali prevažne
03:43
on the formalformálne settlementosídlenie in ruralsedliacky areasoblasti,
48
211463
2755
na oficiálne tábory na vidieku,
03:46
and there was nothing in placemiesto for us.
49
214998
2781
kde pre nás nič nebolo.
03:52
But we didn't want handoutspodklady.
50
220529
2737
Ale my sme nechceli dávky.
03:56
We wanted to work and supportpodpora ourselvesmy sami.
51
224148
2960
Chceli sme pracovať a živiť sa sami.
04:00
I joinedpripojila my other two colleaguesspolupracovníci in exilevyhnanstva
52
228752
3317
Pripojil som sa k dvom kolegom v exile
04:04
and setsada up an organizationorganizácie
to supportpodpora other refugeesutečenci.
53
232093
3118
a založili sme organizáciu
na pomoc iným utečencom.
04:08
YARIDYARID -- YoungMladý AfricanAfrický RefugeesUtečencov
for IntegralIntegrálne DevelopmentRozvoj --
54
236655
4613
YARID, Mladí africkí utečenci
za integrovaný rozvoj,
04:13
beganzačal as a conversationkonverzácia
withinvnútri the CongoleseKonžských communityspoločenstvo.
55
241935
4056
začala len ako konverzácia
v rámci konžskej komunity.
04:19
We askedspýtal the communityspoločenstvo
56
247585
2158
Opýtali sme sa členov komunity,
04:21
how they could organizeusporiadať themselvessami
to solvevyriešiť these challengesvýzvy.
57
249767
4335
ako by sa vedeli zorganizovať
za účelom vyriešiť tieto problémy.
04:27
The YARIDYARID programsrelácie for supportpodpora
evolvevyvinúť in stagesstupňa,
58
255514
4223
Programy YARIDu na pomoc
sa vyvíjali po etapách
04:32
progressingpokračuje from soccerkopaná communityspoločenstvo,
to Englishangličtina languageJazyk
59
260750
4874
postupujúc z futbalovej komunity
cez anglický jazyk
04:37
to sewingšitie livelihoodsživobytie.
60
265648
2317
až k zabezpečeniu živobytia.
04:41
The soccerkopaná changedzmenený the energyenergie
61
269655
4590
Futbal dal silu
04:46
of unemployednezamestnaný youthmladosti
62
274269
2300
mladým nezamestnaným
04:48
and connectedspojený people
from differentrozdielny communitieskomunity.
63
276593
3438
a spojil členov rôznych komunít.
04:53
The freezadarmo Englishangličtina classestriedy
64
281173
2087
Bezplatné hodiny angličtiny
04:55
help empowerzmocniť people to engagezasnúbiť sa
with the UgandanUgandský communityspoločenstvo,
65
283284
4507
napomohli tomu,
aby sa zapojili do ugandskej komunity,
04:59
allowingdovoľovať them to get to know
theirich neighborssusedia and sellpredať waresTovar.
66
287815
4159
čo im umožnilo spoznať
susedov a predať tovar.
05:05
The vocationalodborného trainingvýcvik programprogram
offersponúk livelihoodživobytie skillszručností,
67
293584
5398
Program odbornej prípravy učí zručnostiam
na zaobstaranie si živobytia a spolu
05:11
and with them, importantdôležitý opportunitiespríležitosti
for economicekonomický self-relianceself-závislosť.
68
299006
4428
s nimi prináša aj dôležité príležitosti
na dosiahnutie ekonomickej sebestačnosti.
05:16
We'veSme seenvidieť so manyveľa familiesrodiny
69
304101
4103
Videli sme mnoho rodín,
05:20
becomestať sa self-sustainingsebestačný.
70
308228
2452
ktoré sa stali sebestačnými.
05:23
We'veSme seenvidieť who no longerdlhšie needspotreby our help.
71
311698
3137
Videli sme, kto už viac nepotrebuje pomoc.
05:28
As YARID'sYARID ' s programsrelácie have expandedrozšírený,
72
316690
4202
Ako sa programy YARIDu rozširovali,
05:33
it has includedzahrnuté an increasingzvyšujúce sa
rangerozsah of nationalitiesnárodností --
73
321720
4194
zamerali sa aj na iné národnosti:
05:39
CongoleseKonžských, RwandanRwandská, BurundianBurundskej,
74
327093
3978
ľudí z Konga, Rwandy, Burundi,
05:43
SomalisSomálčanov, EthiopianEtiópsky, SouthSouth SudaneseSudánska.
75
331942
2540
Somálska, Etiópie, Južného Sudánu.
05:47
TodayDnes, YARIDYARID has supportedpodporovaný
over 3,000 refugeesutečenci acrossnaprieč KampalaKampala
76
335347
5583
Dnes YARID pomohol už vyše 3 000
utečencom v Kampale
05:53
and continuespokračuje supportingpodpora more.
77
341671
1655
a pokračuje v pomoci ďalším.
05:55
(ApplausePotlesk)
78
343350
4600
(potlesk)
05:59
RefugeesUtečencov want empowermentsplnomocnení, not handoutspodklady.
79
347974
5067
Utečenci chcú viac možností, nie dávky.
06:06
We know our communityspoločenstvo better than anyoneniekto.
80
354006
2960
My poznáme naše komunity najlepšie.
06:10
We understandrozumieť the challengesvýzvy
and opportunitiespríležitosti we facetvár
81
358173
4825
Rozumieme prekážkam a príležitostiam,
ktorým musíme čeliť,
06:15
to becomestať sa self-reliantself-odkázaný.
82
363022
1533
aby sme sa stali sebestačnými.
06:17
I know better than anyoneniekto
83
365683
2896
Ja viem lepšie ako ktokoľvek iný,
06:20
that initiativesiniciatívy createdvytvoril by refugeesutečenci work.
84
368603
3523
že iniciatívy utečencov fungujú.
06:24
They need to be internationallymedzinárodne
recognizeduznaný and supportedpodporovaný.
85
372770
3867
Potrebujú medzinárodné uznanie a podporu.
06:29
Give us the supportpodpora we deservezaslúžiť,
86
377624
2827
Dajte nám podporu, ktorú si zaslúžime,
06:32
and we will payplatiť you back with interestzáujem.
87
380475
2380
a my vám ju vrátime aj s úrokmi.
06:34
Thank you so much.
88
382879
1340
Ďakujem veľmi pekne.
06:36
(ApplausePotlesk)
89
384243
6804
(potlesk)
Translated by Natalia Kochanova
Reviewed by Lucia Daubnerova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Robert Hakiza - Urban refugee expert
TED Fellow Robert Hakiza is the co-founder of the Young African Refugees for Integral Development (YARID), which empowers refugees and builds community through vocational education, English classes, access to sports and computer literacy skills.

Why you should listen

Robert Hakiza is a refugee from Congo living in Uganda since 2008. He holds a degree in Agriculture from the Catholic University of Bukavu (DRC), and he's the co-founder and executive director of the Young African Refugees for Integral Development (YARID). He is also one of the founders of the Refugee-Led Organization Network. He has experience working with urban refugees and also works to educate others about obstacles refugees face. In 2013, Hakiza worked as an assistant researcher with Oxford's Humanitarian Innovation Project. He is a TED Fellow and an Aspen New Voices Fellow 2017.

More profile about the speaker
Robert Hakiza | Speaker | TED.com