ABOUT THE SPEAKER
Robert Hakiza - Urban refugee expert
TED Fellow Robert Hakiza is the co-founder of the Young African Refugees for Integral Development (YARID), which empowers refugees and builds community through vocational education, English classes, access to sports and computer literacy skills.

Why you should listen

Robert Hakiza is a refugee from Congo living in Uganda since 2008. He holds a degree in Agriculture from the Catholic University of Bukavu (DRC), and he's the co-founder and executive director of the Young African Refugees for Integral Development (YARID). He is also one of the founders of the Refugee-Led Organization Network. He has experience working with urban refugees and also works to educate others about obstacles refugees face. In 2013, Hakiza worked as an assistant researcher with Oxford's Humanitarian Innovation Project. He is a TED Fellow and an Aspen New Voices Fellow 2017.

More profile about the speaker
Robert Hakiza | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2017

Robert Hakiza: Refugees want empowerment, not handouts

Robert Hakiza: Vluchtelingen willen emancipatie, geen aalmoezen

Filmed:
913,682 views

Het heersende beeld van waar vluchtelingen leven is dat van tijdelijke kampen in geïsoleerde gebieden, maar in de realiteit belandt wereldwijd bijna 60 procent van hen in stedelijke gebieden. TED Fellow Robert Hakiza neemt ons mee in het leven van vluchtelingen in steden en toont ons hoe organisaties zoals degene die hij opstartte hen de vaardigheden kan aanreiken die ze nodig hebben om uiteindelijk zelfredzaam te worden.
- Urban refugee expert
TED Fellow Robert Hakiza is the co-founder of the Young African Refugees for Integral Development (YARID), which empowers refugees and builds community through vocational education, English classes, access to sports and computer literacy skills. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
CurrentlyOp dit moment, mostmeest refugeesvluchtelingen
liveleven in the citiessteden
0
809
5096
Op dit moment leven
de meeste vluchtelingen in steden
00:17
ratherliever than in the refugeevluchteling campskampen.
1
5929
2200
in plaats van in vluchtelingenkampen.
00:22
We representvertegenwoordigen over 60 percentprocent
2
10133
3825
Wij vertegenwoordigen meer dan 60 procent
00:25
of the numberaantal of refugeesvluchtelingen globallywereldwijd.
3
13982
3092
van het aantal vluchtelingen wereldwijd.
00:31
With the majoritymeerderheid of refugeesvluchtelingen
livingleven in urbanstedelijk areasgebieden,
4
19442
3791
Omdat de meerderheid van vluchtelingen
in stedelijke gebieden woont,
00:36
there is a strongsterk need
for a paradigmparadigma shiftverschuiving and newnieuwe thinkinghet denken.
5
24617
4365
is er nood aan een nieuwe aanpak
en aan nieuwe denkwijzen.
00:43
RatherEerder than wastingverspilling moneygeld
on buildinggebouw wallswanden,
6
31363
4623
In plaats van geld te verspillen
aan het bouwen van muren
00:49
it would be better to spendbesteden on programsprogramma's
7
37668
4020
zouden we beter investeren in programma's
00:53
to help refugeesvluchtelingen to help themselveszich.
8
41712
2258
die vluchtelingen helpen
om zichzelf te helpen.
00:55
(ApplauseApplaus)
9
43994
6003
(Applaus)
01:02
We always have to leavehet verlof behindachter
all our possessionsbezittingen.
10
50736
5023
We moeten altijd
al onze bezittingen achterlaten,
01:08
But not our skillsvaardigheden and knowledgekennis.
11
56940
2133
maar niet onze vaardigheden en kennis.
01:13
If allowedtoegestaan to liveleven a productiveproduktief life,
12
61352
3364
Als we een productief leven mogen leiden,
01:17
refugeesvluchtelingen can help themselveszich
13
65641
2944
kunnen vluchtelingen zichzelf helpen
01:20
and contributebijdragen to the developmentontwikkeling
of theirhun hostgastheer countryland.
14
68609
3666
en bijdragen aan de ontwikkeling
van hun gastland.
01:26
I was borngeboren in the citystad calledriep BukavuBukavu,
15
74748
3110
Ik ben geboren in een stad
met de naam Bukavu,
01:29
SouthSouth KivuKivu,
16
77882
1801
in Zuid-Kivu,
01:31
in the DemocraticDemocratische RepublicRepubliek of CongoCongo.
17
79707
2362
in de Democratische Republiek Congo.
01:35
I am the fifth-bornvijfde komaf
in a familyfamilie of 12 childrenkinderen.
18
83359
3536
Ik ben geboren als vijfde
in een familie van twaalf kinderen.
01:40
My fathervader, a mechanicmonteur by professionberoep,
19
88723
4168
Mijn vader, die monteur is,
01:44
workedwerkte very hardhard to sendsturen me to schoolschool-.
20
92915
2765
heeft heel hard gewerkt
om mij naar school te sturen.
01:49
Just like other youngjong people,
21
97320
2589
Net zoals andere jongeren
01:52
I had a lot of plansplannen and dreamsdromen.
22
100995
2293
had ik veel plannen en dromen.
01:56
I wanted to completecompleet my studiesstudies,
23
104756
2114
Ik wou mijn studies afmaken,
01:59
get a niceleuk jobbaan,
24
107616
1332
een goede job vinden,
02:01
marrytrouwen and have my owneigen childrenkinderen
25
109554
2777
trouwen en kinderen krijgen
02:04
and supportondersteuning my familyfamilie.
26
112355
1467
en mijn familie onderhouden.
02:07
But this didn't happengebeuren.
27
115124
2310
Maar dit gebeurde niet.
02:11
WarOorlog in my homelandvaderland forcedgedwongen me
to fleevluchten to UgandaOeganda in 2008,
28
119871
6651
Oorlog in mijn thuisland dwong me
om naar Oeganda te vluchten in 2008,
02:18
ninenegen yearsjaar agogeleden.
29
126546
1808
negen jaar geleden.
02:22
My familyfamilie joinedtoegetreden
a steadyvast exodusExodus of refugeesvluchtelingen
30
130085
5191
Mijn familie voegde zich bij
een gestage uitstroom van vluchtelingen
02:27
who settledverrekend in Uganda'sOeganda 's capitalhoofdstad, KampalaKampala.
31
135300
2752
die neerstreken in de hoofdstad
van Oeganda, Kampala.
02:32
In my countryland,
32
140147
1446
In mijn land
02:35
I livedleefden alreadynu al in the citystad,
33
143038
1777
leefde ik al in een stad
02:37
and we feltvoelde KampalaKampala was much better
than a refugeevluchteling campkamp.
34
145839
4753
en we vonden dat Kampala veel beter was
dan een vluchtelingenkamp.
02:46
RefugeesVluchtelingen in the citiessteden
35
154046
2650
Vluchtelingen in steden
02:48
have always been deniedontkend
internationalInternationale assistancebijstand,
36
156720
3896
zijn altijd internationale hulp ontzegd,
02:54
even after theirhun recognitionerkenning
by UNHCRUNHCR in 1997.
37
162322
5379
zelfs na hun erkenning door UNHCR in 1997.
03:01
In additiontoevoeging to the povertyarmoede problemprobleem
we were confrontedgeconfronteerd with
38
169157
6285
Naast de armoedeproblematiek
werden we geconfronteerd --
03:07
as the locallokaal urbanstedelijk poorarm,
39
175466
2001
als lokale stedelijke armen --
03:10
we were facinggeconfronteerd challengesuitdagingen
dueten gevolge to our refugeevluchteling statusstaat,
40
178546
3729
met uitdagingen als gevolg van
onze vluchtelingenstatus,
03:14
suchzodanig as a languagetaal barrierbarrière.
41
182299
2087
zoals een taalbarrière.
03:17
In CongoCongo, the officialofficieel languagetaal is FrenchFrans.
42
185315
3451
In Congo is de officiële taal Frans,
03:21
But in UgandaOeganda, it is EnglishEngels.
43
189592
2642
maar in Oeganda is het Engels.
03:25
We didn't have accesstoegang
to educationonderwijs and healthGezondheid.
44
193282
3134
We hadden geen toegang
tot onderwijs en zorg.
03:29
We were exposedblootgesteld to harassmentintimidatie,
45
197427
3983
We werden blootgesteld aan pesterijen,
03:33
exploitationexploitatie, intimidationintimidatie
and discriminationdiscriminatie.
46
201434
4061
uitbuiting, intimidatie en discriminatie.
03:39
HumanitarianHumanitaire organizationsorganisaties mostlymeestal focusedgefocust
47
207308
4131
Humanitaire organisaties
focusten het meest
03:43
on the formalformeel settlementnederzetting in rurallandelijk areasgebieden,
48
211463
2755
op de formele huisvesting
in rurale gebieden
03:46
and there was nothing in placeplaats for us.
49
214998
2781
en er was niets voor ons voorzien.
03:52
But we didn't want handoutshand-outs.
50
220529
2737
Maar we wilden geen aalmoezen.
03:56
We wanted to work and supportondersteuning ourselvesonszelf.
51
224148
2960
Wij wilden werken en onszelf onderhouden.
04:00
I joinedtoegetreden my other two colleaguescollega's in exileballingschap
52
228752
3317
Ik vergezelde mijn andere
twee collega's in ballingschap
en we richtten een organisatie op
om andere vluchtelingen te ondersteunen.
04:04
and setreeks up an organizationorganisatie
to supportondersteuning other refugeesvluchtelingen.
53
232093
3118
04:08
YARIDYARID -- YoungYoung AfricanAfrikaanse RefugeesVluchtelingen
for IntegralIntegraal DevelopmentOntwikkeling --
54
236655
4613
YARID, Jonge Afrikaanse Vluchtelingen
voor Integrale Ontwikkeling,
04:13
beganbegon as a conversationgesprek
withinbinnen the CongoleseCongolese communitygemeenschap.
55
241935
4056
begon als een gesprek
binnen de Congolese gemeenschap.
04:19
We askedgevraagd the communitygemeenschap
56
247585
2158
We vroegen de gemeenschap
04:21
how they could organizeorganiseren themselveszich
to solveoplossen these challengesuitdagingen.
57
249767
4335
hoe ze zich konden organiseren
om deze uitdagingen op te lossen.
04:27
The YARIDYARID programsprogramma's for supportondersteuning
evolveevolueren in stagesstadia,
58
255514
4223
De YARID programma's voor ondersteuning
evolueren in stappen,
04:32
progressingvordert from soccervoetbal communitygemeenschap,
to EnglishEngels languagetaal
59
260750
4874
gaande van een voetbalclub tot Engels,
04:37
to sewingnaaien livelihoodsmiddelen van bestaan.
60
265648
2317
tot naaien als levensonderhoud.
04:41
The soccervoetbal changedveranderd the energyenergie
61
269655
4590
Het voetbal veranderde de energie
04:46
of unemployedwerkloos youthjeugd
62
274269
2300
van de werkloze jeugd
04:48
and connectedaangesloten people
from differentverschillend communitiesgemeenschappen.
63
276593
3438
en verbond mensen
van verschillende gemeenschappen.
04:53
The freegratis EnglishEngels classesklassen
64
281173
2087
De gratis lessen Engels
04:55
help empowermachtigen people to engagebezighouden
with the UgandanOegandese communitygemeenschap,
65
283284
4507
zorgden ervoor dat ze konden omgaan
met de Oegandese gemeenschap,
04:59
allowingtoestaan them to get to know
theirhun neighborsburen and sellverkopen wareswares.
66
287815
4159
en konden kennismaken met hun buren
en goederen konden verkopen.
05:05
The vocationalberoepsopleiding trainingopleiding programprogramma
offersaanbiedingen livelihoodlevensonderhoud skillsvaardigheden,
67
293584
5398
De beroepsopleidingen boden vaardigheden
voor levensonderhoud
05:11
and with them, importantbelangrijk opportunitieskansen
for economiceconomisch self-reliancezelfredzaamheid.
68
299006
4428
en daarmee belangrijke kansen
voor economisch zelfonderhoud.
05:16
We'veWe hebben seengezien so manyveel familiesgezinnen
69
304101
4103
We hebben zoveel families gezien
05:20
becomeworden self-sustainingzelfvoorzienend.
70
308228
2452
die zelfredzaam werden.
05:23
We'veWe hebben seengezien who no longerlanger needsbehoefte aan our help.
71
311698
3137
We hebben mensen gezien
die niet langer onze hulp nodig hebben.
05:28
As YARID'sYARID van programsprogramma's have expandeduitgebreid,
72
316690
4202
Naarmate YARID's programma uitbreidde,
05:33
it has includedingesloten an increasingtoenemend
rangereeks of nationalitiesnationaliteiten --
73
321720
4194
nam ook het aantal nationaliteiten toe:
05:39
CongoleseCongolese, RwandanRwandese, BurundianBurundese,
74
327093
3978
Congolezen, Rwandezen, Burundezen,
05:43
SomalisSomaliërs, EthiopianEthiopische, SouthSouth SudaneseSoedanese.
75
331942
2540
Somaliërs, Ethiopiërs, Zuid-Soedanezen.
05:47
TodayVandaag, YARIDYARID has supportedondersteunde
over 3,000 refugeesvluchtelingen acrossaan de overkant KampalaKampala
76
335347
5583
Vandaag heeft YARID al meer dan
3.000 vluchtelingen in Kampala ondersteund
05:53
and continuesblijft supportingondersteuning van more.
77
341671
1655
en blijft er meer ondersteunen.
05:55
(ApplauseApplaus)
78
343350
4600
(Applaus)
05:59
RefugeesVluchtelingen want empowermentempowerment ', not handoutshand-outs.
79
347974
5067
Vluchtelingen willen emancipatie,
geen aalmoezen.
06:06
We know our communitygemeenschap better than anyoneiedereen.
80
354006
2960
Wij kennen onze gemeenschap
beter dan wie dan ook.
06:10
We understandbegrijpen the challengesuitdagingen
and opportunitieskansen we facegezicht
81
358173
4825
Wij begrijpen de uitdagingen
en de kansen waarop we stuiten
06:15
to becomeworden self-reliantzelfstandig.
82
363022
1533
om zelfstandig te worden.
06:17
I know better than anyoneiedereen
83
365683
2896
Ik weet beter dan wie dan ook
06:20
that initiativesinitiatieven createdaangemaakt by refugeesvluchtelingen work.
84
368603
3523
dat initiatieven gecreëerd
door vluchtelingen werken.
06:24
They need to be internationallyinternationaal
recognizederkend and supportedondersteunde.
85
372770
3867
Ze moeten internationaal erkend
en ondersteund worden.
06:29
Give us the supportondersteuning we deserveverdienen,
86
377624
2827
Geef ons de ondersteuning die we verdienen
06:32
and we will paybetalen you back with interestinteresseren.
87
380475
2380
en we zullen jullie
terugbetalen met intrest.
06:34
Thank you so much.
88
382879
1340
Hartelijk bedankt.
06:36
(ApplauseApplaus)
89
384243
6804
(Applaus)
Translated by Kato Deferm
Reviewed by Bieke Van Gelder

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Robert Hakiza - Urban refugee expert
TED Fellow Robert Hakiza is the co-founder of the Young African Refugees for Integral Development (YARID), which empowers refugees and builds community through vocational education, English classes, access to sports and computer literacy skills.

Why you should listen

Robert Hakiza is a refugee from Congo living in Uganda since 2008. He holds a degree in Agriculture from the Catholic University of Bukavu (DRC), and he's the co-founder and executive director of the Young African Refugees for Integral Development (YARID). He is also one of the founders of the Refugee-Led Organization Network. He has experience working with urban refugees and also works to educate others about obstacles refugees face. In 2013, Hakiza worked as an assistant researcher with Oxford's Humanitarian Innovation Project. He is a TED Fellow and an Aspen New Voices Fellow 2017.

More profile about the speaker
Robert Hakiza | Speaker | TED.com