English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Wadah Khanfar: A historic moment in the Arab world

Wadah Khanfar: Történelmi pillanat az arab világban

Filmed:
958,179 views

Miközben a technológiával felfegyverkezett fiatalok vezette demokratikus forradalom végigsöpör az arab világon, Wadah Khanfar, az Al Jazeera vezetője, mélyen optimista álláspontot fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy mi történik Egyiptomban, Tunéziában, Líbiában és azon túl -- ezekben az elsöprő erejű pillanatokban, amikor az emberek ráébredtek, hogy kiléphetnek házaik ajtaján, változást követelve.

- Journalist
As the Director General of Al Jazeera from 2003-2011, Wadah Khanfar worked to bring rare liberties like information, transparency and dissenting voices to repressive states and political hot zones. Full bio

TenTíz yearsévek agoezelőtt exactlypontosan,
Pontosan tíz évvel ezelőtt
00:15
I was in AfghanistanAfganisztán.
Afganisztánban voltam.
00:17
I was coveringlefedő the warháború in AfghanistanAfganisztán,
A háborúról tudósítottam
00:19
and I witnessedtanúja, as a reporterriporter for AlAl JazeeraJazeera,
és az Al Jazeera riportereként tanúja voltam
00:23
the amountösszeg of sufferingszenvedő and destructionmegsemmisítés
annak a szenvedésnek és pusztításnak,
00:26
that emergedalakult out of a warháború like that.
amely a háborúból fakadt.
00:29
Then, two yearsévek latera későbbiekben,
Két évvel később
00:32
I coveredfedett anotheregy másik warháború -- the warháború in IraqIrak.
egy újabb háborúról tudósítottam - az iraki háborúról.
00:34
I was placedelhelyezni at the centerközpont of that warháború
A háború közepébe kerültem,
00:36
because I was coveringlefedő the warháború
mivel én tudósítottam róla,
00:39
from the northernészaki partrész of IraqIrak.
Irak északi részéről.
00:41
And the warháború endedvége lett
És a háború végetért
00:44
with a regimerezsim changeváltozás,
egy rendszerváltással,
00:46
like the one in AfghanistanAfganisztán.
úgy, mint Afganisztánban.
00:48
And that regimerezsim
És az a rezsim,
00:50
that we got ridmegszabadít of
amelytől megszabadultunk,
00:52
was actuallytulajdonképpen a dictatorshipdiktatúra,
valójában diktatúra volt,
00:54
an authoritarianautoriter regimerezsim,
önkényuralom,
00:57
that for decadesévtizedekben
amely évtizedeken át
00:59
createdkészítette a great senseérzék of paralysisbénulás
megbénította
01:02
withinbelül the nationnemzet, withinbelül the people themselvesmaguk.
a nemzetet, az embereket magukat.
01:06
HoweverAzonban,
Azonban
01:09
the changeváltozás that camejött throughkeresztül foreignkülföldi interventionközbelépés
a változás, amely külföldi beavatkozás révén jött,
01:11
createdkészítette even worserosszabb circumstanceskörülmények for the people
még ennél is rosszabb körülményeket teremtett az emberek számára,
01:13
and deepenedmélyíteni the senseérzék
és elmélyítette a bénultság
01:16
of paralysisbénulás and inferioritykisebbségi
és alsóbbrendűség érzését
01:18
in that partrész of the worldvilág.
a világnak abban a szegletében.
01:20
For decadesévtizedekben,
Évtizedeken át
01:22
we have livedélt underalatt authoritarianautoriter regimesrezsimek --
éltünk önkényuralmi rendszerek alatt
01:24
in the ArabArab worldvilág, in the MiddleKözel EastKeleti.
az arab világban, a Közel-Keleten.
01:27
These regimesrezsimek
Ezek a rendszerek
01:30
createdkészítette something withinbelül us duringalatt this periodidőszak.
valamit belénkültettek ebben az időszakban.
01:32
I'm 43 yearsévek oldrégi right now.
Én most 43 éves vagyok.
01:35
For the last 40 yearsévek,
Az elmúlt 40 évben
01:37
I have seenlátott almostmajdnem the sameazonos facesarcok
szinte ugyanazokat az arcokat láttam
01:39
for kingskirályok and presidentselnökök rulingdöntéshozatal us --
a minket uraló királyok, elnökök személyében --
01:41
oldrégi, agedidős, authoritarianautoriter,
öreg, idős, tekintélyelvű személyek,
01:45
corruptkorrupt situationshelyzetek --
korrupt helyzetek --
01:49
regimesrezsimek that we have seenlátott around us.
ezek a rendszerek, amelyeket magunk körül láttunk.
01:51
And for a momentpillanat I was wonderingcsodálkozó,
És egy pillanatig azon töprengtem,
01:54
are we going to liveélő in ordersorrend to see
vajon élünk-e addig, hogy valódi
01:57
realigazi changeváltozás happeningesemény on the groundtalaj,
változást lássunk az emberek életében,
01:59
a changeváltozás that does not come throughkeresztül foreignkülföldi interventionközbelépés,
olyan változást, amely nem külső beavatkozás következménye,
02:02
throughkeresztül the miserynyomor of occupationFoglalkozása,
a megszállás gyötrelmén keresztül,
02:05
throughkeresztül nationsnemzetek invadingbetörő our landföld
azáltal, hogy különböző nemzetek betörnek a földünkre
02:08
and deepeningelmélyítése the senseérzék of inferioritykisebbségi sometimesnéha?
és elmélyítik kisebbrendűségi érzésünket?
02:11
The IraqisIraki: yes, they got ridmegszabadít of SaddamSzaddam HusseinHussein,
Az irakiak: igen, megszabadultak Szaddám Huszeintől,
02:15
but when they saw
de amikor látták,
02:18
theirazok landföld occupiedmegszállt by foreignkülföldi forceserők
hogy földjüket idegen erők szállják meg,
02:20
they feltfilc very sadszomorú,
végtelenül elszomorodtak,
02:23
they feltfilc that theirazok dignityméltóság had sufferedelszenvedett.
és úgy érezték, méltóságuk szenvedett kárt.
02:25
And this is why they revoltedfellázadtak a rómaiak ellen.
És ez az, amiért lázadtak.
02:28
This is why they did not acceptelfogad.
Ez az, amit nem fogadtak el.
02:30
And actuallytulajdonképpen other regimesrezsimek, they told theirazok citizenspolgárok,
Más rendszerek pedig azt mondták állampolgáraiknak,
02:33
"Would you like to see the situationhelyzet of IraqIrak?
"Olyan helyzetet szeretnétek, mint az iraki?
02:36
Would you like to see civilcivil warháború, sectarianfelekezeti killinggyilkolás?
Polgárháborút szeretnétek, szektariánus öldökléssel?
02:39
Would you like to see destructionmegsemmisítés?
Pusztítást akartok látni?
02:42
Would you like to see foreignkülföldi troopscsapatok on your landföld?"
Idegen egységeket a földeiteken?"
02:44
And the people thought for themselvesmaguk,
És az emberek azt gondolták magukban,
02:47
"Maybe we should liveélő with
talán együtt kellene élnünk
02:49
this kindkedves of authoritarianautoriter situationhelyzet that we find ourselvesminket in,
ezzel a fajta önkényuralmi helyzettel, amelynek részei vagyunk,
02:51
insteadhelyette of havingamelynek the secondmásodik scenarioforgatókönyv."
ahelyett, hogy a második forgatókönyv érvényesüljön."
02:54
That was one of the worstlegrosszabb nightmaresrémálmok that we have seenlátott.
És ez volt az egyik lehető legnagyobb rémálom, amit láttunk.
02:58
For 10 yearsévek,
Tíz éven át
03:01
unfortunatelysajnálatos módon we have foundtalál ourselvesminket
sajnos csak pusztításról
03:03
reportingjelentés imagesképek of destructionmegsemmisítés,
tudtunk beszámolni,
03:05
imagesképek of killinggyilkolás,
öldöklésről,
03:08
of sectarianfelekezeti conflictskonfliktusok,
szektariánus konfliktusokról,
03:10
imagesképek of violenceerőszak,
az erőszak képeivel,
03:12
emergingfeltörekvő from a magnificentKáprázatos piecedarab of landföld,
amely egy csodálatos földterületről ered,
03:14
a regionvidék that one day was the sourceforrás
amely egykoron civilizációk,
03:17
of civilizationscivilizációk and artművészet and culturekultúra
a művészet és a kultúra forrása volt
03:19
for thousandsTöbb ezer of yearsévek.
ezer és ezer éven át.
03:22
Now I am here to tell you
Most én azért vagyok itt,
03:25
that the futurejövő
hogy elmondjam Önöknek, a jövő,
03:28
that we were dreamingábrándozás for
amelyről álmodtunk,
03:30
has eventuallyvégül is arrivedmegérkezett.
végre megérkezett.
03:32
A newúj generationgeneráció,
Egy új generáció,
03:36
well-educatedjól képzett,
amely jól képzett,
03:38
connectedcsatlakoztatva,
jó kapcsolathálóval rendelkezik,
03:40
inspiredihletett by universalegyetemes valuesértékeket
és univerzális értékek,
03:42
and a globalglobális understandingmegértés,
valamint globális szemlélet ösztönzik,
03:46
has createdkészítette a newúj realityvalóság for us.
új valóságot teremtett számunkra.
03:49
We have foundtalál a newúj way
Új módját találtuk,
03:53
to expressExpressz our feelingsérzések
hogy kifejezzük érzéseinket
03:56
and to expressExpressz our dreamsálmok:
és kifejezzük álmainkat.
03:59
these youngfiatal people
Ezek a fiatalok,
04:02
who have restoredfelújított self-confidenceönbizalom
akik visszaállították az önbizalmat
04:04
in our nationsnemzetek in that partrész of the worldvilág,
népeinkben a világnak azon a részén,
04:06
who have givenadott us
akik új értelmet adtak
04:09
newúj meaningjelentés for freedomszabadság
a szabadságnak,
04:11
and empoweredfelhatalmazott us to go down to the streetsutcák.
és erőt adtak, hogy végigvonuljunk az utcákon.
04:14
Nothing happenedtörtént. No violenceerőszak. Nothing.
Semmi sem történt. Semmi erőszak. Semmi.
04:17
Just steplépés out of your houseház,
Csak kilépsz a házadból,
04:19
raiseemel your voicehang
felemeled a hangod,
04:21
and say, "We would like to see the endvég of the regimerezsim."
és azt mondod, "Szeretnénk, ha megszűnne a rendszer."
04:23
This is what happenedtörtént in TunisiaTunézia.
Ez történt Tunéziában.
04:27
Over a fewkevés daysnapok,
Néhány nap alatt
04:29
the TunisianTunéziai regimerezsim that investedbefektetett billionsmilliárdokat of dollarsdollár
a tunéziai rezsim, amely dollármilliárdokat fektetett
04:31
in the securityBiztonság agenciesügynökségek,
biztonsági ügynökségekbe,
04:34
billionsmilliárdokat of dollarsdollár
dollármilliárdokat abba,
04:36
in maintainingfenntartása, tryingmegpróbálja to maintainfenntart,
hogy fenntartsák, próbálják fenntartani
04:38
its prisonsbörtönök,
börtöneiket,
04:40
collapsedösszeomlott, disappearedeltűnt,
összeomlott, eltűnt
04:42
because of the voiceshangok of the publicnyilvános.
a köznép hangjának köszönhetően.
04:44
People who were inspiredihletett to go down to the streetsutcák
Az embereket, akik végigvonultak az utcákon
04:47
and to raiseemel theirazok voiceshangok,
és felemelték a hangjukat,
04:49
they triedmegpróbálta to killmegöl.
megpróbálták megölni.
04:51
The intelligenceintelligencia agenciesügynökségek wanted to arrestletartóztatás people.
A hírszerző ügynökségek megpróbáltak letartóztatni embereket.
04:53
They foundtalál something calledhívott FacebookFacebook.
A Facebookkal találták magukat szembe.
04:56
They foundtalál something calledhívott TwitterTwitter.
A Twitterrel találták magukat szembe.
04:59
They were surprisedmeglepődött by all of these kindsféle of issueskérdések.
Meglepték őket ezek a dolgok.
05:01
And they said,
Mire azt mondták,
05:03
"These kidsgyerekek are misledfélre."
"Ezeket a kölyköket félrevezették."
05:05
ThereforeEzért, they askedkérdezte theirazok parentsszülők
Ezért tehát szüleiket kérték,
05:08
to go down to the streetsutcák
hogy menjenek ki az utcára,
05:10
and collectgyűjt them, bringhoz them back home.
és vigyék őket vissza az otthonaikba.
05:12
This is what they were tellingsokatmondó. This is theirazok propagandapropaganda.
Ez az, amit mondtak. Ez a propagandájuk.
05:14
"BringHogy these kidsgyerekek home
"Vigyétek ezeket a gyerekeket haza,
05:16
because they are misledfélre."
mert félre lettek vezetve."
05:18
But yes,
Ám igen,
05:20
these youthifjúság
ezek a fiatalok,
05:22
who have been inspiredihletett
akiket univerzális értékek
05:24
by universalegyetemes valuesértékeket,
inspiráltak,
05:26
who are idealisticidealista enoughelég
akik elég idealisták ahhoz,
05:28
to imagineKépzeld el a magnificentKáprázatos futurejövő
hogy csodálatos jövőt képzeljenek el,
05:30
and, at the sameazonos time, realisticreális enoughelég
és ugyanakkor elég realisták ahhoz,
05:32
to balanceegyensúly this kindkedves of imaginationképzelet
hogy ezt az elképzelt világot
05:35
and the processfolyamat leadingvezető to it --
és a hozzá vezető utat egyensúlyban lássák--
05:38
not usinghasználva violenceerőszak,
erőszakmentesen,
05:41
not tryingmegpróbálja to createteremt chaoskáosz --
káosz teremtése nélkül.
05:43
these youngfiatal people,
Ezek a fiatalok
05:45
they did not go home.
nem mentek haza.
05:47
ParentsA szülők actuallytulajdonképpen wentment to the streetsutcák
A szüleik pedig velük mentek az utcára
05:49
and they supportedtámogatott them.
és támogatták őket.
05:51
And this is how the revolutionforradalom was bornszületett in TunisiaTunézia.
És így született meg a forradalom Tunéziában.
05:53
We in AlAl JazeeraJazeera
Mi az Al Jazeeránál
05:56
were bannedkitiltva from TunisiaTunézia for yearsévek,
éveken át ki voltunk tiltva Tunéziából,
05:58
and the governmentkormány did not allowlehetővé teszi
és a kormány nem engedett be
06:01
any AlAl JazeeraJazeera reporterriporter to be there.
egy Al Jazeera tudósítót sem.
06:03
But we foundtalál that these people in the streetutca,
De úgy találtuk, hogy ezek az emberek az utcán
06:05
all of them are our reportersriporterek,
mindannyian a mi tudósítóink,
06:08
feedingetetés our newsroomSajtószoba
akik ellátják a hírszerkesztő stúdiónkat
06:10
with picturesképek, with videosvideók
képekkel, videókkal
06:12
and with newshírek.
és hírekkel.
06:14
And suddenlyhirtelen that newsroomSajtószoba in DohaDoha
És hirtelen az a dohai hírszerkesztő stúdió
06:16
becamelett a centerközpont
olyan központtá alakult át,
06:19
that receivedkapott all this kindkedves of inputbemenet from ordinaryrendes people --
amely befogadta ezt a hétköznapi emberektől származó tartalmat --
06:21
people who are connectedcsatlakoztatva and people who have ambitionnagyravágyás
olyan emberektől, akik kapcsolathálóval rendelkeznek, akiknek ambícióik vannak,
06:24
and who have liberatedfelszabadított themselvesmaguk
és akik felszabadították önmagukat
06:27
from the feelingérzés of inferioritykisebbségi.
az alacsonyabbrendűség érzése alól.
06:29
And then we tookvett that decisiondöntés:
És ekkor hoztuk a döntést:
06:31
We are unrollingkitekeredő the newshírek.
nyilvánosságra hozzuk a híreket.
06:34
We are going to be the voicehang for these voicelesszöngétlen people.
Mi adunk hangot ezeknek a hangnélküli embereknek.
06:36
We are going to spreadterjedését the messageüzenet.
Terjesztjük az üzenetet.
06:39
Yes, some of these youngfiatal people
Igen, ezek közül a fiatalok közül
06:41
are connectedcsatlakoztatva to the InternetInternet,
néhányan rendelkeznek Internet-kapcsolattal,
06:43
but the connectivitykapcsolat in the ArabArab worldvilág
de a Internethez való hozzáférés az arab világban
06:45
is very little, is very smallkicsi,
nagyon kevés, nagyon alacsony
06:47
because of manysok problemsproblémák that we are sufferingszenvedő from.
a sok probléma következtében, amelyektől szenvedünk.
06:49
But AlAl JazeeraJazeera tookvett the voicehang from these people
De az Al Jazeera vette ezeknek az embereknek a hangját
06:52
and we amplifiedamplifikált [it].
és felerősítette.
06:55
We put it in everyminden sittingülés roomszoba in the ArabArab worldvilág --
Bevittük az arab világ összes nappalijába --
06:57
and internationallynemzetközileg, globallyglobálisan,
és terjesztettük nemzetközi, globális szinten
07:00
throughkeresztül our Englishangol channelcsatorna.
az angol nyelvű csatornánkon keresztül.
07:02
And then people startedindult to feel
És az emberek elkezdték érezni,
07:04
that there's something newúj happeningesemény.
hogy valami új dolog történik.
07:07
And then ZineZine al-AbidineAl-Abidine BenBen AliAli
És aztán Zín el-Ábidín ben Ali
07:10
decidedhatározott to leaveszabadság.
úgy döntött, távozik.
07:13
And then EgyptEgyiptom startedindult,
Aztán Egyiptomban is megkezdődött,
07:15
and HosniHosni MubarakMubarak decidedhatározott to leaveszabadság.
és Hoszni Mubárak is úgy döntött, távozik,
07:17
And now LibyaLíbia as you see it.
És most Líbia, ahogy Önök is látják.
07:19
And then you have YemenJemen.
És ott van Jemen.
07:21
And you have manysok other countriesországok tryingmegpróbálja to see
És ott van még számos ország, ahol próbálják megérteni
07:23
and to rediscoverFedezze fel újra that feelingérzés
és újra felfedezni azt az érzést, hogy
07:25
of, "How do we imagineKépzeld el a futurejövő
hogyan képzelünk magunk elé egy jövőt,
07:28
whichmelyik is magnificentKáprázatos and peacefulBékés and toleranttoleráns?"
amely csodálatos, békés és toleráns.
07:30
I want to tell you something,
El akarok Önöknek mondani valamit,
07:33
that the InternetInternet and connectivitykapcsolat
hogy az Internet és az összekötöttség
07:36
has createdkészítette [a] newúj mindsetgondolkodásmód.
egy új gondolkodási módot teremtett.
07:40
But this mindsetgondolkodásmód
Ám ez a gondolkodási mód
07:43
has continuedfolyamatos to be faithfulhűséges
továbbra is hű marad
07:45
to the soiltalaj and to the landföld
a talajhoz, az anyaföldhöz,
07:47
that it emergedalakult from.
amelyből kifejlődött.
07:49
And while this was the majorJelentősebb differencekülönbség
És míg ez a fő különbség
07:52
betweenközött manysok initiativeskezdeményezések before
sok korábbi kezdeményezéshez képest,
07:55
to createteremt changeváltozás,
amely a változtatásra irányult,
07:58
before we thought, and governmentskormányok told us --
mielőtt gondolkodtunk volna, és a kormányok megmondták nekünk --
08:00
and even sometimesnéha it was trueigaz --
és néha még igaz is volt --
08:02
that changeváltozás was imposedkiszabott on us,
hogy a változást ránkerőltették,
08:05
and people rejectedelutasított that,
és az emberek ezt visszautasították,
08:08
because they thought that it is alienidegen to theirazok culturekultúra.
mert úgy gondolták, kultúrájuktól idegen,
08:10
Always, we believedvéljük
mindig hittük,
08:13
that changeváltozás will springtavaszi from withinbelül,
hogy a változás belülről fog fakadni,
08:16
that changeváltozás should be a reconciliationegyeztetés
hogy a változás megbékélést jelent majd
08:19
with culturekultúra, culturalkulturális diversitysokféleség,
a kultúrával, kulturális sokszínűséggel,
08:23
with our faithhit in our traditionhagyomány
a hagyományunkba vetett hitünkkel
08:26
and in our historytörténelem,
és a történelmünkkel,
08:28
but at the sameazonos time,
de egyúttal
08:30
opennyisd ki to universalegyetemes valuesértékeket, connectedcsatlakoztatva with the worldvilág,
nyitott az univerzális értékekre, a világhoz kapcsolódva,
08:32
toleranttoleráns to the outsidekívül.
a rajta kívülálló világgal szemben toleráns.
08:35
And this is the momentpillanat
És ez az a pillanat,
08:37
that is happeningesemény right now in the ArabArab worldvilág.
ez történik most az arab világban.
08:39
This is the right momentpillanat, and this is the actualtényleges momentpillanat
Ez a megfelelő pillanat, és a tényleges pillanat,
08:41
that we see all of these meaningsjelentése meettalálkozik togetheregyütt
amikor látjuk ezeket a jelenségeket összetalálkozni,
08:44
and then createteremt the beginningkezdet
és aztán megalkotjuk a kezdetét
08:46
of this magnificentKáprázatos erakorszak
ennek a csodálatos korszaknak,
08:48
that will emergefelbukkan from the regionvidék.
amely ebből a térségből fog kiindulni.
08:50
How did the eliteelit dealüzlet with that --
Hogyan reagált erre az elit,
08:54
the so-calledúgynevezett politicalpolitikai eliteelit?
az úgynevezett politikai elit?
08:56
In frontelülső of FacebookFacebook,
A Facebook szeme láttára
08:59
they broughthozott the camelstevék in TahrirTahrir SquareSquare.
behozták a tevéket a Tahrír térre.
09:02
In frontelülső of AlAl JazeeraJazeera,
Az Al Jazeera szeme láttára
09:05
they startedindult creatinglétrehozása tribalismmai.
törzsi konfliktusokat kezdtek szítani.
09:07
And then when they failednem sikerült,
És amikor kudarcot vallottak,
09:11
they startedindult speakingbeszélő about conspiraciesösszeesküvések
összeesküvésekről kezdtek sugdolózni,
09:13
that emergedalakult from TelTel AvivAviv and WashingtonWashington
amelyek Tel-Avivból vagy Washingtonból eredtek volna,
09:16
in ordersorrend to dividefeloszt the ArabArab worldvilág.
hogy megosszák az arab világot.
09:19
They startedindult tellingsokatmondó the WestWest,
A nyugatot figyelmeztetni kezdték,
09:22
"Be awaretudatában van of Al-QaedaAl-Kaida.
"Vigyázz az Al-Kaidával.
09:24
Al-QaedaAl-Kaida is takingbevétel over our territoriesterületekkel.
Az Al-Kaida átveszi területeinken az irányítást.
09:26
These are IslamistsIszlamisták
Iszlamisták,
09:28
tryingmegpróbálja to createteremt newúj ImarasImaras.
akik új Imarákat próbálnak létrehozni.
09:30
Be awaretudatában van of these people
Vigyázz ezekkel az emberekkel,
09:32
who [are] comingeljövetel to you
akik úton vannak hozzátok,
09:34
in ordersorrend to ruinROM your great civilizationcivilizáció."
hogy hatalmas civilizációtokat elpusztítsák.
09:37
FortunatelySzerencsére,
Szerencsére
09:40
people right now cannotnem tud be deceivedmegtévesztette.
az embereket most nem lehet becsapni.
09:43
Because this corruptkorrupt eliteelit
Mert ez a korrupt elit
09:45
in that regionvidék
abban a régióban
09:48
has lostelveszett even the powererő of deceptionmegtévesztés.
még a megtévesztés hatalmát is elveszítette.
09:50
They could not, and they cannotnem tud, imagineKépzeld el
Képtelenek voltak és képtelenek elképzelni,
09:54
how they could really dealüzlet with this realityvalóság.
hogyan tudnának megbirkózni ezzel a valósággal.
09:56
They have lostelveszett.
Veszítettek -
09:59
They have been detachedkülönálló
elveszítették a kapcsolatot
10:01
from theirazok people, from the massestömegek,
népeikkel, a tömegekkel,
10:03
and now we are seeinglátás them collapsingösszecsukás
és most látjuk őket összeomlani,
10:06
one after the other.
egyiküket a másik után.
10:09
AlAl JazeeraJazeera is not
Az Al Jazeera
10:12
a tooleszköz of revolutionforradalom.
nem a forradalom eszköze.
10:15
We do not createteremt revolutionsfordulat.
Nem teremtünk forradalmakat.
10:17
HoweverAzonban,
Azonban
10:19
when something of that magnitudenagyság happensmegtörténik,
amikor ekkora jelentőségű dolog történik,
10:21
we are at the centerközpont of the coveragelefedettség.
a tudósítás középpontjában állunk.
10:24
We were bannedkitiltva from EgyptEgyiptom,
Kitiltottak bennünket Egyiptomból,
10:27
and our correspondentstudósítók,
és néhány tudósítónkat
10:29
some of them were arrestedletartóztatott.
letartóztatták.
10:31
But mosta legtöbb of our camerakamera people
De a legtöbb operatőrünk
10:34
and our journalistsújságírók,
és újságírónk
10:37
they wentment undergroundföld alatt in EgyptEgyiptom -- voluntarilyönként --
önkéntesen a föld alá vonult,
10:39
to reportjelentés what happenedtörtént in TahrirTahrir SquareSquare.
hogy tudósítson a Tahrír téren történtekről.
10:42
For 18 daysnapok,
Tizennyolc napon át
10:45
our cameraskamerák were broadcastingműsorszolgáltatás, liveélő,
a kameráink élőben közvetítették
10:47
the voiceshangok of the people in TahrirTahrir SquareSquare.
a Tahrír téri emberek hangjait.
10:50
I rememberemlékezik one night
Emlékszem, egy éjjel
10:53
when someonevalaki phonedtelefonált me on my cellphonemobiltelefon --
valaki felhívott a mobiltelefonomon --
10:55
ordinaryrendes personszemély who I don't know -- from TahrirTahrir SquareSquare.
egy hétköznapi ember, akit nem ismertem -- a Tahrír térről.
10:57
He told me, "We appealfellebbezés to you
Azt mondta, "Kérjük Önöket,
10:59
not to switchkapcsoló off the cameraskamerák.
ne kapcsolják ki a kamerákat.
11:01
If you switchkapcsoló off the cameraskamerák tonightma este,
Ha ma éjjel kikapcsolják a kamerákat,
11:03
there will be a genocidefajirtás.
népirtás lesz.
11:05
You are protectingvédelme us
Önök azok, akik megvédenek minket
11:07
by showingkiállítás what is happeningesemény at TahrirTahrir SquareSquare."
azáltal, hogy megmutatják, mi történik a Tahrír téren."
11:09
I feltfilc the responsibilityfelelősség
Éreztem a felelősséget,
11:12
to phonetelefon our correspondentstudósítók there
így felhívtam az ottani tudósítóinkat
11:14
and to phonetelefon our newsroomSajtószoba
és felhívtam a hírszerkesztő stúdiónkat,
11:16
and to tell them, "Make your bestlegjobb
és azt mondtam nekik: "Tegyetek meg mindent annak érdekében,
11:18
not to switchkapcsoló off the cameraskamerák at night,
hogy ma éjjel bekapcsolva maradjanak a kamerák,
11:20
because the guys there really feel confidentmagabiztos
mert azok az emberek ott magabiztosak,
11:22
when someonevalaki is reportingjelentés theirazok storysztori --
amikor valaki a történetükről beszámol
11:25
and they feel protectedvédett as well."
és védve is érzik magukat."
11:27
So we have a chancevéletlen
Így lehetőségünk van
11:30
to createteremt a newúj futurejövő
egy új jövőt létrehozni
11:33
in that partrész of the worldvilág.
a világnak azon a részén.
11:35
We have a chancevéletlen
Lehetőségünk van
11:37
to go and to think of the futurejövő
elkezdeni a jövőről úgy gondolkozni,
11:40
as something whichmelyik is opennyisd ki to the worldvilág.
mint ami a világ számára nyitott.
11:43
Let us not repeatismétlés the mistakehiba of IranIrán,
Ne ismételjük meg Irán hibáját,
11:46
of [the] MosaddeqMoszaddeg revolutionforradalom.
a Misdaq forradalomét.
11:49
Let us freeingyenes ourselvesminket -- especiallykülönösen in the WestWest --
Szabaduljunk meg -- különösen nyugaton --
11:51
from thinkinggondolkodás about that partrész of the worldvilág
attól a mentalitástól, amely a világnak e részéről
11:54
basedszékhelyű on oilolaj interestérdeklődés,
az olaj-érdekek mentén gondolkodik,
11:56
or basedszékhelyű on interestsérdekek
vagy pedig a stabilitás
11:59
of the illusionillúzió of stabilitystabilitás and securityBiztonság.
és biztonság illúziójának érdekei mentén.
12:02
The stabilitystabilitás and securityBiztonság
Az önkényuralmi rendszerek
12:05
of authoritarianautoriter regimesrezsimek
stabilitása és biztonsága
12:08
cannotnem tud createteremt
nem vezethet máshoz,
12:11
but terrorismterrorizmus and violenceerőszak and destructionmegsemmisítés.
mint terrorizmushoz, erőszakhoz és pusztításhoz.
12:13
Let us acceptelfogad the choiceválasztás of the people.
Fogadjuk el a nép választását.
12:15
Let us not pickszed and chooseválaszt
Ne mi válasszuk ki,
12:18
who we would like to ruleszabály theirazok futurejövő.
hogy ki irányítsa az ő jövőjüket.
12:20
The futurejövő should be ruledzárható
A jövőt az embereknek maguknak
12:23
by people themselvesmaguk,
kell irányítaniuk,
12:25
even sometimesnéha if they are voiceshangok
még akkor is, ha néha ezek olyan hangok,
12:27
that mightesetleg now scaremegijeszt us.
amelyek most megrémiszthetnek bennünket.
12:29
But the valuesértékeket of democracydemokrácia
A demokrácia értékei azonban,
12:31
and the freedomszabadság of choiceválasztás
és a választás szabadsága,
12:34
that is sweepingsodró the MiddleKözel EastKeleti at this momentpillanat in time
amely ebben a pillanatban söpör végig a Közel-Keleten,
12:36
is the bestlegjobb opportunitylehetőség for the worldvilág,
a világ számára a legjobb alkalmat nyújtja,
12:39
for the WestWest and the EastKeleti,
Nyugatnak és Keletnek egyaránt,
12:41
to see stabilitystabilitás and to see securityBiztonság
hogy inkább stabilitást és biztonságot,
12:43
and to see friendshipbarátság and to see tolerancetolerancia
barátságot és toleranciát lásson
12:46
emergingfeltörekvő from the ArabArab worldvilág,
az arab világból előtörni,
12:49
ratherInkább than the imagesképek of violenceerőszak and terrorismterrorizmus.
ne pedig az erőszak és terrorizmus képeit.
12:51
Let us supporttámogatás these people.
Támogassuk ezeket az embereket.
12:54
Let us standállvány for them.
Legyünk mi, akik képviseljük őket.
12:56
And let us give up
És adjuk fel
12:58
our narrowkeskeny selfishnessönzés
szűklátókörű önzésünket,
13:00
in ordersorrend to embraceölelés changeváltozás,
hogy üdvözölhessük a változást,
13:03
and in ordersorrend to celebrateünnepel with the people of that regionvidék
és hogy annak a régiónak a népeivel együtt ünnepelhessünk
13:05
a great futurejövő
egy nagyszerű jövőt,
13:08
and hoperemény and tolerancetolerancia.
reménnyel és toleranciával.
13:10
The futurejövő has arrivedmegérkezett,
A jövő elérkezett,
13:13
and the futurejövő is now.
és a jövő most van.
13:15
I thank you very much.
Nagyon köszönöm.
13:17
(ApplauseTaps)
(Taps)
13:19
Thank you very much.
Nagyon köszönöm.
13:32
(ApplauseTaps)
(Taps)
13:34
ChrisChris AndersonAnderson: I just have a couplepárosít of questionskérdések for you.
Chris Anderson: Csupán néhány kérdést szeretnék feltenni Önnek.
13:39
Thank you for comingeljövetel here.
Köszönöm, hogy eljött.
13:41
How would you characterizejellemző the historicaltörténelmi significancejelentőség
Hogyan jellemezné a történelmi jelentőségét
13:43
of what's happenedtörtént?
annak, ami történt?
13:45
Is this a story-of-the-yeartörténet-of-the-évre, a story-of-the-decadetörténet-of-the-évtized
Ez "az év sztorija", "az évtized sztorija",
13:47
or something more?
vagy több ennél?
13:50
WadahZoltán KhanfarKhanfar: ActuallyValójában, this maylehet be the biggestlegnagyobb storysztori that we have ever coveredfedett.
Wadah Khanfar: Ez valószínűleg a legnagyobb sztori, amiről valaha is beszámoltunk.
13:52
We have coveredfedett manysok warsháborúk.
Számos háborúról tudósítottunk.
13:55
We have coveredfedett a lot of tragediestragédiák, a lot of problemsproblémák,
Számos tragédiáról, sok problémáról számoltunk már be,
13:57
a lot of conflictösszeütközés zoneszónák, a lot of hotforró spotshelyek in the regionvidék,
sok konfliktuszónáról a térségben,
13:59
because we were centeredközépre at the middleközépső of it.
mivel a középpontjában helyezkedünk el.
14:02
But this is a storysztori -- it is a great storysztori; it is beautifulszép.
De ez egy valódi sztori -- nagyszerű történet; gyönyörű.
14:04
It is not something that you only coverborító
Ez nem olyan, amiről csak azért számolunk be,
14:08
because you have to coverborító a great incidentincidens.
mert egy fontos történésről kell tudósítani.
14:11
You are witnessingtanúi changeváltozás in historytörténelem.
Történelmi változásnak vagyunk tanúi.
14:14
You are witnessingtanúi the birthszületés of a newúj erakorszak.
Egy új korszak születésének vagyunk tanúi.
14:17
And this is what the story'störténet all about.
És ez az, amiről ez a történet szól.
14:20
CACA: There are a lot of people in the WestWest
CA: Sok ember van nyugaton,
14:22
who are still skepticalszkeptikus,
aki még mindig szkeptikus,
14:24
or think this maylehet just be an intermediateközbülső stageszínpad
vagy úgy véli, ez bizonyára csak egy köztes állapot
14:26
before much more alarmingriasztó chaoskáosz.
egy jóval riasztóbb káoszt megelőzve.
14:29
You really believe
Tényleg hisz benne,
14:32
that if there are democraticdemokratikus electionsválasztások in EgyptEgyiptom now,
hogy ha demokratikus választásokat tartanak Egyiptomban,
14:34
that a governmentkormány could emergefelbukkan
akkor alakulhat egy olyan kormány, amely
14:37
that espouseskiáll some of the valuesértékeket you've spokenbeszélt about so inspiringlyinspiringly?
a magáénak vall valamennyit az értékekből, amelyekről olyan inspirálóan beszélt?
14:39
WKWK: And people actuallytulajdonképpen,
WK: Az emberek valójában
14:42
after the collapseösszeomlás of the HosniHosni MubarakMubarak regimerezsim,
a Hoszni Mubárak-rezsim bukása után,
14:44
the youthifjúság who have organizedszervezett themselvesmaguk
a fiatalok, akik csoportokba
14:47
in certainbizonyos groupscsoportok and councilstanácsok,
és önkormányzatokba szervezték magukat,
14:49
they are guardingőrző the transformationátalakítás
ők őrzik az átalakulást
14:52
and they are tryingmegpróbálja to put it on a tracknyomon követni
és igyekeznek egy adott pályára állítani
14:55
in ordersorrend to satisfyteljesít
annak érdekében, hogy megfeleljenek
14:57
the valuesértékeket of democracydemokrácia,
a demokrácia értékeinek,
14:59
but at the sameazonos time
de egyúttal
15:01
alsois to make it reasonableésszerű
ésszerűvé és
15:03
and to make it rationalracionális,
racionálissá is formálják,
15:05
not to go out of ordersorrend.
hogy ne fusson vakvágányra.
15:07
In my opinionvélemény, these people are much more wiserbölcsebb
Én úgy gondolom, ezek az emberek jóval bölcsebbek
15:10
than, not only the politicalpolitikai eliteelit,
nemcsak a politikai elitnél,
15:13
even the intellectualszellemi eliteelit, even oppositionellenzék leadersvezetők
de még az értelmiségi elitnél, az ellenzék vezetőinél is,
15:15
includingbeleértve politicalpolitikai partiesa felek.
beleértve a politikai pártokat.
15:18
At this momentpillanat in time, the youthifjúság in the ArabArab worldvilág
Ebben a pillanatban az arab világ fiataljai
15:20
are much more wiserbölcsebb
sokkal bölcsebbek és
15:23
and capableképes of creatinglétrehozása the changeváltozás
alkalmasabbak a változás megteremtésére
15:25
than the oldrégi --
az idősebbeknél,
15:27
includingbeleértve the politicalpolitikai and culturalkulturális
beleértve a régi politikai, kulturális
15:29
and ideologicalideológiai
és ideológiai
15:31
oldrégi regimesrezsimek.
rezsimeket.
15:33
(ApplauseTaps)
(Taps)
15:35
CACA: We are not to get involvedrészt politicallypolitikailag and interferezavarja in that way.
CA: Nem szabad politikailag beavatkoznunk a történésekbe.
15:38
What should people here at TEDTED,
Mit tegyenek az emberek itt a TED-nél,
15:41
here in the WestWest,
itt nyugaton,
15:44
do if they want to connectkapcsolódni or make a differencekülönbség
ha kapcsolódni szeretnének mindehhez, vagy változtatni,
15:46
and they believe in what's happeningesemény here?
és hisznek abban, ami itt történik?
15:49
WKWK: I think we have discoveredfelfedezett a very importantfontos issueprobléma in the ArabArab worldvilág --
WK: Azt hiszem, az arab világban egy nagyon fontos dolgot fedeztünk fel --
15:51
that people caregondoskodás,
hogy az embereknek nem mindegy,
15:53
people caregondoskodás about this great transformationátalakítás.
az embereket érdekli ez a nagy átalakulás.
15:55
MohamedMohamed NanabhayNanabhay who'saki sittingülés with us,
Mohamed Nanabhay, aki itt ül a teremben,
15:58
the headfej of AljazeeraAljazeera.netháló,
az Aljazeera.net vezetője,
16:00
he told me that a 2,500 percentszázalék increasenövekedés
azt mondta nekem, hogy 2500%-kal nőtt meg
16:03
of accessingbetekintés our websiteweboldal
a weboldalunk nézettsége
16:08
from variouskülönféle partsalkatrészek of the worldvilág.
a világ különböző tájairól.
16:10
FiftyÖtven percentszázalék of it is comingeljövetel from AmericaAmerikai.
50% Amerikából jön.
16:12
Because we discoveredfelfedezett that people caregondoskodás,
Mivel felfedeztük, hogy az embereket érdekli,
16:14
and people would like to know --
és az emberek értesülni szeretnének,
16:16
they are receivingrészesülő the streamfolyam throughkeresztül our InternetInternet.
az Interneten keresztül tudják nézni az adásunkat.
16:18
UnfortunatelySajnos in the UnitedEgyesült StatesÁllamok,
Sajnos az Egyesült Államokban
16:21
we are not coveringlefedő but WashingtonWashington D.C. at this momentpillanat in time
egyedül Washington D.C.-ben érhető el jelen pillanatban
16:23
for AlAl JazeeraJazeera Englishangol.
az Al Jazeera angol nyelvű adása.
16:26
But I can tell you, this is the momentpillanat to celebrateünnepel
Azt viszont állíthatom, hogy ez a pillanat annak az ünneplése,
16:28
throughkeresztül connectingösszekötő ourselvesminket
hogy kapcsolatot teremtünk
16:31
with those people in the streetutca
azokkal az emberekkel az utcán,
16:33
and expressingkifejező our supporttámogatás to them
és kifejezzük támogatásunkat,
16:35
and expressingkifejező this kindkedves of feelingérzés, universalegyetemes feelingérzés,
valamint az univerzális érzést,
16:38
of supportingtámogatása the weakgyenge and the oppressedelnyomott
amely a gyengéket és elnyomottakat segíti,
16:42
to createteremt a much better futurejövő for all of us.
hogy sokkal jobb jövőt teremtsünk mindannyiunk számára.
16:45
CACA: Well WadahZoltán, a groupcsoport of memberstagjai of the TEDTED communityközösség,
CA: Nos, Wadah, a TED közösség tagjainak egy csoportja,
16:48
TEDxCairoTEDxCairo,
a TEDX Kairó,
16:51
are meetingtalálkozó as we speakbeszél.
épp most ülésezik, mialatt mi beszélgetünk.
16:53
They'veŐk már had some speakershangszórók there.
Nekik is voltak előadóik.
16:55
I believe they'veők már heardhallott your talk.
Úgy tudom, hallották az Ön beszédét is.
16:57
Thank you for inspiringinspiráló them and for inspiringinspiráló all of us.
Köszönjük, hogy inspirálta őket és mindannyiunkat.
16:59
Thank you so much.
Igazán köszönjük.
17:01
(ApplauseTaps)
(Taps)
17:03
Translated by Emilia Barna
Reviewed by Anna Patai

▲Back to top

About the speaker:

Wadah Khanfar - Journalist
As the Director General of Al Jazeera from 2003-2011, Wadah Khanfar worked to bring rare liberties like information, transparency and dissenting voices to repressive states and political hot zones.

Why you should listen

From war correspondent to Baghdad bureau chief to Director General from 2003 until he stepped down in 2011, Wadah Khanfar worked through the closure and bombing of Al Jazeera's bureaus, the torture and murder of its journalists and state propaganda smears. Al Jazeera's approach to journalism emphasizes "re-thinking authority, giving a voice to the voiceless," Khanfar said in an interview with TIME.

No news network has attracted as much controversy as Al Jazeera. Khanfar, in turn, became the lightning rod for dispute on the organization's place in politics, both in its home region and abroad. (In the West, editorials have accused him of sympathizing with terrorists; in his own region, of fanning instability.) 

More profile about the speaker
Wadah Khanfar | Speaker | TED.com