English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Wadah Khanfar: A historic moment in the Arab world

Wadah Khanfar: Een historisch moment in de Arabische wereld

Filmed:
958,179 views

Terwijl een democratische revolutie onder leiding van technisch onderlegde jongeren over de Arabische wereld waait, heeft Wadah Khanfar, het hoofd van Al Jazeera, een diep optimistische kijk op wat er gebeurt in Egypte, Tunesië, Libië en daarbuiten - op dit krachtige moment, toen mensen zich realiseerden dat ze uit hun huizen konden stappen en vragen om verandering.

- Journalist
As the Director General of Al Jazeera from 2003-2011, Wadah Khanfar worked to bring rare liberties like information, transparency and dissenting voices to repressive states and political hot zones. Full bio

TenTien yearsjaar agogeleden exactlyprecies,
Precies 10 jaar geleden
00:15
I was in AfghanistanAfghanistan.
was ik in Afghanistan.
00:17
I was coveringbekleding the waroorlog in AfghanistanAfghanistan,
Ik was er om de oorlog in Afghanistan te verslaan,
00:19
and I witnessedgetuige, as a reporterverslaggever for AlAl JazeeraJazeera,
en was, als verslaggever voor Al Jazeera, getuige van
00:23
the amountbedrag of sufferinglijden and destructionverwoesting
de mate van lijden en vernietiging
00:26
that emergedvoortgekomen out of a waroorlog like that.
als gevolg van een oorlog.
00:29
Then, two yearsjaar laterlater,
Twee jaar later,
00:32
I coveredbedekt anothereen ander waroorlog -- the waroorlog in IraqIrak.
versloeg ik een nieuwe oorlog - de oorlog in Irak.
00:34
I was placedgeplaatst at the centercentrum of that waroorlog
Ik werd geplaatst in het centrum van die oorlog
00:36
because I was coveringbekleding the waroorlog
want ik was daar voor de oorlog
00:39
from the northernnoordelijk partdeel of IraqIrak.
in het noordelijke deel van Irak.
00:41
And the waroorlog endedbeëindigde
En die oorlog eindigde ook
00:44
with a regimeregime changeverandering,
met een nieuwe regering,
00:46
like the one in AfghanistanAfghanistan.
net zoals in Afghanistan.
00:48
And that regimeregime
En het regime
00:50
that we got ridbevrijden of
waar we van verlost werden
00:52
was actuallywerkelijk a dictatorshipdictatuur,
was eigenlijk een dictatuur,
00:54
an authoritarianautoritaire regimeregime,
een autoritair regime,
00:57
that for decadestientallen jaren
dat decennialang
00:59
createdaangemaakt a great sensezin of paralysisverlamming
een groot gevoel van verlamming creëerde
01:02
withinbinnen the nationnatie, withinbinnen the people themselveszich.
binnen de natie, in de mensen zelf.
01:06
HoweverEchter,
Echter,
01:09
the changeverandering that camekwam throughdoor foreignbuitenlands interventioninterventie
de verandering die kwam door de buitenlandse interventie
01:11
createdaangemaakt even worseerger circumstancessituatie for the people
was de oorzaak van nog slechtere omstandigheden voor de mensen
01:13
and deepenedverdiept the sensezin
en verdiepte het gevoel
01:16
of paralysisverlamming and inferiorityminderwaardigheid
van verlamming en minderwaardigheid
01:18
in that partdeel of the worldwereld-.
in dat deel van de wereld.
01:20
For decadestientallen jaren,
Tientallen jaren
01:22
we have livedleefden underonder authoritarianautoritaire regimesregimes --
hebben wij geleefd onder autoritaire regimes -
01:24
in the ArabArabische worldwereld-, in the MiddleMidden EastEast.
in de Arabische wereld, in het Midden-Oosten.
01:27
These regimesregimes
Deze regimes
01:30
createdaangemaakt something withinbinnen us duringgedurende this periodperiode.
hebben ons tijdens deze periode gevormd.
01:32
I'm 43 yearsjaar oldoud right now.
Ik ben nu 43 jaar oud.
01:35
For the last 40 yearsjaar,
De laatste 40 jaar
01:37
I have seengezien almostbijna the samedezelfde facesgezichten
heb ik bijna altijd dezelfde gezichten
01:39
for kingskoningen and presidentspresidenten rulinguitspraak us --
van koningen en presidenten ons zien regeren -
01:41
oldoud, agedoud, authoritarianautoritaire,
oud, bejaard, autoritair,
01:45
corruptcorrupt situationssituaties --
corrupte situaties -
01:49
regimesregimes that we have seengezien around us.
regimes die we om ons heen hebben gezien.
01:51
And for a momentmoment I was wonderingafvragen,
En soms vroeg ik me af
01:54
are we going to liveleven in orderbestellen to see
of we daar tijdens ons leven ooit
01:57
realecht changeverandering happeninggebeurtenis on the groundgrond,
echte verandering zouden zien,
01:59
a changeverandering that does not come throughdoor foreignbuitenlands interventioninterventie,
een verandering, niet via buitenlandse interventie,
02:02
throughdoor the miseryellende of occupationbezetting,
door de ellende van de bezetting,
02:05
throughdoor nationslanden invadinginvasie our landland-
door binnenvallende naties ons land
02:08
and deepeningverdieping the sensezin of inferiorityminderwaardigheid sometimessoms?
die ons gevoel van minderwaardigheid soms erger maakten.
02:11
The IraqisIrakezen: yes, they got ridbevrijden of SaddamSaddam HusseinHoessein,
De Irakezen: ja, ze zijn verlost van Saddam Hoessein,
02:15
but when they saw
maar toen ze zagen dat
02:18
theirhun landland- occupiedbezet by foreignbuitenlands forceskrachten
hun land bezet werd door buitenlandse troepen,
02:20
they feltvoelde very sadverdrietig,
voelden ze zich erg tekortgedaan,
02:23
they feltvoelde that theirhun dignitywaardigheid had sufferedleed.
ze vonden dat hun waardigheid had geleden.
02:25
And this is why they revoltedopstand.
En dit is waarom ze in opstand kwamen.
02:28
This is why they did not acceptaccepteren.
Dit is de reden waarom ze niet het accepteerden.
02:30
And actuallywerkelijk other regimesregimes, they told theirhun citizensburgers,
Andere regimes vertelden hun burgers:
02:33
"Would you like to see the situationsituatie of IraqIrak?
"Willen jullie dezelfde situatie als in Irak zien?
02:36
Would you like to see civilciviel waroorlog, sectariansektarische killingdoden?
Willen jullie burgeroorlog en sektarische moorden?
02:39
Would you like to see destructionverwoesting?
Willen jullie vernietiging te zien?
02:42
Would you like to see foreignbuitenlands troopstroepen on your landland-?"
Willen jullie buitenlandse troepen zien in jullie land? "
02:44
And the people thought for themselveszich,
En de mensen dachten:
02:47
"Maybe we should liveleven with
"Misschien moeten we leven met
02:49
this kindsoort of authoritarianautoritaire situationsituatie that we find ourselvesonszelf in,
dit soort autoritaire situatie waarin wij ons bevinden,
02:51
insteadin plaats daarvan of havingmet the secondtweede scenarioscenario."
in plaats van dat tweede scenario."
02:54
That was one of the worstslechtst nightmaresnachtmerries that we have seengezien.
Dat was een van de ergste nachtmerries.
02:58
For 10 yearsjaar,
10 jaar lang
03:01
unfortunatelyhelaas we have foundgevonden ourselvesonszelf
zagen we onszelf
03:03
reportingrapportage imagesafbeeldingen of destructionverwoesting,
beelden van vernieling rapporteren ,
03:05
imagesafbeeldingen of killingdoden,
beelden van doden,
03:08
of sectariansektarische conflictsconflicten,
van sektarische conflicten,
03:10
imagesafbeeldingen of violencegeweld,
beelden van geweld,
03:12
emergingopkomende from a magnificentprachtig piecestuk of landland-,
uit een prachtig land,
03:14
a regionregio that one day was the sourcebron
een regio die ooit de bron was
03:17
of civilizationsbeschavingen and artkunst and culturecultuur
van beschavingen, kunst en cultuur
03:19
for thousandsduizenden of yearsjaar.
gedurende duizenden jaren.
03:22
Now I am here to tell you
Nu ben ik hier om jullie te vertellen
03:25
that the futuretoekomst
dat de toekomst
03:28
that we were dreamingdromen for
waar we van dromen
03:30
has eventuallytenslotte arrivedaangekomen.
uiteindelijk is aangekomen.
03:32
A newnieuwe generationgeneratie,
Een nieuwe generatie van
03:36
well-educatedgoed opgeleide,
goed opgeleiden,
03:38
connectedaangesloten,
verbonden en
03:40
inspiredgeinspireerd by universaluniverseel valueswaarden
geïnspireerd door universele waarden
03:42
and a globalglobaal understandingbegrip,
en een wereldwijd begrip,
03:46
has createdaangemaakt a newnieuwe realityrealiteit for us.
heeft ons een nieuwe werkelijkheid gebracht.
03:49
We have foundgevonden a newnieuwe way
We hebben een nieuwe manier gevonden
03:53
to expressuitdrukken our feelingsgevoelens
om onze gevoelens te uiten
03:56
and to expressuitdrukken our dreamsdromen:
en om onze dromen te uiten.
03:59
these youngjong people
Deze jonge mensen
04:02
who have restoredhersteld self-confidencezelfvertrouwen
met een hersteld zelfvertrouwen
04:04
in our nationslanden in that partdeel of the worldwereld-,
in onze landen in dat deel van de wereld,
04:06
who have givengegeven us
die hebben ons
04:09
newnieuwe meaningbetekenis for freedomvrijheid
een nieuwe betekenis voor de vrijheid gegeven
04:11
and empoweredgemachtigd us to go down to the streetsstraten.
en ons de moed gegeven de straat op te gaan.
04:14
Nothing happenedgebeurd. No violencegeweld. Nothing.
Er gebeurde niets. Geen geweld. Niets.
04:17
Just stepstap out of your househuis,
Kom gewoon naar buiten,
04:19
raiseverhogen your voicestem
verhef je stem
04:21
and say, "We would like to see the endeinde of the regimeregime."
en zeg: "We willen het einde van het regime zien."
04:23
This is what happenedgebeurd in TunisiaTunesië.
Dit is wat er gebeurd is in Tunesië.
04:27
Over a fewweinig daysdagen,
Op enkele dagen tijd viel
04:29
the TunisianTunesische regimeregime that investedinvesteerde billionsmiljarden of dollarsdollars
het Tunesische regime, dat miljarden dollars geïnvesteerd
04:31
in the securityveiligheid agenciesagentschappen,
had in veiligheidsdiensten,
04:34
billionsmiljarden of dollarsdollars
miljarden dollars
04:36
in maintainingbehoud, tryingproberen to maintainin stand houden,
in het onderhouden en handhaven van
04:38
its prisonsgevangenissen,
zijn gevangenissen,
04:40
collapsedingestort, disappearedverdwenen,
verdween,
04:42
because of the voicesstemmen of the publicopenbaar.
door de stemmen van het publiek.
04:44
People who were inspiredgeinspireerd to go down to the streetsstraten
Mensen die geïnspireerd werden om op straat te komen
04:47
and to raiseverhogen theirhun voicesstemmen,
en om hun stem te verheffen,
04:49
they triedbeproefd to killdoden.
probeerden ze te doden.
04:51
The intelligenceintelligentie- agenciesagentschappen wanted to arrestarresteren people.
De inlichtingendiensten wilden die mensen arresteren.
04:53
They foundgevonden something calledriep FacebookFacebook.
Ze vonden iets als Facebook.
04:56
They foundgevonden something calledriep TwitterTwitter.
Ze vonden iets als Twitter.
04:59
They were surprisedverwonderd by all of these kindssoorten of issueskwesties.
Ze wilden dit soort kwesties oplossen.
05:01
And they said,
En zij zeiden:
05:03
"These kidskinderen are misledmisleid."
"Deze kinderen zijn misleid."
05:05
ThereforeDaarom, they askedgevraagd theirhun parentsouders
Daarom vroegen ze hun ouders
05:08
to go down to the streetsstraten
ook op straat te komen
05:10
and collectverzamelen them, bringbrengen them back home.
en hun kinderen terug naar huis te brengen.
05:12
This is what they were tellingvertellen. This is theirhun propagandapropaganda.
Dit is wat ze vertelden. Dat was hun propaganda.
05:14
"BringBrengen these kidskinderen home
"Breng deze kinderen thuis,
05:16
because they are misledmisleid."
want ze zijn misleid. "
05:18
But yes,
Maar ja,
05:20
these youthjeugd
deze jongeren
05:22
who have been inspiredgeinspireerd
zijn geïnspireerd
05:24
by universaluniverseel valueswaarden,
door universele waarden,
05:26
who are idealisticidealistisch enoughgenoeg
idealistisch genoeg om zich
05:28
to imaginestel je voor a magnificentprachtig futuretoekomst
een prachtige toekomst voor te stellen
05:30
and, at the samedezelfde time, realisticrealistische enoughgenoeg
en, tegelijkertijd, realistisch genoeg
05:32
to balancebalans this kindsoort of imaginationverbeelding
om dit soort van verbeelding in evenwicht te houden
05:35
and the processwerkwijze leadingleidend to it --
en ook het proces dat ertoe leidt -
05:38
not usinggebruik makend van violencegeweld,
geen gebruik maken van geweld,
05:41
not tryingproberen to createcreëren chaoschaos --
niet proberen chaos te creëren.
05:43
these youngjong people,
Deze jonge mensen,
05:45
they did not go home.
gingen niet naar huis.
05:47
ParentsOuders actuallywerkelijk wentgegaan to the streetsstraten
In feite gingen ook de ouders de straat op
05:49
and they supportedondersteunde them.
en steunden hen.
05:51
And this is how the revolutionrevolutie was borngeboren in TunisiaTunesië.
En dit is hoe de revolutie werd geboren in Tunesië.
05:53
We in AlAl JazeeraJazeera
Wij bij Al Jazeera
05:56
were bannedverboden from TunisiaTunesië for yearsjaar,
werden voor jaren uit Tunesië gebannen,
05:58
and the governmentregering did not allowtoestaan
en de overheid liet
06:01
any AlAl JazeeraJazeera reporterverslaggever to be there.
geen enkele Al Jazeera verslaggever toe.
06:03
But we foundgevonden that these people in the streetstraat,
Maar al deze mensen in de straat
06:05
all of them are our reportersreporters,
werden onze reporters,
06:08
feedingvoeding our newsroomNewsroom
voorzagen onze redactie van nieuws
06:10
with picturesafbeeldingen, with videosvideos
met foto's, met video's
06:12
and with newsnieuws.
en met nieuws.
06:14
And suddenlyplotseling that newsroomNewsroom in DohaDoha
En plotseling werd onze redactie in Doha
06:16
becamewerd a centercentrum
een centrum
06:19
that receivedontvangen all this kindsoort of inputinvoer from ordinarygewoon people --
dat alle soort berichten van gewone mensen ontving -
06:21
people who are connectedaangesloten and people who have ambitionambitie
mensen die verbonden zijn, mensen met de ambitie
06:24
and who have liberatedbevrijd themselveszich
om zichzelf te bevrijdden
06:27
from the feelinggevoel of inferiorityminderwaardigheid.
van het gevoel van minderwaardigheid.
06:29
And then we tooknam that decisionbesluit:
En dan hebben we deze beslissing genomen:
06:31
We are unrollingafrollen the newsnieuws.
Wij tonen het nieuws.
06:34
We are going to be the voicestem for these voicelessStemloze people.
We gaan de stem zijn van deze stemloze mensen.
06:36
We are going to spreadverspreiding the messagebericht.
We gaan de boodschap verspreiden.
06:39
Yes, some of these youngjong people
Ja, sommige van deze jongeren
06:41
are connectedaangesloten to the InternetInternet,
zijn aangesloten op het internet,
06:43
but the connectivityconnectiviteit in the ArabArabische worldwereld-
maar de connectiviteit in de Arabische wereld
06:45
is very little, is very smallklein,
is erg klein,
06:47
because of manyveel problemsproblemen that we are sufferinglijden from.
vanwege de vele problemen waar wij aan lijden.
06:49
But AlAl JazeeraJazeera tooknam the voicestem from these people
Maar Al Jazeera nam de stem van deze mensen over
06:52
and we amplifiedversterkte [it].
en versterkte [ze].
06:55
We put it in everyelk sittingzittend roomkamer in the ArabArabische worldwereld- --
We brachten het in elke woonkamer in de Arabische wereld -
06:57
and internationallyinternationaal, globallywereldwijd,
en internationaal, wereldwijd,
07:00
throughdoor our EnglishEngels channelkanaal.
via ons Engelstalige kanaal.
07:02
And then people startedbegonnen to feel
Toen begonnen mensen te voelen
07:04
that there's something newnieuwe happeninggebeurtenis.
dat er iets nieuws aan het gebeuren was.
07:07
And then ZineZine al-Abidineal-Abidine BenBen AliAli
En toen besloot Zine al-Abidine Ben Ali
07:10
decidedbeslist to leavehet verlof.
om op te stappen.
07:13
And then EgyptEgypte startedbegonnen,
En toen begon Egypte,
07:15
and HosniHosni MubarakMubarak decidedbeslist to leavehet verlof.
en ook Hosni Mubarak besloot om te vertrekken.
07:17
And now LibyaLibië as you see it.
En nu begint het in Libië.
07:19
And then you have YemenJemen.
En in Jemen.
07:21
And you have manyveel other countrieslanden tryingproberen to see
Veel andere landen proberen dat
07:23
and to rediscoverherontdekken that feelinggevoel
gevoel te herontdekken
07:25
of, "How do we imaginestel je voor a futuretoekomst
van "Hoe kunnen we denken aan een toekomst
07:28
whichwelke is magnificentprachtig and peacefulvredig and toleranttolerant?"
die prachtig en vredig en tolerant is? "
07:30
I want to tell you something,
Ik wil je iets vertellen.
07:33
that the InternetInternet and connectivityconnectiviteit
Internet en connectiviteit
07:36
has createdaangemaakt [a] newnieuwe mindsetmanier van denken.
hebben geleid tot een nieuwe manier van denken.
07:40
But this mindsetmanier van denken
Maar deze mentaliteit
07:43
has continuedvervolgd to be faithfulgetrouw
bleef trouw
07:45
to the soilbodem and to the landland-
aan de bodem en het land
07:47
that it emergedvoortgekomen from.
waar ze uit voortkwam.
07:49
And while this was the majorgroot differenceverschil
En terwijl dit het grote verschil was
07:52
betweentussen manyveel initiativesinitiatieven before
met de vele initiatieven ervoor
07:55
to createcreëren changeverandering,
om verandering te creëren,
07:58
before we thought, and governmentsoverheden told us --
voordat we dachten, en de regeringen ons vertelden -
08:00
and even sometimessoms it was truewaar --
en soms was het zelfs waar -
08:02
that changeverandering was imposedopgelegd on us,
dat verandering ons werd opgelegd,
08:05
and people rejectedverworpen that,
wat mensen afwezen,
08:08
because they thought that it is alienvreemdeling to theirhun culturecultuur.
omdat ze dachten dat het vreemd was aan hun cultuur,
08:10
Always, we believedgeloofde
hebben we altijd geloofd
08:13
that changeverandering will springde lente from withinbinnen,
dat verandering van binnen uit moest komen,
08:16
that changeverandering should be a reconciliationverzoening
dat verandering moet aansluiten
08:19
with culturecultuur, culturalcultureel diversityverscheidenheid,
met cultuur, culturele diversiteit,
08:23
with our faithgeloof in our traditiontraditie
met ons geloof in traditie
08:26
and in our historygeschiedenis,
en in onze geschiedenis,
08:28
but at the samedezelfde time,
maar op hetzelfde moment,
08:30
openOpen to universaluniverseel valueswaarden, connectedaangesloten with the worldwereld-,
open zijn voor universele waarden, verbonden met de wereld,
08:32
toleranttolerant to the outsidebuiten.
tolerant naar buiten.
08:35
And this is the momentmoment
Dit is het moment
08:37
that is happeninggebeurtenis right now in the ArabArabische worldwereld-.
dat is wat nu gebeurt in de Arabische wereld.
08:39
This is the right momentmoment, and this is the actualwerkelijk momentmoment
Dit is het juiste moment, en dit is het moment zelf
08:41
that we see all of these meaningsbetekenissen meetontmoeten togethersamen
dat we al deze betekenissen zien samenkomen
08:44
and then createcreëren the beginningbegin
en het begin zijn
08:46
of this magnificentprachtig eratijdperk
van dit prachtige tijdperk
08:48
that will emergeopduiken from the regionregio.
dat zal ontstaan in de regio.
08:50
How did the elitede elite dealtransactie with that --
Hoe zal de elite hiermee omgaan -
08:54
the so-calledzogenaamd politicalpolitiek elitede elite?
de zogenaamde politieke elite?
08:56
In frontvoorkant of FacebookFacebook,
Als antwoord op Facebook,
08:59
they broughtbracht the camelskamelen in TahrirTahrir SquarePlein.
brachten ze de kamelen naar het Tahrir-plein.
09:02
In frontvoorkant of AlAl JazeeraJazeera,
Tegenover Al Jazeera,
09:05
they startedbegonnen creatinghet creëren van tribalismTribalism.
begonnen ze tribalisme op te rakelen.
09:07
And then when they failedmislukt,
En als dat niet hielp,
09:11
they startedbegonnen speakingsprekend about conspiraciessamenzweringen
begonnen ze te spreken over complotten
09:13
that emergedvoortgekomen from TelTel AvivAviv and WashingtonWashington
vanuit Tel Aviv
09:16
in orderbestellen to divideverdelen the ArabArabische worldwereld-.
om de de Arabische wereld te verdelen.
09:19
They startedbegonnen tellingvertellen the WestWest,
Ze begonnen het Westen te vertellen
09:22
"Be awarebewust of Al-QaedaAl-Qaeda.
"Wees op je hoede voor Al-Qaeda.
09:24
Al-QaedaAl-Qaeda is takingnemen over our territoriesterritoria.
Al-Qaeda is onze gebieden aan het overnemen.
09:26
These are IslamistsIslamisten
Dit zijn islamisten
09:28
tryingproberen to createcreëren newnieuwe ImarasImaras.
die nieuwe Imaras proberen te maken.
09:30
Be awarebewust of these people
Wees op je hoede voor deze mensen
09:32
who [are] comingkomt eraan to you
die naar je toe komen
09:34
in orderbestellen to ruinruïneren your great civilizationbeschaving."
om je grote beschaving te ruïneren.
09:37
FortunatelyGelukkig,
Gelukkig
09:40
people right now cannotkan niet be deceivedbedrogen.
worden mensen nu niet meer misleid.
09:43
Because this corruptcorrupt elitede elite
Omdat de corrupte elite
09:45
in that regionregio
in die regio
09:48
has lostde weg kwijt even the powermacht of deceptionbedrog.
zelfs de kracht om te misleiden heeft verloren.
09:50
They could not, and they cannotkan niet, imaginestel je voor
Ze konden zich niet, en ze kunnen zich niet voorstellen
09:54
how they could really dealtransactie with this realityrealiteit.
hoe ze met deze realiteit kunnen omgaan .
09:56
They have lostde weg kwijt.
Ze hebben verloren -
09:59
They have been detachedvrijstaande
ze hebben het contact
10:01
from theirhun people, from the massesmassa 's,
met hun mensen, met de massa's verloren
10:03
and now we are seeingziend them collapsingsamenvouwen
en nu zien we ze instorten
10:06
one after the other.
de ene na de andere.
10:09
AlAl JazeeraJazeera is not
Al Jazeera is geen
10:12
a toolgereedschap of revolutionrevolutie.
instrument van revolutie.
10:15
We do not createcreëren revolutionsrevoluties.
Wij maken geen revoluties.
10:17
HoweverEchter,
Echter,
10:19
when something of that magnitudeomvang happensgebeurt,
wanneer er iets van die omvang gebeurt,
10:21
we are at the centercentrum of the coveragedekking.
staan we in het centrum van het gebeuren.
10:24
We were bannedverboden from EgyptEgypte,
We waren verbannen uit Egypte,
10:27
and our correspondentscorrespondenten,
en sommigen van onze correspondenten
10:29
some of them were arrestedgearresteerd.
werden gearresteerd.
10:31
But mostmeest of our cameracamera people
Maar de meeste van onze cameramensen
10:34
and our journalistsjournalisten,
en onze journalisten
10:37
they wentgegaan undergroundondergronds in EgyptEgypte -- voluntarilyvrijwillig --
gingen ondergronds in Egypte - vrijwillig -
10:39
to reportrapport what happenedgebeurd in TahrirTahrir SquarePlein.
verslag uitbrengen over wat er gebeurde op het Tahrir-plein.
10:42
For 18 daysdagen,
Gedurende 18 dagen
10:45
our camerascamera's were broadcastingomroep, liveleven,
brachten onze camera's live-uitzendingen
10:47
the voicesstemmen of the people in TahrirTahrir SquarePlein.
van de stemmen van de mensen op het Tahrir-plein.
10:50
I rememberonthouden one night
Ik herinner me een nacht
10:53
when someoneiemand phonedbelde me on my cellphonemobiele telefoon --
toen iemand me belde op mijn mobiel -
10:55
ordinarygewoon personpersoon who I don't know -- from TahrirTahrir SquarePlein.
een gewone persoon die ik niet ken - van het Tahrir-plein.
10:57
He told me, "We appealin beroep gaan to you
Hij vertelde me: "We doen een beroep op u
10:59
not to switchschakelaar off the camerascamera's.
om de camera's niet uit te schakelen.
11:01
If you switchschakelaar off the camerascamera's tonightvanavond,
Als jullie vanavond de camera's uitschakelen,
11:03
there will be a genocidegenocide.
zal er een genocide plaatsvinden.
11:05
You are protectingbescherming us
Jullie beschermen ons
11:07
by showingtonen what is happeninggebeurtenis at TahrirTahrir SquarePlein."
door te laten zien wat er op het Tahrir-plein gebeurt. "
11:09
I feltvoelde the responsibilityverantwoordelijkheid
Ik voelde de verantwoordelijkheid
11:12
to phonetelefoon our correspondentscorrespondenten there
om onze correspondenten
11:14
and to phonetelefoon our newsroomNewsroom
en onze redactie op te bellen
11:16
and to tell them, "Make your bestbeste
om hen te vertellen: "Doe je best
11:18
not to switchschakelaar off the camerascamera's at night,
om de camera's 's nachts niet uit te schakelen,
11:20
because the guys there really feel confidentzelfverzekerd
omdat deze jongens er zich zelfverzekerd voelen
11:22
when someoneiemand is reportingrapportage theirhun storyverhaal --
als iemand hun verhaal rapporteert-
11:25
and they feel protectedbeschermd as well."
en ze voelen zich ook beschermd voelen."
11:27
So we have a chancekans
Dus hebben we een kans
11:30
to createcreëren a newnieuwe futuretoekomst
om een nieuwe toekomst te creëren
11:33
in that partdeel of the worldwereld-.
in dat deel van de wereld.
11:35
We have a chancekans
We hebben een kans
11:37
to go and to think of the futuretoekomst
om te denken aan de toekomst
11:40
as something whichwelke is openOpen to the worldwereld-.
als iets dat open staat voor de wereld.
11:43
Let us not repeatherhaling the mistakevergissing of IranIran,
Laten we niet de fout van Iran herhalen,
11:46
of [the] MosaddeqMossadeq revolutionrevolutie.
van [onduidelijk] revolutie.
11:49
Let us freegratis ourselvesonszelf -- especiallyvooral in the WestWest --
Laten we onszelf bevrijden - vooral in het Westen -
11:51
from thinkinghet denken about that partdeel of the worldwereld-
van het denken over dat deel van de wereld
11:54
basedgebaseerde on oilolie- interestinteresseren,
gebaseerd op oliebelangen,
11:56
or basedgebaseerde on interestsbelangen
of op basis van belangen
11:59
of the illusionillusie of stabilitystabiliteit and securityveiligheid.
van de illusie van stabiliteit en veiligheid.
12:02
The stabilitystabiliteit and securityveiligheid
De stabiliteit en veiligheid
12:05
of authoritarianautoritaire regimesregimes
van autoritaire regimes
12:08
cannotkan niet createcreëren
kan slechts leiden tot
12:11
but terrorismterrorisme and violencegeweld and destructionverwoesting.
terrorisme, geweld en vernieling.
12:13
Let us acceptaccepteren the choicekeuze of the people.
Laten we de keuze van het volk accepteren.
12:15
Let us not pickplukken and chooseKiezen
Laten we niet uitkiezen
12:18
who we would like to ruleregel theirhun futuretoekomst.
wie we willen dat hun toekomst regelt.
12:20
The futuretoekomst should be ruledregeerde
De toekomst moet worden geschapen
12:23
by people themselveszich,
door de mensen zelf,
12:25
even sometimessoms if they are voicesstemmen
zelfs al kunnen hun stemmen
12:27
that mightmacht now scarelaten schrikken us.
ons nu wat bang maken.
12:29
But the valueswaarden of democracydemocratie
Maar de waarden van de democratie
12:31
and the freedomvrijheid of choicekeuze
en de vrijheid van keuze
12:34
that is sweepingvegen the MiddleMidden EastEast at this momentmoment in time
die nu in het Midden-Oosten opkomen
12:36
is the bestbeste opportunitykans for the worldwereld-,
zijn de beste kans voor de wereld,
12:39
for the WestWest and the EastEast,
voor het Westen en het Oosten,
12:41
to see stabilitystabiliteit and to see securityveiligheid
om stabiliteit en veiligheid te zien ontstaan,
12:43
and to see friendshipvriendschap and to see tolerancetolerantie
om vriendschap en tolerantie te zien ontstaan
12:46
emergingopkomende from the ArabArabische worldwereld-,
in de Arabische wereld,
12:49
ratherliever than the imagesafbeeldingen of violencegeweld and terrorismterrorisme.
eerder dan beelden van geweld en terrorisme.
12:51
Let us supportondersteuning these people.
Laten we deze mensen ondersteunen.
12:54
Let us standstand for them.
Laten we voor ze opkomen.
12:56
And let us give up
En laten we
12:58
our narrowsmal selfishnessegoïsme
ons bekrompen egoïsme opgeven
13:00
in orderbestellen to embraceomhelzing changeverandering,
om verandering te omarmen,
13:03
and in orderbestellen to celebratevieren with the people of that regionregio
en om mee te vieren met de mensen uit die regio
13:05
a great futuretoekomst
voor een grote toekomst
13:08
and hopehoop and tolerancetolerantie.
van hoop en verdraagzaamheid.
13:10
The futuretoekomst has arrivedaangekomen,
Die toekomst is gearriveerd,
13:13
and the futuretoekomst is now.
en die toekomst is er nu.
13:15
I thank you very much.
Ik dank u zeer.
13:17
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
13:19
Thank you very much.
Dank u zeer.
13:32
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
13:34
ChrisChris AndersonAnderson: I just have a couplepaar of questionsvragen for you.
Chris Anderson: Ik heb een paar vragen voor je.
13:39
Thank you for comingkomt eraan here.
Dank je voor je komst hier.
13:41
How would you characterizekarakteriseren the historicalhistorisch significancebetekenis
Hoe zou je de historische betekenis
13:43
of what's happenedgebeurd?
van wat er is gebeurd karakteriseren?
13:45
Is this a story-of-the-yearverhaal-of-the-year, a story-of-the-decadeverhaal-van-de-decennium
Is dit een verhaal-van-het-jaar, een verhaal-van-het-decennium
13:47
or something more?
of iets meer?
13:50
WadahWadah KhanfarKhanfar: ActuallyEigenlijk, this maymei be the biggestgrootste storyverhaal that we have ever coveredbedekt.
Wadah Khanfar: Dit kan dit het grootste verhaal worden dat we ooit hebben behandeld.
13:52
We have coveredbedekt manyveel warsoorlogen.
We hebben vele oorlogen verslagen.
13:55
We have coveredbedekt a lot of tragediestragedies, a lot of problemsproblemen,
We hebben veel tragedies, veel problemen,
13:57
a lot of conflictconflict zoneszones, a lot of hotwarm spotsvlekken in the regionregio,
veel conflictgebieden, veel hot spots in de regio verslagen,
13:59
because we were centeredgecentreerd at the middlemidden- of it.
want we waren aanwezig in het midden van de actie.
14:02
But this is a storyverhaal -- it is a great storyverhaal; it is beautifulmooi.
Maar dit is een verhaal - het is een geweldig verhaal, het is mooi.
14:04
It is not something that you only coverdeksel
Het is niet iets dat je alleen maar rapporteert
14:08
because you have to coverdeksel a great incidentincident.
als een grote gebeurtenis.
14:11
You are witnessinggetuige changeverandering in historygeschiedenis.
Je bent getuige van een verandering in de geschiedenis.
14:14
You are witnessinggetuige the birthgeboorte of a newnieuwe eratijdperk.
Je bent getuige van de geboorte van een nieuw tijdperk.
14:17
And this is what the story'sverhaal van all about.
En dit is waar het allemaal om draait.
14:20
CACA: There are a lot of people in the WestWest
CA: Er zijn een heleboel mensen in het Westen
14:22
who are still skepticalsceptisch,
die nog steeds sceptisch zijn,
14:24
or think this maymei just be an intermediatetussen- stagestadium
of denken dat dit slechts een tussenstap kan zijn
14:26
before much more alarmingalarmerende chaoschaos.
naar nog veel meer verontrustende chaos.
14:29
You really believe
Geloof je echt
14:32
that if there are democraticdemocratisch electionsverkiezingen in EgyptEgypte now,
dat als er nu democratische verkiezingen komen in Egypte
14:34
that a governmentregering could emergeopduiken
dat een regering zou kunnen ontstaan
14:37
that espousesonderschrijft some of the valueswaarden you've spokenmondeling about so inspiringlyinspirerend?
die streeft naar een aantal de waarden waar je zo inspirerend over hebt gesproken?
14:39
WKWK: And people actuallywerkelijk,
WK: De mensen zijn nu bezig,
14:42
after the collapseineenstorting of the HosniHosni MubarakMubarak regimeregime,
na de ineenstorting van het regime van Hosni Mubarak,
14:44
the youthjeugd who have organizedgeorganiseerd themselveszich
heeft de jeugd zich georganiseerd
14:47
in certainzeker groupsgroepen and councilsraden,
in bepaalde groepen en raden,
14:49
they are guardingbewaken the transformationtransformatie
ze bewaken de transformatie
14:52
and they are tryingproberen to put it on a trackspoor
en ze proberen om het op de sporen te zetten
14:55
in orderbestellen to satisfyvoldoen
om te voldoen aan
14:57
the valueswaarden of democracydemocratie,
de waarden van democratie,
14:59
but at the samedezelfde time
maar het tegelijkertijd
15:01
alsoook to make it reasonableredelijk
ook redelijk
15:03
and to make it rationalrationeel,
en rationeel te maken,
15:05
not to go out of orderbestellen.
om het niet te laten ontsporen.
15:07
In my opinionmening, these people are much more wiserwijzer
Naar mijn mening zijn deze mensen veel wijzer
15:10
than, not only the politicalpolitiek elitede elite,
dan niet alleen de politieke elite, maar
15:13
even the intellectualintellectueel elitede elite, even oppositionoppositie leadersleiders
zelfs dan de intellectuele elite, zelfs de leiders van de oppositie
15:15
includinginclusief politicalpolitiek partiespartijen.
met inbegrip van de politieke partijen.
15:18
At this momentmoment in time, the youthjeugd in the ArabArabische worldwereld-
Op dit moment in de tijd is de jeugd
15:20
are much more wiserwijzer
in de Arabische wereld veel wijzer
15:23
and capablein staat of creatinghet creëren van the changeverandering
en in staat tot het creëren van verandering
15:25
than the oldoud --
dan de ouderen -
15:27
includinginclusief the politicalpolitiek and culturalcultureel
met inbegrip van de politieke, culturele
15:29
and ideologicalideologische
en ideologische
15:31
oldoud regimesregimes.
oude regimes.
15:33
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
15:35
CACA: We are not to get involvedbetrokken politicallypolitiek and interfereinterfereren in that way.
CA: Wij mogen niet politiek betrokken raken en ons ermee bemoeien.
15:38
What should people here at TEDTED,
Wat moeten mensen hier bij TED,
15:41
here in the WestWest,
hier in het Westen, doen als ze in
15:44
do if they want to connectaansluiten or make a differenceverschil
verbinding willen komen of een verschil maken
15:46
and they believe in what's happeninggebeurtenis here?
en ze geloven in wat hier gebeurt?
15:49
WKWK: I think we have discoveredontdekt a very importantbelangrijk issuekwestie in the ArabArabische worldwereld- --
WK: Ik denk dat we een zeer belangrijke kwestie in de Arabische wereld hebben ontdekt -
15:51
that people carezorg,
dat mensen geven om
15:53
people carezorg about this great transformationtransformatie.
deze grote transformatie.
15:55
MohamedMohamed NanabhayNanabhay who'swie is sittingzittend with us,
Mohamed Nanabhay die bij ons zit,
15:58
the headhoofd of AljazeeraAljazeera.netnetto-,
en het hoofd is van Aljazeera.net,
16:00
he told me that a 2,500 percentprocent increasetoename
vertelde me dat er een 2.500 procent toename
16:03
of accessingtoegang our websitewebsite
is van het verkeer naar onze website
16:08
from variousdivers partsonderdelen of the worldwereld-.
uit verschillende delen van de wereld.
16:10
FiftyVijftig percentprocent of it is comingkomt eraan from AmericaAmerika.
50 procent daarvan is afkomstig uit Amerika.
16:12
Because we discoveredontdekt that people carezorg,
Omdat we ontdekt hebben dat mensen ermee inzitten
16:14
and people would like to know --
en de mensen graag willen weten -
16:16
they are receivingontvangende the streamstroom throughdoor our InternetInternet.
zij krijgen de berichten via ons internet.
16:18
UnfortunatelyHelaas in the UnitedVerenigd StatesStaten,
Helaas bereiken we in de Verenigde Staten,
16:21
we are not coveringbekleding but WashingtonWashington D.C. at this momentmoment in time
op dit moment alleen maar Washington DC
16:23
for AlAl JazeeraJazeera EnglishEngels.
met Al Jazeera Engels.
16:26
But I can tell you, this is the momentmoment to celebratevieren
Maar ik kan je vertellen, dit is het moment om te vieren
16:28
throughdoor connectingverbinden ourselvesonszelf
door het aansluiten van ons
16:31
with those people in the streetstraat
met die mensen in de straat
16:33
and expressinguitdrukken our supportondersteuning to them
en het uiten van onze steun aan hen
16:35
and expressinguitdrukken this kindsoort of feelinggevoel, universaluniverseel feelinggevoel,
en het uiten van dit soort gevoel, universeel gevoel,
16:38
of supportingondersteuning van the weakzwak and the oppressedonderdrukt
door de zwakken en de onderdrukten te ondersteunen
16:42
to createcreëren a much better futuretoekomst for all of us.
en een veel betere toekomst voor ons allen te creëren.
16:45
CACA: Well WadahWadah, a groupgroep of membersleden of the TEDTED communitygemeenschap,
CA: Nou Wadah, een groep van leden van de TED-gemeenschap,
16:48
TEDxCairoTEDxCairo,
TEDx Cairo,
16:51
are meetingvergadering as we speakspreken.
zijn in vergadering terwijl we hier spreken.
16:53
They'veZe hebben had some speakersspeakers there.
Ze hebben daar enkele sprekers.
16:55
I believe they'veze hebben heardgehoord your talk.
Ik denk dat ze je lezing hebben gehoord.
16:57
Thank you for inspiringinspirerende them and for inspiringinspirerende all of us.
Dank je om hen en ons allemaal te inspireren.
16:59
Thank you so much.
Dank je wel.
17:01
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
17:03
Translated by Rik Delaet
Reviewed by Els De Keyser

▲Back to top

About the speaker:

Wadah Khanfar - Journalist
As the Director General of Al Jazeera from 2003-2011, Wadah Khanfar worked to bring rare liberties like information, transparency and dissenting voices to repressive states and political hot zones.

Why you should listen

From war correspondent to Baghdad bureau chief to Director General from 2003 until he stepped down in 2011, Wadah Khanfar worked through the closure and bombing of Al Jazeera's bureaus, the torture and murder of its journalists and state propaganda smears. Al Jazeera's approach to journalism emphasizes "re-thinking authority, giving a voice to the voiceless," Khanfar said in an interview with TIME.

No news network has attracted as much controversy as Al Jazeera. Khanfar, in turn, became the lightning rod for dispute on the organization's place in politics, both in its home region and abroad. (In the West, editorials have accused him of sympathizing with terrorists; in his own region, of fanning instability.) 

More profile about the speaker
Wadah Khanfar | Speaker | TED.com