English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2011

Raghava KK: Shake up your story

Raghava KK: Rázd fel a sztoridat!

Filmed
Views 948,840

Raghava KK művész, új, gyerekeknek szóló, szórakoztató funkcióval ellátott iPad-es könyvét mutatja be: amikor megrázod, a történet és a perspektíva megváltozik. Rövid, de kedves előadásában mindannyiunkat arra biztat, hogy rázzuk fel saját perspektívánkat.

- Artist
Raghava KK's paintings and drawings use cartoonish shapes and colors to examine the body, society, our world. Full bio

Hi everyone.
Helló mindenkinek!
00:15
I'm an artist and a dad -- second time around.
Művész, és immár kétszeres apuka vagyok.
00:17
Thank you.
Köszönöm.
00:20
And I want to share with you my latest art project.
Be szeretném mutatni a legújabb művészeti projektemet.
00:22
It's a children's book for the iPad.
Ez egy gyerekeknek szóló iPad-es könyv.
00:25
It's a little quirky and silly.
Kicsit mókás és bolondos.
00:28
It's called "Pop-It,"
"Pop-It" a neve,
00:30
And it's about the things little kids do with their parents.
arról szól, hogy mi mindent csinálnak a gyerekek a szüleikkel.
00:32
(Music)
(Zene)
00:35
So this is about potty training --
Itt például a biliztetésről van szó --
00:37
as most of you, I hope, know.
amint a legtöbben, remélem, tudjátok.
00:39
You can tickle the rug.
El lehet mozdítani a szőnyeget.
00:42
You can make the baby poop.
"Megbiliztetheted" a kisbabát.
00:44
You can do all those fun things.
Ilyen vicces dolgokat lehet vele csinálni.
00:46
You can burst bubbles.
Buborékot lehet kipukkasztani.
00:50
You can draw, as everyone should.
Rajzolhat is rá bármelyikünk.
00:54
But you know, I have a problem with children's books:
De tudjátok, egy bajom van a gyerekkönyvekkel:
00:58
I think they're full of propaganda.
szerintem tele vannak propagandával.
01:00
At least an Indian trying to get one of these American books in Park Slope, forget it.
Legalábbis azok a Park Slope környékén található amerikai könyvek, amelyeket egy indiai próbál beszerezni... felejtsük is el őket!
01:02
It's not the way I was brought up.
Engem nem így neveltek.
01:05
So I said, "I'm going to counter this with my own propaganda."
Azt mondtam hát magamnak: "A saját magam propagandájával fogom ezzel szemben felvenni a harcot."
01:08
If you notice carefully,
Ha alaposan megnézitek,
01:10
it's a homosexual couple bringing up a child.
egy homoszexuális pár nevel egy gyereket.
01:12
You don't like it?
Nem tetszik?
01:15
Shake it, and you have a lesbian couple.
Rázd meg, és egy leszbikus párt kapsz!
01:17
(Laughter)
(Nevetés)
01:20
Shake it, and you have a heterosexual couple.
Rázd meg újra, és egy heteroszexuális párt kapsz!
01:22
You know, I don't even believe in the concept of an ideal family.
Tudod, én nem is hiszek az ideális család fogalmában.
01:26
I have to tell you about my childhood.
Mesélek egy kicsit a gyerekkoromról.
01:29
I went to this very proper Christian school
Egy igazán moderált keresztény iskolába jártam,
01:31
taught by nuns, fathers, brothers, sisters.
ahol apácák, papok, testvérek és nővérek tanítottak.
01:34
Basically, I was brought up to be a good Samaritan,
Alapjában véve irgalmas szamaritánust faragtak belőlem,
01:37
and I am.
azzá lettem.
01:39
And I'd go at the end of the day to a traditional Hindu house,
Esténként egy hagyományos hindu otthonba tértem haza,
01:41
which was probably the only Hindu house
ami minden bizonnyal a javarészt
01:44
in a predominantly Islamic neighborhood.
iszlám környék egyetlen hindu háza volt.
01:46
Basically, I celebrated every religious function.
Tulajdonképpen minden vallásos eseményt megünnepeltem.
01:50
In fact, when there was a wedding in our neighborhood,
Amikor esküvő volt a környékünkön,
01:53
all of us would paint our houses for the wedding.
mindannyian kifestettük az otthonunkat, a menyegző miatt.
01:56
I remember we cried profusely
Emlékszem, hogy zokogtunk,
01:58
when the little goats we played with in the summer
amikor biriani [rizses hús] lett a kis kecskékből,
02:00
became biriani.
akikkel a nyáron játszottunk.
02:02
(Laughter)
(Nevetés)
02:04
We all had to fast during Ramadan.
Ramadán idején mindannyiunknak böjtölnie kellett.
02:06
It was a very beautiful time.
Nagyon szép időszak volt.
02:08
But I must say,
Mégis azt kell, hogy mondjam,
02:10
I'll never forget, when I was 13 years old, this happened.
mindig emlékezni fogok a következő esetre, ami 13 éves koromban történt.
02:12
Babri Masjid --
India egyik legszebb mecsetét, a
02:15
one of the most beautiful mosques in India,
Babri Masjid-ot,
02:17
built by King Babur, I think, in the 16th century --
melyet Babur király azt hiszem, a 16. században építtetett --
02:19
was demolished by Hindu activists.
hindu aktivisták lerombolták.
02:22
This caused major riots in my city.
Ennek kapcsán nagy zavargások törtek ki a városban.
02:24
And for the first time,
Először életemben
02:26
I was affected
hatással volt rám
02:28
by this communal unrest.
egy közéleti zavargás.
02:30
My little five-year-old kid neighbor
Egyszer csak berohan a kis
02:32
comes running in,
ötéves szomszédom, és azt mondja,
02:34
and he says, "Rags, Rags.
hogy "Rags, Rags!
02:36
You know the Hindus are killing us Muslims. Be careful."
A hinduk gyilkolni kezdtek bennünket, muszlimokat. Vigyázz!"
02:39
I'm like, "Dude, I'm Hindu."
Én meg erre: "De hiszen én hindu vagyok, öcskös!"
02:42
(Laughter)
(Nevetés)
02:44
He's like, "Huh!"
Ő meg: "Mi?!"
02:45
You know, my work is inspired
Tudjátok, a munkámat az ehhez
02:48
by events such as this.
hasonló esetek ihletik.
02:51
Even in my gallery shows,
A galériákban rendezett kiállításaimon is látszik,
02:53
I try and revisit historic events
hogy igyekszem visszatérni az olyan történelmi eseményekhez [és helyszínekhez],
02:55
like Babri Masjid,
mint amilyen a Babri Masjid,
02:57
distill only its emotional residue
lepárolom az érzelmi maradványokat,
02:59
and image my own life.
és elképzelem az életemet.
03:01
Imagine history being taught differently.
Elképzelem, milyen volna, ha a történelmet másképpen tanítanák.
03:03
Remember that children's book
Emlékeztek a gyerekkönyvre,
03:05
where you shake and the sexuality of the parents change?
melyben, ha megrázzátok, megváltozik a szülők [biológiai és társadalmi] neme?
03:06
I have another idea.
Van egy másik ötletem.
03:09
It's a children's book about Indian independence --
Ez egy gyerekeknek készült könyv, az indiai függetlenségről;
03:10
very patriotic.
egy nagyon hazafias könyv.
03:13
But when you shake it, you get Pakistan's perspective.
Ha azonban megrázod, Pakisztán nézőpontját adja.
03:15
Shake it again, and you get the British perspective.
Rázd meg megint, és Nagy Britannia szemszögét mutatja.
03:17
(Applause)
(Taps)
03:20
You have to separate fact from bias, right.
Különbséget kell tenni tények és elfogultság között, nem igaz?
03:25
Even my books on children
Még az én gyerekekről szóló könyveimben
03:27
have cute, fuzzy animals.
is aranyos szőrös állatkák vannak.
03:29
But they're playing geopolitics.
De közben geopolitizálnak.
03:31
They're playing out Israel-Palestine,
"Izrael-Palesztinást",
03:33
India-Pakistan.
"India-Pakisztánost" játszanak.
03:35
You know, I'm making a very important argument.
Tudjátok, nagyon fontos érveket hozok fel.
03:37
And my argument [is]
Azzal érvelek, hogy
03:39
that the only way for us to teach creativity
az egyetlen megoldás a kreativitás fejlesztésére az, hogy
03:41
is by teaching children perspectives
a gyerekeknek a lehető legkorábbi életszakaszukban
03:45
at the earliest stage.
megtanítjuk, hogy különböző nézőpontok léteznek.
03:47
After all, children's books are manuals on parenting,
A gyerekkönyvek elvégre szülői kézikönyvek,
03:49
so you better give them children's books that teach them perspectives.
ezért jobb, ha olyan gyerekkönyveket adunk a kezükbe, melyek perspektívákat tanítanak nekik.
03:51
And conversely,
Fordítva is igaz,
03:54
only when you teach perspectives
egy gyerek csak akkor lesz képes
03:56
will a child be able to imagine
beleképzelni magát más helyébe,
03:58
and put themselves in the shoes
ha megtanítjuk nekik,
04:00
of someone who is different from them.
hogy van más nézőpont is.
04:02
I'm making an argument that art and creativity
Azzal érvelek, hogy a művészet és a kreativitás
04:04
are very essential tools in empathy.
kulcsszerepet játszik az empátiában.
04:06
You know, I can't promise my child
Tudjátok, nem ígérhetek a gyerekemnek
04:09
a life without bias --
elfogultság nélküli életet,
04:11
we're all biased --
mindannyian elfogultak vagyunk;
04:13
but I promise to bias my child with multiple perspectives.
de azt megígérhetem, hogy több nézőpontot mutatok meg neki.
04:15
Thank you very much.
Köszönöm szépen.
04:18
(Applause)
(Taps)
04:20
Translated by Melissa Csikszentmihályi
Reviewed by Regina Saphier

▲Back to top

About the speaker:

Raghava KK - Artist
Raghava KK's paintings and drawings use cartoonish shapes and colors to examine the body, society, our world.

Why you should listen

Raghava KK began his career in art as a newspaper cartoonist, and the cartoonist’s bold line -- and dead-on eye for truth -- still powers his art. His work spans painting, sculpture, installation, film and iPad art, always linked by his challenging opinions on identity, conformity, gender, celebrity, ceremony. (He even views his lavish Indian wedding as a piece of performance art.)

His early work as a painter made a complete break with his cartoon career -- he painted watercolors on canvas using only his hands and feet. Since then, his work has grown to knit together aesthetics from both worlds, as collage and complication play against flat color and precise lines. He shows in galleries and performance spaces around the world and often collaborates with other artists, most recently with musicians Paul Simon and Erykah Badu.  In 2011, he launched his children's iPad book, Pop-it, shaking up the concept  of an ideal family. He is currently working on a project that promises to shake up everything! From news to education.

More profile about the speaker
Raghava KK | Speaker | TED.com