English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2011

Raghava KK: Shake up your story

Раґава КєйКєй: Сколихни свою історію

Filmed
Views 948,840

Художник Раґава КєйКєй презентує свою нову дитячу книжку для iPad з потішною особливістю: якщо її потрясти, історія -- і ваш кут зору -- змінюється. У цій харизматичній бесіді він запрошує усіх нас трохи схолихнути свій кут зору.

- Artist
Raghava KK's paintings and drawings use cartoonish shapes and colors to examine the body, society, our world. Full bio

Hi everyone.
Привіт всім.
00:15
I'm an artist and a dad -- second time around.
Я художник і, вже вдруге, - батько.
00:17
Thank you.
Дякую.
00:20
And I want to share with you my latest art project.
І я хочу поділитися з вами своїм останнім художнім проектом.
00:22
It's a children's book for the iPad.
Це дитяча книжка для iPad.
00:25
It's a little quirky and silly.
Вона трохи своєрідна і безглузда.
00:28
It's called "Pop-It,"
Я назвав це "Струсни-Це"
00:30
And it's about the things little kids do with their parents.
І вона про усі оті штуки, що малеча робить зі своїми батьками.
00:32
(Music)
(Музика)
00:35
So this is about potty training --
Це, наприклад, про приучення до горщика --
00:37
as most of you, I hope, know.
з чим більшість з вас, я сподіваюсь, знайома.
00:39
You can tickle the rug.
Ви можете посмикати килимок.
00:42
You can make the baby poop.
Ви можете зробити дитячий "пук".
00:44
You can do all those fun things.
Ви можете потішатися як завгодно.
00:46
You can burst bubbles.
Лопати бульбашки.
00:50
You can draw, as everyone should.
Малювати, що взагалі кожен має робити.
00:54
But you know, I have a problem with children's books:
Але знаєте, є одна проблема з дитячими книжками:
00:58
I think they're full of propaganda.
Я вважаю, що вони сповнені пропаганди.
01:00
At least an Indian trying to get one of these American books in Park Slope, forget it.
Принаймні індусу важко знайти щось пристойне серед американських книжок у престижному районі.
01:02
It's not the way I was brought up.
Мене виховували інакше.
01:05
So I said, "I'm going to counter this with my own propaganda."
Тому я сказав: "Я протистоятиму цьому своєю власною пропагандою."
01:08
If you notice carefully,
Якщо ви помітили,
01:10
it's a homosexual couple bringing up a child.
цю дитину виховує гомосексуальна пара.
01:12
You don't like it?
Не подобається?
01:15
Shake it, and you have a lesbian couple.
Струсніть, і отримаєте лесбійську пару.
01:17
(Laughter)
(Сміх)
01:20
Shake it, and you have a heterosexual couple.
Струсніть ще, і отримаєте гетеросексуальну пару.
01:22
You know, I don't even believe in the concept of an ideal family.
Ви знаєте, я навіть не вірю в концепцію ідеальної родини.
01:26
I have to tell you about my childhood.
Я хочу розповісти про моє дитинство.
01:29
I went to this very proper Christian school
Я відвідував справжню Христіанську школу
01:31
taught by nuns, fathers, brothers, sisters.
і навчався у чорниць, святих отців, братів і сестер.
01:34
Basically, I was brought up to be a good Samaritan,
Я мав стати добрим Самаритянином,
01:37
and I am.
і я став ним.
01:39
And I'd go at the end of the day to a traditional Hindu house,
І в кінці кожного дня я повертався в традиційний індуський дім,
01:41
which was probably the only Hindu house
фактично єдиний індуський дім
01:44
in a predominantly Islamic neighborhood.
в переважно ісламістському оточенні.
01:46
Basically, I celebrated every religious function.
В принципі, я святкував усі релігійні обряди.
01:50
In fact, when there was a wedding in our neighborhood,
Фактично, коли по сусідству було весілля,
01:53
all of us would paint our houses for the wedding.
ми всі прикрашали свої домівки до цього весілля.
01:56
I remember we cried profusely
І я згадую, як ми ридали,
01:58
when the little goats we played with in the summer
коли козенята, з якими ми грались протягом літа,
02:00
became biriani.
перетворювались у біріані.
02:02
(Laughter)
(Сміх)
02:04
We all had to fast during Ramadan.
Ми разом постилися під час Рамадану.
02:06
It was a very beautiful time.
Це був прекрасний час.
02:08
But I must say,
Але я мушу сказати,
02:10
I'll never forget, when I was 13 years old, this happened.
я ніколи не забуду того, що сталося, коли мені було 13.
02:12
Babri Masjid --
Бабрі Машид -
02:15
one of the most beautiful mosques in India,
одна з найкрасивіших мечетей в Індії,
02:17
built by King Babur, I think, in the 16th century --
побудована королем Бабуром приблизно у 16 столітті,
02:19
was demolished by Hindu activists.
була зруйнована індуськими активістами.
02:22
This caused major riots in my city.
Це викликало масові заворушення в моєму місті.
02:24
And for the first time,
І я в перший раз
02:26
I was affected
опинився задіяним
02:28
by this communal unrest.
у суспільних заворушеннях.
02:30
My little five-year-old kid neighbor
До мене прибіг
02:32
comes running in,
п'ятирічний сусідський хлопець
02:34
and he says, "Rags, Rags.
і каже, "Раґс, Раґс.
02:36
You know the Hindus are killing us Muslims. Be careful."
Будь обережним, індуси вбивають нас, мусульман."
02:39
I'm like, "Dude, I'm Hindu."
Я й кажу, "Йолоп, я індус."
02:42
(Laughter)
(Сміх)
02:44
He's like, "Huh!"
Він - "Он воно як!"
02:45
You know, my work is inspired
Ви знаєте, моє праця натхненна
02:48
by events such as this.
подібними випадками.
02:51
Even in my gallery shows,
Навіть на моїх виставках,
02:53
I try and revisit historic events
я намагаюсь переглядати історичні події,
02:55
like Babri Masjid,
як Бабрі Машид,
02:57
distill only its emotional residue
відокремлюючи лише емоційний осад
02:59
and image my own life.
і зображуючи моє власне життя.
03:01
Imagine history being taught differently.
Уявіть, що історію могли викладати по-іншому.
03:03
Remember that children's book
Згадайте цю дитячу книжку,
03:05
where you shake and the sexuality of the parents change?
коли її трусиш і змінюється стать батьків?
03:06
I have another idea.
В мене є інша ідея.
03:09
It's a children's book about Indian independence --
Дитяча книжка про незалежність Індії -
03:10
very patriotic.
дууже патріотична.
03:13
But when you shake it, you get Pakistan's perspective.
Але струсни - і отримаєш Пакістанський кут зору.
03:15
Shake it again, and you get the British perspective.
Струсни ще - і ті самі події з точки зору Британії.
03:17
(Applause)
(Аплодисменти)
03:20
You have to separate fact from bias, right.
Потрібно відокремлювати факти від упередженості.
03:25
Even my books on children
Навіть мої книжки для дітей
03:27
have cute, fuzzy animals.
наповнені чарівними пухнастими тваринами.
03:29
But they're playing geopolitics.
Але вони мають геополітичний контекст.
03:31
They're playing out Israel-Palestine,
Вони відображають Ізраїль і Палестину,
03:33
India-Pakistan.
Індію і Пакістан.
03:35
You know, I'm making a very important argument.
Я готую дуже важливий аргумент.
03:37
And my argument [is]
І мій аргумент -
03:39
that the only way for us to teach creativity
що єдиний шлях навчити творчості -
03:41
is by teaching children perspectives
це навчати дітей перспективам
03:45
at the earliest stage.
з раннього віку.
03:47
After all, children's books are manuals on parenting,
Врешті решт, дитячи книжки - це керівництва з батьківства,
03:49
so you better give them children's books that teach them perspectives.
тому вам краще дати їм ці книжки, ніж навчати різномаїттю кутів зору.
03:51
And conversely,
І навпаки,
03:54
only when you teach perspectives
лише тоді, коли ви вивчаєте кути зору
03:56
will a child be able to imagine
дитина буде здатна уявити
03:58
and put themselves in the shoes
себе в чужій шкурі,
04:00
of someone who is different from them.
уявити себе кимось дуже іншим.
04:02
I'm making an argument that art and creativity
Я намагаюсь довести, що творчість і мистецтво
04:04
are very essential tools in empathy.
є дуже важливими інструментами емпатії.
04:06
You know, I can't promise my child
Знаєте, я не можу обіцяти моїй дитині
04:09
a life without bias --
життя без упередженостей -
04:11
we're all biased --
ми усі упереджені -
04:13
but I promise to bias my child with multiple perspectives.
але я обіцяю упереджувати свою дитину різноманітними кутами зору.
04:15
Thank you very much.
Дякую за увагу.
04:18
(Applause)
(Аплодисменти)
04:20
Translated by Dmitry Belik
Reviewed by Andriy Drozd

▲Back to top

About the speaker:

Raghava KK - Artist
Raghava KK's paintings and drawings use cartoonish shapes and colors to examine the body, society, our world.

Why you should listen

Raghava KK began his career in art as a newspaper cartoonist, and the cartoonist’s bold line -- and dead-on eye for truth -- still powers his art. His work spans painting, sculpture, installation, film and iPad art, always linked by his challenging opinions on identity, conformity, gender, celebrity, ceremony. (He even views his lavish Indian wedding as a piece of performance art.)

His early work as a painter made a complete break with his cartoon career -- he painted watercolors on canvas using only his hands and feet. Since then, his work has grown to knit together aesthetics from both worlds, as collage and complication play against flat color and precise lines. He shows in galleries and performance spaces around the world and often collaborates with other artists, most recently with musicians Paul Simon and Erykah Badu.  In 2011, he launched his children's iPad book, Pop-it, shaking up the concept  of an ideal family. He is currently working on a project that promises to shake up everything! From news to education.

More profile about the speaker
Raghava KK | Speaker | TED.com