ABOUT THE SPEAKER
Tim Harford - Economist, journalist, broadcaster
Tim Harford's writings reveal the economic ideas behind everyday experiences.

Why you should listen

In the Undercover Economist column he writes for the Financial Times, Tim Harford looks at familiar situations in unfamiliar ways and explains the fundamental principles of the modern economy. He illuminates them with clear writing and a variety of examples borrowed from daily life.

His book, Adapt: Why Success Always Starts With Failure, argues that the world has become far too unpredictable and complex for today's challenges to be tackled with ready-made solutions and expert opinions. Instead, Harford suggests, we need to learn to embrace failure and to constantly adapt, to improvise rather than plan, to work from the bottom up rather than the top down. His next book, Messy: Thriving in a Tidy-Minded World will be published in September 2016. 

Harford also presents the BBC radio series More or Less, a rare broadcast program devoted, as he says, to "the powerful, sometimes beautiful, often abused but ever ubiquitous world of numbers."

He says: "I’d like to see many more complex problems approached with a willingness to experiment."

More profile about the speaker
Tim Harford | Speaker | TED.com
TED@Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Tim Harford: A powerful way to unleash your natural creativity

Tim Harford: Hatékony módszer természetes kreativitásunk felszabadítására

Filmed:
3,773,596 views

Mit tanulhatunk a világ tartósan kreatív embereitől? A lassított többfeladatúság művelői több hosszútávú feladattal zsonglőrködnek aktívan, és a hangulatuk szerint váltanak a témák között - anélkül, hogy sietnének. A szerző. Tim Harford megosztja, hogy olyan tudósok, mint Einstein, Darwin, Twyla Tharp és Michael Crichton hogyan találták meg inspirációjukat és alkotóképességüket sokoldalúan képzett elméjükben.
- Economist, journalist, broadcaster
Tim Harford's writings reveal the economic ideas behind everyday experiences. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
"To do two things at onceegyszer
is to do neitherse."
0
1640
4216
"Két dolgot csinálni egyszerre annyi,
mintha nem csinálnánk semmit."
00:17
It's a great smackdownSmackdown
of multitaskingtöbbfeladatos, isn't it,
1
5880
2776
Ez egy nagy leszámolás
a többfeladatúsággal,
00:20
oftengyakran attributedtulajdonítható to
the RomanRómai writeríró PubliliusA Publilius SyrusSzibrus,
2
8680
3536
melyet gyakran tulajdonítanak
Publilius Syrus római írónak,
00:24
althoughhabár you know how these things are,
he probablyvalószínűleg never said it.
3
12240
3680
bár, tudják, hogy van ez:
valószínűleg sohasem mondta.
00:28
What I'm interestedérdekelt in, thoughbár,
is -- is it trueigaz?
4
16640
3296
Ami azonban engem érdekel: igaz-e?
00:31
I mean, it's obviouslymagától értetődően trueigaz
for emailingelektronikus levél at the dinnervacsora tableasztal
5
19960
3696
Úgy értem, nyilvánvalóan igaz
a vacsoraasztalnál emailezésre,
00:35
or textingtextil while drivingvezetés or possiblyesetleg
for liveélő tweetingtweeting at TEDTED Talk, as well.
6
23680
5376
a vezetés közbeni üzenetküldésre
és a tweetelésre a TED-előadáson.
00:41
But I'd like to argueérvel
that for an importantfontos kindkedves of activitytevékenység,
7
29080
4696
De én azt állítom,
hogy fontos tevékenységek esetén
párhuzamosan csinálni két -
vagy akár három-négy dolgot
00:45
doing two things at onceegyszer --
or threehárom or even fournégy --
8
33800
2816
00:48
is exactlypontosan what we should be aimingcélzás for.
9
36640
3136
az pontosan az, amire törekednünk kéne.
00:51
Look no furthertovábbi than AlbertAlbert EinsteinEinstein.
10
39800
2736
Ne keressünk tovább:
itt van mindjárt Albert Einstein.
00:54
In 1905, he publishedközzétett
fournégy remarkablefigyelemre méltó scientifictudományos paperspapírok.
11
42560
4176
1905-ben négy figyelemre méltó
tudományos tanulmányt publikált.
00:58
One of them was on BrownianBrown motionmozgás,
12
46760
1936
Egy közülük a Brown-mozgásról szólt,
01:00
it providedbiztosítani empiricalempirikus evidencebizonyíték
that atomsatomok existlétezik,
13
48720
3336
gyakorlati bizonyítékát adva
az atomok létezésének,
01:04
and it laidterített out the basicalapvető mathematicsmatematika
behindmögött mosta legtöbb of financialpénzügyi economicsközgazdaságtan.
14
52080
4216
és lefektetve a pénzügyi közgazdaságtan
nagy részének matematikai alapjait.
01:08
AnotherEgy másik one was on the theoryelmélet
of specialkülönleges relativityrelativitás.
15
56320
2856
Egy másik a speciális relativitás
elméletéről szólt.
01:11
AnotherEgy másik one was
on the photoelectricFotoelektromos effecthatás,
16
59200
2696
A harmadik a fotoelektromos hatásról,
01:13
that's why solarnap- panelspanelek work,
it's a niceszép one.
17
61920
2360
emiatt működnek a napelemek, ez szép.
01:17
GaveAdott him the NobelNobel prizedíj for that one.
18
65280
2216
Nobel-díjat kapott érte.
01:19
And the fourthnegyedik introducedbemutatott an equationegyenlet
you mightesetleg have heardhallott of:
19
67520
3136
A negyedik egy egyenletet mutatott be,
talán hallottak róla:
01:22
E equalsegyenlő mcMC squarednégyzet.
20
70680
2296
E=m*c²
01:25
So, tell me again how you
shouldn'tne do severalszámos things at onceegyszer.
21
73000
3576
Most mondják újra, hogy nem kéne
komoly dolgokkal egyidőben foglalkozni.
01:28
Now, obviouslymagától értetődően, workingdolgozó simultaneouslyegyidejűleg
22
76600
3376
Nos, nyilvánvaló,
hogy egyidejűleg dolgozni
01:32
on BrownianBrown motionmozgás, specialkülönleges relativityrelativitás
and the photoelectricFotoelektromos effecthatás --
23
80000
3896
Brown-mozgáson, speciális relativitáson,
és a fotoelektromosságon
01:35
it's not exactlypontosan the sameazonos
kindkedves of multitaskingtöbbfeladatos
24
83920
2536
nem ugyanaz a fajta többfeladatúság,
01:38
as SnapchattingA Snapcsevegés while
you're watchingnézni "WestworldFeltámad a vadnyugat."
25
86480
2616
mint Snapcsetelni, miközben
Westworld videókat nézünk.
01:41
Very differentkülönböző.
26
89120
1456
Teljesen más.
01:42
And EinsteinEinstein, yeah, well,
Einstein'sEinstein -- he's EinsteinEinstein,
27
90600
3656
És Einstein, igen, nos, ő Einstein,
01:46
he's one of a kindkedves, he's uniqueegyedi.
28
94280
1560
ő egyfajta... ő különleges.
01:48
But the patternminta of behaviorviselkedés
that EinsteinEinstein was demonstratingbemutatását,,
29
96680
3216
De az Einstein által mutatott
viselkedési minta
01:51
that's not uniqueegyedi at all.
30
99920
2576
egyáltalán nem egyedi.
01:54
It's very commonközös
amongközött highlymagasan creativekreatív people,
31
102520
3296
Igen általános
a kiemelkedően kreatív emberek,
01:57
bothmindkét artistsművészek and scientiststudósok,
32
105840
2656
mint a művészek, mint a tudósok között.
02:00
and I'd like to give it a namenév:
33
108520
1696
Én el is nevezném a jelenséget:
02:02
slow-motionlassú mozgás multitaskingtöbbfeladatos.
34
110240
2800
lassított többfeladatúság.
02:06
Slow-motionLassú mozgás multitaskingtöbbfeladatos
feelsérzi like a counterintuitivecounterintuitive ideaötlet.
35
114160
4376
A lassított többfeladatúság
észszerűtlen ötletnek tűnhet.
02:10
What I'm describingleíró here
36
118560
1456
Amiről itt beszélek,
02:12
is havingamelynek multipletöbbszörös projectsprojektek
on the go at the sameazonos time,
37
120040
3696
hogy több témán is dolgozunk egyidejűleg,
02:15
and you movemozog backwardsvisszafelé and forwardscsatárok
betweenközött topicstémák as the moodhangulat takes you,
38
123760
4616
melyeket hangulatunk
02:20
or as the situationhelyzet demandsigények.
39
128400
1976
vagy a helyzet szerint váltogatunk
02:22
But the reasonok it seemsÚgy tűnik, counterintuitivecounterintuitive
40
130400
2376
De az észszerűtlenség érzésének oka,
hogy hozzá vagyunk szokva
02:24
is because we're used to lapsingmegszűnő
into multitaskingtöbbfeladatos out of desperationkétségbeesés.
41
132800
4176
kétségbeeséséből végezni
több dolgot egyszerre.
02:29
We're in a hurrysiet,
we want to do everything at onceegyszer.
42
137000
2520
Sietünk, mindent azonnal akarunk.
02:32
If we were willinghajlandó
to slowlassú multitaskingtöbbfeladatos down,
43
140720
4136
Ha hajlandóak vagyunk lelassítani ezt,
02:36
we mightesetleg find that it worksművek
quiteegészen brilliantlyragyogóan.
44
144880
3520
talán úgy találjuk,
hogy kiválóan működik.
02:41
SixtyHatvan yearsévek agoezelőtt, a youngfiatal psychologistpszichológus
by the namenév of BerniceBernice EidusonEiduson
45
149720
4696
60 évvel ezelőtt egy fiatal pszichológus,
Bernice Eiduson
02:46
begankezdett a long researchkutatás projectprogram
46
154440
1976
hosszas kutatómunkába kezdett,
02:48
into the personalitiesszemélyiség
and the workingdolgozó habitsszokások
47
156440
3096
melyben 40 vezető tudós személyiségét
02:51
of 40 leadingvezető scientiststudósok.
48
159560
2696
és munkaszokásait vizsgálta.
02:54
EinsteinEinstein was alreadymár deadhalott,
49
162280
1656
Einstein már nem élt,
02:55
but fournégy of her subjectstárgyak wonnyerte NobelNobel prizesdíjak,
50
163960
2936
de négy vizsgálati alanya
is Nobel-díjat kapott,
02:58
includingbeleértve LinusLinus PaulingPauling
and RichardRichard FeynmanFeynman.
51
166920
2760
köztük Linus Pauling és Richard Feynman.
03:02
The researchkutatás wentment on for decadesévtizedekben,
52
170560
1616
A kutatás évtizedekig tartott,
03:04
in facttény, it continuedfolyamatos even after
professorEgyetemi tanár EidusonEiduson herselfönmaga had diedmeghalt.
53
172200
4256
és még Eiduson professzor
halála után is folytatódott.
03:08
And one of the questionskérdések that it answeredválaszol
54
176480
2496
Az általa megválaszolt kérdések
egyike ez volt:
03:11
was, "How is it that some scientiststudósok
are ableképes to go on producingtermelő importantfontos work
55
179000
6536
"Hogyan lehetséges, hogy néhány tudós
képes egész életében
fontos munkát végezni?"
03:17
right throughkeresztül theirazok liveséletét?"
56
185560
2096
Mi a helyzet ezekkel az emberekkel?
03:19
What is it about these people?
57
187680
1656
03:21
Is it theirazok personalityszemélyiség,
is it theirazok skilljártasság setkészlet,
58
189360
3896
A személyiségük teszi,
vagy szakmai képességeik,
03:25
theirazok dailynapi routinesrutinok, what?
59
193280
2120
a napi rutinjuk, vagy mi?
03:28
Well, a patternminta that emergedalakult was clearegyértelmű,
and I think to some people surprisingmeglepő.
60
196400
5000
Nos, a minta tisztán kirajzolódott,
és gondolom, páran meglepődtek.
03:34
The topfelső scientiststudósok
kepttartotta changingváltozó the subjecttantárgy.
61
202520
4816
Az élvonalbeli tudósok
folyamatosan változtatták a témaköröket.
03:39
They would shiftváltás topicstémák repeatedlytöbbször
62
207360
2736
Ismétlődően váltottak témát
03:42
duringalatt theirazok first 100
publishedközzétett researchkutatás paperspapírok.
63
210120
4016
az első száz publikált tanulmányuk során.
03:46
Do you want to guessTaláld ki how oftengyakran?
64
214160
2176
Akarnak találgatni, milyen gyakran?
03:48
ThreeHárom timesalkalommal?
65
216360
1736
Háromszor?
03:50
FiveÖt timesalkalommal?
66
218120
1200
Ötször?
03:52
No. On averageátlagos, the mosta legtöbb
enduringlyenduringly creativekreatív scientiststudósok
67
220280
4136
Nem.
A legtartósabban kreatív tudósok
03:56
switchedkapcsolva topicstémák 43 timesalkalommal
in theirazok first 100 researchkutatás paperspapírok.
68
224440
6240
átlagosan 43-szor váltottak témát
első száz tanulmányukban.
04:03
SeemsÚgy tűnik that the secrettitok
to creativitykreativitás is multitaskingtöbbfeladatos
69
231840
4776
Úgy tűnik, hogy a kreativitás titka
04:08
in slowlassú motionmozgás.
70
236640
1200
a hosszútávú többfeladatúság.
Eiduson kutatásai szerint szükség van
a többfeladatúság újbóli elismerésére,
04:11
Eiduson'sAz Eiduson researchkutatás suggestsjavasolja
we need to reclaimvisszakövetel multitaskingtöbbfeladatos
71
239400
3776
04:15
and remindemlékeztet ourselvesminket
how powerfulerős it can be.
72
243200
3096
emlékeztetni magunkat rá,
micsoda erő rejlik benne.
04:18
And she's not the only personszemély
to have foundtalál this.
73
246320
2336
És nem ő az egyedüli, aki rájött erre.
04:20
DifferentKülönböző researcherskutatók,
74
248680
1216
Különböző kutatók
különböző eljárásokkal tanulmányozva
04:21
usinghasználva differentkülönböző methodsmód
to studytanulmány differentkülönböző highlymagasan creativekreatív people
75
249920
3576
különféle, igen kreatív embereket
úgy találták,
04:25
have foundtalál that very oftengyakran
they have multipletöbbszörös projectsprojektek in progressHaladás
76
253520
3616
hogy nagyon gyakran
több projekten is dolgoznak
04:29
at the sameazonos time,
77
257160
1215
ugyanabban az időszakban,
04:30
and they're alsois farmessze more likelyvalószínűleg
than mosta legtöbb of us to have serioussúlyos hobbiesHobbik.
78
258399
4737
miközben jóval gyakrabban van
komolyabb hobbijuk is, mint sokunknak.
04:35
Slow-motionLassú mozgás multitaskingtöbbfeladatos
amongközött creativekreatív people is ubiquitousmindenütt jelenlevő.
79
263160
4440
A lassított többfeladatúság
a kreatív emberek között általános.
04:40
So, why?
80
268480
1200
Vajon miért?
04:43
I think there are threehárom reasonsokok.
81
271160
1576
Azt hiszem, három oka van.
04:44
And the first is the simplestlegegyszerűbb.
82
272760
2536
Az első a legegyszerűbb.
04:47
CreativityKreativitás oftengyakran comesjön when you take
an ideaötlet from its originaleredeti contextkontextus
83
275320
4256
A kreativitás gyakran abból ered,
hogy kiveszünk a helyéről egy ötletet,
04:51
and you movemozog it somewherevalahol elsemás.
84
279600
1496
és beillesztjük máshova.
04:53
It's easierkönnyebb to think outsidekívül the boxdoboz
85
281120
1736
Könnyebb a skatulyán kívül gondolkodni,
04:54
if you spendtölt your time clamberingfelkapaszkodott
from one boxdoboz into anotheregy másik.
86
282880
3120
ha az idődet azzal töltöd,
hogy egyik skatulyából a másikba mégy.
04:58
For an examplepélda of this,
considerfontolgat the originaleredeti eurekaEureka momentpillanat.
87
286840
5040
Példaképpen képzeljük el
az eredeti "Heuréka!" pillanatot.
05:04
ArchimedesArkhimédész -- he's wrestlingbirkózás
with a difficultnehéz problemprobléma.
88
292520
3656
Archimédesz éppen
egy bonyolult problémával birkózik.
05:08
And he realizesfelismeri, in a flashvaku,
89
296200
2496
És egy pillanat alatt rájön,
05:10
he can solvemegfejt it, usinghasználva
the displacementelmozdulás of watervíz.
90
298720
3656
megoldhatja víz áthelyezésével.
05:14
And if you believe the storysztori,
91
302400
1696
Ha elhisszük a történetet,
05:16
this ideaötlet comesjön to him
as he's takingbevétel a bathfürdő,
92
304120
3496
az ötlet fürdés közben villan az agyába,
05:19
loweringcsökkenti a himselfsaját maga in, and he's watchingnézni
the watervíz levelszint riseemelkedik and fallesik.
93
307640
5176
ahogy a vízbe merülve figyeli
a vízszint emelkedését és csökkenését.
05:24
And if solvingmegoldó a problemprobléma
while havingamelynek a bathfürdő isn't multitaskingtöbbfeladatos,
94
312840
4616
És ha egy probléma megoldása
fürdés közben nem többfeladatúság,
05:29
I don't know what is.
95
317480
1400
nem tudom, mi az!
A második ok, amely miatt
a többfeladatúság működhet,
05:32
The secondmásodik reasonok
that multitaskingtöbbfeladatos can work
96
320200
2416
05:34
is that learningtanulás to do one thing well
97
322640
3376
hogyha egy dolgot
megtanulunk jól csinálni,
05:38
can oftengyakran help you do something elsemás.
98
326040
2536
az gyakran segít bennünket
valami másban is.
05:40
Any athletesportoló can tell you
about the benefitselőnyök of cross-trainingkereszt-képzés.
99
328600
2976
Bármelyik atléta tudna mesélni
a keresztedzések előnyeiről.
05:43
It's possiblelehetséges to cross-trainkereszt-kiképez
your mindelme, too.
100
331600
2560
Keresztedzés létezik az agy számára is.
05:47
A fewkevés yearsévek agoezelőtt, researcherskutatók tookvett
18 randomlyvéletlenszerűen chosenválasztott medicalorvosi studentsdiákok
101
335400
5096
Néhány évvel ezelőtt kutatók 18 találomra
kiválasztott egészségügyi tanulót
05:52
and they enrolledbeiratkozott them in a coursetanfolyam
at the PhiladelphiaPhiladelphia MuseumMúzeum of ArtArt,
102
340520
5136
beírattak egy tanfolyamra
a Philadephia-i Művészeti Múzeumban,
05:57
where they learnedtanult to criticizekritizál
and analyzeelemez worksművek of visualvizuális artművészet.
103
345680
4776
ahol képzőművészeti alkotások
értékelését és elemzését tanulták.
06:02
And at the endvég of the coursetanfolyam,
104
350480
1856
A tanfolyam befejeztével
06:04
these studentsdiákok were comparedahhoz képest
with a controlellenőrzés groupcsoport
105
352360
2616
ezeket a tanulókat összehasonlították
tanulótársaik kontrollcsoportjával.
06:07
of theirazok fellowfickó medicalorvosi studentsdiákok.
106
355000
1576
06:08
And the onesazok who had takentett the artművészet coursetanfolyam
107
356600
2736
Akik elvégezték a tanfolyamot,
06:11
had becomeválik substantiallylényegesen better
at performingelőadó tasksfeladatok
108
359360
3816
lényegesen jobban teljesítettek
olyan feladatokban,
06:15
suchilyen as diagnosingdiagnosztizálása diseasesbetegségek of the eyeszem
by analyzingelemzése photographsfényképeket.
109
363200
4856
mint a szembetegségek diagnózisa
fényképelemzések útján.
06:20
They'dŐk akar becomeválik better eyeszem doctorsorvosok.
110
368080
2696
Jobb szemészekké váltak.
06:22
So if we want to becomeválik
better at what we do,
111
370800
3016
Szóval, ha jobbá akarunk válni
abban, amit csinálunk,
06:25
maybe we should spendtölt some time
doing something elsemás,
112
373840
2536
talán időt kéne szánnunk más dolgokra is.
06:28
even if the two fieldsmezők
appearmegjelenik to be as completelyteljesen distinctkülönböző
113
376400
3736
még ha a két terület
olyannyira távolinak tűnik is,
06:32
as ophthalmologySzemészet and the historytörténelem of artművészet.
114
380160
3160
mint a szemészet és a művészettörténet.
06:36
And if you'djobb lenne, ha like an examplepélda of this,
115
384360
2816
Ha szeretnének erre példát látni,
06:39
should we go for a lessKevésbé intimidatingfélelmetes
examplepélda than EinsteinEinstein? OK.
116
387200
3336
keressünk egy kevésbé
ijesztő példát, mint Einstein.
06:42
MichaelMichael CrichtonCrichton, creatorTeremtő
of "JurassicJura ParkPark" and "E.R."
117
390560
4336
Michael Crichton, a Jurassic Park
és E.R. megalkotója.
06:46
So in the 1970s,
he originallyeredetileg trainedkiképzett as a doctororvos,
118
394920
3376
Az 1970-es években
eredetileg orvosnak tanult,
06:50
but then he wroteírt novelsregények
119
398320
2536
de aztán regényeket írt,
06:52
and he directedirányított
the originaleredeti "WestworldFeltámad a vadnyugat" moviefilm.
120
400880
3256
majd megrendezte
az eredeti "Westworld" filmet.
06:56
But alsois, and this is lessKevésbé well-knownjól ismert,
121
404160
2136
De, és ez kevéssé ismert,
06:58
he alsois wroteírt nonfictionszépirodalmi bookskönyvek,
122
406320
1736
tényirodalmi könyveket is írt
07:00
about artművészet, about medicinegyógyszer,
about computerszámítógép programmingprogramozás.
123
408080
3200
művészetről, gyógyászatról,
és számítógép-programozásról.
07:04
So in 1995, he enjoyedélvezte
the fruitsgyümölcsök of all this varietyfajta
124
412480
5056
így 1995-ben e sokoldalúság
gyümölcseit élvezve
07:09
by penningPenning the world'svilág
mosta legtöbb commerciallykereskedelemben successfulsikeres bookkönyv.
125
417560
4200
megírta a világ
üzletileg legsikeresebb könyvét,
07:14
And the world'svilág mosta legtöbb commerciallykereskedelemben
successfulsikeres TVTV seriessorozat.
126
422440
4320
és a világ üzletileg legsikeresebb
TV-sorozatait,
07:19
And the world'svilág mosta legtöbb commerciallykereskedelemben
successfulsikeres moviefilm.
127
427680
3680
valamint a világ üzletileg
legsikeresebb filmjét.
07:24
In 1996, he did it all over again.
128
432280
2880
1996-ban ezt mind újra megcsinálta.
07:29
There's a thirdharmadik reasonok
129
437240
1656
Íme a harmadik ok,
07:30
why slow-motionlassú mozgás multitaskingtöbbfeladatos
can help us solvemegfejt problemsproblémák.
130
438920
4296
miért segíthet a lassított többfeladatúság
megoldani problémáinkat.
07:35
It can providebiztosítani assistancetámogatás
when we're stuckmegragadt.
131
443240
3696
Segítséget nyújt, amikor elakadunk.
07:38
This can't happentörténik in an instantazonnali.
132
446960
2216
Ez nem történhet azonnal.
07:41
So, imagineKépzeld el that feelingérzés
of workingdolgozó on a crosswordkeresztrejtvény puzzlekirakós játék
133
449200
3376
Képzeljük el az érzést,
hogy egy keresztrejtvényen dolgozunk,
07:44
and you can't figureábra out the answerválasz,
134
452600
1776
és nem találjuk a választ.
07:46
and the reasonok you can't is because
the wrongrossz answerválasz is stuckmegragadt in your headfej.
135
454400
4176
Ennek oka, hogy a rossz válasz
már befészkelte magát a fejünkbe.
Nagyon egyszerű: csak el kell menni
valami mást csinálni.
07:50
It's very easykönnyen --
just go and do something elsemás.
136
458600
2536
07:53
You know, switchkapcsoló topicstémák, switchkapcsoló contextkontextus,
137
461160
2856
Tudják, témát váltani,
a körülményeken változtatni,
hogy elfelejtsük a rossz választ,
07:56
you'llazt is megtudhatod forgetelfelejt the wrongrossz answerválasz
138
464040
1456
07:57
and that givesad the right answerválasz spacehely
to poppop into the frontelülső of your mindelme.
139
465520
3600
teret adva így a jó válasz
előbukkanásához elménkből.
08:02
But on the slowerlassabb timescaleidőskálán
that interestsérdekek me,
140
470080
3776
De az engem érdeklő lassabb időskálán
08:05
beinglény stuckmegragadt is a much more serioussúlyos thing.
141
473880
2000
elakadva lenni sokkal súlyosabb dolog.
08:08
You get turnedfordult down for fundingfinanszírozás.
142
476920
2120
Nem kapjuk meg a várt pénzügyi támogatást.
08:11
Your cellsejt cultureskultúrák won'tszokás grow,
your rocketsrakéták keep crashingösszetörő.
143
479760
3240
Sejtkultúráink nem növekednek,
rakétáink sorozatban csődöt mondanak.
08:16
NobodySenki sem wants to publishközzétesz you fantasyfantázia novelregény
about a schooliskola for wizardsvarázslók.
144
484000
3880
Nem akarják megjelentetni
egy varázslóiskoláról szóló regényünket.
08:21
Or maybe you just can't find the solutionmegoldás
to the problemprobléma that you're workingdolgozó on.
145
489040
4496
Vagy nem találjuk a megoldását
a problémának, amin dolgozunk.
08:25
And beinglény stuckmegragadt like that
meanseszközök stasispangás, stressfeszültség,
146
493560
4736
Így elakadni megrekedést, stresszt,
08:30
possiblyesetleg even depressiondepresszió.
147
498320
1680
talán még depressziót is jelent.
08:33
But if you have anotheregy másik excitingizgalmas,
challengingkihívást jelentő projectprogram to work on,
148
501280
5176
De ha van egy másik izgalmas, kihívást
jelentő projektünk, amin dolgozhatunk,
08:38
beinglény stuckmegragadt on one is just an opportunitylehetőség
to do something elsemás.
149
506480
4136
az elakadás csupán egy lehetőség arra,
hogy valami mást csináljunk.
08:42
We could all get stuckmegragadt sometimesnéha,
even AlbertAlbert EinsteinEinstein.
150
510640
3976
Mindannyian elakadhatunk olykor,
még Albert Einstein is.
08:46
TenTíz yearsévek after the originaleredeti,
miraculouscsodálatos yearév that I describedleírt,
151
514640
4375
Tíz évvel az eredeti csodálatos év után,
amelyet említettem,
08:51
EinsteinEinstein was puttingelhelyezés togetheregyütt the piecesdarabok
of his theoryelmélet of generalTábornok relativityrelativitás,
152
519039
4937
Einstein általános
relativitás-elméletének,
08:56
his greatestlegnagyobb achievementteljesítmény.
153
524000
1920
legnagyobb vívmányának
darabjait rakosgatta össze,
08:58
And he was exhaustedkimerült.
154
526680
1320
és kimerült volt.
09:01
And so he turnedfordult to an easierkönnyebb problemprobléma.
155
529080
2776
Ezért egy könnyebb probléma felé fordult.
09:03
He proposedjavasolt the stimulatedstimulált
emissionkibocsátás of radiationsugárzás.
156
531880
3576
Felvetette az indukált [stimulált]
sugárzásemisszió elméletét,
09:07
WhichAmely, as you maylehet know, is the S in laserlézer.
157
535480
4816
Tudják, amire az "S"
az angol "laser" (lézer) betűszóban utal.
09:12
So he's layingmegállapításáról szóló down the theoreticalelméleti
foundationAlapítvány for the laserlézer beamgerenda,
158
540320
4496
Így tehát lefekteti
a lézersugár elméleti alapjait,
09:16
and then, while he's doing that,
159
544840
1856
és miután ezt véghezvitte,
09:18
he movesmozog back to generalTábornok relativityrelativitás,
and he's refreshedfrissül.
160
546720
3216
felfrissülve tér vissza
az általános relativitáshoz.
09:21
He seeslát what the theoryelmélet impliesazt jelenti --
161
549960
3336
Látja, mire vezet az elmélet:
09:25
that the universevilágegyetem isn't staticstatikus.
162
553320
3336
a világegyetem nem statikus.
09:28
It's expandingbővülő.
163
556680
1616
Tágul.
09:30
It's an ideaötlet so staggeringmegdöbbentő,
164
558320
2096
Ez a gondolat olyan szédítő,
09:32
EinsteinEinstein can't bringhoz himselfsaját maga
to believe it for yearsévek.
165
560440
3920
hogy Einstein maga sem hiszi el évekig.
09:37
Look, if you get stuckmegragadt
166
565680
2296
Persze, ha egy elakadásból
09:40
and you get the balllabda rollinggördülő
on laserlézer beamsgerendák,
167
568000
4440
a lézersugarak kutatása
tud kihúzni bennünket,
akkor elég jó formában vagyunk.
09:45
you're in prettyszép good shapealak.
168
573520
1456
09:47
(LaughterNevetés)
169
575000
1976
(Nevetés)
Tehát ez a helyzet
a lassított többfeladatúsággal.
09:49
So, that's the caseügy
for slow-motionlassú mozgás multitaskingtöbbfeladatos.
170
577000
3496
09:52
And I'm not promisingbiztató
that it's going to turnfordulat you into EinsteinEinstein.
171
580520
3016
Azt nem ígérem, hogy ez
Einsteinné változtat majd bennünket.
09:55
I'm not even promisingbiztató it's going
to turnfordulat you into MichaelMichael CrichtonCrichton.
172
583560
3216
Még azt sem, hogy Michael Crichtonná,
09:58
But it is a powerfulerős way
to organizeszervez our creativekreatív liveséletét.
173
586800
2960
de hatásos módja
kreatív életünk megszervezésének.
10:03
But there's a problemprobléma.
174
591240
1480
Azonban van egy problémánk.
10:06
How do we stop all of these projectsprojektek
becomingegyre completelyteljesen overwhelmingtúlnyomó?
175
594360
5080
Hogyan gátoljuk meg, hogy a projektek
túlterheljenek bennünket?
10:12
How do we keep all these ideasötletek
straightegyenes in our mindselmék?
176
600520
3480
Hogyan tartsuk ezeket a gondolatokat
folyamatosan elménkben?
10:16
Well, here'sitt a simpleegyszerű solutionmegoldás,
a practicalgyakorlati solutionmegoldás
177
604920
3976
Nos, itt egy egyszerű gyakorlati megoldás
10:20
from the great AmericanAmerikai
choreographerkoreográfus, TwylaTwyla TharpTharp.
178
608920
3496
a nagy amerikai koreográfustól,
Twyla Tharptól.
10:24
Over the last fewkevés decadesévtizedekben,
179
612440
1776
Az elmúlt néhány évtizedben
10:26
she's blurredhomályos boundarieshatárok,
mixedvegyes genresműfajok, wonnyerte prizesdíjak,
180
614240
4496
határokat mosott össze,
műfajokat kevert, díjakat nyert,
10:30
dancedtáncolt to the musiczene of everybodymindenki,
from PhilipPhilip GlassÜveg to BillyBilly JoelJoel.
181
618760
4776
táncolt mindenki zenéjére,
Philip Glasstől Billy Joelig.
10:35
She's writtenírott threehárom bookskönyvek.
182
623560
1576
Három könyvet írt.
10:37
I mean, she's a slow-motionlassú mozgás
multitaskermultitasker, of coursetanfolyam she is.
183
625160
3280
Úgy gondolom, ő aztán mestere
a lassított többfeladatúságnak!
10:41
She saysmondja, "You have to be all things.
184
629800
4016
Azt mondja: "Minden kell hogy legyél."
10:45
Why excludekizárása?
185
633840
1616
Miért zárnál ki bármit is?
10:47
You have to be everything."
186
635480
2560
"Minden kell hogy legyél!"
10:51
And Tharp'sTharp 's methodmódszer
187
639240
2376
Tharp módszere annak megelőzésére,
10:53
for preventingmegelőzése all of these differentkülönböző
projectsprojektek from becomingegyre overwhelmingtúlnyomó
188
641640
4336
hogy e projektek túlterheljék,
10:58
is a simpleegyszerű one.
189
646000
1296
egyszerű.
10:59
She givesad eachminden egyes projectprogram
a bignagy cardboardkarton boxdoboz,
190
647320
2536
Minden projektnek egy kartondobozt ad,
11:01
writesírja the namenév of the projectprogram
on the sideoldal of the boxdoboz.
191
649880
2696
ráírja a projekt nevét a doboz oldalára,
11:04
And into it, she tossesdobálhat DVDsDVD-k
and bookskönyvek, magazinemagazin cuttingsdugványok (csemeték),
192
652600
4416
és beleteszi a DVD-ket,
könyveket, újságkivágásokat,
11:09
theaterszínház programsprogramok, physicalfizikai objectstárgyak,
193
657040
1976
színházprogramokat, tárgyakat,
11:11
really anything that's providedbiztosítani a sourceforrás
of creativekreatív inspirationihlet.
194
659040
4976
tényleg mindent, ami forrásul szolgálhat.
11:16
And she writesírja,
195
664040
1736
Ezt írja:
11:17
"The boxdoboz meanseszközök I never
have to worryaggodalom about forgettingfelejtés.
196
665800
4240
"A doboz azt jelenti, hogy soha nem kell
aggódnom, hogy elfelejtek valamit.
11:22
One of the biggestlegnagyobb fearsfélelmek
for a creativekreatív personszemély
197
670880
2936
Egy kreatív ember
egyik legnagyobb félelme,
11:25
is that some brilliantragyogó ideaötlet will get lostelveszett
198
673840
2456
hogy néhány briliáns ötlete elvész,
11:28
because you didn't writeír it down
and put it in a safebiztonságos placehely.
199
676320
3480
mert nem írta le,
és tette biztonságos helyre.
11:32
I don't worryaggodalom about that.
200
680920
1776
Én nem aggódom emiatt.
11:34
Because I know where to find it.
201
682720
2360
Mert tudom, hol találom.
11:38
It's all in the boxdoboz."
202
686160
1480
Mindegyik a dobozban van."
11:41
You can managekezel manysok ideasötletek like this,
203
689480
2136
Ilyen módon sok ötletet menedzselhetünk.
11:43
eitherbármelyik in physicalfizikai boxesdobozok
or in theirazok digitaldigitális equivalentsekvivalens.
204
691640
4656
akár fizikai formában, dobozban,
vagy digitális megfelelőjükben.
11:48
So, I would like to urgesürgesse you
205
696320
2256
Szóval szeretném ösztönözni önöket,
11:50
to embraceölelés the artművészet
of slow-motionlassú mozgás multitaskingtöbbfeladatos.
206
698600
3320
hogy fogadják be a lassított
többfeladatúság művészetét!
11:54
Not because you're in a hurrysiet,
207
702720
2056
Nem azért, mert sietnek,
11:56
but because you're in no hurrysiet at all.
208
704800
3040
hanem azért, mert egyáltalán nem sietnek.
12:01
And I want to give you one finalvégső examplepélda,
209
709360
2696
Most adni szeretnék önöknek
egy utolsó példát,
12:04
my favoritekedvenc examplepélda.
210
712080
2136
a kedvencemet.
12:06
CharlesCharles DarwinDarwin.
211
714240
1200
Charles Darwin,
12:08
A man whoseakinek slow-burninglassú égetés
multitaskingtöbbfeladatos is so staggeringmegdöbbentő,
212
716200
4696
aki a lassított többfeladatúságot
olyan szédítően művelte,
hogy egy ábrára lesz szükségem,
hogy mindezt elmagyarázhassam.
12:12
I need a diagramdiagram to explainmegmagyarázni it all to you.
213
720920
3176
12:16
We know what DarwinDarwin
was doing at differentkülönböző timesalkalommal,
214
724120
2336
Tudjuk, mit csinált Darwin
különböző időkben,
12:18
because the creativitykreativitás researcherskutatók
HowardHoward GruberGruber and SaraSára DavisDavis
215
726480
3696
mert a kreativitáskutató
Howard Gruber és Sara Davis
12:22
have analyzedelemzett his diariesnaplók
and his notebooksnotebook-ok.
216
730200
2896
elemezte a naplóit.
12:25
So, when he left schooliskola, agekor of 18,
217
733120
2576
Amikor 18 évesen elhagyta az iskolát,
12:27
he was initiallyalapvetően interestedérdekelt in two fieldsmezők,
218
735720
2616
kezdetben két terület érdekelte:
12:30
zoologyállattan and geologygeológia.
219
738360
3256
a zoológia és a geológia.
12:33
Prettycsinos soonhamar, he signedaláírt up to be
the onboardalaplapi naturalisttermészettudós on the "BeagleBeagle."
220
741640
4456
Hamarosan fedélzeti természettudósnak
jelentkezett a "Beagle"-re.
12:38
This is the shiphajó
that eventuallyvégül is tookvett fiveöt yearsévek
221
746120
2816
Ez az a hajó, melynek végül 5 évig tartott
12:40
to sailvitorla all the way around
the southerndéli oceansóceánok of the EarthFöld,
222
748960
3496
körbehajózni a Föld déli óceánjait,
12:44
stoppingmegállítás at the GalGalápagospogók,
passingelhaladó throughkeresztül the IndianIndiai oceanóceán.
223
752480
2816
megállva Galápagosnál,
átszelve az Indiai-óceánt.
12:47
While he was on the "BeagleBeagle,"
he begankezdett researchingkutatása coralkorall reefszátonyok.
224
755320
2976
Amíg a hajón volt,
elkezdte kutatni a korallzátonyokat.
12:50
This is a great synergyszinergia
betweenközött his two interestsérdekek
225
758320
3256
Ez nagyszerű összekapcsolása
a két érdeklődési területnek,
12:53
in zoologyállattan and geologygeológia,
226
761600
1496
a zoológiának és a geológiának,
12:55
and it startskezdődik to get him thinkinggondolkodás
about slowlassú processesfolyamatok.
227
763120
4480
ami a lassú folyamatokról való
gondolkodásra kezdi késztetni.
13:00
But when he getsjelentkeznek back from the voyageutazás,
228
768720
2776
De amikor visszatér az utazásról,
13:03
his interestsérdekek startRajt to expandkiterjed
even furthertovábbi: psychologypszichológia, botanybotanika;
229
771520
4656
érdeklődése tovább terjed
a pszichológia és a botanika felé.
13:08
for the restpihenés of his life,
230
776200
1336
Egész hátralevő élete során
13:09
he's movingmozgó backwardsvisszafelé and forwardscsatárok
betweenközött these differentkülönböző fieldsmezők.
231
777560
3616
e területek között vált ide-oda.
13:13
He never quiteegészen abandonsElhagyja any of them.
232
781200
2856
Egyiket sem hagyja el igazán.
1837-ben két nagyon érdekes
feladaton kezd el dolgozni.
13:16
In 1837, he beginselkezdődik work
on two very interestingérdekes projectsprojektek.
233
784080
3896
Az egyik a földigiliszták.
13:20
One of them: earthwormsföldigilisztákra gyakorolt hatás.
234
788000
2816
A másik egy kis jegyzetfüzet,
aminek a címe:
13:22
The other, a little notebooknotebook
whichmelyik he titlescímek
235
790840
3576
13:26
"The transmutationátalakítás of speciesfaj."
236
794440
2896
"A fajok átalakulása".
Aztán Darwin elkezdi tanulmányozni
az én területemet, a közgazdaságtant.
13:29
Then, DarwinDarwin startskezdődik
studyingtanul my fieldmező, economicsközgazdaságtan.
237
797360
5936
Olvas egy könyvet
a közgazdász Thomas Malthustól.
13:35
He readsolvas a bookkönyv
by the economistközgazdász ThomasThomas MalthusMalthus.
238
803320
4856
És egy "Heuréka!"-pillanata támad.
13:40
And he has his eurekaEureka momentpillanat.
239
808200
2216
13:42
In a flashvaku, he realizesfelismeri how speciesfaj
could emergefelbukkan and evolvefejlődik slowlylassan,
240
810440
5536
Hirtelen megérti, hogy bukkanhatnak fel
fajok, és hogyan fejlődnek lassanként,
13:48
throughkeresztül this processfolyamat
of the survivaltúlélés of the fittestlegalkalmasabb.
241
816000
3056
a legéletrevalóbbak túlélésének
folyamatán keresztül.
13:51
It all comesjön to him,
he writesírja it all down,
242
819080
2296
Mindent megért, mindent leír,
13:53
everyminden singleegyetlen importantfontos elementelem
of the theoryelmélet of evolutionevolúció,
243
821400
3736
az evolúciós elmélet
minden fontos elemét
13:57
in that notebooknotebook.
244
825160
1736
abba a jegyzetfüzetbe.
13:58
But then, a newúj projectprogram.
245
826920
3816
De aztán jön egy új projekt:
14:02
His sonfiú WilliamWilliam is bornszületett.
246
830760
1600
Megszületik a fia, William.
14:05
Well, there's a naturaltermészetes
experimentkísérlet right there,
247
833200
2696
Egy természetes kísérlet,
ami éppen kapóra jön.
14:07
you get to observemegfigyelése
the developmentfejlődés of a humanemberi infantcsecsemő.
248
835920
2576
El lehet kezdeni
egy csecsemő megfigyelését.
14:10
So immediatelyazonnal,
DarwinDarwin startskezdődik makinggyártás notesjegyzetek.
249
838520
2696
Úgyhogy Darwin azonnal hozzálát
jegyzeteket készíteni.
14:13
Now, of coursetanfolyam, he's still workingdolgozó
on the theoryelmélet of evolutionevolúció
250
841240
2896
Természetesen továbbra is
dolgozik az evolúciós elméleten,
14:16
and the developmentfejlődés of the humanemberi infantcsecsemő.
251
844160
2856
és a gyermeki fejlődésen.
14:19
But duringalatt all of this,
252
847040
1416
De ez idő alatt rájön,
14:20
he realizesfelismeri he doesn't really know
enoughelég about taxonomytaxonómia.
253
848480
4176
hogy nem tud eleget a rendszertanról.
14:24
So he startskezdődik studyingtanul that.
254
852680
1736
Úgyhogy azt is tanulmányozni kezdi.
14:26
And in the endvég, he spendskölt eightnyolc yearsévek
becomingegyre the world'svilág leadingvezető expertszakértő
255
854440
6456
Végül nyolc évet tölt el vele,
14:32
on barnaclesBarnacles.
256
860920
1440
és a kagylók első számú
szakértőjévé válik.
14:35
Then, "NaturalTermészetes SelectionKiválasztás."
257
863320
2096
Aztán jön a "Természetes kiválasztódás".
14:37
A bookkönyv that he's to continueFolytatni workingdolgozó on
for his entireteljes life, he never finishesfelületek it.
258
865440
5136
Egy könyv, amin egész életében dolgozik,
és amit soha nem fejez be.
14:42
"OriginSzármazás of SpeciesFajok" is finallyvégül publishedközzétett
259
870600
2856
"A fajok eredete" végül
20 évvel azután jelenik meg,
14:45
20 yearsévek after DarwinDarwin setkészlet out
all the basicalapvető elementselemek.
260
873480
3976
hogy Darwin lefektette minden alapelemét.
Ezután az "Ember származása" című,
nagy vitákat kiváltó könyv.
14:49
Then, the "DescentSüllyedés of Man,"
controversialvitatott bookkönyv.
261
877480
2896
14:52
And then, the bookkönyv about
the developmentfejlődés of the humanemberi infantcsecsemő.
262
880400
3856
Majd utána egy könyv
a csecsemő fejlődéséről.
14:56
The one that was inspiredihletett
when he could see his sonfiú, WilliamWilliam,
263
884280
4136
Az, amelyiket fia, William inspirálta,
15:00
crawlingcsúszó on the sittingülés roomszoba
floorpadló in frontelülső of him.
264
888440
3176
előtte mászva a nappaliban.
15:03
When the bookkönyv was publishedközzétett,
WilliamWilliam was 37 yearsévek oldrégi.
265
891640
4000
Mikor a könyv megjelent,
William 37 éves volt.
15:08
And all this time,
266
896640
2216
És mindez idő alatt
15:10
Darwin'sDarwin workingdolgozó on earthwormsföldigilisztákra gyakorolt hatás.
267
898880
2976
Darwin a földigilisztákat tanulmányozza.
15:13
He fillskitöltés his billiardBiliárd roomszoba with earthwormsföldigilisztákra gyakorolt hatás
in potsedények, with glassüveg coversburkolatok.
268
901880
5976
Biliárdszobáját üvegfedelű edényekben
lévő földigilisztákkal tölti meg.
15:19
He shinesragyog lightsLámpák on them,
to see if they'llfognak respondreagál.
269
907880
2696
megvilágítja őket, figyelve,
hogy reagálnak-e.
15:22
He holdstart a hotforró pokerpóker nextkövetkező to them,
to see if they movemozog away.
270
910600
2856
Egy forró vasat tart mellettük,
figyelve, arrébb másznak-e.
15:25
He chewsrág tobaccodohány and --
271
913480
1816
Dohányt rág, és -
15:27
(BlowsFúj)
272
915320
1216
(Fújás)
15:28
He blowsfúj on the earthwormsföldigilisztákra gyakorolt hatás
to see if they have a senseérzék of smellszag.
273
916560
3016
a földigilisztákra fújja,
hogy lássa, van-e szaglóérzékük.
15:31
He even playsjátszik the bassoonFagott
at the earthwormsföldigilisztákra gyakorolt hatás.
274
919600
3280
Még basszuskürtözik is nekik.
15:36
I like to think of this great man
275
924200
2696
Elképzelem ezt a nagyszerű embert
15:38
when he's tiredfáradt, he's stressedhangsúlyozta,
276
926920
2456
amikor fáradt, amikor stresszes,
15:41
he's anxiousaggódó about the receptionrecepció
of his bookkönyv "The DescentSüllyedés of Man."
277
929400
4016
amikor nyugtalan "Az ember származása"
című könyvének fogadtatása miatt.
15:45
You or I mightesetleg loglog into FacebookFacebook
or turnfordulat on the televisiontelevízió.
278
933440
4080
Önök és én talán facebookozunk,
vagy bekapcsoljuk a televíziót.
15:50
DarwinDarwin would go
into the billiardBiliárd roomszoba to relaxRelax
279
938440
3816
Darwin a biliárdszobába ment pihenni,
15:54
by studyingtanul the earthwormsföldigilisztákra gyakorolt hatás intenselyintenzíven.
280
942280
3080
ahol intenzíven tanulmányozta
a földigilisztákat.
15:58
And that's why it's appropriatemegfelelő
that one of his last great worksművek
281
946960
3896
És ez az, amiért helyénvaló,
hogy utolsó munkái egyike
16:02
is the "FormationKialakulása of VegetableNövényi MouldPenész
ThroughKeresztül The ActionAkció of WormsFérgek."
282
950880
5016
a "Növényi televényföld kialakulása
a férgek tevékenysége révén".
16:07
(LaughterNevetés)
283
955920
1336
(Nevetés)
16:09
He workeddolgozott uponesetén that bookkönyv for 44 yearsévek.
284
957280
5120
44 évig dolgozott azon a könyvön.
16:16
We don't liveélő in the 19thth centuryszázad anymoretöbbé.
285
964080
2696
Többé nem a 19. században élünk.
16:18
I don't think any of us could sitül
286
966800
2336
Nem hiszem, hogy bármelyikünk is ülhetne
16:21
on our creativekreatív or scientifictudományos
projectsprojektek for 44 yearsévek.
287
969160
4120
kreatív és tudományos projekteken 44 évig.
16:26
But we do have something to learntanul
from the great slow-motionlassú mozgás multitaskersmultitaskers.
288
974280
4336
De van mit tanulnunk a lassított
többfeladatúság nagyszerű művelőitől.
16:30
From EinsteinEinstein and DarwinDarwin
to MichaelMichael CrichtonCrichton and TwylaTwyla TharpTharp.
289
978640
5360
Einsteintől és Darwintól
Michael Crichtonig és Twyla Tharpig.
16:37
The modernmodern worldvilág seemsÚgy tűnik,
to presentajándék us with a choiceválasztás.
290
985040
3816
A modern világ , úgy tűnik,
választás elé állít bennünket.
16:40
If we're not going to fast-twitchgyors rántás
from browserböngésző windowablak to browserböngésző windowablak,
291
988880
4016
Ha nem ugrálunk böngészőablakról
böngészőablakra,
16:44
we have to liveélő like a hermitRemete,
292
992920
1616
remeteként kell élnünk,
16:46
focusfókusz on one thing
to the exclusionkirekesztés of everything elsemás.
293
994560
3320
egy dologra fókuszálva,
kizárva minden mást.
16:50
I think that's a falsehamis dilemmadilemma.
294
998680
2376
Úgy gondolom, ez egy hamis dilemma.
16:53
We can make multitaskingtöbbfeladatos work for us,
295
1001080
2656
Engedhetjük, hogy a többfeladatúság
dolgozzon nekünk,
16:55
unleashingfelszabadítása our naturaltermészetes creativitykreativitás.
296
1003760
2560
felszabadítva
természetes kreativitásunkat.
16:59
We just need to slowlassú it down.
297
1007440
1480
Csak le kell lassítanunk.
17:02
So ...
298
1010200
1240
Szóval...
17:04
Make a listlista of your projectsprojektek.
299
1012880
2496
készítsünk egy listát projektjeinkről!
17:07
Put down your phonetelefon.
300
1015400
1400
Tegyük le a telefonunkat!
17:09
PickPick up a couplepárosít of cardboardkarton boxesdobozok.
301
1017640
2040
Fogjunk pár kartondobozt,
17:12
And get to work.
302
1020880
1200
és kezdjünk dolgozni!
17:15
Thank you very much.
303
1023240
1376
Nagyon köszönöm.
17:16
(ApplauseTaps)
304
1024640
3840
(Taps)
Translated by Zsuzsa Viola
Reviewed by Csaba Lóki

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tim Harford - Economist, journalist, broadcaster
Tim Harford's writings reveal the economic ideas behind everyday experiences.

Why you should listen

In the Undercover Economist column he writes for the Financial Times, Tim Harford looks at familiar situations in unfamiliar ways and explains the fundamental principles of the modern economy. He illuminates them with clear writing and a variety of examples borrowed from daily life.

His book, Adapt: Why Success Always Starts With Failure, argues that the world has become far too unpredictable and complex for today's challenges to be tackled with ready-made solutions and expert opinions. Instead, Harford suggests, we need to learn to embrace failure and to constantly adapt, to improvise rather than plan, to work from the bottom up rather than the top down. His next book, Messy: Thriving in a Tidy-Minded World will be published in September 2016. 

Harford also presents the BBC radio series More or Less, a rare broadcast program devoted, as he says, to "the powerful, sometimes beautiful, often abused but ever ubiquitous world of numbers."

He says: "I’d like to see many more complex problems approached with a willingness to experiment."

More profile about the speaker
Tim Harford | Speaker | TED.com