ABOUT THE SPEAKER
Tim Harford - Economist, journalist, broadcaster
Tim Harford's writings reveal the economic ideas behind everyday experiences.

Why you should listen

In the Undercover Economist column he writes for the Financial Times, Tim Harford looks at familiar situations in unfamiliar ways and explains the fundamental principles of the modern economy. He illuminates them with clear writing and a variety of examples borrowed from daily life.

His book, Adapt: Why Success Always Starts With Failure, argues that the world has become far too unpredictable and complex for today's challenges to be tackled with ready-made solutions and expert opinions. Instead, Harford suggests, we need to learn to embrace failure and to constantly adapt, to improvise rather than plan, to work from the bottom up rather than the top down. His next book, Messy: Thriving in a Tidy-Minded World will be published in September 2016. 

Harford also presents the BBC radio series More or Less, a rare broadcast program devoted, as he says, to "the powerful, sometimes beautiful, often abused but ever ubiquitous world of numbers."

He says: "I’d like to see many more complex problems approached with a willingness to experiment."

More profile about the speaker
Tim Harford | Speaker | TED.com
TED@Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Tim Harford: A powerful way to unleash your natural creativity

Tim Harford: Doğal yaratıcılığınızı serbest bırakmak için güçlü bir yol

Filmed:
3,773,596 views

Dünyanın en tahammüllü yaratıcı insanlarından ne öğrenebiliriz? Birden fazla projeyi aktif olarak bir arada sürdürmeye çalışarak ve ruh hallerine göre konular arasında gelgit yaparak, "ağır çekimde çoklu görev" yapıyorlar -- acelesi var gibi hissetmeden. Yazar Tim Harford; Einstein, Darwin, Twyla Tharp ve Michael Crichton gibi yenilikçilerin, zihinlerini çapraz eğitime tabi tutarak ilham ve üretkenliklerini nasıl bulduklarını paylaşıyor.
- Economist, journalist, broadcaster
Tim Harford's writings reveal the economic ideas behind everyday experiences. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
"To do two things at oncebir Zamanlar
is to do neitherne."
0
1640
4216
"Aynı anda iki şey yapmak,
her ikisini de yapmamaktır."
00:17
It's a great smackdownSmackdown
of multitaskingçoklu görev, isn't it,
1
5880
2776
Bu muhteşem bir
çoklu görev hezimeti, değil mi?
00:20
oftensık sık attributedatfedilen to
the RomanRoma writeryazar PubliliusPublilius SyrusSyrus,
2
8680
3536
Genelde Romalı yazar
Publilius Syrus'a atfedilir
00:24
althougholmasına rağmen you know how these things are,
he probablymuhtemelen never said it.
3
12240
3680
ama bunun nasıl olduğunu bilirsiniz,
muhtemelen o hiç söylememiştir.
00:28
What I'm interestedilgili in, thoughgerçi,
is -- is it truedoğru?
4
16640
3296
Yine de, ilgilendiğim şey -- bu doğru mu?
00:31
I mean, it's obviouslybelli ki truedoğru
for emailinge-posta gönderme at the dinnerakşam yemegi tabletablo
5
19960
3696
Yani, yemek masasında e-posta
göndermek ya da araba sürerken mesajlaşmak
00:35
or textingmanifatura while drivingsürme or possiblybelki
for livecanlı tweetingTweeting at TEDTED Talk, as well.
6
23680
5376
veya TED'de canlı tweet atmak
konusunda, bu apaçık doğru.
00:41
But I'd like to arguetartışmak
that for an importantönemli kindtür of activityaktivite,
7
29080
4696
Fakat ben, önemli bir etkinlik türü
için bunu tartışmak istiyorum,
00:45
doing two things at oncebir Zamanlar --
or threeüç or even fourdört --
8
33800
2816
aynı anda iki şey yapmak --
veya üç hatta dört --
00:48
is exactlykesinlikle what we should be aimingnişan for.
9
36640
3136
tam olarak hedeflediğimiz şey olmalı.
00:51
Look no furtherayrıca than AlbertAlbert EinsteinEinstein.
10
39800
2736
Bu konuda Albert Einstein'dan ötesi yok.
00:54
In 1905, he publishedyayınlanan
fourdört remarkabledikkat çekici scientificilmi paperskâğıtlar.
11
42560
4176
1905'te dört olağanüstü
bilimsel makale yayınladı.
00:58
One of them was on BrownianBrown motionhareket,
12
46760
1936
Bir tanesi Brown hareketiydi,
01:00
it providedsağlanan empiricalampirik evidencekanıt
that atomsatomları existvar olmak,
13
48720
3336
atomların var olduğuna dair
deneysel ispat sağlıyordu
01:04
and it laidkoydu out the basictemel mathematicsmatematik
behindarkasında mostçoğu of financialmali economicsekonomi bilimi.
14
52080
4216
ve çoğu finansal ekonominin
ardındaki temel matematiği gösteriyordu.
01:08
AnotherBaşka bir one was on the theoryteori
of specialözel relativityizafiyet.
15
56320
2856
Diğeri de özel görelilik teorisi üzerine.
01:11
AnotherBaşka bir one was
on the photoelectricFotoelektrik effectEfekt,
16
59200
2696
Bir diğeri, fotoelektrik etki üzerine,
01:13
that's why solargüneş panelspaneller work,
it's a niceGüzel one.
17
61920
2360
güneş panelleri
bu yüzden çalışıyor, bu güzel.
01:17
GaveVerdi him the NobelNobel prizeödül for that one.
18
65280
2216
Bunun için ona Nobel ödülü verebilirsiniz.
01:19
And the fourthdördüncü introducedtanıtılan an equationdenklem
you mightbelki have heardduymuş of:
19
67520
3136
Dördüncüsü de duymuş olabileceğiniz
bir denklemi öğretiyor:
01:22
E equalseşittir mcMC squaredkare.
20
70680
2296
E = mc2
01:25
So, tell me again how you
shouldn'tolmamalı do severalbirkaç things at oncebir Zamanlar.
21
73000
3576
Şimdi, birkaç şeyi aynı anda neden
yapmamanız gerektiğini tekrar söyleyin.
01:28
Now, obviouslybelli ki, workingçalışma simultaneouslyeşzamanlı
22
76600
3376
Açıkçası aynı anda Brown hareketi,
01:32
on BrownianBrown motionhareket, specialözel relativityizafiyet
and the photoelectricFotoelektrik effectEfekt --
23
80000
3896
özel görelilik ve fotoelektrik etki
üzerinde çalışmak --
01:35
it's not exactlykesinlikle the sameaynı
kindtür of multitaskingçoklu görev
24
83920
2536
Snapchat'te gezerken
bir yandan "Westworld" izlemek gibi
01:38
as SnapchattingSnapchat while
you're watchingseyretme "WestworldWestworld."
25
86480
2616
bir çoklu görev ile
tam olarak aynı şey değil.
01:41
Very differentfarklı.
26
89120
1456
Çok farklı.
01:42
And EinsteinEinstein, yeah, well,
Einstein'sEinstein'ın -- he's EinsteinEinstein,
27
90600
3656
Einstein da, evet, yani,
Einstein'ın -- o Einstein,
01:46
he's one of a kindtür, he's uniquebenzersiz.
28
94280
1560
türünün tek örneği, eşsiz.
01:48
But the patternmodel of behaviordavranış
that EinsteinEinstein was demonstratingtasviridir,
29
96680
3216
Fakat Einstein'ın
gösterdiği davranış modeli,
01:51
that's not uniquebenzersiz at all.
30
99920
2576
o çok da eşsiz değil.
01:54
It's very commonortak
amongarasında highlybüyük ölçüde creativeyaratıcı people,
31
102520
3296
İleri derecede yaratıcı insanlar
arasında oldukça yaygın,
01:57
bothher ikisi de artistssanatçılar and scientistsBilim adamları,
32
105840
2656
hem sanatçılar, hem de bilim insanları
02:00
and I'd like to give it a nameisim:
33
108520
1696
ve buna bir isim vermek istiyorum:
02:02
slow-motionağır çekim multitaskingçoklu görev.
34
110240
2800
ağır çekimde çoklu görev.
02:06
Slow-motionYavaş hareket multitaskingçoklu görev
feelshissediyor like a counterintuitivecounterintuitive ideaFikir.
35
114160
4376
Ağır çekimde çoklu görev,
mantık dışı bir fikirmiş gibi geliyor.
02:10
What I'm describingaçıklayan here
36
118560
1456
Burada tanımladığım şey,
02:12
is havingsahip olan multipleçoklu projectsprojeler
on the go at the sameaynı time,
37
120040
3696
aynı anda yürütülmesi gereken
birden çok projeye sahip olmak
02:15
and you movehareket backwardsgeriye doğru and forwardsiletir
betweenarasında topicskonular as the moodruh hali takes you,
38
123760
4616
ve ruhsal duruma veya
duruma göre, konular arasında
02:20
or as the situationdurum demandstalepler.
39
128400
1976
oradan oraya gidersiniz.
02:22
But the reasonneden it seemsgörünüyor counterintuitivecounterintuitive
40
130400
2376
Fakat mantık dışı görünmesinin nedeni,
02:24
is because we're used to lapsinglapsing
into multitaskingçoklu görev out of desperationumutsuzluk.
41
132800
4176
çaresizlikten dolayı
çoklu göreve geçmeye alışkınız.
02:29
We're in a hurryacele,
we want to do everything at oncebir Zamanlar.
42
137000
2520
Acelemiz var, her şeyi
bir kerede yapmak istiyoruz.
02:32
If we were willingistekli
to slowyavaş multitaskingçoklu görev down,
43
140720
4136
Çoklu görevi yavaşlatmak istiyorsak
02:36
we mightbelki find that it worksEserleri
quiteoldukça brilliantlyışıl ışıl.
44
144880
3520
bunun parlak bir şekilde
işe yaradığını görebiliriz.
02:41
SixtyAltmış yearsyıl agoönce, a younggenç psychologistpsikolog
by the nameisim of BerniceBernice EidusonBir
45
149720
4696
Altmış yıl önce, Bernice Eiduson
adlı genç bir psikolog
02:46
beganbaşladı a long researchAraştırma projectproje
46
154440
1976
40 öncü bilim insanının
02:48
into the personalitieskişilikleri
and the workingçalışma habitsalışkanlıkları
47
156440
3096
kişilik ve çalışma alışkanlıkları üzerine
02:51
of 40 leadingönemli scientistsBilim adamları.
48
159560
2696
uzun bir araştırma projesi başlattı.
02:54
EinsteinEinstein was alreadyzaten deadölü,
49
162280
1656
Einstein zaten ölmüştü
02:55
but fourdört of her subjectskonular wonwon NobelNobel prizesödülleri,
50
163960
2936
fakat Linus Pauling
ve Richard Feynman dâhil
02:58
includingdahil olmak üzere LinusLinus PaulingPauling
and RichardRichard FeynmanFeynman.
51
166920
2760
dört konusu Nobel ödülü kazandı.
03:02
The researchAraştırma wentgitti on for decadeson yıllar,
52
170560
1616
Araştırma onlarca yıl sürdü,
03:04
in factgerçek, it continueddevam etti even after
professorprofesör EidusonBir herselfkendini had diedvefat etti.
53
172200
4256
aslında, Eiduson öldükten
sonra bile devam etti.
03:08
And one of the questionssorular that it answeredcevap
54
176480
2496
Cevapladığı sorulardan biri şuydu:
03:11
was, "How is it that some scientistsBilim adamları
are ableyapabilmek to go on producingüreten importantönemli work
55
179000
6536
"Bazı bilim insanları hayatları boyunca
önemli çalışmalar üretmeye
03:17
right throughvasitasiyla theironların liveshayatları?"
56
185560
2096
nasıl devam edebiliyorlar?"
03:19
What is it about these people?
57
187680
1656
Bu, o kişilerle mi alakalı?
03:21
Is it theironların personalitykişilik,
is it theironların skillbeceri setset,
58
189360
3896
Kişilikleriyle mi, beceri setleriyle mi,
03:25
theironların dailygünlük routinesalışılmış çalışma yöntemi, what?
59
193280
2120
günlük rutinleri mi, neyle alakalı?
03:28
Well, a patternmodel that emergedortaya was clearaçık,
and I think to some people surprisingşaşırtıcı.
60
196400
5000
Ortaya çıkan bir model aşikardı
ve sanırım bazıları için de şaşırtıcıydı.
03:34
The topüst scientistsBilim adamları
kepttuttu changingdeğiştirme the subjectkonu.
61
202520
4816
En iyi bilim insanları,
konuyu değiştirip durdular.
03:39
They would shiftvardiya topicskonular repeatedlydefalarca
62
207360
2736
Yayınlanan ilk 100 araştırma
makalesi boyunca
03:42
duringsırasında theironların first 100
publishedyayınlanan researchAraştırma paperskâğıtlar.
63
210120
4016
konuyu tekrar tekrar değiştirdiler.
03:46
Do you want to guesstahmin how oftensık sık?
64
214160
2176
Ne sıklıkla, tahmin etmek ister misiniz?
03:48
ThreeÜç timeszamanlar?
65
216360
1736
Üç kez?
03:50
FiveBeş timeszamanlar?
66
218120
1200
Beş kez?
03:52
No. On averageortalama, the mostçoğu
enduringlyetkili bestekârlarından biridir creativeyaratıcı scientistsBilim adamları
67
220280
4136
Hayır. Ortalama olarak, en tahammüllü
yaratıcı olan bilim insanları,
03:56
switchedanahtarlamalı topicskonular 43 timeszamanlar
in theironların first 100 researchAraştırma paperskâğıtlar.
68
224440
6240
ilk 100 araştırma makalelerinde,
43 kez konu değiştirdiler.
04:03
SeemsGibi görünüyor that the secretgizli
to creativityyaratıcılık is multitaskingçoklu görev
69
231840
4776
Görünen o ki yaratıcılığın sırrı,
ağır çekimde çoklu görev.
04:08
in slowyavaş motionhareket.
70
236640
1200
04:11
Eiduson'sEiduson 's researchAraştırma suggestsanlaşılacağı
we need to reclaimıslah multitaskingçoklu görev
71
239400
3776
Eiduson'ın araştırması, çoklu görevi
değerlendirmemiz gerektiğini
04:15
and remindhatırlatmak ourselveskendimizi
how powerfulgüçlü it can be.
72
243200
3096
ve bunun ne kadar güçlü olabileceğini
hatırlamamızı öne sürüyor.
04:18
And she's not the only personkişi
to have foundbulunan this.
73
246320
2336
Bunu bulan tek kişi de kendi değil.
04:20
DifferentFarklı researchersaraştırmacılar,
74
248680
1216
Farklı araştırmacılar,
04:21
usingkullanma differentfarklı methodsyöntemleri
to studyders çalışma differentfarklı highlybüyük ölçüde creativeyaratıcı people
75
249920
3576
oldukça yaratıcı farklı insanları
incelemek için farklı yöntemler kullanarak
04:25
have foundbulunan that very oftensık sık
they have multipleçoklu projectsprojeler in progressilerleme
76
253520
3616
genellikle aynı anda
birden çok projelerinin
04:29
at the sameaynı time,
77
257160
1215
süreçte olduğunu buldular
04:30
and they're alsoAyrıca faruzak more likelymuhtemelen
than mostçoğu of us to have seriousciddi hobbiesHobiler.
78
258399
4737
ve ciddi hobiler edinme ihtimalleri de
bizim edinme ihtimalimizden fazla.
04:35
Slow-motionYavaş hareket multitaskingçoklu görev
amongarasında creativeyaratıcı people is ubiquitousher yerde birden bulunan.
79
263160
4440
Yaratıcı insanlar arasında
ağır çekimde çoklu görev yaygın bir şey.
04:40
So, why?
80
268480
1200
Peki neden?
04:43
I think there are threeüç reasonsnedenleri.
81
271160
1576
Bana kalırsa üç sebebi var.
04:44
And the first is the simplestEn basit.
82
272760
2536
Birincisi ise en basiti.
04:47
CreativityYaratıcılık oftensık sık comesgeliyor when you take
an ideaFikir from its originalorijinal contextbağlam
83
275320
4256
Yaratıcılık genelde, bir fikri
orijinal bağlamından aldığınızda gelir
04:51
and you movehareket it somewherebir yerde elsebaşka.
84
279600
1496
ve onu başka yere taşırsınız.
04:53
It's easierDaha kolay to think outsidedışında the boxkutu
85
281120
1736
Vaktinizi bir kutudan diğerine
tırmanarak geçirirseniz
04:54
if you spendharcamak your time clamberingclambering
from one boxkutu into anotherbir diğeri.
86
282880
3120
farklı açıdan bakmak daha kolaydır.
04:58
For an exampleörnek of this,
considerdüşünmek the originalorijinal eurekaEureka momentan.
87
286840
5040
Buna örnek olarak
orijinal ''evreka'' anını düşünün.
05:04
ArchimedesArşimet -- he's wrestlinggüreş
with a difficultzor problemsorun.
88
292520
3656
Arşimet zor bir problemle savaşıyordu.
05:08
And he realizesanlar, in a flashflaş,
89
296200
2496
Birdenbire suyun hacmini kullanarak
05:10
he can solveçözmek it, usingkullanma
the displacementdeplasman of waterSu.
90
298720
3656
bunu çözebileceğini fark etti.
05:14
And if you believe the storyÖykü,
91
302400
1696
Eğer hikâyeye inanıyorsanız
05:16
this ideaFikir comesgeliyor to him
as he's takingalma a bathbanyo,
92
304120
3496
bu fikir ona banyo yaparken geliyor,
05:19
loweringdüşürücü himselfkendisi in, and he's watchingseyretme
the waterSu levelseviye riseyükselmek and falldüşmek.
93
307640
5176
kendisini suda alçaltırken su seviyesinin
yükselip azalmasını izliyor.
05:24
And if solvingçözme a problemsorun
while havingsahip olan a bathbanyo isn't multitaskingçoklu görev,
94
312840
4616
Banyo yaparken bir problemi
çözmek çoklu görev değilse
05:29
I don't know what is.
95
317480
1400
nedir bilmiyorum.
05:32
The secondikinci reasonneden
that multitaskingçoklu görev can work
96
320200
2416
Çoklu görevin işe yarayabilmesinin
ikinci sebebi,
05:34
is that learningöğrenme to do one thing well
97
322640
3376
bir şeyi iyi yapmayı öğrenmek,
05:38
can oftensık sık help you do something elsebaşka.
98
326040
2536
genelde başka şey yapmanızı sağlayabilir.
05:40
Any athleteatlet can tell you
about the benefitsfaydaları of cross-trainingÇapraz Eğitim.
99
328600
2976
Her atlet size çapraz eğitimin
faydalarından bahsedebilir.
05:43
It's possiblemümkün to cross-trainçapraz-tren
your mindus, too.
100
331600
2560
Beyninizde de çapraz eğitim mümkün.
05:47
A fewaz yearsyıl agoönce, researchersaraştırmacılar tookaldı
18 randomlyrasgele chosenseçilmiş medicaltıbbi studentsöğrencilerin
101
335400
5096
Araştırmacılar birkaç yıl önce
rastgele seçilmiş 18 tıp öğrencisini
05:52
and they enrolledkayıtlı them in a coursekurs
at the PhiladelphiaPhiladelphia MuseumMüze of ArtSanat,
102
340520
5136
Philadelphia Sanat Müzesi'nde
bir kursa kaydettirdiler,
05:57
where they learnedbilgili to criticizeeleştirmek
and analyzeçözümlemek worksEserleri of visualgörsel artSanat.
103
345680
4776
orada görsel sanat çalışmalarını
eleştirmeyi ve incelemeyi öğrendiler.
06:02
And at the endson of the coursekurs,
104
350480
1856
Kurs bittiğinde bu öğrenciler,
06:04
these studentsöğrencilerin were comparedkarşılaştırıldığında
with a controlkontrol groupgrup
105
352360
2616
tıp öğrencisi arkadaşlarında oluşan
bir kontrol grubuyla karşılaştırıldılar.
06:07
of theironların fellowadam medicaltıbbi studentsöğrencilerin.
106
355000
1576
06:08
And the onesolanlar who had takenalınmış the artSanat coursekurs
107
356600
2736
Sanat kursunu alanlar,
06:11
had becomeolmak substantiallyesasen better
at performingicra tasksgörevler
108
359360
3816
göz hastalıklarını, fotoğrafları
inceleyerek teşhis etmek gibi
06:15
suchböyle as diagnosingTanılama diseaseshastalıklar of the eyegöz
by analyzinganaliz photographsfotoğraflar.
109
363200
4856
görevleri gerçekleştirmede
büyük ölçüde daha iyi hâle geldiler.
06:20
They'dOnlar-cekti becomeolmak better eyegöz doctorsdoktorlar.
110
368080
2696
Daha iyi göz doktorları oldular.
06:22
So if we want to becomeolmak
better at what we do,
111
370800
3016
Yani yaptığımız şeyde daha iyi
olmak istiyorsak
06:25
maybe we should spendharcamak some time
doing something elsebaşka,
112
373840
2536
belki başka şeyler yaparak da
biraz vakit geçirmeliyiz,
06:28
even if the two fieldsalanlar
appeargörünmek to be as completelytamamen distinctfarklı
113
376400
3736
uğraştığımız iki alan, göz doktorluğu
ve sanat tarihi gibi
06:32
as ophthalmologygöz hastalıkları and the historytarih of artSanat.
114
380160
3160
iki tamamen farklı alan olsa bile.
06:36
And if you'dşimdi etsen like an exampleörnek of this,
115
384360
2816
Buna bir örnek isterseniz
06:39
should we go for a lessaz intimidatingkorkutucu
exampleörnek than EinsteinEinstein? OK.
116
387200
3336
Einstein'dan daha az caydırıcı
bir örneğe gidelim mi? Tamam.
06:42
MichaelMichael CrichtonCrichton, creatoryaratıcı
of "JurassicJurassic ParkPark" and "E.R."
117
390560
4336
Michael Crichton, "Jurassic Park"
ve "E.R."ın yaratıcısı.
06:46
So in the 1970s,
he originallyaslında trainedeğitilmiş as a doctordoktor,
118
394920
3376
1970'lerde aslında
doktorluk eğitimi alıyor
06:50
but then he wroteyazdı novelsroman
119
398320
2536
fakat sonra romanlar yazıyor
06:52
and he directedyönlendirilmiş
the originalorijinal "WestworldWestworld" moviefilm.
120
400880
3256
ve ilk "Batı Dünyası" filmini yönetiyor.
06:56
But alsoAyrıca, and this is lessaz well-knowniyi bilinen,
121
404160
2136
Fakat ayrıca, bu çok az bilinir,
06:58
he alsoAyrıca wroteyazdı nonfictionkurgusal olmayan bookskitaplar,
122
406320
1736
ayrıca kurgu olmayan kitaplar yazdı,
07:00
about artSanat, about medicinetıp,
about computerbilgisayar programmingprogramlama.
123
408080
3200
sanat hakkında, tıp hakkında,
bilgisayar programcılığı hakkında.
07:04
So in 1995, he enjoyedzevk
the fruitsmeyve of all this varietyvaryete
124
412480
5056
1995 yılında, dünyanın ticari olarak
en başarılı kitabını kaleme almış olarak
07:09
by penningparçasıyla adım the world'sDünyanın en
mostçoğu commerciallyticari successfulbaşarılı bookkitap.
125
417560
4200
bu çeşitlilik meyvelerinin tadını çıkardı.
07:14
And the world'sDünyanın en mostçoğu commerciallyticari
successfulbaşarılı TVTV seriesdizi.
126
422440
4320
Ayrıca dünyanın ticari olarak
en başarılı TV dizisi de.
07:19
And the world'sDünyanın en mostçoğu commerciallyticari
successfulbaşarılı moviefilm.
127
427680
3680
Ayrıca dünyanın ticari olarak
en başarılı filmi de.
07:24
In 1996, he did it all over again.
128
432280
2880
1996'da, hepsini sil baştan yaptı.
07:29
There's a thirdüçüncü reasonneden
129
437240
1656
Ağır çekimde çoklu görevin
07:30
why slow-motionağır çekim multitaskingçoklu görev
can help us solveçözmek problemssorunlar.
130
438920
4296
problem çözmemizde nasıl yardımcı
olacağına dair üçüncü bir sebep de var.
07:35
It can providesağlamak assistanceyardım
when we're stucksıkışmış.
131
443240
3696
Tıkandığımız zaman, bize destek olabilir.
07:38
This can't happenolmak in an instantanlık.
132
446960
2216
Bu bir anda olamaz.
07:41
So, imaginehayal etmek that feelingduygu
of workingçalışma on a crosswordBulmaca puzzlebulmaca
133
449200
3376
Çapraz bulmaca çözerken
oluşan hissi hayal edin
07:44
and you can't figureşekil out the answerCevap,
134
452600
1776
ve cevabı bulamıyorsunuz
07:46
and the reasonneden you can't is because
the wrongyanlış answerCevap is stucksıkışmış in your headkafa.
135
454400
4176
ve bulamamanın nedeni, yanlış
cevabın kafanıza takılıp kalmış olması.
07:50
It's very easykolay --
just go and do something elsebaşka.
136
458600
2536
Çok kolay --
gidin ve başka bir şey yapın.
07:53
You know, switchşalter topicskonular, switchşalter contextbağlam,
137
461160
2856
Yani konu değiştirin, bağlam değiştirin,
07:56
you'llEğer olacak forgetunutmak the wrongyanlış answerCevap
138
464040
1456
yanlış cevabı unutacaksınız
07:57
and that givesverir the right answerCevap spaceuzay
to poppop into the frontön of your mindus.
139
465520
3600
ve bu da doğru cevabın aklınıza
gelmesi için alan oluşturacak.
08:02
But on the slowerYavaş timescalezaman ölçeği
that interestsilgi me,
140
470080
3776
Fakat beni ilgilendiren,
daha yavaş zaman ölçeğinde,
08:05
beingolmak stucksıkışmış is a much more seriousciddi thing.
141
473880
2000
takılıp kalmak çok daha ciddi bir şey.
08:08
You get turneddönük down for fundingfinansman.
142
476920
2120
Yatırım için reddediliyorsunuz.
08:11
Your cellhücre cultureskültürler won'talışkanlık growbüyümek,
your rocketsRoketler keep crashinggürültüyle çarpmak.
143
479760
3240
Hücre kültürleriniz büyümüyor,
roketleriniz çarpışıp duruyor.
08:16
NobodyKimse wants to publishyayınlamak you fantasyfantezi novelyeni
about a schoolokul for wizardssihirbazlar.
144
484000
3880
Bir büyücü okuluyla ilgili fantezi
romanınızı kimse yayınlamak istemiyor.
08:21
Or maybe you just can't find the solutionçözüm
to the problemsorun that you're workingçalışma on.
145
489040
4496
Belki de üzerinde çalıştığınız
problemin çözümünü bulamıyorsunuz.
08:25
And beingolmak stucksıkışmış like that
meansanlamına geliyor stasisStaz, stressstres,
146
493560
4736
Bu şekilde takılı kalmak;
durgunluk, stres
08:30
possiblybelki even depressiondepresyon.
147
498320
1680
hatta muhtemelen depresyon demek.
08:33
But if you have anotherbir diğeri excitingheyecan verici,
challengingmeydan okuma projectproje to work on,
148
501280
5176
Fakat eğer üzerinde çalışacak
başka heyecanlı bir projeniz varsa
08:38
beingolmak stucksıkışmış on one is just an opportunityfırsat
to do something elsebaşka.
149
506480
4136
takılı kalmak, yalnızca
başka bir şey yapma fırsatıdır.
08:42
We could all get stucksıkışmış sometimesara sıra,
even AlbertAlbert EinsteinEinstein.
150
510640
3976
Hepimiz bazen takılıp kalabiliriz,
Albert Einstein bile.
08:46
TenOn yearsyıl after the originalorijinal,
miraculousmucizevi yearyıl that I describedtarif edilen,
151
514640
4375
Anlattığım o özgün,
mucizevi yıldan on yıl sonra
08:51
EinsteinEinstein was puttingkoyarak togetherbirlikte the piecesparçalar
of his theoryteori of generalgenel relativityizafiyet,
152
519039
4937
Einstein genel görelilik teorisinin,
parçalarını bir araya getiriyordu;
08:56
his greatestEn büyük achievementbaşarı.
153
524000
1920
en büyük başarısının.
08:58
And he was exhaustedbitkin.
154
526680
1320
Yorulmuştu da.
09:01
And so he turneddönük to an easierDaha kolay problemsorun.
155
529080
2776
Bu yüzden daha kolay bir probleme döndü.
09:03
He proposedönerilen the stimulateduyarılmış
emissionemisyon of radiationradyasyon.
156
531880
3576
Eşdeğer radyasyon salınımını ileri sürdü.
09:07
WhichHangi, as you mayMayıs ayı know, is the S in laserlazer.
157
535480
4816
Yani "laser" kelimesindeki
S harfi, belki biliyorsunuzdur.
09:12
So he's layingdöşeme down the theoreticalteorik
foundationvakıf for the laserlazer beamışın,
158
540320
4496
Lazer ışınının teorik
temelini oluşturuyordu
09:16
and then, while he's doing that,
159
544840
1856
ve sonra, bunu yaparken,
09:18
he moveshamle back to generalgenel relativityizafiyet,
and he's refreshedyenilenir.
160
546720
3216
tazelendikçe genel görelilik
teorisine geri dönüyordu.
09:21
He seesgörür what the theoryteori impliesanlamına gelir --
161
549960
3336
Teorinin belirttiği şeyi gördü --
09:25
that the universeEvren isn't staticstatik.
162
553320
3336
evren sabit değildir.
09:28
It's expandinggenişleyen.
163
556680
1616
Genişliyor.
09:30
It's an ideaFikir so staggeringşaşırtıcı,
164
558320
2096
Bu çok sarsıcı bir fikir.
09:32
EinsteinEinstein can't bringgetirmek himselfkendisi
to believe it for yearsyıl.
165
560440
3920
Einstein kendisini bile
yıllarca buna inandıramadı.
09:37
Look, if you get stucksıkışmış
166
565680
2296
Bakın, eğer tıkanıp kalıyorsanız
09:40
and you get the balltop rollingyuvarlanan
on laserlazer beamskirişler,
167
568000
4440
ve lazer ışınlarında konusunda
işi devam ettirebiliyorsanız
09:45
you're in prettygüzel good shapeşekil.
168
573520
1456
iyi durumdasınız demektir.
09:47
(LaughterKahkaha)
169
575000
1976
(Gülüşmeler)
09:49
So, that's the casedurum
for slow-motionağır çekim multitaskingçoklu görev.
170
577000
3496
Yani ağır çekimde çoklu görev olayı bu.
09:52
And I'm not promisingumut verici
that it's going to turndönüş you into EinsteinEinstein.
171
580520
3016
Bunun sizi Einstein'a
dönüştüreceği sözü vermiyorum.
09:55
I'm not even promisingumut verici it's going
to turndönüş you into MichaelMichael CrichtonCrichton.
172
583560
3216
Bunun sizi Michael Crichton'a
dönüştüreceği sözü bile vermiyorum.
09:58
But it is a powerfulgüçlü way
to organizedüzenlemek our creativeyaratıcı liveshayatları.
173
586800
2960
Fakat bu, yaratıcı hayatlarımızı
düzenlemenin güçlü bir yolu.
10:03
But there's a problemsorun.
174
591240
1480
Fakat bir sorun var.
10:06
How do we stop all of these projectsprojeler
becomingolma completelytamamen overwhelmingezici?
175
594360
5080
Tamamen bunaltıcı bir hâl alan
bu projeleri nasıl durduracağız?
10:12
How do we keep all these ideasfikirler
straightDüz in our mindszihinler?
176
600520
3480
Tüm bu fikirleri
zihnimizde nasıl tutacağız?
10:16
Well, here'sburada a simplebasit solutionçözüm,
a practicalpratik solutionçözüm
177
604920
3976
Bunun basit bir çözümü var,
Amerikalı büyük koreograf
Twyla Tharp'tan, pratik bir çözüm.
10:20
from the great AmericanAmerikan
choreographerkareograf, TwylaTwyla TharpTharp.
178
608920
3496
10:24
Over the last fewaz decadeson yıllar,
179
612440
1776
Geçtiğimiz on yıl boyunca
10:26
she's blurredbulanık boundariessınırları,
mixedkarışık genresTarzlar, wonwon prizesödülleri,
180
614240
4496
sınırları bulanıklaştırdı,
türleri karıştırdı, ödüller kazandı,
10:30
danceddans to the musicmüzik of everybodyherkes,
from PhilipPhilip GlassCam to BillyBilly JoelJoel.
181
618760
4776
Philip Glass'dan Billy Joel'a kadar,
herkesin müziğiyle dans etti.
10:35
She's writtenyazılı threeüç bookskitaplar.
182
623560
1576
Üç kitap yazdı.
10:37
I mean, she's a slow-motionağır çekim
multitaskergörev, of coursekurs she is.
183
625160
3280
Yani, ağır çekimde çoklu görev
yapan biri, elbette öyle.
10:41
She saysdiyor, "You have to be all things.
184
629800
4016
Diyor ki "Her şey olmalısınız.
10:45
Why excludehariç tut?
185
633840
1616
Neden dışlayalım?
10:47
You have to be everything."
186
635480
2560
Bütün her şey olmalısınız."
10:51
And Tharp'sTharp 's methodyöntem
187
639240
2376
Tharp'ın, tüm bu farklı projelerin
10:53
for preventingönlenmesi all of these differentfarklı
projectsprojeler from becomingolma overwhelmingezici
188
641640
4336
bunaltıcı hâle gelmesini
engellemek için kullandığı yöntem,
10:58
is a simplebasit one.
189
646000
1296
basit bir yöntem.
10:59
She givesverir eachher projectproje
a bigbüyük cardboardkarton boxkutu,
190
647320
2536
Her projeye büyük bir karton kutu veriyor,
11:01
writesyazıyor the nameisim of the projectproje
on the sideyan of the boxkutu.
191
649880
2696
kutunun üzerine projenin adını yazıyor.
11:04
And into it, she tossesfırlatır DVDsDVD
and bookskitaplar, magazinedergi cuttingskupürleri,
192
652600
4416
Bir ilham kaynağı sağlayan
herhangi bir şeyi, DVD'leri ve kitapları,
11:09
theatertiyatro programsprogramlar, physicalfiziksel objectsnesneleri,
193
657040
1976
dergi sayfalarını, tiyatro programlarını,
11:11
really anything that's providedsağlanan a sourcekaynak
of creativeyaratıcı inspirationilham.
194
659040
4976
fiziksel nesneleri
kutuların içerisine atıyor.
11:16
And she writesyazıyor,
195
664040
1736
Sonra şöyle yazıyor,
11:17
"The boxkutu meansanlamına geliyor I never
have to worryendişelenmek about forgettingunutma.
196
665800
4240
"Bu kutu, hiçbir zaman unutmaktan
endişe etmeyeceğim anlamına geliyor.
11:22
One of the biggesten büyük fearsendişe
for a creativeyaratıcı personkişi
197
670880
2936
Yaratıcı insanın en büyük
korkularından biri,
11:25
is that some brilliantparlak ideaFikir will get lostkayıp
198
673840
2456
parlak bir fikri bir yere yazmadığı
11:28
because you didn't writeyazmak it down
and put it in a safekasa placeyer.
199
676320
3480
veya güvenli bir yere koymadığı için
kaybetme korkusudur.
11:32
I don't worryendişelenmek about that.
200
680920
1776
Ben bundan endişe duymuyorum.
11:34
Because I know where to find it.
201
682720
2360
Çünkü nerede bulacağımı biliyorum.
11:38
It's all in the boxkutu."
202
686160
1480
Hepsi kutuda."
11:41
You can manageyönetmek manyçok ideasfikirler like this,
203
689480
2136
Fikirleri bu şekilde yönetebilirsiniz,
11:43
eitherya in physicalfiziksel boxeskutuları
or in theironların digitaldijital equivalentseşdeğerleri.
204
691640
4656
ya fiziksel kutularda
ya da dijital eşdeğerlerinde.
11:48
So, I would like to urgedürtü you
205
696320
2256
Sizleri, ağır çekimde çoklu görev sanatını
11:50
to embracekucaklamak the artSanat
of slow-motionağır çekim multitaskingçoklu görev.
206
698600
3320
kavramaya teşvik etmek istiyorum.
11:54
Not because you're in a hurryacele,
207
702720
2056
Aceleniz olduğu için değil,
11:56
but because you're in no hurryacele at all.
208
704800
3040
aslında hiç aceleniz olmadığı için.
12:01
And I want to give you one finalnihai exampleörnek,
209
709360
2696
Son bir örnek daha vermek istiyorum,
12:04
my favoritesevdiğim exampleörnek.
210
712080
2136
en sevdiğim örnek.
12:06
CharlesCharles DarwinDarwin.
211
714240
1200
Charles Darwin.
12:08
A man whosekimin slow-burningyavaş yanma
multitaskingçoklu görev is so staggeringşaşırtıcı,
212
716200
4696
Yavaş yanan çoklu görev özelliği
sarsıcı olan bir adam,
12:12
I need a diagramdiyagram to explainaçıklamak it all to you.
213
720920
3176
bunları size açıklayacak bir grafiğim var.
12:16
We know what DarwinDarwin
was doing at differentfarklı timeszamanlar,
214
724120
2336
Darwin'in farklı zamanlarda
ne yaptığını biliyoruz
12:18
because the creativityyaratıcılık researchersaraştırmacılar
HowardHoward GruberGruber and SaraSara DavisDavis
215
726480
3696
çünkü yaratıcılık araştırmacıları
Howard Gruber ve Sara Davis
12:22
have analyzedanaliz his diariesgünlükler
and his notebooksdizüstü bilgisayarlar.
216
730200
2896
günlüklerini ve defterlerini inceledi.
12:25
So, when he left schoolokul, ageyaş of 18,
217
733120
2576
18 yaşında okulu bıraktığında
12:27
he was initiallybaşlangıçta interestedilgili in two fieldsalanlar,
218
735720
2616
öncelikli olarak iki alana ilgi duyuyordu,
12:30
zoologyzooloji and geologyJeoloji.
219
738360
3256
zooloji ve jeoloji.
12:33
PrettyOldukça soonyakında, he signedimzalı up to be
the onboardonboard naturalistdoğa bilimci on the "BeagleBeagle."
220
741640
4456
Kısa süre sonra, "Beagle" gemisine
yerleşik doğa bilimci olmak için kaydoldu.
12:38
This is the shipgemi
that eventuallysonunda tookaldı fivebeş yearsyıl
221
746120
2816
Dünyanın güney okyanusları
sularında yüzmesi,
12:40
to sailyelken all the way around
the southerngüney oceansokyanuslar of the EarthDünya,
222
748960
3496
Galapagos'da durması
ve Hint okyanusundan geçmesiyle
12:44
stoppingDurduruluyor at the GalGalápagospagos,
passinggeçen throughvasitasiyla the IndianHint oceanokyanus.
223
752480
2816
nihayetinde beş yıl süren bir gemi bu.
12:47
While he was on the "BeagleBeagle,"
he beganbaşladı researchingaraştırma coralmercan reefsresifleri.
224
755320
2976
"Beagle" gemisinde, mercan
kayalıklarını araştırmaya başladı.
12:50
This is a great synergysinerji
betweenarasında his two interestsilgi
225
758320
3256
Bu iki ilgi alanı olan
zooloji ve jeoloji arasında
12:53
in zoologyzooloji and geologyJeoloji,
226
761600
1496
muhteşem bir sinerjiydi
12:55
and it startsbaşlar to get him thinkingdüşünme
about slowyavaş processessüreçler.
227
763120
4480
ve bu, onun yavaş süreç
hakkında düşünmesini sağlamıştı.
13:00
But when he getsalır back from the voyageyolculuk,
228
768720
2776
Fakat yolculuktan döndüğünde
13:03
his interestsilgi startbaşlama to expandgenişletmek
even furtherayrıca: psychologyPsikoloji, botanyBotanik;
229
771520
4656
ilgi alanları daha da genişlemeye
başladı: Psikoloji, botanik;
13:08
for the restdinlenme of his life,
230
776200
1336
yaşamının kalanı boyunca
13:09
he's movinghareketli backwardsgeriye doğru and forwardsiletir
betweenarasında these differentfarklı fieldsalanlar.
231
777560
3616
bu farklı alanlar arasında gidip geldi.
13:13
He never quiteoldukça abandonsTerk any of them.
232
781200
2856
Hiçbirini tamamen terk etmedi.
13:16
In 1837, he beginsbaşlar work
on two very interestingilginç projectsprojeler.
233
784080
3896
1837'de iki ilginç proje
üzerinde çalışmaya başladı.
13:20
One of them: earthwormssolucan.
234
788000
2816
Bir tanesi: yer solucanları.
13:22
The other, a little notebookNot defteri
whichhangi he titlesbaşlıklar
235
790840
3576
Diğeri, "türlerin dönüşümü" adını verdiği
13:26
"The transmutationdönüşüm of speciesTürler."
236
794440
2896
küçük bir defter.
13:29
Then, DarwinDarwin startsbaşlar
studyingders çalışıyor my fieldalan, economicsekonomi bilimi.
237
797360
5936
Darwin daha sonra benim alanımı,
ekonomi çalışmaya başlıyor.
13:35
He readsokur a bookkitap
by the economistiktisatçı ThomasThomas MalthusMalthus.
238
803320
4856
Ekonomist Thomas Malthus'un
bir kitabını okuyor.
13:40
And he has his eurekaEureka momentan.
239
808200
2216
Sonra o "evreka" anına kavuşuyor.
13:42
In a flashflaş, he realizesanlar how speciesTürler
could emergeçıkmak and evolvegelişmek slowlyyavaşça,
240
810440
5536
Birdenbire, türlerin nasıl ortaya
çıkabileceğini ve yavaşça gelişebileceğini
13:48
throughvasitasiyla this processsüreç
of the survivalhayatta kalma of the fittestFittest.
241
816000
3056
doğal seleksiyon
süreci aracılığıyla fark ediyor.
13:51
It all comesgeliyor to him,
he writesyazıyor it all down,
242
819080
2296
Bunlar aklına geliyor, bunları yazıyor,
13:53
everyher singletek importantönemli elementeleman
of the theoryteori of evolutionevrim,
243
821400
3736
evrim kuramının her bir önemli ögesini
13:57
in that notebookNot defteri.
244
825160
1736
o deftere yazıyor.
13:58
But then, a newyeni projectproje.
245
826920
3816
Fakat sonra, yeni bir proje.
14:02
His sonoğul WilliamWilliam is borndoğmuş.
246
830760
1600
Oğlu William doğuyor.
14:05
Well, there's a naturaldoğal
experimentdeney right there,
247
833200
2696
Burada doğal bir tecrübe var,
14:07
you get to observegözlemlemek
the developmentgelişme of a humaninsan infantbebek.
248
835920
2576
bir insan bebeğin gelişimini
gözlemleyebiliyorsunuz.
14:10
So immediatelyhemen,
DarwinDarwin startsbaşlar makingyapma notesnotlar.
249
838520
2696
Darwin, derhal notlar almaya başlıyor.
14:13
Now, of coursekurs, he's still workingçalışma
on the theoryteori of evolutionevrim
250
841240
2896
Elbette, evrim kuramı üzerinde
çalışmaya devam ediyor,
14:16
and the developmentgelişme of the humaninsan infantbebek.
251
844160
2856
ve insan bebeği gelişiminin üzerinde de.
14:19
But duringsırasında all of this,
252
847040
1416
Ancak tüm bunlar esnasında
14:20
he realizesanlar he doesn't really know
enoughyeterli about taxonomytaksonomisi.
253
848480
4176
türüne göre sınıflandırmayla ilgili
yeterli bilgi sahibi olmadığını anlıyor.
14:24
So he startsbaşlar studyingders çalışıyor that.
254
852680
1736
O yüzden, onu çalışmaya başlıyor.
14:26
And in the endson, he spendsharcıyor eightsekiz yearsyıl
becomingolma the world'sDünyanın en leadingönemli expertuzman
255
854440
6456
Sonunda, kaya midyeleri üzerine
dünyanın öncü uzmanı hâline gelmek için
14:32
on barnacleskıskaç.
256
860920
1440
sekiz yılını harcıyor.
14:35
Then, "NaturalDoğal SelectionSeçim."
257
863320
2096
Sonra, "Doğal Seçilim."
14:37
A bookkitap that he's to continuedevam et workingçalışma on
for his entiretüm life, he never finishestamamlandıktan it.
258
865440
5136
Hiçbir zaman bitirmediği, yaşamı boyunca
üzerinde çalışmaya devam ettiği bir kitap.
14:42
"OriginKöken of SpeciesTürler" is finallyen sonunda publishedyayınlanan
259
870600
2856
"Türlerin Kökeni" nihayetinde,
14:45
20 yearsyıl after DarwinDarwin setset out
all the basictemel elementselementler.
260
873480
3976
Darwin temel ögeleri
düzenledikten 20 yıl sonra yayınlandı.
14:49
Then, the "Descentİniş of Man,"
controversialtartışmalı bookkitap.
261
877480
2896
Daha sonra "İnsanın Türeyişi"
tartışmaya yol açan kitap.
14:52
And then, the bookkitap about
the developmentgelişme of the humaninsan infantbebek.
262
880400
3856
Sonra, insan bebeğin
gelişimi hakkındaki kitap.
14:56
The one that was inspiredyaratıcı
when he could see his sonoğul, WilliamWilliam,
263
884280
4136
Oğlu William'ı salonda,
önünde emeklerken görebildiğinde
15:00
crawlingemekleme on the sittingoturma roomoda
floorzemin in frontön of him.
264
888440
3176
ilham alarak yazdığı kitap.
15:03
When the bookkitap was publishedyayınlanan,
WilliamWilliam was 37 yearsyıl oldeski.
265
891640
4000
Kitap yayınlandığında
William 37 yaşındaydı.
15:08
And all this time,
266
896640
2216
Darwin tüm bu süreç boyunca
15:10
Darwin'sDarwin'in workingçalışma on earthwormssolucan.
267
898880
2976
yer solucanları üzerinde çalışıyordu.
15:13
He fillsdolguları his billiardBilardo roomoda with earthwormssolucan
in potsTencere, with glassbardak coverskapaklar.
268
901880
5976
Bilardo odası, saksılardaki
yer solucanları ve cam kapaklarla doluydu.
15:19
He shinesparlar lightsışıklar on them,
to see if they'llacaklar respondyanıtlamak.
269
907880
2696
Tepkilerini görmek için
üstlerine ışık tutuyordu.
15:22
He holdstutar a hotSıcak pokerPoker nextSonraki to them,
to see if they movehareket away.
270
910600
2856
Kaçıp kaçmayacaklarını görmek için
sıcak maşa tutuyordu.
15:25
He chewskemikleri tobaccoTütün and --
271
913480
1816
Tütün çiğniyordu ve --
15:27
(BlowsDarbeler)
272
915320
1216
(Üflüyor)
15:28
He blowsdarbeler on the earthwormssolucan
to see if they have a senseduyu of smellkoku.
273
916560
3016
Koku hisleri olup olmadığını görmek için
üstlerine üflüyordu.
15:31
He even playsoyunlar the bassoonFagot
at the earthwormssolucan.
274
919600
3280
Yer solucanlarına fagot bile çalıyordu.
15:36
I like to think of this great man
275
924200
2696
Bu büyük adamı,
15:38
when he's tiredyorgun, he's stressedvurguladı,
276
926920
2456
"İnsanın Türeyişi"
kitabının alacağı tepki konusunda
15:41
he's anxiousendişeli about the receptionresepsiyon
of his bookkitap "The Descentİniş of Man."
277
929400
4016
yorgunken, stresliyken
ve endişeliyken düşünmek istiyorum.
15:45
You or I mightbelki logkütük into FacebookFacebook
or turndönüş on the televisiontelevizyon.
278
933440
4080
Siz veya ben Facebook'a girebilir
veya televizyonu açabiliriz.
15:50
DarwinDarwin would go
into the billiardBilardo roomoda to relaxSakin ol
279
938440
3816
Darwin de yer solucanlarını yoğun
ölçüde inceleyerek rahatlamak için
15:54
by studyingders çalışıyor the earthwormssolucan intenselyyoğun bir şekilde.
280
942280
3080
bilardo odasına giderdi.
15:58
And that's why it's appropriateuygun
that one of his last great worksEserleri
281
946960
3896
Tam da bu yüzden son büyük
çalışmalarından birinin şu olması normal:
16:02
is the "FormationOluşumu of VegetableSebze MouldKalıp
ThroughAracılığıyla The ActionEylem of WormsSolucanlar."
282
950880
5016
"Solucanların Eylemleri Yoluyla
Sebzelerde Küf Oluşumu"
16:07
(LaughterKahkaha)
283
955920
1336
(Gülüşmeler)
16:09
He workedişlenmiş uponüzerine that bookkitap for 44 yearsyıl.
284
957280
5120
Bu kitap üzerinde 44 yıl çalıştı.
16:16
We don't livecanlı in the 19thinci centuryyüzyıl anymoreartık.
285
964080
2696
Artık 19. yüzyılda yaşamıyoruz.
16:18
I don't think any of us could sitoturmak
286
966800
2336
Herhangi birimizin oturup da
16:21
on our creativeyaratıcı or scientificilmi
projectsprojeler for 44 yearsyıl.
287
969160
4120
44 yıl boyunca yaratıcı veya
bilimsel projeler yapacağını sanmıyorum.
16:26
But we do have something to learnöğrenmek
from the great slow-motionağır çekim multitaskersHarbiden.
288
974280
4336
Fakat büyük ağır çekim çoklu görev
insanlarından öğrenecek bir şeyimiz var.
16:30
From EinsteinEinstein and DarwinDarwin
to MichaelMichael CrichtonCrichton and TwylaTwyla TharpTharp.
289
978640
5360
Einstein'dan Darwin'e,
Michael Crichton'dan Twyla Tharp'a.
16:37
The modernmodern worldDünya seemsgörünüyor
to presentmevcut us with a choiceseçim.
290
985040
3816
Modern dünya bize bir
seçenek sunuyor gibi görünüyor.
16:40
If we're not going to fast-twitchhızlı-Twitch
from browserTarayıcı windowpencere to browserTarayıcı windowpencere,
291
988880
4016
Bir tarayıcı penceresinden diğerine
hızlı hızlı geçmeyeceksek
16:44
we have to livecanlı like a hermitmünzevi kimse,
292
992920
1616
bir keşiş gibi yaşamalıyız,
16:46
focusodak on one thing
to the exclusionhariç tutma of everything elsebaşka.
293
994560
3320
her şeyi hariç bırakarak,
tek bir şeye odaklanarak.
16:50
I think that's a falseyanlış dilemmaikilem.
294
998680
2376
Bence bu yanlış bir ikilem.
16:53
We can make multitaskingçoklu görev work for us,
295
1001080
2656
Çoklu görevin işimize
yaramasını sağlayabiliriz,
16:55
unleashingUnleashing our naturaldoğal creativityyaratıcılık.
296
1003760
2560
doğal yaratıcılığımızı
serbest bırakabiliriz.
16:59
We just need to slowyavaş it down.
297
1007440
1480
Sadece yavaşlatmamız gerek.
17:02
So ...
298
1010200
1240
Yani.
17:04
Make a listliste of your projectsprojeler.
299
1012880
2496
Projelerinizin bir listesini yapın.
17:07
Put down your phonetelefon.
300
1015400
1400
Telefonunuzu bırakın.
17:09
PickÇekme up a coupleçift of cardboardkarton boxeskutuları.
301
1017640
2040
Birkaç karton kutu alın.
17:12
And get to work.
302
1020880
1200
İşe koyulun.
17:15
Thank you very much.
303
1023240
1376
Çok teşekkürler.
17:16
(ApplauseAlkış)
304
1024640
3840
(Alkış)
Translated by Gözde Zülal Solak
Reviewed by Cihan Ekmekçi

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tim Harford - Economist, journalist, broadcaster
Tim Harford's writings reveal the economic ideas behind everyday experiences.

Why you should listen

In the Undercover Economist column he writes for the Financial Times, Tim Harford looks at familiar situations in unfamiliar ways and explains the fundamental principles of the modern economy. He illuminates them with clear writing and a variety of examples borrowed from daily life.

His book, Adapt: Why Success Always Starts With Failure, argues that the world has become far too unpredictable and complex for today's challenges to be tackled with ready-made solutions and expert opinions. Instead, Harford suggests, we need to learn to embrace failure and to constantly adapt, to improvise rather than plan, to work from the bottom up rather than the top down. His next book, Messy: Thriving in a Tidy-Minded World will be published in September 2016. 

Harford also presents the BBC radio series More or Less, a rare broadcast program devoted, as he says, to "the powerful, sometimes beautiful, often abused but ever ubiquitous world of numbers."

He says: "I’d like to see many more complex problems approached with a willingness to experiment."

More profile about the speaker
Tim Harford | Speaker | TED.com