ABOUT THE SPEAKER
Tim Harford - Economist, journalist, broadcaster
Tim Harford's writings reveal the economic ideas behind everyday experiences.

Why you should listen

In the Undercover Economist column he writes for the Financial Times, Tim Harford looks at familiar situations in unfamiliar ways and explains the fundamental principles of the modern economy. He illuminates them with clear writing and a variety of examples borrowed from daily life.

His book, Adapt: Why Success Always Starts With Failure, argues that the world has become far too unpredictable and complex for today's challenges to be tackled with ready-made solutions and expert opinions. Instead, Harford suggests, we need to learn to embrace failure and to constantly adapt, to improvise rather than plan, to work from the bottom up rather than the top down. His next book, Messy: Thriving in a Tidy-Minded World will be published in September 2016. 

Harford also presents the BBC radio series More or Less, a rare broadcast program devoted, as he says, to "the powerful, sometimes beautiful, often abused but ever ubiquitous world of numbers."

He says: "I’d like to see many more complex problems approached with a willingness to experiment."

More profile about the speaker
Tim Harford | Speaker | TED.com
TED@Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Tim Harford: A powerful way to unleash your natural creativity

Тім Харфорд: Ефективний спосіб розкрити свою природну творчість

Filmed:
3,773,596 views

Чого можна навчитися у найвпливовіших творчих людей світу? Вони "уповільнюють багатозадачність", активно поєднуючи кілька проектів і переключаються між темами в залежності від настрою, без поспіху. Автор Тім Харфорд розповідає про те, як новатори, такі як Ейнштейн, Дарвін, Твайла Тарп і Майкл Крайтон знайшли своє натхнення і продуктивність через перехресне тренування розуму.
- Economist, journalist, broadcaster
Tim Harford's writings reveal the economic ideas behind everyday experiences. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
"To do two things at onceодин раз
is to do neitherні."
0
1640
4216
"Робити дві справи одночасно -
це не робити нічого "
00:17
It's a great smackdownSmackdown
of multitaskingбагатозадачність, isn't it,
1
5880
2776
цю розгромну оцінку
багатозадачності
00:20
oftenчасто attributedвіднесені to
the RomanРоман writerписьменник PubliliusПубліция SyrusСіро,
2
8680
3536
часто приписують римському письменнику
Пубілію Сіру,
00:24
althoughхоча you know how these things are,
he probablyймовірно never said it.
3
12240
3680
хоча, як в таких випадках часто буває, -
він, напевне, цього афоризму не говорив.
00:28
What I'm interestedзацікавлений in, thoughхоча,
is -- is it trueправда?
4
16640
3296
Але от що мене цікавить - чи це правда?
00:31
I mean, it's obviouslyочевидно trueправда
for emailingпо електронній пошті at the dinnerвечеря tableстіл
5
19960
3696
Вочевидь, так, якщо ми говоримо
про відповіді на мейли за обіднім столом
00:35
or textingтекстові повідомлення while drivingводіння or possiblyможливо
for liveжити tweetingTweeting at TEDТЕД Talk, as well.
6
23680
5376
або переписку за кермом, чи навіть
живу трансляцію TED виступу у Твіттері.
00:41
But I'd like to argueстверджуй
that for an importantважливо kindдоброзичливий of activityдіяльність,
7
29080
4696
Але я б хотів зазначити, що для
важливих видів діяльності,
00:45
doing two things at onceодин раз --
or threeтри or even fourчотири --
8
33800
2816
робити дві, три, чи навіть
чотири справи одночасно--
00:48
is exactlyточно what we should be aimingПрагнучи for.
9
36640
3136
це саме те, чого варто прагнути.
00:51
Look no furtherдалі than AlbertАльберт EinsteinЕйнштейн.
10
39800
2736
За прикладом не треба іти далеко--
погляньмо на Ейнштена.
00:54
In 1905, he publishedопубліковано
fourчотири remarkableчудовий scientificнауковий papersпапери.
11
42560
4176
У 1905 році він опублікував
чотири визначні наукові роботи.
00:58
One of them was on BrownianБроунівський motionрух,
12
46760
1936
Одна з робіт, про броунівський рух,
01:00
it providedнадано empiricalЕмпіричні evidenceсвідчення
that atomsатоми existіснувати,
13
48720
3336
емпірично довела існування атомів
01:04
and it laidпокладений out the basicосновний mathematicsматематика
behindпозаду mostнайбільше of financialфінансовий economicsекономіка.
14
52080
4216
і виклала базову математику,
якою керується більшість економік.
01:08
AnotherІнший one was on the theoryтеорія
of specialособливий relativityвідносність.
15
56320
2856
Ще була робота про спеціальну
теорію відносності.
01:11
AnotherІнший one was
on the photoelectricПеретворювачі effectефект,
16
59200
2696
А також робота, присвячена
явищу фотоефекту,
01:13
that's why solarсонячний panelsпанелі work,
it's a niceприємно one.
17
61920
2360
завдяки якому працюють сонячні панелі.
Це тішить.
01:17
GaveДав him the NobelНобелівський prizeприз for that one.
18
65280
2216
Він отримав Нобелівську премію за це.
01:19
And the fourthчетвертий introducedвведений an equationрівняння
you mightможе have heardпочув of:
19
67520
3136
І четверта робота ввела формулу,
про яку ви, напевно, немало чули:
01:22
E equalsдорівнює mcMC squaredв квадраті.
20
70680
2296
E=mc2.
01:25
So, tell me again how you
shouldn'tне слід do severalкілька things at onceодин раз.
21
73000
3576
Нагадайте мені ще раз, чому ми не повинні
робити декілька справ одночасно?
01:28
Now, obviouslyочевидно, workingпрацює simultaneouslyодночасно
22
76600
3376
Ну добре, очевидно, що одночасна робота
01:32
on BrownianБроунівський motionрух, specialособливий relativityвідносність
and the photoelectricПеретворювачі effectефект --
23
80000
3896
над броунівським рухом, спеціальною
теорією відносності та фотоефектом
01:35
it's not exactlyточно the sameтой же
kindдоброзичливий of multitaskingбагатозадачність
24
83920
2536
це звісно ж, не така багатозадачність,
як одночасна
01:38
as SnapchattingВ чаті while
you're watchingдивитися "WestworldWestworld."
25
86480
2616
переписка по Snapchat
і перегляд "Світу Дикого Заходу".
01:41
Very differentінший.
26
89120
1456
Це зовсім інше.
01:42
And EinsteinЕйнштейн, yeah, well,
Einstein'sЕйнштейна -- he's EinsteinЕйнштейн,
27
90600
3656
І Енштейн, так, ну Енштейн - він Енштейн,
01:46
he's one of a kindдоброзичливий, he's uniqueунікальний.
28
94280
1560
він єдиний такий,
він унікальний.
01:48
But the patternвізерунок of behaviorповедінка
that EinsteinЕйнштейн was demonstratingдемонстрація,
29
96680
3216
Але модель поведінки,
продемонстрована Енштейном,
01:51
that's not uniqueунікальний at all.
30
99920
2576
зовсім не унікальна.
01:54
It's very commonзагальний
amongсеред highlyвисоко creativeкреативний people,
31
102520
3296
Це достаньо поширене явище
серед дуже обдарованих людей,
01:57
bothобидва artistsхудожники and scientistsвчені,
32
105840
2656
наприклад, художників чи вчених,
02:00
and I'd like to give it a nameім'я:
33
108520
1696
і я б хотів назвати його
02:02
slow-motionповільному multitaskingбагатозадачність.
34
110240
2800
уповільненою багатозадачністю.
02:06
Slow-motionПовільний рух multitaskingбагатозадачність
feelsвідчуваєш like a counterintuitiveтакий, що суперечить ideaідея.
35
114160
4376
Уповільнена багатозадачність
звучить парадоксально.
02:10
What I'm describingописуючи here
36
118560
1456
Цим терміном я описую
02:12
is havingмаючи multipleбагаторазовий projectsпроекти
on the go at the sameтой же time,
37
120040
3696
роботу над декількома проектами
одночасно,
02:15
and you moveрухатися backwardsназад and forwardsНападники
betweenміж topicsтеми as the moodнастрій takes you,
38
123760
4616
коли вільно переключаються
з теми на тему
02:20
or as the situationситуація demandsвимоги.
39
128400
1976
відповідно до настрою чи ситуації.
02:22
But the reasonпричина it seemsздається counterintuitiveтакий, що суперечить
40
130400
2376
Нам ця ідея здається парадоксальною,
02:24
is because we're used to lapsingчасу
into multitaskingбагатозадачність out of desperationвідчайдушність.
41
132800
4176
тому що ми просто звикли
до багатозадачності через відчай.
02:29
We're in a hurryпоспішай,
we want to do everything at onceодин раз.
42
137000
2520
Ми поспішаємо,
ми хочемо зробити все і відразу.
02:32
If we were willingбажаю
to slowповільний multitaskingбагатозадачність down,
43
140720
4136
Якби ми могли уповільнити
багатозадачність,
02:36
we mightможе find that it worksпрацює
quiteцілком brilliantlyблискуче.
44
144880
3520
ми б могли зрозуміти, як працює цей процес.
02:41
SixtyШістдесят yearsроків agoтому назад, a youngмолодий psychologistпсихолог
by the nameім'я of BerniceБерніс EidusonЕйюон
45
149720
4696
Шістдесят років тому молода психолог
на ім'я Берніс Ейдунсон
02:46
beganпочався a long researchдослідження projectпроект
46
154440
1976
розпочала довгий дослідницький проект
02:48
into the personalitiesособистості
and the workingпрацює habitsзвички
47
156440
3096
про особистості і робочі звички
02:51
of 40 leadingпровідний scientistsвчені.
48
159560
2696
40 провідних вчених.
02:54
EinsteinЕйнштейн was alreadyвже deadмертвий,
49
162280
1656
Ейнштейн на той час вже помер,
02:55
but fourчотири of her subjectsпредметів wonвиграв NobelНобелівський prizesпризи,
50
163960
2936
але четверо вчених з її дослідження
отримали Нобелівську премію,
02:58
includingв тому числі LinusЛінус PaulingЛайнус Полінг
and RichardРічард FeynmanФейнман.
51
166920
2760
включаючи Лайнуса Полінга
і Річарда Фейнмана.
03:02
The researchдослідження wentпішов on for decadesдесятиліття,
52
170560
1616
Дослідження тривало десятиліттями,
03:04
in factфакт, it continuedпродовжується even after
professorпрофесор EidusonЕйюон herselfсама had diedпомер.
53
172200
4256
власне, воно продовжувалося навіть
після смерті професора Ейдусон.
03:08
And one of the questionsпитання that it answeredвідповів
54
176480
2496
І одне з питань, на які воно
дало відповідь -
03:11
was, "How is it that some scientistsвчені
are ableздатний to go on producingвиробництво importantважливо work
55
179000
6536
"як деяким вченим вдається постійно
робити важливу роботу
03:17
right throughчерез theirїх livesживе?"
56
185560
2096
протягом всього життя?"
03:19
What is it about these people?
57
187680
1656
Що ж це за люди такі?
03:21
Is it theirїх personalityособистість,
is it theirїх skillмайстерність setвстановити,
58
189360
3896
Справа в їх особистості, наборі звичок
03:25
theirїх dailyщодня routinesпроцедури, what?
59
193280
2120
чи наборі щоденних обов'язків, у чому?
03:28
Well, a patternвізерунок that emergedз'явився was clearясно,
and I think to some people surprisingдивним.
60
196400
5000
Що ж, є один очевидний шаблон,
і я думаю, декого він здивує.
03:34
The topвершина scientistsвчені
keptзбережений changingзмінюється the subjectсуб'єкт.
61
202520
4816
Провідні вчені постійно міняли тему.
03:39
They would shiftзміна topicsтеми repeatedlyнеодноразово
62
207360
2736
У їх перших 100
опублікованих наукових статтях
03:42
duringпід час theirїх first 100
publishedопубліковано researchдослідження papersпапери.
63
210120
4016
Їх сюжети весь час мінялися.
03:46
Do you want to guessздогадатися how oftenчасто?
64
214160
2176
Хочете вгадати як часто?
03:48
ThreeТри timesразів?
65
216360
1736
Три рази?
03:50
FiveП'ять timesразів?
66
218120
1200
П'ять разів?
03:52
No. On averageсередній, the mostнайбільше
enduringlyболісно creativeкреативний scientistsвчені
67
220280
4136
Ні. В середньому, найбільш
впливові творчі вчені
03:56
switchedпереключено topicsтеми 43 timesразів
in theirїх first 100 researchдослідження papersпапери.
68
224440
6240
змінювали теми 43 рази
у своїх перших 100 дослідницьких роботах.
04:03
SeemsЗдається that the secretтаємниця
to creativityтворчість is multitaskingбагатозадачність
69
231840
4776
Здається, що секрет творчості
в багатозадачності
04:08
in slowповільний motionрух.
70
236640
1200
при сповільненому темпі.
04:11
Eiduson'sЕйусон researchдослідження suggestsпропонує
we need to reclaimповернути multitaskingбагатозадачність
71
239400
3776
Дослідження Ейдусон свідчать,
що нам слід повернути багатозадачність
04:15
and remindнагадаю ourselvesми самі
how powerfulпотужний it can be.
72
243200
3096
і нагадати собі, наскільки вона
може бути ефективною.
04:18
And she's not the only personлюдина
to have foundзнайдено this.
73
246320
2336
Професор Ейдунсон
не єдина, хто це зрозумів.
04:20
DifferentРізні researchersдослідники,
74
248680
1216
Різні вчені,
04:21
usingвикористовуючи differentінший methodsметоди
to studyвивчення differentінший highlyвисоко creativeкреативний people
75
249920
3576
використовуючи різні методи
аналізу високотворчих людей,
04:25
have foundзнайдено that very oftenчасто
they have multipleбагаторазовий projectsпроекти in progressпрогрес
76
253520
3616
дізналися, що дуже часто
вони мають кілька відкритих проектів
04:29
at the sameтой же time,
77
257160
1215
одночасно.
04:30
and they're alsoтакож farдалеко more likelyшвидше за все
than mostнайбільше of us to have seriousсерйозно hobbiesхобі.
78
258399
4737
І в цих людей є серйозні хоббі,
чого не скажеш про більшість із нас.
04:35
Slow-motionПовільний рух multitaskingбагатозадачність
amongсеред creativeкреативний people is ubiquitousповсюдний.
79
263160
4440
Уповільнена багатозадачність трапляється
серед творчих людей повсюди.
04:40
So, why?
80
268480
1200
Але чому?
04:43
I think there are threeтри reasonsпричин.
81
271160
1576
Я думаю, на це є три причини.
04:44
And the first is the simplestнайпростіший.
82
272760
2536
І перша найпростіша.
04:47
CreativityТворчість oftenчасто comesприходить when you take
an ideaідея from its originalоригінал contextконтекст
83
275320
4256
Творчість часто з'являється,
якщо перенести ідею зі звичного контексту
04:51
and you moveрухатися it somewhereдесь elseінакше.
84
279600
1496
в іншу площину.
04:53
It's easierлегше to think outsideназовні the boxкоробка
85
281120
1736
Легше мислити нестандартно,
04:54
if you spendвитрачати your time clamberingскараскаючись
from one boxкоробка into anotherінший.
86
282880
3120
якщо постійно перемикатися
з ідеї на ідею.
04:58
For an exampleприклад of this,
considerрозглянемо the originalоригінал eurekaEUREKA momentмомент.
87
286840
5040
Наприклад, розглянемо момент еврики.
05:04
ArchimedesАрхімед -- he's wrestlingборотьба
with a difficultважко problemпроблема.
88
292520
3656
Архімед думає над складною проблемою.
05:08
And he realizesусвідомлює, in a flashспалах,
89
296200
2496
Він умить усвідомлює,
05:10
he can solveвирішити it, usingвикористовуючи
the displacementзміщення of waterвода.
90
298720
3656
що може вирішити її,
витіснивши воду.
05:14
And if you believe the storyісторія,
91
302400
1696
Згідно цієї історії,
05:16
this ideaідея comesприходить to him
as he's takingвзяти a bathлазня,
92
304120
3496
така ідея з'явилася в нього,
коли він купався:
05:19
loweringзниження himselfсам in, and he's watchingдивитися
the waterвода levelрівень riseпідніматися and fallпадати.
93
307640
5176
сідаючи у ванну, він спостеріг,
що рівень води піднімався і знижувався.
05:24
And if solvingвирішення a problemпроблема
while havingмаючи a bathлазня isn't multitaskingбагатозадачність,
94
312840
4616
І якщо розв'язання проблеми під час
приймання ванни - не багатозадачність,
05:29
I don't know what is.
95
317480
1400
то я не знаю кращого прикладу.
05:32
The secondдругий reasonпричина
that multitaskingбагатозадачність can work
96
320200
2416
Друга причина, чому багатозадачність
спрацьовує,
05:34
is that learningнавчання to do one thing well
97
322640
3376
в тому, що вміння робити одну
справу добре
05:38
can oftenчасто help you do something elseінакше.
98
326040
2536
часто може допомогти і з чимось іншим.
05:40
Any athleteспортсмен can tell you
about the benefitsвигоди of cross-trainingКрос-тренінг.
99
328600
2976
Будь-який атлет може розповісти
про переваги крос-тренінгу.
05:43
It's possibleможливий to cross-trainКрос-поїзда
your mindрозум, too.
100
331600
2560
Схожим методом можна "прокачати"
і наш мозок.
05:47
A fewмало хто yearsроків agoтому назад, researchersдослідники tookвзяв
18 randomlyвипадково chosenвибраний medicalмедичний studentsстуденти
101
335400
5096
Кілька років тому дослідники
довільно обрали 18 студентів-медиків
05:52
and they enrolledзареєстровано them in a courseзвичайно
at the PhiladelphiaФіладельфія MuseumМузей of ArtМистецтво,
102
340520
5136
і записали їх на курс
у музей мистецтв Філадельфії,
05:57
where they learnedнавчився to criticizeкритикувати
and analyzeпроаналізувати worksпрацює of visualвізуальний artмистецтво.
103
345680
4776
де вони вчилися критикувати та
аналізувати витвори мистецтва.
06:02
And at the endкінець of the courseзвичайно,
104
350480
1856
Наприкінці курсу цих студентів
06:04
these studentsстуденти were comparedпорівнювали
with a controlКОНТРОЛЬ groupгрупа
105
352360
2616
порівнювали з контрольною групою
06:07
of theirїх fellowтовариш medicalмедичний studentsстуденти.
106
355000
1576
інших студентів-медиків.
06:08
And the onesті, хто who had takenвзятий the artмистецтво courseзвичайно
107
356600
2736
Ті, хто пройшов курс мистецтва,
06:11
had becomeстати substantiallyістотно better
at performingвиконання tasksзавдання
108
359360
3816
значно краще справлялися
з виконанням таких завдань
06:15
suchтакий as diagnosingдіагностика diseasesхвороби of the eyeоко
by analyzingАналізуючи photographsфотографії.
109
363200
4856
як діагностика захворювань очей
шляхом аналізу фотографій.
06:20
They'dВони б becomeстати better eyeоко doctorsлікарі.
110
368080
2696
Вони стали кращими окулістами.
06:22
So if we want to becomeстати
better at what we do,
111
370800
3016
Отож, якщо ми хочемо стати
кращими в тому, що робимо,
06:25
maybe we should spendвитрачати some time
doing something elseінакше,
112
373840
2536
нам варто певний час
робити щось інше,
06:28
even if the two fieldsполя
appearз'являтися to be as completelyповністю distinctчіткий
113
376400
3736
навіть якщо дві сфери діяльності
відрізняються настільки,
06:32
as ophthalmologyофтальмологія and the historyісторія of artмистецтво.
114
380160
3160
як офтальмологія
та історія мистецтва.
06:36
And if you'dти б like an exampleприклад of this,
115
384360
2816
Якщо вам потрібен інший приклад,
06:39
should we go for a lessменше intimidatingзалякування
exampleприклад than EinsteinЕйнштейн? OK.
116
387200
3336
може виберемо когось менш
геніального, ніж Ейнштен? Ок.
06:42
MichaelМайкл CrichtonКрайтон, creatorтворець
of "JurassicЮрського періоду ParkПарк" and "E.R."
117
390560
4336
Майкл Крайтон - творець "Парку
Юрського періоду" та "Швидкої допомоги".
06:46
So in the 1970s,
he originallyспочатку trainedнавчений as a doctorлікар,
118
394920
3376
У 1970 році він вчився на лікаря,
06:50
but then he wroteписав novelsромани
119
398320
2536
згодом він взявся за написання романів,
06:52
and he directedспрямований
the originalоригінал "WestworldWestworld" movieфільм.
120
400880
3256
а потім режисерував оригінальний
трилер "Дикий Захід".
06:56
But alsoтакож, and this is lessменше well-knownвідомі,
121
404160
2136
А тепер маловідомий факт:
06:58
he alsoтакож wroteписав nonfictionNONFICTION booksкниги,
122
406320
1736
Крайтон до всього ще писав книги
07:00
about artмистецтво, about medicineмедицина,
about computerкомп'ютер programmingпрограмування.
123
408080
3200
про мистецтво, медицину,
комп'ютерне програмування.
07:04
So in 1995, he enjoyedнасолоджувався
the fruitsфрукти of all this varietyрізноманітність
124
412480
5056
У 1995 році вся ця різноманітна
діяльність дала плоди:
07:09
by penningПеннінга the world'sсвітовий
mostнайбільше commerciallyкомерційно successfulуспішний bookкнига.
125
417560
4200
він випустив найуспішнішу у світі книгу,
07:14
And the world'sсвітовий mostнайбільше commerciallyкомерційно
successfulуспішний TVТЕЛЕВІЗОР seriesсерія.
126
422440
4320
найбільш комерційний телесеріал,
07:19
And the world'sсвітовий mostнайбільше commerciallyкомерційно
successfulуспішний movieфільм.
127
427680
3680
і найбільш комерційно
успішний фільм.
07:24
In 1996, he did it all over again.
128
432280
2880
У 1996 році він зробив це знову.
07:29
There's a thirdтретій reasonпричина
129
437240
1656
Ще є третя причина,
07:30
why slow-motionповільному multitaskingбагатозадачність
can help us solveвирішити problemsпроблеми.
130
438920
4296
чому багатозадачність може
допомогти вирішувати проблеми.
07:35
It can provideзабезпечити assistanceдопомога
when we're stuckзастряг.
131
443240
3696
Багатозадачність допомагає,
коли ми застопорились.
07:38
This can't happenстатися in an instantмиттєво.
132
446960
2216
Це не трапляється в одну мить.
07:41
So, imagineуявіть собі that feelingпочуття
of workingпрацює on a crosswordкросворд puzzleголоволомка
133
449200
3376
Уявіть те почуття, коли
ви розгадуєте кросворд
07:44
and you can't figureфігура out the answerвідповісти,
134
452600
1776
і не можете знайти відповідь,
07:46
and the reasonпричина you can't is because
the wrongнеправильно answerвідповісти is stuckзастряг in your headголова.
135
454400
4176
і причина у хибній відповіді,
яка першою лізе в голову і застрягає там.
07:50
It's very easyлегко --
just go and do something elseінакше.
136
458600
2536
Насправді, все просто -
варто лиш піти зайнятись чимось іншим.
07:53
You know, switchперемикач topicsтеми, switchперемикач contextконтекст,
137
461160
2856
Змінюйте теми, змінюйте контекст,
і ви забудете
07:56
you'llти будеш forgetзабувай the wrongнеправильно answerвідповісти
138
464040
1456
про неправильну відповідь,
07:57
and that givesдає the right answerвідповісти spaceпростір
to popпоп into the frontфронт of your mindрозум.
139
465520
3600
а це дасть простір правильній відповіді
потрапити на перші шпальти думок.
08:02
But on the slowerповільніше timescaleграфік роботи
that interestsінтереси me,
140
470080
3776
Та мене цікавить довший період,
коли застопоритись -
08:05
beingбуття stuckзастряг is a much more seriousсерйозно thing.
141
473880
2000
набагато серйозніша справа.
08:08
You get turnedобернувся down for fundingфінансування.
142
476920
2120
Скажімо, вам відмовили у фінансуванні.
08:11
Your cellклітина culturesкультури won'tне буде growрости,
your rocketsракети keep crashingзбій.
143
479760
3240
Ваша клітинна культура не росте,
ракети постійно ламаються.
08:16
NobodyНіхто не wants to publishопублікувати you fantasyфантастика novelРоман
about a schoolшкола for wizardsчарівники.
144
484000
3880
Ніхто не хоче публікувати ваші
казки про школу для магів.
08:21
Or maybe you just can't find the solutionрішення
to the problemпроблема that you're workingпрацює on.
145
489040
4496
Або ви просто не можете знайти
рішення проблеми, над якою працюєте.
08:25
And beingбуття stuckзастряг like that
meansзасоби stasisзастій, stressстрес,
146
493560
4736
Не мати можливості рухатись далі -
означає стрес,
08:30
possiblyможливо even depressionдепресія.
147
498320
1680
а можливо, навіть депресію.
08:33
But if you have anotherінший excitingхвилююче,
challengingскладний projectпроект to work on,
148
501280
5176
Але якщо у вас є ще один захоплюючий
складний проект, над яким треба працювати,
08:38
beingбуття stuckзастряг on one is just an opportunityможливість
to do something elseінакше.
149
506480
4136
застрягнути на якомусь із них - це
просто можливість зробити щось інше.
08:42
We could all get stuckзастряг sometimesіноді,
even AlbertАльберт EinsteinЕйнштейн.
150
510640
3976
Іноді всі ми, навіть Ейнштейн,
можемо застрягнути.
08:46
TenДесять yearsроків after the originalоригінал,
miraculousчудодійний yearрік that I describedописаний,
151
514640
4375
Через десять років після того
дивовижного року, який я описав,
08:51
EinsteinЕйнштейн was puttingпокласти togetherразом the piecesшматки
of his theoryтеорія of generalзагальний relativityвідносність,
152
519039
4937
Ейнштейн збирав докупи частини своєї
загальної теорії відносності,
08:56
his greatestнайбільший achievementдосягнення.
153
524000
1920
свого найбільшого досягнення.
08:58
And he was exhaustedвичерпані.
154
526680
1320
І він був виснажений.
09:01
And so he turnedобернувся to an easierлегше problemпроблема.
155
529080
2776
Тому він повернувся до легшої проблеми.
09:03
He proposedзапропонований the stimulatedстимулювати
emissionЕмісія of radiationвипромінювання.
156
531880
3576
Він запропонував
вимушене випромінювання.
09:07
WhichЯкий, as you mayможе know, is the S in laserлазер.
157
535480
4816
Яке, як ви, напевно, знаєте,
лежить в основі роботи лазера.
09:12
So he's layingПрокладка down the theoreticalтеоретичний
foundationфундація for the laserлазер beamпромінь,
158
540320
4496
Коли він закладав теоретичну
основу для лазерного променя
09:16
and then, while he's doing that,
159
544840
1856
і згодом, коли працював над ним,
09:18
he movesрухається back to generalзагальний relativityвідносність,
and he's refreshedоновилася.
160
546720
3216
він повернувся до загальної теорії
відносності з новими силами.
09:21
He seesбачить what the theoryтеорія impliesз назви --
161
549960
3336
Він побачив, що теорія передбачає:
09:25
that the universeвсесвіт isn't staticстатичні.
162
553320
3336
наш Всесвіт не є нерухомим.
09:28
It's expandingрозширюється.
163
556680
1616
Він розширюється.
09:30
It's an ideaідея so staggeringкотрі ставатимуть,
164
558320
2096
І ця ідея просто вражає.
09:32
EinsteinЕйнштейн can't bringпринести himselfсам
to believe it for yearsроків.
165
560440
3920
Ейнштейн не може змусити себе
повірити в це протягом років.
09:37
Look, if you get stuckзастряг
166
565680
2296
Якщо ви застрягли на чомусь,
09:40
and you get the ballкуля rollingпрокат
on laserлазер beamsбалки,
167
568000
4440
а тим часом почали успішно працювати
над лазерним променем,
09:45
you're in prettyкрасиво good shapeформа.
168
573520
1456
все не так вже і погано.
09:47
(LaughterСміх)
169
575000
1976
(Сміх)
09:49
So, that's the caseсправа
for slow-motionповільному multitaskingбагатозадачність.
170
577000
3496
Так є у випадку зі сповільненою
багатозадачностю.
09:52
And I'm not promisingперспективний
that it's going to turnповорот you into EinsteinЕйнштейн.
171
580520
3016
І я не обіцяю, що це перетворить
вас на Ейнштейна.
09:55
I'm not even promisingперспективний it's going
to turnповорот you into MichaelМайкл CrichtonКрайтон.
172
583560
3216
Я не можу пообіцяти, що це перетворить
вас на Майкла Крайтона.
09:58
But it is a powerfulпотужний way
to organizeорганізувати our creativeкреативний livesживе.
173
586800
2960
Але це дієвий спосіб для організації
творчого життя.
10:03
But there's a problemпроблема.
174
591240
1480
Однак є проблема.
10:06
How do we stop all of these projectsпроекти
becomingстає completelyповністю overwhelmingпереважна?
175
594360
5080
Як не потонути в усіх цих проектах,
між якими ми перемикаємось?
10:12
How do we keep all these ideasідеї
straightпрямий in our mindsрозум?
176
600520
3480
Як нам зберегти всі ідеї в голові?
10:16
Well, here'sось тут a simpleпростий solutionрішення,
a practicalпрактичний solutionрішення
177
604920
3976
От вам просте і практичне рішення
10:20
from the great AmericanАмериканський
choreographerхореограф, TwylaTwyla TharpТарп.
178
608920
3496
від знаменитого американського
хореографа Твайли Тарп.
10:24
Over the last fewмало хто decadesдесятиліття,
179
612440
1776
За останні кілька десятиліть
10:26
she's blurredрозмита boundariesкордони,
mixedзмішаний genresжанри, wonвиграв prizesпризи,
180
614240
4496
вона порушувала кордони, змішувала жанри,
вигравала нагороди, танцювала під музику
10:30
dancedтанцював to the musicмузика of everybodyкожен,
from PhilipФіліп GlassСкло to BillyБіллі JoelДжоел.
181
618760
4776
видатних композиторів,
від Філіпа Гласса до Біллі Джоела.
10:35
She's writtenнаписано threeтри booksкниги.
182
623560
1576
Вона написала три книги.
10:37
I mean, she's a slow-motionповільному
multitaskermultitasker, of courseзвичайно she is.
183
625160
3280
Без сумнівів, вона сповільнений
багатовиконавець.
10:41
She saysкаже, "You have to be all things.
184
629800
4016
Вона каже: "Ви повинні братись за все.
10:45
Why excludeвиключити?
185
633840
1616
Для чого щось виключати?
10:47
You have to be everything."
186
635480
2560
Ви маєте бути усім".
10:51
And Tharp'sTharp methodметод
187
639240
2376
Метод Твайли Тарп -
10:53
for preventingзапобігання all of these differentінший
projectsпроекти from becomingстає overwhelmingпереважна
188
641640
4336
щоб не потонути у навалі проектів -
10:58
is a simpleпростий one.
189
646000
1296
дуже простий.
10:59
She givesдає eachкожен projectпроект
a bigвеликий cardboardКартон boxкоробка,
190
647320
2536
Кожному проекту вона виділяє
велику картонну коробку,
11:01
writesпише the nameім'я of the projectпроект
on the sideсторона of the boxкоробка.
191
649880
2696
пише назву проекту на коробці.
11:04
And into it, she tossesкидає DVDsDVD-диски
and booksкниги, magazineжурнал cuttingsЖивці,
192
652600
4416
І туди вона кидає DVD-диски, книги,
вирізки із журналів,
11:09
theaterтеатр programsпрограми, physicalфізичний objectsоб'єкти,
193
657040
1976
театральні програми,
різні дрібнички,
11:11
really anything that's providedнадано a sourceджерело
of creativeкреативний inspirationнатхнення.
194
659040
4976
геть усе те, що здається
джерелом творчого натхнення.
11:16
And she writesпише,
195
664040
1736
І вона пише:
11:17
"The boxкоробка meansзасоби I never
have to worryтурбуватися about forgettingзабуваючи.
196
665800
4240
"Коробка для того, щоб
я нічого не забула.
11:22
One of the biggestнайбільший fearsстрахи
for a creativeкреативний personлюдина
197
670880
2936
Один з найбільших страхів
творчої особистості,
11:25
is that some brilliantблискучий ideaідея will get lostзагублений
198
673840
2456
що якась блискуча ідея
може загубитися,
11:28
because you didn't writeписати it down
and put it in a safeбезпечний placeмісце.
199
676320
3480
тому що ви не записали її,
не сховали в надійному місці.
11:32
I don't worryтурбуватися about that.
200
680920
1776
Я не хвилююся за це.
11:34
Because I know where to find it.
201
682720
2360
Тому що я знаю, де можу віднайти ідеї.
11:38
It's all in the boxкоробка."
202
686160
1480
Це все в коробці."
11:41
You can manageуправляти manyбагато хто ideasідеї like this,
203
689480
2136
Ви можете керувати багатьма
схожими ідеями,
11:43
eitherабо in physicalфізичний boxesкоробки
or in theirїх digitalцифровий equivalentsеквіваленти.
204
691640
4656
використовуючи коробки
або власні гаджети.
11:48
So, I would like to urgeзакликати you
205
696320
2256
Я б хотів закликати вас
11:50
to embraceобійми the artмистецтво
of slow-motionповільному multitaskingбагатозадачність.
206
698600
3320
прийняти мистецтво
сповільненої багатозадачності.
11:54
Not because you're in a hurryпоспішай,
207
702720
2056
Не тому, що ви поспішаєте,
11:56
but because you're in no hurryпоспішай at all.
208
704800
3040
а тому, що ви не поспішаєте.
12:01
And I want to give you one finalфінал exampleприклад,
209
709360
2696
Хочу навести вам фінальний приклад,
12:04
my favoriteулюблений exampleприклад.
210
712080
2136
мій улюблений приклад.
12:06
CharlesЧарльз DarwinДарвін.
211
714240
1200
Чарльз Дарвін.
12:08
A man whoseчий slow-burningповільне горіння
multitaskingбагатозадачність is so staggeringкотрі ставатимуть,
212
716200
4696
Людина, яка досягла таких висот
у сповільненій багатозадачності,
12:12
I need a diagramсхема to explainпояснити it all to you.
213
720920
3176
що мені знадобиться схема,
щоб усе вам пояснити.
12:16
We know what DarwinДарвін
was doing at differentінший timesразів,
214
724120
2336
Ми знаємо, над чим Дарвін
працював в різні періоди,
12:18
because the creativityтворчість researchersдослідники
HowardГовард GruberГрубер and SaraСара DavisДевіс
215
726480
3696
завдяки дослідникам креативності
Говарду Ґрюберу та Сарі Девіс,
12:22
have analyzedпроаналізовано his diariesщоденники
and his notebooksБлокноти.
216
730200
2896
які аналізували щоденники
та записники вченого.
12:25
So, when he left schoolшкола, ageвік of 18,
217
733120
2576
По закінченню школи у 18 років
12:27
he was initiallyспочатку interestedзацікавлений in two fieldsполя,
218
735720
2616
він спочатку був
зацікавлений у двох сферах:
12:30
zoologyзоологія and geologyГеологія.
219
738360
3256
зоологія та геологія.
12:33
PrettyГарненький soonскоро, he signedпідписаний up to be
the onboardбортовий naturalistнатураліст on the "BeagleБігль."
220
741640
4456
Зовсім скоро він записався натуралістом
на борт "Бігля".
12:38
This is the shipкорабель
that eventuallyврешті-решт tookвзяв fiveп'ять yearsроків
221
746120
2816
Цей корабель п'ять років
12:40
to sailвітрило all the way around
the southernпівдень oceansокеани of the EarthЗемлі,
222
748960
3496
плавав океанами на півдні Землі,
12:44
stoppingзупиняючись at the GalГалápagospagos,
passingпроходження throughчерез the IndianІндійський oceanокеан.
223
752480
2816
зупиняючись на Галапагоських островах,
пересікаючи Індійський океан.
12:47
While he was on the "BeagleБігль,"
he beganпочався researchingдослідження coralкорал reefsрифи.
224
755320
2976
На "Біглі" Дарвін почав
досліджувати коралові рифи.
12:50
This is a great synergyСинергія
betweenміж his two interestsінтереси
225
758320
3256
Вийшло чудове поєднання двох
сфер його інтересів:
12:53
in zoologyзоологія and geologyГеологія,
226
761600
1496
зоології та геології,
12:55
and it startsпочинається to get him thinkingмислення
about slowповільний processesпроцеси.
227
763120
4480
і він почав думати про повільні процеси.
13:00
But when he getsотримує back from the voyageрейс,
228
768720
2776
Та коли він повернувся з подорожі,
13:03
his interestsінтереси startпочати to expandрозширюватися
even furtherдалі: psychologyпсихологія, botanyботаніка;
229
771520
4656
його інтереси розширилися: тепер його
цікавлять психологія і ботаніка.
13:08
for the restвідпочинок of his life,
230
776200
1336
До кінця життя
13:09
he's movingрухаючись backwardsназад and forwardsНападники
betweenміж these differentінший fieldsполя.
231
777560
3616
Дарвін працює у цих різних сферах.
13:13
He never quiteцілком abandonsЗалишає any of them.
232
781200
2856
Він ніколи не відмовлявся
від жодної з них.
13:16
In 1837, he beginsпочинається work
on two very interestingцікаво projectsпроекти.
233
784080
3896
У 1837 році вчений почав працювати
над двома цікавими проектами.
13:20
One of them: earthwormsземляними черв'яками.
234
788000
2816
Один із них присвячений дощовим черв'якам.
13:22
The other, a little notebookноутбук
whichкотрий he titlesТитули
235
790840
3576
А інший - маленький блокнот,
який він назвав
13:26
"The transmutationтрансмутація of speciesвидів."
236
794440
2896
"Трансмутація видів".
13:29
Then, DarwinДарвін startsпочинається
studyingвивчаючи my fieldполе, economicsекономіка.
237
797360
5936
Потім Дарвін почав вивчати
мою сферу - економіку.
13:35
He readsчитає a bookкнига
by the economistекономіст ThomasТомас MalthusМальтус.
238
803320
4856
Він читає книгу економіста
Томаса Мальтуса.
13:40
And he has his eurekaEUREKA momentмомент.
239
808200
2216
І це його момент еврики.
13:42
In a flashспалах, he realizesусвідомлює how speciesвидів
could emergeз'являються and evolveрозвиватися slowlyповільно,
240
810440
5536
Вмить він розуміє, як види виникають
та повільно розвиваються,
13:48
throughчерез this processпроцес
of the survivalвиживання of the fittestпристосованого.
241
816000
3056
а в процесі виживають
найбільш пристосовані.
13:51
It all comesприходить to him,
he writesпише it all down,
242
819080
2296
Усвідомивши це,
він все записує,
13:53
everyкожен singleсингл importantважливо elementелемент
of the theoryтеорія of evolutionеволюція,
243
821400
3736
кожен важливий елемент теорії еволюції
13:57
in that notebookноутбук.
244
825160
1736
в тому блокноті.
13:58
But then, a newновий projectпроект.
245
826920
3816
Але потім - новий проект.
14:02
His sonсин WilliamВільям is bornнародився.
246
830760
1600
Народжується його син Вільям.
14:05
Well, there's a naturalприродний
experimentексперимент right there,
247
833200
2696
От вам і інший експеримент -
14:07
you get to observeспостерігати
the developmentрозвиток of a humanлюдина infantнемовля.
248
835920
2576
він почав досліджувати розвиток
людського немовляти.
14:10
So immediatelyнегайно,
DarwinДарвін startsпочинається makingвиготовлення notesзамітки.
249
838520
2696
І одразу став робити нотатки.
14:13
Now, of courseзвичайно, he's still workingпрацює
on the theoryтеорія of evolutionеволюція
250
841240
2896
Він, звісно, продовжує
працювати над теорією еволюції
14:16
and the developmentрозвиток of the humanлюдина infantнемовля.
251
844160
2856
і розвитком людського немовляти.
14:19
But duringпід час all of this,
252
847040
1416
Але водночас
14:20
he realizesусвідомлює he doesn't really know
enoughдостатньо about taxonomyтаксономія.
253
848480
4176
він розуміє, що нічого
не знає про таксономію.
14:24
So he startsпочинається studyingвивчаючи that.
254
852680
1736
Тож починає вивчати цю сферу.
14:26
And in the endкінець, he spendsвитрачає eightвісім yearsроків
becomingстає the world'sсвітовий leadingпровідний expertексперт
255
854440
6456
І нарешті, вісім років він витратив на те,
щоб стати провідним експертом
14:32
on barnaclesморських жолудів.
256
860920
1440
з вусоногих.
14:35
Then, "NaturalПриродні SelectionВибір."
257
863320
2096
Потім з'явився "Природній відбір".
14:37
A bookкнига that he's to continueпродовжуй workingпрацює on
for his entireцілий life, he never finishesоздоблення it.
258
865440
5136
Книга, над якою він продовжує працювати
все життя, так і не закінчивши її.
14:42
"OriginПоходження of SpeciesВиди" is finallyнарешті publishedопубліковано
259
870600
2856
"Походження видів" нарешті опублікували
14:45
20 yearsроків after DarwinДарвін setвстановити out
all the basicосновний elementsелементи.
260
873480
3976
через 20 років після того, як Дарвін
виклав усі основні елементи.
14:49
Then, the "DescentСпуск of Man,"
controversialсуперечливий bookкнига.
261
877480
2896
Потім "Походження людини",
суперечлива книга.
14:52
And then, the bookкнига about
the developmentрозвиток of the humanлюдина infantнемовля.
262
880400
3856
І згодом книга про розвиток
людського немовляти.
14:56
The one that was inspiredнатхненний
when he could see his sonсин, WilliamВільям,
263
884280
4136
На створення книги
надихнув його син Вільям,
15:00
crawlingповзати on the sittingсидячи roomкімната
floorпідлога in frontфронт of him.
264
888440
3176
поки повзав у вітальні біля ніг батька.
15:03
When the bookкнига was publishedопубліковано,
WilliamВільям was 37 yearsроків oldстарий.
265
891640
4000
Коли книга була опублікована,
ВІльяму було 37 років.
15:08
And all this time,
266
896640
2216
І весь цей час
15:10
Darwin'sДарвіна workingпрацює on earthwormsземляними черв'яками.
267
898880
2976
Дарвін досліджує черв'яків.
15:13
He fillsнаповнює his billiardБільярд roomкімната with earthwormsземляними черв'яками
in potsгорщики, with glassскло coversобкладинки.
268
901880
5976
Він заповнив більярдну кімнату горщиками з
черв'яками під скляними кришками.
15:19
He shinesсвітить lightsвогні on them,
to see if they'llвони будуть respondвідповісти.
269
907880
2696
Він світив на них, щоб побачити
їхню реакцію.
15:22
He holdsтримає a hotгарячий pokerпокер nextдалі to them,
to see if they moveрухатися away.
270
910600
2856
Торкався їх розпеченою кочергою,
щоб побачити, як ті відповзають.
15:25
He chewsжує tobaccoтютюн and --
271
913480
1816
Він жував тютюн і -
15:27
(BlowsУдари)
272
915320
1216
(Дмухає)
15:28
He blowsудари on the earthwormsземляними черв'яками
to see if they have a senseсенс of smellзапах.
273
916560
3016
Він дмухав на черв'яків, щоб побачити,
чи реагують вони на запах.
15:31
He even playsграє the bassoonФагот
at the earthwormsземляними черв'яками.
274
919600
3280
Він навіть грав на фаготі біля черв'яків.
15:36
I like to think of this great man
275
924200
2696
Мені подобається роздумувати
про цю велику людину,
15:38
when he's tiredвтомлений, he's stressedпідкреслив,
276
926920
2456
коли він стомлений, знервований,
15:41
he's anxiousтривожно about the receptionприйом
of his bookкнига "The DescentСпуск of Man."
277
929400
4016
він занепокоєний тим, як сприймають його
книгу "Походження людини".
15:45
You or I mightможе logжурнал into FacebookFacebook
or turnповорот on the televisionтелебачення.
278
933440
4080
Ви чи я могли б зайти
у Фейсбук чи увімкнути телевізор.
15:50
DarwinДарвін would go
into the billiardБільярд roomкімната to relaxРозслабтеся
279
938440
3816
Дарвін пішов би у більярдну
кімнату відпочивати,
15:54
by studyingвивчаючи the earthwormsземляними черв'яками intenselyінтенсивно.
280
942280
3080
інтенсивно досліджуючи дощових черв'яків.
15:58
And that's why it's appropriateвідповідний
that one of his last great worksпрацює
281
946960
3896
Тож зовсім не дивно,
що його остання робота -
16:02
is the "FormationФормування of VegetableРослинна MouldФорми
ThroughЧерез The ActionДія of WormsХробаків."
282
950880
5016
"Формування рослинної
форми через діяльність черв'яків."
16:07
(LaughterСміх)
283
955920
1336
(Сміх)
16:09
He workedпрацював uponна that bookкнига for 44 yearsроків.
284
957280
5120
Він працював над цією книгою
протягом 44 років.
16:16
We don't liveжити in the 19thго centuryстоліття anymoreбільше.
285
964080
2696
Ми вже не живемо в 19 столітті.
16:18
I don't think any of us could sitсидіти
286
966800
2336
Я не думаю, що хтось з нас сидів би
16:21
on our creativeкреативний or scientificнауковий
projectsпроекти for 44 yearsроків.
287
969160
4120
на одному творчому чи науковому
проекті протягом 44 років.
16:26
But we do have something to learnвчитися
from the great slow-motionповільному multitaskersкілька екранів.
288
974280
4336
Але нам є чого навчитися
у сповільненої багатозадачності.
16:30
From EinsteinЕйнштейн and DarwinДарвін
to MichaelМайкл CrichtonКрайтон and TwylaTwyla TharpТарп.
289
978640
5360
Від Ейнштейна та Дарвіна,
до Майкла Крайтона та Твайли Тарп.
16:37
The modernсучасний worldсвіт seemsздається
to presentприсутній us with a choiceвибір.
290
985040
3816
Сучасний світ, начебто, дає нам вибір.
16:40
If we're not going to fast-twitchшвидко смикатися
from browserбраузер windowвікно to browserбраузер windowвікно,
291
988880
4016
Якщо ми не збираємося швидко перемикатися
між вікнами веб-переглядача,
16:44
we have to liveжити like a hermitПустельник,
292
992920
1616
то нам доведеться жити,
як відлюдникам,
16:46
focusфокус on one thing
to the exclusionвиключення of everything elseінакше.
293
994560
3320
фокусуючись на одному,
виключаючи решту.
16:50
I think that's a falseпомилковий dilemmaдилема.
294
998680
2376
На мою думку,
це якась хибна проблема.
16:53
We can make multitaskingбагатозадачність work for us,
295
1001080
2656
Ми можемо виконувати
багатозадачну роботу ,
16:55
unleashingїї розгортання our naturalприродний creativityтворчість.
296
1003760
2560
розкриваючи власні природні здібності.
16:59
We just need to slowповільний it down.
297
1007440
1480
Нам просто треба сповільнитися.
17:02
So ...
298
1010200
1240
Отож...
17:04
Make a listсписок of your projectsпроекти.
299
1012880
2496
Створіть список власних проектів.
17:07
Put down your phoneтелефон.
300
1015400
1400
Відкладіть свій телефон.
17:09
PickВибрати up a coupleпара of cardboardКартон boxesкоробки.
301
1017640
2040
Візьміть кілька картонних коробок.
17:12
And get to work.
302
1020880
1200
І приступайте до роботи.
17:15
Thank you very much.
303
1023240
1376
Дякую вам за увагу.
17:16
(ApplauseОплески)
304
1024640
3840
(Оплески).
Translated by Olia Liaskovets
Reviewed by Sondra Kim

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tim Harford - Economist, journalist, broadcaster
Tim Harford's writings reveal the economic ideas behind everyday experiences.

Why you should listen

In the Undercover Economist column he writes for the Financial Times, Tim Harford looks at familiar situations in unfamiliar ways and explains the fundamental principles of the modern economy. He illuminates them with clear writing and a variety of examples borrowed from daily life.

His book, Adapt: Why Success Always Starts With Failure, argues that the world has become far too unpredictable and complex for today's challenges to be tackled with ready-made solutions and expert opinions. Instead, Harford suggests, we need to learn to embrace failure and to constantly adapt, to improvise rather than plan, to work from the bottom up rather than the top down. His next book, Messy: Thriving in a Tidy-Minded World will be published in September 2016. 

Harford also presents the BBC radio series More or Less, a rare broadcast program devoted, as he says, to "the powerful, sometimes beautiful, often abused but ever ubiquitous world of numbers."

He says: "I’d like to see many more complex problems approached with a willingness to experiment."

More profile about the speaker
Tim Harford | Speaker | TED.com