ABOUT THE SPEAKER
Tim Harford - Economist, journalist, broadcaster
Tim Harford's writings reveal the economic ideas behind everyday experiences.

Why you should listen

In the Undercover Economist column he writes for the Financial Times, Tim Harford looks at familiar situations in unfamiliar ways and explains the fundamental principles of the modern economy. He illuminates them with clear writing and a variety of examples borrowed from daily life.

His book, Adapt: Why Success Always Starts With Failure, argues that the world has become far too unpredictable and complex for today's challenges to be tackled with ready-made solutions and expert opinions. Instead, Harford suggests, we need to learn to embrace failure and to constantly adapt, to improvise rather than plan, to work from the bottom up rather than the top down. His next book, Messy: Thriving in a Tidy-Minded World will be published in September 2016. 

Harford also presents the BBC radio series More or Less, a rare broadcast program devoted, as he says, to "the powerful, sometimes beautiful, often abused but ever ubiquitous world of numbers."

He says: "I’d like to see many more complex problems approached with a willingness to experiment."

More profile about the speaker
Tim Harford | Speaker | TED.com
TED@Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Tim Harford: A powerful way to unleash your natural creativity

Tim Harford: Un mod foarte bun de a da frâu liber creativității noastre înnăscute

Filmed:
3,773,596 views

Ce putem învăța de la cei mai consecvenți oameni creativi? Ei practică „multitasking-ul cu încetinitorul”, jonglând cu mai multe proiecte simultan, trecând de la o temă la alta în funcție de dispoziție, și totul fără grabă. Autorul Tim Harford ne împărtășește cum inovatori ca Einstein, Darwin, Twyla Tharp și Michael Crichton și-au găsit inspirația și și-au menținut productivitatea prin preocupări interdisciplinare.
- Economist, journalist, broadcaster
Tim Harford's writings reveal the economic ideas behind everyday experiences. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
"To do two things at onceo singura data
is to do neithernici."
0
1640
4216
„Să faci două lucruri în același timp,
înseamnă să nu faci nici unul."
00:17
It's a great smackdownSmackdown
of multitaskingmultitasking, isn't it,
1
5880
2776
Pune multitasking-ul
într-o lumină foarte proastă, nu?
00:20
oftende multe ori attributedatribuit to
the RomanRoman writerscriitor PubliliusPublilius SyrusSyrus,
2
8680
3536
Citatul se presupune că îi aparține
scriitorului roman Pubilius Syrus,
00:24
althoughcu toate ca you know how these things are,
he probablyprobabil never said it.
3
12240
3680
dar știți cum e,
posibil să fie doar o legendă.
00:28
What I'm interestedinteresat in, thoughdeşi,
is -- is it trueAdevărat?
4
16640
3296
Rămâne totuși întrebarea:
oare e adevărat?
00:31
I mean, it's obviouslyevident trueAdevărat
for emailingemail-uri at the dinnercină tablemasa
5
19960
3696
Cu siguranță este, dacă ne referim
la trimis email-uri în timpul cinei,
00:35
or textingmesaje text while drivingconducere or possiblyeventual
for livetrăi tweetingtweeting at TEDTED Talk, as well.
6
23680
5376
la mesaje în timpul condusului sau
tweet-uri în timpul unui discurs TED.
00:41
But I'd like to argueargumenta
that for an importantimportant kinddrăguț of activityactivitate,
7
29080
4696
Dar eu susțin că,
pentru un anumit tip de activitate,
00:45
doing two things at onceo singura data --
or threeTrei or even fourpatru --
8
33800
2816
a face două, trei sau chiar patru lucruri
în același timp
00:48
is exactlyexact what we should be aimingcu scopul de for.
9
36640
3136
este exact ceea ce ar trebui să urmărim.
00:51
Look no furthermai departe than AlbertAlbert EinsteinEinstein.
10
39800
2736
Uitați-vă nu mai departe
de Albert Einstein.
00:54
In 1905, he publishedpublicat
fourpatru remarkableremarcabil scientificștiințific papershârtii.
11
42560
4176
În 1905 a publicat patru lucrări
științifice remarcabile.
00:58
One of them was on BrownianBrownian motionmişcare,
12
46760
1936
Lucrarea despre mișcarea browniană
01:00
it providedprevăzut empiricalempirice evidenceevidență
that atomsatomi existexista,
13
48720
3336
a oferit dovada empirică că atomii există,
01:04
and it laidcablare out the basicde bază mathematicsmatematică
behindin spate mostcel mai of financialfinanciar economicseconomie.
14
52080
4216
și a expus bazele matematice
din spatele economiei financiare.
01:08
AnotherUn alt one was on the theoryteorie
of specialspecial relativityrelativitate.
15
56320
2856
A doua lucrare a fost
despre teoria relativității speciale.
01:11
AnotherUn alt one was
on the photoelectricFotoelectric effectefect,
16
59200
2696
A treia a fost despre
efectul fotoelectric,
datorită căreia avem panouri solare
în ziua de azi. Drăguț, nu?
01:13
that's why solarsolar panelspanouri work,
it's a nicefrumos one.
17
61920
2360
01:17
GaveA dat him the NobelNobel prizepremiu for that one.
18
65280
2216
A obținut premiul Nobel pentru asta.
01:19
And the fourthAl patrulea introduceda introdus an equationecuaţie
you mightar putea have heardauzit of:
19
67520
3136
A patra a introdus o ecuație
despre care poate ați auzit:
01:22
E equalseste egală mcMC squaredpătrat.
20
70680
2296
E = mc^2
01:25
So, tell me again how you
shouldn'tnu ar trebui do severalmai mulți things at onceo singura data.
21
73000
3576
Deci, ia spuneți-mi, de ce n-am face
mai multe lucruri simultan?
01:28
Now, obviouslyevident, workinglucru simultaneouslysimultan
22
76600
3376
Evident, o să-mi spuneți
că a lucra în același timp
01:32
on BrownianBrownian motionmişcare, specialspecial relativityrelativitate
and the photoelectricFotoelectric effectefect --
23
80000
3896
la mișcarea browniană, relativitatea
specială și efectul fotoelectric
01:35
it's not exactlyexact the samela fel
kinddrăguț of multitaskingmultitasking
24
83920
2536
nu e același tip de multitasking
01:38
as SnapchattingCretini while
you're watchingvizionarea "WestworldVestului."
25
86480
2616
cu a sta pe Snapchat
în timp ce te uiți la „Westworld".
01:41
Very differentdiferit.
26
89120
1456
Nu are nicio legatură.
01:42
And EinsteinEinstein, yeah, well,
Einstein'sLui Einstein -- he's EinsteinEinstein,
27
90600
3656
Iar Einstein, deh, e Einstein,
01:46
he's one of a kinddrăguț, he's uniqueunic.
28
94280
1560
e special, e unic.
01:48
But the patternmodel of behaviorcomportament
that EinsteinEinstein was demonstratingdemonstrând,
29
96680
3216
Dar modelul de comportament
manifestat de Einstein
01:51
that's not uniqueunic at all.
30
99920
2576
nu e deloc ceva unic sau special.
01:54
It's very commoncomun
amongprintre highlyextrem de creativecreator people,
31
102520
3296
E un model de comportament
tipic persoanelor foarte creative,
01:57
bothambii artistsartiști and scientistsoamenii de știință,
32
105840
2656
cum ar fi artiștii sau oamenii de știință,
și am și o propunere de nume pentru el:
02:00
and I'd like to give it a nameNume:
33
108520
1696
02:02
slow-motionslow-motion multitaskingmultitasking.
34
110240
2800
multitasking cu încetinitorul.
02:06
Slow-motionSlow-Motion multitaskingmultitasking
feelsse simte like a counterintuitivecontraintuitiv ideaidee.
35
114160
4376
Multitasking cu încetinitorul
cam sună a contradicție în termeni, nu?
02:10
What I'm describingdescriind here
36
118560
1456
Dar la ce mă refer, mai precis,
02:12
is havingavând multiplemultiplu projectsproiecte
on the go at the samela fel time,
37
120040
3696
este la a avea mai multe proiecte
în derulare simultan
02:15
and you movemișcare backwardsînapoi and forwardsredirecţionează
betweenîntre topicssubiecte as the mooddispozitie takes you,
38
123760
4616
și a lucra când la unul când la altul
în funcție de dispoziția de moment,
02:20
or as the situationsituatie demandscereri.
39
128400
1976
sau de ce impune situația.
02:22
But the reasonmotiv it seemspare counterintuitivecontraintuitiv
40
130400
2376
Motivul din cauza căruia sună nefiresc
02:24
is because we're used to lapsingexpirare
into multitaskingmultitasking out of desperationdesperare.
41
132800
4176
e pentru că de obicei recurgem
la multitasking din disperare.
02:29
We're in a hurrygrabă,
we want to do everything at onceo singura data.
42
137000
2520
Ne grăbim și vrem să le facem
pe toate deodată.
02:32
If we were willingdispus
to slowîncet multitaskingmultitasking down,
43
140720
4136
Dar dacă am fi dispuși
să slăbim puțin ritmul multitasking-ului
02:36
we mightar putea find that it workslucrări
quitedestul de brilliantlystrălucit.
44
144880
3520
am putea descoperi că funcționează
chiar extraordinar.
02:41
SixtyŞaizeci yearsani agoîn urmă, a youngtineri psychologistpsiholog
by the nameNume of BerniceBernice EidusonEiduson
45
149720
4696
Acum șaizeci de ani, o tânără psiholog,
pe numele ei Bernice Eiduson,
02:46
begana început a long researchcercetare projectproiect
46
154440
1976
a demarat o amplă cercetare
02:48
into the personalitiespersonalități
and the workinglucru habitsobiceiuri
47
156440
3096
a personalității și obiceiurilor de muncă
02:51
of 40 leadingconducere scientistsoamenii de știință.
48
159560
2696
ale unui grup de 40 de mari oameni
de știință.
02:54
EinsteinEinstein was alreadydeja deadmort,
49
162280
1656
Einstein murise deja,
02:55
but fourpatru of her subjectssubiecți woncastigat NobelNobel prizespremii,
50
163960
2936
dar patru dintre subiecți
erau laureați ai premiului Nobel.
02:58
includinginclusiv LinusLinus PaulingPauling
and RichardRichard FeynmanFeynman.
51
166920
2760
Printre ei, Linus Pauling
și Richard Feyman.
03:02
The researchcercetare wenta mers on for decadesdecenii,
52
170560
1616
Cercetarea a durat zeci de ani,
03:04
in factfapt, it continueda continuat even after
professorProfesor EidusonEiduson herselfse had dieddecedat.
53
172200
4256
continuând chiar și după moartea
profesoarei Eiduson însăși.
03:08
And one of the questionsîntrebări that it answeredrăspuns
54
176480
2496
Una dintre întrebările
la care s-a răspuns a fost:
03:11
was, "How is it that some scientistsoamenii de știință
are ablecapabil to go on producingproducând importantimportant work
55
179000
6536
„Cum reușesc unii oameni de știință
să producă lucrări importante
03:17
right throughprin theiral lor livesvieți?"
56
185560
2096
constant de-a lungul vieții lor?"
03:19
What is it about these people?
57
187680
1656
Ce fac ei diferit?
03:21
Is it theiral lor personalitypersonalitate,
is it theiral lor skillabilitate seta stabilit,
58
189360
3896
E datorită personalității lor,
sau abilităților,
03:25
theiral lor dailyzilnic routinesrutine, what?
59
193280
2120
sau rutinei lor zilnice?
03:28
Well, a patternmodel that emergeda apărut was clearclar,
and I think to some people surprisingsurprinzător.
60
196400
5000
Până la urmă, s-a evidențiat un tipar clar
și, pentru unii, surprinzător:
03:34
The toptop scientistsoamenii de știință
keptținut changingschimbare the subjectsubiect.
61
202520
4816
Cei mai valoroși oameni de știință
sar de la una la alta.
03:39
They would shiftschimb topicssubiecte repeatedlyrepetat
62
207360
2736
Ei schimbă constant
tematicile de care se ocupă
03:42
duringpe parcursul theiral lor first 100
publishedpublicat researchcercetare papershârtii.
63
210120
4016
pe parcursul
primelor 100 de lucrări publicate.
03:46
Do you want to guessghici how oftende multe ori?
64
214160
2176
Ați putea ghici cam de câte ori?
03:48
ThreeTrei timesori?
65
216360
1736
De trei ori?
03:50
FiveCinci timesori?
66
218120
1200
De cinci ori?
03:52
No. On averagein medie, the mostcel mai
enduringlyenduringly creativecreator scientistsoamenii de știință
67
220280
4136
Nu. În medie,
cei mai creativi oameni de știință
03:56
switchedcomutate topicssubiecte 43 timesori
in theiral lor first 100 researchcercetare papershârtii.
68
224440
6240
au trecut de 43 de ori de la un subiect
la altul în primele 100 de cercetări.
04:03
SeemsPare that the secretsecret
to creativitycreativitate is multitaskingmultitasking
69
231840
4776
Se pare că secretul creativității
stă în a face multitasking
cu încetinitorul.
04:08
in slowîncet motionmişcare.
70
236640
1200
04:11
Eiduson'sLui Eiduson researchcercetare suggestssugerează
we need to reclaimrevendica multitaskingmultitasking
71
239400
3776
Cercetarea lui Eiduson ne sugerează
să repunem în drepturi multitasking-ul
04:15
and remindreaminti ourselvesnoi insine
how powerfulputernic it can be.
72
243200
3096
și evidențiază cât de valoros
poate fi acesta.
04:18
And she's not the only personpersoană
to have foundgăsite this.
73
246320
2336
Și Eiduson nu e singura
care a descoperit asta.
04:20
DifferentDiferite researcherscercetători,
74
248680
1216
Și alți cercetători,
04:21
usingutilizând differentdiferit methodsmetode
to studystudiu differentdiferit highlyextrem de creativecreator people
75
249920
3576
folosind diferite metode
pentru a studia persoane foarte creative,
04:25
have foundgăsite that very oftende multe ori
they have multiplemultiplu projectsproiecte in progressprogres
76
253520
3616
au descoperit că în mod frecvent
acestea lucrează simultan
04:29
at the samela fel time,
77
257160
1215
la mai multe proiecte,
04:30
and they're alsode asemenea fardeparte more likelyprobabil
than mostcel mai of us to have seriousserios hobbiesHobby-uri.
78
258399
4737
și au o probabilitate mult mai mare
de a fi pasionați de diverse hobby-uri.
04:35
Slow-motionSlow-Motion multitaskingmultitasking
amongprintre creativecreator people is ubiquitousomniprezent.
79
263160
4440
Multitasking-ul cu încetinitorul
este omniprezent printre oamenii creativi.
04:40
So, why?
80
268480
1200
Dar de ce?
Eu cred că din cauza a trei motive.
04:43
I think there are threeTrei reasonsmotive.
81
271160
1576
04:44
And the first is the simplestmai simplu.
82
272760
2536
Primul motiv e cel mai simplu:
04:47
CreativityCreativitate oftende multe ori comesvine when you take
an ideaidee from its originaloriginal contextcontext
83
275320
4256
creativitatea se manifestă de obicei
când scoți o idee din contextul original
04:51
and you movemișcare it somewhereundeva elsealtfel.
84
279600
1496
și o transpui altundeva.
04:53
It's easierMai uşor to think outsidein afara the boxcutie
85
281120
1736
E mai ușor să gândești în afara tiparelor
04:54
if you spendpetrece your time clamberingClambering
from one boxcutie into anothero alta.
86
282880
3120
dacă ești dispus să tot treci
de la un tipar la altul.
04:58
For an exampleexemplu of this,
considerconsidera the originaloriginal eurekaEureka momentmoment.
87
286840
5040
De exemplu, gândiți-vă la momentul
„evrika” original.
05:04
ArchimedesArhimede -- he's wrestlinglupte libere
with a difficultdificil problemproblemă.
88
292520
3656
Achimede era foarte preocupat
de o problemă dificilă.
05:08
And he realizesîși dă seama, in a flashbliț,
89
296200
2496
Brusc, își dă seama că o poate rezolva
05:10
he can solverezolva it, usingutilizând
the displacementdeplasare of waterapă.
90
298720
3656
folosind dislocarea apei.
05:14
And if you believe the storypoveste,
91
302400
1696
Și dacă credeți povestea,
05:16
this ideaidee comesvine to him
as he's takingluare a bathbaie,
92
304120
3496
ideea i-a venit în timp ce făcea baie,
05:19
loweringscăderea himselfse in, and he's watchingvizionarea
the waterapă levelnivel risecreştere and fallcădea.
93
307640
5176
și observa cum nivelul apei se ridica sau
scădea în funcție de cum se scufunda el.
05:24
And if solvingrezolvarea a problemproblemă
while havingavând a bathbaie isn't multitaskingmultitasking,
94
312840
4616
Și dacă să rezolvi o problemă
în timp ce faci baie nu e multitasking,
05:29
I don't know what is.
95
317480
1400
atunci nu știu ce mai e.
Al doilea motiv pentru care
multitasking-ul poate funcționa
05:32
The secondal doilea reasonmotiv
that multitaskingmultitasking can work
96
320200
2416
05:34
is that learningînvăţare to do one thing well
97
322640
3376
este că a învăța să faci bine un lucru
05:38
can oftende multe ori help you do something elsealtfel.
98
326040
2536
adesea te ajută să mai faci și altceva.
05:40
Any athleteatlet can tell you
about the benefitsbeneficii of cross-trainingformare încrucișată.
99
328600
2976
Orice sportiv îți poate enumera avantajele
unui antrenament interdisciplinar.
05:43
It's possibleposibil to cross-trainEco-tren
your mindminte, too.
100
331600
2560
La fel ne putem antrena și mintea.
05:47
A fewpuțini yearsani agoîn urmă, researcherscercetători tooka luat
18 randomlyla întâmplare chosenales medicalmedical studentselevi
101
335400
5096
Acum câțiva ani, niște cercetători au ales
la întâmplare 18 studenți la medicină
05:52
and they enrolledînscrişi them in a coursecurs
at the PhiladelphiaPhiladelphia MuseumMuzeul of ArtArta,
102
340520
5136
și i-au înscris la un curs
al Muzeului de Artă Philadelphia,
05:57
where they learnedînvățat to criticizea critica
and analyzea analiza workslucrări of visualvizual artartă.
103
345680
4776
unde au învățat să analizeze și să scrie
recenzii despre opere de artă vizuală.
06:02
And at the endSfârşit of the coursecurs,
104
350480
1856
La finalul cursului
06:04
these studentselevi were comparedcomparativ
with a controlControl groupgrup
105
352360
2616
studenții au fost comparați
cu un grup de control
06:07
of theiral lor fellowcoleg medicalmedical studentselevi.
106
355000
1576
format tot din studenți la medicină.
06:08
And the onescele who had takenluate the artartă coursecurs
107
356600
2736
Cei care au urmat cursul de artă
06:11
had becomedeveni substantiallysubstanţial better
at performingefectuarea taskssarcini
108
359360
3816
au devenit semnificativ mai buni
în executarea unor sarcini,
06:15
suchastfel de as diagnosingdiagnosticarea diseasesboli of the eyeochi
by analyzinganaliza photographsfotografii.
109
363200
4856
cum ar fi diagnosticarea unor boli oculare
prin studierea fotografiilor.
06:20
They'dS-ar becomedeveni better eyeochi doctorsmedici.
110
368080
2696
Au devenit oftalmologi mai buni.
06:22
So if we want to becomedeveni
better at what we do,
111
370800
3016
Deci, dacă vrem să devenim mai buni
la ceea ce facem,
06:25
maybe we should spendpetrece some time
doing something elsealtfel,
112
373840
2536
poate n-ar fi o idee rea să ne alocăm timp
să facem cu totul altceva,
06:28
even if the two fieldscâmpuri
appearapărea to be as completelycomplet distinctdistinct
113
376400
3736
chiar dacă cele două domenii
par total diferite,
06:32
as ophthalmologyoftalmologie and the historyistorie of artartă.
114
380160
3160
așa ca oftalmologia și istoria artei.
06:36
And if you'dte-ai like an exampleexemplu of this,
115
384360
2816
Să vă dau un exemplu.
06:39
should we go for a lessMai puțin intimidatingintimidarea
exampleexemplu than EinsteinEinstein? OK.
116
387200
3336
Să aleg pe cineva mai puțin intimidant
decât Einstein? Bine.
06:42
MichaelMichael CrichtonCrichton, creatorcreator
of "JurassicJurassic ParkPark" and "E.R."
117
390560
4336
Michael Crichton, creatorul filmelor
Jurassic Park și E.R.
06:46
So in the 1970s,
he originallyiniţial traineddresat as a doctordoctor,
118
394920
3376
În anii 1970 el studia medicina,
06:50
but then he wrotea scris novelsromane
119
398320
2536
dar scria și romane
06:52
and he directeddirijat
the originaloriginal "WestworldVestului" moviefilm.
120
400880
3256
și a regizat varianta originală
a filmului „Westworld”.
06:56
But alsode asemenea, and this is lessMai puțin well-knownbine-cunoscut,
121
404160
2136
Dar, și ăsta e un lucru
mai puțin cunoscut,
06:58
he alsode asemenea wrotea scris nonfictionnonficţiune bookscărți,
122
406320
1736
el scria și cărți de non-ficțiune
07:00
about artartă, about medicinemedicament,
about computercomputer programmingprogramare.
123
408080
3200
despre artă, medicină,
sau chiar programare.
07:04
So in 1995, he enjoyedsa bucurat
the fruitsfructe of all this varietyvarietate
124
412480
5056
În anul 1995 a ajuns să culeagă roadele
acestei diversități,
07:09
by penningPenning the world'slume
mostcel mai commerciallycomercial successfulde succes bookcarte.
125
417560
4200
semnând cartea cu cel mai mare
succes comercial din lume.
07:14
And the world'slume mostcel mai commerciallycomercial
successfulde succes TVTV seriesserie.
126
422440
4320
Și serialul TV cu cel mai mare
succes comercial din lume.
07:19
And the world'slume mostcel mai commerciallycomercial
successfulde succes moviefilm.
127
427680
3680
Și filmul cu cel mai mare
succes comercial din lume.
07:24
In 1996, he did it all over again.
128
432280
2880
Iar în 1996 a repetat performanța.
07:29
There's a thirdal treilea reasonmotiv
129
437240
1656
Există și un al treilea motiv pentru care
07:30
why slow-motionslow-motion multitaskingmultitasking
can help us solverezolva problemsProbleme.
130
438920
4296
multitasking-ul cu încetinitorul
ne poate ajuta să rezolvăm probleme.
07:35
It can providefurniza assistanceasistenţă
when we're stuckblocat.
131
443240
3696
Ne poate ajuta când ne blocăm.
07:38
This can't happenîntâmpla in an instantclipă.
132
446960
2216
Dar asta nu se întâmplă din senin.
07:41
So, imagineimagina that feelingsentiment
of workinglucru on a crosswordcuvinte încrucişate puzzlepuzzle
133
449200
3376
Imaginați-vă sentimentul acela
când rezolvați cuvinte încrucișate
07:44
and you can't figurefigura out the answerRăspuns,
134
452600
1776
și nu găsiți nicicum soluția,
07:46
and the reasonmotiv you can't is because
the wronggresit answerRăspuns is stuckblocat in your headcap.
135
454400
4176
și asta deoarece mintea
vi s-a blocat pe un răspuns greșit.
07:50
It's very easyuşor --
just go and do something elsealtfel.
136
458600
2536
E foarte simplu, apucați-vă de altceva.
07:53
You know, switchintrerupator topicssubiecte, switchintrerupator contextcontext,
137
461160
2856
Schimbați contextul,
schimbați preocuparea,
07:56
you'llveți forgeta uita the wronggresit answerRăspuns
138
464040
1456
și veți uita răspunsul greșit,
07:57
and that gives the right answerRăspuns spacespaţiu
to poppop into the frontfață of your mindminte.
139
465520
3600
făcând loc astfel răspunsului corect
să iasă la suprafață.
08:02
But on the slowerMai lent timescaleinterval de timp
that interestsinterese me,
140
470080
3776
Dar în perspectiva
care mă interesează pe mine
să dai de un blocaj
e un lucru mult mai serios.
08:05
beingfiind stuckblocat is a much more seriousserios thing.
141
473880
2000
08:08
You get turnedîntoarse down for fundingfinanțarea.
142
476920
2120
Nu ți se aprobă o sponsorizare.
08:11
Your cellcelulă culturesculturi won'tnu va growcrește,
your rocketsrachete keep crashingcrashing.
143
479760
3240
Culturile de laborator nu se dezvoltă,
rachetele se tot prăbușesc.
08:16
NobodyNimeni nu wants to publishpublica you fantasyfantezie novelroman
about a schoolşcoală for wizardsvrajitori.
144
484000
3880
Nimeni nu vrea să publice lucrarea ta
fantezistă despre o școală de vrăjitori.
08:21
Or maybe you just can't find the solutionsoluţie
to the problemproblemă that you're workinglucru on.
145
489040
4496
Sau pur și simplu nu găsești soluția
la problema cu care te confrunți.
08:25
And beingfiind stuckblocat like that
meansmijloace stasisstază, stressstres,
146
493560
4736
Iar să fii blocat astfel
înseamnă stagnare, frustrare,
08:30
possiblyeventual even depressiondepresiune.
147
498320
1680
poate chiar depresie.
08:33
But if you have anothero alta excitingemoționant,
challengingprovocator projectproiect to work on,
148
501280
5176
Dar dacă ai mai multe proiecte interesante
și provocatoare la care lucrezi,
08:38
beingfiind stuckblocat on one is just an opportunityoportunitate
to do something elsealtfel.
149
506480
4136
să te blochezi la unul din ele înseamnă
oportunitatea de a te ocupa de altul.
08:42
We could all get stuckblocat sometimesuneori,
even AlbertAlbert EinsteinEinstein.
150
510640
3976
Cu toții ne putem bloca uneori,
chiar și Albert Einstein.
08:46
TenZece yearsani after the originaloriginal,
miraculousmiraculos yearan that I describeddescris,
151
514640
4375
La un deceniu după acel an miraculos
al lui despre care vă spuneam,
08:51
EinsteinEinstein was puttingpunând togetherîmpreună the piecesbucăți
of his theoryteorie of generalgeneral relativityrelativitate,
152
519039
4937
Einstein finaliza teoria relativității
generalizată,
08:56
his greatestcea mai mare achievementrealizare.
153
524000
1920
cea mai mare realizare a sa.
08:58
And he was exhaustedepuizat.
154
526680
1320
Asta l-a epuizat.
09:01
And so he turnedîntoarse to an easierMai uşor problemproblemă.
155
529080
2776
Așa că s-a orientat
către o problemă mai ușoară
09:03
He proposedpropus the stimulatedstimulate
emissionemisie of radiationradiație.
156
531880
3576
și a propus stimularea
emiterii de radiații,
09:07
WhichCare, as you mayMai know, is the S in lasercu laser.
157
535480
4816
care, după cum poate știți,
reprezintă „S”-ul din LASER.
09:12
So he's layingde stabilire a down the theoreticalteoretic
foundationfundație for the lasercu laser beamfascicul,
158
540320
4496
Deci pune bazele teoretice
ale laser-ului și,
09:16
and then, while he's doing that,
159
544840
1856
în timp ce face asta,
09:18
he movesmișcări back to generalgeneral relativityrelativitate,
and he's refreshedodihnit.
160
546720
3216
se reîntoarce și la teoria relativității,
cu mintea proaspătă.
09:21
He seesvede what the theoryteorie impliesimplică --
161
549960
3336
Acum vede ce implică această teorie,
09:25
that the universeunivers isn't staticstatice.
162
553320
3336
și anume că Universul nu e static,
09:28
It's expandingextinderea.
163
556680
1616
ci se extinde.
09:30
It's an ideaidee so staggeringeşalonarea,
164
558320
2096
E o idee atât de incredibilă,
09:32
EinsteinEinstein can't bringaduce himselfse
to believe it for yearsani.
165
560440
3920
că nici Einstein n-a fost convins de ea
ani de zile.
09:37
Look, if you get stuckblocat
166
565680
2296
Dacă te împotmolești în studiul
relativității,
09:40
and you get the ballminge rollingrulare
on lasercu laser beamsgrinzi,
167
568000
4440
și ca să-ți iei un pic mintea de la ea,
inventezi laser-ul.
09:45
you're in prettyfrumos good shapeformă.
168
573520
1456
Mda, nu e rău.
09:47
(LaughterRâs)
169
575000
1976
(Râsete)
09:49
So, that's the casecaz
for slow-motionslow-motion multitaskingmultitasking.
170
577000
3496
Cam așa stau lucrurile
cu multitasking-ul cu încetinitorul.
09:52
And I'm not promisingpromițător
that it's going to turnviraj you into EinsteinEinstein.
171
580520
3016
Bine, n-o să vă transforme pe toți
în niște genii ca Einstein.
09:55
I'm not even promisingpromițător it's going
to turnviraj you into MichaelMichael CrichtonCrichton.
172
583560
3216
Poate n-o să ajungeți nici măcar
ca Michael Crichton.
09:58
But it is a powerfulputernic way
to organizeorganiza our creativecreator livesvieți.
173
586800
2960
Dar sprijină foarte mult creativitatea.
10:03
But there's a problemproblemă.
174
591240
1480
Există, totuși, o problemă.
10:06
How do we stop all of these projectsproiecte
becomingdevenire completelycomplet overwhelmingcopleșitor?
175
594360
5080
Cum evităm să devenim copleșiți
de aceste proiecte?
10:12
How do we keep all these ideasidei
straightdrept in our mindsminți?
176
600520
3480
Cum ne păstrăm coerența
navigând de la o idee la alta?
10:16
Well, here'saici e a simplesimplu solutionsoluţie,
a practicalpractic solutionsoluţie
177
604920
3976
Ei bine, vă propun o soluție simplă
și practică,
10:20
from the great AmericanAmerican
choreographercoregraf, TwylaMarius TharpTharp.
178
608920
3496
preluată de la marea coregrafă americană,
Twyla Tharp.
10:24
Over the last fewpuțini decadesdecenii,
179
612440
1776
În ultimii ani,
10:26
she's blurredînceţoşată boundarieslimite,
mixedamestecat genresgenuri, woncastigat prizespremii,
180
614240
4496
ea a șters granițe, a mixat genuri,
a câștigat premii,
10:30
danceddansat to the musicmuzică of everybodytoata lumea,
from PhilipFilip GlassSticlă to BillyBilly JoelJoel.
181
618760
4776
a dansat pe orice muzică,
de la Philip Glass, la Billy Joel.
10:35
She's writtenscris threeTrei bookscărți.
182
623560
1576
Și a scris trei cărți.
10:37
I mean, she's a slow-motionslow-motion
multitaskermultitasker, of coursecurs she is.
183
625160
3280
Deci da, practică și ea multitasking
cu încetinitorul, evident.
10:41
She saysspune, "You have to be all things.
184
629800
4016
Twyla spune: „Trebuie să fii totul.
10:45
Why excludeexclude?
185
633840
1616
De ce să te limitezi la ceva?
10:47
You have to be everything."
186
635480
2560
Trebuie să fii totul.”
10:51
And Tharp'sTharp lui methodmetodă
187
639240
2376
Iar ceea ce face ea
10:53
for preventingprevenirea all of these differentdiferit
projectsproiecte from becomingdevenire overwhelmingcopleșitor
188
641640
4336
pentru a nu se pierde
în diferitele proiecte,
10:58
is a simplesimplu one.
189
646000
1296
e ceva foarte simplu.
10:59
She gives eachfiecare projectproiect
a bigmare cardboardcarton boxcutie,
190
647320
2536
Alocă fiecărui proiect
o cutie mare de carton.
11:01
writesscrie the nameNume of the projectproiect
on the sidelatură of the boxcutie.
191
649880
2696
Scrie numele proiectului pe o laterală,
11:04
And into it, she tossestosses DVDsDVD-uri
and bookscărți, magazinerevistă cuttingsbutaşi,
192
652600
4416
apoi pune înăuntru DVD-uri, cărți,
articole decupate din reviste,
11:09
theaterteatru programsprograme, physicalfizic objectsobiecte,
193
657040
1976
programe de teatru, diverse obiecte,
11:11
really anything that's providedprevăzut a sourcesursă
of creativecreator inspirationinspirație.
194
659040
4976
practic orice ar putea servi
drept sursă de inspirație.
11:16
And she writesscrie,
195
664040
1736
Și spune așa:
11:17
"The boxcutie meansmijloace I never
have to worryface griji about forgettinguitare.
196
665800
4240
„Cutia mă scapă de grija
de a nu uita ceva.
11:22
One of the biggestCea mai mare fearstemerile
for a creativecreator personpersoană
197
670880
2936
Una din cele mai mari temeri
ale persoanelor creative
11:25
is that some brilliantSclipitor ideaidee will get lostpierdut
198
673840
2456
este că unele din ideile geniale
care le-au venit
11:28
because you didn't writescrie it down
and put it in a safesigur placeloc.
199
676320
3480
se vor pierde
pentru că nu au fost notate undeva.
11:32
I don't worryface griji about that.
200
680920
1776
Eu n-am grija asta.
11:34
Because I know where to find it.
201
682720
2360
Pentru că știu precis
unde sunt toate ideile.
11:38
It's all in the boxcutie."
202
686160
1480
Sunt în cutie.”
11:41
You can manageadministra manymulți ideasidei like this,
203
689480
2136
Putem gestiona multe idei în felul ăsta,
11:43
eitherfie in physicalfizic boxescutii
or in theiral lor digitaldigital equivalentsechivalente.
204
691640
4656
fie în cutii fizice,
fie în formă digitală.
11:48
So, I would like to urgeîndemn you
205
696320
2256
Aș vrea să vă îndemn, așadar,
11:50
to embraceîmbrăţişare the artartă
of slow-motionslow-motion multitaskingmultitasking.
206
698600
3320
să îmbrățișați arta multitasking-ului
cu încetinitorul.
11:54
Not because you're in a hurrygrabă,
207
702720
2056
Și nu din cauză că v-ar presa timpul,
11:56
but because you're in no hurrygrabă at all.
208
704800
3040
ci dimpotrivă, pentru că nu e nicio grabă.
12:01
And I want to give you one finalfinal exampleexemplu,
209
709360
2696
Și aș mai vrea să vă dau un ultim exemplu,
12:04
my favoritefavorit exampleexemplu.
210
712080
2136
care e și preferatul meu.
12:06
CharlesCharles DarwinDarwin.
211
714240
1200
Charles Darwin.
12:08
A man whosea caror slow-burningardere lentă
multitaskingmultitasking is so staggeringeşalonarea,
212
716200
4696
Un om al cărui multitasking
cu încetinitorul e atât de năucitor,
12:12
I need a diagramdiagramă to explainexplica it all to you.
213
720920
3176
că mi-ar trebui un grafic
ca să vi-l pot explica.
12:16
We know what DarwinDarwin
was doing at differentdiferit timesori,
214
724120
2336
Știm care erau preocupările lui Darwin
de-a lungul vieții,
12:18
because the creativitycreativitate researcherscercetători
HowardHoward GruberGruber and SaraSara DavisDavis
215
726480
3696
pentru că cercetătorii creativității
Howard Gruber și Sara Davis
12:22
have analyzedanalizate his diariesjurnale
and his notebooksnotebook-uri.
216
730200
2896
i-au analizat jurnalele și însemnările.
12:25
So, when he left schoolşcoală, agevârstă of 18,
217
733120
2576
Așadar, când a terminat școala, la 18 ani,
12:27
he was initiallyinițial interestedinteresat in two fieldscâmpuri,
218
735720
2616
era preocupat de două domenii,
12:30
zoologyzoologie and geologyGeologie.
219
738360
3256
zoologia și geologia.
12:33
Prettyfrumos sooncurând, he signedsemnat up to be
the onboardla bord naturalistnaturalist on the "BeagleBeagle."
220
741640
4456
La scurtă vreme s-a angajat naturalist
la bordul vasului „Beagle”.
12:38
This is the shipnavă
that eventuallyîn cele din urmă tooka luat fivecinci yearsani
221
746120
2816
„Beagle” e vasul care a navigat
timp de cinci ani
12:40
to sailnaviga all the way around
the southernsudic oceansoceane of the EarthPământ,
222
748960
3496
pe apele oceanelor din emisfera sudică
și s-a oprit în arhipelagul Galápagos,
după ce a traversat Oceanul Indian.
12:44
stoppingoprire at the GalGhitaápagosPagos,
passingtrecere throughprin the IndianIndian oceanocean.
223
752480
2816
12:47
While he was on the "BeagleBeagle,"
he begana început researchingcercetarea coralcoral reefsRecife.
224
755320
2976
Pe „Beagle” a început să studieze
recifurile de corali.
12:50
This is a great synergySinergia
betweenîntre his two interestsinterese
225
758320
3256
Asta a fost o îmbinare perfectă
între cele două pasiuni ale sale,
12:53
in zoologyzoologie and geologyGeologie,
226
761600
1496
zoologia și geologia,
12:55
and it startsîncepe to get him thinkinggândire
about slowîncet processesprocese.
227
763120
4480
ceea ce l-a făcut să se gândească
la procesele de lungă durată.
13:00
But when he getsdevine back from the voyagecălătorie,
228
768720
2776
Dar când se întoarce din expediție,
13:03
his interestsinterese startstart to expandextinde
even furthermai departe: psychologyPsihologie, botanyBotanica;
229
771520
4656
începe să fie preocupat
și de alte domenii: psihologia, botanica.
13:08
for the restodihnă of his life,
230
776200
1336
Pentru tot restul vieții sale,
13:09
he's movingin miscare backwardsînapoi and forwardsredirecţionează
betweenîntre these differentdiferit fieldscâmpuri.
231
777560
3616
a tot oscilat între ariile lui de interes.
13:13
He never quitedestul de abandonsAbandonează any of them.
232
781200
2856
Nu a renunțat efectiv
la niciunul dintre ele.
13:16
In 1837, he beginsîncepe work
on two very interestinginteresant projectsproiecte.
233
784080
3896
În 1837, începe să lucreze
la două proiecte foarte interesante.
13:20
One of them: earthwormsrâme.
234
788000
2816
Primul: râmele.
13:22
The other, a little notebooknotebook-uri
whichcare he titlestitluri
235
790840
3576
Al doilea, un caiețel pe care scrie
13:26
"The transmutationtransmutaţie of speciesspecie."
236
794440
2896
„Transmutația speciilor”.
13:29
Then, DarwinDarwin startsîncepe
studyingstudiu my fieldcamp, economicseconomie.
237
797360
5936
Apoi, Darwin a început să fie preocupat
chiar de domeniul meu, economia.
13:35
He readscitește a bookcarte
by the economisteconomist ThomasThomas MalthusMalthus.
238
803320
4856
Citește o carte scrisă de economistul
Thomas Malthus.
13:40
And he has his eurekaEureka momentmoment.
239
808200
2216
Și atunci are marele moment de revelație.
13:42
In a flashbliț, he realizesîși dă seama how speciesspecie
could emergeapărea and evolveevolua slowlyîncet,
240
810440
5536
Într-o clipită, își dă seama cum speciile
pot apărea și pot evolua în timp,
13:48
throughprin this processproces
of the survivalsupravieţuire of the fittestcelui mai adaptat.
241
816000
3056
printr-un proces de supraviețuire
a celui mai tare.
13:51
It all comesvine to him,
he writesscrie it all down,
242
819080
2296
Ideea se cristalizează în mintea lui
și o pune pe hârtie.
13:53
everyfiecare singlesingur importantimportant elementelement
of the theoryteorie of evolutionevoluţie,
243
821400
3736
Toate detaliile importante
ale teoriei evoluției
13:57
in that notebooknotebook-uri.
244
825160
1736
sunt notate în acel caiet.
13:58
But then, a newnou projectproiect.
245
826920
3816
Dar mai apare un proiect.
14:02
His sonfiu WilliamWilliam is bornnăscut.
246
830760
1600
Se naște fiul său, William.
14:05
Well, there's a naturalnatural
experimentexperiment right there,
247
833200
2696
Iată un experiment natural
exact sub ochii lui:
14:07
you get to observeobserva
the developmentdezvoltare of a humanuman infantcopil.
248
835920
2576
posibilitatea de a observa
dezvoltarea unui pui de om.
14:10
So immediatelyimediat,
DarwinDarwin startsîncepe makingluare notesnotițe.
249
838520
2696
Prompt, Darwin notează totul.
14:13
Now, of coursecurs, he's still workinglucru
on the theoryteorie of evolutionevoluţie
250
841240
2896
Deci acum lucrează la teoria evoluționistă
14:16
and the developmentdezvoltare of the humanuman infantcopil.
251
844160
2856
și studiază dezvoltarea fiului său.
14:19
But duringpe parcursul all of this,
252
847040
1416
Dar în timpul ăsta,
14:20
he realizesîși dă seama he doesn't really know
enoughdestul about taxonomytaxonomie.
253
848480
4176
realizează că nu știe destule
despre taxonomie.
14:24
So he startsîncepe studyingstudiu that.
254
852680
1736
Așa că începe să se documenteze.
14:26
And in the endSfârşit, he spendspetrece eightopt yearsani
becomingdevenire the world'slume leadingconducere expertexpert
255
854440
6456
Într-un final, Darwin petrece opt ani
ca să devină cel mai mare expert
14:32
on barnacleslipitori.
256
860920
1440
în scoici.
14:35
Then, "NaturalNaturale SelectionSelecţie."
257
863320
2096
Apoi, „Selecția naturală”.
14:37
A bookcarte that he's to continuecontinua workinglucru on
for his entireîntreg life, he never finishesfinisaje it.
258
865440
5136
O carte la care a lucrat tot restul vieții
dar care rămâne neterminată.
14:42
"OriginOrigine of SpeciesSpecii" is finallyin sfarsit publishedpublicat
259
870600
2856
„Originea speciilor” e publicată,
în sfârșit,
14:45
20 yearsani after DarwinDarwin seta stabilit out
all the basicde bază elementselement.
260
873480
3976
la 20 de ani de la primele notițe.
14:49
Then, the "DescentCoborâre of Man,"
controversialcontroversat bookcarte.
261
877480
2896
Apoi, controversata operă
„Originea omului”.
14:52
And then, the bookcarte about
the developmentdezvoltare of the humanuman infantcopil.
262
880400
3856
Urmează cartea
despre dezvoltarea copilului,
14:56
The one that was inspiredinspirat
when he could see his sonfiu, WilliamWilliam,
263
884280
4136
cea inspirată de fiul său, William,
pe care-l observa acasă,
15:00
crawlingcrawling on the sittingședință roomcameră
floorpodea in frontfață of him.
264
888440
3176
în timp ce mergea de-a bușilea
prin sufragerie.
15:03
When the bookcarte was publishedpublicat,
WilliamWilliam was 37 yearsani oldvechi.
265
891640
4000
Când cartea a văzut lumina tiparului,
William avea 37 de ani.
15:08
And all this time,
266
896640
2216
Și în tot acest timp,
15:10
Darwin'sLui Darwin workinglucru on earthwormsrâme.
267
898880
2976
Darwin studiază râmele.
15:13
He fillsumpleri his billiardBiliard roomcameră with earthwormsrâme
in potsghivece, with glasssticlă coverscapace.
268
901880
5976
Sala lui de biliard e plină de cutii
cu râme, acoperite cu capace de sticlă.
15:19
He shinesstraluceste lightslumini on them,
to see if they'llei vor respondrăspunde.
269
907880
2696
Aprinde lumina deasupra lor,
ca să vadă dacă reacționează.
15:22
He holdsdeține a hotFierbinte pokerPoker nextUrmător → to them,
to see if they movemișcare away.
270
910600
2856
Ține un vătrai încins lângă ele,
să vadă dacă se îndepărtează de el.
15:25
He chewsros tobaccotutun and --
271
913480
1816
Mestecă tutun și
15:27
(BlowsLovituri)
272
915320
1216
(suflă)
15:28
He blowslovituri on the earthwormsrâme
to see if they have a sensesens of smellmiros.
273
916560
3016
și suflă peste râme ca să vadă
dacă au miros.
15:31
He even playsjoacă the bassoonFagot
at the earthwormsrâme.
274
919600
3280
Le cântă până și la fagot.
15:36
I like to think of this great man
275
924200
2696
Îmi place să mi-l imaginez pe Darwin
15:38
when he's tiredobosit, he's stresseda subliniat,
276
926920
2456
când e obosit, când e preocupat,
15:41
he's anxiousanxietate about the receptionrecepţie
of his bookcarte "The DescentCoborâre of Man."
277
929400
4016
sau când e emoționat de felul cum va fi
primită cartea lui, „Originea omului”.
15:45
You or I mightar putea logButuruga into FacebookFacebook
or turnviraj on the televisionteleviziune.
278
933440
4080
Noi, de exemplu, poate intrăm pe Facebook
sau deschidem televizorul.
15:50
DarwinDarwin would go
into the billiardBiliard roomcameră to relaxRelaxaţi-vă
279
938440
3816
Darwin, însă, se ducea în sala lui
de biliard ca să se relaxeze,
15:54
by studyingstudiu the earthwormsrâme intenselyintens.
280
942280
3080
studiind asiduu râmele.
15:58
And that's why it's appropriateadecvat
that one of his last great workslucrări
281
946960
3896
De aceea, firește că printre ultimele sale
mari opere
16:02
is the "FormationFormarea of VegetableLegume MouldMucegai
ThroughPrin The ActionAcţiune of WormsViermi."
282
950880
5016
a fost „Formarea solului vegetal
cu ajutorul râmelor”.
16:07
(LaughterRâs)
283
955920
1336
(Râsete)
16:09
He workeda lucrat uponpe that bookcarte for 44 yearsani.
284
957280
5120
La această carte a lucrat 44 de ani.
16:16
We don't livetrăi in the 19thlea centurysecol anymoremai.
285
964080
2696
Dar nu mai suntem în secolul al XIX-lea.
16:18
I don't think any of us could sitsta
286
966800
2336
Nu cred că cineva, în ziua de azi,
16:21
on our creativecreator or scientificștiințific
projectsproiecte for 44 yearsani.
287
969160
4120
ar mai putea petrece 44 de ani asupra
unui proiect artistic sau științific.
16:26
But we do have something to learnînvăța
from the great slow-motionslow-motion multitaskersmultitaskers.
288
974280
4336
Dar putem învăța de la marii practicanți
ai multitasking-ului cu încetinitorul.
16:30
From EinsteinEinstein and DarwinDarwin
to MichaelMichael CrichtonCrichton and TwylaMarius TharpTharp.
289
978640
5360
De la Einstein și Darwin
la Michael Crichton și Twyla Tharp.
16:37
The modernmodern worldlume seemspare
to presentprezent us with a choicealegere.
290
985040
3816
Lumea modernă ne oferă și ea alternative.
Fie navigăm rapid
de la o pagină de internet la alta,
16:40
If we're not going to fast-twitchrapid-Twitch
from browserbrowser-ul windowfereastră to browserbrowser-ul windowfereastră,
291
988880
4016
16:44
we have to livetrăi like a hermitpustnic,
292
992920
1616
fie trăim ca niște pustnici,
16:46
focusconcentra on one thing
to the exclusionexcludere of everything elsealtfel.
293
994560
3320
concentrându-ne pe un singur proiect
și ignorând orice altceva.
16:50
I think that's a falsefals dilemmadilemă.
294
998680
2376
Dar eu cred că asta e o falsă problemă.
Putem face multitasking-ul să lucreze
în folosul nostru,
16:53
We can make multitaskingmultitasking work for us,
295
1001080
2656
16:55
unleashingdeclanşarea our naturalnatural creativitycreativitate.
296
1003760
2560
dând frâu liber
creativității noastre înnăscute.
16:59
We just need to slowîncet it down.
297
1007440
1480
Trebuie doar să nu ne grăbim.
17:02
So ...
298
1010200
1240
Deci...
17:04
Make a listlistă of your projectsproiecte.
299
1012880
2496
Faceți o listă de proiecte.
17:07
Put down your phonetelefon.
300
1015400
1400
Puneți telefonul deoparte.
17:09
PickAlege up a couplecuplu of cardboardcarton boxescutii.
301
1017640
2040
Luați câteva cutii de carton.
17:12
And get to work.
302
1020880
1200
Și treceți la treabă.
17:15
Thank you very much.
303
1023240
1376
Vă mulțumesc foarte mult!
17:16
(ApplauseAplauze)
304
1024640
3840
(Aplauze)
Translated by Mirona Sărăroiu
Reviewed by Cristina Nicolae

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tim Harford - Economist, journalist, broadcaster
Tim Harford's writings reveal the economic ideas behind everyday experiences.

Why you should listen

In the Undercover Economist column he writes for the Financial Times, Tim Harford looks at familiar situations in unfamiliar ways and explains the fundamental principles of the modern economy. He illuminates them with clear writing and a variety of examples borrowed from daily life.

His book, Adapt: Why Success Always Starts With Failure, argues that the world has become far too unpredictable and complex for today's challenges to be tackled with ready-made solutions and expert opinions. Instead, Harford suggests, we need to learn to embrace failure and to constantly adapt, to improvise rather than plan, to work from the bottom up rather than the top down. His next book, Messy: Thriving in a Tidy-Minded World will be published in September 2016. 

Harford also presents the BBC radio series More or Less, a rare broadcast program devoted, as he says, to "the powerful, sometimes beautiful, often abused but ever ubiquitous world of numbers."

He says: "I’d like to see many more complex problems approached with a willingness to experiment."

More profile about the speaker
Tim Harford | Speaker | TED.com