ABOUT THE SPEAKER
Adam Alter - Psychologist
What makes us incessantly check our phones? Adam Alter dives into the fascinating psychology that drives our tech addictions.

Why you should listen

Adam Alter's academic research focuses on judgment, decision-making and social psychology, with a particular interest in the sometimes surprising effects of subtle cues in the environment on human cognition and behavior.

He is the bestselling author of two books: Irresistible, which considers why so many people today are addicted to so many behaviors, from incessant smart phone and internet use to video game playing and online shopping, and Drunk Tank Pink, which investigates how hidden forces in the world around us shape our thoughts, feelings and behaviors.   

More profile about the speaker
Adam Alter | Speaker | TED.com
TED2017

Adam Alter: Why our screens make us less happy

Ādams Alters: Kāpēc ekrāni mūs dara nelaimīgākus?

Filmed:
3,737,315 views

Ko mums nodara ekrāni un ierīces? Psihologs Ādams Alters pēta, cik daudz mūsu laika nozog ekrāni un kā viņiem tas izdodas. Viņš stāsta, kāpēc pie viedtālruņa, planšetes vai datora pavadītās stundas var padarīt mūs nelaimīgus un ko darīt lietas labā.
- Psychologist
What makes us incessantly check our phones? Adam Alter dives into the fascinating psychology that drives our tech addictions. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
So, a fewmaz yearsgadiem agopirms I hearddzirdējuši
an interestinginteresanti rumorbaumas.
0
928
2987
Pirms dažiem gadiem
es dzirdēju interesantu nostāstu.
Kāda liela mājdzīvnieku barības
uzņēmuma vadītājs
00:16
ApparentlyAcīmredzot, the headgalva
of a largeliels petmājdzīvnieks foodēdiens companyuzņēmums
1
4389
2388
uz ikgadējo akcionāru sapulci dodoties
00:18
would go into the annualikgadējais
shareholder'sakcionāru meetingtikšanās
2
6801
2255
ar suņu barības bundžu.
00:21
with can of dogsuns foodēdiens.
3
9080
1461
00:22
And he would eatēst the can of dogsuns foodēdiens.
4
10565
2101
Un šo suņu barības bundžu viņš izēdot.
00:24
And this was his way of convincingpārliecinošs them
that if it was good enoughpietiekami for him,
5
12690
3553
Tā viņš pārliecināja cilvēkus,
ka, ja tā ir gana laba viņam,
tā ir gana laba viņu suņiem.
00:28
it was good enoughpietiekami for theirviņu petsMājdzīvnieki.
6
16267
1677
Tagad šo stratēģiju
dēvē par „suņbarības ēšanu”,
00:29
This strategystratēģija is now knownzināms
as "dogfoodingdogfooding,"
7
17968
2436
00:32
and it's a commonkopīgs strategystratēģija
in the businessBizness worldpasaule.
8
20428
2319
un uzņēmējdarbības pasaulē
tā ir visai pazīstama.
Tas nenozīmē, ka visi iet
un ēd suņu barību,
00:34
It doesn't mean everyonevisi
goesiet in and eatsēd dogsuns foodēdiens,
9
22771
2484
bet uzņēmēji lieto paši savus produktus,
00:37
but businesspeopleuzņēmēji
will use theirviņu ownpašu productsprodukti
10
25279
2221
lai parādītu, ka uzskata...
00:39
to demonstratepierādīt that they feel --
11
27524
1537
ka ir par tiem pārliecināti.
00:41
that they're confidentpārliecināts in them.
12
29085
1705
00:42
Now, this is a widespreadplaši izplatīts practiceprakse,
13
30814
1925
Tā ir plaši izplatīta rīcība,
00:44
but I think what's really interestinginteresanti
is when you find exceptionsizņēmumi
14
32763
3095
bet, manuprāt, interesantākais
ir atrast šī noteikuma izņēmumus,
00:47
to this rulelikums,
15
35882
1151
atrast uzņēmējdarbības veidus
vai uzņēmējus,
00:49
when you find casesgadījumi of businessesuzņēmumiem
or people in businessesuzņēmumiem
16
37057
2707
kas paši savus produktus nelieto.
00:51
who don't use theirviņu ownpašu productsprodukti.
17
39788
1594
Izrādās, ir viena nozare,
kur tā notiek visai bieži,
00:53
TurnsIeslēdz out there's one industrynozare
where this happensnotiek in a commonkopīgs way,
18
41406
3121
visai regulāri,
00:56
in a prettyskaista regularregulāri way,
19
44551
1160
un tā ir ekrānos balstīto
tehnoloģiju nozare.
00:57
and that is the screen-basedpamatojoties uz ekrāna
techtech industrynozare.
20
45735
2434
01:00
So, in 2010, SteveSteve JobsDarbavietas,
when he was releasingatbrīvojot the iPadiPad,
21
48193
4394
2010. gadā Stīvs Džobss, izlaižot iPad,
01:04
describedaprakstīts the iPadiPad as a deviceierīce
that was "extraordinaryārkārtas."
22
52611
3742
to aprakstīja kā ļoti īpašu ierīci.
01:08
"The bestlabākais browsingpārlūkošana experiencepieredze
you've ever had;
23
56377
2540
„Labākā pārlūkošana,
kādu būsiet piedzīvojis,
daudz labāka nekā klēpjdatorā,
daudz labāka nekā viedtālrunī.
01:10
way better than a laptopklēpjdators,
way better than a smartphoneviedtālrunis.
24
58941
2733
01:13
It's an incredibleneticami experiencepieredze."
25
61698
1527
Tā ir neticama pieredze.”
Pāris mēnešus vēlāk
01:15
A couplepāris of monthsmēneši latervēlāk,
he was approachedtuvojās by a journalistžurnālists
26
63249
2785
viņu uzrunāja New York Times žurnālists,
01:18
from the NewJauns YorkYork TimesReizes,
27
66058
1156
un viņiem bija gara telefonsaruna.
01:19
and they had a long phonetālrunis call.
28
67238
1499
Sarunas beigās žurnālists izmeta
šķietami vienkāršu jautājumu.
01:20
At the endbeigas of the call,
29
68761
1170
01:21
the journalistžurnālists threwiemeta in a questionjautājums
that seemedlikās like a sortkārtot of softballsoftball.
30
69955
3390
Viņš sacīja: „Jūsu bērni
par iPad droši vien ir sajūsmā.”
01:25
He said to him, "Your kidsbērni
mustjābūt love the iPadiPad."
31
73369
2575
Atbilde šķiet pašsaprotama,
01:28
There's an obviousacīmredzams answeratbilde to this,
32
76803
1629
bet Džobsa atbilde žurnālistu satrieca.
01:30
but what JobsDarbavietas said
really staggeredsadalīts the journalistžurnālists.
33
78456
2619
01:33
He was very surprisedpārsteigts,
34
81099
1191
Viņš bija ļoti pārsteigts,
01:34
because he said, "They haven'tnav used it.
35
82314
2575
jo Džobs sacīja: „Viņi to nav lietojuši.
Mēs ierobežojam, cik daudz tehnoloģiju
mūsu bērni mājās lieto.”
01:36
We limitierobežojums how much technologytehnoloģijas
our kidsbērni use at home."
36
84913
2922
01:39
This is a very commonkopīgs thing
in the techtech worldpasaule.
37
87859
3863
Tehnoloģiju pasaulē
tā ir ļoti izplatīta rīcība.
01:43
In factfakts, there's a schoolskola
quitediezgan nearnetālu SiliconSilīcijs ValleyIeleja
38
91746
2435
Silīcija ielejā patiesībā ir skola,
01:46
calledsauc the WaldorfWaldorf SchoolSkola
of the PeninsulaPussalas,
39
94205
2273
Pussalas Valdorfa skola,
01:48
and they don't introduceieviest screensekrāni
untillīdz the eighthastotais gradepakāpe.
40
96502
3164
kurā ekrānus nelieto līdz 8. klasei.
Interesants fakts par šo skolu –
01:51
What's really interestinginteresanti about the schoolskola
41
99690
2042
75% tās skolēnu
01:53
is that 75 percentprocenti
of the kidsbērni who go there
42
101756
2049
vecāki ir augsta līmeņa
tehniskie vadītāji Silīcija ielejā.
01:55
have parentsvecāki who are high-levelaugsts līmenis
SiliconSilīcijs ValleyIeleja techtech execsexecs.
43
103829
3067
01:59
So when I hearddzirdējuši about this, I thought
it was interestinginteresanti and surprisingpārsteidzoši,
44
107342
3515
Kad to padzirdēju, nodomāju,
kas tas ir interesanti un pārsteidzoši,
02:02
and it pushednospiests me to considerapsvērt
what screensekrāni were doing to me
45
110881
3032
un tas lika man pārdomāt,
ko ekrāni nodara man
02:05
and to my familyģimene and the people I lovedmīlēja,
46
113937
1957
un manai ģimenei, un maniem mīļajiem,
02:07
and to people at largeliels.
47
115918
1262
un cilvēkiem vispār.
02:09
So for the last fivepieci yearsgadiem,
48
117204
1922
Tā nu pēdējos piecus gadus
02:11
as a professorprofesors of businessBizness and psychologypsiholoģija,
49
119150
2033
es kā uzņēmējdarbības
un psiholoģijas profesors
02:13
I've been studyingmācās the effectefekts
of screensekrāni on our livesdzīvo.
50
121207
2704
pētu, kā ekrāni ietekmē mūsu dzīvi.
02:16
And I want to startsākt by just focusingfokusēšana
on how much time they take from us,
51
124889
4082
Sākumā gribu pievērsties tam,
cik daudz mūsu laika tie aizņem,
02:20
and then we can talk about
what that time looksizskatās like.
52
128995
2506
un tad parunāsim, kāds šis laiks ir.
02:23
What I'm showingrāda you here
is the averagevidējais 24-hour-stunda workdayfunkciju WORKDAY
53
131525
2667
Šeit redzama tipiska
24 stundu darba diena
02:26
at threetrīs differentatšķirīgs pointspunktus in historyvēsture:
54
134216
2338
trijos dažādos laikos:
02:28
2007 -- 10 yearsgadiem agopirms --
55
136578
2002
2007. gadā – pirms 10 gadiem –,
02:30
2015
56
138604
1459
2015. gadā
02:32
and then datadatus that I collectedsavākti,
actuallyfaktiski, only last weeknedēļa.
57
140087
3018
un tad dati, ko patiesībā apkopoju
tikai pagājušajā nedēļā.
02:35
And a lot of things haven'tnav changedmainījies
58
143129
1749
Daudz kas nemaz tik ļoti nav mainījies.
02:36
all that much.
59
144902
1151
02:39
We sleepGulēt roughlyaptuveni seven-and-a-halfseptiņi ar pusi
to eightastoņi hoursstundas a day;
60
147320
2775
Mēs guļam apmēram septiņas ar pusi,
astoņas stundas dienā;
02:42
some people say that's declinednoraidīts slightlynedaudz,
but it hasn'tnav changedmainījies much.
61
150119
3317
daži apgalvo, ka šis laiks
ir mazliet sarucis, bet neko daudz.
02:45
We work eight-and-a-halfastoņus ar pusi
to ninedeviņi hoursstundas a day.
62
153460
3254
Mēs strādājam astoņas ar pusi,
deviņas stundas dienā.
02:48
We engageiesaistīties in survivalizdzīvošana activitiesaktivitātes --
63
156738
1732
Mēs veicam darbības izdzīvošanai,
02:50
these are things like eatingēst
and bathingpeldēšanās and looking after kidsbērni --
64
158494
3127
proti, ēdam, mazgājamies,
rūpējamies par bērniem,
apmēram trīs stundas dienā.
02:53
about threetrīs hoursstundas a day.
65
161645
1156
Pāri paliek šī baltā daļa.
02:54
That leaveslapas this whitebalts spacetelpa.
66
162825
1528
02:56
That's our personalpersonīgi time.
67
164377
1667
Tas ir mūsu personiskais laiks.
02:58
That spacetelpa is incrediblyneticami importantsvarīgs to us.
68
166068
2788
Šī daļa mums ir ārkārtīgi svarīga.
03:01
That's the spacetelpa where we do things
that make us individualsprivātpersonas.
69
169294
2874
Tajā mēs darām to,
kas mūs padara par personībām.
Tur ir vaļasprieki, tuvas attiecības,
03:04
That's where hobbiesVaļasprieki happennotikt,
where we have closetuvu relationshipsattiecības,
70
172192
3101
tur mēs patiešām apdomājam dzīvi,
kļūstam radoši,
03:07
where we really think about our livesdzīvo,
where we get creativeradošs,
71
175317
2882
tur mēs pakāpjamies soli atpakaļ
03:10
where we zoomtālummaiņa back and try to work out
72
178223
1814
un mēģinām saprast,
vai mūsu dzīvei ir bijusi jēga.
03:12
whethervai our livesdzīvo have been meaningfuljēgpilna.
73
180061
1860
Daļu no tā mēs gūstam arī darbā,
03:13
We get some of that from work as well,
74
181945
1828
bet, kad cilvēki atskatās uz savu dzīvi
03:15
but when people look back on theirviņu livesdzīvo
75
183797
1915
un mūža nogalē prāto, kāda tā ir bijusi,
03:17
and wonderbrīnums what theirviņu livesdzīvo have been like
76
185736
2004
03:19
at the endbeigas of theirviņu livesdzīvo,
77
187764
1243
viņu pēdējie vārdi...
03:21
you look at the last things they say --
78
189031
1887
viņi runā par baltajā, personiskajā daļā
piedzīvotajiem brīžiem.
03:22
they are talkingrunājam about those momentsbrīži
that happennotikt in that whitebalts personalpersonīgi spacetelpa.
79
190942
3701
Tas tātad ir svēts, tas mums ir svarīgs.
03:26
So it's sacredsvēta; it's importantsvarīgs to us.
80
194667
2003
Nu es jums parādīšu,
03:28
Now, what I'm going to do is showparādīt you
81
196694
1851
cik daudz šīs daļas
laikā gaitā aizņēmuši ekrāni.
03:30
how much of that spacetelpa
is takenņemti up by screensekrāni acrosspāri time.
82
198569
3252
03:33
In 2007,
83
201845
1325
2007. gadā
03:35
this much.
84
203194
1151
tik daudz.
03:36
That was the yeargads that AppleĀbolu
introducedieviests the first iPhoneiPhone.
85
204369
2980
Tas bija gads, ka Apple
izlaida pirmo iPhone.
03:39
EightAstoņi yearsgadiem latervēlāk,
86
207373
1198
Astoņus gadus vēlāk
03:41
this much.
87
209239
1221
tik daudz.
03:43
Now, this much.
88
211318
1789
Un tagad tik daudz.
03:45
That's how much time we spendtērēt
of that freebez maksas time in frontpriekšā of our screensekrāni.
89
213131
3438
Tik daudz sava brīvā laika
mēs pavadām ekrānu priekšā.
03:48
This yellowdzeltens areaplatība, this thinplāns sliversliver,
is where the magicmaģija happensnotiek.
90
216593
3303
Dzeltenā daļa, šī plānā šķēlīte,
ir tā vieta, kur notiek brīnumi.
03:51
That's where your humanitycilvēce livesdzīvo.
91
219920
1582
Tur mīt jūsu cilvēcība.
03:53
And right now, it's in a very smallmazs boxkaste.
92
221526
2032
Un šobrīd tā ir ļoti maza vietiņa.
03:56
So what do we do about this?
93
224243
1625
Ko tad iesākt?
03:57
Well, the first questionjautājums is:
94
225892
1357
Pirmais jautājums –
kāda ir šī sarkanā daļa?
03:59
What does that redsarkans spacetelpa look like?
95
227273
1859
04:01
Now, of courseprotams, screensekrāni are miraculousbrīnumains
96
229156
2105
Ekrāni, protams, ir brīnumaini
04:03
in a lot of waysceļi.
97
231285
1428
daudz un dažādos veidos.
04:04
I livedzīvot in NewJauns YorkYork,
98
232737
1257
Es dzīvoju Ņujorkā,
04:06
a lot of my familyģimene livesdzīvo in AustraliaAustrālija,
99
234018
1998
liela manas ģimenes daļa dzīvo Austrālijā,
04:08
and I have a one-year-oldvienu gadu vecs sondēls.
100
236040
1430
un man ir gadu vecs dēls.
04:09
The way I've been ablespējīgs to introduceieviest
them to him is with screensekrāni.
101
237494
3898
Ar ekrānu palīdzību
esmu varējis viņus iepazīstināt.
04:13
I couldn'tnevarēja have donepabeigts that
15 or 20 yearsgadiem agopirms
102
241416
2090
Pirms 15 vai 20 gadiem
es to nebūtu varējis izdarīt.
04:15
in quitediezgan the samepats way.
103
243530
1158
Tā ka no tiem ir daudz labuma.
04:16
So there's a lot of good
that comesnāk from them.
104
244712
2157
04:18
One thing you can do is askjautājiet yourselfsevi:
105
246893
1846
Viens, ko varat sev pajautāt
04:20
What goesiet on duringlaikā that time?
106
248763
2083
kas šajā laikā notiek?
04:22
How enrichingbagātinot are the appsprogr
that we're usingizmantojot?
107
250870
2438
Cik bagātinošas
ir mūsu izmantotās lietotnes?
04:25
And some are enrichingbagātinot.
108
253332
1274
Un dažas ir bagātinošos.
Ja cilvēkiem lietotņu izmantošanas brīdī
04:26
If you stop people while
they're usingizmantojot them and say,
109
254630
2442
jautā, kā viņi jūtas tieši tagad,
04:29
"Tell us how you feel right now,"
110
257096
1588
viņi saka, ka jūtas visai labi,
izmantojot šīs lietotnes –
04:30
they say they feel prettyskaista good
about these appsprogr --
111
258708
2396
tās, kas vērstas uz atslābināšanos,
sportu, laikapstākļiem, lasīšanu,
04:33
those that focuskoncentrēties on relaxationrelaksācija,
exercisevingrinājums, weatherlaikapstākļi, readinglasīšana,
112
261128
3360
izglītību un veselību.
04:36
educationizglītība and healthveselība.
113
264512
1543
04:38
They spendtērēt an averagevidējais of ninedeviņi
minutesminūtes a day on eachkatrs of these.
114
266079
3134
Katrā no šīm lietotnēm cilvēki pavada
vidēji deviņas minūtes dienā.
04:41
These appsprogr make them much lessmazāk happylaimīgs.
115
269237
2330
Šīs lietotnes cilvēkiem
sagādā daudz mazāk prieka.
Aptuveni puse cilvēku,
kam uzdots jautājums, kā viņi jūtas,
04:44
About halfpuse the people, when you interruptpārtraukt
them and say, "How do you feel?"
116
272099
3604
saka, ka nejūtas labi, tās izmantojot.
04:47
say they don't feel good about usingizmantojot them.
117
275727
2108
04:49
What's interestinginteresanti about these --
118
277859
1631
Interesanti, ka šajās –
randiņu, sociālās tīklošanās, spēļu,
04:51
datingiepazīšanās, socialsociālais networkingtīklu veidošana, gamingspēļu,
119
279514
1710
izklaides, ziņu un interneta
pārlūkošanas lietotnēs –
04:53
entertainmentizklaide, newsziņas, webtīmeklis browsingpārlūkošana --
120
281248
2726
04:55
people spendtērēt 27 minutesminūtes a day
on eachkatrs of these.
121
283998
2606
cilvēki katrā no tām
pavada 27 minūtes dienā.
04:58
We're spendingizdevumi threetrīs timesreizes longerilgāk
on the appsprogr that don't make us happylaimīgs.
122
286628
3552
Mēs tērējam trīsreiz vairāk laika
lietotnēm, kas mums nesagādā prieku.
05:02
That doesn't seemšķiet very wisegudrs.
123
290204
1668
Neizklausās īpaši gudri.
Viens no iemesliem,
kāpēc pavadām tik daudz laika
05:04
One of the reasonsiemeslu dēļ we spendtērēt
so much time on these appsprogr
124
292886
2538
lietotnēs, kas mūs dara nelaimīgus,
05:07
that make us unhappynelaimīgs
125
295448
1152
05:08
is they robaplaupīt us of stoppingapstāšanās cuesnianses.
126
296624
1532
ir tas, ka tajās nav stopzīmju.
05:10
StoppingApstāšanās cuesnianses were everywherevisur
in the 20thth centurygadsimts.
127
298180
2379
20. gadsimtā stopzīmes bija visur.
05:12
They were bakedcepts into everything we did.
128
300583
1864
Tās bija ieceptas it visā, ko darījām.
05:14
A stoppingapstāšanās cuecue is basicallybūtībā a signalsignāls
that it's time to movekustēties on,
129
302471
3416
Stopzīme būtībā ir signāls,
ka laiks doties tālāk,
05:17
to do something newjauns,
to do something differentatšķirīgs.
130
305911
2697
darīt ko jaunu, darīt ko citu.
05:20
And -- think about newspaperslaikraksti;
eventuallybeidzot you get to the endbeigas,
131
308632
3196
Padomājiet par laikrakstiem –
galu galā jūs to izlasāt,
salokāt un noliekat malā.
05:23
you foldreizes the newspaperlaikraksts away,
you put it asidemalā.
132
311852
2297
Tāpat ar žurnāliem,
05:26
The samepats with magazinesžurnāli, booksgrāmatas --
you get to the endbeigas of a chapternodaļa,
133
314173
3158
grāmatās nodaļas beigas
liek jums apdomāt, vai gribat turpināt.
05:29
promptsuzvednes you to considerapsvērt
whethervai you want to continueTurpināt.
134
317355
2777
05:32
You watchednoskatījos a showparādīt on TVTV,
eventuallybeidzot the showparādīt would endbeigas,
135
320504
2698
Skatoties TV raidījumu,
tas galu galā beidzas,
un līdz nākamajam ir jāgaida nedēļa.
05:35
and then you'dtu gribi have a weeknedēļa
untillīdz the nextnākamais one camenāca.
136
323226
2405
Stopzīmes bija visur.
05:37
There were stoppingapstāšanās cuesnianses everywherevisur.
137
325655
1754
Patērējot mūsdienu medijus, stopzīmju nav.
05:39
But the way we consumepatērē mediaplašsaziņas līdzekļi todayšodien
is suchtāds that there are no stoppingapstāšanās cuesnianses.
138
327433
3750
05:43
The newsziņas feedbarība just rollsruļļi on,
139
331923
1575
Jaunumu plūsma ne brīdi nerimst,
05:45
and everything'sviss ir bottomlessbezdibeņa:
TwitterČivināt, FacebookFacebook, InstagramInstagram,
140
333522
3673
un viss ir nebeidzams:
tviteris, Facebook, Instagram,
05:49
emaile-pasts, textteksts messagingziņapmaiņa, the newsziņas.
141
337219
3142
e-pasts, īsziņas, jaunumi.
05:52
And when you do checkpārbaudīt
all sortsšķiro of other sourcesavotiem,
142
340385
2970
Un, ja pārbaudāt citus resursus,
05:55
you can just keep going on and on and on.
143
343379
2341
varat turpināt bezgalīgi.
05:57
So, we can get a cuecue about what to do
from WesternWestern EuropeEiropa,
144
345744
4410
Varam palūkoties,
kā šo risina Rietumeiropā,
06:02
where they seemšķiet to have a numbernumurs
of prettyskaista good ideasidejas in the workplacedarba vietā.
145
350178
3401
kur, šķiet, ir dažas
visai labas idejas darba vietām.
Lūk, viens piemērs –
nīderlandiešu dizaina uzņēmums.
06:05
Here'sLūk one examplepiemērs.
This is a DutchHolandiešu designdizains firmstingrs.
146
353603
2408
06:08
And what they'veviņi esam donepabeigts
is riggedviltotas the desksrakstāmgaldi to the ceilinggriesti.
147
356035
3386
Viņi darba galdus
piestiprinājuši griestiem.
06:11
And at 6pmPM everykatrs day,
148
359445
1152
Un ik vakaru pulksten 6,
06:12
it doesn't matterjautājums who you're emailinge-pasta vēstuļu sūtīšanas
or what you're doing,
149
360621
2807
vienalga, kam rakstāt vai ko darāt,
galdi paceļas pie griestiem.
06:15
the desksrakstāmgaldi risepieaugt to the ceilinggriesti.
150
363452
1477
(Smiekli)
06:16
(LaughterSmiekli)
151
364953
1108
06:18
(ApplauseAplausi)
152
366085
1250
(Aplausi)
06:19
FourČetri daysdienas a weeknedēļa, the spacetelpa
turnspagriežas into a yogajoga studiostudija,
153
367359
4243
Četrreiz nedēļā telpa
pārvēršas par jogas studiju,
06:23
one day a weeknedēļa, into a dancedejot clubklubs.
154
371626
1631
reizi nedēļā – par deju klubu.
Jūs paši varat izvēlēties, uz ko palikt.
06:25
It's really up to you whichkas onestiem
you sticknūju around for.
155
373281
2529
Taču tā ir lieliska stopzīme,
06:27
But this is a great stoppingapstāšanās rulelikums,
156
375834
1687
06:29
because it meansnozīmē at the endbeigas of the day,
157
377545
1887
jo tas nozīmē, ka dienas beigās
viss beidzas, nav iespēju strādāt.
06:31
everything stopsapstājas, there's no way to work.
158
379456
2037
06:33
At DaimlerDaimler, the GermanVācu carautomašīna companyuzņēmums,
they'veviņi esam got anothercits great strategystratēģija.
159
381517
3444
Vācu autoražotājam Daimler
ir cita lieliska stratēģija.
Ja cilvēks ir atvaļinājumā, tā vietā,
lai teiktu, ka viņš ir atvaļinājumā
06:36
When you go on vacationbrīvdienas,
160
384985
1530
06:38
insteadtā vietā of sayingsakot,
"This person'spersonas on vacationbrīvdienas,
161
386539
2204
un sazināsies ar jums, kad būs atpakaļ,
06:40
they'llviņi būs get back to you eventuallybeidzot,"
162
388767
1723
viņi saka: „Šis cilvēks ir atvaļinājumā,
tāpēc jūsu e-pasts ir dzēsts.
06:42
they say, "This person'spersonas on vacationbrīvdienas,
so we'vemēs esam deletedsvītrots your emaile-pasts.
163
390514
3222
06:45
This personpersona will never see
the emaile-pasts you just sentnosūtīts."
164
393760
2646
Šis cilvēks tikko sūtīto e-pastu
nekad neieraudzīs.
06:48
(LaughterSmiekli)
165
396430
1016
(Smiekli)
06:49
"You can emaile-pasts back in a couplepāris of weeksnedēļas,
166
397470
2641
Varat rakstīt atkal pēc pāris nedēļām
vai sazināties ar citu darbinieku.”
06:52
or you can emaile-pasts someonekāds elsecits."
167
400135
1486
06:53
(LaughterSmiekli)
168
401645
1028
(Smiekli)
06:54
And so --
169
402697
1172
Un tātad...
06:55
(ApplauseAplausi)
170
403893
3642
(Aplausi)
07:00
You can imagineiedomājieties what that's like.
171
408882
1638
Varat iedomāties, kā tas ir:
jūs ejat atvaļinājumā
un jums patiešām ir atvaļinājums.
07:02
You go on vacationbrīvdienas,
and you're actuallyfaktiski on vacationbrīvdienas.
172
410544
2458
Šajā uzņēmumā strādājošie jūt,
07:05
The people who work at this companyuzņēmums feel
173
413026
1969
ka viņi patiešām atpūšas no darba.
07:07
that they actuallyfaktiski get a breakpārtraukums from work.
174
415019
2362
07:09
But of courseprotams, that doesn't tell us much
175
417405
1917
Bet tas, protams, neko daudz nepasaka
par to, ko darīt mājās,
savā personīgajā dzīvē,
07:11
about what we should do
at home in our ownpašu livesdzīvo,
176
419346
2299
tāpēc gribu šo to ieteikt.
07:13
so I want to make some suggestionsieteikumi.
177
421669
1682
Ir viegli teikt, ka nelietošu telefonu
starp pulksten 17 un 18.
07:15
It's easyviegli to say, betweenstarp 5 and 6pmPM,
I'm going to not use my phonetālrunis.
178
423375
4493
07:19
The problemproblēma is, 5 and 6pmPM
looksizskatās differentatšķirīgs on differentatšķirīgs daysdienas.
179
427892
3431
Nelaime tajā, ka pulksten 17 un 18
dažādās dienās izskatās dažādi.
07:23
I think a fartālu better strategystratēģija is to say,
180
431347
2187
Manuprāt, daudz labāka stratēģija
ir sacīt, ka ik dienas
daru noteiktas lietas,
07:25
I do certainnoteikti things everykatrs day,
181
433558
1469
07:27
there are certainnoteikti occasionsgadījumi
that happennotikt everykatrs day,
182
435051
2354
ir darbības, kas notiek katru dienu,
piemēram, vakariņas.
07:29
like eatingēst dinnervakariņas.
183
437429
1259
07:30
SometimesDažreiz I'll be alonevienatnē,
184
438712
1318
Reizēm es ēdīšu viens,
07:32
sometimesdažreiz with other people,
185
440054
1506
reizēm kopā ar citiem,
07:33
sometimesdažreiz in a restaurantrestorāns,
186
441584
1279
reizēm restorānā,
reizēm mājās,
07:34
sometimesdažreiz at home,
187
442887
1188
taču apņēmies ievērot šādu likumu:
es nekad nelietošu telefonu pie galda.
07:36
but the rulelikums that I've adoptedpieņemts is:
I will never use my phonetālrunis at the tablegalds.
188
444099
3646
07:40
It's fartālu away,
189
448123
1434
Tas ir tālu prom,
07:41
as fartālu away as possibleiespējams.
190
449581
1461
cik tālu vien iespējams.
07:43
Because we're really badslikti
at resistingpretojoties temptationkārdinājums.
191
451066
2309
Jo kārdinājuma priekšā esam ļoti vāji.
07:45
But when you have a stoppingapstāšanās cuecue
that, everykatrs time dinnervakariņas beginssākas,
192
453399
3071
Taču, ja pastāv stopzīme,
ka, sākoties vakariņām,
telefonu nolieku tālu prom,
07:48
my phonetālrunis goesiet fartālu away,
193
456494
1156
es no kārdinājuma izvairos.
07:49
you avoidizvairīties temptationkārdinājums all togetherkopā.
194
457674
1668
07:51
At first, it hurtssāp.
195
459366
1717
Sākumā sāp.
07:53
I had massivemasīvs FOMOFOMO.
196
461107
1622
Man bija milzīgas bailes
palaist ko garām.
07:54
(LaughterSmiekli)
197
462753
1066
(Smiekli)
07:55
I struggledcīnījās.
198
463843
1166
Bija grūti.
07:57
But what happensnotiek is, you get used to it.
199
465369
1930
Taču tad pie tā pierod.
Jūs pārdzīvojat atmešanas sindromu,
tāpat kā atsakoties no narkotikām,
07:59
You overcomepārvarēt the withdrawalizstāšanās
the samepats way you would from a drugzāles,
200
467323
3098
08:02
and what happensnotiek is, life becomeskļūst
more colorfulkrāsains, richerbagātāks,
201
470445
2785
un dzīve kļūst krāsaināka, bagātāka,
08:05
more interestinginteresanti --
202
473254
1155
interesantāka,
08:06
you have better conversationssarunas.
203
474433
1650
jums veidojas labākas sarunas.
08:08
You really connectsavienot with the people
who are there with you.
204
476107
3024
Jūs patiešām rodat saikni
ar cilvēkiem, ar kuriem esat kopā.
Manuprāt, tā ir izcila stratēģija,
un mēs zinām, ka tā strādā;
08:11
I think it's a fantasticfantastisks strategystratēģija,
205
479155
1644
08:12
and we know it worksdarbi,
because when people do this --
206
480823
2489
kad cilvēki to sāk darīt – esmu apsekojis
daudzus, kas pamēģinājuši –,
08:15
and I've trackedizsekot a lot of people
who have triedmēģinājis this --
207
483336
2590
tas iet plašumā.
08:17
it expandspaplašina.
208
485950
1170
To darot, sajūta ir tik laba,
08:19
They feel so good about it,
209
487144
1316
ka cilvēki sāk to darīt
pirmajā rīta stundā.
08:20
they startsākt doing it for the first
hourstunda of the day in the morningno rīta.
210
488484
3092
Viņi telefonos ieslēdz
lidojuma režīmu brīvdienās.
08:23
They startsākt puttingliekot theirviņu phonestelefoni
on airplanelidmašīna moderežīms on the weekendnedēļas nogalē.
211
491600
3125
08:26
That way, your phonetālrunis remainspaliek a camerakamera,
but it's no longerilgāk a phonetālrunis.
212
494749
3737
Tādējādi telefons joprojām darbojas
kā kamera, bet vairs ne kā telefons.
08:30
It's a really powerfulspēcīgs ideaideja,
213
498510
1335
Tā ir patiešām varena ideja,
08:31
and we know people feel much better
about theirviņu livesdzīvo when they do this.
214
499869
3629
un mēs zinām, ka cilvēki, to darot,
savā dzīvē jūtas daudz labāk.
08:35
So what's the take home here?
215
503973
1589
Ko tad no šī visa atcerēties?
08:37
ScreensEkrāni are miraculousbrīnumains;
I've alreadyjau said that,
216
505586
2239
Ekrāni ir brīnišķīgi – es to jau teicu
un uzskatu, ka tā ir.
08:39
and I feel that it's truetaisnība.
217
507849
1352
08:41
But the way we use them is a lot like
drivingbraukšana down a really fastātri, long roadceļš,
218
509225
4620
Bet tas, kā mēs to lietojam, līdzinās
ļoti ātrai braukšanai pa garu ceļu –
08:45
and you're in a carautomašīna where the acceleratorpaātrinātājs
is mashedkartupeļu biezeni to the floorgrīda,
219
513869
3163
jūs esat mašīnā,
kur gāzes pedālis iespiests grīdā
08:49
it's kindlaipns of hardgrūti
to reachsasniedz the brakebremzes pedalpedālis.
220
517056
2048
un aizsniegt bremžu pedāli ir pagrūti.
08:51
You've got a choiceizvēle.
221
519128
1492
Jums ir izvēle.
08:53
You can eithervai nu glideglisādes by, pastpagātne,
say, the beautifulskaists oceanokeāns scenesainas
222
521510
4163
Jūs varat vai nu paslīdēt garām,
piemēram, skaistām okeāna ainavām
08:57
and take snapssnaps out the windowlogs --
that's the easyviegli thing to do --
223
525697
3096
un pa logu noķert kādu bildi –
tas ir vieglākais ceļš, –
09:00
or you can go out of your way
to movekustēties the carautomašīna to the sidepusē of the roadceļš,
224
528817
3540
vai varat paspert soli sāņus,
nolikt mašīnu ceļmalā,
09:04
to pushspiediet that brakebremzes pedalpedālis,
225
532381
1472
nospiest bremzes pedāli,
09:05
to get out,
226
533877
1153
izkāpt,
09:07
take off your shoeskurpes and sockszeķes,
227
535054
1881
novilkt kurpes un zeķes,
09:08
take a couplepāris of stepssoļi ontouz the sandsmilts,
228
536959
2265
paspert pāris soļu smiltīs,
09:11
feel what the sandsmilts feelsjūtas like
underzem your feetkājas,
229
539248
2240
sajust smiltis zem kājām,
09:13
walkstaigāt to the oceanokeāns,
230
541512
1151
aiziet līdz okeānam
09:14
and let the oceanokeāns lapaplis at your anklespotītēm.
231
542687
2113
un ļaut tam skaloties ap potītēm.
09:17
Your life will be richerbagātāks
and more meaningfuljēgpilna
232
545207
2815
Jūsu dzīve būs bagātāka un jēgpilnāka,
09:20
because you breatheelpot in that experiencepieredze,
233
548046
2218
jo šo pieredzi jūs ieelposit
09:22
and because you've left
your phonetālrunis in the carautomašīna.
234
550288
2396
un telefonu būsit atstājis mašīnā.
Paldies.
09:24
Thank you.
235
552708
1171
(Aplausi)
09:25
(ApplauseAplausi)
236
553903
2301
Translated by Ilze Garda
Reviewed by Kristaps Kadiķis

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Adam Alter - Psychologist
What makes us incessantly check our phones? Adam Alter dives into the fascinating psychology that drives our tech addictions.

Why you should listen

Adam Alter's academic research focuses on judgment, decision-making and social psychology, with a particular interest in the sometimes surprising effects of subtle cues in the environment on human cognition and behavior.

He is the bestselling author of two books: Irresistible, which considers why so many people today are addicted to so many behaviors, from incessant smart phone and internet use to video game playing and online shopping, and Drunk Tank Pink, which investigates how hidden forces in the world around us shape our thoughts, feelings and behaviors.   

More profile about the speaker
Adam Alter | Speaker | TED.com