ABOUT THE SPEAKER
Mike Gil - Marine biologist
TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function.

Why you should listen

Marine biologist, National Geographic Explorer and TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function. This understanding, he says, is crucial for humankind to build a sustainable future. Gil has led research around the world: from coral reefs in the Caribbean, French Polynesia and Southeast Asia, to "microislands" of plastic garbage, teeming with life, in the middle of the Pacific. Currently, Gil uses novel multi-camera systems in the field combined with computer vision technology to explore, at an unprecedented scale and resolution, how coral reef fish behave, socialize and affect entire coral reef ecosystems. Gil's scientific discoveries and his often unorthodox approaches have garnered significant national and international media attention.

In addition to being a National Science Foundation Postdoctoral Research Fellow at the University of California, Davis, Gil is also an avid and award-winning science communicator. As a self-described "science-hater turned scientist" from humble beginnings, he is passionate about diversity and inclusion in STEM fields. To this end, Gil founded and runs the nonprofit SciAll.org, which uses free online videos to bring mass public audiences along for the adventures that come with a career in science. Through his research and outreach, Gil aims to deliver a timely message to humanity: science is exhilarating, accessible and in the service of all.

More profile about the speaker
Mike Gil | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2017

Mike Gil: Could fish social networks help us save coral reefs?

Maiks Gils: Vai zivju sociālā dzīve var palīdzēt glābt koraļļu rifus?

Filmed:
1,010,095 views

Maiks Gils izseko zivis. Izmantojot inovatīvas vairākkameru sistēmas un mākslīgās redzes tehnoloģijas, TED stipendiāts un viņa kolēģi pēta, kā koraļļu rifu zivis uzvedas, socializējas un ietekmē ekosistēmas. Uzziniet vairāk par to, kā dažādu sugu zivis sazinās savos sociālajos tīklos un ko šo tīklu izjaukšana var nozīmēt smalkajai rifu ekoloģijai, kas palīdz pabarot miljoniem cilvēku un uztur pasaules ekonomiku.
- Marine biologist
TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Who here is fascinatedaizraujošs
by life underzem the seajūra?
0
1160
3680
Kuru no klātesošajiem
aizrauj zemūdens dzīvība?
00:18
FantasticFantastisks.
1
6960
1376
Brīnišķīgi.
00:20
Now, what did we just do?
2
8360
1560
Tātad, ko mēs tikko izdarījām?
00:22
Let's dissectpreparēt this for a secondotrais.
3
10760
1816
Mazliet papētīsim.
00:24
The simplevienkāršs actionrīcība
of an individualindivīds raisingpaaugstināšana a handroka
4
12600
3496
Šī vienkāršā rīcība
– viens cilvēks paceļ roku –
00:28
led manydaudzi othersciti to do the samepats.
5
16120
1840
lika daudziem citiem darīt to pašu.
00:30
Now, it's truetaisnība that when individualsprivātpersonas
in a socialsociālais networktīkls
6
18880
3336
Ir taisnība, ka tad,
ja viena sociālā tīkla cilvēkiem
00:34
have commonkopīgs prioritiesprioritātes,
7
22240
1576
ir kopīgas prioritātes,
00:35
it's oftenbieži beneficializdevīga to copykopija one anothercits.
8
23840
2976
atdarināt vienam otru
bieži vien ir noderīgi.
00:38
Think back to gradepakāpe schoolskola and dressingmērci
like the coolatdzesē kidsbērni madeizgatavots you "coolatdzesē."
9
26840
3856
Kā pamatskolā, kur, ģērbjoties
kā stilīgie bērni, stilīgi kļuvāt arī jūs.
00:42
But copyingkopēšana behavioruzvedība
is alsoarī commonkopīgs in wildsavvaļas animalsdzīvnieki.
10
30720
3696
Taču atdarināšana ir izplatīta
arī savvaļas dzīvnieku vidū.
00:46
For examplepiemērs, some birdsputni
copykopija the alarmtrauksme callszvani of other birdsputni
11
34440
3736
Piemēram, daži putni atdarina
citu putnu trauksmes saucienu,
00:50
to spreadizplatīt informationinformācija
about approachingtuvojas predatorsplēsoņa.
12
38200
2800
lai nodotu tālāk informāciju
par plēsēju tuvošanos.
00:53
But could copyingkopēšana behavioruzvedība in wildsavvaļas animalsdzīvnieki
13
41920
3256
Bet vai atdarināšana
savvaļas dzīvnieku vidū
00:57
affectietekmēt entireviss ecosystemsekosistēmas
that we humanscilvēki dependatkarīgs on?
14
45200
3640
varētu ietekmēt veselas ekosistēmas,
no kurām mēs, cilvēki, esam atkarīgi?
01:02
I was led to this questionjautājums
while studyingmācās coralkoraļļi reefsrifi,
15
50040
2576
Pie šī jautājuma nokļuvu,
pētot koraļļu rifus,
01:04
whichkas supportatbalsts millionsmiljoniem of people
throughcauri fisherieszivsaimniecība and tourismtūrisms
16
52640
3496
kas caur zvejniecību un tūrismu
nodrošina miljoniem cilvēku
01:08
here in AfricaĀfrika and around the worldpasaule.
17
56160
2576
šeit, Āfrikā, un citur pasaulē.
01:10
But coralkoraļļi reefsrifi dependatkarīgs on fishzivis
18
58760
3256
Taču koraļļu rifi ir atkarīgi no zivīm,
01:14
that performizpildīt a criticalkritisks jobdarbs
by eatingēst algaeaļģes.
19
62040
3080
kas, ēdot aļģes, veic
ārkārtīgi svarīgu uzdevumu.
01:17
Because if left uncheckednekontrolētu,
20
65640
1256
Ja aļģēm ļauj savairoties,
01:18
these algaeaļģes can killnogalināt coralkoraļļi
and take over entireviss coralkoraļļi reefsrifi,
21
66920
3896
tās spēj iznīcināt koraļļus
un pārņemt veselus rifus –
01:22
a costlydārgs changemainīt that is difficultgrūti
or impossibleneiespējami to reversemainīt.
22
70840
4600
visai dārga pārmaiņa,
ko ir grūti vai neiespējami labot.
01:28
So to understandsaprast
how fishzivis mayvar preventnovērst this,
23
76160
3016
Lai saprastu, kā zivis to var novērst,
01:31
I spyspiegs on them
24
79200
1936
es tās izsekoju,
01:33
while they're eatingēst algaeaļģes,
25
81160
2056
kamēr tās barojas ar aļģēm.
01:35
whichkas can be difficultgrūti for them to do
26
83240
2056
Šī barošanās var būt apgrūtināta
01:37
in openatvērts partsdaļas of the reefrifa
exposedpakļauti to predatorsplēsoņa,
27
85320
3816
rifa atklātajās,
plēsējiem pieejamajās daļās.
01:41
some of whichkas, on rarereti occasiongodu,
28
89160
1776
Reizēm daži no plēsējiem,
01:42
appearparādās to realizesaprast I'm watchingskatīties them.
29
90960
2400
šķiet, saprot, ka es tos novēroju.
01:45
(LaughterSmiekli)
30
93880
4040
(Smiekli)
01:52
So clearlyskaidri, clearlyskaidri, for reefrifa fishzivis,
31
100280
3056
Ir skaidrs, ka rifa zivīm
01:55
diningĒdināšana out can be scarybiedējošu.
32
103360
2336
pusdienošana var būt biedējoša.
01:57
But I wanted to understandsaprast
how these fishzivis do theirviņu jobdarbs
33
105720
2536
Taču es gribēju saprast,
kā šīs zivis veic savu uzdevumu
riskantās situācijās.
02:00
in riskyriskants situationssituācijās.
34
108280
1576
02:01
So my colleaguesKolēģi and I
put massivemasīvs videovideo camerakamera standsstendi
35
109880
4256
Tāpēc mēs kopā ar kolēģiem
koraļļu rifā uzlikām
milzīgus video kameru stendus,
02:06
in a coralkoraļļi reefrifa
36
114160
1336
02:07
to remotelyattāli monitormonitors entireviss feedingbarošana groundspamatojums
37
115520
2696
lai attālināti novērotu
veselas barošanās vietas,
02:10
that produceražot a lot of algaeaļģes
38
118240
1576
kurās ir daudz aļģu,
02:11
but are exposedpakļauti to predatorsplēsoņa.
39
119840
2760
bet kas ir pieejamas arī plēsējiem.
02:15
And this perspectiveperspektīva from aboveiepriekš
40
123560
2136
Un šis skats no augšas
02:17
showsšovs us the feedingbarošana behavioruzvedība
and preciseprecīzs movementskustības
41
125720
3496
mums parāda daudz dažādu zivju
barošanos un precīzu kustību –
02:21
of manydaudzi differentatšķirīgs fishzivis,
42
129240
1576
02:22
shownparādīts here with coloredkrāsains dotspunkti.
43
130840
1640
šeit tās atainotas
ar krāsainiem punktiņiem.
02:25
And by analyzinganalizējot
thousandstūkstošiem of fishzivis movementskustības
44
133240
2896
Analizējot tūkstošiem kustību,
02:28
to and from feedingbarošana groundspamatojums,
45
136160
2216
zivīm pārvietojoties
uz un no barošanās vietām,
02:30
we discoveredatklāts a patternmodelis.
46
138400
1600
mēs atklājām kādu sakarību.
02:32
These fishzivis, despiteneraugoties uz to beingbūt
from differentatšķirīgs speciessugas
47
140680
2656
Lai gan šīs zivis ir no dažādām sugām
02:35
and not swimmingpeldēšana in schoolsskolas,
48
143360
1816
un nepeld baros,
02:37
were copyingkopēšana one anothercits,
49
145200
2016
tās viena otru atdarina.
02:39
suchtāds that one fishzivis enteringieejot
these dangerousbīstama feedingbarošana groundspamatojums
50
147240
3216
Tas nozīmē – ja bīstamajās
barošanās vietās iepeld viena zivs,
02:42
could leadvadīt manydaudzi othersciti to do the samepats.
51
150480
2400
daudzas citas tai, iespējams, sekos.
02:45
And fishzivis stayedpalika for longerilgāk
and ateēda more algaeaļģes
52
153320
2936
Un zivis uzturējās ilgāk
un apēda vairāk aļģu,
02:48
when they were surroundedapkārt
by more feedingbarošana fishzivis.
53
156280
3016
ja tām apkārt barojās vairāk citu zivju.
02:51
Now, this could be happeningnotiek
54
159320
1936
Tas, iespējams, notiek tāpēc,
02:53
because even simplevienkāršs movementskustības
by individualindivīds fishzivis
55
161280
2576
ka pat vienkāršas vienas zivs kustības
02:55
can inadvertentlynejauši communicatesazināties
vitalvitāli svarīgi informationinformācija.
56
163880
3976
nejauši spēj nodot tālāk
svarīgu informāciju.
02:59
For examplepiemērs, if even one fishzivis
seesredz a predatorplēsoņa and fleesflees,
57
167880
3976
Piemēram, ja viena zivs
ierauga plēsēju un bēg,
03:03
this can alertbrīdinājums manydaudzi othersciti to dangerbriesmas.
58
171880
2736
tas var ziņot par briesmām arī citām.
03:06
And a fishzivis safelydroši enteringieejot feedingbarošana groundspamatojums
can showparādīt othersciti that the coastpiekrastē is clearskaidrs.
59
174640
3920
Un zivs, kas droši iepeld barošanās vietā,
var parādīt citām, ka gaiss ir tīrs.
03:11
So it turnspagriežas out that even when
these fishzivis are differentatšķirīgs speciessugas,
60
179320
4016
Tātad izrādās, ka pat dažādu sugu zivis
03:15
they are connectedsavienots withiniekšpusē socialsociālais networkstīkli
61
183360
3616
ir saistītas sociālos tīklos,
03:19
whichkas can providenodrošināt informationinformācija
on when it's safedroši to eatēst.
62
187000
3000
kas var tālāk nodot informāciju,
kad ēst ir droši.
03:22
And our analysesanalīze indicatenorādiet that fishzivis simplyvienkārši
copyingkopēšana other fishzivis in theirviņu socialsociālais networktīkls
63
190840
4976
Mūsu veiktā analīze norāda,
ka, atdarinot citas zivis
savā sociālajā tīklā,
03:27
could accountkonts for over 60 percentprocenti
of the algaeaļģes eatenēst by the fishzivis communitykopiena,
64
195840
5056
tās apēd vairāk nekā 60% no kopējā
šīs kopienas apēsto aļģu daudzuma.
03:32
and thustādējādi could be criticalkritisks
to the flowplūsma of energyenerģija and resourcesresursi
65
200920
5016
Tādējādi zivis var būt ārkārtīgi nozīmīgas
enerģijas un resursu plūsmai
03:37
throughcauri coralkoraļļi reefrifa ecosystemsekosistēmas.
66
205960
2000
koraļļu rifu ekosistēmās.
03:40
But these findingssecinājumi alsoarī suggestieteikt
that overfishingpārzvejas,
67
208680
2576
Taču šie atklājumi arī mudina domāt,
ka pārzveja,
izplatīta koraļļu rifu problēma,
03:43
a commonkopīgs problemproblēma in coralkoraļļi reefsrifi,
68
211280
1976
03:45
not only removesnoņem fishzivis,
69
213280
2456
ne tikai samazina zivju skaitu,
03:47
but it could breakpārtraukums up
the socialsociālais networktīkls of remainingatlikušais fishzivis,
70
215760
3056
bet var arī iznīcināt
atlikušo zivju sociālo tīklu –
03:50
whichkas mayvar hideslēpt more and eatēst lessmazāk algaeaļģes
71
218840
2776
tās var vairāk slēpties un ēst mazāk aļģu,
03:53
because they're missingtrūkst
criticalkritisks informationinformācija.
72
221640
2536
jo tām trūkst svarīgas informācijas.
03:56
And this would make coralkoraļļi reefsrifi
more vulnerableneaizsargāti than we currentlyšobrīd predictprognozēt.
73
224200
3960
Un tas koraļļu rifus var padarīt
vēl trauslākus, nekā šobrīd uzskatām.
04:02
So remarkablyievērojami, fishzivis socialsociālais networkstīkli
74
230040
4336
Tātad pārsteidzošā kārtā
zivju sociālie tīkli
04:06
allowatļaut the actionsdarbības of one to spreadizplatīt to manydaudzi
75
234400
2896
ļauj viena indivīda rīcībai
izplatīties tālāk
04:09
and could affectietekmēt entireviss coralkoraļļi reefsrifi,
76
237320
1936
un varētu ietekmēt
veselus koraļļu rifus,
04:11
whichkas feedbarība millionsmiljoniem of us
77
239280
3256
kas baro miljoniem cilvēku
04:14
and supportatbalsts the globalglobāls economyekonomika
78
242560
1776
un uztur pasaules ekonomiku
04:16
for all of us.
79
244360
1480
mums visiem.
04:18
Now, our discoveryatklāšana
pointspunktus us towardsvirzienā better waysceļi
80
246440
2696
Mūsu atklājums norāda
uz labākiem veidiem,
04:21
to sustainablyilgtspējīgi managepārvaldīt coralkoraļļi reefsrifi,
81
249160
2176
kā ilgtspējīgi apsaimniekot koraļļu rifus,
04:23
but it alsoarī showsšovs us,
82
251360
1576
taču tas arī parāda,
04:24
we humanscilvēki are not just affectedietekmē
by the actionsdarbības of other humanscilvēki,
83
252960
4176
ka mūs, cilvēkus, ietekmē
ne tikai citu cilvēku rīcība,
04:29
but we could be affectedietekmē
by the actionsdarbības of individualindivīds fishzivis
84
257160
2895
bet, iespējams, arī atsevišķu zivju rīcība
04:32
on a distanttālu coralkoraļļi reefrifa
85
260079
1777
kādā tālā koraļļu rifā,
04:33
throughcauri theirviņu simplevienkāršs copyingkopēšana behavioruzvedība.
86
261880
2456
tām vienai otru vienkārši atdarinot.
04:36
Thank you.
87
264360
1216
Paldies.
04:37
(ApplauseAplausi)
88
265600
4720
(Aplausi)
Translated by Ilze Garda
Reviewed by Raimonds Jaks

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mike Gil - Marine biologist
TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function.

Why you should listen

Marine biologist, National Geographic Explorer and TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function. This understanding, he says, is crucial for humankind to build a sustainable future. Gil has led research around the world: from coral reefs in the Caribbean, French Polynesia and Southeast Asia, to "microislands" of plastic garbage, teeming with life, in the middle of the Pacific. Currently, Gil uses novel multi-camera systems in the field combined with computer vision technology to explore, at an unprecedented scale and resolution, how coral reef fish behave, socialize and affect entire coral reef ecosystems. Gil's scientific discoveries and his often unorthodox approaches have garnered significant national and international media attention.

In addition to being a National Science Foundation Postdoctoral Research Fellow at the University of California, Davis, Gil is also an avid and award-winning science communicator. As a self-described "science-hater turned scientist" from humble beginnings, he is passionate about diversity and inclusion in STEM fields. To this end, Gil founded and runs the nonprofit SciAll.org, which uses free online videos to bring mass public audiences along for the adventures that come with a career in science. Through his research and outreach, Gil aims to deliver a timely message to humanity: science is exhilarating, accessible and in the service of all.

More profile about the speaker
Mike Gil | Speaker | TED.com