ABOUT THE SPEAKER
Mike Gil - Marine biologist
TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function.

Why you should listen

Marine biologist, National Geographic Explorer and TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function. This understanding, he says, is crucial for humankind to build a sustainable future. Gil has led research around the world: from coral reefs in the Caribbean, French Polynesia and Southeast Asia, to "microislands" of plastic garbage, teeming with life, in the middle of the Pacific. Currently, Gil uses novel multi-camera systems in the field combined with computer vision technology to explore, at an unprecedented scale and resolution, how coral reef fish behave, socialize and affect entire coral reef ecosystems. Gil's scientific discoveries and his often unorthodox approaches have garnered significant national and international media attention.

In addition to being a National Science Foundation Postdoctoral Research Fellow at the University of California, Davis, Gil is also an avid and award-winning science communicator. As a self-described "science-hater turned scientist" from humble beginnings, he is passionate about diversity and inclusion in STEM fields. To this end, Gil founded and runs the nonprofit SciAll.org, which uses free online videos to bring mass public audiences along for the adventures that come with a career in science. Through his research and outreach, Gil aims to deliver a timely message to humanity: science is exhilarating, accessible and in the service of all.

More profile about the speaker
Mike Gil | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2017

Mike Gil: Could fish social networks help us save coral reefs?

Mike Gil: Kan het sociale netwerk van vissen ons helpen de koraalriffen te redden?

Filmed:
1,010,095 views

Mike Gil bespiedt vissen: gebruik makend van multi-camera systemen en computergestuurde beeldtechnologie, onderzoeken deze TED Fellow en zijn collega's het (sociaal) gedrag van koraalvissen en hoe dit het ecosysteem beïnvloedt. Leer meer over hoe verschillende soorten vissen communiceren via sociale netwerken -- en wat verstoring van deze netwerken kan betekenen voor het delicate rifmilieu, dat helpt om miljoenen van ons te voeden en de wereld economie ondersteunt .
- Marine biologist
TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Who here is fascinatedgefascineerd
by life underonder the seazee?
0
1160
3680
Wie is geboeid door het leven onder water?
00:18
FantasticFantastische.
1
6960
1376
Fantastisch.
Wat hebben we zonet gedaan ?
00:20
Now, what did we just do?
2
8360
1560
00:22
Let's dissectontleden this for a secondtweede.
3
10760
1816
Laten we dit even ontleden.
00:24
The simpleeenvoudig actionactie
of an individualindividu raisingverheffing a handhand-
4
12600
3496
Een individu die een hand opstak
stimuleerde vele anderen
om hetzelfde te doen.
00:28
led manyveel othersanderen to do the samedezelfde.
5
16120
1840
Als individuen binnen een sociaal netwerk
00:30
Now, it's truewaar that when individualsindividuen
in a socialsociaal networknetwerk
6
18880
3336
gedeelde prioriteiten hebben,
00:34
have commongemeenschappelijk prioritiesprioriteiten,
7
22240
1576
00:35
it's oftenvaak beneficialgunstig to copykopiëren one anothereen ander.
8
23840
2976
is het vaak gunstig elkaar na te doen.
Denk terug aan school: je kleedde je
als de coole kids om ook 'cool' te zijn.
00:38
Think back to graderang schoolschool- and dressingdressing
like the coolkoel kidskinderen madegemaakt you "coolkoel."
9
26840
3856
00:42
But copyingkopiëren behaviorgedrag
is alsoook commongemeenschappelijk in wildwild animalsdieren.
10
30720
3696
Kopieergedrag komt ook
vaak voor bij wilde dieren.
00:46
For examplevoorbeeld, some birdsvogelstand
copykopiëren the alarmalarm callscalls of other birdsvogelstand
11
34440
3736
Sommige vogels doen elkaars alarmgeroep na
om informatie door te geven
over naderende roofdieren.
00:50
to spreadverspreiding informationinformatie
about approachingnaderen predatorsroofdieren.
12
38200
2800
Maar kan kopieergedrag van wilde dieren
00:53
But could copyingkopiëren behaviorgedrag in wildwild animalsdieren
13
41920
3256
00:57
affectaantasten entiregeheel ecosystemsecosystemen
that we humansmensen dependafhangen on?
14
45200
3640
hele ecosystemen beïnvloeden
waarvan mensen afhankelijk zijn?
Deze vraag kwam bij me op
tijdens het bestuderen van koraalriffen,
01:02
I was led to this questionvraag
while studyingaan het studeren coralkoraal reefsriffen,
15
50040
2576
01:04
whichwelke supportondersteuning millionsmiljoenen of people
throughdoor fisheriesvisserij and tourismtoerisme
16
52640
3496
die door visserij en toerisme
miljoenen mensen ondersteunen
01:08
here in AfricaAfrika and around the worldwereld-.
17
56160
2576
in Afrika en heel de wereld.
01:10
But coralkoraal reefsriffen dependafhangen on fishvis
18
58760
3256
Koraalriffen zijn echter
afhankelijk van vissen
die door het eten van algen
een cruciale taak uitvoeren.
01:14
that performuitvoeren a criticalkritisch jobbaan
by eatingaan het eten algaezeewier.
19
62040
3080
Want als dit niet gebeurt,
01:17
Because if left uncheckedniet-gecontroleerde,
20
65640
1256
01:18
these algaezeewier can killdoden coralkoraal
and take over entiregeheel coralkoraal reefsriffen,
21
66920
3896
kunnen de algen koraal doden
en hele koraalriffen overnemen,
een ingrijpende verandering
die niet of nauwelijks omkeerbaar is.
01:22
a costlyduur changeverandering that is difficultmoeilijk
or impossibleonmogelijk to reverseomgekeerde.
22
70840
4600
01:28
So to understandbegrijpen
how fishvis maymei preventvoorkomen this,
23
76160
3016
Om te begrijpen hoe vissen
dit kunnen voorkomen,
01:31
I spyspion on them
24
79200
1936
bespioneer ik hen
terwijl ze algen eten
01:33
while they're eatingaan het eten algaezeewier,
25
81160
2056
wat moeilijk voor hen kan zijn
01:35
whichwelke can be difficultmoeilijk for them to do
26
83240
2056
01:37
in openOpen partsonderdelen of the reefrif
exposedblootgesteld to predatorsroofdieren,
27
85320
3816
in open delen van het rif
waar roofdieren bij kunnen.
01:41
some of whichwelke, on rarezeldzaam occasiongelegenheid,
28
89160
1776
Sommige van hen lijken soms
te beseffen dat ik hen bekijk.
01:42
appearverschijnen to realizerealiseren I'm watchingkijken them.
29
90960
2400
(Gelach)
01:45
(LaughterGelach)
30
93880
4040
01:52
So clearlyduidelijk, clearlyduidelijk, for reefrif fishvis,
31
100280
3056
Uit eten gaan kan dus
voor koraalvissen soms eng zijn.
01:55
diningdineren out can be scaryeng.
32
103360
2336
Maar ik wilde begrijpen
01:57
But I wanted to understandbegrijpen
how these fishvis do theirhun jobbaan
33
105720
2536
hoe deze vissen hun job doen
in riskante situaties.
02:00
in riskyriskant situationssituaties.
34
108280
1576
02:01
So my colleaguescollega's and I
put massivemassief videovideo- cameracamera standsstands
35
109880
4256
Mijn collega's en ik zetten daarom
grote videocamera's in een koraalrif
02:06
in a coralkoraal reefrif
36
114160
1336
om vanop afstand
hele foerageerplekken te observeren
02:07
to remotelyop afstand monitormonitor entiregeheel feedingvoeding groundsterrein
37
115520
2696
02:10
that produceproduceren a lot of algaezeewier
38
118240
1576
die veel algen produceren
02:11
but are exposedblootgesteld to predatorsroofdieren.
39
119840
2760
maar die blootstaan aan roofdieren.
02:15
And this perspectiveperspectief from abovebovenstaand
40
123560
2136
Dit bovenaanzicht
02:17
showsshows us the feedingvoeding behaviorgedrag
and precisenauwkeurig movementsbewegingen
41
125720
3496
toont ons het eetgedrag
en de precieze bewegingen
van veel verschillende vissen,
02:21
of manyveel differentverschillend fishvis,
42
129240
1576
02:22
showngetoond here with coloredgekleurde dotsstippen.
43
130840
1640
hier getoond met gekleurde stippen.
02:25
And by analyzinganalyseren
thousandsduizenden of fishvis movementsbewegingen
44
133240
2896
Door de analyse van duizenden bewegingen
02:28
to and from feedingvoeding groundsterrein,
45
136160
2216
van vissen naar en van foerageerplekken,
02:30
we discoveredontdekt a patternpatroon.
46
138400
1600
ontdekten we een patroon.
02:32
These fishvis, despiteondanks beingwezen
from differentverschillend speciessoorten
47
140680
2656
Deze vissen waren
van verschillende soorten
en zwommen niet in scholen,
02:35
and not swimmingzwemmen in schoolsscholen,
48
143360
1816
maar kopieerden wel elkaars gedrag,
02:37
were copyingkopiëren one anothereen ander,
49
145200
2016
02:39
suchzodanig that one fishvis enteringinvoeren
these dangerousgevaarlijk feedingvoeding groundsterrein
50
147240
3216
zodat één vis die deze
gevaarlijke foerageerplekken betrad
02:42
could leadlood manyveel othersanderen to do the samedezelfde.
51
150480
2400
ervoor kon zorgen dat
vele andere hetzelfde deden.
02:45
And fishvis stayedverbleef for longerlanger
and ateaten more algaezeewier
52
153320
2936
En vissen bleven langer en aten meer algen
02:48
when they were surroundedomgeven
by more feedingvoeding fishvis.
53
156280
3016
wanneer omringd door meer etende vissen.
02:51
Now, this could be happeninggebeurtenis
54
159320
1936
Dit kan komen omdat
slechts simpele bewegingen
02:53
because even simpleeenvoudig movementsbewegingen
by individualindividu fishvis
55
161280
2576
van individuele vissen
02:55
can inadvertentlyonbedoeld communicatecommuniceren
vitalvitaal informationinformatie.
56
163880
3976
onbedoeld essentiële
informatie communiceren.
02:59
For examplevoorbeeld, if even one fishvis
seesziet a predatorPredator and fleesvlucht,
57
167880
3976
Als bijvoorbeeld slechts één vis
een roofdier ziet en vlucht,
03:03
this can alertalarm manyveel othersanderen to dangerGevaar.
58
171880
2736
kan dit vele andere
waarschuwen voor gevaar.
03:06
And a fishvis safelyveilig enteringinvoeren feedingvoeding groundsterrein
can showtonen othersanderen that the coastkust is clearduidelijk.
59
174640
3920
Een vis die veilig naar binnen zwemt,
toont de anderen dat dit veilig is.
03:11
So it turnsbochten out that even when
these fishvis are differentverschillend speciessoorten,
60
179320
4016
Zo blijkt dat zelfs als deze vissen
van verschillende soorten zijn,
03:15
they are connectedaangesloten withinbinnen socialsociaal networksnetwerken
61
183360
3616
ze gelinkt zijn in sociale netwerken
die info kunnen delen over
wanneer het veilig is om te eten.
03:19
whichwelke can providevoorzien informationinformatie
on when it's safeveilig to eateten.
62
187000
3000
Onze analyses tonen dat vissen
03:22
And our analysesanalyses indicateaangeven that fishvis simplyeenvoudigweg
copyingkopiëren other fishvis in theirhun socialsociaal networknetwerk
63
190840
4976
die simpelweg andere vissen
uit hun sociaal netwerk nadoen
tot ruim 60% van de algen
kunnen eten in die gemeenschap
03:27
could accountaccount for over 60 percentprocent
of the algaezeewier eatengegeten by the fishvis communitygemeenschap,
64
195840
5056
en dus mogelijk essentieel zijn
03:32
and thusdus could be criticalkritisch
to the flowstroom of energyenergie and resourcesmiddelen
65
200920
5016
voor de stroming van energie en
hulpbronnen in koraalrif-ecosystemen.
03:37
throughdoor coralkoraal reefrif ecosystemsecosystemen.
66
205960
2000
Deze bevinding suggereert ook
dat overbevissing,
03:40
But these findingsbevindingen alsoook suggestsuggereren
that overfishingoverbevissing,
67
208680
2576
03:43
a commongemeenschappelijk problemprobleem in coralkoraal reefsriffen,
68
211280
1976
een algemeen probleem in koraalriffen,
03:45
not only removesverwijdert fishvis,
69
213280
2456
niet enkel vissen verwijdert,
maar ook het sociale netwerk
van de resterende vissen kan verbreken,
03:47
but it could breakbreken up
the socialsociaal networknetwerk of remainingoverblijvende fishvis,
70
215760
3056
03:50
whichwelke maymei hideverbergen more and eateten lessminder algaezeewier
71
218840
2776
waardoor die meer gaan schuilen
en minder algen eten
03:53
because they're missingmissend
criticalkritisch informationinformatie.
72
221640
2536
omdat ze essentiële informatie missen.
03:56
And this would make coralkoraal reefsriffen
more vulnerablekwetsbaar than we currentlymomenteel predictvoorspellen.
73
224200
3960
Dit maakt koraalriffen kwetsbaarder
dan we momenteel voorspellen.
04:02
So remarkablyopmerkelijk, fishvis socialsociaal networksnetwerken
74
230040
4336
Sociale netwerken van vissen
kunnen dus opmerkelijk genoeg
04:06
allowtoestaan the actionsacties of one to spreadverspreiding to manyveel
75
234400
2896
de acties van een enkeling
verspreiden naar de groep
04:09
and could affectaantasten entiregeheel coralkoraal reefsriffen,
76
237320
1936
en mogelijk hele riffen beïnvloeden,
04:11
whichwelke feedeten geven millionsmiljoenen of us
77
239280
3256
die miljoenen van ons voeden
en de wereldeconomie ondersteunen
04:14
and supportondersteuning the globalglobaal economyeconomie
78
242560
1776
04:16
for all of us.
79
244360
1480
voor ieder van ons.
04:18
Now, our discoveryontdekking
pointspoints us towardsnaar better waysmanieren
80
246440
2696
Onze ontdekking wijst ons
op betere manieren
04:21
to sustainablyduurzaam managebeheren coralkoraal reefsriffen,
81
249160
2176
om koraalriffen duurzaam te beheren,
04:23
but it alsoook showsshows us,
82
251360
1576
maar toont ons ook,
04:24
we humansmensen are not just affectedgetroffen
by the actionsacties of other humansmensen,
83
252960
4176
dat wij mensen niet alleen
beïnvloed worden door mensen,
04:29
but we could be affectedgetroffen
by the actionsacties of individualindividu fishvis
84
257160
2895
maar ook door acties
van individuele vissen
04:32
on a distantafgelegen coralkoraal reefrif
85
260079
1777
op een vergelegen kooralrif
04:33
throughdoor theirhun simpleeenvoudig copyingkopiëren behaviorgedrag.
86
261880
2456
door hun eenvoudige kopieergedrag.
04:36
Thank you.
87
264360
1216
Dank je wel.
04:37
(ApplauseApplaus)
88
265600
4720
Applaus
Translated by Michael De Koker
Reviewed by Axel Saffran

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Mike Gil - Marine biologist
TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function.

Why you should listen

Marine biologist, National Geographic Explorer and TED Fellow Mike Gil conducts field experiments and builds mathematical models to understand how marine ecosystems function. This understanding, he says, is crucial for humankind to build a sustainable future. Gil has led research around the world: from coral reefs in the Caribbean, French Polynesia and Southeast Asia, to "microislands" of plastic garbage, teeming with life, in the middle of the Pacific. Currently, Gil uses novel multi-camera systems in the field combined with computer vision technology to explore, at an unprecedented scale and resolution, how coral reef fish behave, socialize and affect entire coral reef ecosystems. Gil's scientific discoveries and his often unorthodox approaches have garnered significant national and international media attention.

In addition to being a National Science Foundation Postdoctoral Research Fellow at the University of California, Davis, Gil is also an avid and award-winning science communicator. As a self-described "science-hater turned scientist" from humble beginnings, he is passionate about diversity and inclusion in STEM fields. To this end, Gil founded and runs the nonprofit SciAll.org, which uses free online videos to bring mass public audiences along for the adventures that come with a career in science. Through his research and outreach, Gil aims to deliver a timely message to humanity: science is exhilarating, accessible and in the service of all.

More profile about the speaker
Mike Gil | Speaker | TED.com